Skojares och svindlares bransch

.

rövarkula

Ledaren i DN 2014-01-02 behandlar ett aktuellt och brännbart ämne på ett rakt, öppet och ärligt sätt som man inte är van vid i dagstidningar. Ett inlägg i folkets intresse.

Stort tack till DN’s redaktion och ledarskribenten Nathan Shachar. Det är artiklar av denna kalibern som berättigar en tidnings existens, som gör en prenumeration prisvärd.

Njut av ett professionellt inlägg och förskräcks över hur det fungerar idag. Detta är något som berör alla, som hotar både enskilda medborgare och hela samhället.

Det är bara ett kunnigt och organiserat folk som kan stoppa detta vansinne, detta slöseri med livskvalitet och med samhällsmedel. En utveckling som hotar vårt välstånd.

ζ

pills-golden

Skojares och svindlares bransch

Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring.

Antag att hygienen på korvfabriker övervakades av en myndighet som finansierades av – korv­fabriker. Antag att bil­provningen utfördes av de olika ­märkenas generalagenter.

Detta sägs på skämt, det hör vi genast, sådana rutiner svär mot all reson och rättskänsla. Men sådana incestrelationer är norm i läkemedlens värld. USA:s FDA och Läkemedelsverket i Sverige har största delen av sina intäkter från de företag de skall hålla uppsikt över. Just nu är Läkemedelsverket i färd med förberedelser inför planerad behandling av adhd-patienter med rent amfetamin. Skribenten Janne Larsson har granskat verkets agerande och det är skakande läsning.

Läget är särskilt oroväckande inom psykiatrin, där få objektiva diagnoskriterier föreligger. När Harvard-­psykologen Irving Kirsch för tio år sedan visade att antidepressiva mediciner inte hjälpte mycket mer än placebo (sockerpiller) råkade han i ett formidabelt blåsväder. En sympatisör skickade honom ett tips: Varför inte använda Freedom of information act – USA:s offentlighetsprincip – för att komma åt alla data som bolagen skickat FDA?

roulette-redDet var ett genidrag. De flesta nya läkemedel måste visa sig mer effektiva än placebo i minst två tester. Först ett lyckat test, och sen ett till för säkerhets skull – antar vi i vår oskuld. Men så går det inte till. Bolagen har lov att testa allt vad de orkar, tills de kan visa upp två där medicinen klår placebo – som när en roulettspelare satsar på rött ända tills rött kommer upp.

De bägge lyckade testen figurerar sedan i reklam och i facktidskrifter, medan de där drogen visat sig overksam eller skadlig syltas i arkiven, och sällan hörs av mer.

När Kirsch jämförde hela materialet så krympte de antidepressiva drogernas övertag mot placebo till så gott som ingenting. Kirschs och andras senare forskning har visat att motion och samtalsterapi är mer effektiva mot depression än gängse medicinering, som ofta har svåra långtidseffekter.

Andra följde Kirsch i spåren och damm­luckorna öppnades för kaskader av mörka hemligheter. Ineffektiva och skadliga mediciner hade patenterats och lanserats med fanfarer.

självmordBolagen hade inte dragit sig för kallblodig förfalskning. 2004 stämdes Glaxo Smith Kline av staten New York för den nu ryktbara studie 329, där företaget utvärderat sin nya antidepressiva drog Paxil. Företagets egna test visade att Paxil var helt ineffektiv. Bara på en punkt utmärkte sig drogen, och det var genom den höga självmordsrisken.

Spök­skrivare sattes att vränga till resultaten i uppsatser där Paxil presenterades som underbart effektiv och säker. 1998–2001 skrevs fem miljoner Paxil­recept ut årligen till USA:s barn och ungdomar.

Sedan dess har en rad läkemedelsjättar beslagits med liknande skoj. Minst sju miljarder dollar i skadestånd och böter har det kostat dem bara i år.

piller-massorAllt detta händer samtidigt som den ortodoxa psykiatrin står inför en teoretisk kollaps. Den snart femtioåriga övergripande teorin – att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan – har visat sig ohållbar. För litet dopamin vid adhd, för mycket vid schizofreni, för litet serotonin vid depression och köpgalenskap – tusen­tals får varje dag en ”diagnos” som hänvisar till kemisk obalans. Men inga av dem får veta vilka nivåer som skulle utgöra normalvärdet, eller hur just deras obalans avviker. Den nanoteknologi som skulle kunna beskriva nivåerna av signalsubstanser i hjärncellernas synapser existerar inte.

Läkemedelslobbyns ständiga jämförelser med riktiga mediciner, som insulin, görs inte i god tro. Insulin korrigerar en mätbar obalans, och frånvaron av insulin har förutsägbara effekter. Ingen har någonsin bevisat att signalsubstansnivåer skulle ha orsakat depression eller någon annan psykisk sjukdom.

brain_puzzle_vAdhd-teorin, om en genetiskt betingad obalans i dopaminsystemet, som sägs ge upphov till en fantastisk flora disparata beteenden, befinner sig i allt svårare förlägenhet.

Adhd-symptomen har mer med mognad att göra än med genetik.

Min favorit bland de senaste årens dråpslag mot adhd-myten är en kanadensisk studie som visar att skolflickor födda i december har 77 procent större chans att få adhd-medicinering än klasskamrater födda i januari. En läkare som spelade en huvudroll när adhd lanserades, Keith Conners, har drabbats av ånger och kallar USA:s ­galopperande diagnostal för en ”nationell olycka”.

dollar-Den kemiska obalansens bransch är en rövarkula av oredovisade beroenden, vetenskaplig svindel och samvetslös marknadsföring, där staten lämnat konsumenter och patienter skyddslösa som barn i en mörk skog.

Fältet är så rikt på rafflande godbitar att de stora medierna borde kretsa flockvis över skådeplatsen. I stället är det ensamt arbetande fackmän och skribenter, och den fanatiska scientologisekten – som har egna randiga skäl att förneka psykiatrin – som står för motståndet.

De politiska partierna, som  instiftat Läkemedelsverkets omöjliga finansieringsmodell, saknar insikt om detta akuta och växande folkhälsoproblem.

.
Text Nathan Shachar

Källa DN

ζ ζ  – här sluta ledaren i DN – ζ ζ

Klicka gärna på DN-länken och läs repliken där ett tjugotal psykiatrer försvarar sig och där de kritiserar DN och ledarskribenten (för att de avslöjar yrkeshemligheter som inte ens alla psykiater känner till). Inte konstigt alls att de försvarar sitt jobb och den behandlingsmodell som de lärt sig och som de kan. Märkligt dock att de inte är beredda att utveckla sin profession, när bevisen hopar sig på att det de håller på med inte fungerar särskilt bra. Men det är här som överallt, att det är ”ego business” som gäller.

Samhällets kostnader, vetenskap, erfarenhet och patienters bästa är sekundärt.  Detta kommer att fortgå så länge uppföljning, kvalitetssäkring och resultatuppföljning saknas. Det krävs yttre krafter för att ändra på detta, initierat av de som betalar notan.

ζ

Fler kommentarer

Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost gör många barn först hyperaktiva och sedan ofokuserade. Bara genom en enkel kostomläggning hade många av dessa barn kunnat fungera fullt normalt. Nu blir många istället antingen lämnade vind för våg eller drogade, vilket självfallet inte är acceptabelt.

Några tidigare länkar.

 • Vart är vi på väg? Läs mer…
 • Studie: 9 av 10 ADHD-barn blir inte hjälpta av medicin, läs mer…
 • Förebygga, bota eller trycka ner symtomen? Läs mer…
 • Barn med ADHD? Sluta servera det här! Läs mer…
 • Fiskoljor hjälper ungdomar med inlärningsproblem och de som är tillbakadragande. Läs mer…  (men det ska vara av god kvalitet, annars kan det kvitta, läs mer…).
 • ”Två tredjedelar av barnen med adhd eller Aspberger blir bra”. Läs mer…
 • Antalet barn med ADHD ökar lavinartat. Läs mer…
 • ADHD har trefaldigats på sex år. Läs mer…
 • ”Färre brott när adhd-vuxna fick medicin” – Eller? Läs mer… (läs även kommentar)
 • Dr Mats Reimer blev Årets Förvillare 2012 (förespråkar ”narkotika” mot ADHD). Läs mer…
 • SBU: För mycket medicin? Läs mer…
 • Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet … (läs mer…)
 • Läs ännu mer om ADHD här… (210 inlägg)

ζ

Konsekvens

Threat--goverment-agenciesDe flesta psykiatriker har skrala kunskaper om kostens och tillskotts betydelse. De förefaller mer var inriktade på läkemedelsbehandling (och i viss mån KBT). Det betyder att deras jobb är i farozonen, men de har en hög samhällsställning och de är uppbackade av den mäktiga läkemedelsindustrin. Med andra ord är de övermäktiga okunniga politiker – som väljer göra som ”auktoriteter” säger.

