DN och chefredaktör Peter Wolodarski får priset Årets Förvillare 2015

DN och chefredaktör Peter Wolodarski får priset Årets Förvillare 2015 – när folket röstar

Vinnare av utmärkelsen Årets Förvillare blev svenskt Riksmedia med Peter Wolodarski och DN i spetsen. Totalt fick parterna 43,4% av samtliga exakt 2000 röster som inkommit under röstningen fram till kl 14:10 den 4 januari 2016. Allmänheten har både nominerat och röstat fram vinnarna.

Wolodarski kritiseras även för att ha reducerat DN:s skara av erfarna journalister genom personalprojektet ”frysboxen” och ersatt dessa med yngre och därför ofta oerfarna journalister på frilansbasis. Detta har rimligen sänkt den vetenskapliga kompetensen på DN.

Precis som läkare måste journalister följa ”mainstream” (hur fel det än är) – om de inte vill hamna ute i kylan.

Livsmedelsverket

På tredje plats som förvillare kom Livsmedelsverket och dess livsfarliga kostråd som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat fetman – så att nu vården krackelerar. Att detta ämbetsverk får fortsätta på detta vis är ett uttryck av politisk inkompetens, vilket innebär att vi måste byta politiker i nästa val om vi vill rädda folkhälsan. En väl motiverad nominering – men det är som att hälla vatten på en gås.

VoF

På fjärde plats som Årets förvillare 2015 kom Vetenskap och Folkbildning (VoF). Flera personer har skickat in motiveringar varav viss kritik är känd sedan tidigare och annan är ny. VoF arbetar endast med opinionsbildning och använder då ett vetenskapligt viktigpetterspråk som lata journalister inte orkar genomskåda. Journalister noterar inte ens att VoF aldrig kritiserar myndigheter eller storindustri för fuskforskning och ovetenskaplighet.

VoF ger själva ut ett förvillarpris – som år 2009 gick till doktor Annika Dahlqvist

”för att ha uttalat sig på ett ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom samt varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd.”

Lågkolhydratkost är den enda kost som uppfyller Socialstyrelsen krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och övervikt OCH vaccinet mot svininfluensan visade sig vara helt verkningslöst ur skyddssynpunkt och många – däribland barn – fick mycket allvarliga biverkningar som t.ex. narkolepsi. Doktor Annika Dahlqvist hade således helt rätt och VoF var ute och cyklade i ogjort väder som om de vore Big Pharmas springschasar.

Att utnämna doktor Annika Dahlqvist som förvillare är ett tydligt exempel på en organisation som sysslar med propaganda utan stöd i vetenskapen – och de drar sig inte ens för personangrepp för att skydda läkemedelsindustrins monopol på våra liv och våra skattepengar.

Observera att VoF aldrig kritiserar läkemedelsindustrin eller dess ”vetenskap” (trots att hälften är pseudovetenskap) – och det är anmärkningsvärt att VoF bereds ett oförtjänt stort utrymme i media och i public service såsom ”experter”. VoF borde istället hänvisas till att köpa reklamtid där det tydligt borde framgå vems intressen de företräder.

En tongivande person inom VoF är Dan Larhammar som tillsammans med Susan Bryngelsson också nominerades som Årets Förvillare 2015 – av folket. Dan Larhammar är ofta anlitade som ”oberoende expert” av public service vad gäller alternativmedicin trots att han är både partisk och okunnig inom alternativmedicin – vilket strider mot public service avtal där saklighet och opartiskhet betonas.

Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker.

APPENDIX

Antihumanisterna från Vetenskap och Folkbildning (VoF)

Börje Peratts djuplodning av antihumanismens inflytande i samhället leder till att han myntar begreppet pseudiker som står för gruppen: falska skeptiker och sekulära humanister. Börje Peratt menar att antihumanism och en falsk vetenskapstroende trend genomsyrar våra attityder i samhället. Till och med de mänskliga rättigheterna har fått backa. Peratts artikelserie kommer med god timing inför föreningen Vetenskap och Folkbildnings utnämning av sitt antipris Årets förvillare 2015.

BAKGRUND

Det finns två ”Vetenskap och Folkbildning” ;

Vetenskap och Folkbildning … ”vof.se”… som påstår sig arbeta för kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982. Tyvärr styrs sidan av pseudoskeptiker, en del av dem betalda lobbyister, som vilseleder och sprider förtal, desinformation och vilseledande information. En VoF:are som ofta anlitas av media, SR, SVT och tidningar är Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin).
.
Vetenskap och Folkbildning … vetenskap-folkbildning.nu … bildades för att avslöja ”vof.se” och belysa deras vilseledande intentioner. VoF:are agerar ofta som anonyma “nättroll” i olika sammanhang där de attackerar andlighet, religion, naturmedicin, ja allt som de själva kallar pseudovetenskap och som inte går att förklaras med naturvetenskaplig metod.

Om det finns sann vetenskap som strider mot syftet (att skydda läkemedelsindustrins vinstintresse) så mörkas den av VoF:are och istället framförs pseudovetenskap som stöd för skolmedicinen (angreppen på ”kolloidalt silver” är ett talande exempel på detta), VoF bortser även helt från forskning inom andra discipliner – men det går inte att mäta och väga känslor eller andliga upplevelser. Dessa måste utforskas med andra vetenskapliga metoder.

Få VoF.se att skrota antipriset Årets förvillare.

  • Granska föreningen Vetenskap och Folkbildnings opinionsbildningsmetoder.
  • Samla artiklar som sakligt kritiserar föreningen Vetenskap och Folkbildning.
  • Uppmana universiteten att upphöra med beskyddet av VoF:s systematiska smutskastning av oliktänkande.
  • Få rektor Peter Gudmundson (på KTH) att ta sin skyddande hand från VoF:s centralpersoner förskansade på KTH.
  • Identifiera drivkrafterna hos VoF:s aktivister som ofta agerar bakom skyddad identitet.
  • Stimulera mainstream-media att granska VoF.

Citat (Vetenskap och Folkbildning

“Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet. Rörelsens två grundare var professorerna Paul Kurtz och Marcello Truzzi. De sökte och fick statliga medel för att undersöka paranormala fenomen, men rörelsens egentligen avsikt var istället att angripa det som hade med paranormalitet och andlighet att göra, så småningom även allt inom det medicinska området som inte faller under begreppet allopati (”skolmedicin”).

Truzzi lämnade rörelsen redan efter kort tid och kallade senare sina forna kollegor för ”pseudoskeptiker”. Han menade att skeptikerrörelsen drevs av fanatiska personer som inte var intresserade av sanningen utan bara ville kontrollera informationsflödet på framförallt det medicinska området.”

Det är hög tid att massmedia kritiskt granskar sina källor och sina referenser. Det är så pinsamt när den media som vi borde kunna få lita på sprider förvanskningar av sanningen och till och med lögner. VoF.se har också oförtjänt stor makt över informationen på Wikipedia och de har en lång lista på sidor som de anser sig behöva bevaka och “korrigera”, vilket skapat stora problem, både i Sverige och i andra länder, där man sett sig tvungna att skapa alternativa informationssidor för att få ut korrekt information.

Vetapedia

När det gäller ämnen (om t.ex. skolmedicin) som VoF:are bevakar på Wikipedia – så finns det numera en ny oberoende informationsplattform som är under uppbyggnad och som VoF:are inte kontrollerar.

Vetapedia

Wikipedia är ett bitvis hårt kontrollerat uppslagsverk där poster med en stark ekonomisk, ideologisk eller politisk laddning är punktmarkerade. Dessa poster ger ett skenbart intryck av neutralitet, men kan vara mycket vilseledande. Wikipedia missbrukas även ibland för att skapa dåligt rykte för vissa individer. Wikipedia har blivit ett instrument för ideologisk påverkan, politisk och ekonomisk styrning och vinklad folkbildning.

Vetapedia ska vara en fräsch referenspunkt för alla som vill ha ett alternativt perspektiv på just de faktaposterna. För att säkra posternas kvalitet på Vetapedia kommer endast sakkunniga individer att bjudas in för att administrera uppslagsverket.

Wikipedia har också, ska rättvist påpekas, ett ansenligt innehåll av neutral och korrekt information – om ämnet inte har en stark ekonomisk, ideologisk eller politisk betydelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen