Blod, mod och envishet: på spaning efter sjukdomarnas väsen

Hälso- och sjukvård, forskning, business och politik

En bok om cancer och om etablissemangets ovillighet, ointresse och motstånd mot ny kunskap och nya forskningsrön. Det synes som om ”ego business” styr cancerforskning och cancervård. Därför står vi och stampar på samma ställe efter 30 år och miljarder dollar nedplöjda i en resultatlös ”forskning”, som inte får störa; ”business as usual”

Idag får var tredje svensk cancer och snart varannan, så det handlar om ”big business”.

Blod, mod och envishet: på spaning efter sjukdomarnas väsen

av Erik Enby. En vetenskaplig bok skriven i romanform, om hur doktor Erik Enby på egen hand sannolikt funnit en viktig pusselbit till hur cancer bäst botas och hur han blivit förföljd för att han utmanat etablissemanget med sin forskning och sina behandlingsmetoder. Utgiven oktober 2012.

När vetenskap blev kommersiell religion

Vi lever i ett kunskapssamhälle, ett samhälle där vetenskap har blivit den nya religionen. Vetenskapen och forskarna sägs stå för det innovativa, men precis som att religionen bara erkänner en enda lära som den rätta så styrs också vetenskapssamhället av totalism.

Man bannlyser den som dristar sig att tänka, experimentera och forska innovativt.

Detta, och mycket därtill blir man varse när man läser Erik Enbys självbiografiska bok ”Blod, Mod och Envishet. På spaning efter sjukdomarnas väsen” (Beijbom Books AB)

Om man någonsin levt i illusionen att forskarens och vetenskapens livsluft är nyfikenhet, experimentlusta, vetgirighet och öppenhet så blir man rejält nedtagen på jorden efter läsning av Enbys bok. Ty ett mer stängt, konservativt och totalstyrt samhälle än vetenskapssamhället kan man knappast tänka sig.

Sjukvården – den sista Sovjetstaten

Läs också artikelserien om sjukvårdens organisation och funktion – den sista Sovjetstaten. Skriven från insidan och som bekräftar att sjukvården har utvecklats till en ”stat i staten” som omsätter 10 % av BNP och som synes stå över svensk lag. De levererar inte heller den sjukvård och det resultat som vi medborgare har rätt att kräva.

Viktiga upptäckter som doktor Erik Enby lägger fram får inte sopas under mattan för att de hotar cancerindustrin. Och de myndigheter och tjänstemän som berövat honom hans läkarlegitimation måste sättas under luppen och utredas ordentligt av en oberoende och kompetent delegation. Om detta är måttstocken så sitter ALLA läkarlegitimationer löst.

Ett sjukt folk som dignar under accelererande sjukvårdskostnader klarar inte att upprätthålla välfärden. Vi har inte råd att bannlysa en forskning som minskar läkemedelsförbrukning och som gör folket friskare. Vi har inte råd med myndigheter som bekämpar framsteg och utveckling inom vård och folkhälsa.

Så här kan vi inte ha det längre. Hög tid för en (fredlig) revolution även i Sverige. Dags för det ”sovande folket” att vakna upp innan det välstånd många tar för givet flugit sin kos. Redan nästa år sänks pensionerna och vården och omsorgen gnisslar redan. Detta är en politisk fråga av dignitet, så låt oss välja modiga och kompetenta landstingspolitiker i nästa val.

Kostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050. De lägger idag beslag på 350.000 miljoner kronor per år (10% av BNP) och prognosen är en ökning på 270% (!). Vi göder världens mest lönsamma industri, på bekostnad av andra viktiga samhälleliga behov. Vi har fått en gökunge i boet.

Norge är på god väg att ta över ledartröjan vad gäller utveckling av hälso- och sjukvården, med alla dess möjligheter.

Den 8 februari 2007 kom HSANs (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds) domslut. Erik Enby berövades sin läkarlegitimation (utan saklig grund). Ett sätt att vingklippa personer som inte lyder de order som industrin författar är att dra in läkarlegitimationer, och våra myndigheters tjänstemän bara lyder order, även om de därmed bryter mot lagen. Detta är högst anmärkningsvärt (ren stöld) och allvarligt i en demokratisk stat som gör anspråk på att vara en rättsstat.

Erik Enbys memoarer

Människan och forskaren i helfigur. Det är få läkare i Sverige som fått utstå så mycket smälek och kritik som Erik Enby. Han har utmålats som en Doktor Dracula, som en bluffläkare och charlatan i både TV och kvällspress.

Alla borde läsa boken, mycket läsvärd! Hans kolleger inom forskningen och sjukvården bemötte honom med tystnad och utfrysning, de var inte intresserade av hans upptäckter, eftersom hans kunskaper blev ett hot mot rådande teser och maktstrukturer…. 29 januari 2013 – Mona Baumann
.
Erik Enby – en modig människa. Det är orättvist och kränkande att helt döma ut någon utan att förstå vad det handlar om och att använda såna epitet som bluffdoktor, kvacksalvare och ”en av de farligaste läkarna i Sverige”. Kanske visar det sig en dag att Erik Enby hade fullkomligt rätt. Sjukdomar kan börja som infektioner och växa i kroppen och blodet ungefär som mögel, för att använda en bild som de flesta kan förstå.

Erik Enby är en person som vi alla verkligen har mycket att lära av, inte bara i hans roll som medicinare. När han började fundera över varför de sjuka patienterna sällan blev fria från sina symtom började han undersöka varför. Han upptäckte tidigt i sin läkarkarriär att det var väldigt mycket han inte fått lära sig på läkarutbildningen. Det ledde honom in på en sökarväg som, när han berättar om den i sin bok, blir som den mest spännande thriller… Pia Hellertz.

”Erik Enby – en nutida parallell till Semmelweis” och ”Mer än en läkare – Erik Enby gav mig ett nytt liv”. Skolmedicinen gav mig två månader att leva om jag inte underkastade mig en stor operation där en stor del av ansiktet skulle opereras bort, och därefter strålbehandling (enligt Cancerfonden dör ändå hälften av patienterna inom 6-9 månader vid spritt melanom). 2000-Talets Vetenskap nr 1 2007.

Erik Enby, utbildad läkare i Tyskland på 1960-talet, undrade tidigt hur alternativa terapier kunnat överleva trots att det för västerländsk vetenskap är obegripligt hur de fungerar. Upplever patienterna återvunnen hälsa istället för enbart symtomlindring? Han söker under sitt yrkesverksamma liv förklaringar till de kroniska sjukdomarnas ursprung och orsaker (bokens undertitel: På spaning efter sjukdomarnas väsen), men får inte gehör i den etablerade forskarvärlden för sina upptäckter av mikrobiologisk växt i de sjukas blod.

Kommentar

Visst är Erik Enby en farlig läkare, som hotar en mycket lönsam cancerindustri som har stått och stampat under decennier på samma fläck utan att komma någon vart, trots enorma satsningar på forskning och utveckling.

Kanske för att de är på fel spår? Men industrin vill inte byta från ett lönsamt spår som verkar gå i en evighetsslinga, en ”pseudovetenskap där 89% av cancerforskningens resultat inte kan replikeras”.

Det verkar dock inte som om industrin vill tänka i nya banor, eftersom man aktivt bekämpar allt som kan störa ”business as usual” – världens mest lönsamma.

Därför blev Erik Enby vingklippt (berövad sin läkarlegitimation), och avsikten var att tysta honom, sänka hans genomslagskraft, hans förtroende hos folket (där majoriteten fortfarande tror att endast odugliga och opålitliga läkare förlorar sin legitimation). Om man däremot följer order så sitter man säkert, även om man gör grova fel och uppträder oskickligt.

Men istället för att bli tystad, så skrev doktor Erik Enby en bok om sina revolutionerande upptäckter, en viktig pusselbit för att förstå hur cancer uppkommer och hur det botas (något som många patienter redan har haft glädje av).

Vad sysslar egentligen våra myndigheter med? Vad sysslar HSAN, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket med? De verkar vara dåligt pålästa vad gäller deras uppdragsbeskrivning, patientsäkerhetslagen och grundlagen. De bryter mot allt.

Springschasar åt industrin

Är våra myndigheter industrins springschasar? Boken ”Forskningsfusket”, som finns i Kostdemokratis bokshop, bekräftar tyvärr att så är fallet. Och sjukvårdspersonal vågar inte heller annat än att lyda order, för att värna sin egen position och sin egen karriär.

Läs bägge böckerna och förvånas över hur det går till i världen och i Sverige år 2013. Inte alls konstigt att vården nu håller på att kollapsa, både ekonomiskt och funktionsmässigt. Lyckligtvis går denna utveckling att reversera, men det kräver att ansvariga och kunniga politiker tar befälet.

Låt oss leta upp dessa politiker och ge dem våra röster i nästa landstingsval. Helst innan vården och omsorgen kollapsat. Det går ruggigt snabbt idag.

Som det fungerar idag kan vi inte ha det. Och det är bara början på utförslöpan.

Appendix

Myndigheter och vården synes fungera som läkemedelsagenter

Mönstret går igen, man vill till varje pris värna sin monopolsituation och sin samhällsposition, vilket innebär att ’förebygga och bota sjukdomar’ får lägre prioritet.

Att forska har numera ett egenvärde i form av lön och karriärmöjligheter. Resultat har kommit i skymundan, såvida det inte gäller att ta fram ett nytt patenterbart läkemedel (om sedan biverkningarna vida överstiger nyttan, det spelar mindre roll, som t.ex. statiner, världens mest sålda ”läkemedel”.

Forskning gör en egen slags industri där inriktningen verkar vara att ta fram patenterbara läkemedel som kan säljas med god förtjänst. Allt som kan störa denna verksamhet (t.ex. alternativa förebyggande/botande metoder som inte kan patenteras) ignoreras eller/och bekämpas energiskt.

Läkare och forskare som tillhör sfären måste ”hålla sig på mattan”, annars riskerar de sin karriär och kan t.o.m. förlora sin legitimation. Men om man bara håller sig på ”mattan” så kan man i princip göra vad som helst, som att t.ex. skära sönder mage och tarmar på överviktiga barn och ungdomar, för att sedan studera vad som händer.

Men om man inte ”håller sig på mattan” löper man risk att utsättas för förföljelse och man behöver inte göra fel, det framskapas, och när man står inför skranket (HSAN) har man knappt någon talan, eftersom vårdens företrädare har tolkningsföreträde av det luddiga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Man är dömd på förhand.

Många forskare och läkare skulle gärna se att de frigjordes från dessa bojor, men det är förståeligt att de inte vill gå ut i ett krig som de sannolikt förlorar och därmed spolierar sin karriär och t.o.m. kanske förlorar sitt jobb.

Att utmana ett helt etablissemang är farligt, det fick Galileo Galilei erfara på 1600-talet. Han kunde i sitt teleskop konstatera att jorden inte var världsalltets centrum.

Men dåtidens auktoriteter tyckte annorlunda, de vägrade att titta i teleskopet och dömde honom till livstids husarrest för denna upptäckt.

Han fick dock upprättelse (400 år senare!!).

Även läkaren Ignaz Semmelweis fick uppleva en liknande förföljelse trots att det han fann var uppenbart och revolutionerande för kvinnors hälsa och överlevnad efter en förlossning. Han räddade livet på tusentals kvinnor. Även läkaren Ignaz Semmelweis fick upprättelse postumt.

Det som hänt sedan 1800-talet är Internet, så nu finns hopp om att få stopp på dessa vansinnigheter. Men det krävs att folket engagerar sig, annars tar särintressen över våra liv, bokstavligen.

Doktor Erik Enby

Dagens etablissemang vägrar t.ex. att titta i doktor Erik Enbys mikroskop, för då finns ju risken att deras världsbild rubbas.

Hans forskning kan vara en ny viktig pusselbit till att lösa cancerns gåta. Men de etablerade vill inte se, de vill kanske främst värna ”business as usual”.

Sjukvården krackelerar

Sjukvården krackelerar under tyngden av ohälsa, kostnader och en ineffektiv organisation – som de själva skapat

Men nu verkar denna ’vårdindustri’ ha stressat systemet så till den grad att vården håller på att krascha, de har själva dragit undan ”den röda matta” på vilken en handfull professorer, läkare och forskare gärna paraderar.

Ohälsan galopperar och kostnaderna skenar när intresset inte ligger i att förebygga och bota.

25 – 40% av vårdens kostnader härrör från felbehandling.

 

”Sjukvården inom VG-region går mot en förutsägbar katastrof”.

Läkareden verkar idag ha kompletterats med:

“Varken se, höra eller tala, utöver det redan etablerade. Enbart följa givna instruktioner, för att det ska gå en väl i karriären.”

Vårdkostnaderna utvecklas epidemiskt

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent (!) fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna (källa:DN).

Med tanke på att dagens sjukvård kostar mer än 10 % av BNP (var 5:e skattekrona, 350 miljarder kronor per år eller runt 80.000 kronor per arbetande medborgare), kommer sjukvårdskostnaden för de som arbetar i snitt bli runt 220.00 kr per år! Detta bara för att upprätthålla dagens framgångslösa sjukvård!!!

Det blir i framtiden 440.000 kronor per år för en familj där bägge arbetar (idag 162.000 kr) till sjukvården. Samhället har ”mjölkats” så hårt att resurserna redan idag sinar och nu måste ansvariga politiker agera (om de inte vill lämna lämna walkover till missnöjespartier).

Ekonomiska särintressen har ”dragit undan mattan för sig själva” genom att överexploatera sin dominerande ställning. Priset har blivit för högt. Det kommer att bli en huggsexa om hur begränsade skattemedel ska fördelas. Skola, vård, omsorg, arbetslöshetsunderstöd eller pensioner? Med tanke på att ohälsan försämrar vår konkurrenskraft kommer antal jobb och skatteintäkter att minska.

Hur har ansvariga politiker tänkt att lösa den ekvationen? Ekvationen går ju inte ihop!

Göra annorlunda – göra rätt

Lyckligtvis går det att relativt enkelt att istället REDUCERA sjukvårdskostnaderna, samtidigt som folkhälsan kraftigt förbättras. Men detta motsätter sig de ekonomiska särintressen som skär guld med täljkniv på grund av den rådande och ständigt ökande ohälsan. Allierade i motståndet är de personer som utan kunskaper och utan att prestera resultat skaffat sig upphöjda positioner inom vårdapparaten, inom myndigheterna och inom politiken.

Det sistnämnda är den svåraste biten att komma tillrätta med, medan det rent tekniskt är relativt enkelt att t.o.m. halvera sjukvårdskostnaderna på något decennium, på samma gång som folkhälsan förbättras. Vi som är politiskt obundna arbetar med fokus på hälsa och välstånd i Sverige för ALLA och därefter för resten av världen.

Det skulle skapa både jobb och skatteintäkter!

Vi påstår att vårt team, vårt nätverk och de många medlemmarna i i Team Kostdemokrati har tillräckligt med kompetens, kunskap och erfarenheter för att lyckas med att markant förbättra folkhälsan på ett kostnadseffektivt sätt. Det skulle kunna gynna ALLA.

Som vi ser det, kommer hälso- och sjukvården att med dagens organisation och inriktning att krascha redan inom några år och ett sjukt folk orkar inte upprätthålla den levnadsstandard många idag tar för given.

Om detta får fortgå kommer det att resultera i ett instabilt samhälle där den politiska kartan kommer att ritas om, eftersom inga väljare accepterar en ojämlik vård, en omänsklig äldreomsorg eller kraftigt höjda skatter. Andra konsekvenser blir försämrad folkhälsa, högre arbetslöshet, ökat drogmissbruk och ökad brottslighet. Detta faktum borde sporra ansvariga politiker att AGERA.

Allt kan sammanfattas i att livskvalitén riskerar att kraftigt sjunka, vilket idag sker snabbt, på bara 10 – 20 år. Det är bättre att agera redan idag, medan handlingsfriheten fortfarande är stor relativt stor. Det är mycket svårare att vända utvecklingen när samhällets resurser är uttömda.

Turnaround

Ovanstående utvecklingsscenario arbetar vi på att vända.

Om Sverige blir världsledande på hälsa så har vi en unik möjlighet att lägga grunden till en ny näringsgren i Sverige och vi skulle kunna hjälpa resten av världen att övervinna diabetesövervikt och fetma. Resultatet skulle kunna bli att en ny tjänste- och en utbildningsindustri skapas med forskning och utveckling i Sverige.

Sverige kan inte längre leva på att bygga mobiltelefoner, mikrovågsugnar, fartyg och bilar. Många industrijobb lämnar i rask takt Sverige, (10.000 industrijobb per år under 40 års tid d.v.s. c:a 400.000 jobb (!).

Hur kreativt och produktivt är ett folk som besväras av diabetes, övervikt, magsjukdomar, hjärtproblem, autoimmuna sjukdomar och demens. Även skolresultaten påverkas av den ohälsosamma livsstil våra myndigheter rekommenderar.

Vi förlorar konkurrenskraft och vi förlorar jobb och skatteintäkter. Varje person som går från jobb till arbetslöshet beräknas kosta samhället 300.000 kronor per år.

Denna utveckling kan endast vändas av framsynta partier/politiker och av folket självt.

Ett folk med kraftigt förbättrad kunskap om kostens betydelse för hälsa och dess botande av sjukdomar och besvär bidrar till att dåliga lösningar inte längre går att ’sälja’ till konsumenterna Hälsoansvariga (saknas idag) och vi som uppnått hälsa genom rätt slags kost har ett stort ansvar att sprida kunskap om kroppens metabolism och dess hantering av olika näringsämnen.

Vi utmanar etablerade strukturer som behöver och som måste utvecklas. När ansvariga politiker förstår att de måste ta befälet, först då våras det för folkhälsan och svensk sjukvård.

Berättelsen om cancer alla behöver veta

Aprilskämt året runt – Socialstyrelsens häxjakt på de som utvecklar vården

Industrin drar undan mattan för sig själva

Hippokrates

– Den hippokratiska eden (läkareden):

Jag svär vid Apollon (läkaren), och Asklepios och Hygieia och Panacea och alla gudar och gudinnor som mina vittnen, att enligt min förmåga och omdöme skall jag hålla detta Ed och detta kontrakt:

För att hålla honom som lärde mig denna konst lika kär för mig som mina föräldrar, att vara en partner i livet med honom, och uppfylla hans behov.

Jag kommer att använda de kostrekommendationer som kommer att gynna mina patienter, enligt min bästa förmåga och omdöme, och jag kommer inte att göra något som skadar skada eller som är orättvist mot dem.

Oavsett vilket hem jag går till, kommer jag in dem för att hjälpa de sjuka, och avvisa all form av oegentligheter eller korruption.

Oavsett vad jag ser eller hör vad gäller mina patienter, oavsett om det ha samband med min yrkesutövning eller inte, det som inte bör komma till allmän kännedom, kommer jag att hålla hemligt.

Så länge jag behålla denna ed troget och utan korruption; Det må mig beviljas att ta del av denna konst livet fullt ut och öva på min konst, få respekt av alla män för all framtid.

Dock, om jag bryter denna ed och kränker den, må det omvända bli mitt öde.

Idag

Idag bryter läkarna inom svensk sjukvård mot denna ed dagligen när det gäller behandling av diabetes, övervikt, migrän, IBS, Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, etc. Våra myndigheter uppmanar till lagbrott genom sina direktiv, på samma gång som de straffar de som inte följer direktiven.

Några exempel:

 • Varför förnekar «kostexperter» vetenskapen?
 • Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom.
 • SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap. Men det struntar vården i.
 • Svensk diabetesvård gör mer skada än nytta.
 • Diabetesvård är lika med vanvård och lagbrott.
 • SBU: För mycket medicin? Gör mer skada än nytta!
 • De grymma kostråden till diabetiker, läs mer… Obs. att det finns mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige, som alltså misshandlas av våra myndigheter och av vården. En stor skandal – ett vansinne.
 • Stoppa fetmaoperationerna! Vården amputerar mage och tarmar baserat på fuskstudie för att någon kirurger fick en ”snilleblixt”. Oskuret är bäst! Sannolikt en av vår tids största medicinska skandaler, som inte kan bortförklaras.
  Stoppa Alzheimer nu! Fullt möjligt, men att det finns vetenskap, kunskaper och erfarenheter, det struntar forskare och vården i.
 • Ulcerös kolit – så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation. Tusentals blir symptomfria, men hur får man själv ta reda på (vården tiger som muren).

Undrar hur det känns att jobba som läkare när man inte får tillämpa de mest effektiva metoderna för att hjälpa sina patienter, utan att riskera sitt jobb, sin karriär och t.o.m. sin läkarlegitimation? Doktor Annika Dahlqvist kunde inte leva på detta sättet och priset hon fick betala var att förlora sitt jobb.

Doktorerna Annika Dahlqvist, Ralf Sundberg och Erik Enby har flera gemensamma nämnare. De är nyfikna, de söker sanningen och sätter patienternas och samhällets bästa i främsta rummet. Men det kostar på att vara ärlig mot sig själv, det är mycket bekvämare och mer lönsamt att blunda och flyta med de monetära strömmarna (men då förlorar man sig själv).

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt har lyckats bygga med balansgången upp en mycket välbesökt hälsosida utan att drabbas av bannlysning. Nu kommer även vetenskapsjournalisten Ann Fernholm starkt, som blev mäkta förvånad över hur ”lätt” det var att åtgärda diabetes när hon gjorde ett tv-program. Därefter har hon skrivit en bok och startar en blogg.

Samtliga har det gemensamt att de vägrar att dagtinga med sitt samvete och de följer sin inre kompass, istället för att följa flocken. Och det är detta som ger utveckling och framåtskridande, till alla medborgarnas fromma och till läkemedelsindustrins förargelse.

Finns det något som fungerar bra inom vården?

Ja, akutsjukvården (om man bortser från köer). Det som inte fungerar bra är behandling av kroniska sjukdomar, där man behandlar symptom med läkemedel istället för att åtgärda grundproblemen (där kosten spelar stor roll). Att rekommendera eller använda sig av alternativa metoder eller av kostbehandling verkar vara tabu inom vården, varför de grovt missar målet.

Det är enbart operation, strålning och läkemedel som gäller för vården och att forskningen inriktar sig på just detta. Annars kan man förlora sina forskningsanslag, sitt jobb eller t.o.m. sin läkarlegitimation. Den organisation som borde vara spjutspetsen när det gäller att värna folkhälsan har istället utvecklats till ett värn för ”business as usual” (för ohälsa och för en stor läkemedelskonsumtion).

När det gäller att förebygga sjukdom så gör man tvärtom, mot bättre vetande. Livsmedelsverkets kostråd producerar mer patienter än vad vården klarar av. Hur detta system är uppbyggt har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i sin bok ”Forskningsfusket” som all vårdpersonal, alla politiker och alla medborgare som bryr sig borde läsa. Oj vad grundlurade vi är på både hälsa och pengar.

Observera att detta kaos beror på ett systemfel och de anställda inom vården kan inte lastas för detta. Vårdens personal sitter själva fast i systemet, vilket de inte själva heller mår bra av och många har redan gett upp (”varför bry sig?”). Så kan vi inte ha det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen