Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

Varför ska vi äta GMO?

Svaret är att vi ska äta GMO för att fem eller sex privata amerikanska globala företag ska få kontroll över vår mat och för att de ska bli snuskigt rika på kuppen.

Till sin hjälp har de investerat i en armé av lojala medlöpare på universitet, inom forskningen, inom våra myndigheter och bland politiker som inte förstår bättre eller som gör det för egen vinnings skull (”ego business”). Medborgarnas och samhällets intressen verkar väga lätt som en fjäder gentemot dessa ekonomiska särintressen.

Dags för folket att vakna och agera!

Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

En mycket stor ökning av kroniska sjukdomar har skett i USA de senaste 20 åren.

En statistisk analys grundad på data från USAs hälsovårdsmyndigheter tyder på ett kraftigt samband mellan användning av GMO-ogräsmedlet Roundup och en rad vanliga kroniska sjukdomar, inklusive högt blod blodtryck, diabetes, fetma, Alzheimer, Parkinson och vissa cancerformer m.m.

Ett i det närmaste lika starkt samband fanns mellan de kroniska sjukdomarna och förekomsten av GMO-odling i grannskapet.

GMO gör även råttor, hamstrar och grisar sterila – på bara tre generationer. Det går inte att återställa när manipulerade gener väl blandat sig med naturliga och defekterna går i arv till barn och barnbarn.

Orsaken till att man kunde sortera ut ett så kraftigt samband är sannolikt att GMO-odling är koncentrerad till begränsade områden i USA, medan stora delar är helt GMO-fria. Man kunde därmed jämföra graden av Roundupanvänding allt från noll till mycket hög med sjukligheten i motsvarande områden.

Majsodlingar i USA

Mer ån 90% av all soja och majs är genmanipulerat i USA. Så man kan säga att stora åkerarealer är ”ockuperade” av en handfull privata företagen som äger patenten på de grödor som dödar bin, som förstör miljön, som gör oss sjuka och som ger oss cancer, och som till sist gör oss sterila. Men rika och mäktiga blir de på kuppen. De har råd att köpa politiker, tjänstemän, forskare och professorer.

Roundup används till mycket stor del i samband med GMO som genmanipulerats till att tåla detta ogräsgift (sk Roundup-resistenta GM-grödor). Observera att det förelåg ett i det närmaste lika starkt samband med förekomst av GMO-grödor i grannskapet. Denna analys tillåter inte att avgöra till vilken grad sjuklighetsökningen enbart berodde på Roundup som används tillsammans med grödorna eller om GMO i sig själv också bidragit.

Sammanfattning i klartext för lekmannen

Förekomsten av kroniska sjukdomar jämfördes med användningen av Roundup och odlingen av GMO (vi skriver samman det i Roundup&GMO nedan) i respektive område (underlaget var offentliga data från Hälsoministeriet (dess avdelning CDC) och Jordbruksministeriet (USDA)).

Man fann att ju större användning av Roundup&GMO i jordbruket, desto större var sjukligheten i ett antal allvarliga kroniska sjukdomar.

Det var slående att innan «Roundup&GMO» började användas var sjukligheten konstant i de flesta fall, medan den, sedan användningen började, ökade tvärt och tilltog parallellt och kraftigt med den ökande användningen vilket illustreras i nedanstående diagram (den röda linjen visar Glyfosat och de gula staplarna sjukdomsfrekvensen). Det statistiska sambandet var osedvanligt starkt och den statistiska sannolikheten för att sambandet var slumpmässigt var ytterst lågt.

Som helhet innebär resultatet att det finns starka indikationer på ett samband mellan «Roundup&GMO» och flera svåra kroniska sjukdomar inklusive högt blodtryck, diabetes, Alzheimer, senil demens, Parkinson, MS, Autism, inflammatorisk tarmsjukdom, tarminfektioner, grav njursjukdom, cancer i sköldkörtel, urinblåsa, bukspottskörtel och njure samt myeloisk leukemi.

Resultatet är inte förvånande, för det har framkommit belägg för att Roundup har gifteffekter av olika slag som kan leda till kronisk sjukdom och dödsfall.

Kommentar

Bertil Wosk har skrivit ett PM om GMO som alla medborgare bör läsa, annars har vi snart GMO på tallriken utan att vi vet om det och snart har vi alla cancer som kommer att krypa ner i åldrarna.

Idag får ett ett barn cancer varje dag och varje timma får en svensk kvinna bröstcancer. Inte heller männen är lottlösa. Om vi släpper GMO över gränsen så riskerar vi att snabbt öka på dessa siffrorna.

Läs PM ”Genmanipulation” nedan så förstår du vilket vansinne GMO är och där enda syftet är att en handfull amerikanska företag ska kunna kontrollerar vår mat och på köpet bli snuskigt rika, på samma gång som de supportat läkemedelsindustrin. där cancermediciner är den nya storsäljaren (efter statiner).

Männen går inte heller lottlösa, då ungefär lika många män får prostatacancer som kvinnor får bröstcancer.

Ett band av dödlig prostatacancer sträcker sig över Skandinavien …

Cancerindustrin, som involverar både forskning (på nya cancerläkemedel) och läkemedelsförsäljning, ser fram emot blomstrande tider, på folkets bekostnad. Allt som hotar denna tillväxt bekämpas (t.o.m. av våra egna forskare, läkare, professorer och myndigheter).

Medan ansvariga politiker hukar sig i sina bänkar eller sitter i knät på läkemedelsindustrins lobbyister.

Gabriel Wikström, tidigare ordförande i SSU, nu Sveriges nya folkhälso- och sjukvårdsminister.

Nyligen blev en SSU-ordförande Sveriges sjukvårdsminister. 29-årige Gabriel Wikström gör en ovanlig resa när han stiger rakt in i regeringen från posten som SSU-ordförande. Han kommer från Västmanland och har basat för ungdomsförbundet sedan 2011. Under den tiden har han framför allt intresserat sig för bostäder, utbildning och ungdomsarbetslösheten. Han har även en bakgrund som kommunpolitiker i Västerås och har varit ordförande för SSU Västmanland.

Istället för professionalitet och gedigen kunskap och erfarenheter inom sitt ansvarsområde, samt dokumenterad förmåga att åstadkomma resultat, så verkar ministerposter vara ett led i den politiska karriären. Något som även gäller flera andra ministerposter.

Vår nya sjukvårdsminister synes inte ha någon större erfarenhet av sjukvård och regeringen har tillsatt en statssekreterare direkt från läkemedelsindustrin. vilket indikerar att det kommer att bli ännu sämre innan folket vaknar och inser att de blir grundlurade på hälsa och skattepengar. Men förhoppningsvis ser Gabriel Wikström igenom sjukvårdens fasader, ser de grundläggande problemen och ser till att de blir lösta. (dock en tuff uppgift även för en erfaren och .kunnig minister).

GMO

Bönderna är hårt pressade ekonomiskt vilket gör att en och annan funderar på införa GMO för att spara pengar.

Men hur mycket billigare blir det med GMO-foder?

För de lantbrukare som klokt nog inte utfordrar sina djur med GMO ökar (enligt uppgift från branschorganisationer) produktionskostnaden för mjölk med 2,6 öre per liter och för fläskkött med 77 öre per kg.

Det innebär att de bönder som övergår till GMO säljer ut sin viktigaste konkurrensfördel (GMO-fritt) för en spottstyver, vilket innebär att de kommer att bli utkonkurrerade och dö sotdöden. Det innebär också att de blir svårt för svenska folket att finna GMO-fri mat framöver.

Svenska bönders framtid står och faller med en krona mer per liter mjölk. Idag har avräkningspriset för mjölk sjunkit till ca tre kronor per liter (som bonden får). De finns de som befarar att priset kan sjunka till 2,50 vilket innebär att mjölkbönder får jobba gratis och ta lån till den löpande driften.

Det kanske är så vi ska lösa sjukvårdskrisen? Alla jobbar gratis och all vårdpersonal tar privata lån för att stödja den löpande driften av våra sjukhus. Nya Karolinska kostar ju mer än 50 miljarder kronor (bara byggnaden). Våra mjölkbönder går före och visar vägen för våra passiva ansvariga politiker.

Om bonden istället fått fyra kronor per liter så skulle svensk mjölkproduktion och svensk mejeriproduktion blomstra, utan GMO, utan en massa antibiotika och utan MRSA. Djuren skulle må bättre och miljön må bättre jämfört med de djurfabriker som finns i t.ex. Danmark och Tyskland. Vi har unika förutsättningar med vår natur och det är hög tid att slå mynt av dessa.

Enda anledningen till att man genmanipulerar växter är att man sedan kan patenterar dem och tjäna pengar på GMO. Man får också makt och kontroll över livsmedelsproduktionen och kan således kontrollerar hela folk. Självfallet har de friskrivet sig från allt ansvar för biverkningar och konsekvenser.

Konsumenter som är insatta i riskerna med GMO köper inte GMO (läs PM nedan). I sammanhanget kan det vara bra att veta att GMO används i Danmark och Tyskland, vilket kontaminerat mejerivaror med växtgifter, genmanipulerade organismer, antibiotika och multiresistenta bakterier. Så köp svenskt för din egen skull och stöd på samma gång svenskt lantbruk.

LRF och SLU

Att det inte finns några fördelar utan bara elände med GMO hindrar inte lobbyister inom bland annat LRF och SLU att arbeta för ett införande av GMO med bistånd av GMO-industrin. Sannolikt tror de själva på vad de säger och skriver och sannolikt är det som Dr David Suzuki säger; antingen är de vråldumma eller så ljuger de. De kan också vara manipulerade eller så är de bara lata och lutar sig mot industrins ”expertis”.

Dessa GMO-krämare måste städas undan från det inflytande de har idag, vilket är en förutsättning för friskhet, välstånd och överlevnad.

Vad göra?

Det väljer vi själva.

Vi kan göra ingenting och vänta tills alla får cancer, tills sjukvården, skolan, omsorgen och pensionerna kraschar. Tills jobben och välståndet flyttar någon annanstans. Ett sjukt folk är inte konkurrenskraftigt och kan inte försvara sin välfärd, som flyttar någon annanstans.

Eller så kan folket ta befälet och ett förslag på hur detta kan gå till presenteras här på Kostdemokrati.se om några veckor.

Sannolikt din bästa sjukvårds- och pensionsförsäkring, och detta för en spottstyver jämfört med vad sjukvården kostar idag (mer än en procent av BNP eller mer än 80.000 kr per arbetande svensk och år, för vad?).

Därtill en spännande och givande upptäcktsfärd där man lär sig hur världen fungerar och man får kunskaper om hur man tar befälet över sin livskvalitet och slipper bli grundlurad. Om sådant andra tiger tyst om.

Endast folket kan stoppa det vansinne som pågår – som pågår på folkets bekostnad!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen