Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025

.

en-tidsinställd-bomb

USA är ockuperat av kost-, kemi- och läkemedelsindustrin.
Frågan är om folket hinner befria sig innan bomben briserar?

Stephanie-Seneff

Detta referat är från en föreläsning i USA med dr Stephanie Seneff (Massachusetts Institute of Technology) som var publicerad december 23, 2014 på … http://www.anh-usa.org – Översättning Margareta Lundström.


Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska 2025, varnar ledande forskare vid MIT

autism-bw2

Varför? Bevisen pekar på glyfosat-toxicitet från överanvändning av Monsantos ogräsmedel Roundup som återfinns i vår mat.

I över tre decennier har Stephanie Seneff, PhD, har forskat på biologi och teknik och genom åren publicerat över 170 vetenskapliga granskade artiklar. [1] Under de senaste åren har hon koncentrerat sig på sambandet mellan kost och hälsa och givit sig i kast med ämnen som Alzheimers, autism, och hjärt- och kärlsjukdomar, samt effekterna av näringsbrist och miljögifter på hälsan.

Vid en konferens i torsdags, i en särskild paneldebatt om GMO, överraskade hon åhörarna när hon förklarade;

”Med dagens takt, kommer år 2025 hälften av alla barn vara autistiska.”

autism-gmo-graf
(klicka på grafen för att förstora den)

Hon konstaterade att symtomen på autism väl överensstämmer med giftverkan av glyfosat och presenterade uppgifter som visar en anmärkningsvärd stark korrelation mellan användningen av Roundup på grödor (och av Roundup-anpassade GMO grödor) med en stigande utbredning av autism. [2]

Barn med autism har biomarkörer som indikerar på ökade mängder glyfosat, inklusive zink- och järnbrist, lågt serumsulfat, kramper, och mitokondriella rubbningar.

En kollega i panelen rapporterade att vid Dr Seneffs presentation;

”Började alla de närvarande 70-tal personerna att skruva på sig, förmodligen därför att de sannolikt allvarligt funderade över vad de serverat sina barn eller själva ätit. Det mesta, där majs- eller soja ingår är genetiskt modifierat och därmed behäftade med Roundup och glyfosat.” [3]

Dr Seneff uppmärksammade den överallt spridda glyfosatanvändningen.

Eftersom det används på majs och soja, i all läsk och godis som är sötat med majssirap. Alla chips och cerealier som innehåller soja innehåller små mängder av glyfosat. Så gör även vårt nötkött och våra fjäderfä eftersom boskap och kyckling utfodras med GMO majs eller soja. Vete är ofta besprutat med Roundup strax innan det skördas, vilket innebär att alla icke-ekologiska bröd och veteprodukter också kan vara källor till glyfosat-toxicitet.

Mängden glyfosat i varje produkt är kanske inte stor, men den kumulativa effekten (speciellt med så mycket bearbetade livsmedel som amerikanerna äter) kan vara förödande. En ny studie visar att gravida kvinnor som bor i närheten av gårdar där bekämpningsmedel tillämpas har en 60% ökad risk att få barn med en autismspektrumstörning. [4]

vaccine-bwAndra toxiska ämnen kan också vara autismframkallande. Du kanske kommer ihåg historien med CDC (Centers for Disease Control and Prevention) och dess Whisleblower, som avslöjade att regeringens medvetet undanhåll av kopplingen mellan MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) och en kraftigt ökad risk för autism, särskilt hos afroamerikanska pojkar. [5]

Andra studier visar en koppling mellan barns exponering för bekämpningsmedel och autism. Barn som bor i bostäder med vinylgolv, som kan avge kemikalier som ftalater, är mer benägna att bli autistiska. Barn till mödrar som röker löper dubbelt så stor risk att bli autistiska. [6]

Forskning bekräftar nu att miljögifter som PCB(polyklorerade bifenyler), PBDEs (bromerade flamskyddsmedel) och kvicksilver kan förändra hur hjärnans neuron fungerar redan innan ett barn föds.

USDADenna månad, redogjorde USDA (United States Department of Agriculture) för en studie som fann att även om det fanns påvisbara halter av rester från bekämpningsmedel i mer än hälften av de livsmedel som testas av myndigheten, hade 99% av de prover som tagits visat sig vara inom nivåer som regeringen anser säkra och i 40% återfanns inga mätbara spår av bekämpningsmedel alls. [7]

USDA tillade dock att på grund av ”kostnadsskäl,”undersökte man inte förekomst av av glyfosatrester .

Låt oss upprepa detta:

Man har aldrig testat den aktiva ingrediensen
i det mest använda ogräsmedlet i världen.

”Kostnadshänsyn?”

skaka-hand-bwAbsurt – om de inte menar att det kommer att kosta dem för mycket med hänsyn till den särskilda relationen mellan USDA och Monsanto.

Du kanske känner till den svängdörr som finns mellan Monsanto och den federala regeringen, när federala ämbetsmän blir högt betalda chefer på kemiföretagen och vice versa.

Pengar, makt, prestige: Allt finns där!

Monsanto och USDA älskar att klia varandras ryggar. Givetvis ignorerade man analysen medvetet.

demens-bwDessutom som vi tidigare rapporterat om – kan antalet biverkningar från vaccin också korreleras med autism, men säger Seneff, det sambandet är inte lika stark som den med Roundup [8]. Samma samband mellan glyfosat och autism ser man hos människor som avlidit i demenssjukdom.

Naturligtvis är autism ett komplext problem med många potentiella orsaker.

Dr Seneffs data är dock särskilt viktigt med tanke på hur stor korrelationen är – och eftersom det kommer från en forskare med oklanderliga referenser. Tidigare i år, talade hon vid ”AUTISM ONE CONFERENCE” och presenterade många liknande fakta som finns tillgängliga på YouTube. [9]

Monsanto hävdar att Roundup är ofarligt för människor.

roundup-kills
ROUNDUP DÖDAR

Bakterier, svampar, alger, parasiter och växter använder en sjustegs metabolisk väg, som kallas shiikimate-vägen vid biosyntesen av aromatiska aminosyror. Glyfosat hämmar denna väg, vilket gör att växten dör, det är därför det är så effektivt som ogräsmedel. Monsanto påstår att människan inte har denna metalliska shiikimate-väg, därför är det helt säkert. [10]

Dr Seneff påpekar dock att våra tarmbakterier har denna väg, och det är viktigt eftersom dessa bakterier förser vår kropp med viktiga aminosyror. Roundup dödar alltså nyttiga tarmbakterier, och låter patogena bakterier att växa till. Detta stör syntesen av aminosyror inklusive metionin, vilket leder till brist på viktiga signalsubstanser och folat. Kelaterar (avlägsnar) viktiga mineraler som järn, kobolt och mangan – och mycket mer.

Vad värre är, konstaterar hon, är att det finns ytterligare kemikalier i Roundup som är otestade eftersom de är klassificerade som ”inerta” (obenägna att reagera med andra ämnen) men enligt en 2014 studie i BioMed Research International, är dessa kemikalier kapabla att förstärka de toxiska effekterna av Roundup hundratals gånger.

amning-bw

Glyfosat finns i ovanligt höga mängder i bröstmjölk hos av amerikanska mödrar, på allt från 760 till 1600 gånger över de tillåtna gränserna i Europas dricksvatten.

Urinprov visar amerikaner har tio gånger högre glyfosat ackumulering än européer.

”Enligt min mening är situationen nästan bortom reparation,” sade Dr Seneff efter sin presentation.

”Vi måste göra något drastiskt.”

– – – – – – – –

LÄNKAR TILL HÄNVISNINGARNA I ARTIKELN:

[1] over 170 scholarly peer-reviewed articles: http://people.csail.mit.edu/seneff/

[2] remarkably consistent correlation: http://themindunleashed.org/2014/10/mit-researchers-new-warning-todays-rate-half-u-s-children-will-autistic-

[3] reported: http://thecompletepatient.com/article/2014/june/9/its-everywhere-mit-scientist-presents-dire-portrait-damage-monsantos-roundup

[4] A recent study: http://news.discovery.com/human/health/autism-pesticide-link-found-in-calif-study-140623.htm

[5] our story on the CDC whistleblower: http://www.anh-usa.org/autism-vaccine-cover-up-latest-updates/

[6] Other studies now show: http://www.anh-usa.org/genetics-environmental-chemical-soup-autism/

[7] released a study: http://www.reuters.com/article/2014/12/19/usda-pesticides-report-idUSL1N0U325I20141219

[8] as we have previously reported: http://www.anh-usa.org/autism-diagnoses-have-risen/

[9] available on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a52vAx9HaCI

[10] the shikimate pathway: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/09/monsanto-roundup-herbicide.aspx

ζ

Några personliga tankar från översättaren

Margareta_LundströmJag är sjuksköterska – pensionerad sedan ett antal år. När jag började att intressera mig för vacciner kom jag osökt in på autism och började läsa om syndromet. Det fanns säkert barn under min barndom, uppväxt och yrkesliv som var autistiska. Men jag träffade aldrig på något. Det var en alldeles ny diagnos för mig tills för bara några år sedan. Nu har jag både jämnåriga släktingar, vänner och bekanta vars barnbarn har en autismspektrum diagnos!

Vad har hänt? När jag tar upp ämnet med min ”väninnekör”, så säger de ”att det har säkert alltid funnits autism. Det har bara inte uppmärksammats och haft något namn.”

Men då kan man fråga sig; de barnen måste vara vuxna nu och var finns de?

GMO-förbudVi har beredvilligt utan eftertanke sålt ut våra barn till vaccinindustrin. Vi får inte vara lika dumma och sälja ut dem till Monsanto et al.

Vi skall inte vara eftergivna och kräva
märkning, vi skall kräva förbud.

Margareta Lundström

Kostintresserad sjuksköterska
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/margareta/

Namnet Autism användes för första gången1943 i en forskningsstudie skriven av forskaren och läkaren Leo Kanner. Kanner hade tidigare skrivit en bok, som han och alla andra trodde var en komplett bok om alla psykiatriska störningar hos barn. Men boken saknade en störning, som han senare benämnde Autism. Detta och mycket, mycket mer kan man läsa i boken ”The Age of Autism” av författarna Dan Olmsted och Mark Blaxhill.

Autism är en funktionsnedsättning som innebär man har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att man har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Man har också begränsade intressen och beteenden. Ungefär hälften av dem med autism har också en utvecklingsstörning. Läs mer …. VÅRDGUIDEN


APPENDIX

What Parents Need To Know About Monsanto:

“By 2025 One In Two Children Will Be Autistic

Det är farligt att inandas  … hur kan de då vara säkert att äta?

ζ

Det kan gå snabbare än så

– och nu ska EU och Sverige drabbas av samma ”farsot”

david suzuki -gmoLobbyister som går Monsantos och andra GMO-företags ärenden finns bland forskare, inom utbildningsväsendet, inom myndigheter och bland våra politiker. De arbetar just nu aktivt för att dessa privata GMO-företag även ska kunna lägga under sig länder inom EU – ett land i taget om man misslyckas med hela EU på en gång. Som doktor David Suzuki säger;

”De forskare eller politiker som påstår att GMO är säkert är antingen ofattbart dumma eller så ljuger de”

GMO-industrin har tillräckligt med pengar för att kunna köpa hela länder och så länge folket ”sover” så kommer de att lyckas med sitt uppsåt – att kontrollera vår mat och vårt folk.

ζ

USA

Jordbruket och livsmedelsproduktionen i USA är i ett fåtal händer. Koncentrationen inom jordbrukssektorn i USA är helt förfärlig.

 • Fyra företag äger 83,5 % av marknaden för nötkött.
 • Fyra företag äger 66 % av svinbranschen.
 • Fyra företag kontrollerar 58,5 % av slaktkycklingbranschen.
 • När det gäller GMO-grödor har ett företag, Monsanto, kontroll över 85 % av USA:s majsareal och 91 % av amerikansk sojabönareal. Det innebär att nästan all majs och nästan all soja är genmanipulerad i USA.

Läs mer …. Monsanto och truster styr USA:s jordbruk och livsmedel

I ett öppet brev som publicerades i dagstidningen The Times, signerat av flera amerikanska kändisar och över 57 miljoner amerikaner varnas brittiska medborgare för farorna med växande GMO-grödor. Läs mer:

 • 57 Million Americans Warn UK About GMO Dangers “Instead of bringing certainty and security, GMOs have raised more and more worrying questions about their effectiveness” …. INFOWARS …. Googleöversatt

USAs medborgare har 17 års erfarenheter av GMO och resultatet är en katastrof – som hela tiden förvärras. Detta är organiserad brottslighet av värsta art, som hotar mänsklighetens överlevnad, djur och miljön. För att några få privata amerikanska företag ska kunna kontrollera vår mat och på köpet bli enormt rika – tills ballongen brister.

dollar-ballongUSA är idag ett ockuperat land vars medborgare är utsatta för ett våldsamt övergrepp. Verkligheten håller på att komma ikapp dikten och 57 miljoner amerikaner har vaknat upp.

Vem ska jobba ihop välfärden när mer än varannan amerikan är autistisk?

Det tål att fundera på.

ζ

Utvecklingen i siffror

.
En skrämmande överensstämmelse mellan GMO-växtgifter och utvecklingen av autism.

GMO-råtta-cancer Vi vet redan att cancertumörer stora som tennisbollar utveckas efter 6 – 9 månader hos råttor som matas med kommersiell GMO (samma som amerikaner äter) och att råttor, hamstrar och grisar blir sterial efter bara tre generationer (när skadorna blir så stora så att naturen klokt nog stänger ner reproduktionsförmågan). Vi vet att bin dör en masse på grund av GMO-växtgifter och att ogräs utvecklar resistens mot dessa gifter (och monsterogräs utvecklas). Vi vet också att GMO påskyndar utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Ändå fortsätter detta vansinne och nu står EU och Sverige på tur.

Hjärnan är ett organ som andra organ, bara mer komplicerat. Inte alls konstigt att autism utvecklas när den utsätts för massiva angrepp med vacciner, växtgifter och manipulerade gener via livsmedel. Människan är enormt stryktålig, men även här finns det gränser, som nu överskrids, av ren dumhet och girighet.

Så här ser utvecklingen av autism ut i USA:

Autism-1-nr

Att påstå att autism huvudsakligen är genetiskt betingat är svammel.

Låt oss nu rita en graf över siffrorna ovan:

Autism-2-diagram.
Och nu tar vi och förstorar upp grafen i den röda rektangeln:

Autism-3-diagram.
Om vi extrapolerar kurvan (den räta linjen) så kommer alla amerikanska barn att vara autistiska före år 2020 och då faller supermakten USA samman som ett korthus. Vad är det som är så svårt att se och förstå?

fängelse-bwUSA är ockuperat av kost-, kemi- och läkemedelsindustrin som nu är på väg att sänka landet. Endast om folket vaknar upp och gör sig fria från de charlataner som parasiterar på dem, kommer nationen att överleva,

Under tiden ska vi se till att EU och framför allt Sverige FÖRBJUDER GMO.

Spridning av dessa växtgifter och manipulerade gener borde jämställas med grov organiserad brottslighet eller terrorism och bestraffas därefter. Helst innan det är för sent.

Vad är GMO egentligen?

Några skrupelfria affärsmän kom på idén att om de genmanipulerar växter så att de tål vissa växtgifter, så kan de ta patent på både växter och gifter. I sina laboratorium kan de få fram vissa egenskaper genom att laborerar med livets byggstenar (DNA), men att de påverkar miljoner andra egenskaper det har de ingen aning om eller så bryr de sig inte.

De har enormt mycket pengar och har lyckats korrumpera forskare, tjänstemän och politiker, och de har i princip tagit över styret av USA. Efter 17 år börjar nu verkligheten komma ikapp och 57 miljoner amerikaner har äntligen vaknat upp. Men kommer de att kunna stoppa detta vansinne eller går de under?

I EU och i Sverige måste vi stoppa GMO. Tills politikerna vaknar upp (och GMO-krämare rensats bort) måste vi konsumenter agera,

 • Fördjupning … Genmanipulation … PM

Vad göra?

Köp inte kött eller mejerivaror som kommer från djur som utfordrats med GMO, vilket diskvalificerar Danmark och Tyskland. Köp svenskt GMO-fritt och kräv att detaljhandeln inte har högre marginaler på svenskt kött än på på kött från andra länder (vilket de har idag). Undvik också ost där ”löpe” ersatts av ”ystenzym” (som framställts genom genmanipulering).

Läs på och bilda opinion.

En bra början är en prenumeration på 2000-Talets Vetenskap vilket också inkluderar ett medlemskap i en förening som driver opinion för din räkning. En tidning som för många blir en ögonöppnare. Läs mer … klicka här

En annan mycket bra tidning är HälsoFrihet och även här finns en fantastisk organisation som arbetar för din räkning medan du är upptagen med annat. Även denna tidning är en ögonöppnare. Organisationen bakom heter NHF-Sweden >>> http://thenhf.se/

GMO_FREE_EUROPE

16 svar på ”Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025”

 1. SKILJ PÅ VÄXTFÖRÄDLING OCH GMO

  Modern genmanipulering (och även vacciner) går förbi de naturliga spärrar och skydd som naturen upprättat (som fungerar vid växtförädling), och resultatet kan bli och blir hur tokigt som helst (som att det t.ex. börjar växa hår i munnen på hamstrar). Och det kan ta några generationer innan allvarliga defekter framträder. De leker med livets byggstenar utan en aning om vad de ställer till med.

  Medan cancer utvecklas på 6 – 9 månader hos labbråttor som äter GMO, så tar det tre generationer att utveckla sterilitet hos råttor, hamstrar och grisar, som sker när de genetiska defekterna blivit så stora att naturen stänger av reproduktionsförmågan (det naturliga urvalet).

  Varje vecka publiceras den ena larmrapporten efter den andra om vad GMO orsakar, men gammelmedia tiger tyst. OM media tagit upp saken på ett objekt sätt så hade det resulterat i KRIGSRUBRIKER och GMO hade varit ute ur leken inom en vecka. FOLKET måste ta befälet och först när tillräckligt många medborgare bojkottar GMO har vi en chans att stoppa detta vansinne.

  En bra bok skriven av en insider … HOTET MOT LIVET. Den Genetiska Manipulationens Dolda AgendaPDF


  Ett axplock Informativa artiklar från några tillförlitliga källor:

  – Här är mer än 400 artiklar bara på Kostdemokrati … klicka här

  – Dr Mercola (världens största hälsosajt) har 380.000 artiklar om GMO … klicka här

  – NEWSVOICE (13 000 resultat) … klicka här

  – CANAL 2ND OPINION (21.800 resultat) … klicka här

  – NHF (74 000 resultat) … klicka här

  Så det är bara att förkovra sig. Och självklart ska man välja seriösa och tillförlitliga källor, då det finns mycket desinformation på Internet. Sist men inte minst … Ryska forskare har upptäckt att GMO-föda gör djuren sterila:

 2. VI ÄR UTSATTA FÖR EN MASSIV ATTACK FRÅN KOST, KEMI- OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN.

  En industri som insett att det är lätt att dupera och styra svaga tjänstemän och politiker (som att stjäla en klubba från ett barn). Notan står medborgarna för i form av underminerad livskvalitet och stora samhällskostnader. Och om inte denna utveckling bryts (och endast folket kan göra det) så kommer vårt välstånd att gå upp i rök.

  GMO och dess växtgifter är en stark bidragande orsak till både autism och demens. Vacciner är sannolikt orsak nummer två, sedan ”läkemedel” (droger) en masse och därefter en hårt processad mat full med kemikalier, plus alla andra kemikalier i vår miljö. En extrem högkolhydratkost gör inte saken bättre. I Sverige har vi skenande kostnader för diabetes, fetma, cancer, magsjukdomar och demens … SVT

  Sjukfrånvaron är än en gång på väg upp på den politiska dagordningen. Politiker, fack och arbetsgivare uttrycker ungefär samma oro över att sjukfrånvaron ökar. Nu krävs åtgärder av alla, men inte minst av arbetsmarknadens parter, anser socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) … SvD

  – – –

  Den nya regeringen föreslog omedelbart gratis läkemedel för barn (läs droger för barn med ADHD diagnos) … SVT

  Varför kan man undra? Jo, nyligen blev en SSU-ordförande Sveriges sjukvårdsminister. 29-årige Gabriel Wikström gör en ovanlig resa när han stiger rakt in i regeringen från posten som SSU-ordförande. Han kommer från Västmanland och har basat för ungdomsförbundet sedan 2011. Under den tiden har han framför allt intresserat sig för bostäder, utbildning och ungdomsarbetslösheten. Han har även en bakgrund som kommunpolitiker i Västerås och har varit ordförande för SSU Västmanland.

  Istället för professionalitet och gedigen kunskap och erfarenheter inom sitt ansvarsområde, samt dokumenterad förmåga att åstadkomma resultat, så verkar ministerposter vara ett led i den politiska karriären. Något som även gäller flera andra ministerposter.

  Vår nya sjukvårdsminister synes inte ha någon större erfarenhet av sjukvård och regeringen har därför tillsatt en statssekreterare direkt från läkemedelsindustrin. vilket indikerar att det kommer att bli ännu sämre innan folket vaknar och inser att de blir grundlurade på hälsa och skattepengar. Men förhoppningsvis ser Gabriel Wikström igenom sjukvårdens fasader, ser de grundläggande problemen och ser till att de blir lösta. (dock en tuff uppgift även för en erfaren och kunnig minister).

  Läs mer … Kraftig ökning av sjukligheten i USA sätts i samband med GMO-ogräsgift

  Vad många ännu inte uppmärksammat att det finns en otäck korrelation mellan GMO-växtgifter och utveckling av den aggressiva och dödliga cancern som drabbar sköldkörteln.

  Roundup är ett potent GMO-gift som sannolikt påverkar de flesta organ, på både kort och lång sikt. Sedan finns det genmanipulerade växter som forskare fått att producera eget växtgift, som får insekternas magar att blöda så att de dör. Det är sedan meningen att vi eller våra djur ska äta dessa livsmedel (inte konstigt att magsjukdomar ökar epidemiskt, liksom cancer).

  Märkligt nog så bryr sig ingen i ansvarig ställning. Så om inte folket vaknar upp och gör sin stämma hörd så är svenskt lantbruk ett minne blott och därefter har vi alla importerat GMO på tallriken utan att vi ens vet om det (då märkning inte är tillåtet), med alla dess konsekvenser. Inget bra arv att lämna till barn och barnbarn, och även dagens generation kommer att känna av det när vården och omsorgen klappar ihop.

  Och vem ska jobba ihop pensionerna om ohälsan och sjukfrånvaron tillåts skena iväg. Idag är det ohälsoindustrin som styr utvecklingen i eget intresse.


  Alice in Wonderland

  Att komma från den konkurrensutsatta sektor där professionalitet värdesätts och där resultat räknas, till den värld som politiker, myndigheter och vården verkar inom, får mig att tänka på ”Alice i Underlandet” (där också all logik saknades). Om vi inte rättar till detta systemfel så har vi en dyster framtid att se fram emot.

 3. PETITION

  För ett GMO-fritt Sverige: Stoppa GMO i jordbruket och i livsmedel.

  Varför är det viktigt?

  Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar insekter, men också humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar.

  I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade.

  De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika, som redan är ett stort problem inte minst inom sjukvården, då de innehåller en antibiotikagen (NptII).

  Skriv på … klicka här

  Initiativtagare till petitionen är Rune Lanestrand, en svenska politiker, organisatör i landsbygdsfrågor och debattör. Han skapade tidskriften Småbrukaren 1987 och var redaktör där fram till december 2009. Vid sidan därav driver han ett småbruket Nyttorp, utanför Väne-Ryr i Västergötland.

  1. 37 MILJONER BIN HITTADES NYLIGEN DÖDA i Ontario, Kanada, efter plantering av stora fält med genmanipulerad majs (GMO-majs).

   Klicka på bilderna för att se videon

   Miljontals bin föll ner döda efter attGMO-majs planterades för några veckor sedan i Ontario, Kanada. Den lokala biodlaren Dave Schuit som producerar honung i Elmwood har förlorat omkring 37 miljoner bin (som motsvarar cirka 600 bikupor).

   Kollapsen i den globala honungsbipopulation är ett stort hot mot grödor. Det uppskattas att en tredjedel av allt vi äter beror på honungsbinas pollinering, vilket innebär att bina bidrar med över 30 miljarder dollar till den globala ekonomin.

   En ny studie som publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences avslöjade att neonikotinoidderivaten bekämpningsmedel dödar honungsbin genom att skada deras immunförsvar och göra dem oförmögna att bekämpa sjukdomar och bakterier.

   Således utgör GMO ett allvarligt hot mot vår livsmedelsförsörjning
   , ett hot som utvecklats av ett handfull globala privata företag som till varje pris vill lägga under sig kontrollen över världens mat och på köpet bli snuskigt rika. Självklart har de friskrivit sig från allt ansvar för konsekvenser.

   Läs mer (och se trailern):

   – 37 Million Bees Found Dead In Ontario, Canada After Planting Large GMO Corn Field … klickas här

   Googleöversatt

   – – –

   VARFÖR FÖRBJUDER INTE LIVSMEDELSVERKET GMO?

   Media, myndigheter och politiker hukar sig i sina bänkar och håller tyst. Vad gör Livsmedelsverket, förutom att jaga det som håller oss friska? Det är viktigt att inse att våra myndigheter är ohälsoindustrins språkrör, tjänstemännen är budbärare som lyder order (annars riskerar de sin karriär).

   Endast folket kan lösa upp den denna Gordiska knut, genom att:

   1. Bojkotta alla mejerivaror och allt kött som varit i kontakt med GMO
   . Köp svenskt och om någon svensk lantbrukare börjar med att utfordra sina djur med GMO, så bojkottas även denna. Det kan nämnas att Arla försöker få svenska mjölkbönder att använda GMO (så att de får full kontroll över marknaden och kan pressa svenska bönder ännu mer) … http://www.lantbruk.com/lantbruk/arla-trycker-pa-gmo-sojan

   2. Bildas opinion. En bra början är en prenumeration på 2000-Talets Vetenskap som kommer att blien ögonöppnare för många. Då ingår ett medlemskap i föreningen SARA som driver opinion i dessa frågor, plus många fler, för din räkning. Allt för endast 190 kronor per år och hushåll (då kommer 5 spännande tidningar i brevlådan under 2015).

   Läs mer … 2000-Talets Vetenskap bjuder på ett nummer på webben (PDF) … klicka här

   Ensamma lantbrukare bryr de sig inte om, det krävs en massiv och kraftfull folkopinion som agerar, för att väga upp mycket tunga ekonomiska särintressen som fullkomligt struntar i din hälsa, dina barns framtid. De struntar i hur djur mår och de struntar i miljön. De skyr dagsljus och fokuserar på nästa kvartalsrapport.

   Dags att vakna, helst innan manipulerade gener blandats sig med våra naturliga, som sedan går i arv till nästa generation. Hur ska vi då kunna bli friska igen?

 4. Tusentals skuldsatta bönder tar sitt liv!

  För att GMO-bomull inte alls fungerar som utlovat.

  I SNITT VARJE HALVTIMMA BEGÅR EN INDISK BONDE SJÄLVMORD FÖR ATT GMO HAR RUINERAT DEM

  Bönderna har tagit på sig stora skulder för att köpa hybridfrön, som ofta är olämpliga för det hårda och temperamentsfulla indiska klimatet.

  ”De luras köpa dessa moderna frön och moderna kemikalier och måste ta stora lån för att kunna köpa dem. Problemet är att de behöver mycket vatten som är en bristvara och sedan när skörden är dålig och de måste betala tillbaka pengarna till långivare, då begår många självmord i sin förtvivlan.”

  Vandana Moohorle får nu uppfostra sina barn själv efter att hennes make tog livet av sig genom att dricka bekämpningsmedel. Liksom många jordbrukare, hade han övertalats att använda genetiskt modifierade frön frestad av möjligheten till en bättre skörd. Vad han inte fick veta var att de behövde mer regn än det som fanns i hans område. Hans fru skyller regeringen och de stora jordbruksföretagen för att utnyttja de fattiga på landsbygden som drömmer om ett bättre liv.

  ”Han var alltid spänd”, sade hon. ”Han hade lånat en massa pengar för bekämpningsmedel och konstgödsel och nu har jag att betala tillbaka dessa skulder. Skulderna är orsaken till alla de självmord häromkring och det är de styrande som är ansvariga för det.”

  Läs mer:

  – Våg av självmord bland indiska bönder på grund av GMOklicka här

  – Indien lagstiftar om att alla produkter som innehåller GMO ska märkas!klicka här

 5. Ryska forskare har upptäckt att GMO-föda gör djuren sterila.

  Vi människor förleds tydligen till vad som helst.
  Allt för att berika Monsanto med flera – på kort sikt.
  Det finns inga fördelar med GMO för producenter eller konsumenter – bara katastrof.
  Det är bara en tidsfråga innan folket tvingar dessa företag att
  ta ner sina skyltar, medan ansvariga politiker tvår sina händer.

  Men då kan det vara för sent!

  Hur blir man av med genmanipulerade gener som kontaminerat naturliga gener, som går i arv?
  Både hos människor, djur och hos växter. Allt liv är under attack.

  – GMO-föda gör djuren sterila – på tre generationerklicka här

 6. GMO-MAJS ÄR ETT UNDERMÅLIGT LIVSMEDEL MED GIFTRESTER

  Majs kan genmanipuleras så att majs inte dör när de besprutas med växtgiftet ROUNDUP, ett gift som gör att växter inte kan ta upp näring vilket gör att de dör. GMO-majs dör inte, men dess förmåga att ta upp mineraler blir kraftigt reducerad vilket innebär att djur och människor som äter GMO-majs får brist på essentiella mineraler och vi blir sjuka. Istället för livsviktiga mineraler får vi i oss en rejäl dos av växtgiftet glyfosat.

  Våra vattennivåer tillåter glyfosat 7000 X högre än vad som har visat sig vara giftiga för djur. Denna GMO-majs har 13 ppm! 130.000 gånger högre än vad som är anses giftigt i vatten!

  Påståendet att ”det finns ingen skillnad mellan GMO-majs och ICKE GMO-majs” är bedrägligt falskt.

  Häpnadsväckande jämförelse: GMO kontra icke GMO majs.

  Citat:

  De-Dell-logoVince från De Dell Seed Company, som kallas Kanadas enda ICKE GMO majs utsädesföretag, bad mig att stödja deras informationsarbete om GMO. Han mailade mig denna fantastiska rapport, som tydligt visar häpnadsväckande skillnaden i näringsvärde mellan GMO majs och ICKE GMO majs.

  KNOCKOUT. jag blev golvad. Och på samma gång, inte helt förvånad eftersom Glyfosat (växtgift) drar ut livsviktiga näringsämnen av levande ting och GMO majs är täckta med det. Det viktiga att notera att dessa näringsämnesbrister är är exakt de brister som hos människor leder till mottaglighet för sjukdom, orsakar obalanser och cancer.

  Läs ett omtumlande resultat … KNOCKOUT: ”GMO-majs” vs ”icke-GMO-majs”

 7. En egyptisk studie visar att kvicksilver och aluminium i vacciner orsakar autism. I USA drabbas numera var femtionde barn av autism. Det betyder att en miljon barn drabbas av autism i USA – årligen! Hur sjukt är inte det?

  Egyptian study confirms autism is caused by mercury in vaccinesklicka här

  1. Den grävande journalisten Ben Swann som ursprungligen publicerade att CNC mörkade sambandet mellan vacciner och autism startade också en crowd funding för att utreda varför U.S. med flera skapade ISIS (!?). Sedan blev det tyst.

   Publicerades den 29 jan. 2017

   Ben Swann, local news anchor for CBS46 in Atlanta, GA, recently covered #Pizzagate on his Reality Check segment. After the segment aired, Ben mysteriously went missing from his social media accounts, only to come back with cryptic messages. We’ll explore.

   Klicka nedan för att se inslaget.

   Dags även för det svenska folket att vakna upp och ta reda på vad som sker bakom kulliserna – inte minst för att skydda oss själva och våra barn från värdelösa och livsfarliga vacciner som prackas på oss (som t.ex. Gardasil). Det är uppenbart att vi inte längre kan lita på våra politiker, myndigheter eller på vården. Vi måste själva läsa på.

   Om nu U.S. skapat ISIS så måste det beaktas när vi tar ställning till NATO. Vill Sverige i så fall bli en ”partner” som bidrar till ISIS krigföring?

 8. USA ÄR KAPAT AV SÄRINTRESSEN

  AUTISM ÖKAR NU EXPLOSIONSARTAT I USA – PÅ GRUND AV EN COCKTAIL MED VACCINER, GMO, VÄXTGIFTER SOM GLYFOSAT, EN ORGIE I LÄKEMEDEL OCH SKRÄPMAT – MEDAN MYNDIGHETER OCH POLITIKER STOPPAR HUVUDET I SANDEN (PRECIS SOM I SVERIGE).

  En av 28 pojkar i USA är nu autistisk enligt CDC:s egna data !!!

  The U.S Department of Health and Human Services and CDC have released the latest numbers on autism rates in the United States. 1 in 35 children (8-12 years of age) have autism. 1 in 28 boys (3-17 years of age) have autism. More than 6% of our children have a developmental disability (1 in 16). More than 8% of our boys have a developmental disability (1 in 12). These are unsustainable rates of autism and developmental disability!

  Estimated Prevalence of Children With Diagnosed Developmental Disabilities in the United States, 2014–2016 (Nov 2017)click here

  USA är på god väg att uppfylla prognosen att varannan nyfödd kommer att vara autistisk år 2025 och sannolikt finns det en ”tipping point” varefter utvecklingen går mycket snabbt. Hur går det då med välståndet i USA?

  Svenska makthavare:

  SYSTEMMEDIA TIGER

  Köpta amatörjournalister prioriterar naturligtvis uppdragsgivarnas instruktioner och påstår att KOLLOIDALT silver i mängder man kan få genom kosten skulle vara skadligt. Att vacciner är det man borde belysa kommer de nog aldrig ta till sig då de behöver behålla sina jobb.

  FLER LÄNKAR:

  Bang: Texas Prosecutor Video: “Vaccines cause autism”. As La Hood talks, the vaccine criminals and liars crumble into dust … click here

  – Study Finds ‘Record Levels Of Aluminum In Autistic Childrens’ Brains’ … click here

Kommentera