Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – en ren villfarelse

.

Vetenskap-och-Berlinmur

.
ζ
.

Sara

Gästkrönikör: Sara Boo, ordförande NHF-Sweden
[ NATIONAL HEALTH FEDERATION SWEDEN ].

.
Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet”

– en ren villfarelse

Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – är en ren villfarelse, men begreppet används ändå flitigt av företrädare från den skolmedicinska eliten för att underminera den alternativa branschen.

En skolmedicinsk behandling kan verka seriösare och baseras på mer vetenskap än behandlingar inom “alternativmedicinen”. Men skenet bedrar. Många gånger vet inte läkaren vad det är för fel på patienten, som friskförklaras och skickas hem eller så sätts starka kemiska läkemedel in och patienten blir istället sjuk på andra sätt, men som lättvindigt avfärdas som “biverkningar” som man måste acceptera.

Enligt Socialstyrelsen dör 8 människor varje dag på svenska sjukhus av MISSTAG, och Fass berättar på sin hemsida att biverkningar av läkemedel har rapporterats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA.

Bara i USA dör 100.000 människor av biverkningar av sina läkemedel varje år.

ζ

Anna-Bäsen-VoF-2008-text

Anna Bäsén, medicinjournalist

I Expressen har vi sista tiden kunnat läsa om hur reportern Anna Bäsén hänger ut icke-legitimerade. Anna Bäsen verkar under falsk flagg och besöker alternativmedicinska terapeuter med dold mikrofon och ljuger om sitt sjukdomstillstånd. Sedan förvrängs, och vinklas det som sagts och gjorts vid besöket – milt sagt en mycket oetisk journalistik.

ζ

VoF och SR

Anders-Alexandersson-SoSFöreningen Vetenskap och Folkbildning, VoF har enskilt och även tillsammans med Sveriges Radio bedrivit hetsjakt mot icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bland annat hängdes doktor Erik Enby ut som brottslig i Sveriges Radio P1 där han även utpekas att inte behandla enligt “Vetenskap och beprövad erfarenhet” bland annat IVO:s Anders Alexandersson sa att han skulle anmäla Enby, vilket Alexandersson även gjorde. Programmet är nu anmält till Granskningsnämnden. Läs anmälan: Granskningsnämnden 2014

Bland annat lever dessa skolmedicinsk orienterade människor med villfarelsen att icke-legitimerade inte får behandla människor med cancer, men i lagen står uttryckligen att det är människors cancertillstånd man inte får behandla. Således får man behandla en person med cancer för dennes andra symtom, t.ex. en svampinfektion, migrän eller vad det månde vara.

Skolmedicinen har helt gått bet på cancerfrågan. “Vi har inget botemedel mot cancer” fick Dr Christine Horner lära sig att säga när hon blev språkrör för The American Cancer Society.

Varje år dör ca 25 000 människor i cancer i Sverige, det är inte bara allt fler människor som drabbas av cancer, utan cancern kryper också allt lägre ner i åldrarna. Skolmedicinen har inte kommit någonstans i cancerbehandlingen sen det första cellgiftet godkändes år 1949, i USA. Förutom att de har 100-tals olika derivat på cellgift.

gasmask Det är stadigvarande cellgift man behandlar med. Cellgift är ett derivat på ett kemiskt stridsmedel som man använde 1917, under första världskriget. Det började användas som cancermedel p.g.a. dess förödande effekt på immunförsvaret, alla vita blodkroppar – kroppens soldater som ska hitta cancerceller och eliminera dessa – försvinner helt på några få dagar! Första tanken var helt enkelt att använda cellgift vid leukemi, blodcancer eftersom man då har ett överskott på vita blodkroppar, istället kom det att användas vid alla former av cancersjukdom.

Cellgift är en global multimiljardindustri, närmare bestämt 360 miljarder kronor omsätts per år, om du skulle stapla det i enkronor så skulle det räcka 17 varv runt jorden!

Industrin har inte tillåtit en enda ersättande behandling på 65 år!

Linus-Pauling-textMänniskor luras att tro att det inte finns någon annan behandling. Detta är fel, det finns många läkare som har gått ut med de verkliga orsakerna till cancer och hur man kan behandla naturligt – utan cellgifternas förödande verkan t ex Dr Christine Horner, Dr Rath, Dr Linus Pauling – dubbel nobilpristagare, Dr Yamomoto, Dr Enby och Dr Simoncini och många, många fler.

Det som den skolmedicinska eliten ofta hänger upp sig på är att det som de betecknar som alternativmedicin inte är enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” vilket är en ren villfarelse.
.

EU-rätten

EU-rätten

Vad gäller “vetenskap och beprövad erfarenhet” så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen.

När man använder begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” lutar man sig alltså på godtycke som inte är tillåtet varken i svensk grundlag eller i EU.

Om det skolmedicinska etablissemanget inte tycker att en behandling ska beredas plats i sjukvårdssystemet så bereds den inte heller plats. Det har inget med vetenskap att göra – utan enbart godtycke. Sanningen är att när etablissemanget vill föra fram något då behövs det väldigt ringa bevis, vilket visas av det faktum att det mesta inom skolmedicinsk behandling inte är vetenskapligt verifierat.

”Det mesta inom skolmedicinsk
behandling är INTE vetenskapligt verifierat”

En amerikansk kongressrapport avslöjar att endast 10 – 20% av skolmedicinens behandlingsmetoder har visat sig vara effektiva enligt kontrollerade vetenskapliga studier – men när det handlar om något som de inte vill föra fram då kan man aldrig uppnå det godtyckligt uppställda kravet, eftersom ingen vet vad det är.

”Endast 10 – 20% av skolmedicinens behandlingsmetoder
har
visat sig vara effektiva enligt kontrollerade
vetenskapliga studier”

öraDetta är det bisarra vårdsystem som vi på skattebetalarnas bekostnad har köpt in i Landstingen. Det finns t.ex. en jättebra behandlingsmetod med laser mot hyperakusi och tinnitus som sjuksköterskan Michael Zazzio utför på sin klinik, en behandling som till och med är internationellt erkänd.

Det finns massor med studier som visar på att laserbehandling är effektivt, men det vill skolmedicinarna inte införliva i Landstingen, trots att de idag inte har någon fungerande metod att erbjuda inom skolmedicinen.

De erbjuder istället KBT (Kognitiv beteendeterapi) som enbart går ut på att lära sig att leva med sitt tillstånd.

ζ

I Sverige har idag ca 15 procent eller 1½ miljon människor tinnitus.
Av dem har 100 000 en tinnitus som allvarligt påverkar vardagen.

Dessa förnekas en effektiv behandling – av vården auktoriteter.

 ζ

Paradigmskifte är nödvändigt

Pussel_kasamVi behöver helt enkelt ett nytt sjukvårdsparadigm som tar tillvara den kunskap och kompetens som besitts utav både legitimerad och icke-legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som bedriver verksamhet utanför Landstingens regi, vars terapier inte bara sätter människan i centrum utan som också leder till bättre miljö och inte minst ekonomi – i dessa tider av krav på kostnadseffektivitet, som vi lever i.

Under människans miljoner år långa historia har vi alltid bara haft tillgång till naturlig vård, ända tills skolmedicinen med sin syntetiska, kroppsfrämmande kemikaliebehandling gjorde intrång med patenterade preparat, som alltså bara har funnits i hundra år – då kan man ju undra vilken vård som egentligen ska kallas för “alternativ”.

Enkla, naturliga icke-patenterbara medel, och terapier bör införlivas i landets sjukvårdssystem – inte bara för att kemiska läkemedel håller på att ruinera landet, förgifta våra vatten och odlingsmarker, utan också för att befolkningen högst alarmerande blir allt sjukare.piller_massor

Hade kemiska mediciner fungerat så hade vi varit friska/friskare efter dessa hundra år med syntetisk kroppsfrämmande kemikalie- behandling. Men tvärtom så har sjukdomarna ökat, inte minst allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes, de drabbar dessutom allt yngre människor.

Vi får inte glömma bort att vi är biologiska varelser.

Genom optimering av individens organfunktion inte minst i förebyggande hälsovård i landstingens regi med metoder som av skolmedicinen betecknas som ”alternativa” – så kan vi utveckla den bästa sjukvården och få de friskaste människorna i världen. Dessa för individen betydligt mildare metoder måste få en ärlig chans att konkurrera på lika villkor och inte lagstiftas bort genom att ge utrymme för godtycke.

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

ζ

Bakgrund till artikeln

Artikeln skapades ursprungligen för att bemöta föreningen för Vetenskap och Folkbildning, VoF:s debattartikel på SVT Debatt, där de uppmanar myndigheterna att ”ta kvacksalveri på allvar”.

Jag instämmer i att vi måste ta all form av ”kvacksalveri” på största allvar då det kostar medborgarna ett onödigt lidande och samhället stora kostnader, Men frågan är vem som ”kvackar” och på vems bekostnad?

Finns även att läsa på the National Health Federations webbplats … www.thenhf.se

Notera att VoF (”Vetenskap och Folkbildning”) är industrins lobbyorganisation, med syfte att bevara läkemedelsindustrins monopol på (o)hälsa, som är extremt lönsamt.

 ζ

NHF-logga

Om författaren

Sara2b

Sara Boo berättar

Sedan ett år tillbaka är jag involverad i föreningen National Health Federation Sweden och blev i år även föreningens ordförande. Nästa år blir det 60-års jubileum eftersom National Health Federations moderförening startades 1955, och därmed är den också den äldsta hälsorörelsen i USA.

NHF verkar för hälsofrihet; att var och en fritt ska få välja de kosttillskott, hälsokostprodukter samt den vård och behandling som man vill ha.

GMO-nejNHF Sweden arbetar även för ett naturligt jordbruk – utan kemikalier och helt fritt från GMO.

Vi har för avsikt att anordna ”March Against Monsanto” i Helsingborg år 2015, ett världsevent där vi demonstrerar mot genmanipulation. Vi har inom NHF påbörjat ett projekt där vi för tillfället undersöker möjligheten att stoppa Monsanto och de genmanipulerade frönas framfart i Indien.
.

slaveri

En modern form av slaveri

Att stora multinationella företag tillåts att patentera liv och äga frön och dess avkommor, så att människorna inte längre fritt kan låta växter gå i blom och sedan spara frön för att odla nästa säsong – vilket är en rättighet som vi haft sen urminnes tid – hotar vår frihet, vår odling, vår mat och mångfald. Kort sagt – människan riskerar att bli livegen vad gäller något så basalt som vår föda, vår mat.

Studier och erfarenheter

1999 blev jag färdigutbildad homiatriker (naturmedicinsk allmänpraktiker) vid Naturmedicinska Fackskolan och läste dessutom in läkarsekreterarutbildningen. Året därpå öppnade jag min klinik, Åstorps Naturmedicinska Mottagning, där jag sedan starten har arbetat heltid – någon läkarsekreterartjänst behövde jag aldrig falla tillbaka på!

homeopatiJag brukar lite skämtsamt säga att man kan komma till mig i stället för att gå till allmänläkaren, eftersom det många gånger är samma åkommor som vi behandlar.

Min behandling baseras främst på homiatrik, vilket är en blandning av olika analyser och terapiformer. Hos mig ställs klienten i centrum och denne får en ordentlig utredning, ofta med levande blodanalys, vilket är mycket uppskattat. Jag skräddarsyr individuella behandlingsprogram där jag blandar zonterapi, örtmedicin, vitaminer & mineraler, hälsokost och homeopati. Vid smärtor i rörelseapparaten ger jag även massagebehandling i kombination med akupunktur.

Under de 14 år som jag har jobbat i branschen så har jag sett hur den hämmas.

Jag har sett produkter tas bort ifrån marknaden för att de har visat sig fungera, lagar som underminerar homeopatin, lagar som hämmar tillverkaren att skriva användarbeskrivning och det förekommer till och med oseriös klappjakt-journalistik, vilken har för avsikt att skrämma upp både bransch och patienter.

Mobbing

Våra egna myndigheter bedriver en modern variant av ”häxjakt” på allt som hotar läkemedelsindustrins monopol. Varför tillåts de agera på detta viset?

Från myndighetshåll har jag till min förskräckelse noterat direkt mobbing som har riktats emot enskilda utövare samt tillverkare, något som bland andra Michael Zazzio har råkat utför. Allt som fungerar, som man blir frisk av, bekämpas med våra egna myndigheters hjälp, då det hotar en lukrativ läkemedelsmarknad. Har våra myndigheter och dess tjänstemän blivit kapade?

Michael Zazzio har vidareutvecklat en metod som är effektiv mot tinnitus, hyperakusi (överkänslighet för ljud), plötslig dövhet, balansrubbningar och liknande sjukdomstillstånd.

stopp-hand-förbudTrots att metoden internationellt sett är erkänd och Michael, utifrån sin publicerade forskning, bjuds in för att tala på internationella kongresser för hörselspecialister och trots att Michael utbildar specialistläkare från andra länder, där intresset för hans arbete är stort, så är det kalla handen för honom i Sverige.

ζ

65 proocent av tinnitus

KBT erbjuder vården, istället för verksam behandling

Läkarvården i Sverige erbjuder istället denna patientgrupp KBT, en behandling som enbart har för avsikt att patienterna ska lära sig att leva med tillstånden. Med Michaels Zazzios metod blir 65 % av tinnituspatienterna bra eller bättre och i stort sett alla som lider av hyperakusi och behandlas med metoden blir påtagligt bättre, av dem blir fler än hälften helt friska.Socialstyrelsen_folkperspektiv

I Sverige har Socialstyrelsen dock gjort allt för att förmå Michael Zazzio att sluta med sitt ”kvacksalveri”. Detta ojusta beteende från myndighetshåll gör att svenska patienter hindras från att få världens bästa vård – sådan vård som erbjuds på statliga sjukhus i andra EU-länder.

Frågan är berättigad: På vems uppdrag agerar Socialstyrelsen tjänstemän och i vems intresse?

Vem drabbas främst? Bland annat de 6 – 8 % av befolkningen som är överkänsliga för ljud och de 15 % som har drabbats av tinnitus. Vi pratar alltså om mer än en miljon medborgare, patienter som förnekas en fungerande behandling vid hörselproblem..

När patienterna frågar sin läkare om hjälp med att förbättra sin hörsel eller att förbättra sin balans så får de alltid svaret att de inte kan erbjuda någon verksam behandling, vilket är ett korrekt svar eftersom de vägrar att teckna vårdavtal med dem som kan erbjuda verksam behandling, som t.ex. AudioLaser-Kliniken (http://www.alir.nu/).

Det innebär att var femte svensk med hörselproblem förnekas den bästa och effektivaste vården, för att de som bestämmer hellre vill hålla på med det som fungerar sämre. Varför låter vi dumhet styra vården?

doktorshatt-bKBT botar ingen hörselskada och utgör således inget hot mot vårdindustrin, varför denna behandlingsform promotas och man kan t.o.m. få en doktorshatt om man är lydig och följer läkemedelsindustrins oskrivna direktiv (som alla inom vårdsektorn är väl bekanta med). De som avviker riskerar sin karriär och kan t.o.m. förlora sin läkarlegitimation (även här är våra myndigheter behjälpliga med handräckning). Här råder en avgrundsdjup olikhet inför lagen.

 • UU godkände grovt felaktig doktorsavhandling – hörselpatienter nekas verksam behandling … klicka här
 • Kartellen som styr den svenska hälso- och sjukvården … klicka här
 • ”Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårdspolitik” … klicka här
 • Två landsting anmälda för brott mot HSL och PSL … klicka här (våra landsting bryter medvetet mot lagen och lämnar patienterna i sticket! … och ansvariga landstingspolitiker duckar)
 • reward-10000Operation ”Overlord” – Svensk lag och Europadomstolen … klicka här

ζ

Ensam är inte stark

Organisera är nödvändigt

Organisera-eller-bli-uppäten2

Jag har länge velat se att den alternativa branschen har en gemensam plattform och tillsammans med Michael Zazzio (som är kassör inom NHF), arbetar jag nu intensivt i ett projekt där vi både lobbyistiskt och juridiskt vill företräda branschen – såväl de legitimerade som icke-legitimerade som arbetar med komplementär- och alternativmedicin.

Samverkan med landsting – på lika villkor

Målet med projektet är att alla privatpraktiserande, legitimerade yrkesutövare och alternativmedicinska terapeuter skall kunna samverka med de svenska landstingen, så att befolkningen erbjuds ett bredare och bättre vårdutbud. På samma villkor som skolmedicinen, som inte gjort sig förtjänt av någon särställning – tvärtom.

Vi ämnar även påverka politiker och beslutsfattare så att vi får en förbättrad lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område – vilket verkligen behövs!

Sara Boo, ordförande NHF Sweden

PS. Bli medlem du också … klicka här

Våra politiker står också inför ett val

vägval-3

 Hitintills har förtroendevalda politiker valt att okritiskt följa läkemedelsindustrins
direktiv, vilket är bekvämt och bra för karriären, om man är okunnig och saknar
ambitioner, utöver att själv skaffa sig en hög samhällsposition och en bra lön.

Det fungerar så länge folket förblir passivt, fast i sin auktoritetstro,
grundlurade på hälsa, livskvalitet och skattepengar.

Det fungerar ända tills vården kraschar eller tills
tillräckligt många medborgare bryr sig.

Där är vi nu.

ζ

3 svar på ”Begreppet “Vetenskap och beprövad erfarenhet” – en ren villfarelse”

 1. ETT EXEMPEL PÅ VAD DETTA VÅRDMONOPOL LEDER TILL

  Bakgrundsfakta om hörselproblem

  Vem berörs av detta inlägg? Bland annat de 6 – 8 % av befolkningen som är överkänsliga för ljud och de 15 % som har drabbats av tinnitus. Således mer än en miljon svenskar.

  När patienterna frågar sin läkare om hjälp med att förbättra sin hörsel eller att förbättra sin balans så får de alltid svaret att de inte kan erbjuda någon verksam behandling, vilket är ett korrekt svar eftersom de vägrar att teckna vårdavtal med dem som kan erbjuda verksam behandling, som t.ex. AudioLaser-Kliniken (http://www.alir.nu/).

  Detta inlägg visar att var femte svensk med hörselproblem förnekas den bästa och effektivaste vården, för att de som bestämmer hellre vill hålla på med det som fungerar sämre. Varför låter vi dumhet styra vården?

  Hur länge till ska medborgarna acceptera detta; sämre livskvalitet och högre kostnad?

  – – –

  Tinnitus i Sverige

  I Sverige har idag ca 15 procent eller 1½ miljon människor tinnitus. Av dem har 100.000 en tinnitus som allvarligt påverkar vardagen. Mellan 1999 och 2005 ökade antalet 7-åringar som fått tillfällig eller permanent tinnitus från 12 procent till 61 procent enligt studier av Kajsa-Mia Holgers på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

  En miljon medborgarnas möjlighet att får hjälp med sina hörselproblem offras på det heliga monopolets altare – av vår tids ”överstepräster” (auktoriteter inom vården avlönade med skattemedel).

  Läs mer … klicka här

 2. SVERIGE LAGLÖST LAND (= EN POLITISK FRÅGA, PÅ HÖGSTA NIVÅ)

  BEGREPPET ”VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET” ANVÄNDS GODTYCKLIGT PÅ ETT SÄTT SOM ALLVARLIGT SKADAR RÄTTSSÄKERHETEN. IDAG RÅDER EN OLIKHET INFÖR LAGEN SOM INTE ÄR ACCEPTABEL I EN DEMOKRATI SOM GÖR ANSPRÅK PÅ ALLAS LIKHET INFÖR LAGEN.

  Om man följer med strömmen krävs det enormt mycket för att man ska förlora sin läkarlegitimation, men om man simmar mot läkemedelsindustrins monetära strömmar så fabriceras skäl till att dra in läkarlegitimationer. Detta är rättsskandaler av stora mått och ansvariga bör ställas till svars för detta hyckleri.

  – – –

  Ett fall som nyligen avgjordes. Denna läkare simmade med strömmen och hotade således ej läkemedelsindustrins monopol på behandling och läkemedel. Han var ”bara” oskicklig eller slarvig.

  Läkare som missade 174 fall av hudcancer får behålla legitimationen

  Läkaren felbedömde 192 prover. Han missade 174 fall av hudcancer. En patient som hade fått ett lugnande besked dog sedan cancern spritt sig. Men trots att han i allra högsta grad var inblandad i hudcancerskandalen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får läkaren behålla sin legitimation.

  Läs mer … MetroGP

  – – –

  NÄSTA FALL ÄR EN RÄTTSSKANDAL OCH EN POLITISK SKANDAL AV STORA MÅTT – DÄR EN SAKLIG FÖRKLARING BÖR AVKRÄVAS DE SOM UNDERTECKNAT BESLUTET – ANSVAR MÅSTE UTKRÄVAS.

  Ett annat fall avgjordes nyligen, där doktor Erik Enby meddelades att han inte skulle få tillbaka sin läkarlegitimation. Hans brott är att han genom sin forskning utmanar ”status quo” (han vägrar att likt en död fisk flyta med de monetära strömmarna) och han ska således berövas sin heder, sin trovärdighet och sin läkarlegitimation.

  Hans ”brott” var att han tillämpade metoder som dessa tjänstemän godtyckligt inte tycker uppfyller ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Någon ytterligare motivering behövs inte – godtycke är fullt tillräckligt. Nedan en kort beskrivning av hans ”brott”, som bör ställas i relation till fallet ovan där en läkare felbedömt 174 fall av hudcancer, varav minst en patient dog. Vad säger grundlagen?

  Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  .
  1 kap. Statsskickets grunder
  .
  9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

  Nu följer nedan en kort beskrivning av doktor Erik Enbys ”brott” som ansågs vara skäl nog för att beröva honom hans legitimation. Ett klart brott mot grundlagen och ett svek mot medborgarna som förvägras den bästa vården.

  – – – –

  VAD HÄNDER OM LÄKARE UTMANAR LÄKEMEDELSINDUSTRINS MONOPOL?

  – PÅ T.EX. CANCER.

  Två informativa intervjuer på 4½ respektive 16 minuter.

  ζ

  Legitimationen sitter löst om man hotar
  läkemedelsindustrins monopol på cancer


  Läkarlegitimationen kan dras in om man är olydig
  och följer sin inre kompass, om man tänker själv
  utanför givna ramarstrypkoppelDetta sätter ”stryp-koppel” på fritänkande läkare,
  där karriären lätt kan strypas och där man kan bli
  berövad sitt legitimation och sitt jobb som läkare.

  Erik-Enby

  Doktor Erik Enby

  Doktor Erik Enby lät sig dock inte kuvas eller tystas (han såg ju med egna ögon i sitt professionella mikroskop att det fanns ett tydligt samband mellan svampväxt och cancer), och för detta blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2003 (som begick självmord) och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder.

  Det blir färre efterforskningar och mindre rubriker efter pensionering. Denna form av rättsövergrepp vill man inte ska komma till allmänhetens kännedom och speciellt inte när det får konsekvensen att cancersjuka förnekas den bästa vården. Här pratar vi tiotals människoliv, varje dag.

  doctors_9-3-1Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation i sjukvårdens regi.

  Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare och cancerspecialister, varav flera ledande i Sverige, ansågs Erik Enbys behandling vara vållande då den var ”ovetenskaplig” (han agerade ju utanför given box, vilket är helt otillåtet). Man bortsåg helt ifrån han faktiskt botade många, även svåra fall, fler än vad vården klarade av (enligt tillgänglig statistik). Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån. Domslutet var utstakat från början.

  Detta innebär i klartext att våra rättsskipande myndigheter är kapade – vilket
  självfallet är synnerligen allvarligt och oacceptabelt i vår demokrati.

  De övriga tolv inblandade i behandlingen hade agerat efter vedertagen praxis och gick således fria, enligt denna oskrivna lag. Vad utmärkte då doktor Erik Enby bland alla dessa specialister, varav ledande cancerläkare?

  blodkropparJo, doktor Erik Enby behandlar blodet och infektioner med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, han behandlar också blodklumpning och svampväxt (vilket indirekt även påverkar cancer). Detta helt utan patenterade cancerläkemedel och utan biverkningar. Istället för att slå ut patienternas immunförsvar, stärker han det, vilket också minskar risken för att cancer ska komma tillbaka.

  ζ

  Doktor Erik Enbys ”brott”

  Doktor Erik Enbys ”brott” var två konsultationer (med två veckors mellanrum) och att han ordinerade korallmineraler som löste upp kvinnans klumpade blod (som klart framgick under mikroskop) och att han ordinerade naturliga medel mot infektionen i blodet.

  Att kvinnan avled av cancer, som varannan cancerpatient gör, är dock knappast något som bör ligger någon av dessa 13 läkare och terapeuter till last, allra minst doktor Erik Enby som ju faktiskt gjorde en positiv insats genom att lösa upp blodets klumpning och genom att behandla infektionen (och kanske hade utgången varit en annan om denna behandling satts in mycket tidigare?). Den primära dödsorsaken var dessutom självmord.Themis_Justice

  Om detta är rättsväsendets likare för att dra in en läkares legitimation och om det ska råda likhet inför lagen, så lär vi snart inte ha några legitimerade läkare kvar.

  Han hade också forskat på blodet inom förbjudet område och funnit ett tydligt samband mellan infektioner, svampväxt och cancer. Han visade att en bröstcancertumör i ett fall var en sporsäcksvamp

  Denna forskning var dock ett grovt övertramp långt utanför givna tillåtna ramar och straffet blev indragen läkarlegitimation. Hur skulle det se ut om detta spred sig och om nästa storsäljare – cancermediciner – skulle droppa?

  Kvinnan sökte aktivt alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar, ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

  .
  Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men mycket pekar på att de kan hjälpa fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

  tystnad-svGenom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

  Därefter framförs denna av-legitimering i alla möjliga och omöjliga sammanhang, för att stryka under att vederbörande inte längre är trovärdig och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”. Medborgarna blir dubbelt lurade.

  StrålbehandlingOch visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig?

  Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. De hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

  Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar. Medlöpare belönas med frikostiga forskningsanslag.

  .
  Nu kommer mer studier på att cytostatika (och strålning) ÖKAR risken för fortsatt cancer … Kemoterapi ger mer cancer

  ζ

  Lydig?

  Vill vi ha lydiga läkare som sätter läkemedelsindustrin framför patienternas bästa? Även när de vet bättre?

  ansvarOm inte så måste vi agera.

  Sedan måste vi kräva att ansvariga myndighetstjänstemän träder fram och på ett sakligt och opartiskt sätt förklarar sig. Att beröva en läkare sin legitimation är ett allvarlig ingrepp som måste vara grundad på ett rättssäkert sätt. Här är respektive tjänsteman ytterst ansvarig för att detta sker på ett korrekt sätt enligt lagens bokstav. Här finns inget utrymme för inkompetens, partiskhet eller uttalat oansvarigt och godtyckligt beslutsfattande.

  Beslutet att dra in doktor Erik Enbys läkarlegitimation på osakliga grunder är olagligt och överklagat.
  I dagarna kom beskedet att beslutet kvarstår, fortfarande utan saklig grund och utan annan motivering är att behandlingen inte uppfyller kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (godtyckligt trams, då sakliga skäl saknas).

  Det vi nu bevittnar är en rättsskandal av stora mått, orkestrerad av läkemedelsindustrin via ombud (myndighetstjänstemän). De som undertecknat beslutet bör avkrävas en skriftlig förklaring och ställas till svars.

  Vem tar dessa tjänstemän i örat och placerar dem på arbetsuppgifter som bättre överensstämmer med deras kompetens? Allt annat är en politisk rättsskandal som kommer att skaka om ansvariga politiker. Indirekt stoppar de utvecklingen inom hälso- och sjukvården, vilket drabbar patienter som förnekas den bästa vården.

  lydig

  1. SKA VI BARA TITTA PÅ ELLER GÖRA NÅGOT ÅT DETTA MISSBRUK AV VÅRT RÄTTSVÄSENDE?

   Idag tenderar Sverige att bli ett U-land (underutvecklat land) vad gäller hälso- och sjukvård, medan integrativ medicin gör framsteg i vår omvärld. Detta kostar oss ett onödigt lidande, ökande kostnader och till slut vårt välstånd, då ett sjukt folk inte förmår försvara sitt välstånd.

   Det finns ingen anledning att skolmedicin
   ska åtnjuta en särställning vad gäller lag, behandlingsresultat, kostnader, vetenskap eller beprövad erfarenhet. Samma måttstock och lagrum ska självfallet tillämpas lika för all vård och den bästa behandlingen i varje enskilt fall bör användas.

   Att en handfull ”auktoriteter” inom vården kan bromsa utveckling genom att beröva beröva framåt läkare deras läkarlegitimationer (utan saklig grund) och förneka patienter en verksam behandling (utan vetenskaplig grund) är inte acceptabelt. Detta är en fråga som endast kan lösas på högsta politiska nivå.

   Och den politiker finns inte som klarar detta utan en kunnig och massiv folklig opinion, som ställer krav på sina förtroendevalda politiker i riksdag, kommuner och landsting. Således ligger bollen hos folket, vilket inger hopp.

   Att mörka, bromsa och bedriva häxjakt på avvikande forskning och att inte tillämpa de för patienterna bästa behandlingarna är inte etiskt, moraliskt eller ekonomiskt försvarbart. Det kan snarare rubriceras som ”legitimerat kvacksalveri” och de som står för detta borde avkrävas en skriftlig redogörelse på vad de grundar sitt agerande (enbart att ha en titel räcker inte).

   Tyvärr verkar det som om att endast de som stödjer dagens ordning har tillträde till högre poster inom vården och inom myndigheter. Övriga hamnar i kylan och kan t.o.m. berövas sin läkarlegitimation. Ytterst allvarligt när de som ska stå för lag istället bryter den. Var har vi då hamnat?

   Således är den endast folket och deras förtroendevalda politiker som kan lösa upp denna ”Gordiska knut”.

Kommentera