Livsfarlig marknadsföring? KO stämmer hälsokostföretag!

Nu synes även KO gå läkemedelsindustrins ärenden. Ännu en fråga för folket – som står för notan.
.
Livsfarlig marknadsföring? KO stämmer hälsokostföretag!

Konsumentombudsmannen (KO) skickade den 10 december 2013 in en stämningsansökan mot företaget JM Sales and Marketing. Saken gäller vilseledande marknadsföring av kosttillskott.

KO har noga undersökt företagets två hemsidor ravaja.com och marketnews.se. KO citerar sidorna där man kunnat läsa om att bl. a. Kolloidalt Silver, Vitamin C och Spirulina Tabletter, kan ha effekter mot olika åkommor och sjukdomar. Det får man inte påstå.

Det är alltså ett lagbrott att uttala att någonting botar, om det inte är klassat som läkemedel. Produkter som klassas som kosttillskott får trots uråldrig kunskap och många användares verkliga berättelser inte anses bota någonting. All marknadsföring som påstår något sådant är vilseledande enligt lag.

Kommentar

Samtliga våra myndigheter synes vara ”kapade” av vaccinations- och läkemedelsindustrin som med hjälp av vår lagstiftning har skapat monopol på hälsobegreppet och detta trots att läkemedelsbiverkningar och felbehandlingar är den tredje största dödsorsaken.

De har nu fått KO att rycka ut för att försvara monopolet på begreppet ”hälsa”. Syftet är gott på pappret, men resultatet blir en försämrad möjlighet att upprätthålla en god hälsa och det blir dyrt.

Våra myndigheters tjänstemän uppträder som om de vore storindustrins lakejer och agerar mot det som bevisligen förbättrar folkhälsan (och utan eller med minimala biverkningar). Våra myndigheter har tagit på sig roller som läkemedelsindustrins monopols väktare. Dessa tjänstemän har missuppfattat sitt uppdrag, de ska tjäna folket, som betalar deras löner.

Våra myndigheter ska verka för att öka folkhälsan på bästa sätt och inte agera mot det som bevisligen är både billigt och effektivt. Att som idag låta läkemedelsindustrin definierar rätt metod leder helt fel och det har också öppnat upp för ett omfattande forskningsfusk, läs mer … Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörer

OK?

Det är däremot (enligt våra myndigheter) OK att i TV-reklam hävda att Becel är bra för hjärthälsan, trots att det inte finns något vetenskapligt belägg för detta, snarare tvärtom. Ett faktum som fick Hjärt-Lungfonden att avbryta en lukrativt samarbete, för att inte svärta ner sitt anseende. Detta borde KO titta på. Men storindustrin har en egen gräddfil och gör lite som den vill, där våra myndigheter väljer att vara medlöpare.

Livsfarliga vacciner och värktabletter

Det är också OK (enligt våra myndigheter) att göra en massiv reklamkampanj för ett verkningslöst svininfluensavaccin som man visste orsakar neurologiska skador (där narkolepsi är toppen på ett isberg), och det är OK att göra TV-reklam för receptfria värktabletter där 15 gram räcker för att slå ut levern för gott, där det varje år dör fem till tio personer bara i Sverige. Dessutom får mellan 1.500 och 2.000 personer så svåra skador att de måste vårdas på sjukhus, där flera förlorar sin lever.

Livsfarliga läkemedel säljs receptfritt över disk i livsmedelsaffärer och bensinstationer med pytteliten varningstext. Hur kan detta var tillåtet med tanke på att tusentals svenskar drabbas hårt varje år.

Detta borde KO titta på!

Detta förfarande synes vara OK bara att det är något så fint som ett ”godkänt” LÄKEMEDEL. Att varningstexten ”överdosering kan orsaka allvarliga leverskador” knappt kan läsas utan förstoringsglas verkar ingen bry sig om och på TV får man frysa bilden för att hinna läsa en pytteliten varningstext som flimrar förbi. När det gäller LÄKEMEDEL så är det inte så noga.

Men borde det inte vara tvärtom, dvs. extra noga med läkemedel med tanke på att biverkningarna ofta är mycket svåra och t.o.m. kan vara livsfarliga? Kosttillskott är ju harmlösa i jämförelse vad gäller biverkan, men de kan vara nog så verkningsfulla när det gäller att förebygga och bota, t.ex. Alzheimer. Vi lider här av ett allvarligt och livshotande systemfel som måste åtgärdas – SNARAST.

Här borde varningen vara i klass med den etikett som sitter på cigarettpaket och kanske borde försäljningen begränsas till apotek där man muntligen kan informera om att även en måttlig överdosering kan slå ut levern – för gott. Och då dör man om man inte får en ny lever transplanterad.

Har skräpmatsindustrin och läkemedelsindustrin en egen gräddfil när det gäller liv och död.

Varför rycker inte KO ut här?

Detta är ett systemfel som slår hårt mot medborgarnas hälsa och samhällsekonomin. Detta måste ansvariga politiker snarast rätta till.

Vi har tidigare skrivit om detta läkemedelsmonopol på hälsa som smugits på oss (se nedan). Det kan knappast ha varit lagstiftarnas intention att ofarliga, billiga, effektiva och alternativa metoder är något som det ska bedrivas häxjakt på. Enbart för att formalia, som utformats för att skydda monopolet, inte uppfylls till punkt och pricka. I detta fall har vi skjutit oss själva i foten.

Läkemedelsverket

Representanter från Läkemedelsverket var på plats då Sveriges första forskningssymposium i Homeopati hölls i Göteborg 12 – 13 oktober 2013 och de berättade om vilka regler som gäller i Sverige och de delade också ut informationsblad enligt nedan.

Det finstilta

I denna definition av läkemedel ingår ju även naturlig mat (!) och kosttillskott, som ju i allra högsta grad förebygger sjukdom (allt utom skräpmat som ju försämrar hälsan).

Läkemedelsindustrin har således lyckats med att få Läkemedelsverket att muta in allt som förebygger sjukdom, att betraktas som läkemedel (!), vilket är fullständigt barockt.

Anledningen är självfallet att upprätthålla ett monopol på allt som är bra för hälsan och att blockerar allt som hotar världens mest lönsamma industri – läkemedelsindustrin.

Antingen bluffar läkemedelsverket med detta informationsblad, eller så har de blivit förda bakom ljuset. Man tycker dock att de själva borde kunna genomskåda detta.

Citat:
”Ett läkemedel är alla produkter som förebygger, lindrar eller botar sjukdom”

Läkemedel som orsakar sjukdom då? Är det ett läkemedel? Ska t.ex. statiner betraktas som sjukdomsframkallande skräpmat och sortera under Livsmedelsverket?

Ska vi förbjuda läkemedel?

Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner har dött av läkemedel – på ett år.

Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel …

Vad göra?

Ett förslag är att inte använda mer läkemedel än absolut nödvändigt, med tanke på att biverkningarna bevisligen kan vara livsfarliga. I akuta lägen är ofta nyttan större än biverkan, medan det tenderar att var det motsatta vid kronisk sjukdom där man undertrycker symptom, istället för att lösa grundproblem.

Använd alternativ medicin eller alternativa där det fungerar, med minimal biverkan.

Den bästa medicinen är att se till att äta naturlig mat och gärna kosttillskott (då dagens mat är utarmad på vitaminer och mineraler, jämfört med bara för femtio år sedan).

Därefter kan de vara nödvändigt med läkemedel.

Idag gör vi tvärtom, vi startar direkt med läkemedel och negligerar kostens läkande förmåga. Vi t.o.m. fortsätter att äta det som skadar. Vilket resulterar i kronisk sjukdom och svåra biverkningar. Detta beror till stor del på att läkarna saknar utbildning om kostens betydelse och de som har lärt sig på eget initiativ är förhindrade att bruka sin kunskap (de riskerar då sitt jobb. sin karriär och sin läkarlegitimation).

Det är få läkare som vågar utmana läkemedelsindustrin, med dess ekonomiska muskler och med dess inflytande på myndigheter och politiker. Istället offras patienterna.

Sedan måste självfallet läkemedelsindustrins monopol på begreppet ”hälsa” upplösas och läkemedelsindustrins gräddfil likaså. Läkemedel och vacciner ska självklart granskas med minst samma måttstock som kosttillskott och alternativmedicin, eller ännu mer strikt med tanke på biverkningar.

Allt annat är ju vansinnigt, om man bryr sig om medborgarna.

Slutsatsen är att vi är grundlurade på hälsa och pengar.

Att våra förtroendevalda politiker tar befälet över sjukvården och styr i folkets intresse är en en av våra viktigare valfrågor. De politiker som inte lyssnar, som saknar engagemang eller som saknar kompetens, de och deras partier röstar vi helt enkelt inte på. Det har vi inte råd med.

Hippokrates
«Nutrition is the first principle of medicine»

Hippocrates (460 – 380 bC)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen