Matrevolutionen fortsätter starkt!

Kostdoktorn bjuder på föreläsning om hur man ”enkelt” upprätthåller en god hälsa.

30.000 har redan sett den – se den du också – en mycket bra investering som bokstavligen kan rädda din hälsa och ditt liv, samt de som står dig nära. Kunskaper som idag i stort saknas hos dietister och inom vården (ingår inte i deras utbildning).

Likt en tsumanivåg sprider sig nu kunskapen om att riktig mat är hälsosamt och ger viktkontroll, en folkrörelse som den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin och dess medlöpare försöker hejda. Men den går inte att hejda – DET FUNGERAR JU!

Om man är klok surfar man på kunskapsvågen och vinner fördelar, annars duckar man och blir så småningom ”dränkt”. Redan har nästan var fjärde svensk har upptäckt fördelarna med riktig mat som t.ex. kan göra de flesta typ 2 diabetiker insulinbefriade och symptomfria på bara några veckor, som gör att Gastric Bypassoperationer framstår som vansinne (vår tids största politiska och medicinska skandal).

Demoskopundersökning mars 2011 – 500.000 svenskar tillämpar strikt LCHF

Oskuret är bäst!

Ett paradigmskifte har startat som kommer att förändra hela hälso- och sjukvården till att i första hand tjäna medborgarna och samhället och som i högre grad kommer att baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi lever idag i RAPLEX-världen (Rapid & Complex) och mycket tack vare Internet sker saker och ting idag mycket snabbt. Det som tidigare tog decennier sker idag på endast några år. Även myndigheter och sjukvården verkar i denna värld, men det har många av dess auktoriteter ännu inte förstått. De duckar inför verkligheten, liksom många politiker.

Hälso- och sjukvården står idag inför ett viktigt vägskäl.

Snapshots från föreläsningen

”Matrevolutionen — Ät dig frisk med riktig mat”.

Det handlar om hälsa i första hand – automatisk viktkontroll är bara bonus.

Övervikt och diabetes följer smörkurvan – fast tvärtom. Nu när var fjärde svensk mer eller mindre struntar i Livsmedelsverkets kostråd, då stannar viktökningen upp.

Ät smör istället för lättmargarin och riktig mat istället för lightprodukter! Då håller du dig lättare frisk och slank.

Snart är det bara adjungerade professorer (som är avlönade av industrin) som försvarar kostråd som man bevisligen blir sjuk och fet av.

Sjukvårdens personal är enligt lag skyldiga att informerar och erbjuda diabetiker och överviktiga/feta patienter lågkolhydratkost (LCHF) som ett behandlingsalternativ. Underlåtelse att göra så är ett lagbrott och sker således under skadeståndsansvar. Ett lagbrott som dagligen begås, vilket får stora konsekvenser för patienter och samhälle.

Nästan var fjärde svensk har idag förstått att socker/kolhydrater skadar.

Obs. att Livsmedelsverket rekommenderar en högkolhydratkost, med 50-60 energiprocent kolhydrater, som få klarar en längre tid utan att bli sjuka och feta.

500.000 svenskar äter strikt LCHF, lämpligt för dem som vill gå ner i vikt, för diabetiker och för de med metabol sjukdom som t.ex. hjärtproblem.

Även en kost för de som vill förebygga sjukdom och fetma, samt för idrottsmän som vill högprestera, som vill hålla sig friska och alerta.

Politiker som har för avsikt att vinna val bör beakta en folkopinion som för varje dag växer sig allt starkare, redan var fjärde väljare. Som kunskapsmässigt ligger före många forna ”auktoriteter” inom myndigheter och inom vården (avseende kost och hälsa).

Förespråkare för riktig mat har vetenskapen och beprövad erfarenhet helt på sin sida. Praktiskt taget alla studier av hög klass stödjer LCHF för hälsa och viktkontroll.

Meningsmotståndare är i princip ”nakna” på vetenskap och beprövad erfarenhet, ungefär som kejsaren i ”Kejsarens nya kläder”. Det de ännu så länge har är sina ämbeten och sin auktoritet. Resultatet de senaste decennierna är också en katastrof.

Anfall är bästa försvar och därför försöker man framställa LCHF som en modediet, den kost som vi genom evolutionen är bäst anpassade för.

Lågfettkost (med extremt mycket kolhydrater) är däremot en tillfällig diet sponsrad av industrin, en modediet som nu snart har nått sin vägs ände. Tack vare Internet är folket numera välinformerat och kan välja bort den mat som gör oss sjuka och feta.

Dock verkar fortfarande tre fjärdedelar av Sveriges befolkning fortfarande vara ointresserade eller ovetande om vad som håller dem friska och alerta. Mycket arbete återstår således.

Alla som kan sin fysiologi, biokemi och hormonlära vet att man blir fet och sjuk av för mycket socker och kolhydratet. Ändå finns det ”auktoriteter” som hävdar att man blir fet av fett och att lösningen på fetmaproblemet är att ”äta mindre och springa mer”.

Dessa auktoriteter har byggt sin karriär på okunskap och misslyckande, och deras inflytande underminerar folkhälsan och hotar hela samhällsekonomin. De utkämpar nu en sista strid de inte kan vinna – verkligheten har hunnit ikapp. Ansvariga politiker har dock ännu inte sett eller förstått detta, vilket innebär att de riskerar att svepas med.

Gastric Bypass (viktoperation)

Den yttersta konsekvensen av att hälsoarbetet drivs av okunniga är viktoperationer, som kanske är vår tids största medicinska och politiska skandal. Några kirurger kom på att överviktiga patienterna gick ner i vikt när de skar sönder magen och tarmarna (någon som är förvånad?). Av någon outgrundlig anledning får detta brutala ingrepp fortgå, finansierat med skattemedel. Att biverkningarna är fruktansvärda och att resultatet är uruselt verkar inte beröra ansvariga. Inte heller bekymrar det de ansvariga att det vetenskapliga underlaget är synnerligen bräckligt.

Varje timma drabbas i snitt en patient av detta ingrepp som de sannolikt valt bort om de hade blivit informerade om det liv som väntar dem.

Med hjälp av kunskap om LCHF och professionell support hade flesta blivit hjälpta, utan operation och utan de biverkningar som följer efter även ”lyckade” Gastric Bypassoperationer.

Viktoperationer omsätter idag cirka 3.000 miljoner kronor per år och det finns många som med ”näbbar och klor” försvarar denna för några lukrativa verksamhet, där patienter och samhälle står för notan.

Diabetesutveckling som beror på kostråden (en extrem högkolhydratkost) håller på sänka hela nationer, både hälsomässigt och ekonomiskt. Hela 12 % av sjukvårdens kostnader är relaterade till diabetes och varje timma dör det i snitt en svensk av sviterna efter diabetes (läs mer…), dvs 168 stycken i veckan, året runt.

Myndigheterna ger ut kostråd som ökar diabetes och vården struntar i lagen (läs mer…). Detta kommer att fortgå tills en stark folkopinion tvingar ansvariga politiker att ta befälet, istället för att bara med skattemedel sponsra en herrelös verksamhet.

Länge har vi vetat om hur diabetes skall förebyggas och behandlas för att minimera följdsjukdomar (läs t.ex. kokboken ovan). Men industrin har lyckats dupera oss alla och istället tagit fram en egen kokbok som gör att diabetessjukdomen förvärras. Denna destruktiva kokbok används av läkare, diabetessköterskor och dietister landet runt.

HAR VI BLIVIT TOKIGA?

T.o.m. en femteklassare förstår att diabetiker inte skall äta det de inte tål – kolhydrater.

Kolhydrater höjer blodsockret och gör att många utvecklar diabetes och diabetiker utvecklar följdsjukdomar. Ändå rekommenderas både friska och diabetiker att äta en extrem högkolhydratkost.

ALLA borde begripa att detta är helt fel, utom möjligen de som har betalt för att inte förstå, vars lön och anseende skulle skadas om sanningen uppenbarades.

Ovan en blodsockerkurva för en icke-diabetiker om man äter riktig mat (LCHF) jämfört med en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen). Tallriksmodellen ger höga blodsockervärden som frambringar sjukdom och fetma för de flesta.

Vilken kost rekommenderar Livsmedelsverket (för friska) och Socialstyrelsen (för diabetiker)? Svaret i båda fallen är tallriksmodellen.

Diabetiker uppmanas att parera det höga kolhydratintaget genom att injicera insulin, vilket fungerar sämre och som i sig är sjukdomsframkallande. Bland annat ökar risken för (prostata)cancer med höga insulinnivåer.

HUR ÄR DET MÖJLIGT? NÅGON GÖR UPPENBARLIGEN INTE SITT JOBB!

Nedan blodsockerkurvan för en diabetiker typ 2. Före med insulinsprutor och tallriksmodellen och efter med LCHF utan insulinsprutor. På köpet fick patienten en viktreducering och slapp att vara fet.

Risken för biverkningar har minskat radikalt och så har har vårdens kostnader.

Hela hälsosituationen förändras. Inte bara diabetes och fetma påverkas när man börjar äta riktig mat och utesluta skräpmat. Detta är ett av 100.000-tals fall.

DET FUNGERAR JU (NÄSTAN) VARJE GÅNG!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen