S o S (Sund o Slank) för företag – som bryr sig om medarbetarna

Nedan en snabbguide för dig som snabbt vill bilda dig en uppfattning

”S o S” för företag och kommuner

– medan ”S o S – Plus” är för sjukvården

Sedan 2009 har vi arbetat på att utveckla ett hälsokoncept som ersätter viktoperationer (Gastric Bypass) som vi betraktar som en ”värsting” inom vården i klass med Macchiarini-skandalen. Men vårdens auktoriteter har låtit meddela att de endast är intresserade av det som har sitt ursprung inom vården (!). Att de saknar denna kompetens är av underordnad betydelse.

Med hjälp av egenutvecklat utbildningsmaterial och teknologibaserad medicin – har vi nu vidareutvecklat programmet till ett unikt kostnadseffektivt helhetskoncept för företag och organisationer som är måna om sina medarbetare och som förstår värdet av friska medarbetare.

Medan vården vid överviktsbehandling riktar in sig på en initial viktnedgång och mer eller mindre struntar i hälsan – så gör vi tvärtom. Vi fokuserar på hälsa och prestationsförmåga – medan automatisk viktnormalisering är en bonus (utan svält och utan krav på extra motion). Om vi jämför vårt resultat med vårdens så blir det ”knockout” på alla punkter- både ekonomiskt och resultatmässigt. Inte undra på att vården håller på att krascha – de håller ju på med det vi vet inte fungerar och för detta betalar skattebetalarna stora summor.

Nu finns en kostnadseffektiv lösning för att vända ohälsotrenden

– på medarbetarnas villkor.

Med tanke på att sjukfrånvaron ökar ute i samhället utvecklade vi parallellt ett företagsanpassat hälsokoncept som utmanar traditionell företagshälsovård när det gäller kroniska sjukdomar (diabetes., muskelvärk, hudproblem, inflammationer, trötthet, m.m.), viktproblem och när det gäller att optimera hälsan på ett naturligt och kostnadseffektivt sätt. Självklart grundat i vetenskap, beprövad erfarenhet, fysiologi, biokemi och hormonlära – varför resultatet blir bra.

Vi använder oss också av den teknologibaserad medicin för att med stor noggrannhet och precision finna och kunna åtgärda hälsoproblem och för att kunna individanpassa SoS-programmet. Vi använder oss av medicinskt godkänd utrustning som anmärkningsvärt nog inte används inom den traditionella vården i Sverige – än.

Optimera din hälsa och vikt

– nå resultat på bara några månader

Team Kostdemokrati har tidigare tagit fram ett alternativ till Gastric Bypassoperationer (viktoperationer) där vi i första hand vände oss till vården och även som ett alternativ till de privatpersoner som överväger att privat betala för en Gastric Bypassoperation.

Vi benämner detta förstärkta program ”SoS-Plus” – det självklara alternativet till viktoperation. På köpet fås breda och djupa kunskaper om kost och hälsa som man behöver för att hålla sin vikt och för att även fortsättningsvis vårda sin hälsa och prestationsförmåga på bästa sätt.

Vi har nu renodlat, förenklat och komprimerat vårt program för att bättre passa organisationer, företag och privatpersoner med måttlig övervikt (20-30-40 kg) – utan att ge avkall på kvalitet eller resultat. Det nya ”lättare” programmet kallar vi ”SoS” som löper på halva tiden till halva kostnaden (jämfört med tidigare) – ett program som passar ALLA som vill öka sin livskvalitet.

”S o S” (Sund o Slank)

– ett kombinerat hälso- och kompetensutvecklingsprogram

Detta nya trimmade koncept kallar vi rätt och slätt för ”S o S (Sund o Slank)” – som liksom tidigare fokuserar på hälsa och prestationsförmåga (viktkontroll fås på köpet) – där resultatet räknas.

Vi har halverat både tiden och kostnaden i vårt trimmade program – ett koncept som passar alla med hälsoproblem, de med lättare övervikt eller de som är prediabetiker eller diabetiker..

Vi ägnar stor uppmärksamhet åt diabetes och prediabetes som redan drabbat mer än en miljon svenskar. Obehandlad diabetes – när man ännu inte fått sin diagnos – är extra skadligt och orsakar allvarliga organskador. Man räknar med att 150.000 svenskar har utvecklat diabetes utan att veta om det.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

Fokus ligger på hälsa och på att få kunskaper, insikter och erfarenheter – en spännande upplevelseresa mot att optimera sin livskvalitet. På köpet blir våra elever ”diplomerade kost- och hälsorådgivare” med kunskaper som är förankrade .i egna erfarenheter. ”Examensprovet” är att lyckas med sig själv.

S o S vänder sig till:

 • Företag som vill reducera sjukfrånvaro och sjuknärvaro – med hänsyn tagen till respektive medarbetares individuella förutsättningar och önskemål.
 • Företag som förstår värdet av att vårda sin viktigaste resurs – sina medarbetare – utifrån deras förutsättningar. Medarbetarna ska själva kunna ta ansvar och påverka sin hälsa och vikt (vilket kräver kunskap) – vi kallar det ”egenkontroll”.
 • Företag som vill hjälpa sina medarbetare att förebygga prediabetes och diabetes – som redan har drabbat mer än en miljon svenskar (en folksjukdom som i sin tur orsakar allvarliga kroniska sjukdomar). Förutom mer än en halv miljon prediabetiker finns det mellan 100.000 – 150.000 svenskar med utvecklad diabetes utan att de vet om det – och då är risken för skador på hjärta, kärl och ögon som allra störst.
 • Företag som vill optimera kvalitet och produktivitet – vilket kräver friska medarbetare.
 • Företag med skiftarbete som vill hjälpa sina medarbetare med att förebygga de ohälsoproblem som skiftarbete kan ge upphov till – och som samtidigt vill förebygga de kvalitets- och produktivitetsproblem som ett kraftigt varierande blodsocker kan ge upphov till (trötthet och bristande uppmärksamhet).
 • Företag som vill stärka ”team-andan” och som vill öka kunskapen runt angelägna hälsofrågor.

150 000 personer kan ha typ 2-diabetes – utan att veta om det … Aftonbladet

Målgruppen är de som inte själva lyckas ta kontroll över sin hälsa och vikt – som behöver mer kunskaper, insikter och hjälp med att lägga om sin livsstil mot ett sundare och slankare liv – utan att behöva försaka livets goda.

Målgruppen är främst de med ohälsoproblem och en måttlig övervikt (vikt max 150 kg) – som vill satsa på att optimera sin hälsa och samtidigt kontrollera sin vikt på ett naturligt och hälsosamt sätt.

Målgruppen är de som snabbt vill nå resultat – utan svält och med träning på egna villkor (våra ”provelever” nöjde sig med vardagsmotion).

Målgruppen är de som vill lära sig att träna på ett hormonellt intelligent sätt så att man bygger upp kroppen och inte sliter ner den. Allt ifrån vardagsmotion till elitidrott. Det är viktigt att röra på sig av hälsoskäl och det blir lättare och roligare om man först tar sig an ohälsa och övervikt.

Målgruppen är de som vill satsa på ett kompetensutvecklingsprogram där vi varvar teori med praktik och där man anpassar programmet mot respektive elevs förutsättningar – med professionellt stöd. Vi menar också att personliga möten och tillgång till support under hela kurstiden är viktigt för att lyckas.

”Examensprovet” är att lyckas med sig själv och på köpet blir man ”diplomerad kost- och hälsorådgivare” – med både breda och djupa kunskaper förankrade i egna erfarenheter.

Målgruppen är de som är intresserade av teknologibaserad modern medicin och som är i behov av en holistisk hälsoanalys – och som vill ha hjälp med att rätta till de brister och obalanser som upptäcks (se nedan).

Målgruppen är de som vill testa vad de tål och inte tål i matväg – viktig information när man ska utöka menyn efter det man förbrukar sitt överviktsfett. Intag av fel mat kan orsaka magproblem och läckande tarm som i sin tur ger upphov till andra ohälsoproblem.

Målgruppen är de som är trötta på bluffprodukter som t.ex. Coffee Slender och XL-S MEDICAL (som även säljs på apotek) – som säger att deras kunder går ner tre gånger så mycket i vikt jämfört med lågkaloridiet. Ett märkligt påstående då lågkaloridieter (Nutrilett, Modifast, Allévo …) i själva verket är ”gödningsdieter” som gör att man går UPP i vikt i slutänden (så kallad Jojo-bantning – som skadar hälsan).

Går man upp i vikt tre gånger så mycket med XL-S MEDICAL?

Målgruppen är de som själva försökt med LCHF – men som inte på egen hand lyckats med att kontrollera sin vikt eller få kontroll över sina ohälsoproblem. Också för de som vill lära sig mer – för att t.ex. kunna ta hand om sin familj på bästa sätt. Det är viktigt med egen kunskap baserad på sann vetenskaplig fakta då våra myndigheter till stor del ger ut felaktiga råd som strider mot vetenskap – rekommendationer som orsakar diabetes, fetma, kroniska inflammationer och annan ohälsa.

Målgruppen är de som förstått att de kostråd som Livsmedelsverket, vården och bantningsklubbar (Viktväktarna, Itrim, Xtravaganza, …) ger ut i själva verket skapar ohälsa och ÖKAR övervikten efter den initiala viktnedgången (som en svält med fettsnål lågkalorikost ger).

Målgruppen är de som lättare vill kunna sluta röka – utan att gå upp i vikt.

Hälsoanalys

S o S – programmet inleds med en omfattande hälsoanalys av hela kroppen och hjärnan – med hjälp av teknologibaserad medicinsk utrustning. Det är viktigt att lokalisera hälsoproblem för att kunna individanpassa programmet och det är motiverande att förändra sin livsstil när man ser konsekvenserna är sin tidigare livsstil. Varför byta om allt ser bra ut? Bland annat ser vi om det finns riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom – så att man kan åtgärda dessa riskfaktorer INNAN det utvecklas till hjärtattacker eller stroke – som är vår vanligaste dödsorsak.

Hälsoanalys med hjälp av teknologibaserade utrustning – medicinskt godkänd utrustning med hög noggrannhet (medicinsk ”guldstandard”) som ger ”hard facts” om hälsostatus både FÖRE och EFTER.

Det som mäts och som presenteras på ett pedagogiskt sätt är cellaktivitet i olika organ, kroppssammansättning, det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet, insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler. Vidare avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens pH-värde och ev. inflammationer.

Vi får även värden för kroppens totala homeostas (jämvikt) vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning. Våra elever kommer att se hela sin kropps alla funktioner via grafik på skärmar. Det är även möjligt att se olika typer av mikroorganismer i kroppen som kan ligga till grund för ohälsa.

Det är lättare att normalisera sin vikt om man åtgärdar underliggande hälsoproblem som kan motarbeta en viktnormalisering. Många är t.ex. prediabetiker eller diabetiker utan att veta om det – med farligt höga insulinnivåer och ett högt blodsocker – som ger organskador och som förhindrar viktnedgång. En utveckling som kan vändas – även för de som redan har fått sin diabetesdiagnos.

Se nedan en blodsockerkurva FÖRE med den kost vården rekommenderar tillsammans med insulininjektioner och EFTER med lågkolhydratkost och inga läkemedel – och på köpet en viktnedgång på 40 kg. Ett lågt och stabilt blodsocker ger förutsättningar för att kunna hålla sig både frisk och normalviktig. Observera att detta gäller de allra flesta prediabetiker och diabetiker – mer än en miljon svenskar (och drygt 100.000 svenskar är diabetiker utan att veta om det). Att gå ner i vikt med höga nivåer av insulin och ett högt blodsocker är nästintill omöjligt.

FÖRST visas hur blodsockret svänger kraftigt för en diabetiker typ 2 som följer vårdens behandlingskoncept (högkolhydratkost och insulin) och EFTER att ha gått över till lågkolhydratkost (och inget insulin) – som är den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och fetma.

Efter att ha börjat med lågkolhydratkost behövde patienten inte längre injicera insulin och behövde inte heller någon annan diabetesmedicin – och vikten normaliserades (minus 40 kg). Risken för följdsjukdomar minskade väsentligt.

Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost …

Ann Fernholm, medicinjournalist

”LCHF – Diabetes – Vetenskapens värld SVT2” som sändes 2011 och på fem år har praktiskt taget INGENTING hänt inom vården. Trots att lösningen på ett av vårdens allra största problem – diabetes och fetma – presenterades i inslaget för fem år sedan (sover vårdens ansvariga – eller mörkar de medvetet?). Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm var minst sagt överraskad över resultatet – som var osannolikt bra.

Hur kunde detta resultat vara möjligt – utan att det används inom sjukvården? Svaret är att det skulle skada läkemedelsindustrins vinstintresse om diabetiker blev friska och läkemedelsbefriade bara genom att byta kost.

Observera att lågkolhydratkost fungerar för praktiskt taget ALLA diabetiker – men politiker, myndigheter och traditionell vård väljer att blunda inför fakta.

Det innebär att sjukvården och företagshälsovård INTE erbjuder ”best practice” när det gäller kroniska sjukdomar och viktkontroll.

Dr Annika Dahlqvist

Doktor Dahlqvist berättar sin fantastiska hälsoresa som inledes med att hon bytte ut skräpmat mot naturlig mat och om hennes kamp för att hennes patienter skulle få den bästa vård – en fight som kostade henne jobbet och som höll på att kosta henne sin läkarlegitimation (trots att hon hade rätt) ….

Det faktum att politiker, tjänstemän och läkare riskerar att råka illa ut om de tar bladet ur mun gör att de allra flesta tiger tyst och bara gör vad andra gör. Ohälsoindustrins lobbyister finns lite överallt och ser till att ingen säger för mycket – de har t.o.m. en egen förening vid namn ”VoF”.

Även företagshälsovården är förhindrad att tillämpa ”best practice” – även om de skulle ha kunskapen (dvs. läst på vid sidan om). Det är skolmedicin som gäller inom vården, som fungerar bra i akuta situationer – men mindre bra vid kronisk sjukdom.

Dietistförbundet ser till att landets kostchefer och dietister håller sig inom givna ramar – som fastställs av organisationer som kontrolleras av industrin (som t.ex. ILSI). Cirkeln är sluten och vi blir grundlurade på skattepengar och på vår hälsa. Därför måste vi själva ta befälet över vår egen och våra barns livskvalitet – vilket kräver kunskaper.

S o S (Sund o Slank)

Våra ”provelever” hade innan provat ”allt” (även LCHF) – men gick ändå upp i vikt. De hade vid kursstart cirka 35 kg övervikt vardera – plus diverse ohälsoproblem.

Våra ”provelever” genomgick programmet ”S o S” och resultatet är enastående – både vad gäller vikt. midjemått och hälsa. Blodtryck normaliserades, den kardiovaskulära hälsan förbättrades (risken för hjärtattack och stroke minskade) och den självläkande förmågan stärktes. En av eleverna var ytterst nära att utveckla diabetes typ 2 – en utveckling som nu är reverserad.

S o S är ett kostnadseffektivt kompetensutvecklingsprogram med en ”kick-start” och som avslutas med en stabiliseringsfas. Kostnaden för programmet som totalt löper under 18 månader ligger i samma härad som den totala lönekostnaden för EN månad för en medarbetare. En mycket lönsam investering.

Lönekostnad

EXEMPEL 1. En medarbetare (50 år) med månadslön på 25.000 kronor kostar företaget 417.556 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 39.767 kr. Med upprepad sjukfrånvaro kan det bli en betydligt större kostnad.

EXEMPEL 2. En medarbetare (50 år) med månadslön på 30.000 kronor kostar företaget 501.067 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 47.720 kr. Även här sparas mycket om medarbetarnas hälsa förbättras – för bägge parter.

En lönsam investering

– med mycket kort ”pay-off-tid”

S o S-programmet kostar 49.400 kronor per anställd (exkl. moms) och med tanke på att hälsoeffekter kommer snabbt för de som satsar helhjärtat – så är sannolikt investeringen i många fall redan återbetald innan programmet avslutas efter 18 månader (att byta livsstil tar normalt 12 – 18 månader).

Organisationen får på köpet kunniga medarbetare – som kan inspirera kollegor att också ta tag i sina hälso- och viktproblem (att det fungerar syns ju). Om man inga hälsoproblem har, så kanske man vill förebygga framtida ohälsa eller bara optimera sin prestationsförmåga på ett naturligt och hälsosamt sätt – utan att behöva ge avkall på livets goda.

Om du bor och arbetar i eller i närheten av Göteborg – tala med din arbetsgivare och tala om att detta är något som du behöver och som du vill satsa helhjärtat på – och att det kan inspirera andra att ta tag i sina ohälsoproblem när de ser resultatet. Företaget får goda exempel och viktiga kunskaper hos sina medarbetare. En investering till ett mycket bra pris – ungefär en månadskostnad – som snabbt betalar sig.Grupp-8-m

Bilda gärna ett team (6 – 8 personer) inom organisationen som sporrar och hjälper varandra – sedan sprider sig friskhet och prestationsförmåga som ringar på vattnet. Kunskaper som även kommer familjen, nära och kära till livs.

Vi ordnar även studiecirklar som är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till flera medarbetare.

Vårt behov av näring är essentiellt (livsviktigt)

Vi äter runt ett ton mat per år och för att kunna tillgodogöra oss näringen så måste vi spjälka maten och då är det viktigt att saltsyran i magsäcken fungerar på ett optimalt sätt (annars råkar vi ut för näringsbrist som underminerar hälsan). Magsyran är också ett försvar mot oönskade bakterier, virus och annat som kan följa med maten,

I vårt större paketet ”SoS-Plus” ingår Heidelberg-testet i programmet – medan en enklare test görs i ”SoS”.
Heidelbergtest – magsyretest

Har du matsmältningsproblem, intoleranser mot mat, sura uppstötningar? Går du på syranedsättande läkemedel och är diagnostiserad med för mycket magsyra? Sliter du med diarré, förstoppning eller gasbildning?

De flesta matsmältningsproblem startar i magsäcken. Matintoleranser uppstår oftast för att maten inte bryts ner tillräckligt i magsäcken. Om maten inte bryts ner tillräckligt så måste magsäcken pressa ihop sig hårdare för att tömma sig och då kan det komma magsyra uppöver vilket känns som halsbränna, sura uppstötningar. Går du på syranedsättande så är det stor sannolikhet att du är felmedicinerad och att du dämpar symptom på bekostnad av matsmältningen.

Heidelbergtestet är den bästa medicinska undersökningsmetoden för att mäta:

 • Fastande magsyrenivå.
 • Över- eller underproduktion av magsyra.
 • Om magsäcken tömmer sig på riktig tidpunkt.
 • Speciella problem med slemproduktion, pylorisfunktion, etc.
 • Vad man måste lösa för att få magsäcken och matsmältningen till att fungera.

Värt att notera är att vid en Gastric Bypassoperation så förlorar patienterna 80 – 90% av sin magsäck och också det mesta av sin saltsyra – vilket är en av anledningarna att ALLA patienter som genomgått en Gastric Bypass drabbas av en kronisk brist på näringsämnen (då de inte kan bryta ner maten på rätt sätt). Detta leder ju till att hälsan successivt undermineras så att till slut sjukdom och lidande uppstår. Man behöver ingen läkarexamen för att förstå detta faktum – som läkarna låtsas inte förstå.

Hur kunde vården missa detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen