EN TEORI om vad som kan orsaka cancer

Bikarbonatet som botar cancer

Referat av seminariet om Simoncini

Tidningen 2000-talets Vetenskap ordnade tillsammans med några andra organisationer och med ekonomiskt stöd av tre hälsokostföretag en föreläsningsturné för cancerläkaren Tullio Simoncini runt om i Sverige, Giro di Svezia. Föreläsningarna blev överfulla.

Text: Hans Sternlycke

Tyvärr vågade Simoncini inte komma personligen. Han var rädd för att bli arresterad efter den förföljelsekampanj Expressen och radioprogrammet Kropp och själ drog igång med inför seminarieserien med vinklade reportage och dold kamera. I stället fick man se och lyssna på honom via Skype. Erik Enby, som likaledes förlorat sin läkarlegitimation för flera års sedan på samma åsikt, att svamp är orsak till cancer, inte cancerogener, blev en stor behållning under seminariet.

Tullio Simoncini är åtalad för dråp. Orsaken är bakpulver, natriumbikarbonat, eller snarare ena delen av det bikarbonat HCO3. Han penslade en lösning med det på hudcancer och den försvann. Kunde det verka på huden kanske det också kan verka på inre organ? Han började injicera lösningen i blodet. Det verkade. Han säger sig ha räddat 500 cancerpatienter med metoden. Bikarbonat är helt ofarligt i motsats till cellgifterna, som har kraftiga biverkningar, och som sätter ner kroppens eget immunförsvar. Operationer riskerar sprida cancern. Bikarbonat i ett glas vatten är en gammal kur att dricka mot förkylning eller för att pensla på huden mot eksem och psoriasis.

Behandlingen är kostsam, eftersom den kräver sjukhusinläggning, men billigare än dagens cancervård som kräver dyra cellgifter, strålning och operationer trots tveksam överlevnad. Men skolmedicin betalas av samhället, inte alternativen. Och de som dör anses ha dött av sjukdomen, inte av behandlingen. Men dör en långt gången patient som skolmedicinen gett upp, och som kanske inte ens hunnit behandlas i alternativvården, rubriceras det som dråp.

Erik Enby, som sin cancerbehandling använde sig av vitaminer och hälsokostpreparat för att stärka immunförsvaret. har i sin bok Blod, mod och envishet, skrivit om varför den etablerade forskningen inte hittar svamp i sina cancerprover. Man snittar dem i tunna skivor och avdödar dem med formalin. Då går det inte att hitta de levande organismer, han kunde se i sitt eget mikroskop. Man är också så fackspecialiserad att man inte tar in kunskap från andra forskningsområden, som mykologi, läran om svampar.

Överhuvudtaget är skolmedicinen ointresserad av att pröva nya infallsvinklar. Den har ingen definition av vad som vetenskap och beprövad erfarenhet, utan begreppet används mer som maktspråk och förföljelse av dem som har annan mening.

Då blir forskningen improduktiv, och inga verkliga framsteg görs. 2000-talets vetenskap har gjort en genomgång av Erik Enbys behandlingar, och de tyder på bättre på bättre resultat än för skolmedicinen, trots att han fått komma in först som sista utvägen.

Bättre statistisk bearbetning skulle behövas och mer forskning. Man kan inte göra experiment på människor, men kanske kan djurförsök ge bättre underlag. Kanske har Simoncini och Enby kommit på något om cancerns natur?

Ett utdrag – ännu en pusselbit för att lösa cancerns gåta.

Svampens bordsskick

Svampens sätt att tillgodogöra sig föda är också det lite säreget. De flesta bakterier och och även vi människor tar upp födan i små portioner och innesluter dem i den egna kroppen/cellen. Där bryter de egna enzymerna ned makronäringsämnen till fria, enkla vätskeburna beståndsdelar som aminosyror, enkla sockerarter, nukleinsyror eller fettsyror.

Svampen beter sig i detta hänseende besynnerligt och annorlunda. Den frigör i sin omgivning egenproducerade enzymer och andra kemikalier för att utanför den egna svampcellen bereda en lösning som efterhand kan absorberas i lagom små molekyler.

Det vore ungefär som om vi själva skulle hosta upp vit magsaft uppblandad med galla och tarmsaft över vår mat på tallriken och sedan, efter att safterna fått verka en stund, långsamt slicka i oss sörjan. Usch, vilket bordsskick! Här har de olika arterna av svampar utvecklat ett mycket brett register av kemisk ingenjörskonst.

En del kan ge ifrån sig mycotoxiner såsom aflatoxin, vars roll är att till och med genförändra värdens celler. Andra kemiska substanser är exempelvis tricothecene T-2 och penicillin. Den förra togs fram i laboratorier och det finns starka bevis för att den användes av USA i Vietnamkriget. Då.var den ett första rangens biologiskt-kemiskt stridsmedel riktat mot människor.

Svampen Penicillum noratum producerar toxinet penicillin och detta är svampens kemiska krigföring mot omgivande bakterier. Däremot är penicillin inte speciellt farlig för djurceller. Då behövs en kraftfullare dos. Det blev första rangens antibiotikum när det slog igenom på 1940-talet.

Från människans synvinkel har svampar utvecklat en skara av bortemot 400 kända gifter som produceras av mögelsvampar såsom Aspergillus, Fusarium, Stachybotrus och Penicilium. Andra produceras av de arter vars fruktkroppar vi finner i svampskogen hos arter som lömsk flugsvamp, bolmörtsskivling och flera spindelskivlingar.

Vår egen kunskap och erfarenhet av svamparnas egenart är av stor betydelse för huruvida vi ska betrakta dem som nyttiga för oss eller som parasiter.

Sanna Ehdin. fil. dr, immunolog och verksam som fri forskare skriver (ett utdrag):

”Forskare undersökte mänsklig bröstvävnad 1993 och fann signifikanta nivåer av aflatoxin i cancervävnaden, vilket visar på att aflatoxin och således mögel kan vara en orsak till bröstcancer.”

Doktor Erik Enby fann att en bröstcancertumör var en sporsäcksvamp

Men svenska läkare och forskare har konsekvent vägrat att ens titta i doktor Erik Enbys mikroskop, då det kan skada den egna karriären, vilket går före att 25.000 cancerpatienter dör varje år bara i Sverige.

Pusselbitarna passar och kan förklaras

Kan det möjligen vara så att när de rätta förutsättningarna föreligger, när miljön är den rätta, så får mikroorganismer och svampar fäste som utsöndrar bland annat aflatoxin som genetiskt förändrar närliggande celler (som blir kapade) och som därefter övergår från aerob förbränning (kräver syre) i kroppens tjänst till anaerob förbränning (kräver mycket socker och inget syre) i svampens tjänst?

De kapade cellerna producerar mycket mjölksyra när de förbränner mycket socker (nästan 20 gånger mer socker än en normal cell),. vilket ger en sur lokal miljö som svampen trivs i och som skyddar svampen mot kroppens immunförsvar, som fungerar dåligt i en sur miljö. Det blir surt runt svampen och cancercellerna, medan blodet alltid håller ett stabilt PH-värde.

Dessa genförändrade (cancer)celler delar sig sedan på ett till synes okontrollerat sätt. Rätt miljö för svampar kan uppstå på grund av ett hämmat immunförsvar, strålning, gifter, brist på vitaminer, mineraler och antioxidanter, felaktig kost som ger högt blodsocker och högt insulin. Det kan bero på infektioner och även stress. Även genetisk preferens spelar in.

Cancer kan även uppstå av andra primära grundorsaker, som t.ex. strålning och gifter, som märkligt nog idag används för att behandla cancer, med mycket dåligt resultat (enligt statistik från Socialstyrelsen) … Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan

Vården med sina enorma resurser skulle enkelt kunna verifiera detta eller falsifiera. Men det väljer att starta en häxprocess och anklaga de som har en avvikande åsikt, som skulle kunna skada läkemedelsindustrins nästa storsäljare – cancermediciner. Även våra myndighet står på tå för att springa industrins ärenden.

Ansvar

Hög tid att återinföra av tjänstemannaansvaret, vilket innebär att den handläggare som ansvarar för ett beslut kan bli föremål för disciplinåtgärder eller avsked vid förseelser. Att tjänstemän ska ha stor makt utan ansvar är ju horribelt. Nu senast gick en hög tjänsteman på IVO ut och anklagade doktor Erik Enby utan saklig grund …

Det minsta man kan begära av tjänstemän som ska bevaka att lagen följs är att de själva följer lag, och självfallet bör tjänstemän som grovt missbrukar sin tjänsteställning entledigas från sin tjänst. Anklagelsen föregicks av en brottsprovokation från statliga Sveriges Radio. Är alla i maskopi för att säkra cancerutvecklingen?

De är självklart att makt och ansvar måste följas åt. Politiker kan avsättas i val, men hur avsätter vi odugliga och livsfarliga tjänstemän? I det här fallet utgör de ett dödligt hot mot alla cancerpatienter som sannolikt förnekas mer effektiva behandlingsmetoder.

Om man avsiktligt förhindra en effektiv cancerbehandling, då pratar vi om medveten genocid – folkmord – på en andel av de 25.000 svenska cancerpatienter som dör varje år. Hur många lider och dör i onödan?

Forskare, läkare, myndigheter, politiker och media i samverkan mot cancerutvecklingen, vår andra största dödsorsak. Därefter kommer, som tredje största dödsorsak, felbehandling inom vården och biverkan av ”läkemedel”.

Inte bara våra celler är kapade (av svampar) – hela samhället synes kapat av en skrupellös läkemedelsindustri som bara i USA skördar 225.000 – 250.000 liv varje år – Helt vansinnigt!

Skandal

Den stora skandalen ligger i att vården enkelt hade kunnat följa upp detta spår under 35 års tid, men de gör allt som står i sin makt för att mörka det.

Endast en kunnig och påläst opinion kan stoppa detta vansinne. Om vi misslyckas så är vi snart alla cancerindustrins kunder.

Obs. att man varken förebygger eller botar cancer genom att äta bikarbonat, då blodets Ph-värde alltid är är konstant (man måste komma nära tumören och skölja över den). Intag av bikarbonat kan istället störa magsyrans nedbrytning av födan, om det intas på fel sätt.

Doktor Erik Enby behandlar främst blodet, dess klumpning och infektioner i blodet, vilket indirekt har visat sig påverka cancer. Med hjälp av bland annat korallmineraler löser han upp den klumpning av blodet som alltid uppträder vid kronisk sjukdom och sedan behandlar han infektioner och svampväxt med vitaminer, mineraler och antioxidanter. Han hjälper och förstärker kroppens egna immunförsvar.

Varken doktor Tullio Simoncini eller doktor Erik Enby använder patenterbara läkemedel i sina behandlingar, varför det skulle punktera marknaden för cancermediciner, som utgör läkemedelsindustrins nästa storsäljare (efter kolesterolsänkande mediciner). Därför görs allt för att mörka dessa resultat och behandlingsalternativ, med bistånd av våra myndighetstjänstemän (u.p.a.).

Not. u.p.a. = utan personligt ansvar, vilket innebär att de utan någon större risk kan bära sig åt efter eget behag. Att springa läkemedelsindustrins ärenden brukar gynna den egna karriären, ger plus i kanten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen