Läkare larmar: Tillsätt haverikommission för vår svenska sjukvård

Läkare larmar:
Tillsätt haverikommission för vår svenska sjukvård

Nedskärningar och centralisering har fått katastrofala följder.

Från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Från Kiruna i norr till Ystad i söder pågår en nedmontering av tidigare välfungerande sjukvård för att spara pengar. Skatterna har sänkts med över 180 miljarder kronor, och sjukvården hör till de verksamheter som i slutändan får betala. Den basala omvårdnaden har trängts undan och patientsäkerheten åsidosätts. Sjukvårdshuvudmännen för i sin tur en prestigefylld kamp om vem som klarar att bedriva billigast sjukvård.

Tidigare välfungerande sjukhus och avdelningar omorganiseras och slås ihop med försämrad vårdmiljö som resultat.

Centraliseringen har fått katastrofala följder för närsjukvården och ambulansverksamheten främst i glesbygden. I norra Sverige vårdas patienterna, i brist på närsjukvård, allt oftare i hemmen och många gånger i ambulansen på väg till närmsta tillgängliga akutsjukhus. Nära innebär i många fall över 10 mil.

Följden är massdöd av patienter. Varje dag dör åtta personer till följd av misstag i vården. 58 personer varje vecka, 250 per månad och över 3 000 varje år – år ut och år in. Enligt Socialstyrelsen skadas därutöver mer än 100.000 patienter som resultat av misstag i vården – årligen. Mörkertalet är troligen än större.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) lider så gott som samtliga landsting av överbeläggningar på sina sjukhus med patienter i korridorer, tvättskrubbar och på fel avdelning. Platsbristen tvingar personalen många gånger att vägra patienter inläggning, och alltför ofta skickas äldre patienter hem alldeles för tidigt, fullproppade med morfin och andra läkemedel. Personalen uppmanas regelbundet till omänskliga handlingar som går stick i stäv med deras etiska värderingar.

Inom trafiken eftersträvas nollvision. Stora resurser läggs varje år på att få bort dödsolyckorna i trafiken. 2012 låg denna siffra på 286 dödsfall vilket utgör knappt en tiondel av de 3 000 som årligen dör av misstag i vården. Inom sjukvården existerar däremot ingen nollvision. Det finns inte ens någon enskild myndighet som har det övergripande ansvaret för sjukvården. Socialstyrelsen utfärdar rekommendationer, men saknar befogenheter att ingripa. Arbetsmiljöverket bevakar enbart arbetsmiljön och utfärdar viten som oftast träffar fel, då de i slutändan tvingar vårdgivarna till ännu fler besparingar.

Nu måste det bli en förändring! Missnöjet bland befolkningen växer. Vi föreslår, som ett första steg, en oberoende haverikommission med målet att se över svensk vård och omsorg. Grunden för kommissionens arbete bör vara patientsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor, ändrad ansvarsfördelning mellan stat, kommun och landsting samt frågor gällande vårdens ekonomiska styrning.

Vi måste snarast få bukt med problemen – innan fler patienter kommer till skada.

Arvin Yarollahi,
läkare och redaktör

Elisabet Finné,
företagsläkare och allmänläkare

Kenneth Challis,
överläkare och tidigare verksamhetschef

Per Björgell,
akutläkare och överläkare, Akutcentrum i Malmö.

Fakta

Skulle våra politiker och ansvariga reagera om två fullpackade flygplan störtade varje varje månad, åren runt, i Sverige, på grund av systemfel?

3000 svenskar dör varje år och 100.000 skadas allvarligt – på grund av systemfel inom vården!

DEBATTEN: 3 000 personer dör varje år på grund av brister inom sjukvården. Det är lika många som om två fullpackade flygplan i månaden skulle krascha någonstans i Sverige. Nu är det dags att tillsätta en haverikommission för den svenska sjukvården, skriver dagens debattörer, som också medverkar i antologin ”Hjälp oss” som släpps 10 maj.

Källa: Aftonbladet

Systemfel

Vården har aldrig tidigare haft tillgång till så stora resurser och ändå klarar de inte av sitt jobb. Detta beror på att de lider av ett systemfel och därför kommer inga pengar i världen att räcka till. Om vi däremot rättar till systemfelet, då våras det både för folkhälsan och samhällsekonomin.

Livsmedelsverkets kostråd förser vården med en aldrig sinande ström av patienter. Med riktiga kostråd skulle istället vårdbehovet kraftigt minska.

Om vården hade tillämpat en adekvat kostbehandling av diabetiker och överviktiga, skulle också en stor del av vårdbehovet försvinna. Då skulle de också följa lagen, då endast lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt (vilket idag bortses ifrån).

Detta systemfel som ytterst beror på våra myndigheter och sjukvården utgör herrelösa hierarkier, ett systemfel som läkemedelsindustrin på flera sofistikerade sätt utnyttjat för egen vinning.

Det har nu gått så långt att vårdpersonalen mår dåligt (varför vårdfacket ingriper) och att patienter dör i onödan. Även samhällsekonomin urholkas dubbelt upp, ohälsan reducerar arbetsförmågan och sjukvårdskostnaderna skenar.

Idag slukar sjukvården 10% av BNP, 350 miljarder skattekronor per år, var femte skattekrona, vilket i snitt motsvarar 80.000 per arbetande svensk (som står för notan).

Prognosen är att kostnader ökar med tre gånger fram till år 2014, vilket kräver en skatteökning på 13 kronor per hundralapp, för att upprätthålla status quo. Helt sjukt!

Vården: Gordisk knut som kräver ett Alexanderhugg

Är det svårt att räta upp sjukvården? Nej, tekniskt sett är det enkelt, då både kunskaper och erfarenheter finns om hur detta kan gå till. Svårigheten ligger på ett helt annat plan.

Det krävs ett holistiskt tänkande som även inkluderar ett brett förbyggande arbete. Det krävs att vi tillämpar de kunskaper och erfarenheter vi har, att vi grundar vårt agerande på sann vetenskap och beprövad erfarenhet, och INTE agerar som läkemedelsagenter vars uppgift går ut på att maximera antalet patienter och sälja så mycket läkemedel som möjligt, till varje pris. Vården är själva inte kapabel att lösa detta systemfel.

Det krävs att ansvarskännande politiker tar befälet över situationen och ser till att jobbet blir gjort på ett professionellt sätt som gynnar medborgarna och samhällsutvecklingen. Alternativet är att lämna över makten, lämna walkover, till missnöjespartier som idag inte heller har någon lösning.

APPENDIX

Vill vi ha en gökunge i boet som tränger ut andra behov? Som även tränger ut dagens politiker från maktens boning!

Vad göra?

Dagens sjukvårdspolitiker stoppar huvudet i sanden och slösar bort vår hälsa och våra skattepengar, vilket vi (folket), inte längre kan acceptera.

Ställ krav på dagens sjukvårdspolitiker. Att ställa krav på vårdens tjänstemän är ingen framkomlig våg då de likt flugor på ett flugpapper sitter fast i sina strukturer.

Om de inte svarar upp och presterar RESULTAT (prat duger inte), då ska de bytas ut.

Välj politiker och parti som har ett kraftfullt och förtroendeingivande handlingsprogram. Det fordrar att man läser på, gör sin medborgerliga läxa.

Undvik missnöjespartier som pratar väl, men som saknar förmågan (lite som ur askan in i elden).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen