Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan

Dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män, under de senaste 20 åren.

Socialstyrelsens rapport ”Cancer i siffror 2013” visar att dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män under de senaste 20 åren.

Denna minskning är för liten och innebär att de stora investeringarna i cancerforskning och cancervård ännu inte medfört något verkligt genombrott när det gäller att förbättra cancerpatienternas överlevnad.

Bättre möjligheter att upptäcka cancer avspeglas i ökningen av antalet nya årligen diagnostiserade cancerfall – 14 procent för män och 16 procent för kvinnor – men detta har inte resulterat i någon betydande minskning av dödligheten.

Källa: SvD

Fakta: Cancer

År 2011 fick drygt 55 000 personer i Sverige en cancerdiagnos (150 svenskar varje dag). Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som alla har det gemensamt att celler på någon plats i kroppen har börjat dela sig okontrollerat. Efter hand bildar dessa celler en tumör som växer sig allt större. Hur fort denna process går varierar mellan olika cancertumörer och personer.

Bröstcancer

Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige.

Medianåldern hos dem som får bröstcancer är drygt 60 år, färre än 5 procent är yngre än 40 år.

År 2011 ställdes 8 382 bröstcancerdiagnoser hos 7 619 kvinnor och 45 diagnoser hos lika många män.

En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder.

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Cirka en tredjedel av all cancer hos män är prostatacancer. I Sverige lever i dag omkring 85.000 män som har eller har haft prostatacancer.

Antalet diagnostiserade fall har ökat kraftigt under de senaste 35 åren och år 2011 fick 9.663 män diagnosen (mer än en varje timma, året runt).

Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder, 85 fall år 2011. En av åtta män riskerar att få prostatacancer innan 75 års ålder.

Kommentar

Dödligheten i cancer har på 20 år minskat med några ynka procent (felräkningsprocent), medan antalet fall har ökat med flera hundra procent. Vad får forskare och vården att fortsätta med något som inte fungerar?

Svaret är pengar, miljarder.

Den son tänker att ”så illa kan det väl ändå inte vara” bör läsa boken ”Forskningsfusket: Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”, en av årtiondets viktigaste böcker. En bok som inte kan bemötas öppet då den baseras på fakta och vetenskap, varför man försöker tiga ihjäl den, sopa den under mattan.

Om gemene man fick kunskap om hur saker och ting fungerar – då skulle gemene man bli heligt upprörd (läs f-d). Hur många skulle slippa cancer och det lidande detta för med sig, om detta slutna sällskap öppnade upp och sökte sanningar? Hur många miljarder skulle samhället spara? Det blir dyrt när industrin fritt får råda!

En bok som ALLA medborgare bör läsa, alla de som inte vill bli grundlurade på hälsa och pengar, och alla de som bryr sig om sina barns och barnbarns framtid. Inte minst bör alla sjukvårdspolitiker och vårdpersonal läsa boken.

Räkneexempel

Sedan 1970 har antalet nya fall av bröstcancer med 147 % och dödligheten de senaste 20 åren har för kvinnor minskat med 13% (låt oss anta att denna siffra är representativ för hela perioden). Det innebär att dödligheten i bröstcancer ökat med 128%.

Sedan 1970 har antalet nya fall av prostatacancer med 240% och dödligheten de senaste 20 åren har för män minskat med 7 % (låt oss anta att denna siffra är representativ för hela perioden). Det innebär att dödligheten i prostatacancer ökat med 233%.

Detta gynnar forsknings- och läkemedelsindustrin som får allt större forskningsanslag och läkemedelsförbrukningen ökar exponentiellt. Det är sannolikt därför de aktivt motarbetar allt som reducerar denna marknad. De värnar också sitt monopol på att avgöra vad som är vetenskap och härvidlag är våra myndigheter medlöpare.

De bekämpar kosttillskott (vitaminer och mineraler), de bekämpar forskning på allt annat än patenterbara läkemedel, de jag läkare och forskare som inte håller sig på mattan och de fuskar med studier och mörkar biverkningar för att kunna sälja maximalt.Notan står folket för.

Så kan vi inte ha det. Nu är det allvar.

Bollen ligger hos folket. Antingen spelar vi den eller så blir vi överspelade; grundlurade på hälsa och pengar.

Vansinne

Definition på vansinne: Albert Einstein noterade en gång att dumhet var att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Men detta är inte vansinne – det är Big Business.

Det allra värsta är att alternativa spår som är lovande, aktivt motarbetas, för att de stör Business. De vill uppenbarligen inte att cancer ska kunna förebyggas eller botas. De vill inte såga på den gren gren de sitter – de kan ju inget annat och vill inte heller lära sig.

De lever ju på cancer; ”den enes död den andres bröd” är ett talesätt som här gäller bokstavligen.

Galenskaparna

Galenskaparna har fångat detta på ett träffande sätt. Bara byt ut ordet ”förkylning” mot ”cancer”.

Vad göra?

Detta vansinne betalas till större delen via skattemedel som administreras av folkets förtroendevalda politiker. Sjukvården idag kostar i snitt varje medborgare som arbetar 80.000 kronor per år. Men det stoppar inte där.

SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

Varför frågar ingen i ansvarig ställning efter orsaken till varför cancer ökar explosionsartat? Förebyggande åtgärder lyser med sin frånvaro (de gör istället tvärtom). Det verkar inte finns något som helst intresse att reducera sjukdomar från ansvarigt håll och t.ex. Livsmedelsverket får fortsätta ge kostråd som göder just cancer, den så kallade tallriksmodellen (en extrem högkolhydratkost), som även serveras cancerpatienter på sjukhus. Heltokigt!

Folket måste helt enkelt välja politiker som kan axla denna uppgift, att se till att forskningen och sjukvården arbetar i medborgarnas och samhällets intresse. De måste öppna upp för lösningar och svar, även om det innebär färre patienter och även om de därmed innebär att det säljs färre läkemedel.

Denna kursändring kan endast komma till stånd om en kunnig och stor opinion kräver så och röstar fram engagerade och kunniga politiker som kan åstadkomma resultat. Det duger inte längre att politiker bara agera sponsorer med folkets skattemedel. Bollen ligger således hos folket – igen.

Viktoperationer

Gastric Bypass fungerar inte heller och redan är 50.000 svenskar drabbade, ett antal som ökar med i snitt en patient varje timma, dygnet runt, året runt.

En Göteborgsvits

På väg hem efter en sen kväll på kafé ser Osborn hur Kålle går fram och tillbaka under gatlyktan med blicken riktad mot marken.

Osborn frågar Kålle om han tappat något?

Kålle förklarar att han tappat sin portnyckel så han kommer inte in i sin port. Osborn hjälper till att leta och efter en längre stunds letande under gatlyktan frågar Osborn;

Är du helt säker på att du tappade nyckeln precis här under gatlyktan?

Nej, svarar Kålle, jag tror att jag tappade den där borta!

Men varför letar vi här då, frågar Osborn?

Det är ljusare här, svarar Kålle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen