Brödberoende – hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa

↓ ↓

.
Inte kan väl vete som människan
ätit i 10 000 år vara skadligt?
.

.
Faktum är att det vete som vi äter idag, har vi bara ätit under cirka femtio (50) år, de övriga 9950 åren åt vi en helt annan sorts vete. Vi människor har mer gemensamt med schimpanser än vad det gamla vetet (enkorn) har med det moderna högavkastande vetet (Triticum aestivum) som vi äter idag.

Det hybridiserade dvärgvetet som helt slagit ut ”enkorn” – har ökat avkastningen med tio gånger (!) på samma gång som bakegenskaperna har förbättrats. Men hur den nya veteprodukten (hybridiserat dvärgvete) påverkar människans hälsa – det glömdes bort.

IBD. Vete kan vara en viktig pusselbit för att förklara alla ”moderna sjukdomar” som t.ex. kronisk IBD (Inflammatory Bowel Disease) som utvecklats till en folksjukdom de senaste 50 åren (sjufaldigats). Idag är cirka 100.000 svenskar drabbade av denna våra kroniska sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med en stomioperation (påse på magen).

IBS. Uppskattningsvis två miljoner svenskar lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome) som är en av världens vanligaste sjukdomar, som kan ge förstoppning, diarré, besvärande gasbildning och magsmärtor. Den är vanligare hos kvinnor. Det är dock bara en liten del som söker hjälp för problemen och får en diagnos. Även här kan vete vara en viktig bit i förklaringspusslet.

Diabetes typ 1

I Finland och Sverige dricks mycket välling gjord på vete och vi äter mycket margarin (har åtminstone gjort) , sannolikt mest i Europa.

Inom EU leder Finland tätt följt av Sverige utvecklingen av diabetes typ I – en autoimmun sjukdom. Sverige har t.ex. dubbelt så många diabetiker typ I fall som Tyskland, räknat per capita.

Frågan är om vi redan i tidig ålder grundlägger diabetes typ I? Genom att t.ex. påtvinga barnen lättmargarin och en extrem högkolhydratkost med mycket vete redan i förskolan?

Fakta om modernt vete

Gluten från en vetesort kan strukturellt skilja sig avsevärt från en annan.

Glutenproteinerna hos ”enkorn” är exempelvis distinkt annorlunda jämfört med dessa proteiner hos ”emmervetet” (ursprungligt vete), vilket i sin tur skiljer sig från glutenproteinerna i ”Triticum aestivum” (de moderna hybridiserade dvärgvetet).
.

Ursprungligt ”enkorn” med långt strå som böjer sig för vinden
(dvärgvete står istället stadigt med kort starkt strå och ett tungt ax)

Enkorn (ursprungligt vete). Eftersom enkorn med fjorton kromosomer (14) och det så kallade A genomet (genuppsättningen ) har den minsta kromosomuppsättningen, kodar det också för minst antal olika varianter av glutenproteiner.

Triticum aestivum (modernt vete) med sina fyrtiotvå kromosomer (42) och med A-, B- och D-genom, har den största variationsrikedomen i glutenproteinerna, och hade det redan innan människan började med avancerad växtförädling.

De hybridiseringar som gjorts under de senaste femtio åren har medfört åtskilliga ytterligare förändringar i de glutenkodande generna hos ”Triticum aestivum”, de flesta av dem avsiktliga förändringar i D-genomet som bidrar till mjölets bakegenskaper och estetiska egenskaper. För övrigt är det just gener i D-genomet som oftast utpekas som källan till de glutenproteiner som orsakar celiaki (glutenintolerans).

Det är således D-genomet i det moderna ”Triticum aestivum” (dagens moderna vete) som har stått i fokus för allehanda genetiskt trixande av växtförädlare, vilket resulterat i avsevärda förändringar i glutenproteinernas genetiskt bestämda egenskaper. Där ligger också potentiellt källan till många av de förunderliga hälsokonsekvenser som vetet orsakar hos människor.

Mat är information och genom evolutionen har kroppen lärt sig hur den ska hantera olika typer av föda. Nu kommer nya av människan framställda ämnen som kroppen ännu inte lärt sig att hantera (vilket tar många generationer) och då kan mycket gå fel, det kan t.ex. starta upp diverse autoimmuna reaktioner som blir kroniska, även allergier och astma.

Riktig (ursprunglig) mat är att föredra, den är mycket säkrare (och god). Den maten vet kroppen hur den skall hantera och den innehåller de näringsämnen vi är anpassade till och som vi behöver för att fungera optimalt. LCHF är ”riktig mat” i modern tappning.

Allt handlar inte om gluten.

Gluten är inte den enda misstänkta skurken som lurar i vetemjölet. Utöver gluten finns det runt 2o procent icke-gluteninnehållande proteiner i vete. Dessa innefattar albuminer, proaminer och globuliner, vilka också  kan skilja sig åt mellan olika vetesorter.

Totalt finns mer än tusen andra proteiner med olika uppgifter, som att skydda spannmålet mot patogener, ge motståndskraft mot väta och att ha reproduktiva funktioner. Det finns agglutininer, peroxidaser, α-amylaser, serpiner och acyl-CoA-oxidaser, för att inte nämna de fem formerna av glycerinaldehyd-3- fosfatdehydrogenas. Vi ska också nämna B-purothionin, puroindolin a och b samt stärkelsesyntaser.

 

”Vete är inte bara gluten, lika lite
som sydstatsköket bara är majsgröt.”

Som om inte detta smörgåsbord av proteiner/enzymer vore tillräckligt, har livsmedelsproducenter börjat tillsätta svampenzymer som cellulaser, glykoamylaser, xylanaser och β-xylosidaser för att förbättra jäsningsprocessen och veteprodukternas konsistens.

Många bagerier tillsätter också sojamjöl i degen för att den lättare ska blanda sig och bli vitare, vilket gör att ytterligare en samling proteiner och enzymer tillkommer.

Vid celiaki – den enda konventionellt accepterade veterelaterade tarmsjukdomen – dock gravt underdiagnostiserad – orsakar glutenprotein, i synnerhet α-gliadin en immunreaktion som leder till inflammation i tunntarmen med försämrad tarmfunktion, magkramper och diarréer som följd.

Behandlingen är enkel: Undvik fullständigt allt som innehåller gluten.

Vad och hur göra?

Ett förslag är att börja med att läsa boken ”BRÖDBEROENDE” som på ett lättläst och spännande sätt förmedlar djup kunskap och som ger vardagliga tips. Avgör därefter själv vad som är bäst för just Dig. Sjukvården saknar i stort denna kunskap och kan bara delvis hjälpa och stötta. Det beror således på varje enskild medborgare att läsa på och sedan agera.

Förutom Celiaki som vården diagnostiserar och som drabbat 1 – 2 % av befolkningen nämns i boken ”lätt celiaki” som uppskattningsvis 5 – 20 % av befolkningen lider av, utan att veta om det. De märker det på att magen ”krånglar”. Även de har stor glädje av den kunskap som boken förmedlar – många skulle kunna bli helt symptomfria.

Hälsoeffekten kan bli avsevärd och det är ofarligt att prova sig fram. Observera att det kan räcka med en brödsmula för att trigga igång en kraftig autoimmun reaktion i tarmen.

Originaltiteln var ”Vetemage” – som blir konsekvensen av denna superkolhydrat, som får blodsockret att stiga som en raket.

Beroendeeffekten är inte heller att leka med – därav titeln – ”Brödberoende”.

Nedan följer en presentation av boken, absolut en av årets viktigaste böcker, en bok som länge legat på topplistan i USA.

Förlaget Optimal bjuder på innehållsförteckning, förord och första kapitlet. Se längs ner på sidan!

.
Avstå från vete – förbättra din hälsa dramatiskt

Hjärtläkaren William Davis kostråd ligger mycket nära LCHF och det innebär ett totalt uteslutande av veteprodukter och alla andra glutenrika spannmål, liksom allt tillsatt socker.

Tar du bort vetet, öppnar du vägen för en permanent viktminskning, samtidigt som du eliminerar sjukdomsrisker och botar många vanliga hälsoproblem.

Brödberoende är en tankeväckande och provocerande bok som förklarar varför just vete – inklusive de så kallade »hälsosamma« fullkornsprodukterna – är negativa för hälsan, sett ur ett brett hälsoperspektiv.

Boken är mycket väl underbygd med vetenskapliga referenser till varje påstående. Brödberoendet beror på att vissa glutenproteiner – gliadinerna – stimulerar hjärnans belöningscentrum och triggar oss att överäta.

Dagens hybridiserade dvärgvete har helt andra egenskaper än det vete som din mormor åt. Genom genetiska manipulationer har nya varianter av glutenproteinet uppstått, vilket kan vara förklaringen till varför glutenintoleransen har ökat så explosionsartat världen över.

Vetemage

”Wheat Belly” är originaltiteln till denna amerikanska bok. Hjärtläkaren William Davis introducerar detta begrepp som på svenska kan översättas till »vetemage«. Kanske dröjer det inte länge förrän vi på vårt språk använder »vetemage« lika självklart som vi använder »ölmage«. För egentligen handlar det om samma sak. Öl är som bekant »flytande bröd«.

Amerikaner – liksom svenskar – har under de fyrtio senaste åren blivit allt fetare, mer sjukliga och mer benägna att utveckla sjukdomar som diabetes. William Davis har behandlat mer än 2000 patienter i riskzonen med kostråd som utesluter vete. Hans slutsats är att det inte är fettet, inte sockret och inte vår stillasittande livsstil som är orsaken till västvärldens fetmaepidemier – det är vetet.

Men varför kommer problemen nu? Vi har ju ätit »vårt dagliga bröd« i årtusenden.

Jo, dagens vete är genetiskt förändrat för att ge livsmedelsproducenterna största möjliga avkastning till lägsta möjliga kostnad. Det moderna industriella vetet ger oss så höga blodsockerkickar att det skapar ett beroende likt nikotin och alkohol.

Brödberoendet stimulerar aptiten, utlöser hungerkänslor och triggar oss att överäta.

Resultatet leder till »vetemagar« och en rad hälsorisker, som diabetes, kroniska inflammationer och hjärt-kärlsjukdomar.

Recensioner

»Jag tror att detta blir årets viktigaste hälsobok, och alla anhängare av LCHF och stenålderskost måste nu ta till sig begreppet vetefritt.«

Jimmy Moore, USA:s största Low Carb-bloggare
livinlavidalowcarb.com

 ◊

»Jag kan inte rekommendera denna fantastiska bok tillräckligt varmt nog.
Wheat Belly är ett måste i biblioteket för varje seriös lågkolydratare,
ja alla som är intresserade av hälsofrågor.«

Dr Michael Eades
Författare till bestsellern Protein Power

”Årets viktigaste bok”

En recension innan boken kom ut på svenska finns här…

Dr William Davis

Dr William Davis är hjärtläkare från Milwaukee, Wisconsin. Han är grundare av Track Your Plack, ett förebyggande hälsoprogram för hjärtpatienter.

Fler än 80 procent av de patienter som han möter lider av förstadier till eller fullt utvecklad diabetes. Dr Davis bor i Fox Point, Wisconsin med sin fru och deras tre barn. På
familjen Davis frukostbord serveras inga bagels eller muffins.

Läs mer på … wheatbellyblog.com  ( Googleöversatt )

Läs mer om hjärt/kärlsjukdom här…   ( Googleöversatt )

Innehållsförteckning, förord och kapitel I.

Sist men inte minst – Innehållsförteckning, förord  och kapitel I

Boken finns att köpa t.ex. här:

14 svar på ”Brödberoende – hur vetet gör dig fet och skadar din hälsa”

 1. Fantastisk bra skrevet,
  Det eneste jeg savnet her er hvor mye karbohydrat (sukker) det finnes i produkter av hvete. At 1 kg hvetemel faktisk inneholder 700g karbohydrat som blir til sukker så fort du har svelget det. Det er like mye som i 350 sukkerbiter!
  Jeg sprer denne artikkelen på blogg og Facebook 🙂

 2. CBS: Modern wheat a ”perfect, chronic poison,” doctor says

  Read more … CBS News

  – – –

  CBS: Modernt vete är ett ”perfekt kroniskt gift”, säger Dr William Davis, hjärtspecialist.

  Läs mer … Goggleöversatt

  ”Om tre människor tappar 4 kg, big deal”, sade han. ”Men vi ser hundratusentals människor förlorar 15, 40, 75 kg. Diabetiker blir inte längre diabetiker,.. Människor med artrit får en dramatisk lättnad, människor förlorar bensvullnad, sura uppstötningar, IBS, depression och så vidare varje dag.”

  Davis sade att vetet vi äter idag är inte det vetet din mormor hade: ”Det är en 18-tums hög växt som skapats av genetisk forskning på 60 och 70-talet”, sade han på ”CBS i morse.”

  ”Det moderna vetet har många nya funktioner som ingen berättat om, till exempel att det finns ett nytt protein i det moderna vetet kallad gliadin. Det är inte gluten. Jag pratar inte om personer med gluten känslighet och celiaki. Jag talar om alla andra eftersom alla är mottagliga för gliadin protein som är en opiat, som reagerar med opiat receptorerna i hjärnan och hos de flesta människor stimuleras aptiten, så att vi konsumerar 440 fler kalorier per dag, 365 dagar om året.”

  Att byta vitt vetemjöl mot fullkorn är ungefär som om en rökare som röker cigaretter utan filter skulle gå över till ”hälsosamma” filtercigaretter.

  Eller varför inte ekologiska? Ännu nyttigare!

  1. Innehåller dinkelvete gluten?

   Ja, dinkelvete innehåller lika mycket gluten som vanligt vete. Tyvärr förekommer uppgifter att glutenintoleranta (personer med celiaki) skulle kunna äta produkter med dinkelvete. Det är fel.

   Livsmedelsverket fann vid en analys gjord 1990 att dinkelvete innehåller lika mycket gluten som vanligt vete. Även en amerikansk studie har kommit till samma slutsats. Näringsmässigt är dinkelvete likvärdigt med vanligt vete. Det gluten som finns i dinkelvete är sannolikt lika toxiskt för glutenintoleranta som det gluten som kommer från vanligt vete.

   Läs mer … Livsmedelsverket

   PS. Trevligt att som omväxling kunna referera till Livsmedelsverkets hemsida.

   Svenska Celiakiförbundet har en lista på livsmedel som innehåller gluten och där finns dinkel med, klicka här …

   Så tyvärr blir svaret på frågan om våra kroppar är anpassade till dinkelmjöl; ett NEJ.

 3. VETE vs GMO

  Vete har man lyckats ”förädla” med traditionella metoder på ett sätt som allvarligt skadar vår hälsa.

  Läs även … Ditt dagliga bröd…

  Men GMO är sjufalt värre, då det påverkar våra gener på ett sätt som inte kan reverseras. GMO-gener blandar sig med våra naturliga gener, vilket orsakar ”grus i maskineriet” i form av bland annat cancer och sterilitet.

  Därför måste vi ”mota Olle i grind”.

  Låt oss gå man ur huse den 25 maj och i EU-valet rösta fram de partier som klart och tydligt deklarerar att de är emot GMO.

  Ett exempel:
  Piratpartiet är emot patent på allt som lever och är således indirekt emot GMO som bygger på lönsamma patent på liv. Det innebär att Piratpartiet får grönt ljus i GMO-frågan.

  På Kostdemokrati.se kommer vi innan EU-valet att redovisa hur de olika partierna står i GMO-frågan. Sedan kan man fritt välja bland de partier som får grönt ljus. Det blir spännande att se vilka partier, förutom Piratpartiet, som får OK vad gäller GMO.

  Det vore toppen om vi kunde skicka ner 20 EU-ledamöter som arbetar för ett GMO-fritt EU och som inte accepterar något mindre än att Sverige ska vara en GMO-fri zon.

  De övriga EU-kandidaterna (GMO-kramarna) får rött ljus och får stanna hemma.

  Läs mer om EU-valet … http://www.eu-upplysningen.se/eu-valet/

  60 – 80 % valdeltagande är en bra målsättning för EU-valet. En uppvärmning inför riksdagsvalet 14 september, som skulle ruska om de etablerade partierna.

  Klicka på bilden för att se videos på YouTube om GMO med David Suzuki (som vet vad han talar om)

 4. MD Amy Myers: ”How Gluten Wreaks Havoc On Your Gut” … click here

  Googleöversatt:

  Hur Gluten ödelägger din tarmar.

  Om du inte har levt under en sten, har du förmodligen hört villkoren glutenintolerans eller gluten känslighet och celiaki kastade runt några dussin gånger under de senaste åren. Om du tillbringar mycket tid på MindBodyGreen, vet du redan att konsumera gluten negativt kan påverka din hälsa. Vad du kan vara lite disigt på är detaljerna; varför just är gluten skadligt och vad som händer inne i kroppen när du äter det bagel?

  Första saker först: Vad är gluten?

  Gluten är en tvådelad ”klibbiga” protein som finns i säd, notably vete, liksom råg, korn och andra. Det anses klibbig eftersom det håller ihop närings butiker anläggningen är i. Detta klibbighet är därför det är så vanligt förekommande i bearbetade livsmedel som ett bindemedel och filler. Det är en två-del-protein eftersom det består av peptider, gliadin och glutenin.

  Varför är gluten sådant problem nu?

  Vi har slutat äta vetet som våra föräldrar åt. För att få den torktåliga, bugg-resistent, och snabbare växande vete som vi har i dag, har vi hybridiserade säden. Det uppskattas att 5% av de proteiner som finns i hybridiserad vete är nya proteiner som inte hittades i någon av de ursprungliga vete växter. Dessa ”nya proteiner” är en del av det problem som har lett till ökad system inflammation och intolerans av gluten.

  Dagens vete har också deamideras, som tillåter det att vara vattenlösliga och kan blandas i praktiskt taget alla typer av förpackade livsmedel. Denna deamidering har visat sig ge en stor immunsvar hos många människor. Slutligen, i vår moderna snabba värld med snabbmat på våra fingertoppar, vi äter mycket mer vete än våra förfäder någonsin gjorde.

  Så vad händer när vi äter gluten?

  När hel-vete pasta eller en 12-grain smörgås du oskyldigt äter till lunch når dina tarmar, något som kallas vävnadstransglutaminas (tTG), som är ett enzym som produceras i tarmväggen, bryter ner gluten i sina byggstenar, gliadin, och glutenin.

  Som det ta sig genom matsmältningssystemet, din gut-associerad lymfvävnad eller GALT, vilket är termen för immunförsvaret i tarmen, recensioner allt för att leta efter potentiellt skadliga ämnen. Hos personer som inte har några problem med gluten, går denna process smidigt och maten absorberas. I de med glutenkänslighet, GALT identifierar gliadinet som farligt ämne och producerar antikroppar för att attackera den. I celiacs dessa antikroppar inte bara angriper gliadin, de angriper tTG också, vilket är vad som ursprungligen bröt gluten i sina två delar.

  Detta enzym, tTG har ett antal arbetstillfällen, men en av dess viktigaste bidrag till kroppen håller ihop mikrovilli i vår gut. Din kropp samlar näringsämnen genom att absorbera dem genom väggarna i dina tarmar, och det mer yta finns, desto mer kan absorbera. Tänk dig att försöka suga upp en liter vatten med en pappershandduk jämfört med en badhandduk. Mikrovilli, som ser ut som håriga fingrar, finns i tarmarna för att öka ytan och absorbera näringsämnen.

  När antikropparna din kropp fram för att försvara sig mot gliadin attack din tTG, kan dessa mikrovilli atrofi och urholka, minskar din förmåga att absorbera näringsämnen och låta väggarna i dina tarmar att bli läckande. Detta kan ta sig uttryck i matsmältnings symptom, inklusive uppblåsthet, förstoppning, diarré, viktminskning, försämrat fettupptag, och undernäring som järnbrist eller anemi, låg vitamin D eller osteoporos. Detta avtrubbning av mikrovilli är kännetecknet för celiaki, som är en autoimmun sjukdom.

  Hur gluten orsaka tarm permeabilitet, AKA läckande tarm?

  Som nämnts ovan, i syfte att ta upp näring, är vår gut något genomsläpplig för mycket små molekyler. Reglering intestinal permeabilitet är en av de grundläggande funktionerna hos de celler som klär tarmväggen. I känsliga personer, kan gluten orsaka tarmcellerna att släppa zonulin, ett protein som kan bryta täta förbindelser isär.

  När dessa tight junctions gå sönder isär, du anses ha en läckande tarm. När magen är läckande, toxiner, mikrober och osmälta matrester – bland annat – fly från tarmarna och resa i hela kroppen via blodomloppet. En av de saker som tillåts fly är antikropparna kroppen produceras att attackera gliadin i första hand.
  Vad är kopplingen mellan gluten, systemisk inflammation och autoimmuna sjukdomar?

  Tyvärr är dessa antikroppar ofta förvirra mer än bara tTG för gliadin, och hamna attackera andra organ och system, från huden till sköldkörteln till hjärnan. Detta är anledningen till att glutenkänsligheten är så ofta paras ihop med autoimmuna tillstånd, och varför de med celiaki löper risk att utveckla en andra autoimmun sjukdom.

  Gluten orsakar din kropp att attackera sig själv, ibland på flera fronter. Det faktum att något du äter orsakar ett problem för dig utanför din matsmältningssystemet, såsom reumatoid artrit eller autoimmun sköldkörtel, är därför många människor gå så långt utan att inse att de har ett problem med gluten. Om du har en autoimmun sjukdom bör du får testat för glutenkänslighet, och om du glutenfri intoleranta du ska få screenas för autoimmunitet.
  Vad ska du göra om du misstänker att du är glutenintolerant?

  Jag har hittat den enskilt bästa sättet att avgöra om du har ett problem med gluten är att ta bort det från din kost under minst tre veckor, sedan återinföra den. Observera att gluten är en mycket stor protein och kan ta månader att rensa från ditt system, så ju längre du kan eliminera det från din kost innan återinföra den, desto bättre.

  Det bästa råd som jag delar med mina patienter är att om de känner betydligt bättre utan gluten eller mår sämre när de återinföra det, då är gluten sannolikt ett problem för dem. För att få korrekta resultat från denna provningsmetod, måste du eliminera 100% av gluten ur kosten.

  Ett annat sätt att avgöra om du är gluten känslig är att be din läkare att beställa följande tester:

  IgA anti-gliadin antikroppar (dessa återfinns i ca 80% av personer med celiaki),
  IgG-anti-gliadin-antikroppar
  IgA-anti-endomysiala antikroppar
  Vävnadstransglutaminas antikroppar
  Totala IgA-antikroppar
  genetisk testning (HLA DQ2 och HLA DQ8)
  en intestinal biopsi

  Jag skulle vilja nämna att ett potentiellt problem med att testa är att gluten består av flera hundra peptider och gliadin består av 12 olika underfraktioner. De flesta moderna testning är inriktad på endast a-gliadin (en av de tolv underfraktioner) och därför lämnar stort utrymme för fel och falska negativa test. Av denna anledning använder jag Cyrex Lab i min klinik, eftersom de har ett test som tittar på gliadin underfraktioner, vilket bidrar till att minimera falska negativa som kan hittas med IgA och IgG anti-gliadin antikroppstestning.

  Vid slutet av dagen, jag berätta för mina patienter att din kropp vet bättre än något test. Om du känner dig bättre när du tar gluten ur kosten eller mår sämre när du lägger in den igen, har du fortfarande ett problem med gluten, även om du får ett negativt testresultat. Ät inte det!
  Hur man behandlar glutenkänslighet och celiaki?

  Eliminera gluten 100 % från din diet betyder 100 %. Även spårmängder av gluten från korskontaminering, mediciner eller kosttillskott kan vara tillräckligt för att orsaka en immunreaktion i kroppen. 80/20 regeln, eller ”vi inte äter det i vårt hus, precis när vi äter ut” är en komplett missuppfattning. En Lancet artikel som publicerades i 2001 säger att för dem med celiaki eller glutenkänslighet, äta gluten bara en gång i månaden ökade den relativa risken för död med 600 %.

  Jag säger till mina patienter att även om den yttre manifestation av att äta gluten kan vara mild uppblåsthet eller huvudvärk, inuti kroppen, är deras immunsystem stimuleras och effekterna kan pågå i tre till sex månader.

  För många, helt enkelt ta bort 100 % av gluten från kosten är inte tillräckligt. De skador som har vållats tarmslemhinnan måste också bli helade. Dessutom tycker jag ofta att det finns andra infektioner i tarmen, såsom parasiter, Candida, bakteriell överväxt och bakterie obalanser som måste åtgärdas och korrigeras. För vissa kan det finnas ett behov av att gå helt kornfria på grund av korsreaktiviteten hos gliadin under fraktioner i icke-gluten korn.

  När du är osäker, gå utan. Du är inte missa några viktiga näringsämnen genom att inte äta gluten. I själva verket kan du rädda ditt liv eller livet för någon som du älskar.

  Vill du veta mer?

  Oavsett om du eller någon i din familj är en av de 50 miljoner amerikaner som lider av fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, eller någon annan autoimmun sjukdom, det finns hopp för förebyggande och även återföring av de försvagande symptom som följer dessa villkor.

  I åratal har mitt uppdrag varit att hjälpa andra att hitta befrielse från allt från artrit till Graves sjukdom, och nu har jag lägga min revolutionerande, beprövade program i en plan som du kan följa hemma. Autoimmuna Solution är min steg- stegs metod som återställer kroppen till sitt naturliga hälsosamt tillstånd i 30 dagar genom att eliminera giftiga livsmedel, införa reparativ ingredienser, och identifiera miljögifter.

Kommentera