SLV – vårt progandaministerium

PROPAGANDAMINISTERIUM

[ Propaganda (av det latinska propagare, ’fortplanta’, ’utbreda’), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt. Källa: Wikipedia ]

Vår kommentar på krönikan: Livsmedelsverket visar ett hänsynslöst förakt för vetenskap – och fortsätter att ge kostråd som leder till ökad ohälsa!

Media styr och kontrollerar medborgarna

För att lyckas med propaganda gäller det att kontrollera media, för att vi medborgare styrs till stor del via tidningar, radio och TV, där ”auktoriteter” erbjuds utrymme.

Livsmedelsverkets senaste bristfälliga rapport och verkets undermåligt underbyggda slutsatser används nu i ett försök att återta initiativet, trots att det innebär ett oerhört lidande för folket och att det dränerar samhället på resurser.

Livsmedelsverkets ”armé” av mer än 1200 dietister anslutna till Dietistförbundet, kostchefer, läkare och sköterskor behöver stöd av SLV för att orka stå emot två miljoner uppretade medborgare som med stöd av lag, vetenskap och egen beprövad erfarenhet nu utmanar Livsmedelsverkets trossatser, som SLV t.ex. vill påtvinga alla våra skolbarn (lika med ”kostdiktatur”).

Enligt en webbfråga i DN 2012-03-14 med 23.500 svarande är nu LCHF tre gånger större än ”tallriksmodellen”. Ändå ska alla skolbarn påtvingas ”tallriksmodellen” och lightprodukter i form av lättmjöl och lättmargarin!

Det vi ser nu är ett desperata försök att återta initiativet, medan verkligheten hunnit ikapp och opinionen växer sig allt starkare.

Alltfler forskare, läkare och professorer (redan för två år sedan) byter sida och även dietister har nu modet att utmana direktiv som de vet är felaktiga. Mycket snart kommer Livsmedelsverkets föråldrade sätt att verka och deras direkt farliga kostråd, att rämna, likt Berlinmuren.

Men alltjämt ställer media som vanligt plikttroget upp när Livsmedelsverket kallar till presskonferens. Är de förblindade av Livsmedelsverkets auktoritetsutstrålning månntro, eftersom de okritiskt publicerar det som läggs framför dem?

Livsmedelsverkets resultat efter 20 års arbete är en katastrof. Men det verkar inte få dem att tänka till eller ändra på sitt beteende, sina koncept, och nu fiskar de efter mandat (nationell samling att leda) och skattemedel för att ytterligare förvärra ohälsan, som hotar att sänka hela vårt framtida välstånd.

Hög tid att ansvariga politiker vaknar upp och tar befälet!

Media rapporterat okritiskt den propaganda som Livsmedelsverket meddelar och journalisterna verkar ha glömt sin granskande uppgift, i medborgarnas tjänst.

År 2009 försökte Sven Erik Nordin uppmärksamma media på vad som föregick bakom kulisserna, men intresset var noll, trots att det var ”KIOSKVÄLTARE”,.

Undantag finns

Media verkar ännu inte ha förstått, men det finns undantag, som t.ex. följande ledare som publicerades häromdagen:

Ledare Norrköpings Tidningar (publicerad 2012-09-14): Gamla råd och ny vetenskap

Du är vad du äter, brukar det heta. Och vi svenskar äter fel, i vart fall om man ska lita på Livsmedelsverkets senaste rapport som generaldirektören Inger Andersson presenterade på debattplats i Dagens Nyheter i går, torsdag. Rapporten är delvis oroande.

Svenskarnas kosthållning har blivit något bättre de senaste decennierna. Men vi äter fortfarande alldeles för mycket ”socker, salt och mättade fetter”, enligt Livsmedelsverket.

Bland vuxna utgörs 15 procent av näringsintaget av godis, läsk, bakverk och chips. Med tanke på att det dessutom är en genomsnittssiffra för befolkningen är det förmodligen många som får i sig mer än 15 procent, med tanke på att allt fler väljer en kost utan socker och med färre kolhydrater.

Samtidigt finns det betydande skillnader. Kvinnor äter något nyttigare än män. Äldre äter bättre än unga och låginkomsttagare äter sämre än höginkomsttagare.

I dag finns det fler överviktiga män i Sverige än normalviktiga! Man kan med fog tala om att det råder en fetmaepidemi i såväl Sverige som västvärlden i stort.

Följderna av denna epidemi syns i vårdstatistiken och ohälsotalen. Följdsjukdomarna av övervikt och dålig kosthållning är väl kända och sambanden mellan allvarliga sjukdomar och det vi stoppar i oss blir allt tydligare.

Med tanke på vilket genomslag Livsmedelsverket har när det gäller kostråd och kosthållning på skolor, sjukhus, äldreboende och annorstädes kan man fråga sig om verket verkligen ger och har gett rätt kostråd?

Att 15 procent av näringsintaget består av skräpmat är skandalöst, men kanske borde det också vara en diskussion kring att närmare 30 procent av intaget kommer ifrån spannmål och potatis?

I somras ”larmade” Svensk Dagligvaruhandel att svenskarna köper allt mer mättat fett, som riktigt smör och Bregott. Ökningen för dessa varor var nio procent, samtidigt minskade försäljningen av lättmargariner med åtta procent. Svenskarna väljer bort margarin och nyckelhålsmärkta varor till förmån för mat som är mindre processad.

Det pågår en stundvis hätsk debatt mellan förespråkare för olika kosthållning. Lågkolhydratkost i olika former ställs mot tallriksmodeller och kostråd som har ett par decennier på nacken. Samtidigt presenteras hela tiden ny forskning som helt eller delvis går på tvärs med tidigare kostråd.

En enkel ögonöppnare brukar vara att läsa innehållsförteckningen på det margarin Livsmedelsverket rekommenderar och sedan på ett paket smör. Sedan kan man fråga generaldirektören och andra varför alla dessa tillsatser är nyttigare för människokroppen än naturliga produkter utan tillsatser.

Riktig mat är kanske inte alltid populär eller ens rekommenderad av Livsmedelsverket, men i längden är det både godare och nyttigare.

Källa: nt.se

Livsmedelsverket rekommenderar lightprodukter från två års ålder (varför kan de inte förklara eller vetenskapligt belägga)

Livsmedelsverket rekommenderar lättmargarin och lättmjöl och att inga alternativ skall serveras – dvs. kostdiktatur.

Fundera på varför de vill påtvinga alla våra skolbarnen ett onaturligt omestrat industrifett fullt med tillsatser och restkemikalier, från två års ålder.

Ett onaturligt fett vars långtidseffekter är outforskat.

Om Sveriges alla barn och skolungdomar gick över från lightprodukter (lättmjölk och lättmargarin) till riktig mat skulle kommunerna spara cirka 85 miljoner kronor per år. Skolbarnen skulle få ökad energi och lättare kunna följa undervisningen.

En berättigade fråga: Vad tusan sysslar Livsmedelsverket med?

PS.

Propagandaministerium i Tyskland under andra världskriget

Inte dumma – men lättledda

Vi människor är otroligt osannolikt lättpåverkade, vilket bland annat visades i ett socialpsykologiskt experiment i USA kallat ”The Third Wave”. Det tog fyra dagar att förvandla en normal skolklass i USA till ”nazister”(!).

Ett skrämmande experiment som visar människans mottaglighet för välregisserad propaganda. Experimentet visades nyligen i svensk TV. Wikipedia

Denna mänskliga egenhet är industriella särintressen väl medvetna om och de engagerar lämpliga aktörer i detta skådespel ägnat att få oss att tro på just deras säljbudskap, gärna förtroendegivande organisationer och aktörer med imponerande samhällspositioner och gärna professorstitlar (adjungerande professorstitlar kan också köpas av särintressen).

Ett exempel på hur det går till är när Hjärt-Lungfonden dumpade Becel för att de inte ville förstöra sitt varumärke (vilket kostade dem STORA pengar i utebliven sponsring). Budet till då 1,6 & 2,6 miljonersklubben, med en upparbetad kanal mot svenska kvinnor, som nappade. Ett riktigt klipp!

Propagandan för margarinet Becel är nu anmäld av docent Uffe Ravnskov till Konsument- och Livsmedelsverket, för vilseledande reklam.

En handfull aktörer bereds alltid plats i media och styr därigenom till mycket stor del folkhälsans utveckling.

Vi kan t.ex. nämna några framträdande:

  • Professor Stephan Rössner.
  • Professor Claude Marcus.
  • Professor Mai-Lis Hellénius.
  • Professor Charlotte Erlanson-Albertson.

Samtliga dessa aktörer har bindningar mot industrin och ingen av dem skulle beredas plats på KOSTDEMOKRATI, då deras inlägg till stor del baseras på påståenden och tro som saknar stöd i vetenskap och sann beprövad erfarenhet. Därtill strider ofta dessa påståenden mot vetenskap och sann beprövad erfarenhet, vilket är anmärkningsvärt.

Samtliga dessa aktörer har medverkat till att vi har fått en epidemi av diabetes, övervikt, metabola syndromet, magsjukdomar och andra kostrelaterade sjukdomar.

Trots ett alarmerande tydligt resultat har de inte ändrat på sina koncept mer än marginellt. Deras recept är ännu mer av det som vi vet inte fungerar, i hopp om att det skall fungera denna gång (ett förfarande som Albert Einstein benämnde ”vansinne”).

Den plattform de agiterar utifrån är den position och auktoritet som förlänats dem, vilket gör det möjligt att sprida en för medborgarna och samhället mycket skadlig propaganda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen