Svar på Expressens debattinlägg ”Köttskatt behövs för hälsans skull”

.
ζ

Med anledning av en debattartikel i Expressen full med faktoider skickade jag ett email till redaktionen.

Faktoid (av faktum och oid, ”något som liknar”) är föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga. En mjukare variant är om påståendet inte kan bevisas vara felaktigt, men saknar tillräcklig grund för att man ska kunna sluta sig till att det är ett faktum. Läs mer …
.

From: Björn Hammarskjöld
To: redaktion@expressen.se
Sent: Wednesday, March 20, 2013
Subject: Ät kött för Jordens och hälsan skull Genmäle till ”Köttskatt behövs för hälsans skull”

 ζ

Hej Sidan 4!

Ni hade en drapa om ”Köttskatt behövs för hälsans skull” av:

 • David Steinholtz, specialistläkare i onkologi.
 • Charlotte Erlansson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi.
 • Chris Lundberg, ST-läkare.
 • Veronica Hedberg, läkare.
 • Pernilla Berg, nutritionist och medicine doktor i toxikologi.

ζ

Artikeln innehåller en mängd faktoider.

Så jag måste protestera mot författarnas åsikter.

Vänligen

Björn Hammarskjöld

 ζ

Genmäle till ”Köttskatt behövs för hälsans skull”

Ät kött för Jordens och hälsan skull

Författarna verkar ha läst litet för litet grundläggande fysiologi, biokemi och endokrinologi.

Vegetabilier kan vi inte tillgodogöra oss i rå form. All form av näring är innesluten innanför cellulosacellväggarna. Inget varmblodigt djur kan bryta ned cellulosa och på så sätt frigöra den intracellulära näringen. Ät råa majskorn utan att tugga och kolla hur de ser ut när de har passerat mag-tarmkanalen.

Växtätare har jästankar där mikroorganismer gör hela jobbet att bryta ned cellulosa till korta fettsyror som kan tas upp direkt i blodet. Därmed kan cellens innehåll frigöras och växtätaren kan ta upp vad den behöver, resten passerar ut via ändtarmen.

Vegetabilier saknar vitamin B12 och aminosyran taurin varför strikta veganer alltid drabbas av brist på vitamin B12 och aminosyran taurin vilket ofelbart leder till sjukdom inom 20-talet år.

Animaliska proteiner är essentiella, livsnödvändiga, och människan kan bryta ned dem till byggstenarna aminosyror och ta upp för att reparera kroppen och hos barn bygga upp kroppen.

Animaliskt fett är essentiellt (livsnödvändigt), människan behöver fett till byggnadsmaterial och som energikälla. Både animaliskt protein och animaliskt fett är helt ogiftiga och man kan äta tills man blir mätt.

Kolhydrater saknar livsnödvändighet, vi behöver inte äta en enda molekyl socker för att fortsätta att må bra. Livsmedelsverket kallar med rätta kolhydrater för ”tomma kalorier”.

Kolhydrater är däremot giftiga i högre blodkoncentration än 6 mmol/L och dödligt i större mängd än 15-25 gram i blodet hos en 70 kg person. Redan tillförsel av 5 gram glukos till blodet ökar koncentrationen av blodsocker från 5 mmol/L till 15 mmol/L.

Insulin utsöndras för att med många olika metoder normalisera nivån av glukos. Läs mer om insulinets effekter här … kostkunskap.blogg.se

Det finns många studier som visar att vegetarianer har sämre hälsa och livslängd än köttätare. Se exempelvis Linnés lappländska resa från 1732.

ζ

”Rött kött” enligt World Cancer Research Fund består av kött inklämt mellan två stora hamburgerbröd. Det är kolhydraterna i brödet som orsakar cancern, inte köttet, visat i många studier sedan mer än 150 år.

ζ

Växter kräver oljebaserad konstgödsel, specialanpassad åkermark och utarmar jorden på sikt.

Animalieproduktion kan använda större delen av Jordens torra yta som betesmark.

Växtätande djur är självgående automatgödslare och hjälper till att bygga upp mullagret i jorden. Kor äter växtdelar och omvandlar dem till animaliskt protein och fett. Kor minskar därför växthusgaserna som växtdelarna vid förruttnelse annars skulle ha omvandlats till. Så växtätare är metansänkor på samma sätt som skog är koldioxidsänkor.

Så dessa författare verkar sakna grundläggande kunskaper i fysiologi, biokemi och endokrinologi.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition

ζ

Länkar:

 • Vegan-debatt artikeln: ”Köttskatt behövs för hälsans skull”. Läs mer…
 • Doktor Annika Dahlqvist replik i Expressen här…
 • Kostdoktorns kommentar här..
  .
  Annika Dahlqvist skriver på sin blogg:
  .
  Expressen mailade mig och ville ha ett svarsinlägg till vegan-debattartikeln. Det fick vara max 1500 tecken. Jag hastade ihop ett svar. Rubriksättaren gav den namnet ”Inget stöd för att grönsaker är nyttigare än kött”.
  .
  Inom LCHF ställer vi ingen motsats mellan kött och grönsaker, utan båda platsar på tallriken. Det viktigaste är att tallriken innehåller minimalt av socker och stärkelse, och inte för lite av naturligt fett.

ζ

Carl von Linné

Vi har lyckligtvis mycken kunskap från flydda tider som Carl von Linnés Lappländska resa från 1732 där han utförligt beskrev vad samerna åt. Det var renkött, renmjölk, fågel, fisk och i säsong kunde man äta ägg och bär. Som synes blev det inte mycket kolhydrater på den kosten annat än på sensommar och höst. Linné påpekade också att

”Lapparna ännu i sextioårsåldern med lätthet sprungo på fjället,
till skillnad från de feta brödätarna i Skåne”

ζ

Inuiter

Vidare finns det uppteckningar av inuiternas kost från 1936. De åt 43 E% protein, 54 E% fett och 3 E% kolhydrater. Överallt finner vi samma kostråd, en naturlig kost baserad på kött, fisk, ägg och fett med bara litet naturliga kolhydrater.

ζ

Charlotte Erlanson-Albertsson

I Läkartidningen 2011-12-21 nummer 51 gjorde Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds Universitet, ett våldsamt utfall mot lågkolhydratkost (LCHF). Som bland annat förespråkare för viktoperationer gärna refererar till.

Bara ett litet fel, det mesta var felaktigt och osant, vilket en professor i fysiologisk kemi borde förstått. Att referera till denna artikel är att bekänna sin egen okunnighet alternativt gör man det av ”ego business” skäl.

Läs mer … ”Högkolhydratkoster är inte harmlösa – allvarliga hälsorisker har kartlagts”

Charlotte Erlanson-Albertsson är affischnamn för saluföring av ett ”spenatpiller” för viktnedgång, varför inlägget i Läkartidningen och i Expressen kan betraktas som ett led i denna marknadsföring.

ζ

Ett svar på ”Svar på Expressens debattinlägg ”Köttskatt behövs för hälsans skull””

 1. Sven Erik Nordin skrev 2011 på denna blogg följande och jag tycker att det är värt att upprepas:
  Den kände och kontroversielle ”hälsokostaren” Are Waerland skriver i sin bok ”In the Cauldron of Disease” 1934 (svensk översättning 1952: ”I sjukdomarnas häxkittel”) hade kanske inte rätt i allt, men han skriver en del bitande sanningar om läkarkåren, vilka tyvärr syns ha sin giltighet än i dag – t.ex. följande:

  ”Kunskapen om hälsans bevarande och sjukdomarnas förebyggande hemlighållas, och läkarkåren genomsyras av samma anda, som utmärkte de medeltida skråna.”

  Läkarnas fackförening är ej blott den största och mäktigaste i världen, utan den intar en undantagsställning bland alla institutioner i närvarande eller förfluten tid. Dess medlemmar ha otaliga miljoner människors liv och död i sin hand. Ostraffade av lagen kunna de begå de grövsta misstag som ta livet av tusentals medborgare, utan att kunna ställas till ansvar därför, ty läkarna äro själva högsta domare i egen sak.

  Jag tillägger: med lysande undantag av både klokhet och kunskap som dr Hammarskjöld och några till visar.

Kommentera