EN TEORI om vad som kan orsaka cancer

.

en-teori

ζ

Bikarbonatet som botar cancer

Referat av seminariet om Simoncini

Tidningen 2000-talets Vetenskap ordnade tillsammans med några andra organisationer och med ekonomiskt stöd av tre hälsokostföretag en föreläsningsturné för cancerläkaren Tullio Simoncini runt om i Sverige, Giro di Svezia. Föreläsningarna blev överfulla.

Text: Hans Sternlycke

Tyvärr vågade Simoncini inte komma personligen. Han var rädd för att bli arresterad efter den förföljelsekampanj Expressen och radioprogrammet Kropp och själ drog igång med inför seminarieserien med vinklade reportage och dold kamera. I stället fick man se och lyssna på honom via Skype. Erik Enby, som likaledes förlorat sin läkarlegitimation för flera års sedan på samma åsikt, att svamp är orsak till cancer, inte cancerogener, blev en stor behållning under seminariet.

Tullio Simoncini är är åtalad för dråp. Orsaken är bakpulver, natriumbikarbonat, eller snarare ena delen av det bikarbonat HCO3. Han penslade en lösning med det på hudcancer och den försvann. Kunde det verka på huden kanske det också kan verka på inre organ? Han började injicera lösningen i blodet. Det verkade. Han säger sig ha räddat 500 cancerpatienter med metoden. Bikarbonat är helt ofarligt i motsats till cellgifterna, som har kratiga biverkningar, och som sätter ner kroppens eget immunförsvar. Operationer riskerar sprida cancern. Bikarbonat i ett glas vatten är en gammal kur att dricka mot förkylning eller för att pensla på huden mot eksem och psoriasis.

Behandlingen är kostsam, eftersom den kräver sjukhusinläggning, men billigare än dagens cancervård som kräver dyra cellgifter, strålning och operationer trots tveksam överlevnad. Men skolmedicin betalas av samhället, inte alternativen. Och de som dör anses ha dött av sjukdomen, inte av behandlingen. Men dör en långt gången patient som skolmedicinen gett upp, och som kanske inte ens hunnit behandlas i alternativvården, rubriceras det som dråp.

Erik Enby, som sin cancerbehandling använde sig av vitaminer och hälsokostpreparat för att stärka immunförsvaret. har i sin bok Blod, mod och envishet, skrivit om varför den etablerade forskningen inte hittar svamp i sina cancerprover. Man snittar dem i tunna skivor och avdödar dem med formalin. Då går det inte att hitta de levande organismer, han kunde se i sitt eget mikroskop. Man är också så fackspecialiserad att man inte tar in kunskap från andra forskningsområden, som mykologi, läran om svampar.

Överhuvudtaget är skolmedicinen ointresserad av att pröva nya infallsvinklar. Den har ingen definition av vad som vetenskap och beprövad erfarenhet, utan begreppet används mer som maktspråk och förföljelse av dem som har annan mening.

Då blir forskningen improduktiv, och inga verkliga framsteg görs. 2000-talets vetenskap har gjort en genomgång av Erik Enbys behandlingar, och de tyder på bättre på bättre resultat än för skolmedicinen, trots att han fått komma in först som sista utvägen.

Bättre statistisk bearbetning skulle behövas och mer forskning. Man kan inte göra experiment på människor, men kanske kan djurförsök ge bättre underlag. Kanske har Simoncini och Enby kommit på något om cancerns natur?

Text: Hans Sternlycke

Källa … NEWSVOICE (med fler populära länkar)

ζ

Två bra kortfilmer – rekommenderas

ζ

2000-Talets Vetenskap – senaste numret

mögelEtt intressant utdrag om svamp ur …. 2000-Talets Vetenskap … med titeln ”Svamparna i och omkring oss”. Observera att en prenumeration är per kalenderår, vilket innebär att nya prenumeranter även får de tidigare numren (nr 1 och 2) under 2014, med artiklar om vetenskapen runt svampar och cancer, och mycket annat som alla medborgare borde vara medvetna om.

Ett utdrag – ännu en pusselbit för att lösa cancerns gåta.

Svampens bordsskick

Svampens sätt att tillgodogöra sig föda är också det lite säreget. De flesta bakterier och och även vi människor tar upp födan i små portioner och innesluter dem i den egna kroppen/cellen. Där bryter de egna enzymerna ned makronäringsämnen till fria, enkla vätskeburna beståndsdelar som aminosyror, enkla sockerarter, nukleinsyror eller fettsyror.

Svampen beter sig i detta hänseende besynnerligt och annorlunda. Den frigör i sin omgivning egenproducerade enzymer och andra kemikalier för att utanför den egna svampcellen bereda en lösning som efterhand kan absorberas i lagom små molekyler.

Det vore ungefär som om vi själva skulle hosta upp vit magsaft uppblandad med galla och tarmsaft över vår mat på tallriken och sedan, efter att safterna fått verka en stund, långsamt slicka i oss sörjan. Usch, vilket bordsskick! Här har de olika arterna av svampar utvecklat ett mycket brett register av kemisk ingenjörskonst.

antibiotika-plattaEn del kan ge ifrån sig mycotoxiner såsom aflatoxin, vars roll är att till och med genförändra värdens celler. Andra kemiska substanser är exempelvis tricothecene T-2 och penicillin. Den förra togs fram i laboratorier och det finns starka bevis för att den användes av USA i Vietnamkriget. Då.var den ett första rangens biologiskt-kemiskt stridsmedel riktat mot människor.

Svampen Penicillum noratum producerar toxinet penicillin och detta är svampens kemiska krigföring mot omgivande bakterier. Däremot är penicillin inte speciellt farlig för djurceller. Då behövs en kraftfullare dos. Det blev första rangens antibiotikum när det slog igenom på 1940-talet.

flugsvamparFrån människans synvinkel har svampar utvecklat en skara av bortemot 400 kända gifter som produceras av mögelsvampar såsom Aspergillus, Fusarium, Stachybotrus och Penicilium. Andra produceras av de arter vars fruktkroppar vi finner i svampskogen hos arter som lömsk flugsvamp, bolmörtsskivling och flera spindelskivlingar.

Vår egen kunskap och erfarenhet av svamparnas egenart är av stor betydelse för huruvida vi ska betrakta dem som nyttiga för oss eller som parasiter.

ζ

sanna-ehdin

Sanna Ehdin. fil. dr, immunolog och verksam
som fri forskare skriver (ett utdrag):

”Forskare undersökte mänsklig bröstvävnad 1993 och fann signifikanta nivåer av aflatoxin i cancervävnaden, vilket visar på att aflatoxin och således mögel kan vara en orsak till bröstcancer.”

Läs hela inlägget … Bakpulver mot cancer!

ζ

Doktor Erik Enby fann att en bröstcancertumör
var en sporsäcksvamp … PDF

Men svenska läkare och forskare har konsekvent vägrat att ens titta i
doktor Erik Enbys mikroskop, då det kan skada den egna karriären,
vilket går före att 25.000 cancerpatienter dör varje år bara i Sverige.

ζ

Pusselbitarna passar och kan förklaras

En ansats

Pussel2bitar

Kan det möjligen vara så att när de rätta förutsättningarna föreligger, när miljön är den rätta, så får mikroorganismer och svampar fäste som utsöndrar bland annat aflatoxin som genetiskt förändrar närliggande celler (som blir kapade) och som därefter övergår från aerob förbränning (kräver syre) i kroppens tjänst  till anaerob förbränning (kräver mycket socker och inget syre) i svampens tjänst?

De kapade cellerna producerar mycket mjölksyra när de förbränner mycket socker (nästan 20 gånger mer socker än en normal cell),. vilket ger en sur lokal miljö som svampen trivs i och som skyddar svampen mot kroppens immunförsvar, som fungerar dåligt i en sur miljö. Det blir surt runt svampen och cancercellerna, medan blodet alltid håller ett stabilt PH-värde..

Dessa genförändrade (cancer)celler delar sig sedan på ett till synes okontrollerat sätt. Rätt miljö för svampar kan uppstå på grund av ett hämmat immunförsvar, strålning, gifter, brist på vitaminer, mineraler och antioxidanter, felaktig kost som ger högt blodsocker och högt insulin. Det kan bero på infektioner och även stress. Även genetisk preferens spelar in.

Cancer kan även uppstå av andra primära grundorsaker, som t.ex. strålning och gifter, som märkligt nog idag används för att behandla cancer, med mycket dåligt resultat (enligt statistik från Socialstyrelsen) … Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan

Vården med sina enorma resurser skulle enkelt kunna verifiera detta eller falsifiera. Men det väljer att starta en häxprocess och anklaga de som har en avvikande åsikt, som skulle kunna skada läkemedelsindustrins nästa storsäljare – cancermediciner. Även våra myndighet står på tå för att springa industrins ärenden.

 • Hemliga avtal bakom nya dyra tämligen värdelösa cancermediciner … SvD
 • Nya mediciner mot cancer slukar pengar (men botar inte) … läs mer

ansvar

Hög tid att återinföra av tjänstemannaansvaret, vilket innebär att den handläggare som ansvarar för ett beslut kan bli föremål för disciplinåtgärder eller avsked vid förseelser. Att tjänstemän ska ha stor makt utan ansvar är ju horribelt. Nu senast gick en hög tjänsteman på IVO ut och anklagade doktor Erik Enby utan saklig grund  … NATIONELL HEALTH FEDERATION – SWEDEN

Det minsta man kan begära av tjänstemän som ska bevaka att lagen följs är att de själva följer lag, och självfallet bör tjänstemän som grovt missbrukar sin tjänsteställning entledigas från sin tjänst. Anklagelsen föregicks av en brottsprovokation från statliga Sveriges Radio. Är alla i maskopi för att säkra cancerutvecklingen?

De är självklart att makt och ansvar måste följas åt. Politiker kan avsättas i val, men hur avsätter vi odugliga och livsfarliga tjänstemän? I det här fallet utgör de ett dödligt hot mot alla cancerpatienter som sannolikt förnekas mer effektiva behandlingsmetoder.

Om man avsiktligt förhindra en effektiv cancerbehandling, då pratar vi om medveten genocid – folkmord – på en andel av de 25.000 svenska cancerpatienter som dör varje år. Hur många lider och dör i onödan?
.

huvudet-i-sanden-x2Forskare, läkare, myndigheter, politiker och media
i samverkan mot cancerutvecklingen, vår andra största
dödsorsak. Därefter kommer, som tredje största dödsorsak,
felbehandling inom vården och biverkan av ”läkemedel”.

Read more:

 

dollar-mr-blank

Inte bara våra celler är kapade (av svampar) – hela samhället
synes kapat av en skrupellös läkemedelsindustri som bara i
USA skördar 225.000 – 250.000 liv varje år – Helt vansinnigt!

ζ

Skandal

Den stora skandalen ligger i att vården enkelt hade kunnat följa upp detta spår under 35 års tid, men de gör allt som står i sin makt för att mörka det. Prenumerera på 2000-talets Vetenskap och få viktig information serverad på ett populärvetenskapligt sätt fem gånger om året i brevlådan, till det facila priset av 190 kronor per år. Prenumerera … klicka här

Endast en kunnig och påläst opinion kan stoppa detta vansinne. Om vi misslyckas så är vi snart alla cancerindustrins kunder.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

Obs. att man varken förebygger eller botar cancer genom att äta bikarbonat, då blodets Ph-värde alltid är är konstant (man måste komma nära tumören och skölja över den). Intag av bikarbonat kan istället störa magsyrans nedbrytning av födan, om det intas på fel sätt.

Doktor Erik Enby behandlar främst blodet, dess klumpning och infektioner i blodet, vilket indirekt har visat sig påverka cancer. Med hjälp av bland annat korallmineraler löser han upp den klumpning av blodet som alltid uppträder vid kronisk sjukdom och sedan behandlar han infektioner och svampväxt med vitaminer, mineraler och antioxidanter. Han hjälper och förstärker kroppens egna immunförsvar.

Dollar-needle-ballonVarken doktor Tullio Simoncini eller doktor Erik Enby använder patenterbara läkemedel i sina behandlingar, varför det skulle punktera marknaden för cancermediciner, som utgör läkemedelsindustrins nästa storsäljare (efter kolesterolsänkande mediciner). Därför görs allt för att mörka dessa resultat och behandlingsalternativ, med bistånd av våra myndighetstjänstemän (u.p.a.).

Not. u.p.a. = utan personligt ansvar, vilket innebär att de utan någon större risk kan bära sig åt efter eget behag. Att springa läkemedelsindustrins ärenden brukar gynna den egna karriären, ger plus i kanten.

ζ

3 svar på ”EN TEORI om vad som kan orsaka cancer”

 1. Suveränt cancerinlägg

  På kostdemokratis hemsida lyckas man med ord och redigering verkligen sätt in cancer och svamp i rätt perspektiv. Det är svårt att undgå att se sambandet.

  Det är bara de som läst den censurerade skollitteraturen i ämnet som har svårighet med överblicken. Det upplägg som Kostdemokrati gjort är enastående. Nu gäller det bara att granska den vetenskapliga litteraturen till exempel med hjälp av Marc Sircus i Brasilien, och leta upp de fynd som stöder detta.

  Vi kan ju börja med lunda-professorn Ju re Piskurs avhandling i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), som visar att det är svampen som inifrån äter upp cancerpatienten.

  Den artikeln finns i 2000-talets Vetenskap nr 4/2012 som snabbt sålde slut, och som nu är upplagd för fri läsning på http://www.2000tv.seklicka här (PDF)

  Citat:

  Candidan äter upp patienten

  .
  Jure Piskur säger något mycket intressant, särskilt för oss som följt mikroorganismernas mikroorganismernas samband med kronisk sjukdom under många år:
  .
  – Candida glabrata är den avgörande komponenten som dödar de cancer- och aidspatienter där bakterien fått fäste. Det är svampen som genom sin egen preferens för främst socker stjäl näringen från patienten och använder sig sockret för att föröka sig själv, samtidigt som patienten blir utmärglad. Detta är orsaken till den fatala utgången och patientens död, säger Jure Piskur och fortsätter:
  .
  – Candidan äter upp patienten inifrån. När svampen dessutom kan omstrukturera sig själv lär den inte bara
  undgå de medikamenter som sätts in utan kan också undgå patientens egna immunsystem när det försöker bekämpa svampinfektionen.
  .
  Vi som tidigare studerat mikroorganismers roll i speciellt cancer har i mikroskopet sett att dessa i takt med sjukdomens framskridande också förändrar sitt utseende – från små runda eller stavformade faser, till allt större och mindre rörliga utdragna mycelliknande faser – men också de som återigen sluter utvecklingscykeln genom att i slutändan från den stora fasen släppa ut mängder av mindre sporer.

  – – –

  Hälsningar
  Ingemar Ljungqvist
  Chefredaktör 2000-Talets Vetenskap

 2. HONUNG MOT CANCER

  Honung bättre än kemoterapi?

  En ny studie jämförde effekten av Tualang honung med det av de farmaceutiska tamoxifen (en östrogenreceptorantagonist) i två bröstcancercellinjer (MCF-7 och MDA-MB-231). Studien fann att anti-cancer effekten av tualang honung på bröstcancerceller var jämförbar med tamoxifen, ett flera miljarder dollar storsäljande läkemedel.

  Detta är desto mer anmärkningsvärt, med tanke på att tamoxifen klassificeras av Världshälsoorganisationen och American Cancer Society för att vara cancerframkallande för människa, och är tekniskt sett en xenobiotisk kemikalie – i sig giftiga och biologiskt främmande för människans fysiologi.

  Läs mer … Honey: A Powerful Anti-Cancer Agent

  Men honung kan inte patenteras så det är förbjudet att använda inom vården och självfallet omfattar förbudet även forskning på det som det inte går att tjäna stora pengar på.

  Cancerläkemedel är däremot ett mycket lönsamt segment och läkemedelsindustrins monopol på cancer hindrar effektivt alternativa behandlingsmetoder. De ansvariga vill varken se, höra eller prata om något som kan utgöra ett hot mot detta monopol.

  – – –

  Studiens sammanfattning:

  ”Honung är en naturlig produkt som visar potentiella effekter för att förhindra eller dämpa utvecklingen och utvecklingen av tumörer och cancer. Honung är starkt och selektivt cytotoxiskt mot tumörer eller cancerceller, samtidigt som det är icke-cytotoxiskt för normala celler. Det kan betraktas som en potential och ett lovande anti-cancermedel som motiverar ytterligare forskning, både i experimentella och kliniska studier.”

  Forskning på icke-patenterbara läkemedel blockeras dock och vården kommer att fortsätta med ”business as usual” så länge det går, så länge som svenska folket accepterar denna trångsynthet och detta slöseri med livskvalitet, liv och skattemedel. Under tiden sprider sig och härjar cancer som en präriebrand.

Kommentera