Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom – kommentar

Medicine Doktor Dwight Lundell, världsberömd hjärtkirurg har talat ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom: Inflammationer.

Kommentar

Livsmedelsverkets kostrekommendationer verkar dubbelt.

För det första orsakar SLV:s tallriksmodell, en extremkost med upptill 60 E% kolhydrater, inflammationer.

För det andra utgörs kolhydrater främst av tomma kalorier, vilket innebär att kroppen får brist på näringsämnen, mineraler och vitaminer. Dessa behövs för att reparera kroppen och dess blodkärl.

Aortan expanderar och kontraherar cirka 100.000 gånger dygn, kärlet slits kraftigt och måste hela tiden restaureras. Ungefär som att trampa på en trädgårdsslang 100.000 gånger per dygn. Om det då saknas byggnadsmaterial och reparationsmaterial, då klarar kroppen inte av att förnya aortan, skador uppkommer som successivt förvärras.

Varje år inträffar i Sverige 30.000 hjärtinfarkter och 30.000 strokes, vår vanligaste dödsorsak. När någon som äter LCHF får en hjärtattack blir det stora löpsedlar, vilket måste innebära att det är ovanligt med hjärtinfarkter när man äter riktig mat.

Doktor Matthias Rath som också forskat inom området menar att hjärt- och kärlsjukdomar är helt onödiga och hans bok blev översatt till svenska november 2010.

Ett evolutionsmedicinskt perspektiv

Staffan Lindeberg, docent i allmänmedicin vid Institutionen för medicin i Lund, har skrivit boken ”Maten och folksjukdomarna”. Han menar att stroke är en ”modern sjukdom” som vi själva åsamkat oss, genom felaktig kost.

I sin doktorsavhandling studerade författaren folket på Kitava, Trobrianderna, Papua Nya Guinea och resultatet visade att hjärt-kärlsjukdom, diabetes och övervikt helt saknades där.

Vem drabbas?

Räcker det med blodprov? Kontroll av kolesterol och andra blodfetter, blodsocker osv. – och ett reglerat blodtryck, för att förebygga åderförkalkning och därmed hjärtinfarkt?

Svar: Nej. 40‐60%, dvs. ca hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har inte riskfaktorer för hjärt‐kärlsjukdom, såsom höga blodfetter och högt blodtryck (Johns Hopkins White Papers, Coronary Heart Disease – 1998, m.fl. studier). De har normala värden på de olika blodprov som man tar (blodsocker, blodfetter m.m.), de röker inte och de äter normalt.

Fram till nu har man således inte kunnat hitta hälften av de människor som kommer att få hjärtinfarkt och/eller stroke. Ingen förvarning. I USA har man ibland kallat den symtomlösa tilltagande åderförkalkningen för ”The Silent Killer”, eller gjort liknelsen med en tickande bomb.

Därför kan en person som precis gjort en vanlig hälsoundersökning med normalt resultat, strax därefter ändå drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, som en blixt från klar himmel.

Det innebär att slanka, till synes friska medborgare, kan ha sargade blodkärl på grund av en felaktig kost och inte märka det förrän en hjärtinfarkt eller stroke är ett faktum.

För att ytterligare förstärka effekten ordineras 800.000 svenskar statiner som sänker kolesterolnivån på ett onaturligt sätt, vilket ytterligare försvårar för kroppen att reparera och restaurera det som skadas och slits. Biverkningar av statiner är betydande, medan nyttan är obefintlig till mycket liten. Det finns dock 29 miljarder skäl till att ordinera statiner (dollar per år).

Cancer

Livsmedelsverket tallriksmodell med extremt mycket kolhydrater gynnar också uppkomsten av cancer, den näst största dödsorsaken, som också kan betecknas om en ”silent killer” – en blixt från klar himmel.

Slutsatsen blir att Livsmedelsverket rekommenderar en kost som ökar risken för hjärtattacker, stroke, cancer och demens. Förutom att den ökar risken för diabetes och fetma.

Denna kost rekommenderar också de flesta läkare, sköterskor och dietister (även till diabetiker som absolut inte tål så mycket socker/kolhydrater). De tar rygg på SLV, för då menar de att de själva inte kan klandras (de flesta gör ju så).

Sedan nyckelhålsmärkningen infördes 1989 har diabetes trefaldigats och fetma fördubblats. Vi har fått ytterligare en halv miljon diabetiker och pre-diabetiker som ytterligare två miljoner överviktiga medborgare. Ett talande resultat.

Ändå får de hålla på – världen har blivit tokig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen