Miljöpartiet säger JA till GMO

Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP)

– säger JA till GMO

I veckan tog demokratin slut i Sverige. Den rödgröna majoriteten svek det svenska folket när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht röstade JA för att genmodifierad gröda godkänns för försäljning i EU.

Miljöpartiet är ute och cyklar, mot makten och bort från sin miljöpolitik. Bara namnet är kvar.

Trots att mycket forskning visar att GMO till försöksdjur, grisar och kor ger mindre lever- och hjärtstorlek, inflammation i tarmen, ett svagare immunsystem OCH att pesticidproducerande gener kan gå över i tarmslemhinnan och producera kemikalierna där.

Vi står nu inför ett fruktansvärt ohälsoscenario och med massiva skador på naturen, massiv död av bin, fjärilar och andra insekter och djur. En tyst vår på riktigt… Men det värsta är att de sa JA, fastän absoluta majoriteten av svenska folket inte vill ha GMO.

Miljöpartiet hur tänker ni? Hur kan de rödgröna svika så?

Det är helt tydligt: de svenska myndigheterna (och instanser som Livsmedelsverket) värnar inte om vår hälsa utan som följer de globala företagens vilja och intressen. Monsanto har drivit GMO-frågan hårt och varit arga på européernas motstånd.

Vi lever alltså redan i en skendemokrati, och står inför en övergång till en diktatur som styrs av ägarna bakom de globala jättarna.

Bill Gates pratar t ex öppet om ”a world government is needed to deal with the crisis”. En kris som de globala jättarna skapat och håller igång genom att pumpa rädsla via all Stormedia – som de redan äger och kontrollerar.

Det är allvar nu gott folk, vi måste vakna upp och se vad som sker.

Att den lilla globala eliten på 3.000 – 5.000 personer håller på att skapa en totalitär världsregering, som ska bestämma allt och inga val eller demokrati. Tvångsvaccinering och man åker i fängelse eller ens barn bortadopteras om man vägrar (som redan sker i USA nu). De sprayar vår luften med aluminiumoxiddamm från kolkraftverken och pumpar massa gifter i vår mat.

Folkrörelse för Positivt motstånd!

Vi har tio år på oss att vända detta innan det är för sent. Det vi kan göra är att skapa en ”Folkrörelse för Positivt motstånd”, och se till att göra främst dessa fem saker:

Dela denna info och berätta så att fler vet om det. Lyft fram vad de gör i ljuset!

Rösta med plånboken och köp inget från de globala storföretagen! Dessutom för de globala företagen 90 % av pengarna ut från din region och ut ur Sverige. Handla lokalt odlat och inget av den processade industrimaten e.t.c. Vi kvinnor står för 70 % av dagligvaruköpen så vi besitter den reella makten.

Sätta press på affärerna: tala om för din lokale handlare att du slutar handla där om de tar in GMO-odlad eller tillverkad mat.

Vägra negativa nyheter! Gå inte på all skit de pumpar på oss om elände, våld, terrorism, sjukdomar, fientligheter och konflikter som att man inte kan lite på nån etc. Det är bara en del av strategin att stressa folk – för i rädsla kan man inte växa. Härska och söndra sattes i system av romarna… De vill göra oss så rädda att storpappa i form av ”one world government” ska framstå som bra lösning. Bedrägeri.

Varje dag gå in i hjärtats energi, vare sig du ser på något vackert, delar kärleksfulla ord eller känslor med någon, leker med ett barn, sjunger, dansar eller pumpar kärleksfulla ord i ditt hjärta.

Kärlekens kraft är miljoner gånger starkare än rädslans och hatets. Där vi lägger energi får vi mer av. Den globala eliten som äger det allra mesta nu är 3.000 – 5.000 personer och vi är nästan sju miljarder. Nu är det upp till oss – folket – att rädda både denna planet och våra egna, barn och barnbarns liv.

Det är dags att välja nu, varje dag – och vi kan vända denna destruktiva försämring. Vi kan skapa något positivt genom en ”Folkrörelse för Positivt motstånd”!

Genom att lägga vår energi och våra pengar på det som är bra och fungerande för hälsan, naturen och framtiden.

Kommentar

Nyligen kunde vi läsa om att växtgifterna som ingår i GMO-konceptet dödade miljontals bin i Kanada, efter att man planterat GMO-majs.

37 Million Bees Found Dead In Ontario, Canada After Planting Large GMO Corn Field …

Googleöversatt:

37 miljoner Bin hittades död i Ontario, Kanada efter plantering stora fält med GMO-majs …

Kanariefågel som ”early warning”

För i tiden hade gruvarbetarna med sig en kanariefågel ner i gruvorna som en ”tidig varning” för giftiga gaser som vi människor inte märker förrän det är för sent. Kanariefågeln är mycket känsliga för osynliga och luktlösa giftiga gaser och när kanariefågeln trillar av pinnen så gällde det att snabbt ta sig upp ur gruvan, om man inte vill dela fågelns öde.

På samma sätt fungerar bin, de är känsligare för gifter än vi människor, och om vi inte vill råka illa ut bör vi ta bidöden på största allvar och omedelbart sluta med GMO och växtgiftet glyfosat (Roundup).

Dessutom är vi beroende av bin och om alla bin dör, så dör vi också.

Förstå vad GMO gör med din kropp

GMO, Roundup och Monsanto dödar oss!

Om nu GMO-frön som planteras av bönder är så säkert, varför förstör då Monsanto gårdar och odlingar? Varför är Monsanto så fast besluten att blockera alla lagar som kräver att genmodifierade livsmedel vara ordentligt märkt? Om GMO är bra och säkert så är det ju ett försäljningsargument, så varför ska det smygas på medborgarna?

Vi har nu sprutat så mycket av växtgiftet Roundup över hela jordklotet att det finns i all typ av mat som vi behöver för att överleva. Vår luft, mat, vatten och planeten har blivit en levande grav! Varje dag du blir långsamt förgiftad .

Dags att vakna! Om nu detta drabbar labbråttor, vad händer då med oss?

Det märkliga i sammanhanget är att det inte finns några fördelar med GMO alls, bara elände för producenter och konsumenter, Hur har en handfull amerikanska privata företag lyckats sälja in ett koncept som gör att de får makt över vår mat, de blir stormrika och vi blir sjuka och fattiga?

En införsäljningsinsats som krävt forskningsfusk, mutor, korruption, infiltration, manipulation, ….. Obegränsat med pengar kan uppenbarligen köpa hela länder och dess innevånare följer med på köpet. Gissa vem som står för notan?

Monsanto testar GMO på råttor upptill tre månader och sedan avlivas råttorna.

Gissa varför man inte testar längre tid? Gissa varför det är förbjudet att testa?

GMO är inte testat och får inte testas. Då skulle ju bedrägeriet avslöjas, att GMO bevisligen är garanterat livsfarligt (vilket idag är klarlagt bortom alla tvivel).

Så varför säger då Socialdemokraterna och Miljöpartiet JA till GMO? Hur tänker de då?

Har Miljöpartiets ledning kört över Carl Schlyter (MP)? Och skjutit sig själva i foten!

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Kloka ord om GMO från Carl Schlyter:

”MYCKET SVÅRT ATT RÄTTA FELAKTIGA GMO-BESLUT”

En orsak till försiktighet med GMO är att om de visar sig vara farligare än man trott kan det vara svårt att stoppa en förorening som kan sprida och föröka sig själv. Det blir mycket svårt att rätta till ett felaktigt beslut, skriver Carl Schlyter (MP).

Mindre kloka ord från Anna Maria Corazza Bildt, godtrogen EU-parlamentariker för Moderaterna:

”DÄRFÖR BÖR VI TILLÅTA GMO”

Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen, skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).

Anna Maria Corazza Bildt vet inte skillnaden mellan traditionell växtförädling och genmanipulering och hon verkar inte alls vara uppdaterad om de GMO-larmrapporter som står som spön i backen. Moderaternas EU-parlamentariker verkar leva i en helt egen liten bubbla, med likasinnade, där informationen selekteras, vilket brukar kallas för ”groupthink” (kallas ”grupptänkande” på svenska). De som drabbats av ”grupptänkande” är ofta inte själva medvetna om det.

Om detta är Moderaternas partipolitik så har partiet diskvalificerat sig i nästa val. Antingen gör Anna Maria Corazza Bildt en pudel eller så är det partiets linje hon framför. Bra för väljarna att veta och bra för partiets övriga övriga politiker och medlemmar att känna till, så att man kan göra något åt det.

Vår målsättning är att ALLA partier klart och tydligt ska säga NEJ till GMO som livsmedel, djurfoder, NEJ till GMO inom lantbruk och skogsbruk – utan undantag. De som inte förstår sitter med ”Svarte Petter” nästa val.

Den genetiskt modifierade sockerbetan – Roundup (glyfosat) kan ge cancer

Glyfosat sprutas rikligt på GMO-grödor, förutom på de grödor som tillverkar sitt eget växtgift (som får skadeinsekternas magar att förblöda). Bon appetit!

Det mesta av de GMO-grödor som odlas runt om i världen används till djurfoder och de europeiska länderna importerar stora mängder sojabönor till djuruppfödning.

De svenska mejerierna har en gemensam policy om att inte använda GMO i djurfoder men idag säljs alltfler utländska mejerivaror i svenska butiker.

Om produkterna (mejerivaror, kött) kommer från Danmark, Tyskland, m fl länder kan man misstänka att djuren har fått GMO. Detta gäller även om förpackningarna har svensk text, man måste kontrollera var produkten har tillverkats.

Svenska ägg och svensk kyckling produceras utan GMO, men när det gäller nöt- och fläskkött kan man inte vara säker ens om det är svenskt. Köper man utländskt kött får man räkna med att GMO-foder har använts.

Alla produkter som har en ekologisk märkning eller som certifieras av Svenskt Sigill produceras utan GMO. Att köpa ekologiskt är det säkraste sättet att undvika GMO men inte ens här kan man vara fullständigt säker på att livsmedlen inte har kontaminerats av GMO under odlingen eller beredningsprocesser. Säkrast är troligtvis livsmedel som är framställda i Europa eftersom det odlas så få GMO-grödor här (än så länge).

FN: Ogräsmedlet Roundup kan ge cancer

Ett av världens mest använda ogräsmedel, Roundup, kan vara cancerframkallande, uppger FN. Men hur man ska hantera informationen är upp till världens regeringar.

KOMMENTAR

Att ansvariga politiker och partier inte bryr sig, det vet vi sedan länge, men hur hanterar Livsmedelsverket, som ansvarar för livsmedelssäkerhet, denna viktiga information. Agerar myndigheter på samma sätt som politiker?

De agerar på samma sätt, GMO är också för dem en het potatis som de inte ens vågar ta i. Hellre blundar de och offrar folket, än att riskera sin egen karriär. Detta fungerar så länge folket sover.

LIVSMEDELSVERKET RÄNNER OHÄLSOINDUSTRINS ÄRENDEN ISTÄLLET FÖR ATT VERKA I FOLKETS OCH LANDETS INTRESSEN.

Det är Livsmedelsverkets uppgift att se till att våra livsmedel är säkra, men de verkar inte alls förstått sin uppgift.
Livsmedelsverkets tjänstemän förordar en EXTREM högkolhydratkost som gör oss sjuka och feta, som trefaldigat diabetes.och fördubblat fetma på bara 20 år. De förordar en kemisk sörja (lättmargarin) till våra barn och de förordar inflammationsdrivande växtoljor.

De jagar riktig mat (som gårdsmjölk), de jagar kosttillskott som håller oss friska och de blundar för det som allvarligt hotat vår hälsa. Livsmedelsverket måste snarast läggas ner och en ny oberoende enhet startas upp, med ny ledning. Allt annat är vansinne.

HUR KAN SLV BLUNDA FÖR GMO? DET ÄR UPPENBART ATT DET ÄR INDUSTRIN SOM STYR LIVSMEDELSVERKET.

Livsmedelsverket blir oroade när 1/4 av folket tar saken i egna händer och äter sig friska. De har dock alla anledning att vara oroade över är att det håller på att avslöjas att de är okunniga (eller så ljuger medvetet).

Sannolikt så lyder de bara order som kommer från ILSI, EFSA, WHO, SNF, med flera organisationer som sedan länge styrs av industrin. Något annat kan de inte göra då de saknar egna kunskaper och saknar mod att gå emot dessa mäktiga auktoriteter. Således behövs här en ledning och kompetenta tjänstemän av en helt annan kaliber.

Kommentar 1

Jag har läst att ”vi” röstat ja till GMO och fick inte ihop matematiken från framförallt MP så jag frågade vad det handlade om och vad de hade för tankar om GMO.

Jag fick följande svar:

Hej Bengt, tack för ditt mejl!

Miljöpartiets linje är att försiktighetsprincipen ska gälla för GMO och att tillstånd bara ska ges när användningen är strängt kontrollerad. Alla konsumenter ska ha rätt att få information om det finns GMO i maten. Vår vision är ett 100 procent ekologiskt jordbruk.

Regeringen har röstat ja i sex GMO-ärenden i ett EU-möte. Fyra av dessa handlar om bomull och är omgodkännande av grödor som använts i cirka tio år i EU. Övriga två handlar om import av nejlikor som modifierats för att få fram lila färger i bladen. Inget om mat. Det pågår en beredning i regeringskansliet om en gemensam linje i GMO-frågor.

Vänliga hälsningar
Caroline

Kommentar 2

Det förvånar mig inte det minsta. Miljöpartiet ar ett skämt. Läste en artikel för några år sen från jordbruksmyndigheten, där de talades om hur man på sikt skulle ändra på folkets inställning till GMO.

Typ hjärntvätta.

Kommentar 3

Vad det gäller Caroline i Miljö Partiet, så ger hon alla undrande detta standardsvar efter mall, som även du har fått. Det är bara tomt och innehållslöst pladder.

Redan i dag, så har vi ingen kontroll längre, det är därför vi har en toleransnivå på 0,9% av GMO – innehåll. Det går inte att använda 0% för att eländet redan är spritt.

Det går inte att låtsas att (bara lite) GMO, under försiktighets principer, som Caroline säger, är ofarligt! Natur och människa fungerar inte i disharmoni, skapat av GMO, så enkelt är det faktiskt!

Att förändra och modifiera arvsmassan genetiskt för att skapa någon specifik egenskap hos växt, djur mm. är ett mycket bra sätt att totalt fördärva vår natur, allt levande, till 100%.

Miljöpartiet är inte värt att kallas miljöparti. Vill man få stopp på vidare förstörelse av natur och människor och ge jorden en chans, så finns det inga förmildrande ursäkter. Det måste vara 100% STOPP!

Alla vet att Monsanto är ett av dessa företag som är mest djävulskt, så man kan ju citera, bara en av alla idiotiska idéer från detta företag, av Rune Lanestrand:

Monsanto söker patent på bröstmjölk

Monsanto flyttar ständigt fram sina positioner sedan man började patentera naturlig spannmål, soja, ris, vete m fl. och sedan genom genmanipulation tillförde olika egenskaper. Allt för att skaffa monopol och tvinga bönderna betala dyrt för utsäde.

Nu söker Monsanto Nestlé patent på bröstmjölk. Samtidigt som Monsanto, Dow Chemical med fl. GMO-företag forskar på att sätta in mänskliga gener i kor för att få fram en bröstmjölk som ska ersätta den naturliga.

GMO-företagens snuskiga verksamhet blir allt mer oetisk, motbjudande och riskfylld. För att skyddas sig mot kritik och skadestånd har Monsanto i USA lyckats lobba fram en lag som befriar företaget från allt ansvar.

The ”Monsanto Protection Act” som signerades av Barack Obama i april i år ger Monsanto juridisk immunitet mot all kritik och ekonomiska krav för skador som företaget orsakar.

Att det klassiskt amerikanska, att driva processer i domstol mot företag inte skall vara möjligt mot just Monsanto är en rättsröta utan dess like. GMO-jätten kan helt enkelt inte åtalas för allt det elände Monsanto’s GMO i grödor och livsmedel ställer till med.

Monsanto Protection Act visar vilket sluttande plan USA befinner sig på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen