Kostdemokrati i Mölndals skolor

Brukarråd

Ett brukarråd (*)  inom Mölndals Stad, som representerar en av kommunens största grundskolor, Sinntorpsskolan, bjöd under gångna veckan in en ledande politiker, kommunalrådet Marcus Claesson (FP), samt Leif Lundberg från Kostdemokrati.se.

Brukarrådet har tidigare lyckats med att återinföra Bregott som ett alternativ till lättmargarin, och nu kräver de helmjölk som ett alternativ till lättmjölk.

Att bjuda in Marcus Claesson från Folkpartiet var föranlett av att han nyligen hade lämnat in en motion som syftade till att utöka kostdemokratin inom skolan, läs mer… .

Marcus Claesson berättade att skolköken har arbetat framgångsrikt med att minska matsvinnet och därigenom frigjort närmare 1,8 Mkr att använda bättre än att slänga bort. Totalt sett är utvecklingen inom kommunen mycket positiv, men mer återstår att göra.

Genom att utöka valfriheten vad gäller mjölksort och matfett kan kommunen spara uppskattningsvis en halv miljon kronor per år (energimässigt) och energin hos en lunch skulle dessutom räcka ytterligare en lektion. Mätta elever presterar bättre. Dessa pengar skulle kunna användas till att ytterliga höja kvalité och valfrihet.

Brukarrådet kämpar sedan en tid för att eleverna ska kunna välja helmjölk och Bregott som alternativ till lättmjölk och lättmargarin (Bregott hade de redan lyckats få som ett alternativ). Många barn gillar inte heller lightprodukter och blir därför hänvisade till föga mättande kranvatten.

Samtliga föräldrar och skolpersonal på mötet var helt överens om att det vet var fel att påtvinga barnen lightprodukter mot föräldrars och elevers vilja.

Det finns övertygande bevis på att lightprodukter (fettsnål kost) lägger grunden till diabetes och överviktsproblem och därför (med detta i åtanke) är det oförsvarligt att påtvinga barnen en kostdiktatur som inte kan försvaras vare sig vetenskapligt, hälsomässigt, ekonomiskt eller miljömässigt.

(*) Brukarråd inom en skola arbetar med att öka föräldrainflytandet i skolan. De träffas tre-fem gånger per år. Det är önskvärt att föräldrar från varje klass /  förskoleklass / fritidshem är med på varje brukarrådsmöte. Rektor och personalrepresentanter är med varje gång.

Kostdemokrati.se

Leif Lundberg var inbjuden, som initiativtagare till ”Skolupproret mot lightprodukter” som är en nationell folkrörelse. Han menar att påtvinga skolbarn lightprodukter bara är dumheter. Leif fick under mötet kort berätta vad det handlade om. Nedan en längre förklaring.

Livsmedelsverket (SLV) rekommenderar att skolor serverar minst två rätter plus ett vegetariskt alternativ. Men märkligt nog tar valfriheten slut när det gäller mjölksort och mattfett, trots att smaken här skiljer mycket mellan olika elever och det är lätt att ordna valfrihet. Många barn gillar inte lättmjölk eller lättmargarin, vilket gör att de får energibrist efter en kort stund och undervisningen blir lidande. Dessutom påverkas deras hälsa negativt, vilket ansvarstagande föräldrar inte accepterar.

Som enda alternativ har SLV i sin rekommendation (som inte på något sätt är tvingande) valt energifattiga alternativ och när det gäller lättmargarin har de valt ett av de mest processade och kemikaliserade livsmedel som går att finna i en livsmedelsaffär (läs mer om innehållet i margarin här…).

Finns det någon vederhäftig vetenskap som påvisar att margarin är bättre än smör?

Svar NEJ!

Men det finns  oräkneliga studier och rapporter som avråder från margarin, som t.ex. Välj Bregott framför Becel för hjärta och kärl.

För några år sedan sammanställde vi ett hundratal artiklar, rapporter och studier som visar att riktig mat är mer hälsosamt än lightprodukter … Ett 100-tal studier som visar att man inte blir fet eller sjuk av fett, tvärtom.

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt har sammanställt 17 studier med hög evidensgrad (RCT): Lågkolhydratkost effektivare än fett- och kalorisnål kost för vikten. Läs mer…

Vi kan redovisa fler vetenskapliga studier om det behövs. Det märkliga är att Livsmedelsverket inte kan redovisa en enda studie med hög evidensgrad (läs mer…). Helt enkelt för att det inte finns några.

Det enda SLV har verkar vara epidemiologiska studier med låg evidensgrad som inte bevisat något alls.

Samer höll sig friska och starka på riktig mat.

    

Riktig mat, lågkolhydratkost, är vår naturliga mat.

LCHF är nog det mest beprövade koncept som finns, hela folkslag har ju under generationer visat hur effektivt det är. Vi har våra svenska Samer, vi har Inuiterna och Massajerna. Vi har folket på Papua Nya Guinea, vi har aboriginer i Australien och indianerna i Nordamerika, som saknade hjärt-kärlsjukdom, diabetes och övervikt så länge de åt riktig mat.

Tallriksmodellen är däremot ett helt nytt tidigare oprövat koncept. Det vi vet idag är att det i Sverige har fördubblat fetman (2x) och tredubblat diabetes (3x) på bara tjugo (20) år . Ett talande resultat som Livsmedelsverkets tjänstemän blundar inför – ETT VANVETTIGT RESULTAT SOM SLV VÄLJER ATT INTE SE – FÖR DE VET OCH KAN INGET ANNAT & DE LYDER UNDER ANNAT KOMMANDO.
.

Lättmjölk

Standardmjölk (3% fett) innehåller 50 % mer energi än lättmjölk, men kostar bara 12 % mer. Det är billigare att dricka kranvatten om det är magen som skall fyllas.

Men D-vitamin då?

Lättmjölk innehåller 18 IE/dl, tillsatt D-vitamin. Senare forskning rekommenderar 2000 – 4000 IE per dag och för att komma upp i 2000 IE så måste eleven dricka 11 liter lättmjölk per dag och då skulle på köpet följa 540 gram mjölksocker, vilket är direkt skadligt för hälsan. Bättre att då ta t.ex. en kapsel med 30.000 IE var 14:e dag, vilket i snitt blir 2.140 IE per dag, till också blir billigare. Det skulle faktiskt skolan kunna bjuda på.

Vuxna och större ungdomar bör ta en kapsel med minst 30.000 IE (= IU) per vecka.

Man har i Östtyskland under flera decennier gett alla barn under 18 månaders ålder 600.000 IE vitamin D var tredje månad. Hos ett 7 kg stort barn motsvarar detta 60.000 IE D-vitamin per dag hos en vuxen om 70 kg.

För 60 år sedan visste man bättre än vad man verkar veta idag.

Svenska barn som dricker fet mjölk är betydligt smalare
Kanske eftersom fet mjölk har lägre andel socker.
Lättmjölk är mer lik läsk. Läs mer…

Sötmjölk

Läs en intressant analys av relationen mellan socker och fett i lättmjölk. Lättmjölk ökar sockerintaget med 50% jämfört med standardmjölk. Vi kanske ska kalla det ”sötmjölk” istället? Ska barnen dra ner på Coca Cola bör de också dra ner på lättmjölken, 9 mot 5 g socker per 100 ml.

Observera att standardmjölk innehåller 50 % mer energi än lättmjölk. Vattnig mjölk och vattenutblandat margarinfett är ett bedrägeri mot barnen.
.

Källa: KonsumentForum

Lättmargarin – mest vatten

Lättmargarin innehåller 350 kcal per 100 gram och Bregott innehåller 680 kcal per 100 gram. Bregott är alltså nästan dubbelt så energirikt, vilket gör att barnen står sig längre. Att blanda vatten med matfett, som kräver mindre nyttiga emulgeringsmedel och konserveringsmedel, är oklokt ut energisynpunkt. Barnen blir orkeslösa och får problem med att följa undervisningen. Kranvatten dricks bäst och billigast ur glas.

I margarin krävs emulgeringsmedel för att industrifettet ska blanda sig med vattnet och sedan konserveringsmedel för att sörjan inte ska mögla. Denna industriprodukt rekommenderar Livsmedelsverkets tjänstemän att vi skall servera våra barn från två års ålder, som enda val.

Se ett filmklipp på 5 minuter om hur margarin tillverkas:

Folder om margarintillverkning finns här … Margarinbluffen

Gymnasieuppsats finns här … Margarin som miljöhot

Mättat fett ska understiga tio energiprocent

Främsta skälet till att påtvinga skolbarnen lättprodukter är att andelen mättat fett skall uppgå till max 10 energiprocent. En helig siffra (baserad på tro) på Livsmedelsverket.

Siffran 10 är tagen ur luften, det fanns inget inget vetenskapligt underlag för 35 år sedan och det finns inget vetenskapligt underlag idag. Siffrorna 15, 20, 30 är t.ex. minst lika rätt.

”Denna siffra 10 är huvudargumentet
för att inte servera standardmjölk
och Bregott/smör i våra skolor.”

Hur detta har gått till finns att läsa i docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”. En bok som alla politiker och tjänstemän som har beröring med kost eller sjukvård borde vara ålagda att läsa.

De som är oinformerad eller felinformerade har svårare att göra ett bra jobb.

Vad kommer denna magiska siffra, 10 E% mättat fett, ifrån?

En siffra som utgör grundfundamentet för dagens kostråd!

Livsmedelsverket försvarar kostråd som har fördubblat fetma och trefaldigat diabetes på bara tjugo år (nyckelhålsmärkning kom 1989). De försvarar kostråd som inte grundas på vetenskap eller beprövad erfarenhet, de baserar sina kostråd på siffror som arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern, som saknade vetenskaplig bakgrund, personligen tyckte var lämpliga, år 1977, i USA [1].

Både FAO (Food and Agriculture Organization) och WHO (World Health Organization) har nu konstaterat att det inte finns något stöd för att animaliskt fett skulle vara farligt, tvärtom. Samma sak visar alla större moderna studier. Därmed faller Livsmedelsverkets kostråd och tallriksmodellen ihop som ett korthus.

”Därmed faller Livsmedelsverkets kostråd
och tallriksmodellen ihop som ett korthus.”

SLV försvarar en ståndpunkt som inte är förankrat i vare sig vetenskap eller sunt förnuft. Samtidigt som man motarbetar den enda kost som Socialstyrelsen finner vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling (och förebyggande) av diabetes och övervikt. Det är en gåta att SLV tillåts att helt öppet underminera folkhälsan, de har t.o.m. fått ökat anslag av regeringen, skattemedel, för detta arbete (läs mer…).

Livsmedelsverket tallriksmodell och nyckelhålsmärkning är trefaldigt felaktig:

 1. En extrem (fettsnål) högkolhydratkost som ger diabetes, övervikt och senare demens i livet (läs mer…). En extremkost som också lägger grunden till hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
  .
 2. Livsmedelsverket propagerar för max 5 gram salt per dag, vilket ger upphov till allvarliga sjukdomar och ökar risken för plötslig död . Saltbrist är vår tids ättestupa för svaga och gamla under varma och svettiga sommardagar, vilket lätt kan förebyggas med mer salt i maten. Läs mer…
  .
 3. Fibrer som framställs som nyttiga skadar istället tarmarna.

Riktig mat är billigare än lightprodukter – om vattnet räknas bort.

Kalkyl för Mölndals Stad finns här… . Trots att leverantören dumpat priset på lättmargarin skulle Mölndal spara 900.000 kronor per år (energimässigt) om alla barnen gick över på riktig mat. Kranvatten är dyrt att blanda i maten och dessutom är det inte nyttigt med en massa tillsatser, kemikalier och industriellt brutalt processade fetter där alla naturliga vitaminer gått förlorade.

”Svenska skolbarn påtvingas lightprodukter i Sverige
grund av en påhittad siffra som en vegetarian
hittade på i USA, utan ett uns
av underlag.”

Tips: För Kungsbackas politiker tog det ett par veckor att fatta ett naturligt beslut. För att inte behöva gå igenom hela kostfrågan formulerade de sig enligt följande:

”Beslut: Skolor och förskolor ska även fortsättningsvis följa Livsmedelsverkets rekommendationer med tillägget att även erbjuda möjlighet att välja standardmjölk, standardfil samt bredbart smör som alternativ.”

Paragraf 81 sidan 9 i protokollet. Svårare än så är det inte. Alla blir nöjda eftersom lättprodukterna inte plockas bort, kommunen sparar pengar och undervisningen fungerar bättre. Endast de som önskar påtvinga andra sina åsikter blir missnöjda.

Lösningen är att erbjuda alternativ, politiker behöver inte ta ställning till annat än valfrihetsfrågan – kostdemokrati eller ej. Att det sedan blir mer hälsosamt och billigare är en bonus.

DAGENS NYHETER 2012-03-14

Enligt en webbfråga i DN med 23 500 svarande så är nu LCHF tre gånger större än tallriksmodellen. Dags att införa valfrihet och verklig kostdemokrati, låt barnen få välja riktig mat som de mår och presterar bra på. Allt annat är bara dumheter och en form av kostdiktatur som inte har lagligt stöd. En politisk fråga!

.

.
Not [1]
: Kostråden i USA, ”U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och militante vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Dessa ovetenskapliga men PK (politiskt korrekta/korrupta) kostråd styr fortfarande efter 35 år Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet).

Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare ska våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson (näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg (dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) att ändå hävda att skolbarnen ska serveras lättprodukter.

Elisabeth Rothenberg hävdar att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när Livsmedelsverket efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat än mättat fett eller visade oskadlighet (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt, det struntar Ingrid Larsson i. Hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas så av övrig personal inom vården.

Läs mer … Dagens Medicin – LCHF-dieten totalsågas av en näringsfysiolog som har varit med och utformat de nya riktlinjerna om förebyggande åtgärder i vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som Kostdoktorn ville överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att Kostdoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare” (härskarteknik). Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst (även grundlagsvidriga), som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Några månader senare föreläste Ingrid Larsson i Mölndal och hon påstod då att det inte finns några studier. Korrekt är att hon vägrar att läsa studier, men det innebär inte att de inte finns.

Resultatet efter 20 år med Livsmedelsverkets kostråd är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga enbart i Sverige. Ulcerös kolit [2] har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). Ett talande resultat!

Det blir inte vetenskap för att fler auktoriteter skriver under, eller för att stora organisationer röstar om det (styrda av industrin). Att utforma och rekommendera kostråd till medborgarna och det utan vetenskapligt stöd, baserat på påhittade siffror, orsakar medborgarna stor skada och samhället stora kostnader, och är därtill ett grundlagsbrott.

Not [2] Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom (Källa: GASTROKURIREN).

10 – 20 % av de drabbade tvingas opererar bort hela grovtarmen genom en stomioperation och får således leva med en ”påse på magen”. Ulcerös kolit har sjufaldigats sedan 1950-talet och det finns ingen bot, bara läkemedel som dämpar symptomen. En kostomläggning kan ha stor positiv effekt, att sluta äta det som skadar, men det får patienter själva komma underfund med (det ingår inte i skolmedicinen). Läs mer om UC här…

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Källa: MSD (en föreläsning vi bevakade på plats).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Den extremkost som Livsmedelsverket rekommenderar med extremt hög halt kolhydrater (50 – 60 E%), hög andel spannmål, omega6 oljor, margariner och hög halt fibrer slår hårt mot folkhälsan, inte minst mot barn och ungdom.

Insulinresistens utvecklas om man äter en extrem kolhydratkost, som är första steget till diabetes, som är första steget mot demenssjukdomar som Alzheimers [3].

Not [3] Neurodegeneration: den nya formen av diabetes (”typ 3”).

En bakomliggande orsak till Alzheimers är insulinresistens. Personer med diabetes löper betydligt större risk att utveckla Alzheimers och andra neurogenerativa sjukdomar än de som inte har diabetes. Släktskapet mellan dessa sjukdomar är så nära att Alzheimers nu betraktas som en annan form av diabetes – diabetes typ 3.

Världen över har diabetes ökat från 30 miljoner till 230 miljoner fall de senaste 20 åren. En katastrofal ökning!

Forskarna befarar att dagens snabbt växande diabetesepidemi kan bli morgondagens Alzheimers- eller Parkinsonepidemi. Epidemin har redan startat, vilket kraftigt ökad förekomst av Alzheimers, Parkinson och andra neurogenerativa sjukdomar vittnar om.

Med tallriksmodellen tar det två cirka decennier att utveckla insulinresistens, ytterligare två decennier att utveckla diabetes och sedan tjugo år att utveckla demenssjukdomar (ibland går det dock betydligt fortare eller tar längre tid).

Redan idag finns det 70.000 demenssjuka i Sverige som kostar 40.000 miljoner kronor per år att vårda och redan idag är ekonomin ansträngd hos landsting och kommuner.

Det är oklokt att redan från två års ålder tvångsmässigt skola in våra barn på en kost som skadar kropp och hjärna. Läs mer … Rädda våra barns hjärnor!

Respons efter brukarrådsmötet

Utökad valfrihet tillfredsställer alla smakriktningar, inte minst den majoritet av föräldrar och elever som inte vill påtvingas lightprodukter, en förkrossande majoritet som kräver KOSTDEMOKRATI.

Det är viktigt att understryka att vi står för valfrihet, sann kostdemokrati. De som fortsatt vill följa Livsmedelsverkets rekommendationer ska kunna göra det.

Det vi vill uppnå är att de som inte vill äta en extremt kolhydratrik mat (tallriksmodellen) av hälsoskäl, skall erbjudas ett alternativ. Vi pratar om en grupp av elever och föräldrar som enligt DN:s webbfråga (med 23.500 svarande) nu är tre gånger större än de som föredrar Livsmedelsverkets tallriksmodell och enligt en Demoskopundersökning tillämpar nu 23 % av Sveriges medborgare lågkolhydratkost i någon form.

Att förneka 1/4 av alla medborgare som föredrar riktig mat (framför lightprodukter) ett alternativ, vore ett odemokratiskt övergrepp som inte kan accepteras av vare sig elever eller föräldrar. Det hotar också att urholka folkhälsan.

Efter brukarrådsmötet erhöll Marcus Claesson ett e-brev från en förälder / medborgare med frågor som kanske flera bär på, varför vi väljer att öppet besvara dessa.

.
Ett E-brev kom med följande frågeställningar:

 • Finns randomiserade kontrollerad studier som publicerats i en vetenskaplig tidskrift och som visar att LCHF-kost är bättre för barn än nuvarande rekommendationer?

 • Är det inte bra att Livsmedelsverket är försiktigt med att ändra rekommendationerna, tills man har data som visar att det är verkligen är bra och framför allt inte är farligt?

 • Hur länge har LCHF-kost studerats och vad vet vi om de långtidsverkande effekterna?

 • Nuvarande kostrekommendationer, är de väl beprövade under lång tid?

 • Ökad valfrihet i skolmaten vore underbart och jag hoppas att ert engagemang kan leda till det. Och jag har inget alls emot att det finns standardmjölk som alternativ. Men personligen tror jag att det är ytterst få barn i Sverige som får i sig för lite fett och de få barn som är undernärda har rätt till fetare specialkost.

 • Jag önskar att debatten och ambitionen kunde handla mer om att laga maten från grunden utan halvfabrikat med konstiga tillsatser. Och två rätter är kanske inte alls omöjligt med lite mer budget till personal och bra utrustning i alla tillagningskök

 • Jag önskar Er lycka till med att förbättra kvalitet och valfrihet i skolmaten och hoppas verkligen att inte all fokus hamnar på fett.

 – ◊ –

.

Folkpartiets svar

Marcus Claesson (FP) svarar att han inte tar politisk ställning i fettfrågan, utan att det handlar om att utöka valfriheten. Medborgarna väljer själva vad de vill äta.

Marcus Claesson menar också att det är fel att påtvinga skolbarn lightprodukter som uppenbarligen har bidragit till en epidemi av diabetes och fetma på bara 20 år.

Nyckelhålsmärkningen introducerades 1989 och sedan dess har diabetes trefaldigats (!) och fetma har fördubblats (!). De flesta som som har lämnat den högkolhydratkost som Livsmedelsverket rekommenderar, har upplevt hälsoförbättringar och viktkontroll.

Marcus Claesson menar också att det verkar som Livsmedelsverkets rekommendationer vilar på bräcklig vetenskaplig grund (enligt SBU) och att det därför är viktigt att erbjuda alternativ till de föräldrar som anser att lightprodukter skadar hälsan. I detta fall var samtliga föräldrar och rektorer överens om att valfriheten borde utökas, det var ett krav från brukarrådet!

Marcus Claesson, som representant för Folkpartiet, tar inte politisk ställning i kostdebatten, det är upp till varje enskild medborgare att själv göra.

Folkpartiet tar ställning för valfrihet, de vill erbjuda medborgarna i Mölndal en utökad valmöjlighet när det gäller kost, en demokratifråga helt enkelt.

Att det sedan blir billigare och att sannolikt undervisningen fungerar bättre med mätta barn är en bonus. Att det sedan också förebygger diabetes och övervikt (enligt Socialstyrelsen) gör den ännu mer angeläget att erbjuda valfrihet.

Värt att notera är att lågkolhydratkost är den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara enligt «vetenskap och beprövad erfarenhet», för behandling av diabetes och övervikt. Några av vår tids allvarligaste folksjukdomar, en utveckling vi inte kan negligera. Det ingår i skolans uppgift att skola in barnen mot ett hälsosamt liv.

Läs mer … Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost (efter två års utredning).

Björn Hammarskjöld kommenterar frågorna i e-brevet.

Vi bad barndoktorn och biokemisten Björn Hammarskjöld att reda ut begreppen.

Doktor Björn Hammarskjöld

Livsmedelsverkets nuvarande kostrekommendationer är baserade på forskningsfusk och fria fantasier. Det visades mycket fint av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i dess rapport «Mat vid diabetes» som kom ut den 2, 3 och 5 maj 2010 samt slutversionen i augusti 2010. SBU fann att det helt saknades vetenskap bakom kostråden, varför de skulle behållas oförändrade (!).

Det saknas helt RCT-studier i strikt bemärkelse då det gäller kost. Det finns flera orsaker till det. Det går inte att randomisera kosten utan att försökspersonerna märker skillnaden. Ändrar man en parameter så ändrar man minst en parameter till, minskar man mängden kolhydrater så ändrar man mängden energi och man ändrar kroppens hormonbalans. Så det är alltså omöjligt att göra en RCT-studie, i strikt bemärkelse.

Däremot så kan man göra en kostförändring och se vad som händer med individen, individen är sin egen kontroll. Detta har gjorts många gånger men pillerkramarna ser inte skillnaden på nutrition och piller, utan tror att det är samma sak.

Ett av de allra snyggaste exemplen på en perfekt genomförd koststudie är doktor Jörgen Vesti Nielsens försök i Karlshamn sedan 2003. Läs mer här…

Här har 16 patienter med diabetes fått rådet att äta högst 100 g kolhydrater/dag. Det gav efter 6 månader en viktminskning på 11,5 kg i genomsnitt, tre av dem slapp alla mediciner, övriga minskade insulindosen från 60 E/dag till 18 E/dag.

Kontrollgruppen om 15 patienter tappade 1,8 kg på 6 månader, ingen medicinförändring, de hade fortfarande 60 E insulin per dag.

Åtta av kontrollgruppen gick efter 8 månader över till lågkolhydratkost och de gjorde en liknande resa in i frisklandet. Alla 24 mådde helt bra efter 44 månader, ingen progress av ”naturalförloppet”, inga dödsfall.

Av de fem som var kvar i högkolhydratkosten hade fyra fått hjärtinfarkt och två av dessa hade dött. De har alltså helt följt det ”naturalförlopp” som Socialstyrelsens Dan Andersson beskrev i Läkartidningen 1998, där 40 % av patienter med nyupptäckt diabetes hade dött inom fem år efter diagnos.

Vi ser denna undersökning som perfekt. Att få signifikanta resultat i en liten undersökning är mycket svårare än i en stor undersökning. Försöket är upprepat inom försöket med samma resultat. En sådan upprepning av försöket i försöket med samma resultat är briljant!

Beträffande långtidsstudier så har vi William Banting på 1860-talet, han som är upphovet till ordet bantning. Han gick ned i vikt och levde länge på lågkolhydratkost. Vidare finns det en studie som redogjorde för samernas kost från 1732, alltså en 280 år gammal studie. Sedan har vi Paal Røiris beskrivning av inuiternas kost som stämmer perfekt med samernas kost (länk), från 2002. Røiris slutsats är tänkvärd:

”En dokumentasjon av at gjeldende norske kostholds-retningslinjer ikke er i pakt med foreliggende forskningsresultater, og bør revideres.”

Önskan om ökad valfrihet och att laga riktig mat från grunden även i skolan är helt i överensstämmelse med våra önskemål. För att kunna laga riktig och god mat bör man följa Livsmedelsverkets kostråd i Svenska Näringsrekommendationer Översatta till livsmedel (SNÖ).

Livsmedelsverkets SNÖ

I SNÖ står det att kolhydrater (den så kallade ”utrymmesmaten” består enligt Livsmedelsverket nästan enbart av kolhydrater) bör begränsas till maximalt 13-14 E%.

Vi vill liberalisera det något så att maximalt 100 g kolhydrater per dag till vuxna är en enkel gräns att använda. Det blir max 35 g kolhydrater per huvudmål, motsvarar 7 hg grönsaker per huvudmål om eleven orkar äta så mycket.

Men barnen slipper alla former av utrymmesmat i form av bullar, även benämnda fullkornsbröd, pasta, tårta, pizza, glass, hårt bröd och alla andra spannmålsprodukter, samt socker.

I övrigt blir det normal mängd protein (0,5 g animaliskt protein per kg kroppsvikt) som även Livsmedelsverket rekommenderar. Observera att vegetabiliska proteiner saknar den essentiells aminosyran taurin, varför vegetabiliska proteiner är mindre dugliga för människan.

Resten av energin i maten bör komma från animaliskt fett, det fett som är mest likt vårt eget fett. Man kan använda en del kokosfett och eventuellt rapsolja och olivolja.

Övriga vegetabiliska fetter innehåller abnormt höga halter av omega-6-fetter som är cancer- och inflammationsdrivande (se Livsmedelsverkets Irene Mattissons artikel från 2002 i ”Cancer Causes Control”, där hon visar att omega-6 i större mängder än 20 g leder till ökad risk för bröstcancer). Dessa oljor bör man låta bli för att fortsätta att hålla sig frisk.

Detta ger att för 2 500 kcal per dag blir det 35 g kolhydrater, 11 g protein och 77 g fett, i mat blir det 700 g grönsaker, 55 g kött och 1,5 dL riktig gräddsås.

Feta barn är undernärda barn

Det är visat i början av 1930-talet i New York att feta barn är undernärda barn. Många tvingades till soppkök under den stora depressionen och då fick barnen spannmål som ökade deras fetma, men för litet protein, fett och mikronäringsämnen i den näringsfattiga soppan och brödet.

Så som du beskriver det så ska alla överviktiga (= undernärda barn) ha rätt till mera fett och mindre kolhydrater i maten, precis som Livsmedelsverket skriver i SNÖ.

Jag anser att det strider mot Barnkonventionen och grundlagens 1 kapitel 9 § att särskilja barn och deras mat på grund av kroppsvikt.

 • Man får aldrig glömma att protein är livsnödvändigt..
 • Man får aldrig glömma att fett är livsnödvändigt..
 • Man får aldrig glömma att kolhydrater är giftiga i högre koncentration än 7 mmol/L (motsvarar mer än 7 g i blodet hos 70 kg människa)..
 • Man får aldrig glömma att kolhydrater är dödliga i koncentrationer mer än 30-50 mmol/L (motsvarar mer än 30-50 g i blodet hos 70 kg människa).

Kolhydrater ställer därför till kaos i kroppen om man äter mer än 5 g stärkelse (=5 g glukos), som höjer blodglukosnivån till 10 mmol/L. Se insulins effekter här…

Dessutom åldras proteiner i kroppen av en hög glukos- eller fruktoshalt, det blir en försockring eller kandering av proteinmolekyler som förstör funktionen av proteinet.

Den mest kända kanderingen är HbA1c eller ”långtidssockret”. Här sätter sig en sockermolekyl på hemoglobinet som då förhindras att ta upp syre. Detta kan leda till syrebrist och död i vävnaderna.

Så kolhydrater bör minimeras för att säkerställa en hälsosam blodglukosnivå. Detta uppnås genom att äta mat som innehåller protein och fett från animaliska källor, det vill säga artegen mat. Då mår man bra.

.
Vänligen

Björn Hammarskjöld
.
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Ledamot i kostnämnden Landstinget Dalarna och Mora kommun
Oberoende kostexpert

PS. Eftersom Livsmedelsverkets hemsida med ”Frågor och svar om LCHF” är behäftad med en del faktafel och med påståenden som inte är styrkta, har vi bett dem att justera sidan, eftersom de enligt lag är skyldiga att tala sanning.

Brevkonversationen med SLV och en uppdaterad korrekt version av ”Frågor och svar om LCHF” finns här… (en version baserad på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”).

Slutsats

Dags för kommunala tjänstemännen och ansvariga kommunpolitiker att själva sätta sig in i kostfrågorna och inte bara bekvämt luta sig mot Livsmedelsverket och därigenom avslöja sin egen okunnighet och sitt ointresse för viktiga samhällsfrågor som engagerar kommunens innevånare. Det slutar med att folket vet mycket mer än de vet, vilket försätter dem själva i en mycket obekväm situation.

Observera att politikerna och tjänstemän aktivt tar ställning i kostfrågan och i demokratifrågan, om de begränsar utbudet till förmån för en enda uppfattning! Genom att istället erbjuda alternativ bejakas medborgarnas valmöjlighet, kostdemokrati.

De som fortsättningsvis framhärdar att lightprodukter skall påtvingas skolbarnen, måste enligt skollagen avkrävas vetenskapligt stöd för den uppfattningen och en solid argumentation som tar hänsyn till demokrati, hälsa, ekonomi och miljö samt Socialstyrelsens krav från 2008 på en LCHF-kost.

Team KOSTDEMOKRATI

”Sanningen måste förvärvas av ävarje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

Uffe Ravnskov, med. dr., docent

Ett svar på ”Kostdemokrati i Mölndals skolor”

 1. Doktor Annika Dahlqvist har tagit upp frågan på sin blogg, där det också går att kommentera.

  Annika Dahlqvist har länge drivit kravet på valfrihet när det gäller mjölk och matfett i skolan och menar att folket måste agera mot felaktiga kostråd Läs mer…

  Dr Dahlqvist skriver: ”Den värsta konsekvensen av de sjukdomsframkallade kostråden är att våra barn och gamla får en dålig kost som gör dem sjuka”

Kommentera