”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”

Alla som yttrar sig eller som har ett inflytande vad gäller kost och hälsa bör läsa boken ”Forskningsfusket” – och reflektera.

”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”.

Annars riskerar man att uppfattas som okunnig och att omedvetet fatta beslut som allvarligt skadar medborgarna och samhället. Det blir lätt fel om man enbart förlitar sig på ”auktoriteter” som i sin tur styrs av mycket starka och inflytelserika särintressen, där framgång mäts i pengar.

Alla som bryr sig om sina och sina barns hälsa bör läsa boken, som är en ögonöppnare. Om man förstår de bakomliggande mekanismerna blir man en svårlurad medborgare och kan lättare ta befälet över sin och sin familjs hälsa.

Denna bok försöker man tysta ner, för om det blev allmän kännedom hur det fungerar bakom kulisserna, då skulle ju folket själva välja bort det som skadar dem, vilket i sin tur skulle minska intäkterna för skräpmats- och läkemedelsindustrin.

Det får ju inte ske, eller?

Som vanligt är valet ditt, precis som ansvaret för din och dina barns hälsa är ditt. Det är en illusion att tro att någon annan tar det ansvaret. Det handlar om BIG BUSINESS där den enskilda människan bara är en del av kundsegment och målet är att tjäna pengar (till varje pris synes det), och det gör man inte om folket äter sig friskt på riktig mat och väljer bort otestade experimentvacciner. Däremot gör du, dina barn och samhället enorma vinster.

Monopolspelet går ut på att tillförskansa sig så stor del av kakan som möjligt, och redan kostar sjukvården i Sverige 1/10 av BNP eller var femte skattekrona.

Får vi valuta för pengarna (350 miljarder kronor per år)? Knappast!

Kostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050. Vården kommer att krascha (tillsammans med hälsan och ekonomin), om inget görs.

Alla alarmklockor ljuder för fullt och ansvariga politiker DUCKAR!

Boken förklarar hur allt hänger ihop, skeendet blir begripligt om än inte acceptabelt.

Ansvariga politiker duckar, i tron att det är en medicinsk fråga som måste överlåtas till auktoriteter att bestämma över.

Recension av ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”

Pia Hellertz har läst boken ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docenten och läkaren Ralf Sundberg.

Hellertz inspirerades av en recension skriven av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist.

Han konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.

Efter att ha läst boken ansluter sig Pia Hellertz till uppfattningen att författaren, läkaren, kirurgen och docenten Ralf Sundberg är en mycket skrämmande verklighet på spåren. Pia Hellertz är fil.dr. och socionom. Hon har undervisat på Örebro universitet i nästan 25 år innan pension.

Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörer.

“En liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel.”

Denna elit styr idag svensk sjukvård mot en ”ättestupa”, både hälsomässigt och ekonomiskt. Idag omsätter läkemedel i Sverige cirka 20 miljarder kronor per år, cirka 6 % av total vårdkostnad (350 mdr, 80.000 kr per arbetande svensk & år). Denna affärsverksamhet kommer att expandera tills folket ställer krav på sina politiker att ta befälet (tills en kritisk massa uppstått). Det handlar om politik och business, och mindre om rationell sjukvård. Det förstår alla som läst boken. Fascinerande och märkligt är att detta spel har tillåts fortgå under decennier inför öppen ridå, utan att det etablerats någon folklig reaktion eller politisk motkraft. Vi har under decennier blivit grundlurade på hälsa och pengar.

Vad göra?

Alla bör läsa boken (inte minst för sin egen skull)!

Om läkemedelsföretag hade konstruerat fartyg:

”Inget att oroa sig för. Ett par läckor är bara enligt förväntan”

Nationellt hot

Om vi inte kommer tillrätta med fusket inom kost- och läkemedelsindustrin så går vi, våra barn och barnbarn en trist framtid till mötes. Dessa särintressen har kapacitet att sänka hela nationer och de verkar inte heller bry sig om de gör så.

Boken är främst riktad till vanliga medborgare, men kan även med behållning läsas av medicinskt skolad personal (t.o.m. bör läsas av denna personalkategori). Och de sjukvårdspolitiker som inte uppdaterar sina kunskaper och insikter bör byta jobb.

Efter att ha inhämtat kunskap och insikter, gäller det att få ansvariga politiker att bli medvetna och få dem att agera i medborgarnas och samhällets intresse.

Opinion brukar väcka politikers intresse.

Observera att industrin, myndighetstjänstemän och vården sitter fast som i ett skruvstäd (ensam är svag och de riskerar sin karriär), varför vi inte kan förvänta oss en förändring från detta håll. Här gäller fortfarande mottot att ”följa John” (= industrin). Att avvika är som sagt riskabelt för karriären och man kan t.o.m. förlora sin legitimation, sina anslag och sitt jobb.

Endast folket och ansvariga politiker kan lösa upp denna ”Gordiska knut” (vilket tekniskt sett är enkelt). Det krävs ”bara” lite politiskt mod och framåtanda, byggt på kunskap och insikter (som boken förmedlar).

Dags att ta befälet!

En bra början är att läsa boken ”Forskningsfusket” med öppna ögon och att följa utvecklingen på Kostdemokrati och gärna bli medlem, läs mer… . Då blir man en mer medveten medborgare som inte kan luras lika lätt som sker idag.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen