Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet

.

Studie HPV vaccin

Dags att bli arg!

arg-farmor-etsHPV-vaccin har enligt studie den bieffekten att äggstockarna riskerar att förstöras på 400.000 svenska flickor, vilket borde få taket att lyfta sig hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som bryr sig! Det är stor risk att vi står inför ännu en vaccinskandal, med narkolepsi i färskt minne. Och vad som händer efter 10 – 20 – 50 år efter dessa experimentvacciner, det är det ingen som vet. Majoriteten av svenska folket låter sig luras av auktoriteter som de borde kunna lita på. Och även denna gång drabbas våra barn.

Ett onödigt experimentvaccin riskerar att förstöra våra barns möjligheter att själva bli föräldrar, riskerar att invalidisera våra barn, bara för att några vaccinlobbyister lyckats lura skjortan av tjänstemän och politiker.

Dags att svenska folket blir argt och agerar mot den inkompetens och korruption som råder inom myndigheter och mot den ignorans som kännetecknar ansvariga och förtroendevalda politiker. Tills vi valt politiker mogna sin uppgift måste vi själva ta ansvar för oss och skydda våra barn.

ζ

Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet

Den 31 juli 2013 tillkännagavs en studie, som publicerades i tidningen American Journal of Reproductive Immunology, som avslöjade att HPV-vaccinet kan utlösa “primary ovarian failure” – en autoimmun sjukdom som förstör äggstockarna och därav leder till sterilitet. Det är en sjukdom som går in under kategorin ASIA.

Studien Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants skulle utreda följande problemställning:

Autoimmuna tillstånd som uppstår  efter vaccination utgörs till den större delen av autoimmuna/inflammatoriska syndrom som induceras av adjuvans-ämnen (ASIA) och olika vaccin, inklusive HPV vilka har identifierats som möjliga orsaker.

Metod:

Man studerade tre unga kvinnors journal som hade fått sekundär amenorré (utebliven mens) till föjd av HPV-vaccination. Man analyserade vilket vaccin, antalet vaccinationstillfällen, personliga data, klinisk och serologisk data liksom responsen på behandling.

Resultat:

Alla tre patienterna utvecklade amenorré till följd av HPV-vaccination, som inte försvann genom hormonbehandling. I alla tre fallen var den sexuella utvecklingen normal, och den genetiska screeningen visade inte på några relevanta abnormiteter. (i.e., Turner’s syndrome, Fragile X test visade alla negativa). Sereologiska mätningar visade låga nivåer av estradiol och förhöjda värden av FSH and LH och i två fall kunde man detektera specifika auto-antikroppa (antiovarian and anti thyroid), vilket visade på att HPV vaccinet hade triggat igång en autoimmune response. Ultraljud avslöjade inte några abnormaliteter i något av fallen.

Alla tre patienterna hade upplevt en rad av vanliga icke-specifika symtom efter vaccinering som illamående, huvudvärk, sömnrubbningar, ledvärk och en rad av kognitiva och psykiska obalanser. Genom dessa kliniska fynd, kunde diagnosen primary ovarian failure (POF) sättas vilket också uppfyllde kriterierna för syndromet ASIA.

Slutsats:

Vi dokumenterar här bevisen för HPV-vaccinets potential att kunna trigga igång ett livslångt invalidiserande autoimmunt tillstånd (förstörda äggstockar). Det ökande antalet av liknande rapporter om post HPV-vaccin-relaterad autoimmunitet och de osäkra kliniska fördelarna på lång sikt är en fråga om allmänhetens hälsa med krav på fortsatt rigorös forskning.

 ζ

HPV-vaccin för kvinnors underlivssjukdom

utropstecken-blood– testad på männens testiklar (?!)

En artikel från Natural News nämner at Merck, producenten av Gardasil, aldrig har genomfört säkerhetskontroll avseende vaccinets verkningar på kvinnors äggstockar.

I artikeln beskrivs en ung flicka i Australien som hade blivit “bestulen” på att någonsin kunna få uppleva moderskap, flickan fick istället uppleva en tidig menopause där hennes äggstockar la av innan de ens hade fått utvecklas till fullo. Nu varnar hon andra för sprutan.

testiklar-m2Det mest anmärkningsvärda är ändå det faktum som senare erhölls från “the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA)” angående fallet (TGA kan jämställas med vårt Läkemedelsverk) som avslöjade att Merck aldrig hade gjort några säkerhetstester angående Gardasil-vaccinetseffekt på kvinnans äggstockar.

Enligt rapporten hade Merck bara testat Gardasils effekt på mäns testiklar (?!)

ζ

Kritik mot adjuvansmedlet polysorbat 80

Det riktas också kritik mot att en av vaccinets adjuvans, polysorbat 80 (Tween 80), i en tidigare studie har visat på en risk för att ämnet kan minska fertiliteten hos honråttor.

“Neonatal female rats were injected ip (0.1 ml/rat) with Tween 80 in 1, 5 or 10% aqueous solution on days 4-7 after birth. Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles”

Sara-Boo-2015Eftersom HPV-vaccinet ges till flickor ända ner till 9-års ålder, när kroppen fortfarande håller på att utvecklas, blir det svårt att veta hur utbredd denna biverkning är som ligger så många år framåt i tiden.

Det är av synnerligen vikt att det nu forskas ytterligare om på vilket sätt HPV-vaccin förstör äggstockarna.


Sara Boo

Ordförande National Health Federation - Sweden (NHF)
- NHF ... webbsida ... http://www.thenhf.se/
- NHF ... Facebook
- NHF ... Youtube
- Kostdemokrati ... bloggarkiv ... Kostdemokrati

.
Källor:

 ζ

APPENDIX

Det som skyddar mot alla former av livmoderhalscancer är regelbundna kontroller med cellprover. Även de som vaccinerar sig måste genomgå dessa kontroller då vaccinet endast skyddar mot enstaka former av cancer (dock ej bevisat att vaccinet överhuvudtaget skyddar mot cancer).

onödvändigt-2Således är HPV-vaccinet helt onödigt och det enda det bevisligen ger är allvarliga biverkningar och stora kostnader.

Tvärtom invaggar vaccinet i en falsk säkerhet som kan innebära att många kvinnor avstår från cellprovtagning, vilket sannolikt kommer att öka antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Vad vaccinet gör på längre sikt är det ingen som vet (här gäller inte försiktighetsprincipen).

ansvarSe filmen nedan, där man berättar att ingen av de kvinnor som regelbundet genomförde cellprovtagning drabbades av livmoderhalscancer och att dessa  prover är absolut nödvändiga även om man vaccinerat sig då vaccinets skydd är ofullständigt (om ens något).

Så enda skälet till vaccination synes vara kommersiellt och ingen hänsyn tas till hur det påverkar våra barn.

Våra nuvarande förtroendevalda politiker som ska utgöra en motkraft mot skrupelfria kommersiella krafter har abdikerat från sitt ansvar och gör inte sitt jobb. Våra valda politiker har lämnat fältet fritt för ohälsoindustrin att fritt få profitera på våra flickor, utan hänsyn till hur det påverkar deras  deras livskvalitet och deras möjligheter att få barn.
.

HPV-vaccin behövs egentligen inte – Ingvar Karlberg, centrum för Hälso- och sjukvårdsanalys

HPV-vaccinet har kommit in i det svenska barnvaccinationsprogrammet mer genom hårt lobbyingarbete från GlaxoSmithKline än av nyttan med vaccinet. Detta togs upp av Västnytt redan för flera år sedan. I inslaget ovan är man tveksam till värdet med vaccinationen och en politiker påpekar att detta mer handlar om en effektiv lobbyverksamhet från läkemedelsindustrin.

Reportern blir sedan blir sedan helt ställd när Ingvar Karlberg berättar att HPV-vaccin egentligen inte behövs.

2008 fick Johan Thor, public affairschef, för GlaxoSmithKline (GSK) utmärkelsen ”Årets lobbyist” utav tidningen Resumé för att han genom klassisk lobbying lyckades driva fram ett beslut om att alla flickor i tolvårsåldern ska erbjudas vaccinering mot livmoderhalscancer.

Så här motiverar juryn för Årets lobbyist sitt val:

“I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan”.

I samma artikel från Resume 2008 står också att läsa:

– Kommer HPV-vaccin med (i det allmänna barnvaccinationsprogrammet) innebär det nästan en tredubbling av vaccinationskostnaden i landstingen på några år

– Det är heller inte så att man får bort alla fall genom vaccination. Att få kvinnor att fortsätta genomgå screening med cellprover, är lika viktigt.

Johan Thor var politisk sakkunnig hos Per Unckel i den borgerliga regeringen 1991-94. Sedan tre år leder han GSKs public affairsavdelning på 16 personer. Där finns också Agneta Karlsson, ansvarig för politikerkontakter, som var statssekreterare åt den socialdemokratiska regeringen.

Läs mer:

 • GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige …. klicka här
 • HPV-vaccin utesluter inte cellprovtagning … Cancerfonden
 • Sprutan mot livmodercancer lobbades fram … Markbladet  (Hur bra är vaccinet egentligen?)
  .

NHF Swedens Petition till berörda myndigheter om HPV-vaccin … NHF

Citat:

Vi kräver att Region Skåne omgående gör en rättelse i massutskicket beträffande HPV-vaccin/Gardasil samt stoppar HPV-vaccinering!

Det finns redan en säker, förebyggande och diagnostisk metod.

I Sverige har vi redan en fungerande metod – nämligen cellprovtagning – vilken fungerar till nästan 100 % och vilken alla kvinnor automatiskt kallas till i förebyggande syfte.De kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer finner man i stort sett bara bland dem som ej går på cellprovtagning. Ytterst få kvinnor som går på sina cellprovtagningar dör i livmoderhalscancer eftersom cancern lätt upptäcks vid cellprovtagning, enkelt förebyggs och behandlas.

