Dokumentär: läkaren som vägrade ge upp och kolesterolbluffen

Dokumentärfilmen som avslöjar ett dödligt maktmissbruk – i Sverige

Filmen handlar om en enskild läkare som söker sanningen om sjukdomars uppkomst och som därför förföljs på ett omänskligt och lagvidrigt sätt – och om hur cancerforskning blockeras och mörkas av forskare, läkare, media och myndigheter (medan ansvariga politiker duckar).

Cancer drabbar idag var tredje svensk och snart varannan. Varje dag får i snitt 177 svenskar sin cancerdiagnos och varje dag dör i snitt mer än 60 medborgare av sin cancer. Många i onödan!

Frågan är hur många som hade kunnat räddats? Dags för folket att vakna innan vi alla får cancer!

Not: År 2014 uppkom det 64 555 nya fall av cancer i Sverige (177 per dag). År 2011 dog 21735 svenskar av cancer i Sverige vilket blir i snitt 60 dödsfall per dag. Cancer utgör idag vår näst största dödsorsak och förväntas öka med 50%.

Ny kunskap negligeras och naturliga behandlingsmetoder (utan biverkningar) som konkurrerar med skolmedicinens cancerläkemedel blockeras och mörkas medvetet – av våra egna läkare och tjänstemän. Och ansvariga politiker bryr sig inte. En film om ett myndighetsmissbruk som kommer att få skandalen med Macchiarinis åtta patienter att blekna – då vi nu pratar om 65.000 nya patienter varje år i Sverige.

”Läkaren som vägrade ge upp” är en av vår tids viktigaste dokumentärfilmer om häxjakt på allt och alla som hotar läkemedelsindustrins monopol på cancer – som visas idag på bio Roy i Göteborg kl 19.00 (och det finns fortfarande några biljetter kvar). En gripande och spännande film som fungerar som en ögonöppnare för många. Cancer har blivit rå business på din bekostnad och inget får störa ”business as usual”.

Föreställningen 2 juni var fullsatt och ett (mindre) störande inslag var en liten grupp ungdomar från VoF som inte hade vett nog att uppföra sig när filmen visades. De störde stundtals med olika ljud och skrattade t.ex. på fel ställe. Oförskämt mot de som kommit för att se filmen.

VoF är en förening som aktivt stöder läkemedelsindustrins monopol på bland annat cancer och de bekämpar med alla till buds stående medel allt som utmanar detta monopol. De hade skämmigt nog T-shirts med texten VoF på sig.

VoF predikar att man ska vara skeptisk medan de själva okritiskt sväljer all propaganda från läkemedelsindustrin med hull och hår – ett fenomen som kallas kognitiv dissonans (de lurar sig själva). Signifikant är att de aldrig kritiserar läkemedelsindustrin, vacciner eller läkemedel. De jagar även kolloidalt silver och andra kosttillskott som verkar effektivt mot kroniska sjukdomar (som cancer).

Föreställningen 2 juni avslutades med applåder. Efter föreställningen signerade doktor Erik Enby sin bok ”Blod, mod och envishet: på spaning efter sjukdomarnas väsen”. En gripande och avslöjande bok om hur cancerutvecklingen främjas av våra läkare, professorer, våra egna myndighetstjänstemän och av media (inklusive public service). Ytterst ansvariga är våra folkvalda politiker som inte bryr sig.

Vill de att vi alla ska drabbas av cancer?

Om du tycker det är OK att snart varannan svensk får cancer så behöver du inte läsa boken eller se filmen. Men om du tycker att man ska använda den kunskap och de erfarenheter som redan finns för att vända på utvecklingen och minska på antalet cancerfall – så är boken och filmen något för dig. Ett nytt tillfälle att se filmen i Göteborg lär komma till hösten.

Många kommer att bli förvånade och knappt tro att detta utspelar sig i Sverige i modern tid – i ett land som gör anspråk på att vara en modern öppen demokrati och en rättsstat. Många som drabbats av cancer kommer att bli förbannade då de inser att de förnekats den bästa vården.

Lite som i ”Kejsarens nya kläder” där det i filmen klart framgår hur nakna på sakliga argument cancerindustrins företrädare och lobbyister är när de ställs till svars. Även när det gäller kompetens hos ledande auktoriteter inom vården och myndigheter blottläggs stora brister.

Om inte ansvarig sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) omedelbart agerar mot detta myndighetsmissbruk (och mot public service) så förtjänar inte partiet folkets förtroende i nästa val. OM hälften av alla cancerpatienter hade kunnat räddats så orsakar denna politiska tafatthet 30 onödiga dödsfall VARJE DAG (!) – som därtill föregåtts av ett stort onödigt mänskligt lidande. Därtill en stor belastning på vården och på samhällsekonomin.

Astrid Lindgren – när människor med makt slutar lyssna på folket

En recension efter premiären i Stockholm 24 maj 2016

Käre Börje!

Jag måste bara säga det igen: jag är oerhört, oerhört, oerhört imponerad av dig och ditt team!!! Filmen ni gjort är ett mästerverk, alla inblandade kan vara – med största möjliga rätta – stolta över sitt bidrag!

Jag bugar djupt, du är verkligen dokumentärfilmens Orson Welles – noga, saklig, dramaturgiskt korrekt, men samtidigt tillspetsad, dramatisk och spännande!

Det är en ära att fått vara med vid denna premiär och att få tagit del av Eriks fantastiska liv, glädjen och sorger – jag hoppas att han till slut kan ges den plats han förtjänar.

APPENDIX

Att mineraler och vitaminer är effektivt mot cancer bekräftades nyligen av 23 framstående experter:

Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar

En ny studie visar att mikrober i passiv och aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna uppfattningen inom läkevetenskapen att blod är sterilt. Forskarna misstänker nu att dessa mikrober kan vara orsaken till kroniska och inflammatoriska sjukdomar precis i linje med dr Erik Enbys slutsats som NewsVoice skrivit om tidigare.

Läkaren Ignaz Semmelweis blev förföljd på 1800-talet

– för att han utmanade de etablerade medicinska dogmerna

Läkarna i mitten på 1800-talet visste ingenting om de bakomvarande orsakerna till sjukdom som bakterier och varför hygien var viktigt. Här höll sig ungraren Semmelweis längre fram och insåg att det var något slags smittämne inblandat, dock okänt vad eftersom bakterier var okända.

Ignaz Semmelweiss (1818 – 1865) blev 47 år gammal.

I juli 1846 blev han chef för en förlossningsavdelning i Wien och noterade att spädbarnsdödligheten på grund av barnsängsfeber låg anmärkningsvärt högt, ofta över 10 procent­. Detta kunde han så småningom koppla till att medicinstuderande som förlöste kvinnorna ofta kom direkt från obduktionssalen utan att tvätta händerna. Semmelweis införde­ tvagning med klorerad kalk och talet för barnsängsdödlighet sjönk drastiskt – från 18,3 procent i april 1947 till 2,2 procent i juni samma år.

När han 1848 utvidgade rengöringen till att omfatta alla instrument som kom i kontakt med patienten under förlossningen kunde han närmast utrota barnsängsfeber från sin avdelning.

Men han förblev inte oemotsagd, utan det skulle ta ytterligare några årtionden innan bakterieteorin utvecklades och debattens vågor avseende hygienens betydelse gick alltjämt höga. När smittämnena sedan upptäcktes kom saken i ett annat ljus. Semmelweis hade haft rätt och större resurser lades på allmän hygien och renlighet. På 1930-talet kompletterades de sanitära strävandena med läkemedel som till exempel sulfa, från 1940-talet med penicillin och ökad kunskap om bakterier och virus genererade ny metodik.

Idag, 150 år efter Semmelweis, hålls infektionsrisken nere med autoklavering av kirurgiska instrument, desinfektion av huden före kirurgi, sinnrik specialventilation i operationssalar, skyddskläder för personal och antibiotika i infektionsprofylaktiskt syfte. Men problemen är för den skull inte helt eliminerade. I Sverige räknar man med att av 100 utskrivna patienter har eller får 5-10 procent en infektion. Uppemot en tredjedel av dessa hade varit möjliga att förebygga med vad man kallar ”optimala sjukhushygieniska­ åtgärder”. Så än finns det mycket att göra och den sjukhushygieniska utvecklingen går vidare. (källa: Allt om Vetenskap)

Läkaren Ignaz Semmelweis blev förföljd av läkarkåren och till slut knäckt för sina upptäckter och slutade enligt uppgift sina dagar på ett sinnessjukhus slagen till döds av sjukhuspersonal. Han har dock fått postumt upprättelse under modern tid.

Mer än var tionde kvinna dog på sjukhuset – för att medicinska dogmer gick före kvinnors liv

År 1846: Med 3000 förlossningar per år dog 11,4% av kvinnorna i barnsängsfeber vilket blir 342 stycken.om alla skulle varit förlöst av läkarna. På barnmorskornas avdelning dog 2,7% vilket motsvarar 81 kvinnor (jämfört med 342 – bara genom att tvätta händerna).

Dvs. redan på den tiden skulle 261 kvinnor på detta sjukhus varje år sluppit döden om de förlösts av de som utbildade sig till barnmorskor och inte av de som läste till läkare (där läkarna gick direkt från obduktion till förlossning – utan att tvätta händerna).

Detta samband upptäckte den ungerske läkaren Ignaz Semmelweiss, men dåtidens läkare ville inte lyssna trots att utfallet inte sakligt kunde bestridas och skillnaden var STOR.

För att Ignaz Semmelweis vägrade att underordna sig den tidens medicinska dogmer krossades han av etablissemanget och slutade sina dagar ihjälslagen på ett sinnessjukhus – trots att han hade rätt (vilket även ett barn hade förstått). Han vägrade att orsaka kvinnors död – när han visste bättre.

I Sverige dör cirka 25.000 medborgare varje år på grund av cancer och om doktor Erik Enbys forskning kan bidra till att rädda hälften så hade mycket varit vunnet. Men precis som på Semmelweis tid så vägrar de etablerade forskarna och läkarna att ens titta i mikroskopet och de vill inte heller ta del av hans forskning – som hade varit enkelt och billigt att antingen verifiera eller falsifiera. De väljer istället att mörka vetenskapen och starta en häxjakt i media.

Har läkarnas inställning och agerande förändrats så lite på 150 år?

Är människors liv värt lika lite idag som då?

Stark kritik från Riksrevisionen som granskat regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Men som vanligt så bryr de sig inte utan går vidare i Läkemedelsindustrins anvisade hjulspår. Suck!

Riksrevisionen: Värna oberoendet gentemot läkemedelsindustrin

Staten måste göra mer för att värna sitt oberoende gentemot läkemedelsindustrin. Det är Riksrevisionens slutsats efter att ha granskat förhållandet mellan läkemedelsföretagen och de myndigheter som sköter läkemedelskontroll.

En stor del av kunskapen om läkemedel kommer från läkemedelsindustrin som utöver att se till folkhälsan drivs av vinstintresse. Statliga myndigheter gör inte tillräckligt för att kompensera läkemedelsföretagens övertag när det gäller information om läkemedel, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande med anledning av den nya rapporten »Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?«. Läs mer … Läkartidningen

KLARTEXT: Regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gör inte sitt jobb – utan de låter Läkemedelsindustrin styra svensk hälso- och sjukvård med ett för folket katastrofalt dåligt resultat.

Sverige en ”bananrepublik” ?!

Det verkar som om vi lever i en ”bananrepublik” när det gäller kost, hälsa och rättssäkerhet. Priset för det är katastrofalt högt för svenska medborgare.

Sverige – laglöst land

Rättssystemet har havererat – vilket tydligt framkommer i filmen. Nu måste ansvar utkrävas. Rättsväsendets agerande slår inte bara mot doktor Erik Enby och hans familj – utan också mot alla de som drabbas av cancer och deras anhöriga, dvs mot de 65.000 medborgare i Sverige som varje år får en cancerdiagnos. Om inte ansvariga ministrar och generaldirektörer agerar så ska de bytas ut – vilket är folkets ansvar.

Hur doktor Erik Enby blev berövad sin läkarlegitimation

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer). Han blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder ha vållat en kvinnas död 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi om tiotals människoliv, varje dag. Därför är alla handlingar hemligstämplade och förhandlingar skedde bakom lyckta dörrar.

Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa 13 terapeuter, läkare och cancerspecialister (varav flera ledande i Sverige), ansågs Erik Enbys konsultation (två besök) vara vållande då den var ”ovetenskaplig” – han agerade ju utanför givna informella ramar, vilket är strängt förbjudet. Han ordinerade naturmedel med dokumenterad effekt istället för patenterade läkemedel – vilket uppenbarligen är ett mycket grovt brott inom svensk sjukvård.

Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA enligt officiell statistik, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta. Man bortsåg helt ifrån att han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början. Senare framkom att kvinnan sannolikt begick självmord.

Detta är ett skolexempel på rättsröta i Sverige – och om detta är praxis och om alla ska dömas efter samma måttstock som doktor Erik Enby så kommer Sverige mycket snart att vara utan legitimerade läkare – om det räcker att en missnöjd patient eller anhörig påstår något för att legitimationen ska dras in.

Varje år dör cirka 25.000 svenskar av cancer – i snitt 68 varje dag, sju dar i veckan, året runt – och det finns många som inte är nöjda med väntetider och den vård de fått (oräkneliga är feldiagnostiserade cancerfall).

Observera att det finns två kategorier av läkare som riskerar att få sin legitimation indragen:

De läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar – genom att t.ex. kunna lindra eller bota kroniska allvarliga sjukdomar utan skolmedicinens patenterade droger. I detta fall fabriceras orsaken till att dra in legitimationen och ofta används ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som saknar definition och som baseras på tjänstemäns godtycke.

De läkare som genom inkompetens eller brott allvarligt skadar patienter och så länge man inte utmanar läkemedelsindustrins intressen så krävs mycket grova och upprepade förseelser eller brott för att detta ska ske. Denna kategori ska självfallet inte få fortsätta som legitimerade läkare.

Skolmedicin – på gott och ont

Skolmedicin är bara en pusselbit och är dessutom ett relativt nytt kommersiellt påfund (med mycket allvarliga biverkningar) som i Sverige har monopol på den skattefinansierade hälso- och sjukvården. Läkemedelsindustrin har tillförskansat sig ett oinskränkt behandlingsmonopol trots att biverkningar av ”läkemedel” har utvecklats till vår tredje största dödsorsak och när det gäller behandling av många kroniska sjukdomar är den positiva verkan högst diskutabel – så visst behövs alternativ. Skolmedicinens största förtjänst är främst vid akut sjukdom som utgör cirka 20 procent av vården (resten 80% svarar kroniska sjukdomar för som t.ex. diabetes och cancer).

Inga dödsfall från kosttillskott men 783.000 dödsfall av läkemedel per år i USA (89 per timma) …

När det gäller kroniska sjukdomar så finns det effektiv funktionell medicin utan biverkningar – men detta förnekas svenska patienter på grund av skolmedicinens monopol på våra skattepengar (10% av BNP eller i snitt 90.000 kr per arbetande svensk och år).

Ett axplock av funktionell medicin. Observera att skolmedicin har monopol på skattefinansiering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen