Oväntat många fall av spädbarnskollaps

Antalet barn som drabbades av plötsligt andningsstillestånd efter förlossningen var oväntat högt i en ny svensk studie.

Personalen på BB manas nu därför till vaksamhet, särskilt när mamman är trött, ensam med barnet, eller väldigt upptagen av sin mobiltelefon.

– Det är viktigt att ha fullt fokus på barnet, speciellt i början, säger Eric Herlenius, docent och barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Han och kollegan Nicolas Pejovic vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm beslutade sig för att studera fenomenet med plötslig spädbarnskollaps efter att själva ha varit med om att återuppliva och vårda flera drabbade barn.

– De flesta är födda för tidigt eller efter en väldigt jobbig förlossning, men det finns också den här gruppen normala friska barn där vi inte vet orsaken, säger Eric Herlenius.

Det är inte känt om det finns ett samband mellan dessa livlöshetsattacker, kallade SUPC eller plötslig oväntad spädbarnskollaps, och plötslig spädbarnsdöd som inträffar senare, oftast vid 2–4 månaders ålder.

De båda barnläkarna har granskat 68.364 journaler från friska fullgångna barn födda under en 30-månadersperiod vid någon av Stockholms fem största förlossningskliniker. De fann 26 fall av spädbarnskollaps under barnens första levnadsdygn – 38 fall per 100.000.

Tillståndet är potentiellt livshotande men samtliga barn i studien överlevde tack vare livräddande insatser. Fyra barn fick intensivvårdsbehandlas med nedkylning.

När barnen följdes upp vid två års ålder hade alla utvecklats normalt, utom ett som hade en lindrig CP-skada.

De flesta slutade att andas i samband med att de låg på mage, hud mot hud med sin förälder, vilket gör att Pejovic och Herlenius pekar på denna position som en klar riskfaktor.

Eric Herlenius betonar dock att tidig amning och hud-mot-hudkontakt är bra för både mamman och barnet.

– Det är fantastiska ögonblick som man verkligen ska ta tillvara. Men man ska ha koll på bebisen. Den ska ha fria andningsvägar och om man själv är trött och måste vila så ska bebisen ligga i egen säng på rygg.

I tre fall hade mamman varit fokuserad på sin mobiltelefon när barnet kollapsade under amning. Det var personalen som upptäckte att barnet inte andades.

Eric Herlenius säger att mobiltelefonen numer tillhör vardagen och att den knappast kan förbjudas på BB, men att personalen bör informera om vikten av att hålla den nyfödda under uppsikt.

”Rapporter från barnmorskor pekar mot att extensiv användning av smarta mobiltelefoner, med textmeddelanden och socialt nätverkande efter förlossningen, är en ökande trend, där somliga mödrar skriver upp till 30 meddelanden under de första två timmarna”

skriver Herlenius och Pejovic i sin artikel i Acta Paediatrica.

Andelen fall av spädbarnskollaps var mellan fem och tio gånger högre i den svenska studien än vad tidigare resultat från bland annat Storbritannien har pekat mot. Skillnaden kan bero på att den svenska studien är större och mer heltäckande då den baseras på journalgranskningar och inte på inrapporterade fall, uppger Herlenius.

Läs artikeln:

Nicolas Pejovic och Eric Herlenius. Unexpected collapse of healthy newborn infants. Acta Paediatrica, publicerad online den 30 april 2013. DOI: 10.1111/apa12244

Källa: Dagens Medicin

En kommentar på Dagens Medicin:

Har man P-Na-värden på alla barn?

Nyfödda får en hög saltkoncentration via bröstmjölken, motsvarande 70 g salt per dag till en vuxen (Broberger, Aperia, Herin, Zetterström Acta Paediatr Scand; 1979; 68; 441-1 ).

Med tanke på nuvarande ofysiologiska råd att äta mindre än 5 g salt per dag kan mödrarna ha en väletablerad hyponatremi med åtföljande hypovolemi.

Det syns redan i Dalarna där klinkemlab de senaste tre åren funnit att medianvärdet på P-Na har sjunkit från 141 till 139 mmol/L.

Slutsats

Det är farligt för barnet att äta FÖR LITE salt under graviditeten och under amningen. Däremot är det inte farlig att äta för mycket, det reglerar kroppen själv. Så salta efter behag med gott samvete, det som är (livs)farligt är saltbrist!

Men Livsmedelsverkets tjänstemän vill att vi ska äta livshotande lite salt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen