S o S (Sund o Slank) – för företag och privatpersoner

  • Sjukfrånvaron ökar idag snabbt … DAGENS Medicin.
  • ”Regeringen har tappat kontrollen över sjukskrivningarna” .. DN.
  • Sjukfrånvaron har ökat med 60 procent sedan 2010. Ökningen fortsätter visar siffror från Försäkringskassan, rapporterar SR Ekot …
  • Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade med 48 % mellan 2012-2014 och utgör nu 40 % av samtliga sjukfall (FK) … VG-region

Nu finns en kostnadseffektiv lösning – en viktig pusselbit för att vända trenden – på medarbetarnas villkor.

Optimera din hälsa och vikt

– redan till sommaren?

Kostdemokrati har tidigare tagit fram ett alternativ till Gastric Bypassoperationer (viktoperationer) som i första hand vänder sig till vården och även som ett alternativ till de privatpersoner som överväger att privat betala för en Gastric Bypassoperation. Vi benämner detta förstärkta program ”SoS-Plus” – det självklara alternativet till viktoperation. På köpet fås breda och djupa kunskaper om kost och hälsa som man behöver för att hålla sin vikt och för att även fortsättningsvis vårda sin hälsa och prestationsförmåga på bästa sätt.

Vi har nu renodlat, förenklat och komprimerat vårt tidigare program för att bättre passa organisationer, företag och privatpersoner med måttlig övervikt (20-30-40 kg) – utan att ge avkall på kvalitet eller resultat. Det nya ”lättare” programmet kallar vi ”SoS” som löper på halva tiden till halva kostnaden (jämfört med tidigare) – ett program som passar ALLA som vill öka sin livskvalitet.

”S o S” (Sund o Slank)

– ett kombinerat hälso- och kompetensutvecklingsprogram

Detta nya trimmade koncept kallar vi rätt och slätt för ”S o S (Sund o Slank)” – som liksom tidigare fokuserar på hälsa och prestationsförmåga (viktkontroll fås på köpet) – där resultatet räknas.

Vi har halverat både tiden och kostnaden – ett koncept som passar alla med hälsoproblem, de med lättare övervikt eller de som är prediabetiker eller diabetiker (som totalt mer än en miljon svenskar är).

Fokus ligger på hälsa och på att få kunskaper, insikter och erfarenheter – en spännande upplevelseresa mot att optimera sin livskvalitet. På köpet blir våra elever ”diplomerade kost- och hälsorådgivare” med kunskaper som är förankrade i egna erfarenheter. ”Examensprovet” är att lyckas med sig själv.

S o S (Sund o Slank) riktar sig mot:

Organisationer som vill reducera sjukfrånvaro och sjuknärvaro – med hänsyn tagen till respektive medarbetares individuella förutsättningar och önskemål.

Organisationer som förstår värdet av att vårda sin viktigaste resurs – sina medarbetare – utifrån deras förutsättningar. Medarbetarna ska själva kunna ta ansvar och påverka sin hälsa och vikt (vilket kräver kunskap) – vi kallar det ”egenkontroll”.

Organisationer som vill hjälpa sina medarbetare att förebygga prediabetes och diabetes – som redan har drabbat mer än en miljon svenskar (en folksjukdom som i sin tur orsakar allvarliga kroniska sjukdomar). Förutom mer än en halv miljon prediabetiker finns det mellan 100.000 – 150.000 svenskar med utvecklad diabetes utan att de vet om det – och då är risken för skador på hjärta, kärl och ögon som allra störst.

150 000 personer kan ha typ 2-diabetes – utan att veta om det … Aftonbladet

..
Företag som vill optimera kvalitet och produktivitet – vilket kräver friska medarbetare.

Företag med skiftarbete som vill hjälpa sina medarbetare med att förebygga de ohälsoproblem som skiftarbete kan ge upphov till – och som samtidigt vill förebygga de kvalitets- och produktivitetsproblem som ett kraftigt varierande blodsocker kan ge upphov till (trötthet och bristande uppmärksamhet).

Organisationer och företag som vill stärka ”team-andan” och som vill öka kunskapen runt angelägna hälsofrågor.

Målgruppen är de som inte själva lyckas ta kontroll över sin hälsa och vikt – som behöver mer kunskaper, insikter och hjälp med att lägga om sin livsstil mot ett sundare och slankare liv – utan att behöva försaka livets goda.

Målgruppen är främst de med ohälsoproblem och en måttlig övervikt (vikt max 150 kg) – som vill satsa på att optimera sin hälsa och samtidigt kontrollera sin vikt på ett naturligt och hälsosamt sätt.

Målgruppen är de som snabbt vill nå resultat – utan svält och med träning på egna villkor (våra ”provelever” nöjde sig med vardagsmotion).

Målgruppen är de som vill lära sig att träna på ett hormonellt intelligent sätt så att man bygger upp kroppen och inte sliter ner den. Allt ifrån vardagsmotion till elitidrott. Det är viktigt att röra på sig av hälsoskäl och det blir lättare och roligare om man först tar sig an ohälsa och övervikt.

Målgruppen är de som vill satsa på ett kompetensutvecklingsprogram där vi varvar teori med praktik och där man anpassar programmet mot respektive elevs förutsättningar – med professionellt stöd. Vi menar också att personliga möten och tillgång till support under hela kurstiden är viktigt för att lyckas.

”Examensprovet” är att lyckas med sig själv och på köpet blir man ”diplomerad kost- och hälsorådgivare” – med både breda och djupa kunskaper förankrade i egna erfarenheter.

Målgruppen är de som är intresserade av teknologibaserad modern medicin och som är i behov av en holistisk hälsoanalys – och som vill ha hjälp med att rätta till de brister och obalanser som upptäcks (se nedan).

Målgruppen är de som vill testa vad de tål och inte tål i matväg – viktig information när man ska utöka menyn efter det man förbrukar sitt överviktsfett. Intag av fel mat kan orsaka magproblem och läckande tarm som i sin tur ger upphov till andra ohälsoproblem.

Målgruppen är de som är trötta på bluffprodukter som t.ex. Coffee Slender och XL-S MEDICAL (som även säljs på apotek) som säger att deras kunder går ner tre gånger så mycket i vikt jämfört med lågkaloridiet.

Ett märkligt påstående då lågkaloridieter (Nutrilett, Modifast, Allévo …) i själva verket är ”gödningsdieter” som gör att man går UPP i vikt i slutänden (så kallad Jojo-bantning – som skadar hälsan).

Går man upp i vikt tre gånger så mycket med XL-S MEDICAL?

Målgruppen är de som själva försökt med LCHF – men som inte på egen hand lyckats med att kontrollera sin vikt eller få kontroll över sina ohälsoproblem. Också för de som vill lära sig mer – för att t.ex. kunna ta hand om sin familj på bästa sätt. Det är viktigt med egen kunskap baserad på sann vetenskaplig fakta då våra myndigheter till stor del ger ut felaktiga råd som strider mot vetenskap – rekommendationer som orsakar diabetes, fetma, kroniska inflammationer och annan ohälsa.

Målgruppen är de som förstått att de kostråd som Livsmedelsverket, vården och bantningsklubbar (Viktväktarna, Itrim, Xtravaganza, …) ger ut i själva verket skapar ohälsa och ÖKAR övervikten efter den initiala viktnedgången (som en svält med fettsnål lågkalorikost ger).

Livsmedelsverkets kostråd har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år.

En omfattande hälsoanalys av hela kroppen och hjärnan

– med hjälp av teknologibaserad medicinsk utrustning.

Hälsoanalys med hjälp av teknologibaserade utrustning – medicinskt godkänd utrustning med hög noggrannhet (medicinsk ”guldstandard”) som ger ”hard facts” om hälsostatus både FÖRE och EFTER. Det som mäts och som presenteras på ett pedagogiskt sätt är cellaktivitet i olika organ, kroppssammansättning, det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet, insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler.

Vidare avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens pH-värde och ev. inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas (jämvikt) vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning. Våra elever kommer att se hela sin kropps alla funktioner via grafik på skärmar. Det är även möjligt att se olika typer av mikroorganismer i kroppen som kan ligga till grund för ohälsa.

Det är lättare att normalisera sin vikt om man åtgärdar underliggande hälsoproblem som kan motarbeta en viktnormalisering. Många är t.ex. prediabetiker eller diabetiker utan att veta om det – med farligt höga insulinnivåer och ett högt blodsocker – som ger organskador och som förhindrar viktnedgång. En utveckling som kan vändas – även för de som redan har fått sin diabetesdiagnos.

Se nedan en blodsockerkurva FÖRE med den kost vården rekommenderar tillsammans med insulininjektioner och EFTER med lågkolhydratkost och inga läkemedel – och på köpet en viktnedgång på 40 kg. Ett lågt och stabilt blodsocker ger förutsättningar för att kunna hålla sig både frisk och normalviktig. Observera att detta gäller de allra flesta prediabetiker och diabetiker – mer än en miljon svenskar (och drygt 100.000 svenskar är diabetiker utan att veta om det). Att gå ner i vikt med höga nivåer av insulin och ett högt blodsocker är nästintill omöjligt.

FÖRST visas hur blodsockret svänger kraftigt för en diabetiker typ 2 som följer vårdens behandlingskoncept (högkolhydratkost och insulin) och EFTER att ha gått över till lågkolhydratkost (och inget insulin) – som är den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och fetma.

Efter att ha börjat med lågkolhydratkost behövde patienten inte längre injicera insulin och behövde inte heller någon annan diabetesmedicin – och vikten normaliserades (minus 40 kg). Risken för följdsjukdomar minskade väsentligt.

Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost …Kostdoktorn

Ann Fernholm, medicinjournalist

Nedan direktlänkar till ”LCHF – Diabetes – Vetenskapens värld SVT2” som sändes 2011 och på fem år har praktiskt taget INGENTING hänt inom vården. Trots att lösningen på ett av vårdens allra största problem – diabetes och fetma – presenterades i inslaget för fem år sedan (sover vårdens ansvariga – eller mörkar de medvetet?). Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm var minst sagt överraskad över resultatet – som var osannolikt bra.

Hur kunde detta resultat vara möjligt – utan att det används inom sjukvården? Svaret är att det skulle skada läkemedelsindustrins vinstintresse om diabetiker blev friska och läkemedelsbefriade bara genom att byta kost.

Observera att detta fungerar för praktiskt taget ALLA diabetiker – men politiker, myndigheter och vårdens ledare väljer att blunda inför fakta.

Dr Annika Dahlqvist

Doktor Dahlqvist berättar sin fantastiska hälsoresa som inledes med att hon bytte ut skräpmat mot naturlig mat och om hennes kamp för att hennes patienter skulle få den bästa vård – en fight som kostade henne jobbet och som höll på att kosta henne sin läkarlegitimation (trots att hon hade rätt) ….

Det faktum att politiker, tjänstemän och läkare riskerar att råka illa ut om de tar bladet ur mun gör att de allra flesta tiger tyst och bara gör vad andra gör. Ohälsoindustrins lobbyister finns lite överallt och ser till att ingen säger för mycket – de har t.o.m. en egen förening vid namn ”VoF”.

Dietistförbundet ser till att landets kostchefer och dietister håller sig inom givna ramar – som fastställs av organisationer som kontrolleras av industrin. Cirkeln är sluten och vi blir grundlurade på skattepengar och på vår hälsa.

Därför måste vi själva ta befälet över vår egen och våra barns livskvalitet – vilket kräver kunskaper.

S o S (Sund o Slank)

Våra ”provelever” hade innan provat ”allt” (även LCHF) – men gick ändå upp i vikt. De hade vid kursstart cirka 35 kg övervikt vardera – plus diverse ohälsoproblem.

Våra ”provelever” genomgick programmet ”S o S” och resultatet är enastående – både vad gäller vikt. midjemått och hälsa. Blodtryck normaliserades, den kardiovaskulära hälsan förbättrades (risken för hjärtattack och stroke minskade) och den självläkande förmågan stärktes. En av eleverna var ytterst nära att utveckla diabetes typ 2 – en utveckling som nu är reverserad.

S o S är ett kostnadseffektivt kompetensutvecklingsprogram med en ”kick-start” och som avslutas med en stabiliseringsfas. Kostnaden för programmet som totalt löper under 18 månader ligger i samma härad som den totala lönekostnaden för EN månad för en medarbetare. En mycket lönsam investering.

Lönekostnad

EXEMPEL 1. En medarbetare (50 år) med månadslön på 25.000 kronor kostar företaget 417.556 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 39.767 kr. Med upprepad sjukfrånvaro kan det bli en betydligt större kostnad.

EXEMPEL 2. En medarbetare (50 år) med månadslön på 30.000 kronor kostar företaget 501.067 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 47.720 kr. Även här sparas mycket om medarbetarnas hälsa förbättras – för bägge parter.

En lönsam investering – med kort payoff tid

S o S-programmet kostar 49.400 kronor per anställd (exkl. moms) och med tanke på att hälsoeffekter kommer snabbt för de som satsar helhjärtat – så är sannolikt investeringen i många fall redan återbetald innan programmet avslutas efter 18 månader (att byta livsstil tar normalt 12 – 18 månader).

Organisationen får på köpet kunniga medarbetare – som kan inspirera kollegor att också ta tag i sina hälso- och viktproblem (att det fungerar syns ju). Om man inga hälsoproblem har, så kanske man vill förebygga framtida ohälsa eller bara optimera sin prestationsförmåga på ett naturligt och hälsosamt sätt – utan att behöva ge avkall på livets goda.

Team-bygga

Om du bor och arbetar i eller i närheten av Göteborg – tala med din arbetsgivare och tala om att detta är något som du behöver och som du vill satsa helhjärtat på – och att det kan inspirera andra att ta tag i sina ohälsoproblem när de ser resultatet. Företaget får goda exempel och viktiga kunskaper hos sina medarbetare. En investering till ett mycket bra pris – ungefär en månadskostnad – som snabbt betalar sig.

Bilda gärna ett team (6 – 8 personer) inom organisationen som sporrar och hjälper varandra – sedan sprider sig friskhet och prestationsförmåga som ringar på vattnet.

Kunskaper som även kommer familjen, nära och kära till livs.

För privatpersoner har vi ett introduktionserbjudande värt 12.350 kronor – då priset för privatpersoner inkluderar momsen. Det innebär att att S o S för privatpersoner kostar ungefär hälften så mycket som en viktoperation – en operation som vi bestämt avråder ifrån med tanke på risker, biverkningar och ett dåligt slutresultat (se nedan).

Viktoperationer är en dålig affär även för samhället på grund av stora vårdkostnader, ökad risk för alkoholism och för förtidspension – för att nämna något. Framförallt innebär en viktoperation att man underminerar hälsan och försämrar sin livskvalitet – helt i onödan.

Vad skiljer ”SoS” från ”SoS-Plus”?

Vårt behov av näring är essentiellt (livsviktigt)

Vi äter runt ett ton mat per år och för att kunna tillgodogöra oss näringen så måste vi spjälka maten och då är det viktigt att saltsyran i magsäcken fungerar på ett optimalt sätt (annars råkar vi ut för näringsbrist som underminerar hälsan). Magsyran är också ett försvar mot oönskade bakterier, virus och annat som kan följa med maten,

I vårt större paketet ”SoS-Plus” ingår Heidelberg-testet i programmet – medan en enklare test görs i ”SoS”.

Heidelbergtest – magsyretest

Har du matsmältningsproblem, intoleranser mot mat, sura uppstötningar? Går du på syranedsättande läkemedel och är diagnostiserad med för mycket magsyra? Sliter du med diarré, förstoppning eller gasbildning?

De flesta matsmältningsproblem startar i magsäcken. Matintoleranser uppstår oftast för att maten inte bryts ner tillräckligt i magsäcken. Om maten inte bryts ner tillräckligt så måste magsäcken pressa ihop sig hårdare för att tömma sig och då kan det komma magsyra uppöver vilket känns som halsbränna, sura uppstötningar. Går du på syranedsättande så är det stor sannolikhet att du är felmedicinerad och att du dämpar symptom på bekostnad av matsmältningen.

Heidelbergtestet är den bästa medicinska undersökningsmetoden för att mäta:

  • Fastande magsyrenivå.
  • Över- eller underproduktion av magsyra.
  • Om magsäcken tömmer sig på riktig tidpunkt.
  • Speciella problem med slemproduktion, pylorisfunktion, etc.

Vad man måste lösa för att få magsäcken och matsmältningen till att fungera

Värt att notera är att vid en Gastric Bypassoperation så förlorar patienterna 80 – 90% av sin magsäck och också det mesta av sin saltsyra – vilket är en av anledningarna att ALLA patienter som genomgått en Gastric Bypass drabbas av en kronisk brist på näringsämnen (då de inte kan bryta ner maten på rätt sätt). Detta leder ju till att hälsan successivt undermineras så att till slut sjukdom och lidande uppstår.

Hur kunde vården missa detta? Eller bryr de sig inte? Eller vågar de inte utmana en tremiljardersindustri i Sverige – som lever på att invärtes stympa överviktiga patienter?

Det nya renodlade konceptet ”SoS” passar ALLA som vill optimera sin hälsa och prestationsförmåga – och för de som vill lära sig mer eller bara förebygga ohälsa. Men visst har de med prediabetes och diabetes eller de med övervikt extra stor nytta av den hjälp och de kunskaper och insikter de får.

Genom att ta fighten mot diabetes och fetma så tar man indirekt också fighten mot det metabola syndromet, mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

Trycket på sjukvården skulle minska markant om fler lärde sig förebygga dessa sjukdomar – istället för som idag ”odla” och ”göda” dem.

Nedan en fördjupning om Gastric Bypass och dess konsekvenser

– med viktig information om man funderar på Gastric Bypass.

Hur kan detta tillåtas? – och t.o.m. finansieras med skattemedel?

När Anne Moijé. 42, vägde 130 kilo och inget hjälpte mot fetman förminskades hennes magsäck i en gastric bypass. Sedan dess är hennes liv en katastrof. Nu väger hon 42 kilo.

– Jag kan inte behålla någon mat, jag kräks upp allt. Jag är rädd att jag snart dör av näringsbrist, säger hon.

Citat:

Smärtorna i buken kom inom en månad efter operationen. Ett halvår senare började Anne kräkas då och då när hon åt. Hon drabbades av flera magsår och tarmvred. – På den tiden hade jag fortfarande hungerkänslor. Hon började åka in och ut på Ersta sjukhus för sina tilltagande problem. Sedan dess har hon genomgått datortomografi ett 20-tal gånger samt ett 20-tal operationer, som titthålskirurgi i buken och olika kirurgiska ingrepp för att åtgärda misstänkta fel. Men inget har hjälpt Läkarna hittar inga förklaringar. I journalerna beskriver de Anne som ett ”komplicerat fall”.

Anne Moijé drabbades av en svår infektion efter en operation som tog månader att läka ut.

Förra sommaren fick hon en venport inopererad för att få näringslösning rakt in i blodet eftersom hon var undernärd. När hon inte blev bättre beslutade läkarna att återkoppla tarmarna och därpå göra en gastric sleeve (en annan metod för fetmaoperation) eftersom Anne var rädd för att annars åter drabbas av svår fetma. Det skedde i februari i år. Sedan dess mår hon sämre än någonsin.

– Då började jag kräkas hela tiden och fick hemska kramper när jag åt.

Då slutade jag äta helt. Magsmärtorna är numera kroniska. Anne drabbas även av konvulsiva bukkramper om hon äter eller får näring direkt in i tarmen. Hon har åkt in akut till sjukhuset ett 30-tal gånger för smärtorna, undernäring och vätskebrist.

Ligger som ett kolli. I höstas försökte Anne ta sitt liv.

– Jag kände att jag inte ville leva längre. Jag känner mig varken som mamma, väninna eller fru, jag bara ligger som ett kolli och tillför ingenting, säger Anne som har en 12-årig dotter med sin make.

Anne säger att hon vill leva, men att ”en människa inte orkar hur mycket som helst”.

KOMMENTAR: Ett onödigt slöseri med livskvalitet och med skattepengar. Så länge sjukvården har råd med att på detta vis förstöra folks liv så har de för mycket pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen