ALL TIME HIGH!

Helhetssyn Vi tänker holistiskt utifrån ett helhetsperspektiv och vårt syfte är att höja livskvalitén för samtliga medborgare. Vi värnar mångfald och vår demokratiska rättighet att själva få välja hur vi vill leva våra liv, så länge vi inte skadar någon…

Professor Hellénius är orolig

De populära fettdieterna är ett hot mot folkhälsan läser man i Dagens Nyheter torsdagen den 1 augusti. Bakom artikel står: Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet. Annika Rosengren, professor i medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.…

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen