Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer

Cancer är den mest fruktade sjukdomen på grund av dess nedbrytande effekt på vår kropp. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken även i Europa. I åldrarna mellan 35 och 65 år är cancer till och med den vanligaste dödsorsaken. Man räknar med att varannan man och var tredje kvinna utvecklar någon form av cancer under sin livstid.

Trots att miljardbelopp satsas på cancerforskningen använder man inom skolmedicinen än idag samma behandlingsmetoder som för 30 år sedan: kemoterapi och strålbehandling. Båda dessa metoder skadar i lika stor utsträckning de friska cellerna som cancercellerna.

Även om patienterna skulle överleva dessa aggressiva terapier fortsätter kampen för att bli frisk, eftersom den försvagade kroppen ofta utvecklar nya sjukdomar eller tumörer.

De konventionella metoderna för cancerbehandling förhindrar dock inte spridningen av cancer – cellerna i kroppen (metastaseringen), d.v.s. de kan inte hindra sjukdomens dödliga förlopp. Det är därför inte så konstigt att cancern nu har antagit rent epidemiska former.

Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien i USA har visat i sin forskning att vissa näringsämnen kan stoppa cancercellernas spridning genom bindväven och därmed stoppa metastaseringen – vilket stoppar cancern!

Vad är cancer?

Cancerceller bildas i kroppen i och med att cellernas arvsmassa skadas. Dessa avvikande celler bildas under hela vårt liv, men hämmas i regel av kroppens försvarssystem. I vissa fall förstörs emellertid inte de avvikande cellerna. De förökar sig med rasande fart och bildar tumörer. En tumör som befinner sig på ett visst ställe i kroppen är sällan livshotande. Däremot blir cancern nästan alltid livshotande när den sprider sig (metastaserar).

Cirka 90 procent av alla cancersjukdomar med dödlig utgång beror på metastasering – d.v.s. att cancercellerna tränger in i andra organ och vävnader. För att underlätta metastaseringen avsöndrar cancercellerna enzymer som bryter ner den omgivande bindväven och på så sätt gör det möjligt för cancercellerna att ta sig in i de andra kroppsorganen.

Spridning av cancerceller

Cellerna i vår kropp omges av kollagen och bindväv. För att friska celler skall kunna växa och föröka sig måste de riva de extracellulära barriärerna som omger dem. Denna process är av största betydelse för allt liv. Därför producerar och avsöndrar cellerna olika enzymer, för att bryta ner de omgivande bindvävsmolekylerna – framför allt kollagen och elastin. För att nedbrytningen av väven inte skall fortgå helt okontrollerat är det viktigt att dessa enzymer, de s.k. kollagenaserna, regleras av olika naturliga inhibitorer.

Cancern gör att bindväven faller sönder totalt. Cancercellerna producerar ett överflöd av kollagennedbrytande enzymer. På så sätt kan dessa celler tränga in och spridas i andra organ.

Cirka 90 procent av alla cancersjukdomar med dödlig utgång beror på metastasering – d.v.s. att cancercellerna sprider sig i andra organ och vävnader.

Nyckelmolekyler för hälsan

C-vitamin, Lysin och Prolin

Cellulär hälsa (medicin) betraktar C-vitamin och aminosyran L-lysin som de mest viktiga naturliga substanser. Deras brist hos människan kan leda till dysfunktion (rubbning av normal funktion). Det finns två grundläggande orsaker varför nästan alla personer lider av brister av dessa cellfaktorer: Den mänskliga kroppen kan inte producera dem och våra moderna kostvanor kan inte tillföra dem i tillräckliga mängder. Resultatet är att bara marginella mängder av dessa substanser är påträffade i kroppen.

Nästan alla sjukdomar frodas på en brist av C-vitamin och lysin att spridas genom kroppen. Brist på dessa substanser leder till försvagat bindväv och sjukdomar som cancer, infektioner, inflammationer och avancerad åderförkalkning kan lättare ta sig igenom bindväven och sprida sig i kroppen. De här sjukdomarna använder sig av samma mekanismer som hos friska människor för normala funktioner t ex vita blodkroppar eller äggcellen. De använder sig av kollagena-upplösande enzymer (”biologiska saxar”) för att bryta ner kollagen vävnad.

