Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025

01:29, 3 januari 2015 in Uncategorized by Margareta Lundström

.

en-tidsinställd-bomb

USA är ockuperat av kost-, kemi- och läkemedelsindustrin.
Frågan är om folket hinner befria sig innan bomben briserar?

ζ

Stephanie-Seneff

Detta referat är från en föreläsning i USA med dr Stephanie Seneff (Massachusetts Institute of Technology) som var publicerad december 23, 2014 på … http://www.anh-usa.org – Översättning Margareta Lundström.


Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska 2025, varnar ledande forskare vid MIT

autism-bw2Varför? Bevisen pekar på glyfosat-toxicitet från överanvändning av Monsantos ogräsmedel Roundup som återfinns i vår mat.

I över tre decennier har Stephanie Seneff, PhD, har forskat på biologi och teknik och genom åren publicerat över 170 vetenskapliga granskade artiklar. [1] Under de senaste åren har hon koncentrerat sig på sambandet mellan kost och hälsa och givit sig i kast med ämnen som Alzheimers, autism, och hjärt- och kärlsjukdomar, samt effekterna av näringsbrist och miljögifter på hälsan.

Vid en konferens i torsdags, i en särskild paneldebatt om GMO, överraskade hon åhörarna när hon förklarade;

”Med dagens takt, kommer år 2025 hälften av alla barn vara autistiska.”

ζ

autism-gmo-graf

(klicka på grafen för att förstora den)

Hon konstaterade att symtomen på autism väl överensstämmer med giftverkan av glyfosat och presenterade uppgifter som visar en anmärkningsvärd stark korrelation mellan användningen av Roundup på grödor (och av Roundup-anpassade GMO grödor) med en stigande utbredning av autism. [2]

Barn med autism har biomarkörer som indikerar på ökade mängder glyfosat, inklusive zink- och järnbrist, lågt serumsulfat, kramper, och mitokondriella rubbningar.

En kollega i panelen rapporterade att vid Dr Seneffs presentation;

”Började alla de närvarande 70-tal personerna att skruva på sig, förmodligen därför att de sannolikt allvarligt funderade över vad de serverat sina barn eller själva ätit. Det mesta, där majs- eller soja ingår är genetiskt modifierat och därmed behäftade med Roundup och glyfosat.” [3]

Dr Seneff uppmärksammade den överallt spridda glyfosatanvändningen.

Eftersom det används på majs och soja, i all läsk och godis som är sötat med majssirap. Alla chips och cerealier som innehåller soja innehåller små mängder av glyfosat. Så gör även vårt nötkött och våra fjäderfä eftersom boskap och kyckling utfodras med GMO majs eller soja. Vete är ofta besprutat med Roundup strax innan det skördas, vilket innebär att alla icke-ekologiska bröd och veteprodukter också kan vara källor till glyfosat-toxicitet.

Mängden glyfosat i varje produkt är kanske inte stor, men den kumulativa effekten (speciellt med så mycket bearbetade livsmedel som amerikanerna äter) kan vara förödande. En ny studie visar att gravida kvinnor som bor i närheten av gårdar där bekämpningsmedel tillämpas har en 60% ökad risk att få barn med en autismspektrumstörning. [4]

vaccine-bwAndra toxiska ämnen kan också vara autismframkallande. Du kanske kommer ihåg historien med CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och dess Whisleblower, som avslöjade att regeringens medvetet undanhåll av kopplingen mellan MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) och en kraftigt ökad risk för autism, särskilt hos afroamerikanska pojkar. [5]

Andra studier visar en koppling mellan barns exponering för bekämpningsmedel och autism. Barn som bor i bostäder med vinylgolv, som kan avge kemikalier som ftalater, är mer benägna att bli autistiska. Barn till mödrar som röker löper dubbelt så stor risk att bli autistiska. [6]

Forskning bekräftar nu att miljögifter som PCB(polyklorerade bifenyler), PBDEs (bromerade flamskyddsmedel) och kvicksilver kan förändra hur hjärnans neuron fungerar redan innan ett barn föds.

USDADenna månad, redogjorde USDA (United States Department of Agriculture) för en studie som fann att även om det fanns påvisbara halter av rester från bekämpningsmedel i mer än hälften av de livsmedel som testas av myndigheten, hade 99% av de prover som tagits visat sig vara inom nivåer som regeringen anser säkra och i 40% återfanns inga mätbara spår av bekämpningsmedel alls. [7]

USDA tillade dock att på grund av ”kostnadsskäl,”undersökte man inte förekomst av av glyfosatrester .

Låt oss upprepa detta:

Man har aldrig testat den aktiva ingrediensen
i det mest använda ogräsmedlet i världen.

ζ

”Kostnadshänsyn?”

skaka-hand-bwAbsurt – om de inte menar att det kommer att kosta dem för mycket med hänsyn till den särskilda relationen mellan USDA och Monsanto.

Du kanske känner till den svängdörr som finns mellan Monsanto och den federala regeringen, när federala ämbetsmän blir högt betalda chefer på kemiföretagen och vice versa.

Pengar, makt, prestige: Allt finns där!

Monsanto och USDA älskar att klia varandras ryggar. Givetvis ignorerade man analysen medvetet.

demens-bwDessutom som vi tidigare rapporterat om – kan antalet biverkningar från vaccin också korreleras med autism, men säger Seneff, det sambandet är inte lika stark som den med Roundup [8]. Samma samband mellan glyfosat och autism ser man hos människor som avlidit i demenssjukdom.

Naturligtvis är autism ett komplext problem med många potentiella orsaker.

Dr Seneffs data är dock särskilt viktigt med tanke på hur stor korrelationen är – och eftersom det kommer från en forskare med oklanderliga referenser. Tidigare i år, talade hon vid ”AUTISM ONE CONFERENCE” och presenterade många liknande fakta som finns tillgängliga på YouTube. [9]

ζ

Monsanto hävdar att Roundup är ofarligt för människor.

roundup-kills

ROUNDUP DÖDAR

Bakterier, svampar, alger, parasiter och växter använder en sjustegs metabolisk väg, som kallas shiikimate-vägen vid biosyntesen av aromatiska aminosyror. Glyfosat hämmar denna väg, vilket gör att växten dör, det är därför det är så effektivt som ogräsmedel. Monsanto påstår att människan inte har denna metalliska shiikimate-väg, därför är det helt säkert. [10]

Dr Seneff påpekar dock att våra tarmbakterier har denna väg, och det är viktigt eftersom dessa bakterier förser vår kropp med viktiga aminosyror. Roundup dödar alltså nyttiga tarmbakterier, och låter patogena bakterier att växa till. Detta stör syntesen av aminosyror inklusive metionin, vilket leder till brist på viktiga signalsubstanser och folat. Kelaterar (avlägsnar) viktiga mineraler som järn, kobolt och mangan – och mycket mer.

Vad värre är, konstaterar hon, är att det finns ytterligare kemikalier i Roundup som är otestade eftersom de är klassificerade som ”inerta” (obenägna att reagera med andra ämnen) men enligt en 2014 studie i BioMed Research International, är dessa kemikalier kapabla att förstärka de toxiska effekterna av Roundup hundratals gånger.

amning-bw

Glyfosat finns i ovanligt höga mängder i bröstmjölk hos av amerikanska mödrar, på allt från 760 till 1600 gånger över de tillåtna gränserna i Europas dricksvatten.

Urinprov visar amerikaner har tio gånger högre glyfosat ackumulering än européer.

”Enligt min mening är situationen nästan bortom reparation,” sade Dr Seneff efter sin presentation.

”Vi måste göra något drastiskt.”

ζ

LÄNKAR TILL HÄNVISNINGARNA I ARTIKELN:

[1] over 170 scholarly peer-reviewed articles: http://people.csail.mit.edu/seneff/

[2] remarkably consistent correlation: http://themindunleashed.org/2014/10/mit-researchers-new-warning-todays-rate-half-u-s-children-will-autistic-

[3] reported: http://thecompletepatient.com/article/2014/june/9/its-everywhere-mit-scientist-presents-dire-portrait-damage-monsantos-roundup

[4] A recent study: http://news.discovery.com/human/health/autism-pesticide-link-found-in-calif-study-140623.htm

[5] our story on the CDC whistleblower: http://www.anh-usa.org/autism-vaccine-cover-up-latest-updates/

[6] Other studies now show: http://www.anh-usa.org/genetics-environmental-chemical-soup-autism/

[7] released a study: http://www.reuters.com/article/2014/12/19/usda-pesticides-report-idUSL1N0U325I20141219

[8] as we have previously reported: http://www.anh-usa.org/autism-diagnoses-have-risen/

[9] available on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a52vAx9HaCI

[10] the shikimate pathway: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx

ζ

Några personliga tankar från översättaren

Margareta_LundströmJag är sjuksköterska – pensionerad sedan ett antal år. När jag började att intressera mig för vacciner kom jag osökt in på autism och började läsa om syndromet. Det fanns säkert barn under min barndom, uppväxt och yrkesliv som var autistiska. Men jag träffade aldrig på något. Det var en alldeles ny diagnos för mig tills för bara några år sedan. Nu har jag både jämnåriga släktingar, vänner och bekanta vars barnbarn har en autismspektrum diagnos!

Vad har hänt? När jag tar upp ämnet med min ”väninnekör”, så säger de ”att det har säkert alltid funnits autism. Det har bara inte uppmärksammats och haft något namn.”

Men då kan man fråga sig; de barnen måste vara vuxna nu och var finns de?

GMO-förbudVi har beredvilligt utan eftertanke sålt ut våra barn till vaccinindustrin.

Vi får inte vara lika dumma och sälja ut dem till Monsanto et al.

Vi skall inte vara eftergivna och kräva märkning, vi skall kräva förbud.

.

Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

Namnet Autism användes för första gången1943 i en forskningsstudie skriven av forskaren och läkaren Leo Kanner. Kanner hade tidigare skrivit en bok, som han och alla andra trodde var en komplett bok om alla psykiatriska störningar hos barn. Men boken saknade en störning, som han senare benämnde Autism. Detta och mycket, mycket mer kan man läsa i boken ”The Age of Autism” av författarna Dan Olmsted och Mark Blaxhill.

Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden. Ungefär hälften av dem med autism har också en utvecklingsstörning. Läs mer …. VÅRDGUIDEN


APPENDIX

What Parents Need To Know About Monsanto:

“By 2025 One In Two Children Will Be Autistic

Det är farligt att inandas  … hur kan de då vara säkert att äta?

ζ

Det kan gå snabbare än så

– och nu ska EU och Sverige drabbas av samma ”farsot”

david suzuki -gmoLobbyister som går Monsantos och andra GMO-företags ärenden finns bland forskare, inom utbildningsväsendet, inom myndigheter och bland våra politiker. De arbetar just nu aktivt för att dessa privata GMO-företag även ska kunna lägga under sig länder inom EU – ett land i taget om man misslyckas med hela EU på en gång. Som doktor David Suzuki säger;

”De forskare eller politiker som påstår att GMO är säkert är antingen ofattbart dumma eller så ljuger de”

GMO-industrin har tillräckligt med pengar för att kunna köpa hela länder och så länge folket ”sover” så kommer de att lyckas med sitt uppsåt – att kontrollera vår mat och vårt folk.

ζ

USA

Jordbruket och livsmedelsproduktionen i USA är i ett fåtal händer. Koncentrationen inom jordbrukssektorn i USA är helt förfärlig.

  • Fyra företag äger 83,5 % av marknaden för nötkött.
  • Fyra företag äger 66 % av svinbranschen.
  • Fyra företag kontrollerar 58,5 % av slaktkycklingbranschen.
  • När det gäller GMO-grödor har ett företag, Monsanto, kontroll över 85 % av USA:s majsareal och 91 % av amerikansk sojabönareal. Det innebär att nästan all majs och nästan all soja är genmanipulerad i USA.

Läs mer …. Monsanto och truster styr USA:s jordbruk och livsmedel

I ett öppet brev som publicerades i dagstidningen The Times, signerat av flera amerikanska kändisar och över 57 miljoner amerikaner varnas brittiska medborgare för farorna med växande GMO-grödor. Läs mer:

  • 57 Million Americans Warn UK About GMO Dangers “Instead of bringing certainty and security, GMOs have raised more and more worrying questions about their effectiveness” …. INFOWARS …. Googleöversatt

USAs medborgare har 17 års erfarenheter av GMO och resultatet är en katastrof – som hela tiden förvärras. Detta är organiserad brottslighet av värsta art, som hotar mänsklighetens överlevnad, djur och miljön. För att några få privata amerikanska företag ska kunna kontrollera vår mat och på köpet bli enormt rika – tills ballongen brister.

dollar-ballongUSA är idag ett ockuperat land vars medborgare är utsatta för ett våldsamt övergrepp. Verkligheten håller på att komma ikapp dikten och 57 miljoner amerikaner har vaknat upp.

Vem ska jobba ihop välfärden när mer än varannan amerikan är autistisk?

Det tål att fundera på.

ζ

Utvecklingen i siffror

.
En skrämmande överensstämmelse mellan GMO-växtgifter och utvecklingen av autism.

GMO-råtta-cancer Vi vet redan att cancertumörer stora som tennisbollar utveckas efter 6 – 9 månader hos råttor som matas med kommersiell GMO (samma som amerikaner äter) och att råttor, hamstrar och grisar blir sterial efter bara tre generationer (när skadorna blir så stora så att naturen klokt nog stänger ner reproduktionsförmågan). Vi vet att bin dör en masse på grund av GMO-växtgifter och att ogräs utvecklar resistens mot dessa gifter (och monsterogräs utvecklas). Vi vet också att GMO påskyndar utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Ändå fortsätter detta vansinne och nu står EU och Sverige på tur.

Hjärnan är ett organ som andra organ, bara mer komplicerat. Inte alls konstigt att autism utvecklas när den utsätts för massiva angrepp med vacciner, växtgifter och manipulerade gener via livsmedel. Människan är enormt stryktålig, men även här finns det gränser, som nu överskrids, av ren dumhet och girighet.

Så här ser utvecklingen av autism ut i USA:

Autism-1-nr

Att påstå att autism huvudsakligen är genetiskt betingat är svammel.

Låt oss nu rita en graf över siffrorna ovan:

Autism-2-diagram.
Och nu tar vi och förstorar upp grafen i den röda rektangeln:

Autism-3-diagram.
Om vi extrapolerar kurvan (den räta linjen) så kommer alla amerikanska barn att vara autistiska före år 2020 och då faller supermakten USA samman som ett korthus. Vad är det som är så svårt att se och förstå?

fängelse-bwUSA är ockuperat av kost-, kemi- och läkemedelsindustrin som nu är på väg att sänka landet. Endast om folket vaknar upp och gör sig fria från de charlataner som parasiterar på dem, kommer nationen att överleva,

Under tiden ska vi se till att EU och framför allt Sverige FÖRBJUDER GMO.

Spridning av dessa växtgifter och manipulerade gener borde jämställas med grov organiserad brottslighet eller terrorism och bestraffas därefter. Helst innan det är för sent.

ζ

Vad är GMO egentligen?

Några skrupelfria affärsmän kom på idén att om de genmanipulerar växter så att de tål vissa växtgifter, så kan de ta patent på både växter och gifter. I sina laboratorium kan de få fram vissa egenskaper genom att laborerar med livets byggstenar (DNA), men att de påverkar miljoner andra egenskaper det har de ingen aning om eller så bryr de sig inte.

De har enormt mycket pengar och har lyckats korrumpera forskare, tjänstemän och politiker, och de har i princip tagit över styret av USA. Efter 17 år börjar nu verkligheten komma ikapp och 57 miljoner amerikaner har äntligen vaknat upp. Men kommer de att kunna stoppa detta vansinne eller går de under?

I EU och i Sverige måste vi stoppa GMO. Tills politikerna vaknar upp (och GMO-krämare rensats bort) måste vi konsumenter agera,

  • Fördjupning … Genmanipulation … PM

Vad göra?

Köp inte kött eller mejerivaror som kommer från djur som utfordrats med GMO, vilket diskvalificerar Danmark och Tyskland. Köp svenskt GMO-fritt och kräv att detaljhandeln inte har högre marginaler på svenskt kött än på på kött från andra länder (vilket de har idag).

Läs på och bilda opinion. En bra början är en prenumeration på ”2000-Talets Vetenskap” till det facila priset av 190 kronor före ett helt år, vilket också inkluderar ett medlemskap i föreningen SARA som driver opinion för din räkning. En tidning som för många blir en ögonöppnare.

  • 2000-Talets Vetenskap bjuder på hopp (och även goda nyheter om CANCER) … klicka här

GMO_FREE_EUROPE