Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet

02:20, 18 juli 2015 in Sara Boo by Guests

.

Studie HPV vaccin

Dags att bli arg!

arg-farmor-etsHPV-vaccin har enligt studie den bieffekten att äggstockarna riskerar att förstöras på 400.000 svenska flickor, vilket borde få taket att lyfta sig hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som bryr sig! Det är stor risk att vi står inför ännu en vaccinskandal, med narkolepsi i färskt minne. Och vad som händer efter 10 – 20 – 50 år efter dessa experimentvacciner, det är det ingen som vet. Majoriteten av svenska folket låter sig luras av auktoriteter som de borde kunna lita på. Och även denna gång drabbas våra barn.

Ett onödigt experimentvaccin riskerar att förstöra våra barns möjligheter att själva bli föräldrar, riskerar att invalidisera våra barn, bara för att några vaccinlobbyister lyckats lura skjortan av tjänstemän och politiker.

Dags att svenska folket blir argt och agerar mot den inkompetens och korruption som råder inom myndigheter och mot den ignorans som kännetecknar ansvariga och förtroendevalda politiker. Tills vi valt politiker mogna sin uppgift måste vi själva ta ansvar för oss och skydda våra barn.

ζ

Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna som kan leda till sterilitet

Den 31 juli 2013 tillkännagavs en studie, som publicerades i tidningen American Journal of Reproductive Immunology, som avslöjade att HPV-vaccinet kan utlösa “primary ovarian failure” – en autoimmun sjukdom som förstör äggstockarna och därav leder till sterilitet. Det är en sjukdom som går in under kategorin ASIA.

Studien Human papilloma virus vaccine and primary ovarian failure: another facet of the autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants skulle utreda följande problemställning:

Autoimmuna tillstånd som uppstår  efter vaccination utgörs till den större delen av autoimmuna/inflammatoriska syndrom som induceras av adjuvans-ämnen (ASIA) och olika vaccin, inklusive HPV vilka har identifierats som möjliga orsaker.

Metod:

Man studerade tre unga kvinnors journal som hade fått sekundär amenorré (utebliven mens) till föjd av HPV-vaccination. Man analyserade vilket vaccin, antalet vaccinationstillfällen, personliga data, klinisk och serologisk data liksom responsen på behandling.

Resultat:

Alla tre patienterna utvecklade amenorré till följd av HPV-vaccination, som inte försvann genom hormonbehandling. I alla tre fallen var den sexuella utvecklingen normal, och den genetiska screeningen visade inte på några relevanta abnormiteter. (i.e., Turner’s syndrome, Fragile X test visade alla negativa). Sereologiska mätningar visade låga nivåer av estradiol och förhöjda värden av FSH and LH och i två fall kunde man detektera specifika auto-antikroppa (antiovarian and anti thyroid), vilket visade på att HPV vaccinet hade triggat igång en autoimmune response. Ultraljud avslöjade inte några abnormaliteter i något av fallen.

Alla tre patienterna hade upplevt en rad av vanliga icke-specifika symtom efter vaccinering som illamående, huvudvärk, sömnrubbningar, ledvärk och en rad av kognitiva och psykiska obalanser. Genom dessa kliniska fynd, kunde diagnosen primary ovarian failure (POF) sättas vilket också uppfyllde kriterierna för syndromet ASIA.

Slutsats:

Vi dokumenterar här bevisen för HPV-vaccinets potential att kunna trigga igång ett livslångt invalidiserande autoimmunt tillstånd (förstörda äggstockar). Det ökande antalet av liknande rapporter om post HPV-vaccin-relaterad autoimmunitet och de osäkra kliniska fördelarna på lång sikt är en fråga om allmänhetens hälsa med krav på fortsatt rigorös forskning.

 ζ

HPV-vaccin för kvinnors underlivssjukdom

utropstecken-blood– testad på männens testiklar (?!)

En artikel från Natural News nämner at Merck, producenten av Gardasil, aldrig har genomfört säkerhetskontroll avseende vaccinets verkningar på kvinnors äggstockar.

I artikeln beskrivs en ung flicka i Australien som hade blivit “bestulen” på att någonsin kunna få uppleva moderskap, flickan fick istället uppleva en tidig menopause där hennes äggstockar la av innan de ens hade fått utvecklas till fullo. Nu varnar hon andra för sprutan.

testiklar-m2Det mest anmärkningsvärda är ändå det faktum som senare erhölls från “the Australian Therapeutic Goods Administration (TGA)” angående fallet (TGA kan jämställas med vårt Läkemedelsverk) som avslöjade att Merck aldrig hade gjort några säkerhetstester angående Gardasil-vaccinetseffekt på kvinnans äggstockar.

Enligt rapporten hade Merck bara testat Gardasils effekt på mäns testiklar (?!)

ζ

Kritik mot adjuvansmedlet polysorbat 80

Det riktas också kritik mot att en av vaccinets adjuvans, polysorbat 80 (Tween 80), i en tidigare studie har visat på en risk för att ämnet kan minska fertiliteten hos honråttor.

“Neonatal female rats were injected ip (0.1 ml/rat) with Tween 80 in 1, 5 or 10% aqueous solution on days 4-7 after birth. Treatment with Tween 80 accelerated maturation, prolonged the oestrus cycle, and induced persistent vaginal oestrus. The relative weight of the uterus and ovaries was decreased relative to the untreated controls. Squamous cell metaplasia of the epithelial lining of the uterus and cytological changes in the uterus were indicative of chronic oestrogenic stimulation. Ovaries were without corpora lutea, and had degenerative follicles”

Sara-Boo-2015Eftersom HPV-vaccinet ges till flickor ända ner till 9-års ålder, när kroppen fortfarande håller på att utvecklas, blir det svårt att veta hur utbredd denna biverkning är som ligger så många år framåt i tiden.

Det är av synnerligen vikt att det nu forskas ytterligare om på vilket sätt HPV-vaccin förstör äggstockarna.


Sara Boo

Ordförande National Health Federation - Sweden (NHF)
- NHF ... webbsida ... http://www.thenhf.se/
- NHF ... Facebook
- NHF ... Youtube
- Kostdemokrati ... bloggarkiv ... Kostdemokrati

.
Källor:

 ζ

APPENDIX

Det som skyddar mot alla former av livmoderhalscancer är regelbundna kontroller med cellprover. Även de som vaccinerar sig måste genomgå dessa kontroller då vaccinet endast skyddar mot enstaka former av cancer (dock ej bevisat att vaccinet överhuvudtaget skyddar mot cancer).

onödvändigt-2Således är HPV-vaccinet helt onödigt och det enda det bevisligen ger är allvarliga biverkningar och stora kostnader.

Tvärtom invaggar vaccinet i en falsk säkerhet som kan innebära att många kvinnor avstår från cellprovtagning, vilket sannolikt kommer att öka antalet dödsfall i livmoderhalscancer.

Vad vaccinet gör på längre sikt är det ingen som vet (här gäller inte försiktighetsprincipen).

ansvarSe filmen nedan, där man berättar att ingen av de kvinnor som regelbundet genomförde cellprovtagning drabbades av livmoderhalscancer och att dessa  prover är absolut nödvändiga även om man vaccinerat sig då vaccinets skydd är ofullständigt (om ens något).

Så enda skälet till vaccination synes vara kommersiellt och ingen hänsyn tas till hur det påverkar våra barn.

Våra nuvarande förtroendevalda politiker som ska utgöra en motkraft mot skrupelfria kommersiella krafter har abdikerat från sitt ansvar och gör inte sitt jobb. Våra valda politiker har lämnat fältet fritt för ohälsoindustrin att fritt få profitera på våra flickor, utan hänsyn till hur det påverkar deras  deras livskvalitet och deras möjligheter att få barn.
.

HPV-vaccin behövs egentligen inte – Ingvar Karlberg, centrum för Hälso- och sjukvårdsanalys

HPV-vaccinet har kommit in i det svenska barnvaccinationsprogrammet mer genom hårt lobbyingarbete från GlaxoSmithKline än av nyttan med vaccinet. Detta togs upp av Västnytt redan för flera år sedan. I inslaget ovan är man tveksam till värdet med vaccinationen och en politiker påpekar att detta mer handlar om en effektiv lobbyverksamhet från läkemedelsindustrin.

Reportern blir sedan blir sedan helt ställd när Ingvar Karlberg berättar att HPV-vaccin egentligen inte behövs.

2008 fick Johan Thor, public affairschef, för GlaxoSmithKline (GSK) utmärkelsen ”Årets lobbyist” utav tidningen Resumé för att han genom klassisk lobbying lyckades driva fram ett beslut om att alla flickor i tolvårsåldern ska erbjudas vaccinering mot livmoderhalscancer.

Så här motiverar juryn för Årets lobbyist sitt val:

“I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan”.

I samma artikel från Resume 2008 står också att läsa:

– Kommer HPV-vaccin med (i det allmänna barnvaccinationsprogrammet) innebär det nästan en tredubbling av vaccinationskostnaden i landstingen på några år

– Det är heller inte så att man får bort alla fall genom vaccination. Att få kvinnor att fortsätta genomgå screening med cellprover, är lika viktigt.

Johan Thor var politisk sakkunnig hos Per Unckel i den borgerliga regeringen 1991-94. Sedan tre år leder han GSKs public affairsavdelning på 16 personer. Där finns också Agneta Karlsson, ansvarig för politikerkontakter, som var statssekreterare åt den socialdemokratiska regeringen.

Läs mer:

 • GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige …. klicka här
 • HPV-vaccin utesluter inte cellprovtagning … Cancerfonden
 • Sprutan mot livmodercancer lobbades fram … Markbladet  (Hur bra är vaccinet egentligen?)
  .

NHF Swedens Petition till berörda myndigheter om HPV-vaccin … NHF

Citat:

Vi kräver att Region Skåne omgående gör en rättelse i massutskicket beträffande HPV-vaccin/Gardasil samt stoppar HPV-vaccinering!

Det finns redan en säker, förebyggande och diagnostisk metod.

I Sverige har vi redan en fungerande metod – nämligen cellprovtagning – vilken fungerar till nästan 100 % och vilken alla kvinnor automatiskt kallas till i förebyggande syfte.De kvinnor som utvecklar livmoderhalscancer finner man i stort sett bara bland dem som ej går på cellprovtagning. Ytterst få kvinnor som går på sina cellprovtagningar dör i livmoderhalscancer eftersom cancern lätt upptäcks vid cellprovtagning, enkelt förebyggs och behandlas.

ζ

SBU-kunskapscentrum-för-sjukvården

SBU har framfört kritik mot allmän barnvaccinering

De pekar på följande punkter, även om de anser metoden vara löftesrik:

 • Vaccinet skulle ge ett vist skydd, men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som publicerades 31 januari.
 • Endast hälften av fallen med livmoderhalscancer skulle förhindras med allmän vaccination, visar SBUs beräkning.
 • Samma dag som rapporten kom varnade företrädare för SBU på DN Debatt uttryckligen för att allmän vaccination och överdrivna förväntningar på effekten skulle leda till ökade hälsorisker, genom att färre kvinnor skulle vara motiverade att delta i cellprovskontroller.
 • Kostnadseffektiviteten är ett annat osäkerhetsmoment, enligt SBU. En allmän vaccination skulle kosta omkring 200–260 miljoner kronor om året.
 • Det är inte känt hur ett barnvaccinationsprogram mot HPV 16 och 18, om det införs i dag, påverkar framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer. Däremot är det bevisat att de befintliga vaccinerna kan förebygga en del uttalade cellförändringar hos de vaccinerade, åtminstone under den tid som studierna har pågått. Cellförändringarna kan i vissa fall utvecklas till cancer.
 • Det finns starkt vetenskapligt stöd för att dagens HPV-vacciner förebygger cellförändringar med HPV 16 och 18 hos unga kvinnor som inte redan är infekterade. Kvinnorna i dessa studier har följts i medeltal under tre år, vilket är en kort period när syftet är att få ett skydd som ska räcka många decennier.
 • SBU framhåller också att vaccination inte ersätter organiserade gynekologiska cellprovskontroller för kvinnor som vaccinerats. Ett skäl är att vaccinerna bara riktas mot två av minst tretton HPV-typer som är förknippade med livmoderhalscancer. Ingen vet säkert hur vanliga dessa två virustyper är i Sverige.
 • Att införa en allmän barnvaccination av flickor mot de två aktuella virustyperna, HPV 16 och 18, beräknas kosta omkring 200 miljoner kronor per år. Om en påfyllnadsdos behövs blir den årliga kostnaden 260 miljoner kronor. En vaccination även av pojkar skulle fördubbla dessa kostnader.
 • Vilken effekt en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 skulle kunna ha på framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i Sverige är ännu inte känt. En beräkning visar att nära hälften av livmoderhalscancerfallen inte skulle kunna förebyggas av en allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18. Programmen för gynekologiska cellprovskontroller behöver därför fortsätta.
 • Eftersom den medicinska nyttan delvis är oklar blir beräkningar av kostnadseffektiviteten osäkra. I dag finns inga publicerade uppföljningar av vaccinernas effekter eller säkerhet på längre sikt än drygt fem år. Därmed är behovet av påfyllnadsdoser inte heller klarlagt. Om allmän HPV-vaccination införs krävs därför en systematisk uppföljning av effekter, säkerhet och kostnadseffektivitet för samtliga förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer.
 • Trots att en stor andel av Sveriges befolkning har smittats med HPV, utvecklas livmoderhalscancer endast hos en kvinna på 10000. Sedan Sverige införde gynekologiska cellprovskontroller (screening) har insjuknandet minskat med drygt 60 procent.

SBU-text-logga2Källor:

 • SBU tveksamt till allmän HPV-vaccinationLäkartidningen
 • HPV-vaccin – Löftesrik metod men nyttan mot livmoderhalscancer delvis oklarSBU

 .
ζ
.
Einstein_galenskap-bw

.
I Region Skåne finns beslut från 2014-03-21 att undersöka
frågan om att utöka vaccination att även gälla pojkar (!?)

§ 37 Utökad vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

5. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att nogsamt följa och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågan om vaccination mot humant papillomvirus även till pojkar.

ζ

albert-einstein-two-things-are-infinity