ζ

SBU-kunskapscentrum-för-sjukvården

SBU har framfört kritik mot allmän barnvaccinering

De pekar på följande punkter, även om de anser metoden vara löftesrik:

 • Vaccinet skulle ge ett vist skydd, men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som publicerades 31 januari.
 • Endast hälften av fallen med livmoderhalscancer skulle förhindras med allmän vaccination, visar SBUs beräkning.
 • Samma dag som rapporten kom varnade företrädare för SBU på DN Debatt uttryckligen för att allmän vaccination och överdrivna förväntningar på effekten skulle leda till ökade hälsorisker, genom att färre kvinnor skulle vara motiverade att delta i cellprovskontroller.
 • Kostnadseffektiviteten är ett annat osäkerhetsmoment, enligt SBU. En allmän vaccination skulle kosta omkring 200–260 miljoner kronor om året.
 • Det är inte känt hur ett barnvaccinationsprogram mot HPV 16 och 18, om det införs i dag, påverkar framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer. Däremot är det bevisat att de befintliga vaccinerna kan förebygga en del uttalade cellförändringar hos de vaccinerade, åtminstone under den tid som studierna har pågått. Cellförändringarna kan i vissa fall utvecklas till cancer.
 • Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens HPV-vacciner förebygger cellförändringar med HPV 16 och 18 hos unga kvinnor som inte redan är infekterade. Kvinnorna i dessa studier har följts i medeltal under tre år, vilket är en kort period när syftet är att få ett skydd som ska räcka många decennier.
 • SBU framhåller också att vaccination inte ersätter organiserade gynekologiska cellprovskontroller för kvinnor som vaccinerats. Ett skäl är att vaccinerna bara riktas mot två av minst tretton HPV-typer som är förknippade med livmoderhalscancer. Ingen vet säkert hur vanliga dessa två virustyper är i Sverige.
 • Att införa en allmän barnvaccination av flickor mot de två aktuella virustyperna, HPV 16 och 18, beräknas kosta omkring 200 miljoner kronor per år. Om en påfyllnadsdos behövs blir den årliga kostnaden 260 miljoner kronor. En vaccination även av pojkar skulle fördubbla dessa kostnader.
 • Vilken effekt en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 skulle kunna ha på framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i Sverige är ännu inte känt. En beräkning visar att nära hälften av livmoderhalscancerfallen inte skulle kunna förebyggas av en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18. Programmen för gynekologiska cellprovskontroller behöver därför fortsätta.
 • Eftersom den medicinska nyttan delvis är oklar blir beräkningar av kostnadseffektiviteten osäkra. I dag finns inga publicerade uppföljningar av vaccinernas effekter eller säkerhet på längre sikt än drygt fem år. Därmed är behovet av påfyllnadsdoser inte heller klarlagt. Om allmän HPV-vaccination införs krävs därför en systematisk uppföljning av effekter, säkerhet och kostnadseffektivitet för samtliga förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer.
 • Trots att en stor andel av Sveriges befolkning har smittats med HPV, utvecklas livmoderhalscancer endast hos en kvinna på 10000. Sedan Sverige införde gynekologiska cellprovskontroller (screening) har insjuknandet minskat med drygt 60 procent.

SBU-text-logga2Källor:

 • SBU tveksamt till allmän HPV-vaccinationLäkartidningen
 • HPV-vaccin – Löftesrik metod men nyttan mot livmoderhalscancer delvis oklarSBU

 .
ζ
.
Einstein_galenskap-bw

.
I Region Skåne finns beslut från 2014-03-21 att undersöka
frågan om att utöka vaccination att även gälla pojkar (!?)

§ 37 Utökad vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

5. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att nogsamt följa och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågan om vaccination mot humant papillomvirus även till pojkar.

ζ

albert-einstein-two-things-are-infinity

37 svar på ”Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet”

 1. Klipp från Facebook (idag)

  VIKTIGT!

  För er som är drabbade av biverkningar från hpv-vaccin!

  Jag har varit i kontakt med en kvinna vid namn Gunnel på Läkemedelsverket – (MPA). Hon verkade ha fått flera samtal kring detta ämne under dom senaste dagarna. Hon rådde oss att skicka ett mail till registrator@mpa.se – där vi skriver ner våra döttrars symtom och hur deras tillstånd ser ut, en summering. Gör denna historia som en bilaga till ett mail.

  I mailet skriver ni att denna information ska gå till representanter/ledamöter som sitter med i PRAC (ordinarie+ersättare) som är säkerhets-, övervakning- och riksbedömningskommittén vid europeiska läkemedelsmyndigheten som ansvarar för att bedöma och övervaka säkerhetsfrågor för humanläkemedel (gå in och läs på nätet om det vart luddigt). Bra om så många av oss gör det så att dom förstår att det är flera drabbade tjejer i Sverige också!!

  Det är helt klart lite suspekt när Danmark har många flickor som skadats, och tar upp det som ett verkligt problem, men i Sverige har vi inga alls problem med HPV-biverkningar enligt Anders Tegnell… ”i relation till hur många miljoner doser som som har givits… ”. När man inte vill se och ännu mindre erkänna biverkningarna så är det ju klart att de blir i de närmaste obefintliga

  KOMMENTAR

  Anders Tegnell konfronteras med uppgifter om att vaccin baseras på pseudovetenskap … NEWSVOICE

  Anders Tegnell, en av Sveriges mest inflytelserika personer när det gäller massvaccinationer i Sverige. Man undrar vem som gett honom detta mandat? Han har ju gång på gång bevisat att han uppnått sin inkompetensnivå.

  Anders Tegnell valde att inte informera folket om att svininfluensavaccinet innebar en stor risk för neurologiska skador vilket han visste innan vaccinationskampanjen drog igång. Även vad gäller Gardasil så visste han.

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … klicka här

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!… klicka här

  Anders Tegnell, då chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, talade sig varm för svininfluensavaccinet inför massvaccineringen och menade att det var viktigt att alla vaccinerade sig.

  Skandalen med narkolepsi och att vaccinet var i det närmaste verkningslöst, förutom biverkningar, påverkar inte Anders Tegnells inställning som slår fast:

  – Vårt agerande var helt logiskt och vi kommer att fatta samma beslut om eller när nästa pandemi kommer (läs mer…).

  Anders Tegnell tycker också att det värdelösa Tamiflu är bättre än ingenting (läs mer…).

  Så talar en sann vaccinationskrämare. Men det var väl inte uppdraget?

  – SVT: Cochraneinstitutet avfärdar Tamiflu som en bluff – Regeringen agerar inteklicka här

  För sin bravur att ha lurat på folket på folket experimentvacciner blev Anders Tegnell befordrad till avdelningschef på Smittskyddsinstitutet 12 juni 2012. Idag sitter han i ledningsgruppen i Folkhälsomyndigheten.

  Det är ansvariga politikers roll att se till att våra myndigheter leds av professionella ledare med medborgarnas och samhällets intressen i främsta rummet – alltså tvärtemot det Anders Tegnell sysslar med (han prånglar ut vacciner – till varje pris). Detta ansvar kan politiska partier inte delegera. Således sitter regeringen löst.

  Anders Tegnell tillträder 10 september 2012 tjänsten som chef för Avdelningen för analys och prevention vid Smittskyddsinstitutet med ansvar för bland annat epidemiologisk övervakning, hiv/STI-prevention och antibiotikaresistens.

  Vi har inte råd med regeringar som håller auktoriteter som Anders Tegnell under armarna, som sprider ohälsa och som underminerar samhällsekonomin. Då störtar vi ju. Dags att ta befälet och avskaffa inkompetens.

  1. SYSTEMFEL

   Vi lider av ett allvarligt systemfel – på myndighetsnivå – vilket är våra förtroendevalda politikers ansvar (ett ansvar de inte kan delegera)..

   Läkemedelsverket släpper fram experimentvaccin som Tamiflu, Svininfluensavaccin och HPV-vaccin som inte gör någon nytta – där det finns en gedigen dokumentation om allvarliga biverkningar. Och nu ska 400.000 svenska flickors livskvalitet äventyras för att ohälsoindustrin ska berika sig.

   Sitter Läkemedelsverkets tjänstemän i en bunker utan kontakt med yttervärlden? Är det endast vaccinationsindustrin som har en direktlinje in i denna bunker? Är det frågan om inkompetens eller korruption? Eller vad?

   Läkemedelsverket vill istället förbjuda kolloidalt silver vars ofarlighet är rikligt dokumenterad och bevisad – och där den läkande effekten också är styrkt tusentals gånger, både vetenskapligt och erfarenhetsmässigt.

   Detta är ju vansinne och det måste självfallet utredas av en oberoende haverikommission – för haveri är just vad det är.

   Låt oss göra våra politiker införstådde med att om de inte tar tag i detta myndighetshaveri, så sitter de löst nästa val. Det finns nya intressanta partier på tillväxt som bättre förstår detta.

 2. TOPPEN PÅ ETT ISBERG

  Detta är bara toppen på ett isberg och inom kort planeras en krönika om detta på Kostdemokrati.se. Och då pratar vi om tusentals dokumenterade fall i Danmark, England och USA.

  Japanska myndigheter har slutat rekommendera vaccination. Den 14 juni 2013 höjde Japans hälsoministeriet ögonbryn runt om i världen genom att besluta att formellt dra tillbaka sin rekommendation för HPV-vaccination (Gardasil, Cervarix) för att skydda flickor mot livmoderhalscancer. Anledningen? Hundratals klagomål från japanska medborgare om möjliga biverkningar såsom långvarig smärta, domningar och även förlamning … THEHEALTHYHOMEECONOMIST

  – Tusenvis av jenter alvorlig syke av HPV-vaksinen … APENBART

  – En dansk Dokumentar: ”De vaccinerede piger” … klicka här

  – Tusentals kvinnor i England skadade av HPV-vaccin … VACCIN.ME

  – USA (20.000 inrapporterade fall) … THEHEALTHYHOMEECONOMIST

  Det har nu fått EU att reagera … NEWSVOICE


  Catarina Andersson Forsman,
  generaldirektör för Läkemedelsverket

  Men svenska Läkemedelsverket sover vidare, tills de tvingas att agera. Och fram tills dess lever många svenska flickor farligt, helt i onödan. Den 1 oktober 2014 tillträdde Catarina Andersson Forsman tjänsten som generaldirektör för Läkemedelsverket och om hon inte snarast ser till att svenska medborgare får full information om riskerna och om att nyttan är högst tveksam, så bör hon snarast ersättas.

