Läkemedelsindustrin i USA

Psykopater och zombies

[Paleofriend fredagen den 2011-07-15]

http://www.youtube.com/watch?v=1TwdsYVHjGA&feature=player_embedded

[Filmen ”People & Power – Drug Money” har setts av 50.000 besökare!]

Det är fredag kväll, det är helg, folk borde ta det lugnt, de som inte jobbar i alla fall. Tidigare i denna afton hade jag läst den här opinion-artikeln på Aljazeera; Mass psychosis in the US, och sett filmen ovan (som också återfinns på den sidan). Det handlar om den tilltagande massiva överförskrivningen av tung psykofarmaka i USA, speciellt till barn, och om hur en fullständigt hänsynslös och psykopatisk läkemedelsindustri använder alla lagliga och olagliga metoder de kan för att åstadkomma tillväxt för sina produkter.

Det är naturligtvis korruption det handlar om, och det sker genom läkare som mutas att förskriva läkemedel för diagnoser som de inte är godkända för. Allt för att skapa större marknader. Resultatet är att många individer får allvarliga problem, ofta skador för livet, och i en del fall blir de närmast zombies. Filmen beskriver den absurda situationen att myndigheterna, i det här fallet FBI (Financial Crimes Unit), kämpar för att hänga med i svängarna för att kunna upprätthålla lagen. Här råder fullständig obalans mellan de rättigheter och skyldigheter som vanliga medborgare har, och de som stora globala företag har. Det är inte så svårt att se vilka är de verkliga psykopaterna är.

Vad ska jag göra med det här tänkte jag. Det blev så att jag gjorde mig en smoothie på frysta blåbär, turkisk joghurt och en matsked kokosfett, och när jag satt här och smuttade på den tänkte jag att det här kan jag ju inte lägga ut, det blir för tjatigt med allt negativt som händer i världen. Men tyvärr, jag blev så imponerad av kvaliteten på både artikeln och på videon, att jag inte kan låta bli. Allt kan köpas för pengar, och läkare i USA är inget undantag. I Sverige ser det lite annorlunda ut, och enskilda läkare kan inte mutas att förskriva vissa mediciner på samma sätt. Här handlar det mera om ”sponsrade” forskningsprojekt, och fortfarande om bjudresor, fina middagar och exklusiva konferenser, även om myndigheterna är hack i häl och vill förbjuda allt mer.

Källa: PALEOFRIEND

– ◊ –

En läkemedelssäljares bekännelser

Mike Adams på Natural News skriver om Gwen Olsen, f d läkemedelssäljare, som har skrivit en bok om falskspelet på läkemedelsföretagen. Det hon berättar är verkligen skrämmande.

Gwen Olsen, an ex-pharmaceutical sales representative, is using her personal experience and insider knowledge to turn the tables on Big Pharma and tell people the disturbing and disheartening truth about the highly corrupt industry: it’s only after the money, not the health of its patients.

Se även videon nedan:

Let´s stand up!

Let´s speak out.

Together.

Mycket mer här: Gwen Olsens hemsida (Googleöversatt till svenska)

”När du inser vad som säljs till dig som ett ”botemedel” kommer
du att inse hur du spelar rysk roulett med din och dina barns liv.”

Källa: PALEOFRIEND

– ◊ –

Vår kommentar

Tre mycket starka, informativa och sevärda filmer som signaturen Paleofriend lyft fram, vilket vi ät tacksamma för.

Ovanstående visar återigen att det är pengar som styr, inte omsorgen om vår hälsa. Bäst lönsamhet fås om en majoritet av befolkning kan förmås till att konsumera en daglig dos av ett patenterat läkemedel och om man råkar vara frisk bör det ske i förebyggande syfte.

Ett exempel på överförskrivning av läkemedel i Sverige är kolesterolsänkande medicin som en halv miljon svenskar intar varje dag, varav de flesta i förebyggande syfte. Undra hur många som skulle fortsätta med detta om de blev informerade om biverkningarna? Här finns stora pengar att spara för samhället, som pragmatiska och vidsynta makthavare borde titta på. Det finns ett överflöd av vetenskap och beprövad erfarenhet för de som vill se.

Biverkningar av läkemedel ger upphov till ytterligare försäljning av andra läkemedel. Observera att det är deras jobb att tjäna pengar, ett uppdrag de utför med bravur (läkemedelsindustrin är världens mest lönsamma industri, alla kategorier).

Det är upp till våra ämbetsverk och förtroendevalda politiker att agera motkraft, att se till att våra skattepengar används på ett kostnadseffektivt sätt och att folkhälsan främjas. Detta jobb utförs däremot inte på ett tillfredsställande sätt, inte av tidigare politiker och det finns mycket kvar att önska även idag. Ohälsoutveckling har emellertid nått sin vägs ände, vilket i klartext innebär att hälso- och sjukvården nu har gått in i en ”krasch-fas”.

Medborgarna kommer inte att acceptera att sjuka ställs i kö eller att de förnekas adekvat vård av ekonomiska skäl, varför de politiker som negligerar problemet kommer att sitta löst år 2014. Kanske kan denna insikt få våra makthavare att börja agera, förmå dem att helt enkelt göra sitt jobb, att åstadkomma reella resultat. Fagra löften och ”poesi” vårdar ingen, minskar inga kostnader, kortar inga köer och förbättrar inte heller folkhälsan. Tidigare har de politiker suttit säkert som ”rört upp minst damm”. dvs. uträttat minst. Idag gäller inte det längre!

Att förlita sig på att Livsmedelsverket och att Folkhälsoinstitutet skall lösa problemet kan bli en dyrköpt läxa för ansvariga politiker, som älskar sitt arbete och som vill göra en samhällsinsats. Det resultat dessa statliga ämbetsverk  hitintills levererat är kraftigt negativt, först när vi medborgare gör tvärtemot deras rekommendationer så förbättras hälsan och vikten normaliseras. Läs mer:

  • Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa? Läs inlägget här.
  • ”Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa (?)”. Läs inlägget här.
  • Sjuka pengar – En svensk insider skakar läkemedelsindustrin. Läs om boken här.
  • Ideologin och pengarna bakom kostråden. Läs om boken här.
  • Varför förnekar ”kostexperter” vetenskapen? Läs debattartikeln i Läkartidningen,
    undertecknad av tio av våra mest framstående läkare, professorer och forskare inom området.

”Somliga svenska kostexperter har kopplingar till både svenska och internationella organisationer med livsmedelsindustrin som intressenter. Detta färgar sannolikt experternas utlåtanden – i vart fall bör denna intressekonflikt tas fram i ljuset.

:

Hög tid för nytänkande i kostfrågan.

Fettsnål kost har visats inte ha övertygande effekt för långsiktig viktnedgång. En ny studie med två års uppföljning visar att lågkolhydratkost gett mer viktnedgång och bättre blodfetter – dags att tänka om!”

– ◊ –

De flesta politiker har ännu inte insett att detta är en politisk fråga, de tror fortfarande att det är en medicinsk. De delegerar besluten till ”auktoriteter” som i sin tur är under influens av livsmedels- och läkemedelsindustrin.

År 1950 fanns det 4.900 läkare i Sverige och inga köer att tala om. År 2010 fanns det 33.700 läkare, en ökning med 588 % (under samma period ökade befolkningen med 35 % ) och idag växer sjukvårdsköerna. Orsaken är att vi äter vi oss till sjukdomar p.g.a felaktiga kostråd och att det inom sjukvården råder ett allvarligt systemfel (brist på ledning), problem som kommer att förvärras, tills politikerna gör något åt grundorsakerna.

Många politiker har heller inte fullt ut förstått att vi idag lever i RAPLEX-världen (Rapid & Complex). Det som tidigare tog decennier går idag på några år. Den ekonomiska utvecklingen i Kina är ett exempel på detta. De politiker som tror att lösningarna kan växa fram ”av sig själv” kommer att bli ”överkörda”. Omvärlden kommer att köra över och förbi oss.

Den ”politiska sektorn” har tidigare varit en ”skyddad sektor”. Sakfrågor och ställningstagande har delegerats till så kallat ”sakkunniga” och då har ju enskilda politikerna haft ”ryggen fri”. Industrins lobbyister har kunnat fokusera på ett fåtal ”sakkunniga”. Hur dåligt jobb enskilda politiker än gjorde så kunde det bortförklaras och intäkterna (skattemedel) och kunderna (patienterna) fanns ju alltid kvar. Det enda reella hotet var att inte bli omvald.

Idag ställs resultatkrav på de politiker som vill bli omvalda och enskilda politiker med bristande kompetens, på nyckelposter, kan idag stjälpa hela partier och t.o.m. hela allianser.

Om inte politikerna mycket snart tar sitt ansvar kommer hälso- och sjukvården inte att klara sitt uppdrag och folkhälsan kommer att utgöra ett hot mot vårt framtida välstånd. Vi kommer inte att kunna finansiera skola, vård, omsorg och inte heller ålderspensioner.

Observera att politikerna inte själva behöver göra detaljarbetet, som ibland kräver år att sätta sig in i. De skall se till att det blir gjort och utfört på ett professionellt sätt, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Politikerna är ansvariga för resultatet inför sina väljare. Våra förtroendevalda bör välja sina ”sakkunniga” med stor omsorg och i möjligaste mån själva sätta sig in i de viktigaste frågorna, som i många fall är lätta att förstå (och det är väl använd tid).

Ovanstående resonemang förklarar varför vi serverar våra barn lättmargarin och lättmjölk och varför vi viktopererar istället för att hjälpa överviktiga till en hälsosam livsstil som rent tekniskt är ”enkelt”.

Politikerna styr inte, pengar styr, och notan får medborgarna stå för.

Därför menar vi att det är hög tid att våra förtroendevalda politikerna agerar och tar det ansvar de fått medborgarnas mandat för att axla.

Vi kommer att stödja de politiker som gör ett bra jobb.

Vårt team kommer att bidra till folkhälsan genom att erbjuda landsting, kommuner, företag och privatpersoner professionell hjälp att på ett naturligt sätt öka sin prestationsförmåga, sitt immunförsvar, sin hälsa och reaktivera sin naturliga viktkontroll, kort sagt handlar det om livskvalité.

Ett mycket kostnadseffektivt koncept utan biverkningar! En livsstil som ger livskvalité.

Vi verkar också förebyggande när, vilket denna webbplats är ett uttryck för. Att tvångsinskola våra barn på lightprodukter lägger grunden till kostvanor som allvarligt skadar folkhälsan. Enbart skräpmats- och läkemedelsindustrin är betjänt av sådana rekommendationer.

Konceptet grundar sig på att äta sig mätt på riktig mat och att träna på ett effektivt sätt, där stort utrymme finns för individuell anpassning. Elitidrottsmän kanske fokuserar på hög prestationsförmåga, emedan överviktiga kanske främst vill uppnå viktkontroll (snabbguide).

Preliminär start blir oktober 2011, med paket som passar de flesta behov och plånböcker. Helhetskoncept som utgår ifrån respektive individs förutsättningar, vi kallar det ”egenkontroll”. Det är en illusion att tro att någon annan tar ansvar för vår hälsa och välmående. Det måste vi själva göra.

Team KOSTDEMOKRATI

PS. Frågans allvar i Sverige finns beskrivet i vår introduktion ”Om oss”.

Kommentera