Studie: Diabetes har samma mortalitet som cancer

studie-visar-att-diabetes.
ζ
.

Mer än en miljon svenskar drabbade

Sverige-Finland-kartaMer än en miljon svenskar är diabetiker eller prediabetiker.

När det gäller diabetes typ 1 är Sverige näst värst (efter Finland) inom EU med dubbelt så många fall med barndiabetes per capita än t.ex. Tyskland.

Vi är duktiga på att ge våra barn välling (gjord på vete) och margariner så snart amning avslutas. Det kan vara en viktig pusselbit.

Var och varannan synes idag ha ”en släng av diabetes”, och det är väl inget märkvärdigt med det? Eller? … ”Bara typ 2 diabetes

ζ

Läkartidningen-logo

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 95 • NR 46 • 1998

Citat:

Typ 2-diabetes är utan tvekan allvarlig, och de flesta inom hälso- och sjukvården skulle säkert vidta någon åtgärd även om patienten vore symtomfri.

Femårsmortaliteten för en patient med nydiagnostiserad typ 2-diabetes är cirka 40 procent [5], vilket är i paritet med många cancersjukdomar.

[5] Andersson DKG, Svärdsudd K. Long-term glycemic control relates to mortality in Type II diabetes. Diabetes Care 1995; 18: 1534-43.

Vilket i klartext betyder att 4 av 10 diabetiker dog inom fem år efter de fått sin diagnos, vilket är jämförbart med många cancersjukdomar.

ζ

HUR MAN BLIR EN FRISK DIABETIKER

Lyckligtvis går detta enkelt att åtgärda och man kan i de flesta fall bli helt symptomfri, men det får man själv komma underfund med. Vården verkar inte kunna något om detta och inte heller våra dietister. De är upplärda på att använda tallriksmodellen och maximalt med läkemedel och om de avviker riskerar de kritik från kollegor som t.o.m. kan anmäla dem till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) eller så riskerar de kritik från Dietisterna Riksförbund (DRF) som menar att dietister ska följa sina direktiv, till punkt och pricka.

Läs själv:

Svårare än så är det inte att bli en ”frisk diabetiker” och sedan kan man dela med sig av sina erfarenheter på ”http://friskadiabetiker.se/

Socialstyrelsen_ramObservera att lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen funnit uppfylla kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt.

SBU-logoObservera också att de koster som vården och dietister använder sig av är underkänd av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), läs mer…

körförbudMan skulle kunna säga att att vården erbjuder diabetespatienter en transport in i ”naturalförloppet” (kontinuerligt allt sämre och alltmer vårdkrävande) med ”fordon som har körförbud”, eftersom de koster de rekommenderar saknar vetenskaplig grund. Endast en myndighet med informell immunitet mot lagen kan göra så och komma undan med det.

Om myndigheternas och vårdens målsättning är att skapa nya patienter och se till patienterna inte blir friska, då har de lyckats väl. Vården lägger idag beslag på mer än 10 % av BNP och det råder brist på läkare (på 50-talet fanns det 5000 läkare, idag mer än 35.000), så uppenbarligen är det frågan om rå business och mindre om att förebygga och läka.

Sammanfattningsvis kan dagens diabetesvård rubriceras som skrupelfri business, som varje timma skördar offer. En vård som också strider mot grundläggande fysiologi, biokemi och hormonlära.

Det synes vara ”ego business” som råder inom vården. Patienters och samhällets bästa verkar vara sekundärt. Hur detta har uppkommit och hur det fungerar finns beskrivet i boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, en bok ALLA borde läsa.

Läs mer:

 • Dagens insulinbehandling är den största dödsorsaken för typ 2 diabetiker. Läs mer…
  .
 • SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap. Läs mer…

  OBS. Missa inte de tre filmerna i SVT – Vetenskapens Värld.
  .
 • Fettskräckens förfärliga följder. Läs mer….

Citat: Redan på 1800-talet visste man att kolhydrater (socker och stärkelse) var det som förorsakade problemen för den ”sockersjuke” som man då sa. Numera rekommenderar läkarna en fettsnål (och följaktligen kolhydratrik) kost!

För säkerhets skull ordinerar man ofta också kolesterolsänkande medicin – som försämrar kroppens egen förmåga att producera insulin med upp till 50 % (förutom att medicinerna har förfärliga biverkningar).

”Varje timme – dygnet runt, året om,
dör en svensk i följderna av sin dia­betes.”

ζ

lagbok-uppslagen-tunnLäkare och diabetessköterskor känner inte till lagen
(eller vägrar följa den).

I SFS 1998:531 (uppdaterat t.o.m. SFS 2009:471) kan man läsa följande:

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.”

Hur många läkare och diabetessköterskor informerar diabetespatienterna om alternativet lågkolhydratkost – som tycks ha långt mer positiva effekter än traditionell behandling?

Läs mer … NEWSMILL

ζ

2 svar på ”Studie: Diabetes har samma mortalitet som cancer”

 1. År 2010 dog den Österrikiske läkaren Wolfgang Lutz. Han blev 97 år gammal.

  Han använde sig av BU = ”Bread Unit” för att beskriva mängden utnyttjade kolhydrater i en skiva bröd. Termen BU introducerades redan början av 1800 talet i Wien för diabetiker.

  BU = en skiva bröd = 12 gram kolhydrater.

  Man visste redan då att diabetiker måste begränsa sitt kolhydratintag. Ett halvt rundstycke består av 12 utnyttjbara kolhydrater. I diabetes behandlingen fick man äta max 6 BU per dag. Det blev 6X12 = 72 gram kolhydrater.

  Sedan kunde man enkelt gå in i en tabell och se hur många BU en viss mängd av ett födoämne bestod av. T.ex om man äter 3 medelstora potatisar så har man utnyttjad hela sin tillåtna kolhydratranson den dagen.

  Lutz: Man kan äta hur mycket fett och protein man vill så länge man håller kolhydraterna på 72 gram/dag. Mer än så var inte förenligt med vårt genetiska arv.

  Men det är viktigt att äta mycket fett och inte bara lita på proteinet. Han påpekar också att man INTE KAN äta hur mycket fett och protein som helst, man blir snabbt mätt och slutar att äta.

  Han har forskat på sambandet mellan hälsa och näring och framgångsrikt behandlat tusentals överviktiga och diabetiker. Borde inte Socialstyrelsen och Livsmedelsverket vara lite nyfikna på Lutz och hans forskning? Och även på andra föregångare på området?

  Hans bok ”Life Without Bread” har kommit ut i nyutgåva.

Kommentera