För att röra sig genom bindväven måste varje cell kunna temporärt lösa upp den omgivande vävnaden – kollagena och elastiska fibrer – så de kan komma genom. För detta mål använder cellerna enzymer som temporärt kan lösa upp och försvaga bindvävsfibrerna, som omger dem. För att äggcellen, under kvinnlig fortplantning eller under den kvinnliga månadscykeln ska kunna lämna äggstocken och vandra till livmodern använder den kollagena-upplösande enzymer, bara några sekunder, just tillräckligt för att frigöra ett ägg till livmodern.

Vita blodceller, kroppens polisceller har en arbetsuppgift att attackera mikroorganismer. T ex. vid lunginflammation – bakterier i lungvävnaden – måste vita blodceller som cirkulerar i blodströmmen vandra från insidan av blodkärlen till utsidan och slutligen till bakterierna i lungvävnaden. För att klara av det använder de kollagena-upplösande enzymer (”biologiska saxar”).

Vita blodceller har förmågan att producera dem just för några få sekunder så länge som de behöver för att komma igenom blodkärlsväggen och sedan stoppar de. Vita blodceller är också kallade leukocyter och de har förmågan att producera kollagena-upplösande enzymer under normala förhållanden och om de blir maligna, om något går snett i mjukkärnan i dessa celler producerar de dessa ”biologiska saxar” okontrollerat och de slutar inte och det är vad vi kallar leukemi.

Alla former av cancer sprider sig med hjälp av bindvävsupplösande enzymer, t ex. cancerceller i levern använder samma naturliga ”biologiska saxar” för att vandra från normal vävnad in till ett litet kapillär i blodkärlen från utsidan till insidan. Varför är cancer så aggressiv? Varför har kroppen inte utvecklat något försvar mot den här sjukdomen? Cancercellerna lurar vår kropp genom att använda dessa ”biologiska saxar” som vår kropp använder under hälsosamma förhållanden, så den blir vilsen. Den kan inte utveckla några försvarsmekanismer eftersom den tror att det kanske är normalt.

Den kollagen upplösande mekanismen spelar en speciellt viktig roll vid infektionssjukdomar. Utan upplösning av den omgivande bindväven, verktygen som orsakar sjukdomar (virus, bakterier) kan de inte invadera kroppen och sprida sjukdomar. Olikt alla andra celler, vilka innehåller både metabolisk mjukvara (i cellkärnan) och hårdvara (produktionssystem för protein och andra metaboliska molekyler), ett virus innehåller bara mjukvara (genetisk information). Om den önskar reproducera sig måste den föröka sig hos en värdcell och använde värdcellens hårdvara. I händelse av ett influensa virus, kan värdcellen vara en cell i slemmembranen i näsan, svalg eller lungorna.

Så fort som viruset har invaderat värdcellen, inkorporerar den dess genetiska information från cellkärnan i värdcellen. Det här tillåter viruset att omvandla metaboliska funktioner av värdcellen för dess avsikter och sprida infektionen genom: Förökning av viruset.
sax-m

Enzymer fungerar som biologiska ”saxar”

Det metaboliska produktionssystemet i en värdcell mottar en order att fördubbla viruspartiklar. Efter produktionsförökningscykeln, virus partiklar frigörs av värdcellen till omgivande område där de nygjorda virusen kan invadera celler. Massproduktion av kollagen-upplösande enzymer.

Viruset ger också order till värdcellen att producera kollagen-upplösande enzymer. Värdcellen utsöndrar dessa enzymer, vilka börjar upplösa den omgivande bindväven. Infektionen kan lätt spridas till andra delar av kroppen. Desto mer ett virus är kapabel att använda värdcellens metabolism för dessa två syften, desto snabbare sprids en virusinfektion och desto sjukare kommer patienten att känna sig.

Under tillväxten av aterosklerotiska plack, även i avancerade faser av aterosklerosis (åderförkalkning), spelar processen av kollagen-upplösning en viktig roll. Initialsteget av utveckling av ateroskleros är brist på vitaminer (C-vitamin) i artärväggen, likt sjömännens skörbjuggsjukdom.

Som ett resultat av den här vitaminbristen, försvagas artärerna i hjärtat, vilket sätter igång reparationsprocesser för att stabilisera väggen av dessa blodkärl. Initialt mobiliserar kroppen fettpartiklar (lipoproteiner, framförallt Lp(a) (lipoprotein(a)) och andra reparationsmolekyler från blodet för att avsätta dem i det svagaste området i artärväggen. När dessa repareringsåtgärder blir otillräckliga kommer den försvagade artärväggen ytterligare att bli stabiliserad genom en okontrollerad celltillväxt som bygger artärväggen.

Dessa glatta muskelceller vandrar från det yttersta cellagret i artären till området som innehåller aterosklerotiska fettutfällningar. Dessa muskelceller måste röra sig genom en mycket stark och tät mellanlager av kollagena fibrer och bindväv – basalmembranen.

För att kunna göra det producerar glatta muskelceller kollagen-upplösande enzymer som kan lösa upp kollagenet och låter de passera genom basalmembranet och röra sig in i riktning mot det ateromatösa placket till innersta kärlvägshinnan (tunica intima). Okontrollerad tillväxt av glatta muskelceller bidrar till aterosklerosis och tilltäppning av artären.

C-vitamin Lysin Prolin

Optimal produktion av kollagena molekyler är en nödvändig förutsättning för kontroll av dessa ovannämnda aggressiva sjukdomar. För optimal produktion av kollagena celler krävs tre viktiga näringsämnen: C-vitamin, Lysin och Prolin.

C-vitamin stimulerar produktionen av bindväven och är nödvändig för dess optimala struktur. Brister av C-vitamin ( RDI, 75 mg/dag, är inte tillräckligt) och leder till försvagning av vävnaden och eventuellt till skörbjugg (helt avsaknad av C-vitamin). Å andra sidan optimalt intag av C-vitamin tillförsäkrar optimal produktion av kollagen och elastinfibermolekyler och bidrar till stark bindvävnad i kroppen.

Livsmedelsverket rekommenderar 75 mg/dag för vuxna medan en optimal dos är minst 5000 mg/dag (fördelat på tre gånger per dag). Livsmedelsverkets rekommendation verkar vara anpassad till att förebygga skörbjugg och INTE att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer – och inte heller andra infektioner som ger upphov till kroniska sjukdomar.

Vad sysslar Livsmedelsverket med?

Lysin hindrar förstörandet av bindväven genom att blockera kollagen-upplösande enzymer vid deras fäste på vävnaden och hindrar deras effekt. På samma gång är aminosyran lysin en komponent av kollagen och den används för att tillverka kollagen i kroppen.

Prolin, vilken är en annan viktig aminosyra komponent i kollagen. Vår kropp kan tillverka den, men bara i begränsade mängder. Hos människor med långvariga och aggressiva sjukdomar åtföljda av enzymatisk nedbrytning av kollagenvävnad kan kroppens kapacitet att producera prolin bli försvagad. Detta leder ofta till en brist av den här viktiga aminosyran.

Det är just kombinationen av C-vitamin och Lysin som har lett till ett genombrott för behandling av
många cancersjukdomar.

Matthias Rath har visat i labbstudier att kombinationen av C-vitamin, lysin, prolin och extrakt från grönt te (EGCG) kan hämma cancerspridningen med 100 %. Eftersom kombinationen av dessa näringsämnen har en synergistisk effekt, så räcker det med mindre doser för att åstadkomma komplett effekt.

Cancerns spridning kan stoppas på naturlig väg

Cancerforskarteamet på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien i USA har i detalj undersökt hur kroppen på naturlig väg förhindrar att cancercellerna tränger in genom kollagenet och bindväven. Deras forskare har utvecklat en enastående försöksanordning, där man först undersökt cancercellernas nedbrytningsmekanism som förstör kollagenmatrixen. Sedan har denna försöksanordning använts för att identifiera de natursubstanser som, förutom C-vitamin, lysin och prolin, kan stoppa spridningen av cancercellerna. För detta ändamål använde deras forskare speciella kärl, och innehållet i kärlen skildes åt i mitten genom ett kollagenmembran. Detta membran motsvarade bindväven i kroppen.

I den övre delen av kärlen odlade man cancerceller som kunde bryta ner kollagenmembranet och vandra vidare ner i den undre delen av kärlet. Hälften av kärlen fylldes med en näringslösning med essentiella ämnen som kan blockera cancercellerna.

Den andra hälften av kärlen innehöll en näringslösning utan dessa essentiella ämnen. Experimentets resultat var förbluffande. En speciell kombination av näringsämnen hindrade cancercellerna från att tränga in i kollagenmatrixen! Den mest effektiva kombinationen innehöll C-vitamin, aminosyrorna lysin och prolin samt en viss del grönt te (polyfenol).

Kombinationen av C-vitamin, aminosyrorna lysin och prolin samt polyfenol förhindrade spridningen av olika cancerformer helt och hållet, inklusive tjocktarms-, lung-, hud- och bröstcancer.

Näringsämnenas funktion

Undersökningar visade att kombinationen av C-vitamin, lysin, prolin och polyfenol hämmar de kollagennedbrytande enzymerna, som hjälper cancercellerna att spridas i kroppsvävnaderna. Forskare på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien bevisade också att blockaden av cancerspridningen direkt följs av en blockad av de kollagennedbrytande enzymerna med hjälp av de testade essentiella ämnena.

Med andra ord, cancerspridningens process som identifierats av Dr. Rath är det avgörande genombrottet för att bekämpa cancer! Om vi inte känner till betydelsen av cellspridningens process kan vi inte heller besegra den dödliga cancern.

Skenet som kommer från de olika kärlen visar cancercellernas enzymaktivitet, som banar väg genom bindväven. Med ökad polyfenolkoncentration – i kombination med de andra essentiella ämnena – avtar ljusskenet. Detta är det vetenskapliga beviset för att den valda kombinationen av essentiella ämnen stegvis blockerar cancercellernas enzymaktivitet.

Forskning för kontroll av metastaseringen genom näringsämnen

Undersökningarna som man genomfört på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien har bevisat att följande essentiella ämnen på ett effektivt sätt förhindrar spridningen av olika cancerformer.

Epigallocatechin-gallat (EGCG) är en viktig polyfenolförening som finns i grönt te. Polyfenolet i det gröna teet har biokemiska egenskaper som hämmar uppkomst, och därmed även spridning, av cancer. På fackspråk säger man att dessa viktiga egenskaper är antimutagena och antiproliferativa. Dessutom har polyfenol starka antioxidanta egenskaper som neutraliserar fria radikaler och förhindrar cellskador.

  • Demeule, M., Brossard, M., et al. (2000) ”Matrix metalloproteinase inhibition bygreen tea catechins.”
  • Biochim Biophys Acta. 1478(1): 51-60.
  • Zhang, G., Muria, Y., et al. (2000) ”Induction of apoptosis and cell cycle arrest incancer cells by in vivo metabolites of teas.” Nutr Cancer. 38(2): 265-273.

C-vitamin har i sin fettlösliga form (ascorbylpalmitat) visat sig vara ett effektivt medel för skydd av de friska cellerna samt försvar och bortrensning av sjuka celler (t.ex. cancerceller).

Lysin och prolin är naturliga aminosyror och fungerar som byggstenar för kollagen- och elastinfibrer. Dessutom förhindrar lysin nedbrytningen av kollagen, vilket gör att det blockerar kollagenasernas verkan. Därför spelar detta essentiella ämne en viktig roll när det gäller att förhindra nedbrytningen av bindväven. Trots att näringsämnena C-vitamin och lysin är livsviktiga produceras de inte i kroppen. Följaktligen är det mycket viktigt att dagligen tillföra kroppen dessa nödvändiga näringsämnen för att man skall hålla sig frisk.

  • Rath, M., Pauling, L. (1992) ”Plasmin-induced proteolysis and the role of apoprotein(a), lysine and synthetic lysine analogs.” Journal of Orthomolecular Med. 7: 81-82.
  • Kikuchi, Y., Kizawa, I., et al. (1986) ”The inhibitory effect of tranexamic acid on human ovarian carcinoma cell grown in vitro and in vivo.”

Selen är en viktig del av kroppens antioxidanta försvarssystem och skyddar dessutom cellerna mot toxiner. När det gäller cancerbekämpning undertrycker selen tumörernas tillväxt och spridning av tumörer på ett tidigt stadium.