Symtomatiskt är att det inte går att redovisa några konkreta resultat. Detta är en verksamhet som  opererar i mörker, varför resultatet blir därefter. Trist att vi låter läkemedelsindustrin styra utbildning, forskning och behandling.

Med inriktning att sälja läkemedel. Något som med kraft drabbar våra barn.

Bra mat, tillskott och hälsa kan läkemedelsindustrin inte tjäna pengar på, eftersom antalet patienter (kunder) skulle minska. Dessutom har de ju skrala kunskaper och erfarenheter om detta och saknar de verktyg som erfordras för att hjälpa patienter att byta livsstil (som kanske lider av sockerberoende). Alltså traskar de vidare i de fotspår de känner till och okunniga politiker betalar okritiskt notan med skattemedel.

people-hands

Endast en påläst, kunnig och organiserad opinion kan vända denna utveckling och rädda våra barn och landet från en katastrof. Även ansvariga politiker behöver läsa på och de behöver folkets stöd för att kunna stå emot krafter som värnar ”business as usual”.

Vi har inte råd med ”business as usual”. Vi vill istället att våra barn ska må bra och att samhället utvecklas på ett bra sätt.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

 ζ

appendix

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket

Representanter från Läkemedelsverket var på plats då Sveriges första forskningssymposium i Homeopati hölls i Göteborg 12 – 13 oktober 2013 och de berättade om vilka regler som gäller i Sverige och de delade också ut informationsblad enligt nedan.

 • Läkemedelsbegreppet. Läs här…
 • Kosttillskott är livsmedel, läs mer…

Läkemedelsbegreppet, enligt Läkemedelsverket (klicka för att förstora):.

läkemedelsbegreppet

Det finstilta

I denna definition av läkemedel ingår ju även naturlig mat (!) och kosttillskott, som ju i allra högsta grad förebygger sjukdom (allt utom skräpmat som ju försämrar hälsan).

Einstein_galenskapLäkemedelsindustrin har således lyckats med att få Läkemedelsverket att muta in allt som förebygger sjukdom, att betraktas som läkemedel (!), vilket är fullständigt barockt.

Anledningen är självfallet att upprätthålla ett monopol på allt som är bra för hälsan och att blockerar allt som hotar världens mest lönsamma industri – läkemedelsindustrin.

Antingen bluffar läkemedelsverket med detta informationsblad, eller så har de blivit förda bakom ljuset. Man tycker dock att de själva borde kunna genomskåda detta.

Det mest sannolika är att de är kapade.

ζ

Citat:

”Ett läkemedel är alla produkter som
förebygger, lindrar eller botar sjukdom”

ζ

Läkemedel som orsakar sjukdom då? Är det ett läkemedel? Ska t.ex. statiner betraktas som sjukdomsframkallande skräpmat och sortera under Livsmedelsverket?

Ska narkotikaklassad ADHD-läkemedel som har en lugnande effekt i början och sedan gör patienterna sämre klassas som läkemedel? Då de varken förebygger, lindrar eller botar sjukdom. Kanske en egen klass ”Big Pharma” med rätt att göra som de vill?

Naturlig mat och kosttillskott förebygger, lindrar och botar sjukdom, så mat måste följaktligen enligt Läkemedelsverkets definition vara lika med läkemedel.

Enligt PISA är vi i Sverige dåliga på läsförståelse och kan det vara förklaringen?

Nyligen kungjorde Socialdemokraterna att de ska banta 20 myndigheter och därigenom frigöra miljarder och samtidigt öka effektiviteten, genom att rationalisera. En bra idé.

En utmärkt idé med tanke på att Livsmedelsverket ger ut kostråd som får diabetes och fetma att explodera, Socialstyrelsen rekommenderar diabetiker att äta maximalt av det de inte tål och Läkemedelsverket jagar allt som hotar läkemedelsindustrins monopol.

WoW, vilken potential Socialdemokraternas förslag rymmer (undra om de själva förstår det?). Märkligt att Alliansen missat den möjligheten.

Faktiskt en riktigt bra idé … läs mer … S vill skära ned på myndigheter

Med tanke på konsekvenserna på grund av våra myndigheters agerande, skulle vi lätt kunna spara 100-tals miljarder skattekronor OCH förbättra folkhälsan.

sprattelgubbeDet verkar vara läkemedelsindustrin som sitter med kompetensen och de vet precis vilka trådar de ska rycka i för att maximera vinsten inom världens mest lönsamma industri, alla kategorier. Hur de lyckats med detta har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i boken ”Forskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”.

Läs mer:

 • Recension: Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörer
 • Adlibris (läsarna ger boken fem stjärnor)
 • Bokus (fem stjärnor även här)

muta

Städa trapporna uppifrån

Rensa ut inkompetens, mutkolvar, döda fiskar som flyter med strömmen och andra som inte begriper att de ska betjäna de som betalar deras löner, nämligen medborgarna och samhället. Deras uppdrag är INTE att ge läkemedelsindustrin immunitet mot lagbrott och monopol på hälsa. Speciellt inte när felbehandling och biverkningar av läkemedel numera utgör vår tredje eller fjärde dödsorsak.

 • Dödliga Läkemedelsbiverkningar, läs mer…
 • Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year. Read more … Dr Mercola … (Googleöversatt)

Vad gör våra myndigheter? De vill begränsa kosttillskott och de vill förbjuda naturlig mjölk. De tar läkarlegitimationen från de läkare som vågar utmana. Det som håller oss friska vill de begränsa och förbjuda (det som ingen dött av).

Myndighet av denna kaliber utklassar vilket terrororganisation som helst och vad ska man benämna politiska partier som finansierar detta spektakel med skattemedel? I bästa fall begriper de inte bättre.

Detta är en politisk fråga och de ansvariga förtroendevalda som inte tar sitt ansvar och gör sitt jobb, sitter löst. Det är folkets ansvar att välja engagerade och kompetenta politiker som levererar resultat!
.

organized-crime

Dags att ta fram Sverker Olofssons soptunna (i programmet Plus) och rensa ut inkompetens i våra verk. Och då gäller det att börja uppifrån, som att städa en trappa (då brukar resten rätta in sig i ledet). Vi skulle spara hundratals miljarder varje år, men framför allt rädda vården och landet från en krasch, där våra barn får ta värsta smällen.

Detta är en politisk fråga och endast folket kan få politiker att ta ansvar. Politiker behöver läsa på och de behöver folkets tryck och stöd, annars gör de ju ingenting.

PLUS-Sverker

2 svar på ”Skojares och svindlares bransch”

 1. Jag funderar lite över den här formuleringen:

  ”Läkemedelsverket i Sverige har största delen av sina intäkter från de företag de skall hålla uppsikt över.”

  Läkemedelsverket är alltså avgiftsfinansierat. Läkemedelsföretagen måste betala avgifter för diverse saker, och de avgifterna går till att driva verket. Är det dåligt? Hur gör denna avgiftsfinansiering att läkemedelsbolagen har inflytande och kontroll över Läkemedelsverket? Det är ju inte som att de kan välja att inte betala sina avgifter?

 2. Adhd-diagnosen är bteendebaserad,vilket gör att många felaktigt får diagnosen.
  I örebrojektet där man under lång tid följde ett stort antal barn under lång tid var det bara 10% av de barn som visade adhdbeteende som borde fått diagnosen. Dessa
  Visade sig ha höga nivåer av adrenalin och nonadrenalin i stressituationer vilket gjorde att de fick framtida svårigheter, kriminalitet, alkoholproblem. Övriga barn som uppvisat ”adhdbeteende” fanns inte med i gruppen med ovannämnda problem.
  Örebroprojektet genomfördes av David Magnusson professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Kommentera