Vad är det som händer i Sverige?

Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet, skriver Alice Teodorescu.

Vad är det som händer i Sverige?

Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet, skriver Alice Teodorescu.

Många är upprörda och chockade. Efter de senaste dagarnas avslöjanden om Stockholmspolisens agerande i samband med de sexuella övergreppen på ungdomsfestivalen We are Sthlm är de kraftiga reaktionerna helt befogade. Vad mer mörkas i Sverige? Vilka (politiska) intressen ligger bakom vad som granskas, vilka som kommer att lagföras? Blotta misstanken om att myndigheter och medier inte fullgör sitt uppdrag på ett opartiskt vis kan på sikt skada förtroendet för det demokratiska samhället.

Men det finns ytterligare en dimension. De flesta som kommer till ett nytt land får börja om från noll. Utan kontakter, tillräckliga språkkunskaper och ekonomiska resurser hamnar nykomlingen längst ner i samhällshierarkin. Helt oavsett vem hen var i sitt forna hemland, hur hen försörjde sig eller vilka böcker hen läste. Det kan tyckas orättvist, men så har verkligheten alltid sett ut, oavsett om man kom som svenskar till USA på 1800-talet eller som syrier till Sverige i går.

Migranter är som folk är mest. Vissa är driftiga, ambitiösa och måna om att göra rätt för sig. Andra är lata och har medvetet valt Sverige för vårt generösa bidragssystem.

Vissa kommer göra allt i sin makt för att bli en del av Sverige och inte ligga samhället till last, samt anstränga sig för att lära sig svenska seder och normer.

Återigen andra kommer att utnyttja den svenska flatheten och toleransen för intoleransen, ägna sig åt kriminalitet och kosta skattebetalarna en förmögenhet.

I det nu sent omsider uppmärksammade fallet med sexuella övergrepp i Kungsträdgården i Stockholm har en rad häpnadsväckande uttalanden förekommit.

Det kanske mest alarmerande yttrades av Peter Ågren, chef för Södermalmspolisen:

”Vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.” (DN 10/1).

När samhället inte uppvisar nolltolerans mot kriminella eller relativiserar hänsynslöst beteende, oavsett förövarens etnicitet, drabbas inte bara de direkta offren.

Också de skötsamma med samma ursprung kommer indirekt att påverkas och misstänkliggöras. De kommer att tvingas att anstränga sig dubbelt så mycket för att slippa ses som potentiella förövare.

För oavsett vi vill det eller ej leder ”taktiska”, om än högst kontraproduktiva överväganden, av det slag som polischef Peter Ågren ger uttryck för, till att polariseringen och misstänksamheten i samhället ökar. Den som tror att de avslöjade händelserna inte kommer att spela SD i händerna är mer än naiv. Ingen individ ska skyddas, upphöjas eller beskyllas med hänvisning till etnicitet.

Att inte ställa samma krav på att alla som bor i Sverige ska uppföra sig enligt lagar och normer, oavsett om de levt här i fem generationer eller kom hit i går, är en av förklaringarna till den splittring som håller på att förstöra det land som så många en gång flytt till.

Källa: GP ledare

Allt är inte svart eller vitt

”Mer sociala problem i orter med få invandrare”

De orter i Sverige som har störst sociala problem har få invandrare, konstaterar chefen för Reforminstitutet Stefan Fölster i en ny rapport. – Många invandrare drar upp en del orter, säger Fölster till SVT Nyheter.

Kommentar

Under förutsättning att vi klarar integrationen och klarar att bekämpa brottslighet så kan invandring vara en tillgång. Problemet är dock att vi sedan lång tid tillbaka har varit och vi är fortfarande urusla på både integrering och på att öka tryggheten – på grund av att ansvariga politiker inte gjort sitt jobb.

Detta drabbar alla parter och gynnar endast kriminella element. Frågan är hur snabbt vi kan vända denna utveckling – det brinner ju i knutarna, Nästa fråga är om dagens politiker är kapabla – vilket de bevisligen inte är (för då hade det inte sett ut som det gör idag).

Det behövs således nya krafter – med förmåga att attackera alla problemområden parallellt.

Lars Bern. Ledamot Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin…..

Varbölderna har spruckit!

Sverige nyligen; en migrant som uppgivit att han är 14 år har just knivmördat en skolkamrat som är 15, enligt migrantens far för att försvara sin heder efter att han fått stryk av 15-åringen.

Enligt den mördade pojkens far hade han försvaret en flicka som 14-åringen trakasserat. Det återstår att se vad polisutredningen visar, om man längre kan lita på den svenska polisens utredningar av sådana här brott.

Denna ögonblicksbild visar vad som numer inträffar dagligen i landet. Efter decennier av bristande sjukdomsinsikt hos det svenska politiska etablissemanget, har trycket blivit så högt att två maligna varbölder i samhällskroppen spruckit och varet forsar nu ut i etablissemangets medier och på sociala medier, där det för övrigt sipprat i åratal.

Kultur förklarar sexuella övergrepp

Citat:

Det är som att kulturella skillnader helt har upphört att existera ….. Som om människor världen över enbart förenades, och skiljdes åt, av kön och möjligen av klass. En sådan analys är inget annat än en medveten fördumning. Om man på förhand bestämmer sig för att vissa förklaringar inte är acceptabla så kommer man aldrig att kunna skildra verkligheten på ett sanningsenligt vis.

Övergreppen i Köln och Stockholm handlar inte om etnicitet, utan om normer, värderingar och kulturella skillnader. Dessa mentala sammanhang överger inte människor bara för att de lämnar sina ursprungsländer.

I många kulturer är kvinnans roll kraftigt begränsad. Hon kan vara dotter, fru eller moder. Kvinnan är alltid någons ägodel eller inordnad i en bestämd roll. Detta innebär inte att det i dessa kulturer saknas respekt för kvinnor. Men respekten reserveras för de kvinnor som befinner sig inom, inte utanför, sina givna roller.

Att de systematiska övergreppen i Köln och Stockholm har begåtts av män från kulturer som har en mer traditionell kvinnosyn bör inte förvåna. Deras möten med västvärldens kvinnor, som är ute och roar sig utan vare sig slöja eller i sällskap av män, skickar signaler som kan uppfattas som både förvirrande och provocerande.

Efter höstens migrationsströmmar har Sverige fått en könsfördelning i vissa åldersgrupper som påminner om den som råder på den ryska eller kinesiska landsbygden, med betydligt fler män än kvinnor.

För varje ensamkommande flicka som kommit till Sverige har samtidigt 11,4 pojkar anlänt.

Sverige närmar sig Kinas könsobalans

Om flyktingströmmen fortsätter som i dag är andelen tonårspojkar i Sverige lika hög som i Kina om fyra månader. Enligt professor Hans Rosling finns det en del problem med en sådan könsobalans.

– Vi har goda skäl att betrakta det som en nackdel att det blir en påtaglig könsojämlikhet, säger professorn.

Nya besparingar krävs. För att klara att hålla utgiftstaket i regeringens budgetproposition för 2016 ”krävs stora utgiftsminskningar” enligt ett internt mejl i regeringskansliet, kan SvD avslöja. Orsaken är kraftigt ökade kostnader för asylsökande .. SvD

”Oseriös debattbok bakom förslaget om fri invandring”. Kärnväljare skräms bort. Centerpartiet är i en självförvållad kris. Förslaget om fri invandring är inspirerat av bland andra Johan Norberg, medförfattare till en bok om invandringens positiva effekter. Men bokens behandling av fakta är selektiv och slarvig, skriver Tino Sanandaji, forskare vid Institutet för näringslivsforskning … DN

Fredrik Segerfeldts kalkyl om fri invandring håller inte. Citat: ”Segerfeldt menar att Sverige bör acceptera att fri invandring skapar extrem fattigdom i Sverige, så länge det leder till reducerad global fattigdom.”

Rune Lanestrand

Kommentar

Precis som vården och skolan har rättsväsendet eroderat under decennier medan ansvariga tjänstemän och förtroendevalda politiker nöjt sig med att administrera sönderfallet. Organiserad brottslighet brottslighet har haft fritt fram att utvecklas och att det brinner en skola om dagen verkar inte bekymra någon i ansvarig ställning.

Svenska skolor brinner mest – i hela världen

  • Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen vad gäller anlagda skolbränder … FoF.
  • En skola brinner – varje dag … Aftonbladet.
  • Förskola och bilar i brand i Kroksbäck … KVÄLLSPOSTEN.

Utomlands är man förundrad över varför det brinner så många skolor i Sverige? Och numera brinner också bilar och det kastas stenar på brandmän. Och i våra storstäder finns nu stadsdelar och områden som är definierade som otrygga och farliga, där ambulans och brandkår har order att invänta poliseskort innan de kör in (vilket orsakat dödsoffer, då ambulans kommit försent efter att ha inväntat poliseskort).

Men detta verkar inte bekymra ledande tjänstemän eller ansvariga politiker – som lugnt sover vidare (de får ju sin lön ändå – även om de inte presterar något resultat). Men den organiserade brottsligheten sover inte, utan den utvecklas epidemiskt som en cancer i samhällskroppen.

Även folket sover då de inte förpassar inkompetenta politiker till avbytarbänken. Detta måste bli en strategisk valfråga i nästa val – helst innan ”svensk maffia” tagit över även samhällets demokratiska institutioner (och där är vi snart om denna flathet tillåts fortsätta från ansvarigt håll).

Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M) uträttade t.ex. inte mycket på 8 år – och inte hennes företrädare heller. Politikerna är yttersta ansvariga för tillsättning av kompetenta tjänstemän och de är således ansvariga för RESULTATET inför sina väljare. Ett ansvar som inte kan delegeras.

Utvecklingen kanske beror på att Sverige styrs av ”lekmän” som gjort politisk karriär och av mediokra tjänstemän som gjort karriär inom den offentliga sektorn där man inte behöver leverera resultat – bara prat. Först nu börjar ansvariga politiker långsamt vakna upp – ett par decennier för sent. Även folket börjar så smått inse vad som händer. Vi får hoppas att det inte är för sent för att rädda vår öppna demokrati och vårt välstånd – annars går våra barn och barnbarn en mörk framtid till mötes.

  • Sexbrott bör leda till utvisning … SvD.
  • ”Nödvändigt att strama upp flyktingpolitiken” … SvD.
  • ”Sverige måste kunna säga nej till flyktingar” .. SvD.

Merkel backar upp tuffare flyktingpolitik. Även de som döms till villkorliga straff ska vara skyldiga att lämna landet, anser förbundskanslern. – Om en flykting inte följer reglerna, så måste det få konsekvenser. Det innebär att de kan förlora sitt uppehållstillstånd, oavsett om de får en villkorlig dom eller fängelse, sade Merkel efter mötet.Enligt Merkel ligger en lagändring ”inte bara i medborgarnas intresse, utan det är också av intresse för flyktingar här”. …

De flesta flyktingar kommer hit i ärligt uppsåt. Men vi kan inte låta den klick som begår brott förstöra för alla andra – både för svenskar och ordentliga immigranter.

Flyktingar som inte följer svensk lag bör självfallet förlora sin asylrätt och förpassas från Sverige för all framtid. Om de begår allvarliga brott som ger fängelsestraff så ska de självfallet avtjäna detta i sitt hemland eller annat land – med förbud att återvända till Sverige. De ska inte ”skolas in” i svensk kriminalitet och bygga nätverk på svenska anstalter – på svenska skattebetalares bekostnad.

Detta skulle sända en tydlig signal till de som kommer hit i kriminellt syfte. Då skulle det vara förenat med hög risk att begå brott – inte som idag låg risk och hög lönsamhet, vilket samvetslösa personer snabbt kommer till insikt om.

Genomsnittskostnaden för en fängelseplats i Sverige ligger runt 6000 kronor per dag och snittpriset inom EU ligger på 1000 kronor per dag. Billigaste är Albanien med en kostnad på 30 kronor per dag. Ska vi outsourcar de fångar som inte har i Sverige att göra till Bulgarien (av kostnadsskäl – vilket också skulle göra det ännu mer avskräckande att begå brott i Sverige)? Vi måste välja vad som är viktigaste, vad vi vill lägga våra begränsade resurser på – en bättre fungerande äldreomsorg eller … . Det är också viktigt att sända kraftfulla och verkningsfulla STYRSIGNALER.

Pensionärer drabbas hårt i Sverige och känner inte längre trygghet

– inte ens i sitt eget hem.

Medan ansvariga politiker och tjänstemän nöjer sig med att administrera ett system som kollapsar (de för ju full lön ändå). Den epidemiska ökningen av brott drabbar framför allt de äldre, som inte kan försvara sig. Med nuvarande politik och ledning så är äldre inte ens säkra i sitt eget hem. Och än värre lär det bli om inget görs.

Hon ledde en av åldringsligorna

Den 49-åriga rumänska kvinnan hade dömts i åtta länder när hon fick tre års fängelse i Alingsås tingsrätt. Efter avtjänat straff drog hon till London, och åkte fast för nya stölder. Åtalet mot ligan omfattade 26 fall av grovt bedrägeri och grov stöld på 21 orter, från Helsingborg till Nacka. Några enstaka åldriga män fanns med bland brottsoffren men majoriteten var kvinnor, mellan 58 och 87 år gamla.

”Straffet” hade ingen avskräckande effekt och det hade ingen rehabiliterande effekt – men det kostar skattebetalarna skjortan + plus den otrygghet som de utsatt sina offer för. Det måste bli ett stopp på detta vansinne – detta slöseri med livskvalitet och skattemedel!

Svenska fångar är 200 gånger så dyra som bulgariska

Att utreda och lagföra kvinnan och hennes fem medbrottslingar har uppskattningsvis kostar runt tio miljoner kronor – om inte mer. Och kvinnans kost och logi i svenskt fängelse kostar 6.000 kronor per dag eller knappt sju miljoner kronor för tre års fängelse i Sverige, där hon kan putsa på sin svenska och bygga nätverk med andra brottslingar.

Genomsnittskostnaden för fängelse ligger i EU på tusen kronor per dag och det skulle bli drygt en miljon kronor för tre år. Det innebär att svenska skattebetalare skulle spara sex miljoner kronor, bara på denna kvinna.

Det lägsta priset för en fängelseplats står Bulgarien för där en fånge bara koster 30 kronor per dag, vilket blir 33.000 kronor för tre år. Det är alltså 200 gånger dyrare i Sverige.

Sannolikt är det också mer avskräckande för turistande brottslingar på kriminell turné att få avtjäna sitt straff i t.ex. Bulgarien. Man skulle också kunna utfärda en dom om ytterligare flera års fängelse om de efter att ha avtjänat sitt straff sätter sin fot på svenskt territorium igen (och i Bulgarien koster det bara 11.000 kronor per år).

Plötsligt skulle brott inte löna sig längre i Sverige och inflödet av internationella ligor skulle kraftigt minska. Och vi skull kunna lägga fler skattekronor på t.ex. en fungerande hemhjälp och bättre mat för äldre. De ska också kunna känna trygghet på äldre dar.

Idag drar vi till oss brottslighet som flugor dras till en sockerbit – på grund av inkompetens.

Detta är EN pusselbit i arbetet med att reducera brottsligheten och öka tryggheten i Sverige, men det kräver ju förstås att ansvariga tjänstemän och politiker tänker nytt och agerar utanför sina ”boxar”. Om de hade varit sina uppgifter mogna, så hade de redan gjort det. Det betyder att endast externa professionella krafter kan rädda tryggheten.

Även sjukvårdens resurser tyngs ner av ökad kriminalitet

– och av massinvandring (då många är i dåligt skick – inte minst tandhälsan)

Citat (källa … GP):

Att Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) fått ta emot ett stort antal patienter till följd av den ökade tunga brottsligheten kan inte vara okänt. Hot och våld mot medarbetare och patienter har ökat på ett dramatiskt sätt.

Sjukhuset har tvingats förstärka och utveckla säkerhetsarbetet, inte minst inom psykiatrin.

Från regionens håll visas ingen förståelse för att detta påverkar ekonomin och möjligheten att hålla budgeten. Andra sektorer i vårt samhälle får extra tillskott vid extraordinära insatser, så varför inte SU?

Folket har vaknat

Det som händer just nu i Sverige är att folket börjar vakna och få upp ögon för vad som händer. Politiker, tjänstemän och media underskattar folkets förmåga att tänka själva och nu börjar allt fler medborgare tydligt se resultatet av förd politik. Folket börjar förstå att de själva måste sätta sig in i politiska frågor och sedan själva agera – annars går det ju åt skogen med landet.

Invandringspolitiken ligger högt upp på agendan. Men tyvärr så har politisk inkompetens under decennier även underminerat folkhälsan, skolan, vården, omsorgen, försvaret och rättsväsendet. Även finansmarknaden behöver ses över och arbetsmarknaden behöver reformeras (bli mer flexibel).

Så det blir en hel del för nästa generation politiker att ta tag i – och valet 2018 kan bli ett ödesval. Om ”lekmän” fortsatt kommer att styra Sverige efter 2018 – då kommer sannolikt vårt öppna demokratiska samhälle att gå under och vårt välstånd kommer att flytta någon annanstans.

Frågan är om vi vaknat i tid?

Frågan är om vi kommer att hoppa ”ur askan in i elden”?

Kommer vårt öppna och demokratiska samhälle att överleva?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen