FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart

Introduktion

Det pågår ett mjölkkrig om dominans och om inte medborgarna griper in så finns det snart bara importerad höghomogeniserad GMO-mjölk med antibiotika att köpa. Och när monopolet är etablerat så går priset upp och i kläm sitter våra mjölkbönder i en situation som kan liknas vid slavarbete.

Nedan redogörs vad som händer på mjölkfronten och hur vi kan vända på utvecklingen – och det är enkelt och billigt att göra skillnad. Vi behöver bra mat för att hålla oss friska och vitala – så ett svenskt lantbruk har mycket stor betydelse för alla medborgare, Sverige behöver också arbetstillfällen, djuren behöver en dräglig tillvaro, vi måste stoppa utveckling av multiresistenta bakterier och sist men inte minst måste vi stoppa GMO om vi vill ha en framtid.

Allt detta kan vi konsumenter åstadkomma genom att välja rätt när vi handlar – vi måste rösta i akt och handling för vår livskvalitet när vi handlar (det är det enda som biter). Svenska lantbrukare kan inte konkurrera med pris, men de kan konkurrera med kvalitet, där de redan ligger långt framme och de skulle faktiskt kunna bli världsmästare på bra mat och ett hållbart jordbruk, om vi lyckas stoppa GMO. Men det kräver kunniga och medvetna konsumenter, som inte låter sig luras.

Observera att det räcker att 5 % av medborgarna ändrar sitt konsumtionsmönster för att åstadkomma skillnad. Detta inlägg handlar om mjölk och mejeriprodukter, men liknande gäller även för kött, ägg och annan svensk livsmedelsproduktion. Hög kvalitet håller oss friskare och lönar sig – både på kort och lång sikt.

FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart

Det handlar till stor del om avräkningspriset för mjölk, det pris (kronor per liter) som mjölkbönderna får betalt för sin mjölk.

Lite förenklat kan man säga att:

  • Avräkningspris under 3:00 kronor innebär att mjölkbönderna får låna pengar för att kunna hålla igång driften och det finns inget utrymme för att ta ut löner.
  • Avräkningspris på 3:00 kronor innebär att mjölkbönderna har pengar för att betala den löpande driften, men det finns knappt några pengar till löner.
  • Avräkningspris 3:00 – 3:99 kronor innebär att mjölkbönderna har råd med driften och kan ta ut viss lön och göra smärre investeringar.
  • Avräkningspris på 4:00 kronor är målet – ett FAIRTRADE pris – som skulle innebära att mjölkbönderna har råd med driften, de kan ta ut en marknadsmässig lön och det finns utrymme för investeringar i maskiner, byggnader etc. som kommer djuren tillgodo och kvaliteten kan höjas ytterligare – på ett hållbart och miljömässigt sätt. De kanske t.o.m. kan ta semester någon vecka.

Svenska mjölbönder står stadigt eller faller – med en krona mer per liter mjölk och det borde ju inte vara något problem att åtgärda, eller? Och det finns väl ingen som tycker det är OK att någon ska tvingas jobba utan lön?

Efter senaste sänkning ligger idag avräkningspriset för mjölk på 2:84 kronor för svenska mjölkbönder och det innebär 1:16 kronor under FAIRTRADE.

I spelet om världsdominans är bönder något som kan offras

En undersökning visade att 95% vill stödja mjölkbönderna, så egentligen borde inte detta vara något problem, men det är det.

Det beror på att bönderna är just bönder som kan offras i jakt på dominans och framtida stora intäkter i ett gigantiskt affärsspel som kan liknas med ett schackspel, där de som inte slås ut vinner (total dominans eftersträvas, till varje pris).

Ibland överträffar verkligheten dikten, läs nedan om hur det går till i verkliga livet och förundras över hur lite enskilda bönder värderas. Det är makt och pengar som räknas.

TÄNK OM … Vårdpersonal kontra Mjölkbönder

Tänk om vårdens personal skulle lösa vårdens budgetunderskott på samma sätt som mjölkbönderna tvingas göra. Periodvis jobbar alla inom vården gratis tills budgeten är i balans och om det inte räcker så tar vårdens anställda privata lån och skjuter till pengar så att driften kan upprätthållas.

Om detta är OK – även för t.ex. pensionärer (periodvis ingen pension) – så behövs inget FAIRTRADE pris för mjölkbönder heller. Då löser via alla problem med att jobba gratis och drar in pensioner vid behov.

Då kan vi låta vårt eget lantbruk dö sotdöden och sedan får vi vårt kött och våra mejerivaror från djurfabriker där antibiotika tillsätts GMO-foder, så att inte alla djur ska dö innan slakt.

I vårt glas och på vår tallrik hamnar GMO, antibiotika och MRSA utan att vi vet om det (för märkning är förbjudet) och något annat lär bli svårt att finna i livsmedelsaffärerna, när svenskt lantbruk är utkonkurrerat.

Dålig mat ger ohälsa så vården kraschar garanterat och ett sjukt folk kan inte försvara välfärden på den globala jobbmarknaden om morgondagens jobb. Och skolresultatet faller ytterligare när barnen får ännu sämre mat än idag, vilket ytterligare sänker vår globala konkurrensförmåga (= färre jobb).

Enligt Jordbruksverket jobbade drygt 177.000 personer inom jordbruksföretag 2010. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är drygt 53.000 anställda inom livsmedelsindustrin. Merparten av dessa jobb flyttar utomlands om vi inte gör något.

Sammanfattningsvis flyttar jobben och välståndet någon annanstans och allt på grund av EN KRONA för lite för mjölken. Hur kunde det bli så galet och vad gör våra politiker?

Svaret är att våra ansvariga politiker hitintills nöjt sig med att titta på. Suck!

Historik

Arla är ett multinationellt bolag som bestämmer mjölkpriset i Sverige genom sin dominans.

ARLA BLIR DANSKT. Åke Hantoft (se nedan) och Åke Modig var de två arkitekterna när svenska Arla år 2000 fusionerades med danska MD Foods. En hemlig konsultrapport kom då fram till att Arla var 3,3 miljarder kronor mer värt än MD Foods, men de svenska bönderna övertalades att skänka bort övervärdet och fann sig i att bara få 40 procent av rösterna i Arla Foods, medan de danska bönderna fick resterande 60 procent. Därmed hade Arla i praktiken blivit ett danskt bolag ett av Danmarks största vid sidan av grisböndernas Danish Crown och Arla Foods styrs nu med järnhand från huvudkontoret i Århus på Jylland.

På grund av Rysslands importstopp finns det idag ett överskott av mjölk av mejeriprodukter på marknaden som pressar ner bönderna på sina knän. Detta gör att det blir lättare för Arla att pressa svenska bönder mot GMO och om de lyckas med det blir lätt att spela ut svenska mjölkbönder med GMO-mjölk och GMO-mejeriprodukter från Danmark och Tyskland, och på så sätt sätta ännu större press på konkurrenter, för att slå ut dem eller köpa upp dem. Sedan kan de ensamma diktera utbud och priser.

Läs nedan hur det gick till när Arla tog över Milko.

Ett utdrag ur VECKANS AFFÄRER:

För Milkos bönder innebar uppgörelsen dock kniven mot strupen. Arlas krav på lönsamhet för Milko från den 1 juni 2011 tvingade Milkostyrelsen att sänka ersättningen till bönderna med 40 öre per kilo mjölk (från 3,40 till 3,00 kr).

För många skuldsatta lantbrukare skulle den sänkningen inom några månader leda till konkurshot. Fortsatta förluster i Milko skulle dessutom leda till ett sämre mjölkpris för alla Milkobönder under flera år framåt. Villkoren var så hårt satta att man kunde räkna med en utslagning av mjölkbönder redan från start. Många ifrågasatte också Arlas intresse att ta över bönder med små volymer och långa avstånd i svensk glesbygd.
Arlas styrelseordförande Åke Hantoft

Under kaffepausen efter styrelsemötet fällde Arlas styrelseordförande Åke Hantoft också sin drastiska kommentar om den nyss gjorda prissänkningen.

”Sänkning med 40 öre räcker inte”, sade han.

”Vräk till med 1.50 på en gång istället så att bönderna håller käften!”
.

Arlas försök att även ta över Skånemejerier

Citat:

”Om det så kostar oss en miljard kronor att konkurrera ut er ska vi göra det”, sa Peder Tuborgh..

Utveckling avräkningspris för mjölk – 2014

28 april sänks avräkningspriset till 3:53 kronor för för Arlas medlemmar. Anledningen är att de ser en negativ trend på mjölkmarknaden … Lantbruk

25 september. Arla sänker återigen avräkningspriset, och det nya priset efter sänkningen ligger på 3:02 kronor… JORDBRUKSAKUELLT

December 2014 var avräkningspriset efter den senaste sänkningen nere i 2:84 kronor per liter.

Citat:

”De närmaste två åren blir förfärliga: vi pratar om priser som kommer att ligga under två svenska kronor per liter”

SvD … EU-ledare dränkta i mjölk

Vilka andra yrkesgrupper hade accepterat en lönesänkning på 20 % på ett halvår? Intäkter under produktionskostnad!

Prognosen är nästan en halvering av intäkterna de närmaste åren – på samma som produktionskostnaderna ökar!

Marknadssituation

Övriga mejerier i Sverige har aviserat sänkta priser på färskvarusortimentet från årsskiftet 2014/15, det blir svårt för andra att upprätthålla en rimlig prisbild när Arla sänker.

Lite komiskt är det att Arlafoods stämt Valio i Finland för att ha sänkt priserna i syfte att öka sin dominans i Finland (Arlafoods äger ett mejeri som nog har ca 10% av finska marknaden på färskvaror……)

Falköpings Mejeri (ej ägt av Arla) hoppas fortfarande på en global prisuppgång för att säkra ett bra avräkningspris. Ska mjölkbönder i Sverige kunna ta ut extra för svenskproducerad mjölk krävs nog ett flertal mervärden.

Falköpings Mejeri anser det värt att diskutera följande på sin årsstämma:

”Fortsatt betesdrift, bort med soja i foder, djuromsorg, närproducerat, ekologiskt m.m.”

Team Kostdemokrati skulle vilja lägga till:

GMO-fri och ohomogeniserad mjölk (vilket innebär att man processar mjölken mindre, så att den blir mer naturlig och mer hälsosam).

Ingen konsument som vet vad GMO innebär kommer att köpa GMO-mjölk från Danmark eller Tyskland, inte heller andra mejerivaror eller kött. Många mår inte heller bra av homogeniserad mjölk, men kan utan problem dricka t.ex. Åsens mjölk från Skånemejerier:

Genom att välja ohomogeniserad mjölk väljer man hälsa, god smak, bra djurhållning, arbetstillfällen i Sverige och FAIRTRADE för svenska bönder (priset på GMO-fri och ohomogeniserad mjölk styr inte Arla).

Skånemejerier har även tagit fram en fetare yoghurt och en med lägre sockerhalt, vilket ligger rätt i tiden. Självfallet utan GMO och utan onödig antibiotika, från kor som vistas ute på sommaren.

Vad göra?

Det är genom GMO-fria mejeriprodukter och hög kvalitet som vi kan rädda svenska lantbruk OCH rädda svenska folket från mjölk, mejeriprodukter och kött med GMO, antibiotika, MRSA och annat skräp som gör oss sjuka.

Vi skulle också rädda djuren från en odräglig tillvaro i djurfabriker matade med GMO och antibiotika, vi skulle rädda jobb kvar i Sverige och lägga grunden till ett hållbart jordbruk på samma gång som vi stärker vår självförsörjningsgrad (vi lever som bekant i en orolig värld).

Vi skulle också minska risken att antibiotikaresistens utvecklas, åtminstone bromsa utvecklingen. Djurfabriker som kräver ständig inblandning av antibiotika i GMO-djurfoder då förhållande är så usla att djuren annars dör i förtid, dessa djurfabriker utgör rena rama ”virusfabriker” (här utvecklas och frodas bakterier som inte påverkas av antibiotika).

”Virusfabriker” vars konsekvenser kan stå oss mycket dyrt då infektioner som idag lätt botas med antibiotika i framtiden kan bli livshotande. Utan antibiotika kan inte operationer utföras och vården som vi är vana vid kollapsar. Det kommer att bli farligt att vistas på sjukhus.

Detta kan medvetna konsumenter påverka och om man beaktar en högre livskvalitet så är priset lågt, och godare är det också. Vi skulle också värna miljön – genom att välja rätt i butiken. Valet är vårt.

Det räcker att 5 % av konsumenterna väljer livet – så påverkas utvecklingen i rätt riktning.

Köp GMO-fritt – köp svenskt med världens kanske strängaste djurlagstifning, som också innebär kvalitet, god smak och hälsa för konsumenter. Ett självklart val för medvetna konsumenter.

APPENDIX

Tidigare finansminister Anders Borg uttalade sig nyligen om svenskt lantbruks framtid, sett ut ett nationalekonomiskt perspektiv. Och han har rätt – om inte folket ingriper och börjar utnyttja sin konsumentmakt och börjar köpa svenskt och GMO-fritt.

Vi måste också påverka våra politiker så att vi får en jordbrukspolitik värd namnet.

Mjölk som inte är homogeniserad (t.ex. Åsens Lantmjölk) kan vara en lösning för de som inte tål den homogeniserade. Många vet inte om att skillnaden kan vara stor vad gäller hälsan som t.ex. magproblem. Observera att all mjölk som säljs ute i detaljhandeln alltid är pastöriserad (som inte har med homogenisering att göra).

Artiklar i tidningen ”LAND – Lantbruk & Skogsland”

1. ”Jordbruksindustrin överlever inte”

Det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt. I alla fall om man får tro finansministern Anders Borg.

– Att jordbruket ska överleva som industri? Nej, det tror inte jag, säger finansministern.

Nyligen var Anders Borg i hetluften för sitt uttalande om att städerna behöver använda åkermark för sin expansion. I en exklusiv intervju för Land och Land Lantbruk ifrågasätter även Anders Borg den svenska jordbruksnäringens framtid.

– Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat. När vi säljer kött från jaktlaget tar vi 35 kronor kilot. Samma kött säljs för 350 kronor kilot i Stockholm. Mer borde hamna här på landsbygden. Se på Italien, där har bonden tagit sig upp i värdekedjan.

Hur ska den svenska bonden ta sig upp i värdekedjan?

2. Anders Borg förklarar sina uttalanden om jordbruket

Om jordbruket klarar av att utvecklas är inte framtiden dyster. Och för att det ska bli mer lönsamt måste varorna förädlas. Det skriver finansminister Anders Borg i en debattartikel i Dagens Industri.

3. Anders Borg: ”Vi måste självklart värna jordbruket”

Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap och kvalitet. Det gäller för hela ekonomin och det gäller också för livsmedelsproduktionen.

Svenska livsmedelsproducenter tillhör de bästa i världen och vi har ett starkt lantbruk. Däremot möts vi av en hård internationell konkurrens, där länder med bland annat svagare djurskydd och mindre miljöhänsyn kan priskonkurrera på ett sätt som är svårt att möta. Svensk livsmedelsproduktion står därför inför utmaningen att ta alla sina konkurrensfördelar tillvara, politiken behöver hjälpa till och stötta i detta arbete.

Kommentar på Anders Borgs uttalanden

Svenskt lantbruk kommer att då sotdöden om vi fortsätter i dagens hjulspår. Om vi däremot byter spår och samtidigt informerar och utbildar konsumenterna så går svenskt lantbruk en lysande framtid till mötes.

Vi skulle t.o.m. kunna exportera till Danmark och Tyskland, när konsumenterna där börjar förstå vad GMO är och vad antibiotika i djuren mat gör avseende djurens hälsotillstånd och antibiotikaresistens. Vill vi äta mejeriprodukter och kött från sjuka djur som måste stå på ständig antibiotikakur för att inte dö på grund av usla förhållanden i djurfabrikerna. Vad händer med dessa djurfabriker när antibiotikan inte längre fungerar (och vi är snart där)?

Våra starkaste konkurrensfördelar är:

GMO-fritt. Om vi släpper in GMO är vi ”rökta”. Idag kostar GMO-fritt 2,6 öre extra per liter mjölk och 77 öre extra per kilo fläskkött i produktionskostnad. Det vore vansinne att sälja ut sin främsta konkurrensfördel för en spottstyver. Ändå finns det auktoriteter som förespråkar GMO.

Icke homogeniserad mjölk är mer naturlig och överlägsen homogeniserad avseende hälsoeffekter. Således ett starkt försäljningsargument.

Sverige är det land i EU som har friskast djur och som använder minst antibiotika, vilket bromsar antibiotikaresistens.

Sverige har förutsättningar och bör satsa på ekologiskt och hållbart jordbruk.

Denna utveckling måste drivas av medborgarna, vi måste börja utnyttja vår konsumentmakt genom att bara köpa det som är bra för oss. Vi måste också påverka våra politiker så att vi får till en jordbrukspolitik som gynnar medborgarna, lantbrukarna, djuren, miljön och landet.

Kunder ska rädda mjölkbönder

Desperationen växer hos de krisande mjölkbönderna. I Vänersborg tar mjölkbönderna till ett annorlunda knep där man sätter sin tillit till att kunderna ska stötta dem genom att betala mer för mjölk som är närproducerad. En modell man vill ska växa.

EU-ledare dränkta i mjölk.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president François Hollande och EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan dränktes i mjölk – åtminstone bildligt talat – när europeiska mjölkbönder på torsdagen demonstrerade mot fallande priser genom att hälla rena mjölkfloden över ledarnas porträtt framför EU-kommissionen i Bryssel.

Jordbrukare protesterar mot sjunkande mjölkpriser i Europa

Just nu pågår en demonstration med hundratals jordbrukare från flera europeiska länder i Bryssel. Jordbrukarna protesterar på sjunkande mjölkpriser i Europa, bland annat på grund av det ryska importstoppet av mjölkprodukter. Det gör att många jordbrukare slås ut.

Ela Joncyk från Polen är en jordbrukarna som är med och häller ut mjölk i EU-kvarteren i desperation.

– Jag tror att det blir svårt att producera på samma nivå. Vi måste fortfarande ge korna mat. Det kommer att bli svårt att leva, säger Ela Jonczyk, som tillsammans med sina föräldrar driver ett jordbruk med 65 mjölkkor utanför staden Olsztyn i nordöstra Polen.

Nu är det på allvar

Detta berör inte ”bara” 177.000 lantbrukare och jobbtillfällen i Sverige, det är frågan om vi i framtiden ska äga rätten till vår egen mat (GMO äger några globala privata företag) och det är frågan om svenska medborgare i framtiden kommer att ha tillgång till näringsrik mat utan GMO, antibiotika, MRSA och annat skräp. Om inte så kommer vår livskvalitet att fara all världens väg.

Den stora frågan om GMO ska tillåtas slå ut människor, djur och miljön? Ditt val!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen