Kemoterapi ger mer cancer

Cancer är något som redan idag drabbar var tredje svensk, snart varannan svensk. Varje år dör 25 000 svenskar av cancer. Således en fråga som berör alla medborgare.

Är ”legitimerat kvacksalveri” finare än olegitimerat?

Är det inte istället mycket allvarligare?

Studier

Nu börjar det komma mer forskning som verifierar att kemoterapi ofta ger upphov till nya former av cancer, många gånger hos kroppens stamceller. Gifterna kan i några få procent av fallen hjälpa kroppen bli av med den ursprungliga tumören, men patienten får alltså nya former av cancer av själva behandlingen.

Kemoterapi-droger orsakar mer cancer än de förhindrar

Ny forskning som finansieras av National Institutes of Health (NIH) har krossat den rådande myten om att cytostatika faktiskt bekämpa cancer. Tvärtom, forskare från Harvard University och University of Massachusetts, Amherst, (UMA) fann att dessa kliniska gifter, som ibland initialt effektivt hejdar tillväxten och spridningen av befintliga tumörceller, så småningom istället orsakar stora stamcellsskada som orsakar ännu mer cancer.

Man dör alltså av själva boten, något som allt fler tyvärr konstaterat

Kemoterapi droger orsakar mer cancer än de förhindrar

National Institutes of Health

Hälsohemligheter. Ny forskning som finansieras av National Institutes of Health (NIH) har krossat den rådande myten om att cytostatika faktiskt bekämpa cancer. Tvärtom, forskare från Harvard University och University of Massachusetts, Amherst (UMA), fann att dessa kliniska gifter, ibland initialt effektiva på att hejda tillväxt och spridning av befintliga tumörceller, men som så småningom åstadkom stora stamcellsskada som orsakade ännu mer cancer.

De har publicerat sina rön i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Laget som arbetade med projektet undersökte hur cytostatika påverkar kroppen systematiskt genom att testa dem på fruktflugor. Forskarna administrerade humana – motsvarande doser av cytostatika till Drosophila, en typ av fruktflugor, som hade gett upphov till en human cancerframkallande gen, som aktiveras i flugor intestinala stamceller.

Bananflugor visar cancerframkallande effekter av cytostatika – liknande sker hos människor

Bananfluga- Drosophila

Drosophila, visar det sig, är perfekta försökspersoner för denna typ av experiment eftersom deras mikromiljöer är träffande lämpade för utvärdering av divisionen, differentiering och död av stamceller som utsätts för yttre påverkan . När det gäller cytostatika, Drosophila fungerar som det optimala testobjektet för att extrapolera data om hur mänskliga stamceller svarar på att förgiftas med dessa kemikalier.

Laget kunde få en provbibliotek av 88 närvarande används cytostatika från National Cancer Institute (NCI), samt ett bibliotek med 6.000 små molekyler från Harvard institutet för kemi och cellbiologi, som användes för att testa drogerna. Från detta, identifierade forskarna flera nya föreningar, däribland tre kinesiska medicinska extrakt som kan hämma tumörer utan att orsaka några skadliga biverkningar.

Samtidigt, åtminstone sju av cytostatika som testades, var och en som för närvarande används i västerländsk medicin, befanns orsaka stora biverkningar, inklusive överspridning av stamceller. Att ta dessa läkemedel, de lärde sig, orsakar små ” tumörer ” utväxter att ta sig ur stamcellerna, som med den rätta miljön och med genetisk bakgrund, så småningom kan utvecklas till elakartad cancer.

– Vi upptäckte att flera kemoterapeutika som bromsar upp snabbt växande tumörer kunde få motsatt effekt på stamceller i samma djur, vilket får dem att dela sig alltför snabbt, säger Michelle Markstein, en molekylärbiolog från UMA och medförfattare till den nya studien.

Det här var en överraskning, eftersom det visade att samma läkemedel kan ha motsatta åtgärder på celler i samma djur.

Dvs:

Dämpa tumörtillväxt på en cellpopulation och samtidigt initiera tillväxt i en annan.

Tidigare studier på möss och flugor bekräftar den cancerframkallande potentialen på grund av cytostatika.

Relaterad forskning publiceras före denna senaste studie kommit fram till liknande slutsatser . Det kemoterapeutiska läkemedlet doxorubicin bestämdes i både möss och flugor för att inducera stamcell överväxt, specifikt genom aktivering av vissa genetiska vägar som resulterade i en allvarlig inflammatorisk reaktion.

Slutresultatet av denna inflammation var i många fall ny cancer.

”Vi menar att samma biverkningar kan förekomma hos människor baserat på vår bedömning att den drivs i Drosophila av evolutionärt bevarade Janus kinas – signalomvandlare och aktivatorer av transkription ( JAK – STAT ) vägen.” skrev författarna till den nya PNAS studera om sina slutsatser.

En omedelbar konsekvens av våra resultat är att komplettera traditionell kemoterapi med anti-inflammatoriska medel för att minska minska risken att tumör kommer åter.

Kommentar

Ännu ett exempel på ”LEGITIMERAT KVACKSALVERI” av grövsta art som får fruktansvärda konsekvenser, och som endast gynnar cancerindustrin (med skattemedel).

Det allra värsta är att sjukvården blockerar och vägrar att följa upp och testa alternativa behandlingar som konkurrerar med traditionella ”läkemedel” (trots deras tillkortakommande vad gäller kostnad, resultat och biverkningar).

NU RÄCKER DET!

Infektion (och inflammation) föregår cancer

Det är just det, att bekämpa kroniska infektioner som doktor Erik Enby gör, han behandlar infektionen och den blodklumpning som alltid är fallet vid kroniska sjukdomar, som även inkluderar cancer.

För detta ändamål använder doktor Erik Enby naturliga mineraler och kosttillskott, utan toxisk inverkan på immunförsvaret eller kroppen i övrigt. Istället för att slå ut immunförsvaret, så stärks det, medan mikroorganismer som bakterier, virus och svampväxt bekämpas (i blodet och i vävnad).

Doktor Tullio Simoncini behandlar själva cancertumören med bikarbonat som löser upp tumörer på någon vecka, utan de biverkningar som kemoterapi ger. För detta banbrytande arbeta som gett ett bra RESULTAT har bägge läkarna berövats sina läkarlegitimationer, utan saklig grund.

Frågan är berättigad:

Vad sysslar våra myndighetstjänstemän med? De måste nu träda fram och förklara sig!

PS. Homeopatiska medel har visat sig kunna minska biverkningarna vid behandling med cytostatika. Men inte heller denna kunskap utnyttjas i någon större utsträckning i Sverige, som är ett U-land när det gäller integrativ medicin. Ett ställningstagande som kommer att stå oss dyrt vad gäller hälsa, jobbtillfällen och till sist vår välfärd. Endast en stark och kunnig opinion kan vända denna destruktiva utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen