Stoppa fetmaoperationerna – insulinet kan sänkas genom mindre kolhydrater

Ibland hinner verkligheten ifatt vetenskapen. Nu får vi veta att vetenskapsmännen kommit fram till den gamla välkända sanningen att insulinet i blodet har stor betydelse för fetman. När det gäller att bedöma vilken nytta en fetmaoperation kan tänkas få för en överviktig medborgare är insulinnivåerna i blodet kanske t.o.m. viktigare än BMI-värdet.

Därför borde man omedelbart sluta med de stympande stora operationerna med alla livslånga biverkningar och istället tvinga patienterna att först äta mindre mängd kolhydrater i form av socker, bröd, pasta, ris och potatis under åtminstone ett halvår. Denna kost minskar insulinet i blodet dramatiskt och därmed vikten – utan operation och utan biverkningar.

Christer Enkvist
F.d. klinikchef,
Landstingsöverläkare och
medicinsk rådgivare inom VG-region.

Fetmaoperationer

Fetmaoperationer borde inte få göras innan LCHF har prövats under minst ett halvår menar Christer Enkvist, tidigare klinikchef, Landstingsöverläkare och medicinsk rådgivare inom VG-region.

Detta är självklart sedan 16 januari 2008 när LCHF blev godkänt av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt (uppfyllde kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet). Det är t.o.m. lag på att patienterna skall informeras och erbjudas detta alternativ. DETTA STRUNTAR VÅRDEN I.

Patienterna skulle slippa biverkningar, de skulle få ett bättre resultat och bara VG-region skulle spara minst 280 miljoner kronor per år, genom att göra rätt från början. Därtill skulle 1400 patienter slippa livslånga biverkningar.

Svårare än så är det inte att spara en kvarts miljard kronor per år och därtill förbättra vårdkvalitén – avsevärt.

Detta undergräver förtroendet för den medicinska vetenskapen

Detta är en av de mest förbryllande företeelserna i vår tid. Hur läkare, som anses tillhöra vår elit i utbildningshänseende, kan tro att lösningen på övervikt är att skära bort delar av vitala organ.

Att det förekommer i hela västvärlden är ingen ursäkt. Svenska kirurger är i Egypten och stympar överviktiga egyptier. Är det denna export av svensk sjukvård som är eftersträvansvärd?

Hur kan politikerns tillåta denna användning av skattemedel?

Hur kan media låta bli och reagera på denna bisarra lösning på övervikt?

Jag har full förståelse för den stigmatisering som överviktiga känner. Man har fört en hopplös kamp mot övervikt och de råd man fått från sjukvården har bara spätt på övervikten. När man väljer att operera sig så är man desperat. De har min fulla sympati.

Men den sympatin har inte de kirurger som utnyttjar deras situation och underlåter att se sambandet kolhydrater-insulin-fettinlagring. Men min sympati har de läkare på vårdcentralerna som få ta hand om alla biverkningarna.

Min största sympati har de som går igenom denna operation och mår sämre än före operationen.

För att få slut på denna samvetslösa verksamhet måste vi alla fortsätta att sprida budskapet om sambandet mellan övervikt och kolhydrater till våra medmänniskor och politiker.

De knivglada kirurgerna går förmodligen inte att påverka. Det är för mycket pengar i verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen