Fällor för användare av kolloidalt silver – på Facebook

.

Ohälsoindustrins-charlataner.
Gäller inte Facebooks regler
för journalister som agerar
under falsk identitet och som
ljuger som en häst travar?

ζ
.

Pia Hellertz

Svenska folket är under attack

Med tanke på den ”häxjakt” som bedrivs mot allt som håller oss friska (och som inte är ”läkemedel”), så fann jag en aktuell artikel som jag nu översatt. Det är viktigt att medborgarna sätter sig in i problematiken och förstår bakgrund och sammanhang. Annars är risken stor att man att bli grundlurad på sin livskvalitet.

Vårt folk är utsatt för ett smygangrepp som syftar till att göra oss beroende av patenterbara läkemedel och det är livsviktigt att vi vaknar upp och agerar mot de brutala krafter som vill parasitera på oss och som även vill ta befälet över våra liv.

Kolloidalt silver är ett potent medel som avsevärt skulle kunna reducera ohälsan på ett billigt och biverkningsfritt sätt, och som är räddningen när antibiotika inte längre biter. Det utgör således ett hot mot ohälsoindustrin och därför bekämpas det, vilket kan ses som en direkt attack mot folket och mot samhället i stort.

Bland ohälsoindustrin stödorganisationer kan nämnas VoF och dess medlemmar, som angriper allt som hotar lönsamheten för läkemedelsindustrin, men som tiger tyst om ”legitimerat kvacksalveri”:

 • Läkare; ”Se upp för VoF:s oseriösa propaganda mot alternativmedicinen” … klicka här
 • Sluta behandla friska – satsa på de sjuka … GP DEBATT
 • Vår skattefinansierade sjukvård riskerar kollaps…. GP DEBATT
 • Ansvaret för övermedicinering är politiskt … ANTHROPOCENE

Kolloidalt silver är ett kraftfullt och naturligt antibiotika som utsätts för en internationell förbuds- och förtalskampanj, för att det konkurrerar med lukrativa läkemedel (som fungerar sämre eller inte alls, och med biverkningar). Det handlar således om rå business där medborgarnas hälsa väger lätt.

Läs själv så förstår du varför läkemedelsindustrin ”darrar i knävecken”. Tänk om denna information kom till allmänhetens kännedom. Då skulle ju medborgarna själva billigt kunna kurera många hälsoproblem (och dessutom utan biverkningar), och ibland till och med problem som inte traditionella ”läkemedel” klarar av.

 • tystnad-rund-skyltKolloidalt silver – ett kraftfullt och naturligt antibiotika utsätts för internationell förbudskampanj … NEWSVOICE
  .
 • Kolloidalt silver; funktion, vetenskap och behandlingserfarenheter … NEWSVOICE

Lever vi i en demokrati med yttrandefrihet eller har läkemedelsindustrin även monopol på att prata om och diskutera hälsa? Hög tid att granska lagen om läkemedel, våra myndigheter och vården!

Nu till översättningen som exponerar falskspelet och hur man gillrar fällor på Facebook och som visar att även media är med och dansar runt läkemedelsindustrins ”guldkalv” – på medborgarnas bekostnad, som får betala dyrt med ett onödigt lidande och en ofantlig räkning som betalas med skattemedel (i snitt mer än 80.000 kr per arbetande svensk och år – för en sjukvården som är på väg att krascha). Något för VoF att titta närmare på?

massmedia-förstoringsglas

Försåtliga fällor gillras på Facebook

– för användare av kolloidalt silver

 

Steve_BarwickSteve Barwick, journalist … läs mer…

Av Steve Barwick, som är journalist och har över 30 års erfarenhet av att skriva professionellt om naturliga hälsofrågor. Han är inte läkare.

27 oktober 2014 – översatt den 31 oktober 2014 av Pia Hellertz – Vissa korrigeringar av språket har gjort för att göra texten begriplig – Kontrollera gärna översättningen i originalartikeln på länken som är hämtad från http://colloidalsilversecrets.blogspot.se/2014/10/entrapment-against-colloidal-silver.html

ζ

Nyhetsmedierna har nu slagit nya bottenrekord

Hej, Steve Barwick här, för ”The Silver Edge”.

Nyhetsmedier har börjat sända reportrar för att locka människor på Facebook att göra medicinska påståenden om kolloidalt silver.

Detta är naturligtvis en del av nyhetsmedias pågående kampanj för att misskreditera användning kolloidalt silver i ljuset av att det nyligen uppdagades att det amerikanska försvarsdepartementet, The U.S. Department of Defense, DOD, hade genomfört en provrörsstudie där nanosilver visade sig stoppa ebolaviruset från att replikera inne i infekterade celler (se studieöversikt med rubrik Defense Threat Reduction Agency — Silver Nanoparticles Neutralize Hemorrhagic Fever Viruses på http://thesilveredge.com/study-defense-threat-reduction-agency-silver-nanoparticles-neutralize-hemorrhagic-fever-viruses.shtml#.VFNcLmd0zIU).

Eftersom Ebolautbrottet och den efterföljande spridningen av sjukdomen till USA, lett till en online-diskussion om DOD-studien, har den förtalats i media som ett försök att ”väcka falska förhoppningar” till Ebolaoffer, och försäljningen av ”snake oil” [1] till människor som är rädda för Ebolas potentiella spridning kritiseras.

ζ

FDA-logo-m

Ingen Ebola ”Cure”

Naturligtvis är FDA (amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, min anm.) redo att slå ner på försäljare av Kolloidalt Silver eftersom det finns, som jag tidigare skrev i en annan artikel med rubriken:

“FDA Ready to Bring the Hammer Down on Colloidal Silver Vendors?”

att det inte finns några definitiva belägg för påståenden om att kolloidalt silver är ett ”botemedel” för Ebola.

Den DOD-relaterade studien var endast en provrörsstudie, och inte en studie på människor. Därför kan den inte användas som bevis för att kolloidalt silver fungerar mot Ebola.

Men som jag insisterade efter det – och som jag fortsätter att insistera nu – folk har rätt att öppet diskutera och debattera alla frågor som rör de näringstillskott som de använder, även kolloidalt silver.

Det är en anledning till varför jag bildade ”Colloidal Silver Secrets Community” på Facebook för flera år sedan, där sådana frågor skulle kunna diskuterats och öppet debatteras i ett offentligt sammanhang. Det var faktiskt på ”Colloidal Silver Secrets Community” på Facebook som den numera ökända DOD-studien ursprungligen publicerades för ungefär två år sedan, långt innan den blev mystiskt bortrensad från alla statligt relaterade internetplatser tidigare i år, när Ebolakrisen bröt ut i full kraft.

ζ

Att skapa fällor

fälla-mUnder de senaste veckorna har dock nyhetsmedia skickat reportrar för att i smyg infiltrera forum för kolloidalt silver på Facebook. Reportrarna – med hjälp av falska Facebook-profiler – är uppmanade att ställa uppenbara medicinska frågor i ett försök att sporra ovetande gruppmedlemmar till att göra uttalanden om användning av kolloidalt silver som kan tolkas som ”medicinska råd”.

I själva verket har dessa journalister, som dessutom bryter mot Facebooks policy genom att använda falska Facebook-profiler, skrivit helt falska, men hjärtskärande emotionella historier, som nedanstående som jag nyligen rensat bort från Colloidal Silver Secrets Community on Facebook:

”Min fru har cancer och är döende, och läkarna säger att det finns inget kvar de kan göra åt det. Vi har sex små barn som behöver sin mamma. Hur kan jag använda kolloidalt silver för att rädda min stackars fru, för barnens skull?”

Det är naturligtvis en uppenbar fälla. Dessa inställsamma reportrar aktiverar listigt människors djupaste medkänslor i ett bedrägligt försök att locka dem till att säga något som kan tolkas som ”medicinska råd”.

Ännu värre, i sina nyhetsartiklar skryter dessa reportrar sedan med att de använder sådana ömkligt bedrägliga sätt att locka människor att svara. Som en reporter öppet skröt med:

”Vi använde ett falskt användarnamn och hävdade att en kvinnlig släkting är allvarligt sjuk i bröst- och levercancer. Vi bekräftade att varken operation eller kemoterapi har hjälpt, och att läkarna har gett henne en kort tid kvar att leva.”

När reportrar har skrivit sin falska, men känsloladdade historier på forum för kolloidalt silver på Facebook, tar de sedan skärmdumpar av kommentarerna, och använder dessa skärmdumpar som bevis för att skriva sina sensationsbaserade nyhetsartiklar, som hävdar att det är ”snake oil försäljare” på Facebook och att syftet är ”att göra stora pengar genom att ge falska förhoppningar till döende människor.”

ζ

Ett nytt lågvattenmärke för massmedia

SEK-hand-right

Detta visar naturligtvis med stor tydlighet den nya låga nivån massmedia har sjunkit till genom sitt pågående, incestuösa förhållande med Big Pharma, från vilket man får $ 4.800.000.000 per år i reklamintäkter, enligt U.S. Government Accounting Office.[2].

Som vi alla tidigare har sett ägnar sig massmedier ofta åt att smutskasta användningen av näringstillskott, speciellt populära kosttillskott som människor kan ta för att få ökad hälsa och välbefinnande, istället för att använda Big Pharmas giftiga receptbelagda läkemedel.

Sensationsjournalisters skräckhistorier som är utformade för att skrämma bort människor från naturlig hälsa och rakt i armarna på Big Pharma, publiceras eller sänds regelbundet av nyhetsmedia.

Naturligtvis har du praktiskt taget inga dödsfall från naturliga ämnen som exempelvis kolloidalt silver under de senaste – vad? – 60 åren eller mer.

Och du har ungefär 106.000 dödsfall per år – varje år, enbart i USA – från Big Pharmas giftiga receptbelagda läkemedel, som utgör den största delen av reklam-intäkterna hos massmedia.

dubbla-ansiktenMen naturligtvis har det incestuösa ”big-dollar”-förhållandet mellan Big Pharma och massmedia aldrig nämnts av deras nyhetskanaler, när de rasar mot naturliga hälsoprodukter. Och inte heller berättas de verkliga, hjärtskärande berättelserna om de 106.000 dödsfall per år som receptbelagda läkemedel innebär för verkliga familjer som din och min.

Det visar bara den hycklande typ av nyheter som media förmedlar idag, där över en miljon dödsfall vart tionde år från receptbelagda läkemedel – enbart i USA – inte får nästan någon nyhetsbevakning alls.

Istället låter man någon stackars kille eller tjej på en Facebookgrupp få luras av en reporter att försöka hjälpa en förment sjuk, döende individ och sen blir han eller hon offentligt uthängd i media som en ”bedragare”, en ”charlatan” och en ”snake oil”-försäljare som ”bara vill tjäna pengar.”

Detta avslöjar den låga nivån hos massmedia.

ζ

Ingen medicinsk rådgivning

Som en påminnelse till läsare som kanske också är medlemmar i ”Colloidal Silver Secrets Community” på Facebook vill jag nämna att medicinska råd inte är tillåtna på detta forum. Det beror på att forummedlemmar inte är läkare eller medicinsk praktiker av något slag, och gör inte heller några anspråk på att vara det.

I själva verket är ingen på ”Colloidal Silver Secrets Community” på Facebook kvalificerad att tala om för dig hur du ska använda kolloidalt silver för att bota en allvarlig sjukdom, och kan därför inte heller rekommendera kolloidalt silver som ett ”botemedel” för en sjukdom någon kan lida av.

Genom FDA-bestämmelser är kolloidalt silver ett näringstillskott, och inte ett läkemedel. Punkt!

”Colloidal Silver Secrets Community” på Facebook är helt enkelt ett forum där människor samlas för att offentligt diskutera och debattera användning av kolloidalt silver som ett näringskomplement för deras hälsa och välbefinnande.

Detta forum, precis som andra online-forum är utformat för att ge människor möjlighet att diskutera sina erfarenheter med örter, mineraler, vitaminer, båtar, bilar, klädesmode, dataspel eller andra tänkbara ämnen.

US-constitution.
Senaste gången jag kontrollerade var det fortfarande lagligt enligt det första tillägget till den amerikanska konstitutionen, att diskutera användningen av personliga näringstillskott och den upplevda nyttan av dem.

oärlig-köptJa, det är precis samma första tillägg som skyddar medierna själva, även när de säljer sig till Big Pharma under sken av ”undersökande journalistik”.

Skillnaden är att Facebook-grupper och andra online-forum i allmänhet är öppna och ärliga med sina syften och motiv, medan de av företagen köpta och betalda nyhetsmedia, är oärliga om sina egna syften och motiv, när de angriper kosttillskott som kolloidalt silver och andra naturliga hälsokurer.

ζ

Mer hyckleri och korruption

Lipitor-biverkningarOch förresten, i februari 2014 tog US Food & Drug Administration – i enlighet med uppenbara påtryckningar från Big Pharma – de ​​första stegen i en lagstiftningsprocess för att se till att allmänheten inte längre skulle behöva lyssna till den långa litania av risker och biverkningar av receptbelagda läkemedel inom mediereklam. Är inte det gulligt?

”Isn´t sweet?”

De medicinska myndigheterna hävdar att de är oroliga för att de långa beskrivningarna av biverkningar av receptbelagda läkemedel i TV, radio, och tidningsannonser är lite för tråkiga för den genomsnittliga individen, och kanske kan ”leda till minskad konsumentförståelse, minimering av viktig risk- information och, eventuellt, avbrott av behandling på grund av rädsla för biverkningar.”.

Med andra ord, de medicinska myndigheterna är rädda för att du ska få veta vilka biverkningarna av ett läkemedel är, och att du då aldrig skulle använda dem.

Så de vill inte längre att du ska veta vilka de verkliga riskerna med receptbelagda läkemedel är, eller ens hur många olika risker som finns. De vill bara att du lydigt ska ta dina mediciner som goda små pojkar och flickor. Och som inte vågar söka information om naturliga hälsoalternativ på nätet. Det är strängt förbjudet, märk väl:

”Vi har folk som kollar”

[Klicka på exemplet ovan ur FASS på biverkningar av statiner. Ett ”läkemedel” som ordineras av legitimerade läkare till 380.000 svenska kvinnor, som enbart får biverkningarna, då det inte finns några studier som visar på några positiva effekter alls för kvinnor. Något för VoF och undersökande reportrar att bita i?].

 • organized-crime

  Sådan är den värld vi lever i, där företagens brottslingar döljer sina avskyvärda brott genom reglerande manipulation, och sedan använder de sina shills (det är en person som offentligt hjälper en person eller organisation utan att avslöja att de har en nära relation med den person eller organisation, min anm.) i massmedia för att försöka göra brottslingar av människor som bara vill diskutera alternativa sätt att hålla sig frisk och må bra..

 • Lär dig vad andra säger om kolloidalt silver användning (länk finns i originalartikeln. Dessutom finns det många svenska forum).
  .
 • Gå med i kolloidalt silver Secrets Grupp på Facebook (länk finns i originalartikeln, uppmaningen är framförallt för amerikanska läsare. Det finns många svenska forum, min anm.).

Lär dig hur du gör din egen högkvalitativa kolloidalt silver snabbt och enkelt, i lugn och ro i ditt eget hem, för mindre än 36 cent per quart ( ca 1 liter, länk finns i originalartikeln. En pedagogisk video med svensk text finns på http://www.youtube.com/watch?v=3OV39m_yfU8 ).

Jag kommer tillbaka nästa vecka med en annan stor artikel om kolloidalt silver.

För en säker, sund och ansvarsfull användning av kolloidalt silver,

Steve Barwick
Författare till ”The Ultimate Kolloidalt Silver Manual”

[1] Snake oil (svenska: ”ormolja”), är en engelskspråklig benämning på undergörande medicin. Begreppet används som en metafor för överdriven och bedräglig marknadsföring som påstår sig komma med en revolutionerande lösning på ett problem. (Wikipedia)
[2] Government Accountability Office (GAO) är en amerikansk federal myndighet som lyder direkt under kongressen, och har till uppgift att oberoende granska och undersöka verksamheten (revision) i hela den federala statsmakten, huvudsakligen i den verkställande statsmakten, dvs. Presidenten och de federala departement och myndigheter som sorterar därunder. (Wikipedia).

 .
Pia Hellertz

Fil. doktor, socionom, styrelseledamot Humanism & kunskap
Hemsida ....www.piahellertz.com/
Boktips och recensioner ...www.piahellertz.com/Bocker.htm
 • Ladda ner en utskriftsvänligt version av översättningen … PDF
 • Tidigare inlägg … klicka här

7 svar på ”Fällor för användare av kolloidalt silver – på Facebook”

 1. Mer om Steve Barwick

  – Meet Steve Barwick klicka här ( Googleöversatt )

  Steve Barwick har producerat en 60 minuter lång video om kolloidalt silver och han skriver bland annat:

  Idag, använder uppskattningsvis 10 miljoner människor över hela Nordamerika kolloidalt silver för att; läka envisa infektioner, förebygga och bota allvarliga ohälsoproblem och sjukdomar, och hålla sina familjer infektionsfria och för att må bättre än någonsin tidigare.

  Trots det finns bokstavligen tiotals miljoner vanliga amerikaner som fortfarande inte inser vad de går miste om, tack vare den pågående byråkratiska mörkningen (black-out) av information om hur du använder kolloidalt silver för att bota infektioner och sjukdomar.

  Read more… ( Googleöversatt )

  – En minut lång (hemlig) introduktionsvideoklicka här

 2. Klipp från Facebook – publicerat den 31 oktober kl. 13:36

  Ett hopp om beslut som i slutändan kan ge efterverkningar av hela medicinindustrins makt över alternativa preparat och behandlingar.

  Helsingborgs Dagblad publicerade idag den dementi och genmäle som utlovats Anders Sultan och hans företag. Även ett privat nätverk av 20 000 personer med personliga erfarenheter ville ha en sådan. Anders har stöd från hela världen då det bl.a finns över 10 milj användare bara i USA och troligen lika många i Europa. Att säga att detta är en sekt är bara smutskastnings kampanj från industrins sida då många har personliga erfarenheter av bot då man sett traditionell medicin inte fungerat eller gett kraftiga biverkningar.

  Hela smutskastningskampanjen anses vara en beställning från industrin där man tar hjälp av lobbyorganisationer som föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). En förening med tvivelaktigt rykte och som har världsomspännande organisation med säte i USA. Organisationen där har styrelse med starka kopplingar till storindustrin, och i Sverige ser man personer kopplade till Kungliga vetenskaps akademin (KVA).

  Kungliga vetenskaps akademin (KVA) har personer som driver lobbyföretag mot läkemedelsindustrin och som bl.a haft ordförandeskap i föreningen VoF. KVA säger sig ha till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Man har även starka band till Nobelstiftelsen.
  .

  .
  Helsingborgs Dagblads journalist Joakim Björk har starka kopplingar till VoF och skriver i deras syften, där han på Facebookgrupper uttalat, och där man kan tyda det som att han ska främja reportage som gynnar denna skeptikerförenings intressen.

  Detta har blivit en smutskastningskampanj av sällan skådat slag i svensk media historia, helt utan saklig och juridisk grund, och Anders Sultan har fått starkt juridiskt stöd för sin sak från flera håll då man vill hjälpa honom att driva skadeståndsanspråk som kan bli omfattande. En hel alternativbransch kan bli drabbad av denna smutskastning och är givetvis intresserade av utslaget.

  Anders Sultan har fått ett genmäle och dementi på endast 2500 tecken i tidningen men den är betydligt mer omfattande än så och kan läsas här för mer information … klicka här

  Här är en än mer omfattande redogörelse kring fallet. Även information kring de juridiska anspråken … klicka här

  Informationen ligger på organisationen National Health Federations sida.

  National Health Federation (NHF) är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Man vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

  Ordföranden och advokaten Scott Tips har sammanställt och redigerat en bok i ämnet med titeln ”Codex Alimentarius – Global Food Imperialism”. Boken finns även tillgänglig på svenska. Hittills har han deltagit vid fler Codex-möten än någon annan hälso- och frihetsaktivist.

  Codex Alimentarius

  1. ”COPYCAT”

   Påhoppet på kolloidalt silver gjordes helt enligt de rekommendationer läkemedelsindustrin gått ut med och som Steve tar upp.

   Joakim Björck har inte ens fantasi att ändra de påhoppspunkter man tar som exempel i USA. Jämför vad HD respektive Steve skriver så har vi ett belägg för att det är ett centralt initierat påhopp som sedan uppenbarligen slussats via VoF till VoF-journalisten:

   HD: ”Vi gör det under ett påhittat användarnamn vars kvinnliga släkting är svårt sjuk i bröst- och levercancer. Varken operation eller behandling med cytostatika har hjälpt, hävdar vi. Läkarna har gett henne kort tid kvar att leva.”

   Steve Barwick: As one reporter openly bragged: “We used a fake username and claimed a female relative is seriously ill with breast and liver cancer. We affirmed that neither surgery nor chemotherapy have helped, and that doctors have given her a short time left to live.”

   Det är ju en ren översättning.

   Tillfällighet eller en konspiration för att få bort ett billigt och effektivt botemedel utan biverkningar från marknaden? Som konkurrerar med dyra patenterade läkemedel som ger biverkningar och i många fall sämre effekt.

   Kolloidalt silver – ett kraftfullt och naturligt antibiotika utsätts för internationell förbudskampanj

   Döm själv! Det är Du, Dina föräldrar och Dina barn som står för notan.

   1. NÅGOT FÖR RIKTIGA JOURNALISTER ATT UNDERSÖKA OCH FÖR TIDNINGAR SOM BRYR SIG ATT PUBLICERA:

    – Fusk i sponsrad Tamiflu-forskningklicka här

    – Livsmedelsverkets saltråd gör att 60 DÖR varje dag – helt i onödan!klicka här

    – Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska (t.ex. D-vitamin)klicka här

    – Varannan patient blir sjuk av vanliga läkemedel (i Sverige)klicka här

    – Skojares och svindlares bransch (”läkemedel”)klicka här

    – Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedanklicka här

    – Antalet patienter som dör av läkemedelsbiverkningar i USA är ca 106.000 per år vilket gör detta till den fjärde vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdom, cancer och stroke!!! … klicka här

    – 13 olika läkare missade cancer (14 oktober 2014). Under tre års tid missade 13 olika läkare på en vårdcentral i Göteborg att följa upp en patients provsvar. Det visade sig vara spridd prostatacancer … SVT
    .


    Joakim Björck

    MEN – VoF-journalisten Joakim Björck väljer att ”avslöja” kolloidalt silver som runt tio miljoner amerikaner använt under decennier utan biverkningar och som har mycket god effekt på bakterier, svampar och parasiter (och till en mycket låg kostnad). Inga biverkningar och inga dödsfall överhuvudtaget på grund av kosttillskott (kolloidalt silver säljs som kosttillskott i USA).

    En journalist som slår mot medborgarnas möjlighet att hålla sig friska och som för denna bravur hyllas inom sin egen VoF-grupp. En journalist som inte drar sig för att ljuga, bedra och provocera för att få ihop sin story. En journalist som agerar vittne, åklagare, jury och domare i en och samma person, som sedan hänger ut sina offer.

    En folkets fiende eller en ”hjälte”? Döm själv!

 3. EN FÖRDJUPNING – SOM REKOMMENDERAS DE ”EXPERTER” OCH ”JOURNALISTER” SOM TYCKER TILL OM KOLLOIDALT SILVER OCH EBOLA.

  Vacciner ska användas till varje pris. Här en genomgång av Rima Laibow varför kolloidalt silver (KS) fungerar. Märkligt är att denna viktiga information endast visats 2000 ggr på Youtube. Vi som känner till hur det fungerar är tyvärr inte förvånade. Sprid informationen i era nätverk. Endast så kan informationen nå ut i till allmänheten och dem som behöver det.
  .

  Klicka på bilden ovan eller klicka här…

  Dr. Rima, Dr. Keith and Dr. Steve on Nano Silver and Ebola

  Publicerades den 22 aug 2014

  http://www.DrRimaKnows.com – Dr. Rima interviews Dr. Keith Muller and Dr. Steve Roselli, two scientists knowledgeable about Nano Silver and about Ebola. This hour video provides essential information and science review.

  [Dr Rima intervjuar Dr Keith Muller och Dr Steve Roselli, två forskare kunniga om Nano Silver (kolloidalt silver) och om ebola. Denna video på en timma ger viktig information och en vetenskap översyn.]

  VARNING! VoFs läkare, professorer och andra VoF-medlemmar tittar på egen risk, då deras världsbild riskerar att rubbas, ett uppvaknande som kan vara smärtsamt och skämmigt. Dock liten risk på grund av ”kognitiv dissonans” som innebär att man automatiskt filtrerar bort det som inte stämmer med den uppfattning man en gång valt och som förstärks av likasinnade (kallas för ”groupthink” eller ”gruppknäpp”) och man förstärker automatiskt det som överensstämmer med den världsuppfattning man en gång valt.

  – Läs mer om en av psykologins största upptäckter … Pinoccioeffekten

  – ”Group think” … klicka här

  De som ljuger omedvetet är de som är mest övertygande, och att finna dessa ”nyttiga personer” är ohälsoindustrin proffs på och sedan är de professionella på att preparera dem för uppgiften … klicka här

 4. Får man säga ”jag kan bota cancer” ?

  Michael Zazzio reder ut ”kvacksalverilagen” … CANAL 2ND OPINION

  – – –

  Kommentar

  Borde inte kvacksalverilagen även gälla vården?

  Vi vet att strålning och cytostatika ÖKAR risken för cancer och att cancerforskningen står och stampar, utan att komma framåt. Socialstyrelsens rapport ”Cancer i siffror 2013” visar att dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män under de senaste 20 åren.

  Denna minskning är för liten och innebär att de stora investeringarna i cancerforskning och cancervård ännu inte medfört något verkligt genombrott när det gäller att förbättra cancerpatienternas överlevnad. Medan cancerforskarna ägnar sig åt ”navelskådande” och bekämpar lovande alternativa behandlingsmetoder och forskning, så ökar cancer närmast epidemiskt. Samma sak sker med diabetes och IBD.

  – – –

  Gastric Bypass av barn och ungdomar

  Tänk om ”alternativmedicinen” valt ut 25 överviktiga barn och ungdomar mellan 13 – 18 år och i forskningssyfte skurit sönder magen och tarmarna på dessa ungdomar, för att de ska gå ner i vikt. Det hade varit något att avslöja.

  Precis detta skedde nyligen i Göteborg inom vårdens revir och för några år sedan drabbades 90 ungdomar av detta öde i Stockholm. Inte ett ljud i media, så slutsatsen måste vara att kvacksalverilagen bara tillämpas utanför vården, medan man gör lite som man vill inom vården, med medias tysta godkännande.

  Oskuret är bäst!

  Enligt Nina Rehnqvist, direktör vid SBU (Statens beredning för medicinsk utredning) så är upp till 70 %
  av alla undersökningar och behandlingar som utförs på svenska sjukhus inte enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” (källa: Brännpunkt Whiplash, 2005 i Örebro). Nina Rehnqvist var tidigare överdirektör vid Socialstyrelsen.

  Som att jaga mygg och svälja kameler – utan att blinka. Problemet är att vi inte längre har råd med detta.

Kommentera