Angående Macchiarini-skandalen

Läkaren och forskaren Erik Enby – som vägrade ge upp då han hade rätt (det kunde han tidigt se med blotta ögat i sitt mikroskop utrustat med interferenskontrast – ett av dåtidens bästa läkarmikroskop i Sverige)

Vi hälsar doktor Erik Enby välkommen som gästkrönikör.

En av Sveriges farligaste läkare!

Men farlig för vem?

Doktor Erik Enbys forskning är banbrytande och skulle revolutionera cancerforskning och cancerbehandling – men eftersom den hotar en lukrativ marknad för patenterbara cancermediciner så vågar ingen titta i hans mikroskop (bokstavligen).

För att hans forskningsresultat INTE ska komma till allmän kännedom startades ett drev mot doktor Erik Enby med syfte att ”vingklippa” honom – ifrågasätta honom, deslegitimera och förfölja honom. Om hans forskningsresultat kom till allmän kännedom skulle ju hela cancervården behöva tänka om – och göra om.

Cancerfall

Ohälsoindustrins lobbyister blockerar all forskning som kan tänkas bota cancer – för att cancer ska kunna fortsätta att öka epidemiskt så att industrin sedan ska kunna profitera på en växande marknad..

Doktor Erik Enby insåg att det han lärt sig under sin läkarutbildning inte stämde och började att på egen hand forska på sjukdomars ursprung och fann att infektioner var en gemensam nämnare för praktiskt taget alla kroniska sjukdomar – inklusive cancer.

Botemedlet är då att behandla infektionerna vilket kan ske med bland annat kosten och kosttillskott i form av vitaminer, mineraler (som t.ex. korallmineraler) och antioxidanter – men då skulle ju en massa patienter bli friska utan lukrativa läkemedel och cancerindustrin skulle förlora sitt expanderande kundunderlag.

Därför startades ett drev mot doktor Erik Enby som lobbyister, public service, våra myndigheter, media och t.o.m. polisen deltagit i. Det fick bli ett drev då de inte sakligt kunde bestrida det som man med egna ögon kunde se i doktor Erik Enbys mikroskop, som han investerat i för egna medel (utrustat med interferenskontrast – ett av dåtidens bästa läkarmikroskop i Sverige).

Hur värjer sig den lilla människan mot denna förkrossande övermakt, rena lögner och myndighetsmissbruk? David mot Goliat (som underhålls via skattemedel).

De flesta hade blivit krossade av detta gatlopp som doktor Erik Enby och hans polioskadade fru Gunnel tvingats genomlida i Sverige – ett land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat där yttrandefrihet, medmänsklighet, solidaritet och där vetenskap sägs vara grundpelare.

Men landet Sverige är i själva verket en högborg som med alla medel värnar läkemedelsindustrins vinstintressen och dess monopol på våra skattepengar. Medan andra länder, nu senast Schweiz, öppnar upp för funktionell medicin – så värnar Sverige skolmedicinens monopol på hälsa och våra skattepengar.

Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan.

Detta trots att skolmedicin inte har lyckats minska dödligheten i cancer på 20 år (mer än marginellt) – trots enorma forskningsinsatser. Det tyder på att man är på fel spår – men det är ett lönsamt spår. Cancerindustrin har under samma period växt epidemiartat vilket gynnar den industri som tjänar pengar på cancerutvecklingen.

I Tyskland utbildas ”naturläkare” och i Italien inrättas statliga alternativsjukhus medan Sverige står still och riskerar att hamna i jumboklass inom EU om inte nuvarande ledning byts ut. Priset vi får betala för denna politiska flathet är enormt stort. Det saknas idag helt en politisk motkraft mot de ekonomiska särintressen som utnyttjar vår undfallenhet (dumhet).

Detta är ett angrepp på alla som drabbas av cancer – både direkt eller indirekt som anhörig – som förvägras den bästa vården för att cancerindustrin ska optimera sin vinst.

Men vad de förbisåg var att doktor Erik Enby vägrade att ge upp – och han visste att han hade rätt. Han har publicerat sina forskningsresultat på svenska, engelska och tyska (www.enby.se) och han har skrivit en bok i romanform där man undrar om det är i Sverige eller om det utspelar sig i forna Östtyskland (läs mer … BLOD, MOD OCH ENVISHET).

Det hade varit enkelt att falsifiera eller verifiera doktor Erik Enbys forskningsresultat – men det görs inte för de vet redan på förhand resultatet – som även bekräftats av andra oberoende forskare

Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar … NEWSVOICE

Ledande auktoriteter inom forskningen och vården vågade inte ta del av forskningsresultatet, bilder och filmer på de mikrober som man såg rörde sig i blodet på kroniskt sjuka – för det är svårt att förneka något man sett med egna ögon. De vågade inte ens titta i mikroskopet – för då hade deras karriärer äventyrats. Som en läkarkollega sa:

”Erik, sluta med det du gör” – underförstått att han förstör sitt liv genom att forska inom förbjudet område; hur man blir frisk utan läkemedel (dvs. dubbelfel).

Läs vad 2000-Talets Vetenskap skrev om doktor Erik Enby år 1997 – för snart 20 år sedan:

Erik Enby – läkaren som blev forskare:

Jag lever ett dubbelliv

Det finns, i de flestas liv, avgörande episoder som fått utvecklingen att ta vissa banor. För Erik Enbys del finns två sådana avgörande händelser.

Den första inträffade 1957. Erik var 19 år gammal när hans flickvän drabbades av polio och han bestämde sig för att lära sig mer om sjukdomar – varför han studerade till läkare. Den andra kom då Erik utrustat sig med Sveriges bästa mikroskop och trampade läkar- och forskningsetablissemanget på tårna.

Snart 20 år sedan doktor Erik Enbys upptäckter och sedan dess har hans forskningsresultat effektivt mörkats för att det allvarligt skulle rubba skolmedicinens hörnstenar. Hur stort lidande och hur många liv hade kunnat räddats om vården varit i medborgarnas tjänst? Hur många cancerpatienter hade blivit kurerade?

Så länge läkemedelsindustrins ”grindvakter” tillåts bromsa utvecklingen och styra forskningen och cancervården så släpps inget fram som kan störa industrins inflytande och dess vinstintressen – medan ansvariga politiker hukar sig i bänkarna (och cancer utvecklas epidemiskt).

Mycket snart kommer en dokumentärfilm som handlar om hur ”visselblåsaren” doktor Erik Enby har misshandlats på ett särdeles grymt och utstuderat sätt – även av våra egna myndigheter och av public service – för att allmänheten inte ska få reda på hur man kan bota cancer utan biverkningar, utan cellgifter och utan strålning. Det är uppenbart att läkemedelsindustrin kapat svensk forskning, svenska universitet, våra egna myndigheter, våra professorer och läkare. De som vågar yppa något riskerar sin karriär, sitt jobb och sin legitimation. Därför tiger de allra flesta och lyder order.

Dags för folket att vakna och peka med hela handen – för så här kan vi inte ha det. Dags att rösta på kompetenta politiker som förmår röja i korruptionsträsket där inkompetens och feghet frodas.

Dokumentärfilm om doktor Erik Enby

Dr Erik Enby och kärleken till Gunnel

Läkaren som vägrade ge upp. Ett tonårspar där flickan får polioförlamning (1957) driver den unge mannen att bli läkare och söka sjukdomens väsen.

Han upptäcker att infektion i blodet kan vara orsak till sjukdom. Han upptäcker också att blodets kondition kan förbättras genom höga doser av naturliga insatser av vitaminer och mineraler. Metoden anses strida mot gällande vetenskaplig uppfattning.

Under 45 år kämpar han envist vidare och har hjälpt många tusen patienter som sjukvården inte klarar. Och detta beror på att Enby inte behandlar symptomen utan upphovet. Svåra infektioner, cancer och kroniska sjukdomar kan gå tillbaka och även av sjukvården betraktade som hopplösa fall har efter Enbys behandling friskförklarats av samma sjukvård. Hans lyckosamma men oortodoxa metod drabbas av måttlösa påhopp.

Dan Larhammar iscensatte år 2005 en tioårig inkvisition som har resulterat i ett långdraget mediedrev och i myndigheters bestraffning.

Våren 2015 kom olika internationella forskarlag med omfattande studier – som bekräftar Enbys teori:

Revolutionerande internationell studie: Mikrober i blod och vävnad kan vara orsaken till inflammatoriska och kroniska sjukdomar … NEWSVOICE

Dan Larhammar har via sitt bolag samröre med läkemedelsindustrin (1) och det är ett brott mot public services avtal med staten när de bjuder in Dan Larhammar som opartisk expert – när han i själva verket är jävig och dessutom saknar kunskaper om funktionell medicin (han är dock rätt duktig på att prata).

Not (1). Dan Larhammar och Susan Bryngelsson nominerades till Årets förvillare 2015. Under 2015 har Dan Larhammar från Larhammar Consulting (ett företag som betjänar läkemedelsindustrin), långtidsmedlem i VoF:s styrelse och Susanne Bryngelsson kontaktpersonen för ”Kostråd och matmyter” inom VoF [föreningen Vetenskap och Folkbildning], och VD för SNF [Swedish Nutrition Foundation], gjort en insats, för att sprida myten om sockrets ofarlighet genom SNFs skrift om Socker (som att socker inte har några bevisade unika fetmabildande egenskaper jämfört med andra energigivande näringsämnen och att socker inte är beroendeframkallande – vilket trams). Källa: Vetenskap-Folkbildning

IVOs chefstjänstemän rycker ut

Hur tänker de då?

IVOs chefsjurist Anders Alexandersson begärde för två år sedan en undersökning av doktor Erik Enby – för att försäkra sig om att doktor Erik Enby inte olovligen botade cancerpatienter som ju legitimerade läkare har monopol på (under förutsättning att de följer de etablerade behandlingsformer som läkemedelsindustrin står bakom).

Således en monopolfråga där stora ekonomiska industriella särintressen står på spel – där cancerläkemedel är en av läkemedelsindustrins viktigaste inkomstkällor (storsäljare som tar över efter statiner). Är IVOs chefsjurist Anders Alexandersson medveten om detta eller är han bara okunnig?

Nedan en trailer om när polisen ingriper och gör husrannsakan för att på plats förvissa sig om att doktor Erik Enby inte behandlar cancer – ett mycket allvarligt brott mot det oerhört lukrativa monopol på cancer som läkemedelsindustrin tillförskansat sig via sina lobbyister – på svenska folkets bekostnad.

De ringde också upp patienterna enligt den beslagtagna kalendern och frågade om han behandlade cancer – vilket fick flera patienter att bli upprörda över hur myndigheter och polisen agerar i detta fallet – och hur de behandlar doktor Erik Enby.

Detta hände för drygt ett år sedan – december 2014 inför julen – svensk polis i Sverige (inte Stasi i forna Östtyskland).

Kammaråklagare Johan Udén är ansvarig för husrannsakan.

Citat:

Julen 2014 genomförde fyra (4) poliser i Göteborg en husrannsakan hemma hos läkare Erik Enby och hans polioförlamade hustru Gunnel (Gulliverprisbelönad författare och hedersdoktor i medicin).

Mannen som i kraft av sin tjänsteställning på IVO, utan saklig grund, polisanmälde doktor Erik Enby.

Gunnar Moa på IVO, mannen som utan saklig grund polisanmälde Erik Enby.

Problemet för den vetenskapliga inkvisitionen är att Enby kombinerat sin skolmedicinska kompetens med naturmedicin, särskilt när sjukvården givit upp och inte kan erbjuda behandlingar. Dessa behandlingar har varit spektakulärt framgångsrika för ett stort antal patienter varav några kommer till tals i dokumentären (beräknad premiär våren 2016). Se också gärna trailer 1.

Husrannsakan före jul 2014 är en framgång för dem som drivit en klappjakt på Enby sedan 2005. Mediedreven bygger på ren skvallerjournalistik iscensatt av Dan Larhammar med VoFattacker på forum och i artiklar. Aschbergs TV3-program: Insider 2006 som låg till grund för deslegitimeringen av Enby. Radioprogrammet i Kropp och själ 2014 är i praktiken en förberedelse för åtal av doktor Erik Enby. Radioprogrammet användes som underlag för beslut om förundersökning och den husrannsakan som rekonstruerats i trailern.

Om man granskar fakta och förutsättningarna för denna förföljelse så är det ställt utom tvivel att häxprocessen mot Enby bygger på förfalskade påståenden, så kallad hörsägen (skvaller), direkt lögn och mened, förfärande sammanblandningar, justitiemord och myndighetsmissbruk.

De som ligger bakom detta avböjer intervjuer. Till dessa hör programledare Robert Aschberg TV3, åklagaren Johan Udén, chefsjuristen på IVO Anders Alexandersson, programledaren i Sveriges Radioprogrammet Kropp och Själ: Ulrika Hjalmarson Neideman och inte minst Dan Larhammar (föreningen Vetenskap & Folkbildning) som bär ett stort ansvar för denna tioåriga häxprocess.

Min undersökning av deras påverkan redovisas sakligt och i en tidslinje som gör att var och en får dra sina egna slutsatser om skuld.

Intervju med doktor Erik Enby

Nu följer nedan doktor Erik Enbys gästkrönika på Kostdemokrati som handlar om Macchiarini-skandalen, eller rättare sagt om den inkompetens och omdömeslöshet som Karolinska institutets ledning gång på gång visat prov på. En väckarklocka om att det inte står rätt till med svensk medicinsk forskning och med svensk sjukvård. Här krävs att en oberoende haverikommission utreder status – vilket andra också tidigare krävt.

Är ansvariga tjänstemän och politiker lata, okunniga, korrupta eller vad?

De gör ju inte sitt jobb!

Sjukvården behöver en haverikommission – NU.

Angående Macchiarini-skandalen

När man läser om denna skandal i media får man intrycket att det intelligenta och vetenskapligt förankrade läkarkollegiet på KI inte riktigt tänkt igenom vad det innebär att operera in en luftstrupe tillverkad i plast på en patient, som av olika skäl förlorat sitt luftrör. Visst är det en förfärlig situation man befinner sig i när man saknar sitt luftrör och man vill väldigt gärna försöka hjälpa en sådan patient. Frågan är hur man skall bära sig åt för att lösa problemet någorlunda framgångsrikt.

Macchiarini har valt att försöka ersätta ett förlorat luftrör med ett rör bestående av stamcellsbehandlad plast. Att detta inte lett till önskvärt resultat vet vi från media. De flesta av de opererade patienterna har faktiskt dött ganska snart efter operationerna.

Vad kan man nu tänka sig att detta beror på?

Då jag mikroskoperat kroppsvätskor och störda vävnader från patienter med allsköns kroniska sjukdomstillstånd i 40 år, har jag från mikroskopet lärt mig att det vid all sjuklighet finns en mer eller mindre uttalad mikrobiologisk växt i bådadera.

När man läser den medicinska litteraturen är detta inte nämnt. Att denna växt skulle kunna orsaka sjukdomstillstånden talar man inte om i sjukvårdssammanhang, men jag har förstått att det är på det sättet.

”Friska” individer är inte nersölade i sina kroppsvätskor och vävnader med sådana växtformer som förekommer när det föreligger pågående sjuklighet – olika former av kronicitet (‘egenskapen att vara kronisk’).

Det skulle därför kunna vara så att mikrobiologisk växt i den opererade patientens kroppsvätskor och vävnader invaderar plaststrupsmaterialet och bildar härdar i detta. En annan möjlighet är att detta material infekteras via all inandningsluft.

Detta förhållande går ej att häva med en infektionshämmande behandling, då plastmaterialet saknar blodkärl.

Att det finnsInfektionsväxten i luftvägsprotesen orsakar även pålagringar på dess insida, vilket gör att passagen minskar i plaststrupen, med successivt försvårad andning som följd. Den leder även till slembildning. Då en plaststrupe inte har någon känsel är dessutom hostreflexen – som bidrar till att hålla individen levande – försämrad.

Slem som bildats på grund av infektionen i plastmaterialet blir därför till stora delar kvar i plaststrupen och kan sjunka neråt i de små bronkförgreningarna i lungornas stödsubstans, vilket försämrar andningen ytterligare med långsam kvävning som följd.

Gynnsammare operationsresultat i djurförsök än på människor kan bero på att försöksdjuren är infektionsfria, vilket kroniskt sjuka inte är. Att förlita sig på resultat från djurförsök är därför ingen självklarhet.

Att transplantera enbart en levande strupe från en ”donator” är sannolikt inte möjligt, ty det blir svårt att sy ihop de små kärl som i så fall skall försörja det transplanterade strupmaterialet med blod. Om man vill ersätta en förlorad luftstrupe, måste man sannolikt transplantera både lungor och strupe – luftvägar – för att i någon mån försäkra sig om framgång.

Erik Enby

APPENDIX

Så här gick det till när Erik Enby berövades sin läkarlegitimation.

Doktor Erik Enby lät sig inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer). Han insåg att immunförsvaret kunde stärkas med tillskott av vitaminer och mineraler – och för denna kunskap blev han anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död år 2004 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder (det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering).

Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv i Sverige, varje dag, där många dör en för tidig död i onödan – och som dessförinnan utsätts för ett stort lidande.

Vad man inte talar om är att den offentligt finansierade sjukvården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök).

Vad ingen heller säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation – vid två tillfällen.

Ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation. Denna patient måste vara den första som ”dör”av näringstillskott i både USA och Europa – på flera decennier.

Därtill ytterligare tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Dvs. tolv läkare inom sjukvården som gick fria – medan doktor Erik Enby ensam utpekades som syndabock efter två konsultationer?!

Vad liknar detta? Är detta svenska sjukvård och svensk rättsskipning i ett nötskal?

Så bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys konsultation (två besök) vara vållande då hans råd var ”ovetenskapliga” (han agerade ju utanför en given box som läkemedelsindustrin fastställt, vilket är otillåtet inom svensk sjukvård).

Under 30 år har ingen dött av kosttillskott i USA och inte heller i Sverige, men i Sverige blir doktor Erik Enby anklagad för just detta. Den första kvinnan på trettio år som dör av kosttillskott – vilket också gav doktor Erik Enby rubriken ”Sveriges farligaste läkare” i svensk media (se bild nedan i Expressen). Dock ett faktafel då kvinnan ifråga tog sitt eget liv – hon begick självmord.

Man bortsåg helt ifrån att doktor Erik Enby faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik) och detta utan de svåra biverkningar som traditionell cancerbehandling är behäftad med.

De bortsåg dessutom från det faktum att han aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling. Domslutet var utstakat från början och doktor Erik Enby var dömd på förhand (för brott mot sjukvårdens oskrivna regel att aldrig agera på ett sätt som skadar läkemedelsindustrins förtjänstmöjligheter).

Om detta är rättspraxis och om likhet inför lagen ska gälla så skulle vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar (bara de som inte träffar patienter). Fallet Erik Enby är ett exempel på allvarlig rättsröta inom svensk rättsskipning och att läkemedelsindustrins lobbyister ogenerat styr svenskt rättsväsende – på cancerpatienters och skattebetalares bekostnad.

Suck!

Media

Att doktor Erik Enby har gjort forskningsframsteg och upptäckter som kunde nominerat honom till ett Nobelpris i medicin intresserar dock inte traditionell media och inte heller public service. Att doktor Erik Enby har funnit en viktig pusselbit som hjälper till att förklara sjukdomars uppkomst och att man kan bli frisk med hjälp av korallmineraler, vitaminer, mineraler och antioxidanter intresserar inte heller.

Doktor Erik Enbys slutsats är att det är infektioner som är grundorsaken till sjukdom och han kunde se att blodet klumpade sig på patienter med kronisk sjukdom och ju värre sjukdomen var ju värre var blodklumpningen – och ju sjukare patienterna var ju större tillväxt av mikrober i blodet (medan etablissemanget alltjämt hävdar att blodet är sterilt).

Hur är det möjligt att hävda en osanning under decennier (att blodet är sterilt) – som enkelt kan avslöjas genom att mikroskopera bloddroppar från kroniskt sjuka som t.ex. cancerpatienter?

Detta kan ses med blotta ögat i mikroskop och det blir samma resultat varje gång man tittar – för alla. Detta faktum omkullkastar ju de behandlingar som t.ex. cancerpatienter får idag – alltså var det tvunget att ”vingklippa” doktor Erik Enby så att inte detta kom till allmänhetens kännedom.

Ett angrepp inte bara på doktor Erik Enby – utan på hela svenska folket och i synnerhet på cancerpatienter som förvägras ”best practice” – helt utan biverkningar. Och hur skulle det gå med cancerindustrins aktieutveckling om man dessutom började förebygga cancer?

Doktor Erik Enby fann att ALLA med kronisk sjukdom hade klumpat blod vilket hämmade blodtillförseln och kroppens förmåga att läka sjukdom. Korallmineraler kan häva denna blodklumpning (ej att förväxla med blodkoagulering).

Två kategorier av läkare riskerar att mista sin läkarlegitimation

OBS! Media, public service, myndigheter, politiker och folket måste förstå att det finns två kategorier av läkare som mister sin läkarlegitimation:

Läkare som grovt missköter sitt arbete och som utgör en fara för sina patienter. Men så länge de inte utmanar läkemedelsindustrins intressen så sitter de säkert även om de gör grova misstag och det krävs att de t.ex. våldtar sina patienter för att de ska förlora sin legitimation.

Läkare som utmanar läkemedelsindustrins intressen genom att de finner metoder som gör oss friska utan läkemedel eller om de varnar för läkemedel som dödar oss. Dessa läkare behöver inte göra något fel – utan det fabriceras brott och sedan aktiveras media och myndigheter som tjänstvilligt ifrågasätter och berövar dessa läkare deras legitimationer. I USA har det nu gått så långt att läkare som slår larm helt enkelt likvideras.

Detta får läkare att hålla sig på mattan – för vem vill förlora sitt jobb, sin legitimation eller t.o.m. sitt liv? Istället offras patienternas liv och enorma skattemedel förslösas – tills vården kraschar.

(man skulle kunna skratta åt denna mediala tafflighet om det inte inneburit att många får cancer i onödan och att många förnekas den bästa cancervården)

Ska man skratta eller gråta?

Bättre att bli förbannad och rösta bort inkompetens och korruption. Det drabbar ju alla cancerpatienter och indirekt anhöriga och snart drabbas varannan svensk av cancer.

Ett nytt parti som inte accepterar detta trams är Hälsopartiet. Hög tid att även de etablerade riksdagspartierna vaknar, men de kanske vaknar upp först om de förlorar väljare.

Även i USA förföljs läkare som forskar på det förbjudna

Läkare i USA gjorde en fasansfull upptäckt och fick plikta med sina liv

Nedanstående läkare upptäckte att man tillsatt enzymer i vanliga vacciner som orsakar cancer (vanliga vacciner av den typ som även barnen i Sverige injiceras med). De planerade att gemensamt gå ut med denna alarmerande upptäckt som de kunde bevisa – men de hann inte – alla har hittats mördade – i Florida i USA. Detta händer i läkemedelsindustrins högborg (USA) och frågan är om landet är ockuperat av mörka krafter?

Läkemedelsindustrins droger (biverkningar) dödar idag mellan 25 och 90 amerikaner i timmen och de får bra betalt för det – vilket borde få traditionella terrorister att bli gröna av avund. .Är USA idag ett ockuperat land där befolkningen inte har mycket att säga till om – en skendemokrati?

Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year … Dr Mercola

 

Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel …Dagens Homeopati

Observera att detta är officiell statistik från amerikanska myndigheter. Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783 936 amerikaner dött av läkemedel – på ett år.

Att kosttillskott är ofarligt hindrar inte svenska myndigheter att jaga och begränsa tillgången till verksamma kosttillskott – folk blir ju friska och då skadas ju försäljningen av lukrativa läkemedel. Ett friskt folk hinner ju också tänka efter och orkar reflektera och analysera. Då vet man ju inte vad som kan hända – alltså säkrast att de förblir halvt neddrogade så att det bara orkar med det vardagliga. Kan det vara så man tänker medan man ockuperar oss?

Doktor Erik Enby är inte de enda som förföljs av svenska tjänstemän. Nedan ett talande exempel ”Je Suis Vitamine D – Miljö & Hälsoförvaltningen Västerås”. Hög tid att byta politiker – som i sin tur ska se till att ledande tjänstemän har den kompetens som erfordras – annars ska de bytas ut.

En humoristisk framställning om ett mycket allvarligt problem – det gäller våra och våra barns liv. Se videon nedan och reflektera – då ser du ett mönster – att vi är utsatta för en samlad attack som syftar till att hålla oss kvar i ohälsoträsket – lätt drogade och kroniskt sjuka så att vi blir mer fogliga.

I Sverige kan inkompetenta tjänstemän i kraft av sin tjänsteställning jäklas med medborgarna på betald arbetstid, initierat av ohälsoindustrin, medan medborgare som tar samhällsansvar måste försvara sig på fritiden och själva stå för alla kostnader. Det finns alla anledning att bli förbannad!

Dags att förtroendevalda politiker gör sitt jobb- annars ska de bytas ut.

Kommun stoppar kosttillskott – expert fördömer handlingen

22 januari, 2015: Kommunen i Västerås förbjuder en lokal handlare att sälja tio av sina kosttillskott. Doserna ligger över rekommenderad maxdos och myndigheten menar att det finns risk för överdosering, vilket kan innebära hälsorisker. Men myndigheten gör fel – både när de förbjuder högre doser och när de tolkar lagen, menar experterna.

Tar man de doser myndigheterna rekommenderar kommer man fortsätta att ha näringsbrist resten av livet, säger hälsoprofilen Bertil Wosk.

KOMMENTAR: Ett skolexempel på myndighetsmissbruk som underminerar folkhälsan – vilket vi inte har råd med.

USA

Detta sker i ett land som gör anspråk på att vara en demokratisk rättsstat

Nedanstående alternativläkare som vågade ta fighten för sina patienter när de utmanade vaccinationsindustrin – genom att avslöja en monstruös handling (som det är svårt att tro att det är sant) – och de fick plikta med sina liv – i USA. Om de haft fel hade det varit enkelt att falsifiera deras påstående med fakta. Men till saken hör att de hade bevis för det de gemensamt tänkte publicera. Ruggigt och ofattbart.

Sverige

Dags att vakna även i Sverige där våra barn utsätts för experimentvacciner som ger narkolepsi och nu injiceras Gardasil i alla våra tjejer som bland annat kan förstöra deras äggstockar så att de riskerar att bli ofrivilligt barnlösa om något decennium. Kommer de att då att fråga sig varför deras föräldrar inte tog ansvar för dem? Två värdelösa vaccin ur skyddssynpunkt – men med mycket allvarliga biverkningar. Vaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet.

GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige.

Hjärnan bakom HPV-vaccinets oerhört framgångsrika introduktion i Sverige var public affairschefen Johan Thor från GlaxoSmithKline (GSK). Johan Thor blev därför utsedd till Årets lobbyist år 2008 av tidningen Resumé.

Någon som trodde att det skedde av omsorg om våra flickor och baserat på en vetenskaplig grund?

Så här motiverade juryn för Årets lobbyist sitt val:

”I sin kampanj för att få in HPV-vaccin i allmänna vaccinationsprogrammet har de fått med sig andra tunga aktörer, som frivilligorganisationer och politiska partier. Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt, men GlaxoSmithKline satte snabbt dagordningen och drev fram ett beslut i frågan.”

Johan Thor sa följande till Resumé när han blev utsedd till Årets lobbyist 2008:

”Exakt vilka strategier vi använt oss av vill vi av naturliga orsaker inte avslöja. Men att vi träffat de politiker och andra beslutsfattare som på olika nivåer är ansvariga för frågan ligger i sakens natur.”

Politiker

Ta befälet!

Föräldrarna ansvarar för sina barn – det är en illusion att tro att någon annan tar det ansvaret. Våra lekmän till politiker är ett lätt byte för professionella lobbyister – på vår och våra barns bekostnad. Därför måste varje förälder själv sätta sig in i frågorna och själv ta beslut och ansvar för sina barn. Vi måste också ta ansvar för oss själva.

På sikt måste vi välja kompetenta politiker – som gör sitt jobb.

ζ

Bidra gärna i kampen mot tokerier genom att dela detta med andra på Facebook.

Exempel:

Dr Alfons Webers forskning är från 60- och 70-talet som bekräftar Erik Enbys forskningsresultat. Professor Dr Harald zur Hausen som fick nobelpriset i medicin 2008 finns också med på filmen. Allt bekräftar Erik Enbys forskning.

Mycket tyder på att Dr Harald zur Hausen kopierat Dr Alfons Webers forskning – vilket gav ett Nobelpris – som man sedan kommersialiserat i form av vaccin mot livmoderhalscancer (som att ”koka soppa på spik”). Smart – och alla går på det.

Att doktor Erik Enby fått större delen av sin läkarutbildning i Tyskland har gjort att han vidgat sina vyer och fått impulser och tankar som inte är gångbara i Sverige.I Tyskland är den akademiska friheten större och de har en mikrobiologisk tradition där pleomorfism har en plats och där läkarna kan välja att t.ex. utbilda sig till naturläkare – och inte som i Sverige där skolmedicin är både norm och lag (och där allt som hotar detta monopol bekämpas, där även samhällets myndigheter aktivt deltar på industrins sida).

Under de senaste hundra åren har mänskligheten upplevt kvantsprång inom nästan alla forskningsområden. Det finns dock områden inom vetenskapen som trots investeringar i miljardklassen inte har haft någon märkbar framgång – cancerforskningen.

För hundra år sedan, var dödligheten i cancern den åttonde största dödsorsaken – där tre procent dog av cancer. År 2001 var cancer den näst största dödsorsaken och svarade för 22 procent av alla dödsfall. Prognosen är att cancer kommer att vara den största dödsorsaken redan 2020.

Det är uppenbart att det föreligger ett fundamentalt fel i hur cancerforskningen sker idag. Men för cancerindustrin är det bingo – och det är de som styr utbildning, forskning och vård. Som att be räven vakta hönshuset – med den skillnaden att det nu är människor som lättvindigt offras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen