Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?

Cancer

Varje dag får i snitt 165 svenskar sin cancerdiagnos och varje dag dör i snitt 65 svenskar på grund av sin cancer. En standardbehandling inom vården är kemoterapi (cellgifter) och om man ser videon nedan så blir man försträckt och undrar om vården vet vad de gör?

Det som många också har svårt att ta in är att våra egna myndigheter aktivt och aggressivt bekämpar alternativa metoder som effektivt kan stoppa cancer till en bråkdel av nuvarande kostnader (för kemoterapi som ju inte fungerar). Rena ”häxjakter” på de läkare som utmanar skolmedicinens monopol på cancerbehandling.

Vården tiger som muren

Vården tiger som muren och det är ditt ansvar att ta reda på fungerande terapier

Det är tydligt att vi själva måste läsa på och ta ansvar för våra liv om vi vill undvika ett onödigt lidande och en förtidig död på grund av cancer. Det finns gott hopp – men det måste du själv finna då vården tiger som muren. Dags att ta befälet över våra liv och inte längre låta oss luras av okunniga och köpta ”auktoriteter”.

Se första fem minuter på videon nedan (Chemoterapy Does NOT work 97% of the Time …) och se sedan nästa video på 8 minuter (10 Questions To Ask Before Starting Cancer Treatments!) som tar upp frågor vi bör ställa innan vi underkastar oss de behandlingar som skolmedicin erbjuder cancerpatienter.

Om man sedan läser boken ”Överlista din cancer” och ser de nio dokumentärfilmerna som ingår i ”The Truth About Cancer: A Global Quest” så blir man arg och inser man att vi är grundlurad av läkemedelsindustrin – som i sin tur styr forskning, utbildning, läkare, sköterskor, dietister, myndigheter och våra politiker.

Man ser också när man läser på att det finns många alternativa metoder som botar cancer med mycket gott resultat och utan biverkningar (men det får man själv komma underfund med då vården tiger som muren om detta). Det är en illusion att tro att någon annan tar ansvar för våra liv – utan det måste vi själva göra om vi inte vill bli grundlurade på våra liv och skattepengar.

Visst du detta om cancer?

Visste du att operation endast fungerar bra om cancern inte har spritt sig? Tyvärr har ofta cancern metastaserat när den upptäcks varför nya tumörer uppkommer.

Genom att skära i tumörer kan även spridning av cancer ske. Således är operation av cancer ett tveeggat ingrepp – men ibland fungerar det bra.

Visste du att strålning i de flesta fall inte dödar cancerns stamceller – utan bara krymper tumörens storlek. Sedan kommer i de flesta all cancern tillbaka i en mer aggressiv form med stor spridning.

Visste du att strålning orsakar cancer?

Visste du att kemoterapi slår ut immunförsvaret, skadar friska celler, skadar vitala organ som njurar och lever – och misslyckas i 97% av fallen?

Visste du att naturliga alternativa metoder för att stoppa cancer lyckas i upptill 80% av fallen (se boken ”Överlista din cancer”)?

En lovande naturlig behandling för mindre än 500 kronor per månad – utan biverkningar. Wow!

Visste du att läkemedelsindustrin och dess lobbyister STOPPAR effektiva naturliga behandlingar av cancer som hotar deras monopol på våra liv och skattepengar? Det gör de genom att kontrollera läkare, politiker och myndigheter. Den som inte lyder riskerar sitt jobb och riskerar att bli ”utfrusen”. Hur detta går till finns beskrivet i boken ”Överlista din cancer”.

Visste du att det fuskas med cancerstatistiken så att ett par procent förvanskas till 40 – 50 % som vilseleder patienterna. Hur detta går till finns beskrivet i boken ”Överlista din cancer”.

Visste du att media, läkare och myndigheter deslegitimerar och förföljer de läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol. Ju mer effektiva metoderna är mot cancer – ju hätskare blir förföljelsen.

En läkare vars forskning hotar hela etablissemanget är doktor Erik Enby varför han har utsatts för en massiv häxjakt i media, av läkare och myndigheter under decennier.

Doktor Erik Enbys forskningsresultat visar att cancerforskningen och cancervården måste tänka i helt andra banor (som är mindre lönsamma) om de ska lyckas med att stoppa cancer-epidemin. Ingen har motbevisat Erik Enbys forskningsresultat (som man ju kan se med egna ögon i mikroskop).

Ingen har som sagt ännu vågat att verifiera eller falsifiera doktor Erik Enbys resultat trots att det är både enkelt och billigt att göra så (det syns ju tydligt med blotta ögat i mikroskop). Istället iscensätts en häxjakt i ett försök att mörka denna nya kunskap för medborgarna.

Läkemedelsindustrins infiltratörer verkar för att cancer INTE ska kunna botas på naturligt sätt – för då skulle ju en gigantisk inkomstkälla för cancerindustrin inte längre frodas. Traditionell skolmedicinsk cancervård ger också svåra biverkningar som ger upphov till en enorm eftermarknad vad gäller andra läkemedel.

En lönsam – men i allra högsta grad en oetisk och omänsklig affärsstrategi där man parasiterar på barns, vuxnas och äldres liv. Hur kan detta tillåtas fortgå decennium efter decennium och därtill finansieras med skattemedel?

Visste du att läkemedelsindustrin sannolikt är vår allra största dödsorsak – och de tar bra betalt för det. Biverkningar av läkemedel utgör vår tredje största dödsorsak och genom att effektivt blockera väl fungerande naturliga behandlingsmetoder av cancer så avancerar läkemedelsindustrin till vår allra främsta dödsmaskin. I USA dör i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA på grund av läkemedel. Men vem bryr sig så länge det är lönsamt och så länge folket tillåter det.

Visste du att Dr Raths forskningsinstitut i Kalifornien har utvecklat strategier för att på ett naturligt sätt hämma utvecklingen av cancer och dess spridning. De har tagit fram ett kosttillskott som gör just detta – som kostar mindre än 500 kronor per månad och som idag kan beställas på Internet. Wow!

Visste du att det finns en mängd olika effektiva alternativa metoder att bekämpa cancer på – utan biverkningar. Men ingen av dessa används inom svensk sjukvård. Om detta kan man läsa om i boken ”Överlista din cancer” och även om man innan gått igenom vårdens destruktiva behandling så finns det hopp.

Är Sverige ockuperad av läkemedelsindustrin?

Lever vi en öppen demokrati eller är vi kapade av läkemedelsindustrin? Med tanke på vad som händer och sker är det uppenbart att forskning, utbildning och myndigheter är infiltrerade och dessa infiltratörer bestämmer inriktningen på svenska sjukvård där läkemedelsindustrin har tillförskansat sig monopol på våra liv och skattepengar.

Biverkningar av läkemedel utgör vår tredje största dödsorsak och med tanke på att läkemedelsindustrin blockerar en effektiv cancervård så kan man säga att läkemedelsindustrin utvecklats till vår främsta dödsmaskin.

Varför ska läkemedelsindustrin ha monopol på cancer när de inte klarar jobbet och varför ska vi betala dyrt för det?

Hälso- och sjukvården kostar idag i snitt 90.000 kronor per arbetande svensk och år och vad får vi för det? Jo, en orationell organisation och ineffektiva behandlingsmetoder när det gäller kroniska sjukdomar (som utgör 80 % av sjukvården) och långa vårdköer till det som sedan fungerar dåligt på samma gång som naturliga effektiva behandlingsmetoder blockeras och mörkas! Har vården blivit tokig?

Systemet är sjukt och därför behövs nya partier som Hälsopartiet då uppgiften att reformera vården överstiger de etablerade politikernas kompetens (för annars hade de redan gjort det). Fram tills politikerna gör sitt jobb måste vi själva ta ansvar för våra liv.

Dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade att ge upp” avslöjar hur ”häxjakt” går till i dagens Sverige med syfte att förhindra att cancerindustrins monopol hotas. En mycket sevärd dokumentärfilm som ALLA vuxna borde se för att förstå hur det går till – idag i Sverige. En film som lämnar få oberörda och efter föreställningarna i Stockholm och Göteborg så reste sig publiken spontant efter filmen och applåderade. I Göteborg dröjde sig publiken kvar och ville diskutera filmen och köpa boken vilket slutade med att doktor Erik Enby fick sitta på Avenyn och signera böcker när biografen Roy stängde för kvällen.

Kvacksalveri med fruktansvärda konsekvenser

Men vem bryr sig?

Om du läser boken ”Överlista din cancer” så förstår du att den offentligt finansierade cancervården kan rubriceras som ”kvacksalveri” och att det finns många mycket väl fungerande behandlingsmetoder sedan decennier som effektivt stoppar cancer (och dessutom utan biverkningar) – som läkare och myndigheter bekämpar. Medan skolmedicinen lyckas med 0,1 – 2% så klarar många naturliga metoder upptill 80 % (!). Detta är kunskaper och erfarenheter som med alla medel mörkas för folket.

Varför vi ska lägga alla skattepengar på det som inte fungerar på samma gång som våra myndigheter bekämpar kostnadseffektiva metoder som stoppar cancer (?). Det är en stor skandal som kräver tiotusentals liv varje år bara i Sverige – onödiga dödsfall som föregåtts av ett stort lidande. Detta kommer att eskalera så länge folket tillåter det.

Det finns ett parti som förstått detta och det är Hälsopartiet. Förhoppningsvis kommer även dagens riksdagspartier att vakna framöver – gärna innan vården och omsorgen har kollapsat. Men om folket förblir passivt så kommer detta vansinne att eskalera tills vårt välstånd brakar samman.

Vi har de politiker som vi väljer och frågan är varför vi väljer inkompetens (*) att styra landet?

(*) Lekmän som gjort politisk karriär utan att någonsin behövt prestera resultat i akt och handling – bara prat.

Studie: Kemoterapi ger mer cancer

Nedan en tidigare artikel från 9 maj 2014. Eftersom inget händer inom cancervården trots en massiv ström av den ena larmrapporten efter den andra så undrar man om ansvariga politiker är läskunniga eller förstår de inte vad de läser? Faktum är att dödligheten på grund av cancer knappt förbättrats på 20 år trots enorma satsningar på forskning (som också den styrs av läkemedelsindustrin). Detta medan cancer ökat epidemiskt med hundratals procent under samma period.

Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan …

Tänk om Volvo hade producerat en bilmodell där motorn skar sönder i 97 av 100 bilar efter en kort tid. Vem skulle då köpa en Volvo? Självklart skulle då ledningen fått sparken och en ny kompetent ledning skulle tillsättas för annars skulle ju företaget gå under. Men så fungerar inte vården som får sina skattepengar som ett brev på posten oberoende av resultatet – och om vårdköerna ökar på grund av ledningens inkompetens så vill de ha ännu större resurser (vilket de hitintills fått av inkompetenta politiker). Suck!

Frågan är berättigad: Vet sjukvården vad de gör?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen