Bästa Sahlgrenska Sjukhuset och Västra Götalandsregionen!

.

Sahlgrenska

ζ

SU-diabetes-övervikt

Läs mer … Föreläsningar för allmänheten 2013

ζ

Per-Lars_LundströmGästskribent: Per-Lars Lundström
.

Bästa Sahlgrenska Sjukhuset och Västra Götalandsregionen!

Övervikt och typ-2 diabetes

Björn_EliassonDen 24 oktober 2013 lyssnade jag när överläkare Björn Eliasson höll en föreläsning rubricerad ”Övervikt och typ-2 diabetes”, en öppen föreläsning riktad till allmänheten. Efter att under de senaste åren ha lyssnat på ett antal föreläsningar för allmänheten av professorer och docenter på Sahlgrenska Sjukhuset om övervikt, kost och diabetes, var mina förväntningar inte särskilt högt ställda.

Övervikt är ett stort problem för många.och diabetes typ 2 är en mycket allvarlig sjukdom som orsakar stort lidande. Bara i Sverige är hundratusentals människor drabbade och riskerar njurskador, blindhet och amputationer. En sjukdom som kostar sjukvården flera tiotals miljarder kronor om året och om även följdsjukdomar räknas in hamnar vi sannolikt en bit över hundra miljarder kronor per år, bara i vårdkostnader.

De som väntat sig råd om hur man undviker dessa tillstånd fick istället statistik och sifferexercis till livs. Många exakta siffror som vi skulle förhålla oss till för att få leva längre. Viktigt var att hålla vårt BMI strax under 25. Hålla vårt midjemått för kvinnor på under 88 cm (helst under 80 cm) och för män på under 102 cm (helst under 94 cm).midjemått

Men hur vi åstadkommer denna tulipanaros fick i inte veta.

Förutom att äta bra kost?!

Misslyckas vi med detta så finns alltid möjligheten för föreläsarens kolleger att
stympa magsäcken, som uppgavs ge ett bra resultat enligt SOS-studien som refererades till.

ζ

BMI-klasser

.
BMI – Body Mass Index

Jag undrar om föreläsaren känner till bakgrunden till att vi använder BMI begreppet?

Varför vet vi att 60 % av amerikanska befolkningen är överviktiga?

För detta kan vi tacka en belgisk astronom och matematiker (1930-talet).

planetmodellHan funderade på om de lagar som styr universum, kunde tillämpas på människan. Ett exempel på vår besatthet i att vilja kontrollera, mäta och standardisera allt. Han hoppades att finna medelsnittsmänniskan genom att samla olika fakta och sammanställa dessa och räkna ut medelvärden.

Han satte det inte i samband med hälsa eller sjukdom. Metoden föll i glömska, tills försäkringsbolagen på 1950-talet letade efter metoder för att göra riskanalys för överdödlighet hos sina försäkringstagare. Nu hittade man en metod för att optimera försäkringsbolagets vinst.

Här föddes uppfattningen ”smal = frisk”.

Ju längre man låg ifrån en 25-årings värden desto högre årlig premie måste man betala.

Så blev begreppet användbart inom demografin och medicinen och går att illustrera med grafer, kurvor och nedbrutet i ett många kategorier för att och ge sken av en vetenskaplighet som bara invigda behärskar.

BMI-formelBMI mäter bara förhållandet mellan längd och vikt, men säger ingenting om vilken typ av vävnad denna vikt består av. (och med barn blir det lite mera komplicerat men det går med lite statistisk akrobatik.) Gränserna för vad som skall betraktas som undervikt, övervikt och fetma ger sken av att vara objektivt.

BMI gränserna är inte några gudomliga dekret, utan de sätts av människor (precis som kolesterol- och blodtrycksgränser). Gränserna kan man höja och sänka och därmed åstadkomma stora demografiska förändringar för övervikt och fetma.

BMI gränserna har sänkts över tiden, så fler människor betraktas nu som överviktiga och feta än tidigare och därmed också sjuka. Således kan man bli överviktig eller flyttas upp till fet på en natt utan att ha gått upp ett enda hekto.

1998 beslöt det amerikanska National Institutes of Health, NIH, att sänka gränsen för normalvikt i BMI-skalan från 27,8 för män och 27,3 för kvinnor till 25 rakt över. I panelen som tog beslutet satt Xavier Pi-Sunyer, som tagit emot stora anslag från bland andra Weight Watchers, Roche och Knoll, som säljer bantningsmedlet Meridia. Där ingick också Graham Colditz och Claude Bouchard som båda har starka finansiella band till Roche samt Shiriki Kumanyika, styrelsemedlem i Weight Watchers. Ett enkelt sätt att utöka marknaden på.

 • Läs mer … BMI – en fet bluff (således ingen absolut vetenskap, utan bör tas med en stor nypa salt).

Med de nuvarande gränserna kan varenda ishockeyspelare klassas som överviktig,
eftersom BMI inte kan skilja på fett och muskler.

WHO_3WHO har klassat fetma som en sjukdom, vilket öppnar nya möjligheter för läkemedelsindustrin och den affärsverksamhet som kallas fetmakirurgi. Enligt min mening är BMI-värden osäkra, värdeladdade, kan missbrukas och användas mot oss. Skolsköterskorna mäter, väger och registrerar och tror att de håller på med något som har betydelse för folkhälsan. När det hade räckt att använda ögonen för att se barnet och se vad som serveras i skolmatsalen.

Strategin är, förstår jag, som nu övervarit en rad med föreläsningar på Sahlgrenska Sjukhuset att tala om allt annat än det som fetma och diabetes handlar om. Nämligen ett överskott på kolhydrater som kroppen inte kan hantera, utan att blodsockret höjs till livsfarliga nivåer och som en överlevnads strategi måste lagras som fett i fettvävnaden.

ζ

“Strategin är, förstår jag, som nu övervarit
en rad med föreläsningar på Sahlgrenska
Sjukhuset; att tala om allt annat än det
som
fetma och diabetes handlar om.”

ζ

Andra krafter

Jag tvivlar inte ett ögonblick på att man på Sahlgrenska förstår detta samband, men det är andra krafter som styr vad som sägs. Det är vad jag och många med mig fattat och därmed sluppit både övervikt, diabetes och insulin. Det var också det som jag försökte förklara efter föreläsningen. Jag fick samma svar som jag fått upprepade gånger med lite variation och som min läkare upprepat i 7 år:

”Att det är bra att det fungerar för dig, men att det inte går att generalisera”.

Jag menar att det visst går att generalisera.

Alla mår bättre av att dra ner på kolhydrater och öka på det animaliska fettet, speciellt diabetiker och överviktiga. Av den enkla anledningen att vi är skapta för en sådan kost. Om de hade gjort sig besväret att prova så hade de funnit att det fungerar för praktiskt taget alla, vilket är genant enkelt att göra.

En av Sveriges främsta diabetesläkare gjorde sig besväret och resultatet var fantastiskt och omtumlande, vars resultat är klart och tydligt redovisat i den så kallade Karlshamnsstudien. Denna studie har man dock lyckats sopa under mattan och man har framgångsrikt stoppat liknande försök, vars resultat är genant enkelt och synnerligen effektivt. Billigt är det också att testa.

 • Även typ 1 diabetiker uppnår stora hälsofördelar med lågkolhydratkost, läs mer … Diabetes typ 1Socialstyrelsen_ram

Den 16 januari 2008 fann Socialstyrelsen, efter två års utredning, att lågkolhydratkost uppfyller kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt. Men detta faktum väljer vården att bortse ifrån trots att det är ett lagbrott, och vården informerar inte heller patienterna härom, och än mindre erbjuds patienterna detta alternativ, trots att vården är skyldig att göra så enligt lag.

Patientsäkerhetslag (2010:659) – 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.
Allmänna skyldigheter

 7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Men det bryr sig inte vården om att informera diabetiker och överviktiga om. De verkar ha immunitet och behöver inte följa svensk lag. Högst anmärkningsvärt, med tanke på vilka konsekvenser detta får för enskilda patienter och för samhället i stort; ett enormt mänskligt lidande och onödiga kostnader i miljardklassen.

ζ

Blodsocker

Nedan en typisk blodsockerkurva för en typ 2 diabetiker, FÖRE med traditionell diabeteskost och insulin och EFTER med lågkolhydratkost och utan insulin. På köpet normaliseras vikten och risken för andra sjukdomar minskar.  Men detta är inget vården rekommenderar, trots all alla värden förbättras för alla diabetiker med lågkolhydratkost (LCHF). Högst anmärkningsvärt.

Blodsockerkurva_typ2

”Hälsofrämjande sjukhus”

Sahlgrenska Sjukhuset berömmer sig av att vara ett ”Hälsofrämjande sjukhus”, som det uttryckligen står på inbjudan till föreläsningen, men de föreläsningar jag övervarit har handlat om medicinsk folklore förklädd till vetenskap som främjat andra intressen än hälsan.
.

Per-Lars Lundström
Civil ingenjör

Bloggkatalog ... klicka här

Referenser – i alfabetisk ordning:

 • Atkins för livet Robert C.Atkins, Forum 2003
 • Bad Fharma , how drug companies mislead doctors and harm patients; Ben Goldacre , Fourth Estate London, 20012
 • Betrayers of the Truth, Fraud and Deceit in the Halls of Science av William Broad & Nicholas Wade, Simon and Schuster Inc 1982
 • Beyond Broccoli, Creating a Biologically Balanced Diet When Vegetarian Diet Doesn´t Work: Susan Schenck, LAc
 • Blogg , Annika Dahlqvist, Optimal Förlag 2007
 • Brödberoende, hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa, hjärtläkare William Davis, Optimal förlag 2011.
 • Dangerous Grains ,. James Braly, M.D. and Ron Hoggan, M.A. Avery 2002
 • Death by Drugs. How modern medicine has betrayed us all. Förf. Stephen D. Herman M.D Wolf Bane 2009.
 • Deep Nutrition, Why Your Genes Need Traditionell Food, Cathrine Shanahan MD, Luke Shanahan. Big Box Books Lawai, HI 2009.
 • Den heta potatisen, Pelle Nyquist, 1996
 • Diabetes inte, Lars-Erik Litsfeldt, Optimal Förlag 2009
 • DIET, The Truth About Low Carb Diet, Jenny Ruhl; Technion Books 2011
 • Eat Fat Lose Fat, Mary Enig och Sally Fallon. Hudson Street Press 2005
 • Escape the diet trap, lose weight for good without calorie-counting, extensive exercise or hunge, Dr John Briffa, Fourtg Estate London 2012
 • Ett sötare blod, om hälsoeffekterna av ett sekel med socker, Ann Fernholm, Natur och Kultur 2012
 • Fat Chance, The bitter truth about sugar av Robert Lustig, Fourth Estate, London
 • Fett och kolesterol är hälsosamt!, Uffe Ravnskov, Optimalförlag 2008
 • Fettpaniken , Marie Carlsson, Ordfront 2007
 • Fettskrämd, Lars Erik Litsfeldt, Optimal förlag 2006 och ny upplaga 2010
 • Forskningsfusket – Så blir du lurad av läkemedelsindustrin. Doc. Ralf Sundberg, Optimal förlag 2011.
 • FRISK AV MAT – LCHF från början, Mats Lindgren, Optimal förlag 2012-02-16
 • FRISK OCH SMAL MED NJUTMETODEN, Frank Nilsson, 2012
 • Frågor och svar om Skaldemans diet, Sten Sture Skaldeman, Bokverket 2006
 • GI noll för kvinnor som vill äta sig smala, Sten Sture Skaldeman, Prisma 2007
 • GI-kuren på hälsohemmet Österäng,
 • Good Calories Bad Calories, Garry Taubes, Alfred A. Knopf. Publisher, New York 2007
 • Guide till bättre hälsa och viktkontroll, Annika Dahlqvist, Optimal Förlag 2008
 • Gut and Psychology Syndrome GAPS Dr Natasha Campbell – McBride MMedSci (neurologi), MMedSci(nutrition). ). Medinform Publishing 2010
 • Hjärnkkoll roll på vikten, Martin Ingvar och Gunilla Eldh, Natur och Kultur 2010
 • Hur kolesterolmyten hålls vid liv, Uffe Ravnskov, Optimal Förlag 2010
 • Ideologin, pengarna, kostråden, Lars-Erik Litsfeldt och Per Wikholm, Optimal Förlag 2007
 • Istället för doping, Frank Nilsson, Optimal Förlag 2009
 • Jag äter alltså är jag smal, Michel Montignac. Forum 1994
 • LCHF for the next generation av Lars Erik Litsfeldt, Optimal förlag 2011
 • Life Without Bread, How Low a Low-Carbohydrate Diet Can Save Your Life, av Christian B.Allan, Ph.D , Wolfgang Lutz, M.D.
 • Lipitor, Thief of Memory, Statin drugs and the The Misguided War on Cholesterol, Duane Graveline,M.D.
 • Magen, bakterier buller och brak, Peter Benno m.fl Karolinska Institutet University Press 2012
 • Marcia Angell, M.D. A Random House Trade Paperback 2005.
 • Matrevolutionen, Kostdoktorn, Andreas Eenfeldt, Bonnier fakta 2011
 • MEAT, A Benign Extravagance, Simon Fairlie, Chelsea Green Publishing. 2010
 • MMedSci(nutrition). Medinform Publishing 2007.
 • Natural Health & Weight Loss , Barry Groves , Hammersmith Press Ltd, London 2007, 2012
 • Naturlig föda – naturligtvis, Jenny Reimers, Midabo-K 2006
 • Naturlig mat, Lars Wilsson, Optimal Förlag 2006
 • Nourishing traditions, Sally Fallon och Mary Enig Ph.
 • Nutrition and Physical Degeneration, Weston A.Price, 18:de upplagan 2008
 • Nytt liv med riktig mat, frisk med LCHF, av Sofie Hexeberg, Optimal 2010
 • Nästan allt om människan – Evolutionen, generna, moralen och lite till, Johan Frostegård, Karolinska Institutet, University Press 2008
 • Our daily Meds, Melody Petersen, Sarah Chricton Books 2008
 • Piller och Profiter, John Virpanen, BookLund 2008
 • Pillret, Ingrid Carlberg, Nordsteds 2008
 • Primal Body Primal Mind, Nora T. Gedgaudas, CNS, CNT, 2009
 • Pure White and Deadly How sugar is killing us and what we can do to stop it, John Yudkin, Lindqvist, Stockholm 1972, Penquin Books
 • Put Your Heart in Your Mouth Dr Natasha Campbell – McBride MMedSci (neurologi)
 • Rädda vår jord – jorden är gammal men Bonden är ung, Lars Wilsson, Optimal förlag 2012
 • Rädda vår mat, Lars Wilsson Optimal Förlag, 2010
 • Sjuka pengar, Peter Rost, Optimal förlag 2007
 • Sockerbomben, Bitten Johnsson & Pia Nordström, Optimal Förlag 2010
 • Stenålderskost, Frank Nilsson, egen utgivning 2006
 • STOPPA ALTZHEIMER NU – Undvik, förebygg och bromsa demenssjukdomar. Bruce Fife Optimal förlag. 2011.
 • The 6 week cure for the middle-aged middle, Mary Dan Eades, M.D. & Michael R. Eades, M.D., Crown Publishers 2009.
 • The Art and Science of Low Carborate Living, Jeff S.Volek, PhD, RD & Stephen D. Phinney, M.D. PhD 2011.
 • The Diabetes Solution – The Complete Guide To achieving Normal Blood Sugars av Richard K.Bernstein M.D. Little Brown 2007.
 • The Diabetes Solution – The Complete Guide To achieving Normal Blood Sugars, Richard K.Bernstein M.D. Little Brown 2007.
 • The Drinking Man´s Diet, the original low-carb diet av Gardner Jameson, Elliot Williams, Cameron & Company 1964.
 • The great Betrayal – Fraud in Science Horace Freeland Judson, Harcourt, Inc. 2004.
 • The Great Cholesterol Con, Malcolm Kendrick, John Blake Puplishing Ltd, pocket 2007.
 • The Great Cholesterol Con, Why everything you´ve been told about cholesterol, diet and heart disease is wrong. Anthony Colpo, 2006.
 • The Rise and Fall of Modern Medicine, förf. James le Fanu, Abacus 1999.
 • The Truth About the Drug Companies – How the deceive us and what to do about it.
 • Till matens försvar, förf. Michael Pollan, Ordfront 2008.
 • TRICK AND TREAT, Barry Groves, Hammersmith Press, andra upplagan 2010.
 • Vad vi skall äta! Och varför! , Gunnila Blomberg, Elieko Sport AB Halmstad, 2012.
 • Varför blir vi feta, Gary Taubes, Optimal Förlag, 2011.
 • Varför djur inte får hjärtattacker men människor dör av dem! Dr Matthias Rath. Dr Rath Health Foundation 2003.
 • Varför går jag inte ner i vikt, Sten Sture Skaldeman, Bokverket, 2010.
 • Vegomyten, Lierre Keith, Optimal Förlag 2009.
 • Välfärdens Ohälsa- Naturlig mat ger naturlig hälsa, Lars Wilsson, Optimal Förlag 2007.
 • What if medicine disappeared? , Gerald E. Markle and Frances B. McCrea, State University of New York Press.
 • Ät dig ner i vikt, Sten-Sture Skaldeman, Prisma 2005, 2006.
 • Ät fet mat och bli frisk och smal, Lars-Erik Litsfeldt, Optimal Förlag 2006.
 • Ät upp till bevis, fakta och fördomar om kost och hälsa, Fredrik Nyström, Optimal Förlag 2010.

Ett svar på ”Bästa Sahlgrenska Sjukhuset och Västra Götalandsregionen!”

 1. BÄSTA SAHLGRENSKA SJUKHUSET OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN!

  Gästskribent Per-Lars Lundström uppmanar Sahlgrenska Sjukhuset och Västra Götalandsregionen att tänka om, efter att ha avlyssnat en öppen föreläsning om diabetes och fetma på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

  Jag var själv på plats och kunde tyvärr konstatera att aningen vet de inte alltid vad de pratar om eller så bluffar de medvetet (och hoppas komma undan med det).

  Via denna föreläsning fick jag mig till livs att det finns hur många studier som helst som visar att mättat fett är farligt för hjärt/kärlhälsan och att LCHF kan ge upphov till ogynnsamma blodfetter. Jag blev också upplyst om att Gastric Bypass ger bra resultat baserat på SOS-studien (som ju inte handlar om GBP).

  ¤ SOS-studien … http://www.kostdemokrati.se/leif/2011/08/22/sos-studien-2002-vilar-pa-losan-sand/

  ¤ Mättat fett … http://www.kostdemokrati.se/leif/2012/10/15/mattat-fett/

  ¤ Oskuret är bäst … http://www.kostdemokrati.se/wp-content/uploads/Oskuret_är_bäst_2sidor.pdf

  ¤ Skrämselpropaganda av amatörer … http://www.aftonbladet.se/debatt/article4269141.ab

  ¤ Radikal förändring av WHO:s syn på fett … http://www.dagensmedicin.se/debatt/radikal-forandring-av-whos-syn-pa-fett/

  ¤ Varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet … http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten/

  Livsmedelsverket påstår också att de har ”tusentals studier” som visar att mättat fett är farligt – men de kan inte ta fram en enda som är trovärdig – för det finns inga. Men det hindrar inte auktoriteter på Sahlgrenska Universitetssjukhus att än idag hävda samma sak.

  Är inte Sahlgrenska Universitetssjukhus ett dugg rädda om sitt förtroendekapital? Sitt anseende? Sitt varumärke? Tydligen inte. De har en historia av att ”det löser sig alltid”, skattepengar kommer med ett urverks precision oberoende av prestation, och man brukar ju komma undan med det mesta (t.o.m. lagbrott). Så varför bry sig? Men den tiden är förbi, det är just det – historia.

  Man förväntar sig mer av den yppersta eliten inom sjukvården. Eller har vården blivit en lukrativ tummelplats där inkompetens t.o.m. är en fördel? Där man kan uppnå en hög position, en hög lön och ett högt anseende, utan att behöva prestera något RESULTAT. Här är följsamhet en merit.

  Med fel kompetens på nyckelpositioner kraschar sjukvården och folkhälsan. Notan hamnar i knät på medborgarna i form av ohälsa, en dåligt fungerande sjukvård och höga skatter. Är det så vi medborgare vill ha det?

  Det är en fråga vi bör ställa till våra förtroendevalda sjukvårdspolitiker, som har det yttersta ansvaret för vårdens funktion, dess RESULTAT och kostnader.

  De utlovade ”verktygen för bättre hälsa” lyste med sin frånvaro.

Kommentera