Den eländiga företeelsen Gastrisk Bypass (Otrevliga sidan – del I)

“Årets tio viktigaste forskningsnyheter”

En artikel i Dagens Medicin från den 12 december 2012 förtjänar att belysas.

Dagens Medicin: Årets tio viktigaste forskningsnyheter

Här bröstar man sig med att årets fetmaoperationer (gastric-bypass), även inkluderande hjälp för diabetes typ 2 sjuka, är bland årets tio största framgångar inom kirurgin.

Detta är tröstlösa nyheter, särskilt för dem som råkar ut för eller kanske står i kö för denna misshandel – läs stympning. Man talar om att man provar med kost, motion, etc. men gör inga helhjärtade försök med att utesluta kolhydraterna ur kosten för dessa människor innan operation. De skickas till operationsbordet så fort det blivit klart att de orkar med själva operationen. Detta är hänsynslöst!

Det borde egentligen bli en folkstorm mot denna hantering av diabetes typ 2 och överviktsproblemen. Många, många har ju insett kolhydraternas roll i sammanhanget och själva ändrat sin kost och blivit friska.

Varför tänder inte forskare och läkare på denna möjlighet och sätter igång att ge strikta råd i denna riktning. De råden finns för övrigt med i kostrekommendationerna från januari 2008 och får inte nonchaleras vid patientkontakten! [1]

Och då handlar det inte om ett blygt omnämnande om att socker eventuellt kan uteslutas ur kosten, utan om en handfast och kontrollerad handlingsplan för att vända diabetes typ 2 och fetmautvecklingen!

I nämnda artikel står följande passus:

”Det handlar om hur vi ska ta reda på vilka patienter som bäst passar för kirurgi och vilka som bäst passar för enbart medicinsk behandling, säger han (Torsten Olbers)”

Detta är verkligen träffande. Man talar om vem som passar bäst för den eller den behandlingen… Utanför de cirklar, som dessa lärde män stänger in sig i, vet man numera att väldigt många av egen erfarenhet har fått åtnjuta oväntat stora hälsovinster när man ordentligt minskar kolhydraterna i kosten.

Lågkolhydratkost (LCHF)

Och i år, 2013, efter 10 år av aktivt LCHF-provande, ser vi tusentals människor, vilka drabbats av diabetes typ 2 (sockersjuka) och fetma, som de facto blivit fria från sin ohälsa.

Så visst är det adekvat att ställa frågan om inte väldigt många i gruppen överviktiga och sockersjuka skulle passa för att, innan operation, pröva uteslutning av kolhydraterna i kosten. Det skulle dessutom vara totalt riskfritt. Många skulle helt säkert slippa överbelastning av pankreas (bukspottkörteln) och, för den delen, även upplagring av fett, om man slipper frekventa insulinpåslag.

För de flesta av dessa människor tillkommer i detta sammanhanget också en eftersträvansvärd vinst, nämligen att slippa det livslånga problemet med att inte ha den storlek på magsäcken man är skapt med. Att kunna äta utan att må illa och utan att riskera dumping (kräkning eller akut diarré).

Det finns i befolkningen numera en stor förvåning över varför man inte inom forskningsområdet går till botten med just sockerintaget till dem vars bukspottkörtel inte klarar det ovanligt, läs onaturligt, stora insulinbehov dagens kost tarvar.

Det förekommer ganska omfattande i befolkningen att man tar egna initiativ i ovan nämnda riktning och blivit fria från besvär av sin diabetes typ 2. Alltså helt uteslutit sockerarter i sin kost! Detta är ett välkänt faktum.

Så mycket mer iögonenfallande är det då att utbildat och kunnigt folk i ledande ställning inte kan eller vill se vad som händer i samhället – och hugga tag i dessa glädjande händelser med hälsovinster och friska människor – undersöka vad det är som händer!

Docent Uffe Ravnskov

Dagens Medicin: Prova LCHF-diet före operation.

Varför inte låta alla överviktiga testa en LCHF-diet innan man börjar stympa magen? Mer än 20 experiment har visat på nyttan av denna kost.

Rolf Aronsson

Licentierad Kostrådgivare – LCHF

Fotnot [1]

Dessa lärde män förnekar att kost påverkar diabetes och övervikt, trots att Socialstyrelsen den 16 januari 2008 gjorde klart att lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, för behandling av diabetes och övervikt. Detta beslut togs efter flera års noggrann utredning.

Legitimerad sjukvårdspersonal är således enligt lag skyldiga att erbjuda patienter med diabetes och fetma denna behandlingsmetod. Dessa lärde män bryter således medvetet mot lag när detta alternativ förtigs, när patienter förnekas denna möjlighet. Med tanke på mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser är brottet synnerligen grovt.

Står myndigheter och sjukvården över lag och utan personligt ansvar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen