FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart

,

svenska-mjölkbönder-går-under-

Introduktion

Det pågår ett mjölkkrig om dominans och om inte medborgarna griper in så finns det snart bara importerad höghomogeniserad GMO-mjölk med antibiotika att köpa. Och när monopolet är etablerat så går priset upp och i kläm sitter våra mjölkbönder i en situation som kan liknas vid slavarbete.

Nedan redogörs vad som händer på mjölkfronten och hur vi kan vända på utvecklingen – och det är enkelt och billigt att göra skillnad. Vi behöver bra mat för att hålla oss friska och vitala – så ett svenskt lantbruk har mycket stor betydelse för alla medborgare, Sverige behöver också arbetstillfällen, djuren behöver en dräglig tillvaro, vi måste stoppa utveckling av multiresistenta bakterier och sist men inte minst måste vi stoppa GMO om vi vill ha en framtid.

Allt detta kan vi konsumenter åstadkomma genom att välja rätt när vi handlar – vi måste rösta i akt och handling för vår livskvalitet när vi handlar (det är det enda som biter). Svenska lantbrukare kan inte konkurrera med pris, men de kan konkurrera med kvalitet, där de redan ligger långt framme och de skulle faktiskt kunna bli världsmästare på bra mat och ett hållbart jordbruk, om vi lyckas stoppa GMO. Men det kräver kunniga och medvetna konsumenter, som inte låter sig luras.

Observera att det räcker att 5 % av medborgarna ändrar sitt konsumtionsmönster för att åstadkomma skillnad. Detta inlägg handlar om mjölk och mejeriprodukter, men liknande gäller även för kött, ägg och annan svensk livsmedelsproduktion. Hög kvalitet håller oss friskare och lönar sig – både på kort och lång sikt.

ζ
.

FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart

Det handlar till stor del om avräkningspriset för mjölk, det pris (kronor per liter) som mjölkbönderna får betalt för sin mjölk. Lite förenklat kan man säga att:

 • spargris-läcker-pengar-xs-bwAvräkningspris under 3:00 kronor innebär att mjölkbönderna får låna pengar för att kunna hålla igång driften och det finns inget utrymme för att ta ut löner.
  .
 • Avräkningspris på 3:00 kronor innebär att mjölkbönderna har pengar för att betala den löpande driften, men det finns knappt några pengar till löner.
  .
 • Avräkningspris 3:00 – 3:99 kronor innebär att mjölkbönderna har råd med driften och kan ta ut viss lön och göra smärre investeringar.
  .
 • Avräkningspris på 4:00 kronor är målet – ett FAIRTRADE pris – som skulle innebära att mjölkbönderna har råd med driften, de kan ta ut en marknadsmässig lön och det finns utrymme för investeringar i maskiner, byggnader etc. som kommer djuren tillgodo och kvaliteten kan höjas ytterligare – på ett hållbart och miljömässigt sätt. De kanske t.o.m. kan ta semester någon vecka.

ENKRONASvenska mjölbönder står stadigt eller faller – med en krona mer per liter mjölk och det borde ju inte vara något problem att åtgärda, eller? Och det finns väl ingen som tycker det är OK att någon ska tvingas jobba utan lön?

Efter senaste sänkning ligger idag avräkningspriset för mjölk på 2:84 kronor för svenska mjölkbönder och det innebär 1:16 kronor under FAIRTRADE.

I spelet om världsdominans är bönder något som kan offras

En undersökning visade att 95 % vill stödja mjölkbönderna, så egentligen borde inte detta vara något problem, men det är det.

Det beror på att bönderna är just bönder som kan offras i jakt på dominans och framtida stora intäkter i ett gigantiskt affärsspel som kan liknas med ett schackspel, där de som inte slås ut vinner (total dominans eftersträvas, till varje pris).

Ibland överträffar verkligheten dikten, läs nedan om hur det går till i verkliga livet och förundras över hur lite enskilda bönder värderas. Det är makt och pengar som räknas.

resultat-en-krona-extra-för-mjölken

[klicka på bilden ovan för att läsa mer]

ζ

TÄNK OM … Vårdpersonal kontra Mjölkbönder

Tänk om vårdens personal skulle lösa vårdens budgetunderskott på samma sätt som mjölkbönderna tvingas göra. Periodvis jobbar alla inom vården gratis tills budgeten är i balans och om det inte räcker så tar vårdens anställda privata lån och skjuter till pengar så att driften kan upprätthållas.

fattig-manOm detta är OK – även för t.ex. pensionärer (periodvis ingen pension) – så behövs inget FAIRTRADE pris för mjölkbönder heller. Då löser via alla problem med att jobba gratis och drar in pensioner vid behov.

Då kan vi låta vårt eget lantbruk dö sotdöden och sedan får vi vårt kött och våra mejerivaror från djurfabriker där antibiotika tillsätts GMO-foder, så att inte alla djur ska dö innan slakt.

I vårt glas och på vår tallrik hamnar GMO, antibiotika och MRSA utan att vi vet om det (för märkning är förbjudet) och något annat lär bli svårt att finna i livsmedelsaffärerna, när svenskt lantbruk är utkonkurrerat.

Dålig mat ger ohälsa så vården kraschar garanterat och ett sjukt folk kan inte försvara välfärden på den globala jobbmarknaden om morgondagens jobb. Och skolresultatet faller ytterligare när barnen får ännu sämre mat än idag, vilket ytterligare sänker vår globala konkurrensförmåga (= färre jobb).

Enligt Jordbruksverket jobbade drygt 177.000 personer inom jordbruksföretag 2010. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är drygt 53.000 anställda inom livsmedelsindustrin.  Merparten av dessa jobb flyttar utomlands om vi inte gör något.

Sammanfattningsvis flyttar jobben och välståndet någon annanstans och allt på grund av EN KRONA för lite för mjölken. Hur kunde det bli så galet och vad gör våra politiker?

Svaret är att våra ansvariga politiker hitintills nöjt sig med att titta på. Suck!

ζ

Historik

Arla är ett multinationellt bolag som bestämmer mjölkpriset i Sverige genom sin dominans.

Arga kon
Arga kon

ARLA BLIR DANSKT. Åke Hantoft (se nedan) och Åke Modig var de två arkitekterna när svenska Arla år 2000 fusionerades med danska MD Foods. En hemlig konsultrapport kom då fram till att Arla var 3,3 miljarder kronor mer värt än MD Foods, men de svenska bönderna övertalades att skänka bort övervärdet och fann sig i att bara få 40 procent av rösterna i Arla Foods, medan de danska bönderna fick resterande 60 procent. Därmed hade Arla i praktiken blivit ett danskt bolag ett av Danmarks största vid sidan av grisböndernas Danish Crown och Arla Foods styrs nu med järnhand från huvudkontoret i Århus på Jylland.

På grund av Rysslands importstopp finns det idag ett överskott av mjölk av mejeriprodukter på marknaden som pressar ner bönderna på sina knän. Detta gör att det blir lättare för Arla att pressa svenska bönder mot GMO och om de lyckas med det blir lätt att spela ut svenska mjölkbönder med GMO-mjölk och GMO-mejeriprodukter från Danmark och Tyskland, och på så sätt sätta ännu större press på konkurrenter, för att slå ut dem eller köpa upp dem. Sedan kan de ensamma diktera utbud och priser.

Läs nedan hur det gick till när Arla tog över Milko.

milko-bw

Ett utdrag ur VECKANS AFFÄRER:

För Milkos bönder innebar uppgörelsen dock kniven mot strupen. Arlas krav på lönsamhet för Milko från den 1 juni 2011 tvingade Milkostyrelsen att sänka ersättningen till bönderna med 40 öre per kilo mjölk (från 3,40 till 3,00 kr).

För många skuldsatta lantbrukare skulle den sänkningen inom några månader leda till konkurshot. Fortsatta förluster i Milko skulle dessutom leda till ett sämre mjölkpris för alla Milkobönder under flera år framåt. Villkoren var så hårt satta att man kunde räkna med en utslagning av mjölkbönder redan från start. Många ifrågasatte också Arlas intresse att ta över bönder med små volymer och långa avstånd i svensk glesbygd.

Åke Hantoft - bw
Arlas styrelseordförande Åke Hantoft

Under kaffepausen efter styrelsemötet fällde Arlas styrelseordförande Åke Hantoft också sin drastiska kommentar om den nyss gjorda prissänkningen.
.

”Sänkning med 40 öre räcker inte”, sade han.

”Vräk till med 1.50 på en gång istället
så att bönderna håller käften!”
.

ζ

Arlas försök att även ta över Skånemejerier

Adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh
Adm. direktør i Arla Foods, Peder Tuborgh

Citat:

”Om det så kostar oss en miljard kronor
att konkurrera ut er ska vi göra det”,
sa
Peder Tuborgh
.
.

 • Läs om hur Arla försökte ta över Skånemejerier … klicka här

ζ

Utveckling avräkningspris för mjölk – 2014

 • 28 april sänks avräkningspriset till 3:53 kronor för för Arlas medlemmar. Anledningen är att de ser en negativ trend på mjölkmarknaden … Lantbruk
  .
 • 25 september. Arla sänker återigen avräkningspriset, och det nya priset efter sänkningen ligger på 3:02 kronor… JORDBRUKSAKUELLT
  .
 • December 2014 var avräkningspriset efter den senaste sänkningen nere i 2:84 kronor per liter.

Citat:

”De närmaste två åren blir förfärliga: vi pratar om priser
som kommer att ligga under två svenska kronor per liter”

SvD … EU-ledare dränkta i mjölk

ζ

Vilka andra yrkesgrupper hade accepterat en lönesänkning
på 20 % på ett halvår? Intäkter under produktionskostnad!

Prognosen är nästan en halvering av intäkterna de närmaste
åren – på samma som produktionskostnaderna ökar!

ζ

Marknadssituation

Övriga mejerier i Sverige har aviserat sänkta priser på färskvarusortimentet från årsskiftet 2014/15, det blir svårt för andra att upprätthålla en rimlig prisbild när Arla sänker.

Lite komiskt är det att Arlafoods stämt Valio i Finland för att ha sänkt priserna i syfte att öka sin dominans i Finland (Arlafoods äger ett mejeri som nog har ca 10 % av finska marknaden på färskvaror……)

Falköpings Mejeri (ej ägt av Arla) hoppas fortfarande på en global prisuppgång för att säkra ett bra avräkningspris. Ska mjölkbönder i Sverige kunna ta ut extra för svenskproducerad mjölk krävs nog ett flertal mervärden.

Falköpings Mejeri anser det värt att diskutera följande på sin årsstämma:

”Fortsatt betesdrift, bort med soja i foder, djuromsorg, närproducerat, ekologiskt m.m.”

Team Kostdemokrati skulle vilja lägga till:

GMO-fri och ohomogeniserad mjölk (vilket innebär att man processar mjölken mindre, så att den blir mer naturlig och mer hälsosam).

Ingen konsument som vet vad GMO innebär kommer att köpa GMO-mjölk från Danmark eller Tyskland, inte heller andra mejerivaror eller kött. Många mår inte heller bra av homogeniserad mjölk, men kan utan problem dricka t.ex. Åsens mjölk från Skånemejerier:

Skanemejerier-logo-5Genom att välja ohomogeniserad mjölk väljer man hälsa, god smak, bra djurhållning, arbetstillfällen i Sverige och FAIRTRADE för svenska bönder (priset på GMO-fri och ohomogeniserad mjölk styr inte Arla).

Skånemejerier har även tagit fram en fetare yoghurt och en med lägre sockerhalt, vilket ligger rätt i tiden. Självfallet utan GMO och utan onödig antibiotika, från kor som vistas ute på sommaren.

Läs mer:

Ekologiskt och ohomogeniserad mjölk

ζ

Vad göra?

Det är genom GMO-fria mejeriprodukter och hög kvalitet som vi kan rädda svenska lantbruk OCH rädda svenska folket från mjölk, mejeriprodukter och kött med GMO, antibiotika, MRSA och annat skräp som gör oss sjuka.

Klicka för att läsa mer … PDF

Vi skulle också rädda djuren från en odräglig tillvaro i djurfabriker matade med GMO och antibiotika, vi skulle rädda jobb kvar i Sverige och lägga grunden till ett hållbart jordbruk på samma gång som vi stärker vår självförsörjningsgrad (vi lever som bekant i en orolig värld).

Vi skulle också minska risken att antibiotikaresistens utvecklas, åtminstone bromsa utvecklingen. Djurfabriker som kräver ständig inblandning av antibiotika i GMO-djurfoder då förhållande är så usla att djuren annars dör i förtid, dessa djurfabriker utgör rena rama ”virusfabriker” (här utvecklas och frodas bakterier som inte påverkas av antibiotika).

”Virusfabriker” vars konsekvenser kan stå oss mycket dyrt då infektioner som idag lätt botas med antibiotika i framtiden kan bli livshotande. Utan antibiotika kan inte operationer utföras och vården som vi är vana vid kollapsar. Det kommer att bli farligt att vistas på sjukhus.

GMO_frittDetta kan medvetna konsumenter påverka och om man beaktar en högre livskvalitet så är priset lågt, och godare är det också. Vi skulle också värna miljön – genom att välja rätt i butiken. Valet är vårt.

Det räcker att 5 % av konsumenterna väljer livet – så påverkas utvecklingen i rätt riktning.

Köp GMO-fritt – köp svenskt med världens kanske strängaste djurlagstifning, som också innebär kvalitet, god smak och hälsa för konsumenter. Ett självklart val för medvetna konsumenter.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

APPENDIX

Anders-BorgTidigare finansminister Anders Borg uttalade sig nyligen om svenskt lantbruks framtid, sett ut ett nationalekonomiskt perspektiv. Och han har rätt – om inte folket ingriper och börjar utnyttja sin konsumentmakt och börjar köpa svenskt och GMO-fritt.

Vi måste också påverka våra politiker så att vi får en jordbrukspolitik värd namnet.

Mjölk som inte är homogeniserad (t.ex. Åsens Lantmjölk) kan vara en lösning för de som inte tål den homogeniserade. Många vet inte om att skillnaden kan vara stor vad gäller hälsan som t.ex. magproblem. Observera att all mjölk som säljs ute i detaljhandeln alltid är pastöriserad (som inte har med homogenisering att göra).

ζ

Artiklar i tidningen ”LAND – Lantbruk & Skogsland”

1. ”Jordbruksindustrin överlever inte”

Det svenska produktionsjordbruket är dödsdömt på sikt. I alla fall om man får tro finansministern Anders Borg.

– Att jordbruket ska överleva som industri? Nej, det tror inte jag, säger finansministern.

Nyligen var Anders Borg i hetluften för sitt uttalande om att städerna behöver använda åkermark för sin expansion. I en exklusiv intervju för Land och Land Lantbruk ifrågasätter även Anders Borg den svenska jordbruksnäringens framtid.

– Jag tror inte att svenskt jordbruk överlever som industri. Vi måste höja förädlingen och satsa mer på lokalt och närproducerat. När vi säljer kött från jaktlaget tar vi 35 kronor kilot. Samma kött säljs för 350 kronor kilot i Stockholm. Mer borde hamna här på landsbygden. Se på Italien, där har bonden tagit sig upp i värdekedjan.

Hur ska den svenska bonden ta sig upp i värdekedjan? Läs mer … Lantbruk

ζ

2. Anders Borg förklarar sina uttalanden om jordbruket

Om jordbruket klarar av att utvecklas är inte framtiden dyster. Och för att det ska bli mer lönsamt måste varorna förädlas. Det skriver finansminister Anders Borg i en debattartikel i Dagens Industri.

Läs mer … Lantbruk  (med många bra informativa länkar i ämnet)

ζ

3. Anders Borg: ”Vi måste självklart värna jordbruket”

Sverige ska vara ett land som konkurrerar med kunskap och kvalitet. Det gäller för hela ekonomin och det gäller också för livsmedelsproduktionen.

Svenska livsmedelsproducenter tillhör de bästa i världen och vi har ett starkt lantbruk. Däremot möts vi av en hård internationell konkurrens, där länder med bland annat svagare djurskydd och mindre miljöhänsyn kan priskonkurrera på ett sätt som är svårt att möta. Svensk livsmedelsproduktion står därför inför utmaningen att ta alla sina konkurrensfördelar tillvara, politiken behöver hjälpa till och stötta i detta arbete.

Läs mer … Lantbruk

ζ

Kommentar på Anders Borgs uttalanden

Svenskt lantbruk kommer att då sotdöden om vi fortsätter i dagens hjulspår. Om vi däremot byter spår och samtidigt informerar och utbildar konsumenterna så går svenskt lantbruk en lysande framtid till mötes.

Vi skulle t.o.m. kunna exportera till Danmark och Tyskland, när konsumenterna där börjar förstå vad GMO är och vad antibiotika i djuren mat gör avseende djurens hälsotillstånd och antibiotikaresistens. Vill vi äta mejeriprodukter och kött från sjuka djur som måste stå på ständig antibiotikakur för att inte dö på grund av usla förhållanden i djurfabrikerna. Vad händer med dessa djurfabriker när antibiotikan inte längre fungerar (och vi är snart där)?

Våra starkaste konkurrensfördelar är:

 1. GMO-fritt. Om vi släpper in GMO är vi ”rökta”. Idag kostar GMO-fritt 2,6 öre extra per liter mjölk och 77 öre extra per kilo fläskkött i produktionskostnad. Det vore vansinne att sälja ut sin främsta konkurrensfördel för en spottstyver. Ändå finns det auktoriteter som förespråkar GMO.
  .
 2. Icke homogeniserad mjölk är mer naturlig och överlägsen homogeniserad avseende hälsoeffekter. Således ett starkt försäljningsargument.
  .
 3. Sverige är det land i EU som har friskast djur och som använder minst antibiotika, vilket bromsar antibiotikaresistens. Läs mer … klicka här
  .
 4. Sverige har förutsättningar och bör satsa på ekologiskt och hållbart jordbruk.

Denna utveckling måste drivas av medborgarna, vi måste börja utnyttja vår konsumentmakt genom att bara köpa det som är bra för oss. Vi måste också påverka våra politiker så att vi får till en jordbrukspolitik som gynnar medborgarna, lantbrukarna, djuren, miljön och landet.

ζ

Tidigare länkar:

 • Svensk mjölk är under attack – på många fronter … klicka här
 • Mjölken vinnare i framtiden – om vi stoppar GMO … klicka här
 • Kvantitet kontra kvalitet på mjölken? … klicka här
 • Prognosen: Inga svenska mjölkbönder år 2050 … klicka här
 • Svenska mjölkbönder kämpar för sin överlevnad … klicka här
 • Mjölk – snabba nyheter … klicka här
 • ”Arla suger ut mjölkbönderna” … klicka här
 • Naturliga transfetter i mjölk förebygger cancer och åderförkalkning… klicka här
 • Rädda klimatet: Ät mer kött och drick mer mjölk! … klicka här
 • Naturlig mjölk! … klicka här
 • Arlas kupp gör mjölken dyrare … klicka här
 • Svenska bönder använder minst antibiotika … klicka här

ζ

Nyheter december 2014

Kunder ska rädda mjölkbönder

Desperationen växer hos de krisande mjölkbönderna. I Vänersborg tar mjölkbönderna till ett annorlunda knep där man sätter sin tillit till att kunderna ska stötta dem genom att betala mer för mjölk som är närproducerad. En modell man vill ska växa.

Läs mer och titta… SVT


 EU-ledare dränkta i mjölk.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president François Hollande och EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan dränktes i mjölk – åtminstone bildligt talat – när europeiska mjölkbönder på torsdagen demonstrerade mot fallande priser genom att hälla rena mjölkfloden över ledarnas porträtt framför EU-kommissionen i Bryssel.

Läs mer … SvD


 Jordbrukare protesterar mot sjunkande mjölkpriser i Europa

Just nu pågår en demonstration med hundratals jordbrukare från flera europeiska länder i Bryssel. Jordbrukarna protesterar på sjunkande mjölkpriser i Europa, bland annat på grund av det ryska importstoppet av mjölkprodukter. Det gör att många jordbrukare slås ut.

Ela Joncyk från Polen är en jordbrukarna som är med och häller ut mjölk i EU-kvarteren i desperation.

– Jag tror att det blir svårt att producera på samma nivå. Vi måste fortfarande ge korna mat. Det kommer att bli svårt att leva, säger Ela Jonczyk, som tillsammans med sina föräldrar driver ett jordbruk med 65 mjölkkor utanför staden Olsztyn i nordöstra Polen.

Läs mer och lyssa … SR

ζ

Nu är det på allvar

Detta berör inte ”bara” 177.000 lantbrukare och jobbtillfällen i Sverige, det är frågan om vi i framtiden ska äga rätten till vår egen mat (GMO äger några globala privata företag) och det är frågan om svenska medborgare i framtiden kommer att ha tillgång till näringsrik mat utan GMO, antibiotika, MRSA och annat skräp. Om inte så kommer vår livskvalitet att fara all världens väg.

Den stora frågan om GMO ska tillåtas slå ut människor, djur och miljön? Ditt val!

Klicka här för att läsa mer … PDF

13 svar på ”FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart”

 1. GMO-FRI OCH ICKE-HOMOGENISERAD MJÖLK – SÅ KLART

  HOMOGENISERING. Under högt tryck pressas mjölken genom smala spalter så att det naturliga fettet i mjölken pressas sönder till mycket små fettkulor (som blir kolloidala, som inte flyter upp till ytan) och även proteiner kan skadas under denna process. Detta gör att fettkulor och proteiner lättare tar sig igenom tarmens slemhinnor ut i blodet. Om man dessutom äter vetestärkelse och gluten så är risken stor att tarmen redan är skadad och lättare släpper igenom sådant som inte hör hemma i blodbanan, som kan orsaka inflammationer och autoimmuna sjukdomar.

  Läs mer … Studie: ALLA får läckande tarm av gluten!

  Faktum är att homogeniseringen förstör mer än vad folk anar, speciellt den höghomogenisering som vanlig standardmjölk utsätts för och som alla skolbarn serveras.

  Vår grabb är extra känslig och kunde gå från att ena dagen vinna matcher i bordtennis, till att dagen efter ta sig fram på kryckor, då han av misstag druckit vanlig homogeniserad mjölk. Detta hände flera gånger och i början misstänkte vi inte mjölken. Han fick helt enkelt inflammationer i leder och fötter som fick behandlas med ekologiskt kokosfett (fungerade lika bra som Ipren, men utan dess biverkningar), innan det gav med sig efter ett par dagar.

  Vi testade med Bicom (biofrekvensterapi) och mycket riktigt tålde han inte homogeniserad mjölk (utrustningen gav ett kraftigt utslag). Däremot gavs inget utslag när vi testade med Åsens Gammaldags som inte är homogeniserad och inte heller något utslag med gårdsmjölk (som vi redan visste var ofarlig, men det är bra att få det bekräftat).

  Nu köper vi gårdsmjölk när vi har möjlighet, annars blir det Åsens Gammaldags i 2 liters dunk, som ska skakas lätt innan servering för att blanda grädden som annars flyter upp på ytan. En mjölk från svenska gårdar som är lågpastöriserad (och givetvis utan GMO).

  Reaktion på homogeniserad mjölk var ingen tillfällighet, och vår äldsta dotter tålde inte heller homogeniserad mjölk (då blir hennes mage orolig och sväller upp). Denna effekt får hon inte med Åsens mjölk. Hon testade sig också med hjälp av biofrekvensterapi och mycket riktigt så blev det kraftig negativt utslag för homogeniserad mjölk, men inget utslag för Åsens mjölk. Så numera dricker hon vatten på jobbet och vatten eller Åsens mjölk hemma. Det mår magen mycket bättre av.

  Även andra personer som inte tidigare kunnat dricka mjölk har utan problem kunnat dricka Åsens mjölk. Så det kan var värt att prova. Och även om man inte upplever problem så kan ju smärre störningar och skador uppstå, men man märker inget för kroppen klarar av att hantera det.

  Priset på Åsens mjölk ligger runt 12 kronor (10:71 kronor exklusive moms) litern för Gammaldags, och där måste priset ligga för att mjölkbönderna ska kunna behandlas FAIR med ett avräkningspris på 4:00 kronor exklusive moms (4:48 inklusive moms).

  Problemet är att endast någon ynka procent av mjölken som säljs idag är ohomogeniserad, vilket sannolikt beror på kunskapsbrist. Även vuxna bör se upp med homogeniserad mjölk då det finns forskning som visar att homogenisering ökar risken för åderförkalkning. Så varför inte dricka mjölken så naturligt som möjligt?

  Istället för homogenisering (som trycker sönder fettkulor och proteiner under högt tryck genom smala spalter) så är det ju bara att lätt skaka förpackningen innan man serverar. Hur svårt är det?

  Självfallet vill vi att även Arla ska betala de bönder som är GMO-fria och som inte överanvänder antibiotika och som ger sina djur ett drägligt liv med utevistelse under sommaren ett FAIR pris på 4 kronor exklusive moms (4:48 inklusive moms). Obs. att mjölkbönderna endast för behålla 4 kronor, för momsen måste de betala in till skatteverket.

  Endast svenska mjölkbönder som levererar till Arla uppfyller kraven för ett FAIR avräkningspris på 4 kronor per liter. Det kräver dock att Arla omprövar sin affärsstrategi och det lär nu inte ske över en natt, sannolikt först när de blir tvungna. Danska och tyska bönder diskvalificerar sig genom att använda GMO, för mycket antibiotika och odrägliga förhållanden för djuren. Oftast är mjölken också höghomogeniserad och ibland högpastöriserad.

  Så om vi konsumenter väljer ohomogeniserad mjölk från svenska gårdar, där Åsens mjölk täcker från Skåne upptill Mälardalen, så skulle vi kunna närma oss ett FAIR avräkningspris och svenskt mjölkproduktion skulle ha en framtid. Och det skulle ge fler arbetstillfällen i Sverige samt öppna landskap och gladare kor.

  Och vi konsumenter skulle slippa bli hänvisade till importerad höghomogeniseras GMO-mjölk med antibiotikarester, som ökar på ohälsan och våra ohälsokostnader. Allt hänger på en krona mer till mjölkbönderna, svårare än så är det inte.

  Självfallet borde även våra skolbarn serveras ohomogeniserad och lågpastöriserad mjölk från glada svenska kor som slipper GMO med inblandad antibiotika och som får komma ut i friska luften på sommaren. De som sett ett ko-släpp kan se glädjen när de får komma ut. I Sverige är det lag på att korna ska få komma ut på sommaren.

  – – –

  GMO? NEJ TACK!

  Och här är tio skäl till varför vi ska sky GMO som pesten … Canal Second Opinion

  Och nedan en studie som borde få alla medborgare att undvika GMO. Varför ska vi äta det? Det är ju vansimme

  GMO-foder ny alarmerande studie – Grisar och människor

  Den första långtidsstudie som någonsin genomförts om effekterna på inre organ av en föda av genetiskt modifierad (gm) majs och soja från Monsanto släpptes nyligen under juni 2013. Resultaten är chockerande och bekräftar den i september 2012 publicerade långtidsstudien, under ledning av Gilles-Eric Séralini, om effekterna på råttor som utfodrades med gm-majs.

  Trots att utfodring av grisar, nötkreatur och andra djur med en blandning av gen- modifierad majs och soja har blivit vanlig och varit tillåten i ungefär två decennier, är detta den första oberoende långsiktiga utfodringsstudie som genomförts om effekterna av gm-föda på lantbruksdjur. Studien visar hur grundligt Monsanto och den gmo- förespråkande agroindustriella spannmålslobbyn har kunnat kontrollera den statliga tillsynen.

  Vad de flesta människor inte inser är emellertid att det mesta kött som säljs i snabbköpen, inte bara i USA, utan i hela EU, innehåller kött från djur som inte har fått sitt foder från öppna gräsfält, utan från blandningar av genmodifierad majs och soja, och att detta är ett direkt resultat av att USA:s jordbruksdepartement 1996 godkände det kommersiella frisläppandet av genmodifierad majs och soja i foder för djur och i livsmedel för människor.

  Läs mer … klicka här

  Resultatet är så alarmerande att GMO omedelbart borde förbjudas.

  Nu börjar verkligheten komma ikapp GMO även i USA där 57 miljoner amerikaner nu varnar Europa för att följa efter … klicka härGoogleöversatt

  Men fram tills GMO-ballongen spruckit så kan vi konsumenter sluta köpa mejerivaror och kött från djur uppväxta på GMO, från t.ex. Danmark och Tyskland (som dessutom använder stora mängder antibiotika i sina djurfabriker).

  Observera att alla Skånemejeriers produkter är fri från GMO och kommer från svensk mjölk, även deras smör. Det som kan förvilla är att smöret förpackas i Bornholm och således får förpackningsstämpeln ”DK” på paketen. Det borde stå på paketet att det är svensk råvara, så att konsumenter inte väljer bort det i tron att råvaran är dansk (GMO-mjölk spetsat med antibiotika från ledsna innestängda kor). Läs mer … Om smör

  Observera också att detaljhandelns egna smör mycket sannolikt kommer från Danmark eller Tyskland. Dessa egna varumärken gör att vi inte vet varifrån råvaran kommer och de slår ut konkurrerande varumärken, varför konsumenternas inflytande och valfrihet minskar. Genom att alltid välja det billigaste så skjuter vi oss själva i foten, det kan bli dyrt i slutänden och med tanke på GMO så utgör egna märkesvaror, egna varumärken, private label, private brand med mera ett HOT.

  Läs mer … klicka här

  1. klicka på bilden för att kunna lyssna på inslaget

   – Det är väldigt oroande. Många gårdar kommer gå i konkurs då man inte klarar av de stora prisvariationerna som sker. Vi har ett högre kostnadsläge i Sverige och det är ett problem. Vi måste hitta ett annat sätt att beräkna priset på mjölken. Den senaste sänkningen gör att jag förlorar 20 000 kronor i månaden. Tidigare under året fick jag varsla personal då det inte gick ihop ekonomiskt, säger Magnus Weibull.

   Under december har Arla sänkt inköpspriset för mjölken två gånger som totalt innebär en prissänkning med 40 öre. Och om man jämför priset som Arla gav för mjölken under början av året och det man nu väljer att betala så blir det en sänkning med 27 procent. Arlas ledning har flaggat för fler sänkningar och säger att orsaken är en obalans mellan global tillgång och efterfrågan. Magnus Weibull säger att man nu får ställa sig frågan om vi överhuvudtaget ska ha svensk mjölkproduktion.

   Vi måste få en diskussion om vi ska ha en svensk mjölkproduktion alls. Arla får fundera på sin del och slopa prismodellen som anger att priset ska vara detsamma i alla länder, utan det ska vara ett pris som avräknas på den svenska marknaden och på svenska villkor, säger Magnus Weibull.

   – Hur mycket kan man sänka priset tills den börjar hota den svenska mjölkproduktionen?

   – Vi är redan där, den är redan hotad. Vi befinner oss långt under smärtgränsen anser jag, säger Magnus Weibull.

   Källa … SR

   – – –

   Orolig: ”Kan vara dödsstöten”
   nt.se

   Här har politikerna ett ansvar. Det finns flera skikt i det här. Vi har ett fallande internationellt mjölkpris samtidigt som de kostnaderna för att producera mjölk i Sverige ligger högre på grund av de lagkrav som finns. Det går inte ihop, säger Peter Borring, ordförande för LRF i Östergötland.

   – – –

   Kommentar

   Varför inte sänka alla löner inom vården med 27 % och rädda vårdens budget? Sedan kan vi sänka alla pensioner med 27 % så att pengarna räcker till alla. Eller … ?

   Mjölkbönder sitter fast i investeringar och gårdar som i många fall varit i familjens ägo i generationer, Nu har har Arla bestämt att världsmarknadspris på mjölk ska gälla, medan Sverige har helt andra lagar att följa, som är bra för både konsumenter, djur och miljö. Det finns ingen logik, rim eller reson i det resonemanget. Det är snarare ett svepskäl för att få ner bönderna och mejerier för räkning, för att sedan kunna köpa upp dessa verksamheter för en spottstyver.

   Därefter får konsumenterna hålla till goda med GMO-mjölk med antibiotika, och priset mot bönder och mot konsumenter bestämmer Arla. Vill vi konsumenter ha denna utveckling, eller ska vi göra något åt det?! Ska vi lämna våra mjölkbönder i sticket och lämna över GMO och antibiotika till våra barn och barnbarn?!

   Arla bestämmer inte priset på ohomogeniserad mjölk och det är också mer hälsosamt (större betydelse för hälsan än många anar). Så köp ohomogeniserad mjölk där priset ligger runt 12 kronor litern och köp svenska mejerivaror.

   Ytterst märkligt att våra ansvariga politiker lyser med sin frånvaro. Dags att väcka dem!

   Åsens mjölk är ohomogeniserad och säljs från Skåne upptill Mälardalen. Förmå andra mindre mejerier att producera ohomogeniserad mjölk och köp främst svenska mejerivaror (tyska och danska kor är oftast utfodrade med GMO och en massa antibiotika).

   Ohomogeniserad mjölk (ej att förväxla med pastörisering) utgör idag någon procent av all mjölk som säljs och om vi kan få upp denna försäljning kraftigt så kan vi rädda både våra mjölkbönder och vår egen hälsa. Nedan Åsens sortiment, där vi rekommenderar den med högst fetthalt (klicka på bilden för att läsa mer).

   Förklaringar

   Vad är ohomogeniserad mjölk?

   När grädden inte finfördelas, flyter den istället upp till ytan efter ett tag. Detta kallas för att mjölken gräddsätter. Det kallas att mjölken är ohomogeniserad. Vid homogenisering omvandlas annars fettkulorna i mjölken till många små genom att mjölken under högt tryck pumpas genom ett mycket smalt rör ut i ett lite vidare rör. I den processen får alla fettkulor samma storlek och kan inte klumpa ihop sig och lägga sig på ytan.

   Det betyder att ohomogeniserad mjölk bör skakas lätt innan den serveras, svårare än så är det inte.

   Vad är pastörisering?

   Det innebär att mjölken upphettas under en kort tid för att sedan snabbt kylas ned igen. I pastöriseringen dör sjukdomsalstrande bakterier som eventuellt finns i mjölken. Man skiljer på lågpastörisering (som är vanligast) och högpastörisering samt ultrahög temperaturbehandling (UHT). Åsens Lantmjölk är lågpastöriserad, dvs. den har värmts upp till 72°-75°C i 15 sekunder. Vid lågpastörisering behåller mjölken den goda smaken i högre grad.

 2. Dagens Handel | 2013/11/29

  ARLAS SVENSKA IDYLL BARA EN FRONT FÖR GLOBAL KOHANDEL

  Hur svenskt är egentligen Arla? Och hur väl stämmer egentligen konsumenternas bild av den idylliska produktionen från lyckliga svenska kossor? Det undrar Mats Wallin i sin krönika och uppmanar den internationella mejerijätten att lägga korten på bordet.

  Svensk mjölkproduktion och självförsörjningsgrad minskar stadigt. Konsumtionen och därmed importen ökar ständigt. Internationaliseringen är ett faktum. En stor aktör är förstås Arla, som är ett av världens största mejeriföretag, med produktion i tolv länder och försäljningskontor i ytterligare 22 länder. Huvudkontoret ligger i Danmark.

  Arla har mycket höga siffror på uppskattning från svenska konsumenter. Arla ligger på tredje plats som Sveriges grönaste varumärke! Hoppsan! Bland kriterierna för att hamna högt vägs bland annat in lokal produktion och då räcker det knappast att säga att produktion sker i Sverige. När det gäller Arla får vi nog vara glada framöver om det överhuvudtaget ens är svensk produktion. Nu i höst kom ett strukturpaket som innebär fortsatta neddragningar på mejerisidan i Sverige, Göteborg och Skövde.

  Min fru bad mig nyligen köpa ”svensk” grädde när jag handlade … läs merDagensHandel

  1. Arla trycker på för GMO-sojan

   Arla Foods trycker på för att GMO-sojan ska släppas fri och får stöd från bland annat grisföretagarna. Nu vill LRF Mjölk lyfta GMO-debatten till att handla om mer än bara mjölkproduktion.

   Därmed öppnar även LRF Mjölk för en ändrad policy

   Frågan om LRF Mjölk ska ändra den policy som gällt sedan 1996 om att fodret till mjölkkor ska vara GMO-fritt är komplicerad. I ena änden finns merkostnader för GMO-friheten, något som mer slår mer mot gris- och kycklingproduktionen än mot mjölkbönderna. I den andra finns en markering som kan spela stor roll för konsumenternas förtroende.

   Läs mer … LANTBRUK … http://www.lantbruk.com/lantbruk/arla-trycker-pa-gmo-sojan

   – – –

   KOMMENTAR

   GMO förbilligar mjölkproduktionen med 2,6 öre per dag och förbilligar produktionen av fläskkött med 77 öre per kilo – idag. Om man lyssnar på amerikanska GMO-bönder så säger de att vi ska undvika GMO till varje pris. En bonde berättar att det var billigare i början, men efter två år hade kostnaderna för GMO trefaldigats, resistensproblem började dyka upp och skördarna minskade.

   Arla vill ha samma låga kvalitet på all mjölk. Om Sverige också går över till GMO-mjölk så sitter de svenska mjölbönderna i fällan (för 2,6 öre per liter). Sedan kan Arla spela ut bönderna mot varandra.

   Men med tanke på att GMO skulle innebära spiken i kistan för svenskt lantbruk så är det märkligt att GMO-kramare nästlat sig in i LRF´s ledning. Här måste städas och precis som när man städar trappor, så börjar man uppifrån.

   Klicka på löpsedlarna för att läsa mer:

   GMO-frågan är avslöjande och frågan är varför man är för GMO? Det kan också vara lathet, att man inte brytt sig om att sätta sig in i frågekomplexet (men då kanske man inte borde yttra sig i frågan).

 3. Klipp från Facebook 9/4-2015:

  Arla har blivit en jätten Glufs-Glufs.Tidigare ägde i stort sett alla Svenska mejeriföreningar tillsammans Bregott i organisationen Svensk Mjölk, men eftersom Arla tjänade för lite på matfett så köpte man i kraft av sin storlek, ut de övriga. Med den ensamrätt man då fick höjde man priset och tvingade bl.a. dåvarande Milko att förbinda sig att inte tillverka något eget liknande matfett på två år. Det är så det går till i de finare salongerna.

  Arlas expansion i de fyra världsdelar som de verkar i visar tydligt var de står och jag förväntar mig ingen idealitet därifrån. Svenska konsumenters krav på kvalitet, spårbarhet och renhet från pesticider och GMO är en djungel att reda ut p.g.a. en otillräcklig lagstiftning angående innehållsförteckning och märkning.

 4. Nedan ett klipp från Facebook

  – – – citat – – –

  ARGA ARLA

  ARLA´s ledning håller på att ekonomiskt mörda de svenska mjölkbönderna. Detta är medveten politik som de drivit sedan fusionen med danskarna. Huvudkontoret ligger i Danmark och svenska bönder är i minoritet vid beslut.

  Denna artikel visar klart och tydligt den aktuella situationen. ARLA är den stora orsaken till den rådande situationen, och deras försvar att det beror världsmarknadspriset är rena lögner.

  ARLA torkar ca 1/3 av svensk mjölk till pulver, samtidigt som de importerar ca 50% av svenskarnas ost-behov.
  Det är sanslöst, men ARLA´s ledning har en agenda, och det är döda de svenska mjölkbönderna.

  – Jenny Jewert: Spelet om mjölkenDN.SE

  – – – slut citat – – –

  FULMJÖLK

  Om Arla lyckas med sitt uppsåt att etablera ett monopol – så kommer vi att snart att bara kunna köpa ”fulmjölk” till det pris Arla bestämmer. Med fulmjölk avses mjölk från kor som serveras GMO-spannmål spetsat med antibiotika – från kor som aldrig kommer ut i friska luften.

  Dessa djur vistas i djurfabriker som på samma gång är VIRUSFABRIKER, där det produceras antibiotikaresistenta bakterier och nya sjukdomsframkallande virus som gör att vi imorgon kan dö av lättare infektioner som idag botas på någon vecka – som även kommer att slå ut svensk sjukvård då all sjukhusvård kommer att bli livsfarlig (vem vill jobba där då?). Det är också djurmisshandel.

  Bönderna blir livegna om Arla har monopol och utan konkurrens måste de acceptera det pris Arla bjuder – eller lägga ner ett jordbruk som för många är deras liv – sju dagar i veckan.

  DETTA ÄR EN KUNSKAPSFRÅGA. Vilka konsumenter kan tänka sig att köpa fulmjölk, fulsmör, fulyoghurt, fulgrädde eller fulost om de visste hälsoriskerna och visste om det lidande som dessa djur tvingas utstå? Någon?

  Det hjälper inte att blanda i vanilj från Madagaskar i fulyoghurt – det enda som händer är att fulyoghurten (med GMO som kan skada våra gener) smakar vanilj.

  Arla fick Milko på knä och fick verksamheten nästa gratis efter ett utstuderat FULSPEL: Under kaffepausen efter styrelsemötet fällde Arlas styrelseordförande Åke Hantoft sin drastiska kommentar om den nyss gjorda prissänkningen.


  Arlas styrelseordförande
  Åke Hantoft

  ”Sänkning med 40 öre räcker inte”, sade han.

  ”Vräk till med 1.50 på en gång istället så att bönderna håller käften!”

  Varför läsa romaner om organiserad brottslighet när verkligheten överträffar dikten?

  Sedan när Arla slagit ut alla konkurrenter så kan de sätta vilket pris de vill – om vi låter den lyckas med sitt krig där svenska mjölkbönder slaktas (bondeoffer på Arlas schackbräde).

  För oss är svenska bönder inga schackpjäser – de är människor av kött och blod vars produkter vi behöver för att kunna hålla oss friska. Varför importerar vi mejeriprodukter som är producerade under sådana omständigheter som hade gett svenska bönder böter eller fängelse?

  Detta är inget annat än hyckleri och som vanligt bryr sig svenska politiker inte. De har vänt bönderna ryggen och verkar inte förstå att de därmed har vänt folket ryggen. Därför måste vi byta politiker.

  Ett parti som ligger i startgroparna för att ta fighten för bönderna och för bra mat (även i skolor, på sjukhus och inom äldreomsorgen):

  – Hälsopartiethttp://halsopartiet.se/

  Nu måste folket vakna och agera!

  – – –

  ONDSKA


  Edmund Burke

  Visdomsord som Edmund Burke (1729 – 1797) bjuder på:

  ”The only thing necessary for the triumph
  of evil – is for good men to do nothing.”

  ”Det enda som krävs för att ondskan ska segra
  är att rättfärdiga medborgare gör ingenting.”

 5. Jag skulle gärna betala 5 kr mer per liter mjölk om de kronorna gick direkt till bonden.

  Och det är jag övertygad om att många andra skulle göra också.

  Om det bildades ett konto dit man kan sätta in FEM KRONOR för varje liter mjölk jag köper eller enklare att det kan dras direkt i KASSAN i butiken så skulle jag gladeligen stödja Sveriges bönder den vägen !
  I dag tvingas en svensk mjölkbonde lägga ner sin gård VARJE DAG.

  Mvh,
  Gunnar Forsgren
  Solna, Sverige.

Kommentera