Ny forskning: Sötningsmedel kan orsaka diabetes

.

lightprodukter-med-sötningsmedel

ζ

Sötningsmedel kan vara hälsovådligt.

Lightdrycker-2

Konstgjorda sötningsmedel ökar risken för ohälsa, stick i stäv med vad man hittills trott. Forskningen visar att medlen förändrar bakteriefloran i tarmen, vilket får blodsockret att skjuta i höjden.

Metabola sjukdomar, som typ 2-diabetes, är ett av de största hälsoproblemen i den industrialiserade världen.

Energirika livsmedel i allmänhet och socker i synnerhet har pekats ut som boven i dramat, både för den som vill gå ner i vikt och undvika ohälsa. Matindustrin har svarat genom att pumpa ut en uppsjö av light-produkter på marknaden där sockret har ersatts med konstgjorda sötningsmedel.

– De finns i en lång rad livsmedel, allt ifrån grönsaksberedningar, marmelad och sylt till läsk, glass och sportdrycker, säger Evelyn Jansson Elfberg vid Livsmedelsverket.

Men i en artikel i Nature visar nu israeliska forskare att artificiella sötningsmedel har en rakt motsatt effekt, både hos möss och människor.

– Till vår förvåning resulterar dessa ämnen i nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden. Det vill säga precis tvärt emot vad de påstås göra, säger Eran Elinav vid Weizmann Institute of Science i Israel.

Nedsatt glukostolerans innebär en försämrad förmåga hos kroppen att hantera blodsockret och är en känd riskfaktor för typ 2-diabetes.

Forskarna kunde visa att det är tarmens bakterier som är orsaken, att sötningsmedel förändrar sammansättningen av tarmfloran, vilket får blodsockret att skjuta i höjden.

I ett av försöken fick sju friska frivilliga äta sötningsmedel. Efter bara fyra dagar hade hälften av dem drabbats av förhöjda blodsockernivåer.

Alla verkar inte drabbas. Faktum är att vi till och med kunde förutsäga vilka som skulle drabbas bara genom att studera deras tarmflora, säger Eran Segal, artikelns andre huvudförfattare.

Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet, tycker att resultaten är ”oerhört intressanta”, framför allt med tanke på att utgångspunkten i dag är att konstgjorda sötningsmedel är helt ofarliga.

– Vi måste nog omvärdera dessa medel. Den stora frågan, som forskarna också är inne på, är hur det kommer sig att så många överviktiga har svårt att gå ner i vikt, trots att de inte äter socker. Det här skulle kunna vara en förklaring.

Ökad hälso risk. Det finns en uppsjö produkter på marknaden där sockret ersatts med konstgjort sötningsmedel. Nu visar en undersökning att dessa ämnen resulterar i nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden.

ζ

Blodsocker-lightdrycker

Fakta: Lightdrycker höjer blodsockret, tvärtemot vad man tidigare trott.
.

Fakta: Möss och människor

I den aktuella studien undersökte forskarna effekten av tre olika sötningsmedel (sackarin, sukralos och aspartam) hos möss och människor. Mössen drabbades av nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden.

När mössen fick antibiotika, som slog ut tarmfloran, normaliserades värdena igen. När avföring transplanterades till helt bakteriefria möss, fick även dessa möss förhöjda blodsockervärden.

I en grupp om 400 människor hade de som regelbundet åt sötningsmedel en förändrad tarmflora. Fler hade även nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden, jämfört med dem som inte åt dessa medel.

När sju friska frivilliga fick äta konstgjorda sötningsmedel så hade hälften av dem drabbats av förhöjda blodsockernivåer efter bara fyra dagar.

Källor … GP … SVT

ζ

Mercola-text

Dr Mercola

Vad världens största oberoende hälsosajt skriver om aspartam (grundat i sann vetenskap):

Vad säger då Livsmedelsverket?

”Syntetiska sötningsmedel är omdebatterade. Men trots flera larm de senaste åren finns ingen anledning att undvika dem, säger Nils-Gunnar Ilbäck på Livsmedelsverket.” … läs mer … GP

Livsmedelsverket försvara aspartam, precis som de alltid försvara de kostråd som kommer från industrins organisationer:

Sötningsmedlet aspartam … klicka här

Postkontor

Livsmedelsverket har ingen egen forskning och det är bevisligen dåligt med egna kunskaper, de fungerar mer som ett ”postkontor” som bara vidarebefordrar de kostråd som kommer från industrins lobbyorganisationer (t.ex.  ILSI, SNF), vidare till kostchefer och dietister som förväntas lyda (och de flesta vågar inget annat).

Därför kommer Livsmedelsverket och även Socialstyrelsen att fortsätta rekommendera nyckelhålsmärkta lightprodukter till både friska och diabetiker, för det gynnar industrin (på medborgarnas och samhällets bekostnad).

Varför har vi en myndighet som skickar ut livsfarliga kostråd, som har fått diabetes att trefaldigats och fetma att fördubblas på bara 20 år genom att rekommendera en skräpmat som gynnar den sämre halvan av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin?

En fråga som ansvariga politiker måste besvara!

.skolbarn-bamba

Därför påtvingas våra skolbarn
lättmjölk och lättmargarin.

ζ

Kommentar

Forskning-pågår-bidrag Detta är ju världens enklast sak att testa så frågan är vad våra ”forskare” sysslar med?

Är forskning i industrins tjänst precis som Livsmedelsmedelsverket? Allt tyder på det och så kan vi inte ha det. Då kraschar ju vården.

Ett ofantligt slöseri med skattemedel och liv.

ζ

Ett svar på ”Ny forskning: Sötningsmedel kan orsaka diabetes”

 1. Följande utspann sig under en föreläsning om barnfetma.
  En förälder frågade om säkerheten hos Aspartam och dietisten
  svarade trosvisst att det inte finns någon studie som visar att Aspartam är farligt.
  Läkaren svarade lite svävande att ”det verkar som det höjer blodsockret, men det innehåller inga kalorier”.
  (ASPARTAM är ett konstgjort sötningsmedel som ersätter socker i livsmedel framför allt i drycker, s.k. lightdrycker. )

  Många tänker nog: ”Det kan ju inte vara farligt om det är tillåtet i livsmedel och i sådant som våra barn och ungdomar dricker? Man kan inte tro att en livsmedelstillsats som skadar hjärnan och nervsystemet är tillåten i mat”.
  Aspartam har en lång historia. Dess sötningsförmåga upptäcktes redan på 1960-talet. Men godkännandet av ASPARTAM är en riktigt sjaskig historia.
  Här en förkortad version:

  Sanningen är att FDA avslog ansökan om godkännande av ASPARTAM inte en utan flera gånger.
  (FDA =Food and Drug Administration, federal myndighet i USA som godkänner nya läkemedel och övervakar livsmedelssäkerheten.)

  Vetenskapliga data kunde inte visa att det var en säker produkt. Men FDA är en federal myndighet, som påverkas av de politiska vindarna. Personer med inflytande i myndigheten har upprepade gånger anklagats för intressekonflikter av både ekonomisk och etisk karaktär.

  År 1975 drog FDA slutsatsen att ASPARTAM inte bör tillåtas i livsmedel. Man begärde att ytterligare studier skulle genomföras.
  FDA: s nästa drag var att inrätta en offentlig utredning bestående av externa experter för att undersöka säkerheten hos ASPARTAM. År 1980 avslog denna utredning enhälligt en begäran om att godkänna ASPARTAM.
  En intern FDA panel sammankallas samma år som också förkastade ett godkännande av
  ASPARTAM

  Så långt var det tre bakslag för ASPARTAM – fyra om man räknar med något som benämns Bressler rapporten.
  Denna rapport upprättades 1977 efter att FDA forskare tittat på fältstudier av ASPARTAM. Bressler rapporten avslöjade bedrägeri och manipulation av data så allvarliga att FDA vidarebefordrade sina dokument till Chicago US åklagarmyndighet för åtal.
  I grund och botten var resultaten av vetenskapliga fakta klara redan 1980, ASPARTAM var ett farligt konstgjort gift som kunde orsaka hjärntumör. Företaget som försökte införa det i livsmedel stod under åtal för grovt forskningsfusk . Man skulle kunna tro att det skulle vara slutet för ASPARTAM. Men inte på långa vägar.

  Det är ingen slump att FDA:s ordförande som stod i vägen för ett godkännande entledigades från sin post den dagen Ronald Reagan tillträdde som president. Hans ersättare blev Dr Arthur Hill Hayes, som i princip placerades där av Donald Rumsfeld en person med stort politiskt inflytande, men som också var VD för GD Searle Company som tillverkar ASPARTAM.
  Men även med en tillmötesgående ny FDA-ordförande på plats, så avvisade FDA ett godkännande av ASPARTAM med en 3-2 .

  Då utökade Hayes styrelsen med ytterligare en ledamot. Resultatet av omröstningen blev då 3-3. Men genom att ordförande Hayes själv (mot vedertagna regler) med sin röst bröt dödläget så blev och ASPARTAM godkänt.
  Allt till synes helt lagligt.

  Hays blev tydligen rikligt personligt belönat för sin insats. När Hayes lämnade FDA 1983 fick han ta emot anklagelser för att ha tagit emot gåvor från företag mot politiska favörer och för att ha godkänt ASPARTAM i drycker.

  Professor Göran Petersson, har under mer än 25 år svarat för både forskning och utbildning i kemisk miljövetenskap vid Chalmers. Så här skriver han i inledningen av sin rapport om sötningsmedel från 2012.
  SÖTNINGSMEDEL VÄRRE ÄN SOCKER
  För sötningsmedel förskjuts nu fokus från toxikologiska risker till mycket större risker med hög söthet. Efter sukralos finns då starka hälsoskal att avveckla även aspartam, acesulfam K och sackarin samt att motverka introduktionen av stevia. Rapporten belyser aktuella aspekter på sötningsmedel från svenskt perspektiv
  http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_162583.pdf

Kommentera