  Det är ett politiskt ansvar som faller på vår unga och oerfarna sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), och för att stödja ministern i sakfrågor har regeringen utsett en statssekreterare – Agneta Karlsson från GlaxoSmithKline (GSK). Det företag som lyckades lobba in HPV-vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Som att be räven vakta hönshuset.

  – GlaxoSmithKline (GSK) nästlar sig in i den nya regeringen … NEWSVOICE

  Redan har regeringen föreslagit gratis narkotikaklassad ADHD-mediciner till alla barn, vilket kommer att ge extra klirr i kassan hos läkemedelsbolagen, på våra barns och skattebetalarnas bekostnad.

  – Vart är vi på väg? klicka här

  – – –

  VAD FINNS DET ATT RÖSTA PÅ?

  Faktum är att det inte finns mycket att rösta på, speciellt då GMO-frågan diskvalificerar nästan alla etablerade partier. Många ledande politiker synes också sakna engagemang och kompetens. De har nått sin position på andra meriter såsom lojalitet mot partilinjen, följsamhet och att någorlunda kunna prata sig ur svåra frågeställningar. Däremot behöver de inte åstadkomma något, det räcker att bara flyta med likt badankor.

  Dock finns det vettiga partier som är på tillväxt och innan nästa val kommer vi att skärskåda dessa partier på Kostdemokrati.se. Så det finns hopp.

  1. UNGA KVINNORS FÖRSTÖRDA LIV

   Dansk TV2-dokumentär visar unga kvinnors förstörda liv pga Gardasil – Ansvarig myndighet pekar på EMA … NEWSVOICE

   Gardasil misstänks ha orsakat svimningar, illamående, spasmer, huvudvärk. Dr Louise Brinth från Frederiksberg Hospital har undersökt 80 flickor som lider av misstänkta bieffekter av HPV-vaccin. Hon säger:

   ”De är alla yra. De förlorar medvetandet. Majoriteten av flickorna har svår huvudvärk, ofta kronisk huvudvärk. De har smärtor i bålen och lider av illamående. De har drabbats av ofrivilliga och okontrollerbara muskelrörelser och de är trötta.”

   Vaccinering är helt onödigt då alla kvinnor ändå måste ta cellprover för att undvika cancer. Det är inte ens visat att vaccinet förebygger cancer (bara ett antagande) – men biverkningarna är verkliga. Detta är organiserad legaliserad brottslighet på låg nivå som nu i första omgången drabbar 400.000 svenska flickor.

 3. Det kom ett mail:

  Hej,

  Ville bara anknyta till HPV-inlägget. Kolla denna historiska länk från Kungsholmen ca 1900 AD … http://www.popularhistoria.se/artiklar/stockholm-1900/

  SAXAR:

  ”Hälsopolisen gjorde razzior mot äckliga korvfabriker, de slevade mask ur ruttna köttbitar, de slog till mot mejerier med difterismittat smör och tuberkulös mjölk. Matvaruhandeln förvisades från dammiga torg till hygieniska saluhallar och det nya slakthuset i Enskede stod äntligen klart 1912.”

  ”Från att ha varit en av Europas osundaste städer blev Stockholm ett föredöme. Medellivslängden närmade sig riksgenomsnittet, en mirakulös förbättring och slutet på Stockholms sekellånga historia som dödsmaskin. Hälsoextremisterna krävde förbud för förkylda att åka spårvagn, men där gick gränsen. Vem skulle kontrollera det? Doktorer vid varje hållplats?”

  ”När värdet på liv steg ökade varsamheten om människan. Sjukvården köpte in ambulanser med gummihjul, istället för att bara välta in sjuka och skadade i en droska. I vårdskandaler avslöjades hur nonchalanta läkare hade skickat järnarbetare Anderssons treåriga dotter från S:t Göran, strax därefter dog hon i difteri. De slarvade med timmerman Hjertqvists benbrott så att han blev handikappad för livet. Pressen hamrade in budskapet att alla, även arbetare, hade rätt till vård.”

  KOMMENTAR

  Jamen detta låter spöklikt – som det är nu med narkolepsiskandal och möjlig HPV-dito. En stor skandal med rädsla för mättat fett och hyllande av snabba kolhydrater, som fått världens folk att svälla upp som slaktgrisar.

  Kanske ni ska göra ett inlägg om detta med länken jag bifogade. Visa på den läskiga likheten mellan snusket i mathandeln i Stockholm anno ca 1850, och vaccinmånglarna och politikerna idag – hur de slår emot medborgarna vad gäller ohälsa.

  Bosse

  PS. Jo vad jag skrev: jämför det eländiga tillståndet i 1800-talets Stockholm med dagens aningslösa politiker gällande vaccin GMO och annat. Jag vill väl inte egentligen se det – men det finns likheter.

  Grejen är väl att politikerna lyssnar på s.k ”experter” som egentligen är lobbyister för t.ex vaccin. Så kan de (tror de) med gott samvete säga att de gjort vad de ska: ”Vi har ju lyssnat på experterna som sagt att GMO och vaccin är fullständigt säkert, de sa experterna vi lovar”

  Eller som Tant Bildt sade om GMO: ”Vi måste lita på vetenskapen”

  Kan det generellt vara så att de som bestämmer är långt borta från folket, vi är bara siffror för dem?

  1. ANNA MARIA CORAZZA BILDT,

   Europaparlamentariker (M), ansvarig i matfrågor, har inte bara diskvalificerat sig själv som förtroendevald politiker, hon har diskvalificerat hela partiet. Vad hon inte begriper är att den politik hon bedriver kommer att sänka svenskt lantbruk, underminera miljön och våra möjligheter att hålla oss friska (eller så ljuger hom mevetet för att det gynnar ”ego business”). Vi kommer också att förlora kontrollen över vår mat, som kommer att ”ägas” av en handfull amerikanska globala privata företag som lyckats ta patent på liv (allt kan köpas för pengar, även myndigheter).

   GMO-frågan är mycket avslöjande och ”sållar agnarna från vetet” (som man dock inte bör äta). GMO skiljer ut kompetenta politiker från de som bara är duktiga på att prata (de kan också vara köpta).

 4. GARDASIL OCH HUR DETTA VACCIN FÖRSTÖR FLICKOR VISAS NU I DANSK TV

  Danska TV2 visar dokumentär om flickor som fått sina liv förstörda efter HPV-vaccin …. klicka här

  Vad är ett människoliv värt? En av Sveriges främsta experter på området, professor Lars Hultkrantz, har räknat på saken:

  Svaret är att ett räddat liv är värt omkring 21 miljoner kronor. Inom sjukvården talar hälsoekonomerna om qaly (quality adjusted life year), där varje räddat levnadsår med bästa möjliga livskvalitet motsvarar 600 000 kronor. Qaly används bland annat när staten bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras. Vad försämrad livskvalité skall värderas till är däremot svårare att uttrycka i kronor, men dyrt för medborgare och samhälle blir det.

  – Eric Erfors: Vad kostar ett människoliv?
  EXPRESSEN

  Flickor som får sina liv förstörda på grund av Gardasil borde ersättas med runt 20 miljoner kronor vardera, en summa som självklart borde betalas av vaccinationsindustrin som står för eländet. Det samma borde gälla de som fått sina liv förstörda på grund av narkolepsi som de drabbades av efter att ha injicerat ett experimentvaccin mot svininfluensan. Tur att inte flera miljoner svenskar drabbades av narkolepsi (vad hade hänt med Sverige då?).

  1. I SVERIGE VERKAR DOCK VANSINNET SAKNA NÅGON GRÄNS – NU SKA ÄVEN POJKAR UTSÄTTAS FÖR ENORMA RISKER PÅ KORT OCH LÅNG SIKT.

   Nu lobbar läkemedelsindustrins lakejer på högtryck för att även svenska pojkar ska vaccineras. Då dubbleras ju intäkterna för vaccinationsindustrin. Undra vem som ska betala notan när en allt större del av befolkningen är sjuk?

   Denna viktiga debattartikel skriven av medicinhistorikern Christer Nilsson refuserades nyligen av SvD Debatts redaktör Carina Stensson. När Nilsson begär en motivering vägrar Stensson att svara. Christer Nilsson menar att hans perspektiv är angeläget och representerar ett stort antal svenskar, men det får inte plats på SvD, trots att Nilsson länge forskat om vacciner. Även Sydsvenskan refuserade artikeln. Debattartikeln innehåller graverande fakta om Gardasil.

   SvD har annars utmärkt sig som en av de tidningar vågar berätta om vaccinationsvansinnet. Men denna artikel var sannolikt för rak och skarp.

   Att Sydsvenskan tackade nej var däremot väntat. De bedriver ju också en kampanj mot kolloidalt silver, som är vår räddning när antibiotikaresistensen nu breder ut sig. Sydsvenskan måste därför rubriceras som ohälsoindustrins språkrör.

   Läs på och ta hand om era barn, sedan i steg två måste vi byta ut inkompetenta politiker och tjänstemän. Varje förälder borde informeras om riskerna med Gardasil och skriva på ett papper att man tar fullt ansvar för eventuella biverkningar (för det gör ju inte någon annan). Idag är det tvärtom, föräldrar får skriva på ett papper om man vill att ens barn INTE ska vaccineras med Gardasil (det fick vi göra).

   – Medicinhistoriker: ”Svenska landsting och cancerläkare är trumslagare åt vaccinindustrin”
   NEWSVOICE

 5. Maja blev sjuk av HPV-vaccinet -”ingen läkare vet varför hon är sjuk”

  13-åriga Maja blev orkeslös, tappade känseln och fick plågsamma utslag. Till sist hamnade hon i rullstol. Hon skickas från läkare till läkare – men ingen kan säga vad som är fel.

  Föräldrarna är övertygade om att det är Gardasilsprutan som är orsaken.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  Kommentar

  Vad skulle det vara om inte Gardasil? Tusentals unga flickor har råkat illa på samma sätt, efter vaccinering med Gardasil som är den gemensamma faktorn i samtliga fall. Varför reagerar inte våra myndigheter? Är de köpta?

 6. Gardasil Vaccine: Spain Joins Growing List of Countries to File Criminal Complaints

  Läs mer … HEALTH IMPACT NEWS

  Googleöversatt … klicka här

  – – –

  Flickorna förtjänar en granskning

  Sedan ett par år ingår HPV-vaccinet Gardasil som skyddar mot livmoderhalscancer i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor. En rad överläkare lyfte för en tid sedan i SvD (11/8) att om man analyserar ökningstaken de senaste decennierna så kommer viruset att fördubblas vart fjortonde år.

  Samtidigt rapporterats om flickor som fått symptom som svimningar och spasmer efter att de tagit vaccinet, vilket danska läkare har kopplat ihop med sjukdomen POTS. Programmet Kaliber (SR 2/11 – se nedan) har undersökt varför det inte gjorts någon granskning av sambandet i Sverige. De har talat med Rebecca Chandler som tidigare var Läkemedelsverkets expert på vaccinet Gardasil, och som inte anser att bolaget som tillverkar Gardasil 9 har gjort en tillräcklig utredning av biverkningarna.

  Chandler ville att POTS ska ses som en misstänkt biverkning när man tar Gardasil 9, vilket skulle innebära att bolaget som säljer vaccinet tvingas att gå till botten med om det finns ett samband eller inte. När Läkemedelsverket sade nej, krävde hon att hennes namn ströks från verkets rekommendationer.

  Läs mer … SvD

  Not. Kaliber avslöjar: Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil

  Läkemedelsverket körde över sin egen expert, när hon ville utreda misstänkta biverkningar av Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Dessutom stoppade verket den säkerhetsstudie som utlovades vid vaccinets införande.

  Det visar en granskning som P1:s Kaliber har gjort.

  Läs mer och lyssna själv (2 min) … klicka här

  – – –

  MYNDIGHETER – KAN VI LITA PÅ DEM?

  Citat:

  ”Det finns inget som talar för att HPV-vaccin orsakar de ovanliga syndromen POTS- eller CRPS. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att ha utrett frågan.” svt

  – – –

  SLUTSATS

  Våra myndigheter deltar i en komplott mot medborgarna och de går således inte att lita på. Var och en måste själv sätta sig in i frågan – gärna från flera oberoende och tillförlitliga källor. Nedan ett axplock artiklar från olika oberoende källor:

  Sökord på Kostdemokrati:

  – HPV och Gardasil (55 träffar) … klicka här

  Observera att det inte går att tjäna pengar på att varna för livsfarliga experimentvacciner och dess biverkningar – däremot går det att tjäna STORA pengar på vacciner som man dessutom inte behöver ta ansvar för (industrin har friskrivit sig från allt ansvar). Ansvaret ligger idag på medborgarna – vilket många ännu inte förstått (de förlitar sig fortfarande på ”auktoriteter” som synes antingen sakna kompetens eller som är köpta).

  I det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap som nu är under tryckning kommer det att avslöjas att Gardasil är värre än skandalen med svininfluensavaccinet som resulterade i att hundratals svenska ungdomar drabbades av narkolepsi och skattebetalarna drabbades av en onödig utgift på mer än 5.000 miljoner kronor. Långtidseffekterna av vaccinet mot svininfluensa som innjiverades i mer än fem miljoner svenskar vet inte ännu – kommer demens att explodera om tjugo år? Tur att inte ett par miljoner svenskar fick narkolepsi.

  Att det var stor risk för neurologiska biverkningar var väl känt innan vaccinationskampanjen påbörjades – men det mörkades av politiker och tjänstemän. Samma sak – fast ännu värre – är nu på väg att upprepas.

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen”SCOOP

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!MIDI

  Politiker och myndighetstjänstemän verkar vara obildbara – de verkar aldrig lära sig aldrig av sina misstag. Därför måste vi föräldrar ta befälet och skydda våra barn från vansinne. När det gäller Gardasil är det en helt onödig vaccinering med enorma risker – det som ger skydd mot livmoderhalscancer är cellprovtagning (som man måste göra även om man vaccinerar sig). Så varför utsätta sina barn för för denna risk – det är ju vansinne.

  Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap och få kunskaper så att du kan skydda dig och din familj från kommersiella särintressen som vill parasitera på dig och din familj – till varje pris. Missa inte nummer 5/2015 som just nu är under tryck… – ta sedan ställning till om era barn ska injicera Gardasil. På köpet följer ett medlemskap i föreningen SARA som arbetar för din räkning för t.ex. hälsofrihet.

  – Prenumeration … klicka här

  Tidningen som talar …. när andra tiger

 7. Suck!

  Expertgrupp bakom EMA:s beslut om HPV-vaccinernas ofarlighet var köpt av industrinNEWSVOICE

  – – –

  Doktor Nisse Simonson: Jag skulle på något sätt vilja försäkra mig om att den här artikeln via kontakter och kontakters hjälp kommer till några som kan läsa, som förstår vad dom läser och har verktyg att agera. Det är i sanning helt skrämmande siffror. Peter Götzsche skrev i sin bok att efter hjärtsjukdom och cancer är mediciner den tredje vanligaste dödsorsaken.

  Här verkar det som om hela det medicinska systemet tar död på flera än vad cancer och hjärtsjukdomar gör!!! – Death by Medicine … klicka här

  De flesta myndigheter inom västvärlden verkar vara köpta av ohälsoindustrin – där Sverige är en värsting. Det förklarar varför våra tjejer ska injicera ett livsfarligt och helt onödigt vaccin – Gardasil.

 8. Pojkar ska få vaccin mot HPV-virus … SvD

  Smart – nu kan de kränga dubbelt så mycket vaccin som betalas med skattemedel.

  Mindre smart – vaccinet sannolikt värdelöst ut skyddssynpunkt och pojkar utsätter sig för lika stor risk för biverkningar som tjejer. Men detta är ju inget som vaccinationsindustrin behöver bry sig om då de har friskrivit sig från allt ansvar.

  Det som är anmärkningsvärt är att ansvariga sjukvårdspolitiker låter detta ske. Det är uppenbart att vi måste byta landstingspolitiker i nästa val – nuvarande är ju inkompetenta och livsfarliga för våra barn.

  – Läs mer om riskerna med vaccin … NHF

 9. De flesta tittar på enskilda händelser, utan att se nåt speciellt samband med andra händelser..
  Det är precis vad de vill…
  Såklart att vaccinet ska påverka tillväxten i världen. Vi är för många.
  Det är ingen hemlighet heller…
  Sätt dig ner o fundera en stund. Gör dig en bild av allt som händer.

  Tro inte på nån annan och små händelser.. Försök istället att se The Big Picture.
  Läs om Georgia Guidestones https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
  Finns också på flera språk.
  Det är ett bra insteg till klarsynthet.

  Där står det att man vill att världen ska bestå av 500 miljoner människor för att den ska ”gå runt”.
  De har t om format dem liknande 10 guds bud..dvs den nya makten (Eliten) och de är VÄLDIGT öppna med budskapet,
  Det låter bra, men man måste ju förstå konsekvensen när man läser också.

  Sätt ihop allt som händer i världen som styrs av ”Eliten” och du kommer att förstå kopplingen till vad som står på stenarna.

  Tro inte mig…Tolka själv… och en minskning är punkt nr 2. ”Guide reproduction”, det är ju precis det de gör…

  1 Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
  2 Guide reproduction wisely — improving fitness and diversity.
  3 Unite humanity with a living new language.
  4 Rule passion — faith — tradition — and all things with tempered reason.
  5 Protect people and nations with fair laws and just courts.
  6 Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
  7 Avoid petty laws and useless officials.
  8 Balance personal rights with social duties.
  9 Prize truth — beauty — love — seeking harmony with the infinite.
  10 Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature.

  Vi är nånstans runt 7 miljarder människor idag.. Så ganska många ska ”tas bort”.

  De har försökt med att ta kål på oss med krig, terror, aids, ebola, zika och vacciner av alla de slag, endast fantasin sätter gränser vad de kan hitta på.
  Men, när det inte går tillräckligt fort, behöver man se till att fortplantningen saktar ner och då är ju detta ett utmärkt sätt att begränsa tillväxt av befolkningen.
  Så jag är inte förvånad alls att detta kommer fram nu.

  Sen är detta bara en liten del av alla påhitt för att göra oss färre i antal.
  Tro mig, det kommer en fler saker att oroa oss för, troligen nåt som slår lite hårdare mot vissa utvalda grupper.

  Kan mycket väl vara så att avlyssningen av alla data vi slänger oss med i etern, samlas in för att avgöra vilka man ska satsa på och vilka som kan ”förbrukas”.

  Som sagt..Läs själv och fundera på konsekvenser… titta inte på det lilla, titta på det stora.

 10. klipp från Facebook

  Ann-Charlotte Stewart är en fd cancerforskare, som har forskat på papillomavirus. Forskningen på detta virus ledde senare fram till vaccinet mot livmoderhalscancer. Ann-Charlotte är mycket kritisk till den information som de svenska landstingen ger oss och menar att om man läser läkemedelsföretagens information, eller information som finns i USA om samma vaccin får man helt olika information. Speciellt skiljer sig informationen gällande biverkningar.

  Vi vet dessutom ingenting om de långsiktiga biverkningar som vaccinet kan ge. Förutom dödsfall, innefattar Gardasils biverkningar kramper, svimningsanfall, epileptiska anfall, yrsel, förlamning, Guillain-Barré syndrom (GBS), kroniskt trötthetssyndrom, anafylaktiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar, djup ven-trombos, lungembolism, parestesi (domning), transversell myelit och mer.

  Vaccinet är ett av tidernas dyraste vaccin och dessutom helt onödigt eftersom vi redan har ett effektivt och biverkningsfritt sätt att förebygga sjukdomen, nämligen cellprovskontroll.

  Under en föreläsning fick vi höra henne berätta om livet som forskare och hennes syn på vaccinering.

  – Läs mer om Gardasil här … http://www.thenhf.se/stoppa-hpv-vaccinering/

  – Intervju med Ann-Charlotte Stewart
  YouTube

 11. Svenska flickor annorlunda byggda?

  Ett litet land som Danmark har fått ett 100-tal fall, men inget i Sverige.
  Var ligger orsaken? Är flickorna i vårt grannland annorlunda konstruerade? Eller är det myndigheterna som struntar i signalerna i Sverige?

  – Danska läkare positiva till utredning av HPV-vaccinSR

  – De är invalidiserade, så det är hemskt. Alla har slutat med sin idrott och många kan inte gå i skolan, säger Jesper Mehlsen som är forskningschef på Frederiksbergs sjukhus i Köpenhamn.

 12. HPV-skandalen: Överläkare och immunolog anklagar danska Socialstyrelsen för vilseledning

  Den danska motsvarigheten till Socialstyrelsen – Sundhetsstyrelsen – för befolkningen och politikerna bakom ljuset, när den hävdar att HPV-vaccin räddar liv. Det menar en överläkare i immunologi och han får även uppbackning av experter. Samtidigt anklagar han Sundhetsstyrelsens generaldirektör Sören Broström för vetenskaplig oredlighet.

  Läs mer … NEWSVOICE

 13. Ett klipp från Facebookgruppen ”Vi som säger Nej till HPV-event i Gamlestaden”.

  <<< Event ska locka tjejer ta farlig spruta (känns mönstret igen?).

  Det står drogfritt på affischen – men i själva verket injicerar de en livsfarlig drog.

  Slutligen så är detta mitt sista bidrag i form av information som jag satt ihop.

  Innan du bestämmer dig för OM du verkligen vill ha vaccinet, bilda dig en egen uppfattning!

  I dokumentären ”Vem ska bota Maja” får vi följa en flicka som blivit allvarlig sjuk av HPV-vaccinet och hela hennes liv har förändrats till den värsta mardrömmen.

  – Vem ska bota Maja? 2013 blev Maja sjuk. Hon var 13 och helt orkeslös. Sakta har hon blivit allt sämre: värk, känselbortfall, och plågsamma utslag. Nu sitter hon i rullstol och ingen läkare kan säga vad hon lider av … SR P1

  Så här säger Ann-Charlotte Stewart som är doktor i medicinsk genetik. På 1990-talet forskade hon vid The Cancer Center i New Mexico, USA. Hennes forskning var förstadiet till det som senare skulle utvecklas till HPV-vaccinet Gardasil. Hon är kritisk till massvaccineringen med vaccinet.

  – De amerikanska myndigheterna rapporterar över 23 000 biverkningar till följd av Gardasil.
  118 av dem är dödsfall. Nu vaccinerar vi en hel generation tjejer med ett vaccin vi inte vet konsekvenserna av, säger hon. Resten av artikeln kan du läsa på … KURERA

  ”Det är inte studerat tillräckligt länge för att man skall kunna säga att det skyddar mot cancer” Dr Suzanne Humphries Se hela föreläsningen som för övrigt var här i Sverige … YouTube

  Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) erhållit nästan 23 000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av Gardasil. Det handlar till stor del om unga tonårstjejer som fått sina liv förstörda. Ifall Sanofi Pasteur MSD haft några som helst ärliga avsikter med sitt vaccin, hade de för länge sedan dragit tillbaka vaccinet från marknaden. Nu går de istället över lik för att tjäna pengar. Följande skriver Linda Karlström:

  – Gardasil – a sad girl? – Vaccinet som ÖKAR risken för cancer
  VACCIN.ME

  Även här kan man läsa om Läkaren Stig Gerdes från Danmark som har gett runt hundra doser av hpv-vaccinet i sin klinik men nu är det stopp. Han anser att det är oetiskt att fortsätta ge ett vaccin som kan ge så allvarliga biverkningar, något han själv observerat på sin klinik. Han uppmanar till att all användning ska upphöra tills man är helt säker på att vaccinet inte kan orsaka någon skada. Läs hans upprop nedan samt en förälders berättelse om dotterns biverkningar:

  – Dansk läkare startar uppror mot hpv-vaccinet Gardasil
  ”etiskt oförsvarligt att fortsätta vaccinationen”VACCIN.ME

  We are vaxxed” finns på Facebook – även ”Vaxxed – A revolution for choice”! Kolla in dessa sidor också där du/ni får ta del av flera unga flickor vars liv blivit helt förstörda av Gardasil. Där kan man ta del av människors egna erfarenheter av vaccin och vad kan vara mer trovärdigt än det. Vaxxed the movie skildrar också hur verkligheten ser ut för de drabbade.

  En av de biverkningar som rapporterats av vaccinet på fass.se är Guillain-Barrés syndrom som är en akut inflammatorisk sjukdom i perifera nerver. Syndromet kännetecknas av tilltagande svaghet i kroppen samt bortfall av reflexer. Det kan börja med främmande känselförnimmelser i tår, fötter och fingrar. Rörelserna blir svåra att samordna och kraften i armar och ben minskar. Graden av svaghet varierar från lätt kraftnedsättning i några få muskelgrupper till total förlamning av nästan alla muskler.

  I allvarliga fall utvecklas sjukdomen mycket snabbt. Patienten kan vara förlamad och ha en allvarlig nedsättning av andningsförmågan samt störning av hjärtverksamheten redan 1-2 dygn efter debut av de första symtomen. Trots modern behandling avlider cirka fem procent i den akuta sjukdomsfasen på grund av störningar av hjärtrytmen eller andningsstopp.

 14. ”TRANSGENA TJEJER”?

  NU BÖRJAR DET BLI RIKTIGT RUGGIGT – DE HAR JU INTE EN SUSNING OM VAD DE SYSSLAR MED

  Citat från FASS om Gardasil: ”L1 protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Stam 1895)) med hjälp av rekombinant-DNA-teknik.”

  NE: ”Hybrid-DNA-tekniken (rekombinant-DNA-teknik) utgör hörnstenen i gentekniken. Den gör det möjligt att fritt flytta (transplantera) gener mellan levande organismer. Med teknikens hjälp kan gener överföras från en individ eller en art till en annan. Genom ingreppet kan mottagaren förvärva nya egenskaper. Organismer som mottagit främmande genetisk information brukar kallas transgena organismer.”

  Man sprutar således in genmanipulerade organismer rätt in i blodet (förbi de säkerhetskontroller som kroppen har om intaget sker oralt) och det finns inte någon som har en aning om hur detta påverkar människan på sikt. Övergår våra tjejer från släktet ”homo sapiens” till att bli ”transgena organismer” efter vaccinering?

  DE HAR INTE EN SUSNING OM VAD DE HÅLLER PÅ MED NÄR DE MANIPULERAR LIVETS BYGGKLOSSAR.

  Källa … FASS … http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20051216000104

  – – –

  Maja skickas vidare från den ena specialisten till den andra; de tar samma plågsamma prover och hon får berätta samma historia om och om igen. Men de kan inte bota henne och en efter en ger de upp om hennes fall. Och hela tiden blir hon sämre.

  Det började med att hon kände sig lite hängig, att hon inte orkade lika mycket när hon spelade innebandy. Sedan kom värk, känselbortfall och muskelsvaghet, benen blev som spagetti. I dag kan hon inte sitta upp själv och hon har inte kunnat gå i skolan på två år.

  Maja och hennes föräldrar upplever att de inte blir tagna på allvar av sjukvården. Själva är familjen övertygad om att hon skadats av Gardasil, ett vaccin mot livmoderhalscancer som erbjuds alla grundskoletjejer i Sverige. Det var nämligen efter att hon fått tre vaccinsprutor som hennes symtom dök upp.

  Och ingen läkare har kunnat ge någon alternativ förklaring.

  I Danmark har det uppstått en debatt om biverkningar av Gardasil efter en uppmärksammad TV-dokumentär om ett 100-tal unga tjejer som anser sig handikappade av vaccinet. Men i Sverige är det alltjämt en ickefråga och en ickediagnos.

  Klicka och lyssna på inslaget … SR

 15. FÖRDA BAKOM LJUSET

  Det är inte bara unga flickor och föräldrar som blir förda bakom ljuset. Även de artister som uppträder har blivit vilseledda. Kloka ord nedan hämtade från ett klipp från Facebook – från en av de som skulle uppträda.

  Dani M Monserrat
  Facebook den 7 december kl 17:37

  Vi har inte gått med på att spela på ett event med syfte att marknadsföra vaccin. När vi fick förfrågan till oss blev eventet presenterat som en tillställning med syfte att informera om cancer där många olika grupper/organisationer deltar.

  Efter att sett hur eventet blev presenterat blev vi kritiska då vi i princip gjorts till affischnamn för ett vaccin vi aldrig uttalat en åsikt om. Därför har vi ställt vissa krav på arrangörerna om vi skall uppträda:

  1. Många personer har uttryckt åsikter och kritik mot vaccinet. Vi ville att även dessa organisationer/grupper skulle få chans att delta och informera om sin syn på vaccinet på samma premisser som alla andra.

  2. Vi ville inte att någon skulle kunna vaccinera sig i anslutning till eller under våra spelningar.

  Arrangörerna har godkänt dessa krav, har ni en organisation med annan syn på vaccinet än den eventet tidigare uttryckt rekommenderar vi därför er att kontakta arrangörerna och be att få närvara och informera om er syn på saken.

  Vi är inga affischnamn för vaccin eller läkemedelsbolag, vår musik och kamp strävar till att alla skall få chansen att höras och vi anser att det här blir ett mycket mer rättvist och jämlikt event om olika åsikter kring vaccin finns representerade. Först då kan folk ta beslut kring om de vill vaccinera sig eller inte med så samlat perspektiv som möjligt

  – – – slut citat —

  KOMMENTAR

  Arrangörerna ljög. Gardasilkritiker var inte inbjudna och visst skulle det vaccineras i samband med eventet. De som hade en annan åsikt var hänvisade till att stå utomhus. Detta event är en stor skam i ett land som gör anspråk på att vara en öppen demokrati – skamfullt att vaccinationsindustrin tillåts föra fram sin propaganda på samma gång som andra åsikter inte alls får framföras på samma villkor – i en fråga som är livsviktig.

 16. ETT ENORMT SLÖSERI MED UNGA TJEJERS LIVSKVALITET OCH MED SKATTEPENGAR

  Västra Götalandsregionens Kunskaps centrum för Jämlik vård har satsat en halv miljon skattepengar på att få unga kvinnor att ta en fullständig onödig spruta – då man ändå måste ta cellprover (som är en bra metod). Risken för biverkningar är stor och om man redan bär på virus kan vaccinet trigga igång cancer (OCH att det skyddar mot cancer är bara ett ”hitte-på” utan saklig grund – ett antagande). Vaccinet innehåller GMO som är cancerframkallande även om man bara äter det. Nu injiceras GMO direkt in i blodbanan och ingen har en aning om vad detta innebär på sikt. Har vi blivit spritt språngande galna?

  26 unga kvinnor lät sig injiceras med detta jox som enligt statistik i 2000-Talets Vetenskap innebär en dubblerad biverkningsrisk jämfört med vaccinet mot svininfluensan (som gjorde att hundratals barn och ungdomar drabbades av bland annat narkolepsi). Vad som händer om 10 – 20 – 30 år vet ingen. Detta är ett skolexempel på vansinne.

  På förmiddagen informerade en handfull ansvarstagande medborgare om riskerna med vaccinet utanför entrén – för de som ville lyssna (någon direkt demonstration var det inte frågan om). En del var inte intresserade – medan andra lyssnade och ställde frågor. Jag tror inte att någon frivilligt skulle ta sprutan om de fått allsidig information.

  Danmark började vaccinera tre år före oss och där har biverkningar exploderat och vaccinationsgraden har gått från 90 % till 25 % under 2015. Danska föräldrar har förstått att detta är tokigt – men debatten i Sverige lyser med sin frånvaro. Ska vi också vänta tre år för att sedan vakna (och offra hundratals eller tusentals ungdomars livskvalitet) – eller ska vi dra lärdom av Danmark?

  – Danska TV2 visar dokumentär om flickor som fått sina liv förstörda efter HPV-vaccinNYA DAGLADET

  Här finns mer saklig information om HPV-vaccin … VACCIN.ME

  – HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende
  NEWSVOICE

  Senare på kvällen tog pöbeln över vilket sätter fingret på ett annat stort samhällsproblem. Politisk inkompetens gör att både vården och rättssamhället håller på att krascha. Vi måste byta politiker!

  – Maskerad mobb kastade sten mot polispatruller EXPRESSEN

  – – –

  AVSLUTNINGSVIS

  Ett sammanfattande klipp från en klok kommentar på NEWSVOICE:

  SJUKDOM vs HÄLSA

  Det finns en enkel sanning när det gäller sjukdom/hälsa som jag har i tankarna när jag arbetar som naturläkare.

  Sjukdom beror på dåliga energier, näringsbrister och förgiftningar.

  Hälsa är det motsatta, fri från de allvarligaste förgiftningarna, förbättra/förändra näring och förändra kroppens energier.

  Låter ju enkelt eller hur. Men det bästa är att det behövs inte så mycket kunskaper för att komma till rätta med de västerländska sjukdomarna. Bara att ta bort vacciner, förgiftningar, den katastrofala födan och förändringar i miljön.

 17. NHF bjuder på intressant fakta om detta storskaliga bedrägeri:

  – Stoppa HPV-vaccinering – Petition till ansvarigaklicka här

  – HPV-vaccin behövs egentligen inte – Ingvar Karlberg, centrum för Hälso- och sjukvårdsanalys (reportern tappar hakan när insikten om att vaccinet är fullständigt onödigt blir solklart) … klicka här

  – Jippo med HPV-vaccin! Läs på innan du vaccinerar dig!
  (med faktablad) … klicka här

  1. En underbar 14-årig flickas liv totalförstört av GardasilYoutube

   Japanska myndigheter rekommenderar inte längre Gardasil efter att mer än 2000 unga kvinnor drabbats av biverkningar. Mörkertalet är sannolikt mycket värre och större – då det är svårt att kunna bevisa att det är vaccin som orsakat en allvarlig biverkan (även om en skada inträffar strax efter en vaccination).

   Citat Tokyo Times (för 2 år sedan):

   ”Konstaterade biverkningar av Gardasil är krampanfall, hjärnskador, blindhet, förlamning, talsvårigheter, pankreatit (bukspottkörtelinflammation) och korttidsminnesförlust, medan andra patienter har dött efter att ha tagit vaccinet. Gardasil ges till små flickor och kostar ca $ 600 (5600 kr) per patient.”

   Filmen ovan åskådliggör ett av tusentals fall – ett fullständigt onödigt lidande då vaccinet inte alls behövs. Detta är ett skolexempel på att vi inte kan lita på politiker, myndigheter eller på vården – som uppenbarligen styrs av kommersiella särintressen. Vi måste själva läsa på att ta ansvar.

   – – – Vaccinskador är snarare regel än undantag – – –

   En intressant Facebookgrupp om vaccin … Vaxxed – A Revolution For Choice … klicka här

 18. ”POLYSORBAT 80” (FINNS I GARDASIL) SOM INJICERAS I SVENSKA TJEJER.

  Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: It Should Have BeenPredicted

  A huge array of terrible effects have been attributed to Gardasil. They were predictable—and we’relikely to see many more over the next few years. Here’s why it could, and should, have been predicted.

  Read more … click here

  – – –

  Polysorbate 80: A Risky Vaccine Ingredient

  May cause …

  May cause adverse reproductive effects based on animal test data. No human data found. May cause cancer based on animal test data. No human data found. May affect genetic material (mutagenic). Ingestion of very large doses may cause abdominal spasms and diarrhea. Animal studies have shown it to cause cardiac changes, changes in behavior (altered sleep time) and weight loss (upon repeated or prolonged ingestion). However, no similar human data has been reported.”

  Read more … click here

  – – –

  INFERTILITY CONCERN WITH GARDASIL HPV VACCINE (Mercola on Gardasil problems-HPV vaccine)

  Does the HPV Vaccine LITERALLY Mean “One Less”?

  Marketing geniuses are known to play on words and create slogans with quirky double meanings, and if you’ve been tracking the concerns raised about the potential hazards of Gardasil and Cervarix, the potential for these HPV vaccines to cause infertility – whether purposely or inadvertently – is being heard with ever increasing frequency.

  Read more … click here

  – – –

  HPV Vaccine: Gardasil may cause infertility & cancer

  Everyone’s getting it! No one’s really researching it.

  We are marching like lemmings into the doctor’s office to get our 3 HPV shots,
  to be free from the thought of HPV forever!

  My friend just got it. So I thought I’d research it.

  1. The HPV vaccine was developed by the company Merck, which invented the drug Vioxx in 2004 which killed over 60,000 people because of lack of testing.

  2. Gardasil and its boosters contain the chemical Polysorbate 80, which causes infertility in mice.

  3. – 15.click here

 19. P. Såhär behandlar staten de som fick narkolepsi av svininfluensavaccinet!

  Den 2 februari 2017.

  Staten/Läkemedelsföretagen tvingar alla narkolepsidrabbade att skriva på en överlåtelse där vi avsäger oss rätten att stämma någon som handhaft vaccinet som förstörde livet för våra barn!

  Vi har vägrat i 7 år, men nu hotar de med att vägra ersättning för de drabbade! Helt lagvidrigt!

  Vi sitter i klorna på staten och Läkemedelstillverkarna som är de som äger Läkemedelsförsäkringen, och de ska bestämma vilka som får ersättning och hur mycket! Alltså ska förövarna bestämma utan insyn hur offren ska ersättas!
  Det har gått mer än 7 år, och vi får fortfarande ingen hjälp, bara en byråkratisk mardröm utan like, vi får strida och överklaga i varje instans!

  Är det så här Sverige tackar för solidariteten ni tyckte var så viktig att ni tvingade på oss detta vaccin! Var är er solidaritet nu när allt gick åt helvete och 500 barns ( numera vuxna) liv gick åt helvete??

  – – – Kommentar 1 – – –

  P. Förutom detta så tvingar de alla som vägrat medicinera att göra just det för att Läkemedelsförsäkringen ska bestämma när en person är välmedicinerad och kan prestera efter bästa förmåga! Kruxet är att det är tunga narkotikaklassade preparat det handlar om, ex ren amfetamin för att hålla sig vaken, och GHB för att sova (narkos sömn).

  Vi som valt att försöka avgifta kroppen i 5 år och försöka få ut vaccin och gifter är alltså tvungna att ta knark. Staten äger oss, och de som förstört våra barns liv ska kunna fortsätta med det.

  – – – Kommentar 2 – – –

  P. Å ni vet inte vad följderna blir säg om 20 år, för jävligt å den enda medicinen ni hade behövt var om man hade blivit sjuk var intravenöst c-vitamin. Istället för dom gifterna som pumpades in både Tyskland å USA nobbade medicininen men Sverige hade redan köpt det.

  – – – Kommentar 3 – – –

  T. Exakt! Vi har tagit intravenös c vitaminbehandling för att försöka få ut vaccinet ur kroppen, men det fungerar bara till liten del när skadan redan är skedd.

  – – – Kommentar 3 – – –

  P. Ryser… Kämpa ?❤

  – – – Kommentar 4 – – –

  L, DAGS ATT BYTA POLITISK LEDNING

  Så länge Sverige styrs av ”lekmän” som gjort politisk karriär så kan det bli hur tokigt som helst. Dessa politiker, som varken kan eller vågar göra någonting, lutar sig mot inkompetenta eller korrupta tjänstemän som i sin tur styrs av kommersiella särintressen.

  Både förtroendevalda politiker och ansvariga tjänstemän (som t.ex. Anders Tegnell) var informerade om att det förelåg stor risk för neurologiska skador och att det inte alls var klarlagt om vaccinet hade någon skyddseffekt. En ansvarskännande medborgare vid namn Leif Arnold varnade via pressmeddelande, polisanmälan, JK-anmälan, JO-anmälan och KO-anmälan i ett försök att stoppa vansinnet (bilagt var skarp vetenskaplig dokumentation). Således var alla läskunniga politiker och tjänstemän informerade. Vad hade hänt med samhället om en eller två miljoner svenskar drabbats av narkolepsi?

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen”klicka här

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!klicka här

  – KU-, JK- och JO-anmälanklicka här

  – Kalla fakta: Svininfluensevaccin och narkolepsi – TV4
  klick här

  En ännu värre skandal är nu under uppsegling med Gardasil som riskerar att göra våra tjejer sterila – förutom alla andra biverkningar.

  – Den mörka sidan av Gardasil – en mardröm som blev verklighetklicka här

  – Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitetklicka här

  – Gardasil kan leda till kramper, förlamning, blindhet och döden … klicka här

  Det finns ansvariga politiker som vet att vaccinet är helt onödigt då man ändå måste ta cellprover (vilket ger ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer). Men trots att de förstått att vaccinet är ett resultat av en framgångsrik lobbying så väljer de att hålla tyst och följa order. Journalisten i nedanstående klipp blev helt stum när hon förstod att vaccinet var helt onödigt. Vi utsätter således våra tonårstjejer för enorma risker helt i onödan!

  – Väst-Nytt om HPV-vaccinet Gardasil, TV-inslag från år 2008
  klicka här

  – Linnéa blev paralyserad när hon vaccinerade sig mot livmoderhalscancer – Nyhetsmorgon (TV4)
  klicka här

  VAD GÖRA?

  Bevisligen kan vi inte lita på vården, på myndigheter eller på dagens politiker. Lösningen är att byta ledning till kunniga och erfarna politiker som sedan får städa undan inkompetens och korruption inom myndigheter och vården. Och precis som man städar trappor så början man uppifrån.

  Ett nytt parti är på G – som lovat att ta itu med detta om de får folkets förtroende har det träffande namnet ”Omstart Sverige” och de kommer att presentera sitt program under april månad 2017.

  Vi har studerat partiet under ett halvt års tid och de har något så ovanligt som en klok sakpolitik och en sen sund värdegrund. Ett folkets parti – ett parti för ALLA grupper i samhället.

  Varför behöver Sverige ett nytt parti?

  Det går nu snabbt utför inom alla viktiga områden i Sverige: skolan, arbetslösheten för ungdomar och invandrare, bostadsbristen åt unga, den grova brottsligheten, bristande försvarsförmåga, en polis med rekordlåg uppklarningsprocent, alla skandaler där tjänstemännen eller politikerna aldrig ställs till svars utan tvärt om belönas med fallskärmar samt en vård och omsorg som fungerar allt sämre. Småföretagarna (Sveriges jobbmotor) går på knäna av alla lagar, all onödig administration och alltför höga skatter.

  Omstart.

  Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med ökat personligt ansvar för politiker och tjänstemän vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver en uppdatering av regelverket och därefter en omstart.

  Vaccinskandalen visar med all önskvärd tydlighet att dagens politiker passerat sin inkompetensnivå – och så kan vi inte ha det.

  – – – Kommentar 5 – – –

  P. Du får jättegärna maila mig all dokumentation som det är bra källor på, så att jag kan använda dem mot LMF.
  Har du även koll på EU lagar, om Sverige bryter mot något som villkorat/tvingar oss in i en återvändsgränd där vi är helt rättslösa?

  Min son medicineras inte, vi har lagt 5 år på att avgifta och förbättra hans hälsa. Men nu kommer LMF kräva att han medicinerar för att få ersättning. Det är ju tunga narkotikaklassade preparat det handlar om.

  – – – Kommentar 6 – – –

  C. Helt sjukt. De kan väl omöjligt tvinga er?

  – – – Kommentar 7 – – –

  P. Jo de ÄGER oss, annars får inte barnen någon ersättning!

  – – – Kommentar 8 – – –

  C. Men jag blir förstummad. Hur kan man hjälpa? Det är inte klokt.
  Så att de får sälja ännu mer läkemedel.

  Vad har de för motivering till att tvinga på medicinerna?

  – – – Kommentar 9 – – –

  L. Hej P,

  När det gäller vården lever i en ”bananrepublik” där det tydligen är ok att bryta mot lagar, regler, etik och moral.

  En viktig insikt är att det inte går att påverka myndigheter, vården eller partier – de styrs av andra intressenter. Vi har hittat enskilda politiker och tjänstemän som förstått, men de vågar inte sticka ut hakan eller så blir de negligerade (ungefär som ni blir) – eller så blir de förföljda av myndigheter, rättsväsendet, vården och media (inklusive publik service) som doktor Erik Enby.

  – Se filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” så förstår ni hur Sverige fungerar idag … klicka här (en film alla vuxna bör se)

  Doktor Erik berövades sin läkarlegitimation utan några som helst sakliga skäl. Vi lever således i en rättslös ”bananrepublik” och det är hög tid att vi ändrar på det.

  Läkemedelsverket kommer bara att backa ”under galgen” och tyvärr har jag inget svar på hur detta ska gå till då våra myndigheter bevisligen kan bryta lag utan påföljder. Det sker också när det gäller behandling av fetma och diabetes.

  – Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen (eller vägrar följa den)
  klicka här

  Det ni kan göra på kort sikt är att kämpa på och kanske de lyder EU-lag bättre än svensk lag? Sedan byter vi regering september 2018 – där ”Omstart Sverige” är ett stark kort.

  Jag minns när tidigare hälsominister Maria Larsson (kd) vid sidan av Anders Tegnell i TV förklarade hur viktigt det var att vaccinera sig mot svininfluensa och Anders Tegnell garanterade säkerheten. Maria Larsson sade att hela vaccinationskampanjen var värt det ( drygt 5 mdr) om vi så bara räddade ett barns liv.

  Maria Larsson kanske istället skulle sagt att det var värt att gynna vaccinationsindustrin med ett experimentvaccin även om 500 barn får narkolepsi. Anders Tegnell har nu beställt mer vaccin så att fler kan injicera ett värdelöst vaccin och få narkolepsi. Suck!

  Själv hade jag informerat mig och ingen i vår familj tog sprutan. Våra barn var de enda barnen i respektive klass som INTE tog vare sig vaccin mot svininfluensa eller Gardasil.

  Vår son hade förtur på grund av en autoimmun sjukdom och jag frågade hur de tänkte då med tanke på att vaccinet mot svininfluensa innehöll adjuvant skvalen som kan trigga igång just autoimmuna sjukdomar? Jag fick inget svar.

  – Svininfluensavaccin orsakar narkolepsi. Vet du varför?
  klicka här

  Vet vården inte vad de sysslar med? Uppenbarligen inte!

  Om makten inte lyssnar på folket – så måste folket bli makten. Sverige behöver ett nytt ”operativsystem” och sedan en omstart! ANNARS KRASCHAR VI JU!

  – – – Kommentar 10 – – –

  P. Hej! Jag träffade Erik Enby förra våren, fantastisk människa. Ska se hans film så fort den kommer hitåt igen. Jo EU är nog vägen vi får ta nu för att se om de kan backa lite iaf…tack för svar och tips!

  Eftersom Staten och Läkemedelstillverkarna äger Läkemedelsförsäkringen tillsammans så behöver man varken vara foliehatt eller paranoid för att förstå att det bara handlar om pengar. Vem tjänar på att vi äter mer mediciner??

  – – – Kommentar 11 – – –

  C. Verkligen inte. Men de måste motivera det och hur gör de det för de kan ju inte gärna erkänna vilket syfte de har.

  – – – Kommentar 12 – – –

  C. De behöver inte motivera något alls, de bryter mot lagen hela tiden, och gör vi inte som de säger så får vi ingen ersättning…

  – – – Kommentar 13 – – –

  C. Fy fan

  – – – Kommentar 14 – – –

  P. Det kan man lugnt säga!

  – – – Avslutande kommentar – – –

  Det är folket som bestämmer – åtminstone en gång vart fjärde år.
  Dags att mobilisera!

  Glöm inte:

 20. Redan år 2013 skrev Rune Lanestrand:
  – – –
  Sprutan mot livmoderhalscancer myglades fram.

  När jag läser att tre av sex experter som rådde Socialstyrelsen att införa vaccinering mot livmoderhalscancer hade kopplingar till vaccinföretag blev jag lika heligt förbannad som när jag läste hur man sålde in HVP-vaccinet.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Idag gick SVT ut och spelar bekymrad över att 50 % i några landsdelar avstår vaccination på grund av biverkningsrisken. Istället borde SVT vara bekymrad över de tjejer som tar sprutan.

  I programmet släpper man fram en sköterska som påstår att vaccinet inte har några biverkningar vilket är en grov osanning (antingen är sjuksköterskan okunnig eller så ljuger hon). Om nu inte sköterskan är uppkopplad mot omvärlden så borde man kräva det av SVTs reportrar.

  – Hur säkert är HPV-vaccinet? (SVT) … SVT

  SVT presenterar ljug och ”hitte-på” såsom det vore fakta och vetenskap – vilket strider mot avtalet med staten som stadgar att SVT ska vara saklig och opartisk i sin nyhetsrapportering.

  Ann Lindstrand (enhetschef på Folkhälsomyndigheten) säger i SVT att vaccinet ger ett säkert och bra skydd mot livmoderhalscancer och hon är bekymrad över att två av tio tjejer inte får detta skydd (vaccinationsgraden är idag 80 % i Sverige). Saknar Ann uppkoppling mot omvärlden? Suck.

  – – – Citat från inslaget i SVT:

  ”Välstuderat

  Flera stora studier har gjorts om vaccinets säkerhet och det har getts till över 80 miljoner kvinnor i världen i mer än tio års tid, utan att allvarliga biverkningar har upptäckts.

  Samtidigt gör farliga varianter av HPV att 50.000 svenska kvinnor varje år får cellförändringar i underlivet. 15.000 har så allvarliga förändringar att de måste få behandling. 550 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer. 150 överlever inte sjukdomen.

  Tack vare HPV-vaccinet kan flickor skyddas mot de två farligaste varianterna av viruset, som tillsammans orsakar 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.”

  Slut citat – – –

  LJUG OCH ”HITTE-PÅ” I SVT

  Att inga allvarliga biverkningar har upptäckts är ljug och att vaccinet skyddar mot 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer är ”hitte-på” (det finns inte en enda studie som styrker detta påstående och det kan t.o.m. vara tvärtom – att vaccinet orsakar cancer).

  I Danmark som började vaccinera fler år tidigare än i Sverige har biverkningarna hunnit i kapp och vaccinationsgraden som var 90 % för tre år sedan är nu nere på 25 % (som fortfarande låter sig luras).

  – HPV-vaccinering störtdyker i Danmark
  (andelen unga flickor som vaccineras mot livmoderhalscancer faller kraftigt i Danmark och bara var fjärde tolvåring fick HPV-vaccin förra året) … klicka här

  – Dansk TV2-dokumentär visar unga kvinnors förstörda liv p.g.a. Gardasil
  klicka här

  – Japan: HPV vaccine on trial for its horrifying side effectsklicka här

  I svenskt tv erkände svenska politiker och tjänstemän redan 2008 att vaccinet ”inte behövs” (märk att reportern då tappade hakan) … klicka här

  – – –

  SLUTSATS

  Vi kan inte lita på SVTs saklighet och opartiskhet – och vi kan inte lita på myndigheter och inte heller på vårdens företrädare.

  Även när det gäller vaccinet mot svininfluensa så mörkade politiker och tjänstemän att risken för neurologiska skador var stor – trots att de var väl kända. Vad hade hänt med Sverige om en eller två miljoner svenskar hade utvecklat narkolepsi? Därtill var vaccinet värdelöst ut skyddssynpunkt.

  – Varningarna fanns där före vaccineringen”
  (men folket fick inget veta) … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

  Vi måste således själv ta ansvar för vår och våra barns hälsa och det kan var klokt att välja ett kompetent riksdagsparti september 2018 som även tar tag i vaccinationsfrågan – på ett professionellt sätt i folkets intresse.

  – OmstartSverige (såklart – annars blir det ju ingen förbättring)Facebook

 21. NU GÅR SKAM PÅ TORRA LAND IGEN – och nu måste vi skydda våra barn genom att helt enkelt byta ut dagens inkompetenta och korrupta politiker.

  Folkhälsomyndigheten föreslår HPV-vaccin för pojkar !!!klicka här

  HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende
  NewsVoice

  – – –

  FAKTA FINNS SEDAN LÅNG TID – MEN DET STRUNTAR POLITIKERNA I

  Redan 2008 erkände etablissemanget att vaccinering med HPV-vaccin var lobbat in av läkemedelsindustrin och att vaccineringen var helt ONÖDIG. I Danmark som började vaccinera ett par år före Sverige har biverkningarna kommit ikapp och vaccinationsgraden har gått från 90 % till 25 % – sannolikt för att biverkningarna visats och debatterats i dansk TV (i Sverige tiger public service som muren).

  I Sverige vaccineras idag 80 % av alla tjejer med detta onödiga högriskvaccin (som även innehåller GMO). Vad som händer på sikt är det ingen som vet.

  – Västnytt 2008 (helt onödig vaccinering som är resultatet av lyckad lobbning) … klicka här

  – GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige klicka här

  – Dansk TV2-dokumentär visar unga kvinnors förstörda liv pga GardasilNewsVoice

  – – –

  NU RÄCKER DET

  Vi MÅSTE nu byta ut dagens inkompetens i riksdagsvalet september 2018 – som sedan kommer att rensa ut inkompetensen inom våra ämbetsverk (då skulle t.ex. Adam Roth, läkare och utredare på Folkhälsomyndigheten sitta löst – men främst gäller det generaldirektör Johan Carlson som inte ingriper mot detta vansinne).

  Problemet har tidigare varit att alla partier varit av samma skrot och korn (ingen etablerade politiker verkar ha förstått att vården styrs av kommersiella särintressen eller så bryr de sig inte). Nu finns det ÄNTLIGEN ett seriöst och kompetent parti som kommer att ställa upp i riksdagsvalet september 2018 (som menar att läkemedelsindustrin ska serva folket och inte tvärtom).

  – OmstartSverige (folkets parti som tar tag i ALLA stora samhällsfrågor) … Facebook

  Not. OmstartSverige bildades någon vecka innan valet 2014 och ställde upp i riksdagsvalet under namnet ”Hälsopartiet”. Partiet har sedan dess utvecklats vidare och har idag en stark helhetspolitik vad gäller ALLA viktiga samhällsfrågor. Politiken präglas av ett helhetstänkande och ett nytänkande som bevisligen saknas hos de etablerade partierna och OmstartSverige siktar på minst en miljon röster i riksdagsvalet september 2018 baserat på en politik som gynnar ALLA samhällsgrupper.

  De etablerade partierna har passerat sina respektive ”bäst-före-datum” och de saknar den kompetens som erfordras för att få Sverige på rätt kurs igen. OmstartSverige utmanar ALLA partier inom ALLA områden – så nu är inte SD ensam om att förstå att dagens invandrings- och integrationspolitik INTE är hållbar.

  De medborgare som läser boken ” Massutmaning : ekonomisk politik mot utanförskap & antisocialt beteende” av Tino Sanandaji inser att invandrings- och integrationspolitiken är av största vikt att hantera på ett klokt sätt.

  – Massutmaning … Bokus

  OmstartSverige kommer att stoppa vaccinering med HPV-vaccin och även stoppa all invandring tills vidare och istället koncentrera sig på att ge dem som redan kommit ett snabbt besked (om de får stanna eller ej) och sedan satsa på en fungerande integrationspolitik. Hur detta ska gå till kommer att presenteras under hösten på http://www.omstartsverige.se

  En annan politik vore ju ansvarslös och det får de andra partierna stå för.

  Idag tar ingen ansvar – vilket är något som OmstartSverige tänker ändra på.

  – – – nedan ett varnande exempel på grund av ett onödigt vaccin – – –

  GARDASIL KILLS

  In 2008 our doctor wanted to give our daughter the Gardasil vaccine. He said it would protect her from getting cervical cancer. We said ok after talking it over with her. Turns out it was the biggest mistake of our lives. We came home from work just 40 hours later and she was dead on the bathroom floor. The coroner and the forensic team told us she died instantly,all alone, nobody by her side. They did not give a reason for her death and closed the case. We were left with no answer.

  We researched the only thing we had to go on, the Gardasil. Only 8 deaths were reported at that time, we were one of the first to realize it was the vaccine. The adverse reactions were scary,girls couldn’t walk anymore,they had seizures every day, thousands and thousands of cases and only 1 in 10 are ever reported. We just couldn’t believe it. Then we learned the government was protecting the drug companies by making it impossible to take legal action against them. Instead you have to go through the government compensation program with a maximum payout for your loss and suffering of $250,000. At first we were just going to give up but NOOOOOOooooooooo. Thats never going to happen!!

  We got a lawyer,we found an expert witness, he proved it, the drug companies expert actually agreed,and we won our case. Will there be an investigation now? Will it be taken off the market? NOOOoooo it won’t. They are promoting the new Gardasil9 now, giving it to boys now too. And every day 100’s more are sick and dying from the Gardasil vaccine. Welcome to the greatest country in the world. Where we kill our own children and just shrug it off. If the government just thinks we are going to go away, think again.

  Källa … Facebook

  1. I Sverige vaccinerar sig idag 80 % av flickorna med HPV-vaccin.

   I Danmark startade man vaccination ett par år tidigare än i Sverige och inledningsvis vaccinerade sig 90 % och idag är det 25 %. Det beror på att det förs en mer öppen debatt om biverkningar och att även läkare går ut och varnar för vaccinet. I Sverige är det dödstyst (förutom några lustigkurrar med foliehattar).

   – Dansk TV2-dokumentär visar unga kvinnors förstörda liv p.g.a. Gardasil
   NewsVoice

   – HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroendeNewsVoice

   Redan INNAN man påbörjade vaccinering mot svininfluensa fanns det kunskap om att risken för neurologiska sjukdomar var STOR och frågan är vad som hänt om ett par miljoner drabbats av narkolepsi? Kanske dags att ta av sina foliehattar och tänka själv – för tyvärr kan vi bevisligen inte lita på våra auktoriteter när det gäller vacciner.

   En man vid namn Leif Arnold gjorde sin medborgerliga plikt och slog larm med ett pressmeddelande, med en JK-anmälan, med en JO-anmälan, en KO-anmälan och med en polisanmälan mot hela regeringen i ett försök att stoppa detta högriskexperiment som skulle kunnat sänka hela landet. Han hade bra på fötterna och bifogade ett digert vetenskapligt material som underbyggde att detta var ett experimentvaccin som skulle kunna få katastrofala följder (och han fick rätt).

   – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

   Men varken politiker eller tjänstemän brydde sig och folket fick inget veta – med påföljd att mer än fem miljoner svenskar köade för denna spruta (som bland annat ledde till missfall för en del gravida kvinnor).

   Därtill var vaccinet värdelöst ur skyddssynpunkt. Polen vaccinerade inte alls och hade inte fler fall eller större konsekvenser än Sverige per capita. Vi slängde således drygt fem miljarder kronor i sjön på en influensa som var relativt mild i jämförelse med andra influensor. Därtill fick hundratals barn narkolepsi som bara var toppen på ett ”isberg” av biverkningar.

   – – –

   VACCINERING INNEBÄR ATT MAN INJICERAR SJUKDOM

   Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan injicerar faktiskt sjukdomarna. Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå (detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GM O-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel).

   Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium.

   Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

   – Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025 … KostDemokrati

   Sannolikt ökar det också risken för olika demenssjukdomar.

   I bästa fall så lyckas kroppen att klara av denna belastning och kan läka så att majoriteten inte får kroniska skador. Det finns ingen kunskap eller forskning på detta och riskerna ökar med antalet vacciner (den så kallade cocktail-effekten).

Kommentera