Mikael Björnstedt forskar kring de tillväxthämmande och preventiva egenskaperna av selen, det vill säga de cellulära mekanismerna bakom selenets cytotoxiska och cancerpreventiva effekter. Något ett flertal studier i bland annat Kina och USA pekat på. Han har visat att selenföreningar är selektivt toxiska för maligna celler vid koncentrationer som däremot inte påverkar normala celler.

  • Gopalakrishna, R., Gundimeda, U. (2001) ”Protein kinase C as a molecular target for cancer prevention by selencompounds.” Nutr Cancer. 40(1): 55-63.

N-Acetylcystein (NAC) är en stark antioxidant och viktig för produktionen av glutathion, som är ytterligare en effektiv antioxidant. NAC hjälper till att skydda bindväven från att brytas ner okontrollerat.

  • Galis, Z.S., Asanuma, K., et al. (1998) ”N-acetyl-cysteine decreases the matrixdegradingcapacity of macrophage-derived foam cells: New target for antioxidant therapy?” Circulation. 97(24): 2445-2453.

Aminosyran arginin behövs i högre grad när man är stressad, skadad eller sjuk. Denna aminosyra stärker immunförsvaret och hämmar tumörernas celltillväxt. Den högsta koncentrationen av arginin finns i bindväven.

  • Milner, J.A., Stepanovich, L.V. (1979) ”Inhibitory effect of dietary arginine on growth of Ehrlich ascites tumor cells in mice.” J Nutr. 109(3): 489-494.

Koppar är nödvändigt för ett flertal kroppsfunktioner, men speciellt för att bindväven skall ha en optimal struktur och stabilitet samt för att försvara kroppen mot fria radikaler.

  • David, C.D., Johnson, W.T. (2001) ”Dietary copper and dimethylhydrazine affect protein kinase C isozyme protein and mRNA expression and the formation of aberrant crypts in colon of rats.” Biofactors. 15(1): 11-26.

Grupper av näringsämnen som tillsammans har testats kunna bromsa cancer.

Slutkommentar

Matthias Rath´s institut i Kalifornien har hittat vissa näringsämnen i deras forskning som har stor betydelse för många sjukdomar och har synergistiska effekter dvs. de samverkar och förstärker varandra i framförallt hjärtkärlsjukdomar, inflammatoriska tillstånd och cancer genom deras kollagen förstärkande effekter. Det verkar som att ett starkt bindväv (kollagen) i kroppens celler är avgörande för att motverka dessa hälsoproblem. När det gäller cancer är det också viktigt att förhindra nerbrytningen av kollagenet, vilket lysin har visat sig bidra med.

Dessa cellvitala ämnen är C-vitamin, lysin, prolin och EGCG (polyflavonoider från grönt te). Denna kombination av näringsämnen och i rätt dos är kanske det optimala naturen kan bidra till att förebygga och bota många sjukdomar idag.

Problemet är att dessa ämnen är ortomolekylära dvs. de är inte främmande för kroppen och det går inte att ta patent på dem. Sålunda läkemedelsindustrin är inte intresserad av dessa ämnen som är ett genombrott för att hålla människor fria från hjärtkärlsjukdomar, cancer och andra sjukdomar i framtiden.

Vad vi också måste förstå är att läkemedelsindustrin kommer att göra allt för att förhindra att det här genombrottet kommer att accepteras och komma till allmänhetens kännedom.

Självklart finns det andra viktiga cellvitala ämnen som selen, E-vitamin, B-vitaminer, D-vitamin och krom etc. som Matthias Raths institut rekommenderar tillsammans med de fyra stora som nämnts ovanför för att förbättra cellernas bioenergi.

Dr. Aleksandra Niedzwiecki, forskar bl.a. på cancer på Dr. Rath forskningsinstitut i Kalifornien, säger så här:

”Både vårt eget arbete och andra forskare visar att många naturliga kostfaktorer, inklusive mikronäringsämnen kan undertrycka utvecklingen av cancer genom att samtidigt agera på många steg av sin utveckling. Dessa inkluderar C-vitamin, aminosyran lysin, extrakt från grönt te kallas Epigallocatechin Gallate (EGCG), och många andra ämnen som kan framkalla naturlig eliminering av onormala celler och undertrycka utsöndringen av enzymer att underlätta invasionen av cancerceller i kroppen. Många näringsämnen, som D-vitamin har specifika receptorer på cellulär DNA och visar starka anti-cancer effekter. C-vitamin och många andra antioxidanter skyddar oss från externa gifter och intracellulära metabola skador – inklusive skador på DNA, källan till mutationer”.

Näringsbrist och fel fetter (brist på Omega 3)

Min uppfattning är att många hälsoproblem idag b la. cancer och hjärt-kärlsjukdomar beror på näringsbrister och felaktigt fett (obalans mellan Omega 3 och Omega 6 – dvs. för lite Omega 3 och för mycket Omega 6). Många människor får inte i sig rätt doser och optimalt med näring genom kosten (framförallt fytokemikalier (antioxidanter i frukt och grönsaker), C-vitamin, E-vitamin, selen och vissa andra viktiga mineraler).

Dels på grund av dåliga kunskaper om vad de ska äta och dels att de har svårt att hinna med att äta en kost med hög näringstäthet, god näringsbalans och lätt för kroppen att smälta eller tillgodogöra sig. Eller snarare en måltid, utan att kokas, med mycket grönsaker som innehåller rikligt med antioxidanter, vitaminer, mineraler och spårämnen. Många äter också i större omfattning än förut näringsfattig snabbmat. Vad som också bidrar till att människor är mikrobiologiskt undernärda i det moderna samhället är att man odlar på näringsfattiga jordar. Vitamin och mineralhalten i jordarna har försämrats de senaste decennierna.

Stress, infektioner, föroreningar och toxiner (bilavgaser, rökning, alkohol, läkemedel, amalgam, bekämpningsmedel, tillsatsämnen i maten) minskar C-vitamin och andra näringsämnen drastiskt i våra kroppar. Toxiner har också cancerframkallande effekter och tyvärr så ökar dessa ständigt i vår omgivning. Då förstår ni att stress, föroreningar, toxiner, inflammatoriska tillstånd och infektioner är mycket vanligt i vårt samhälle.

Därför behöver vi extra C-vitamin, Omega 3 fettsyror och kosttillskott med andra viktiga cellvitala ämnen mer än någonsin tidigare för att förebygga och vidmakthålla hälsan.

Vad som också är viktigt att förstå är att flera av dessa cellvitala ämnen såsom C-vitamin, lysin och prolin är svårt att få i sig i tillräckliga doser genom kosten och därför måste tillsättas genom kosttillskott.

Avslutningsvis vill jag säga att de senaste decennierna har flera miljarder euro gått till cancerforskning, för att man slutligen skall lyckas besegra denna sjukdom. Men fortfarande ökar antalet människor som insjuknar och dör i cancer kontinuerligt.

Det är inte bara antalet dödsoffer som är högt, utan även kostnaderna för behandlingen har skjutit i höjden. I Europa uppskattar man att de totala kostnaderna för cancerbehandling överstiger 200 miljarder euro per år. Kostnaderna för behandling av cancerpatienter är som högst under de första sex månaderna efter diagnosen har ställts. Sex månader innan patienten dör, då sjukdomen vanligtvis blossar upp på nytt, börjar den andra kostnadsintensiva fasen av cancerbehandlingen.

År 2013: Cancer kostar européer 1100 miljarder kronor … Läkartidningen (sedan dess har kostnaderna exploderat)

Genom att använda naturliga substanser vid behandling av cancer slipper man inte bara de starka biverkningarna, utan det skulle också minska de enorma kostnaderna för följdsjukdomar inom cancerbehandlingen. Behandlingsresultatet skulle även bli väsentligt bättre.

Albert Einstein 1879-1955

Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

Dr Rath Research Institute

Dr Raths forskningsinstitut i Santa Clara i USA har tagit fram kosttillskott som ligger till grund för deras forskning på olika näringsämnen. Jag rekommenderar dessa kosttillskott om man har cancer eller hjärt-kärlsjukdom eller i förebyggande syfte för att få bästa effekt.

Näringssynergism är det centrala i deras forskning på cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Många ämnen samverkar för att åstadkomma bästa effekt. Deras kosttillskott är inte vinstdrivande. Vinsten går tillbaka till Dr Raths icke vinstdrivande stiftelse.

Många kosttillskott på marknaden har för låga doser, för få ämnen och inte rätt näringsämnen för att åstadkomma bra effekt mot till exempel cancer, inflammationer, stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen