Den känsliga frågan om cancer

Etablerade forskare och sjukvården negligerar alla studier och all vetenskap som stör läkemedelsindustrins monopol.

Medborgarna betalar ett skyhögt pris för denna ignorans.

Vi välkomnar professor Göran Sjöberg som gästkrönikör på Kostdemokrati.

Göran Sjöberg, en kort presentation:

Efter Bergsingenjörsexamen på KTH, doktorerade jag 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Jag har arbetat med forskning och utveckling på ABB och senare på Volvo Aero – nuvarande GKN Aerospace fram till 2013. 2004 blev jag utnämnd till Docent på Chalmers och 2005 till Adjungerad Professor och under 2015 är jag nu Gästprofessor.

Efter en allvarlig hjärtinfarkt 1999 tackade nej till en by-passoperation, all hjärtmedicin och ändrade jag istället kosten till en betydligt sundare än tidigare – ut med allt godis och margarin – men det var först 2009 då min hustru drabbades av allvarlig diabetes som vi båda gick över till väldigt strikt LCHF och med dramatiska hälsoförbättringar.

Jag har sedan 2009 ägnat mycket tid åt att studera kostens inverkan på hälsan, molekylär cellbiologi, medicinsk fysiologi och inte minst vetenskapsteori för att sätta mig in i och om möjligt kunna förstå hur det medicinska etablissemanget har kunnat bli så korrupt och hamna så långt från all naturvetenskap.

Skribent på doktor Annika Dahlqvists blogg

Professor Göran Sjöberg har sedan flera år varit en uppskattad skribent på doktor Annika Dahlqvists blogg och hans senaste inlägg om cancer har blivit mycket uppmärksammat, då han på ett analytiskt sätt sätter fingret på en för etablissemanget öm punkt.

Inlägget tillsammans med cirka tvåhundra kommentarer representerar en samlad kunskap, som uppenbarligen saknas inom den forskningsindustri som utvecklats kring cancer. Att resultatet trots miljardsatsningar på cancerforskning utebli kan helt enkelt bero på att den etablerade forskningen är på fel spår (som de ogärna lämnar så länge det är extremt lönsamt).

Ny kunskap stör cancerindustrin, som vill gå vidare i gamla lönsamma hjulspår, trots att dödligheten i cancer inte nämnvärt minskat på 20 år (enligt en rapport från Socialstyrelsen 2013).

Under samma tid har cancer utvecklas epidemiskt och idag får var tredje svensk cancer och snart varannan. Således lysande affärer för cancerindustrin (forskning- och läkemedelsindustrin), som inte verkar vilja rucka på ett lukrativt affärsupplägg. Tvärtom bekämpar de allt som hotar industrin. Ju fler som får cancer, desto mer lönsamt för den industri som lever på ohälsa.

Gissa vem som står för notan, både mänskligt och skattemässigt?

Den känsliga frågan om cancer

Krönika av professor Göran Sjöberg: Den känsliga frågan om cancer

Jag prenumererar på en intressant tidskrift som heter 2000-Talets Vetenskap. Den handlar ofta om alternativa behandlingar av våra vanliga sjukdomar och med tanke på att jag idag nästan helt förlorat min tidigare naiva syn på skolmedicinen som någon slags vetenskap blir alternativa behandlingar mer intressanta.

Men bland dessa intressanta alternativbehandlingar finns trots allt många som jag själv har väldigt svårt att tro på och som jag därför fortfarande uppfattar som rent kvacksalveri, tills motsatsen kan bevisas. Man måste heller inte tro på all alternativmedicin som råkar vara emot den moderna skolmedicinen för att man själv just förlorat tilltron till den senare.

Det gäller som vanligt att läsa på och bilda sig egna uppfattningar eller som Annika ständigt är inne på genom att prova på och se om man kanske mår bättre av någon ofarlig behandling, t.ex. LCHF, även om den kanske inte har bevisats ha någon effekt i ett aktuellt sjukdomsfall – den kan ju ha det trots allt.

Hela vår sjukvård genomsyras för övrigt enligt min uppfattning av ett väldigt avancerat kvacksalveri och på många olika plan. Detta kvacksalveri finns förvisso även inom alternativmedicinen, men förklädnaden är här inte lika avancerad.

Den verkligt intressanta delen av det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap (1/2015) var för mig en artikel som verkligen slog hål på min tidigare tilltro till den officiella synen att cancer orsakas av mutationer i cellkärnorna och mutationer, som då förvandlar normala celler till just cancerceller.

Cancer as a Metabolic Disease

Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet

Artikeln är skriven av Bengt Larsson och handlar om Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet, och hans bok ”Cancer as a Metabolic Disease” där Seyfried summerar argumenten mot den ’rådande ordningen’ inom cancerforskningen.

I artikeln nämns de i mina ögon rent geniala experiment som William Schaeffers forskningsgrupp vid University of Vermont genomförde redan för 25 år sedan.

De suveräna experiment som Schaeffer genomförde var att med hjälp av modern mikrobiologisk cellteknik byta ut cellkärnorna i friska celler mot cellkärnor från cancerceller.

Enligt gängse cancerteori borde dessa tidigare friska celler då förvandlats till cancerceller eftersom cancer enligt den officiella teorin beror på att DNA:t i just själva cellkärnan har muterat och med mutationer som förvandlat normala celler till cancerogena celler.

Men vad Schaeffer fann och som stred mot dessa gängse teorier var att de celler där cellkärnorna bytts ut mot kärnor från cancerceller inte hade förvandlades till cancerceller vilket han visade genom att implanterade dem i 68 möss. Endast hos en mus växte då en tumör.

För att bekräfta dessa kontroversiella upptäckter genomförde Schaeffer även det omvända experimentet genom att byta ut cellkärnorna i cancerceller mot cellkärnor från friska celler som då i logikens namn borde upphöra att vara cancerogena, med andra ord friska celler.

När han sedan implanterade dessa celler hos möss visade det sig att 97% av mössen utvecklade tumörer.

För mig är detta verkligen frågan om elegant forskning i sann naturvetenskaplig anda till skillnad mot de mesta jag kommit i kontakt med inom den medicinska forskningen.

Och det behöver knappast påpekas att etablissemanget här lagt på locket och skruvat till ordentligt eftersom själva fundamentet inom det etablerade cancerforskaretablissemanget nu slås i spillror genom dessa resultat.

Trots att Seyfrieds bok är osedvanligt dyr har jag nu ändå beställt den för att den verkar så oerhört intressant – det blir nog en mer djupgående krönika framöver kring detta tema när jag väl läst boken – den verkar vad jag förstår kräva en hel del av sin läsare.

Doktor Patrick Kingsley

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap finns för övrigt mer intressant att läsa om cancer och kostens betydelse och där den engelske läkaren Patrick Kingsley intervjuas.

Om man ska tro Patrick Kingsley skulle alla cancerceller dö inom tre månader om den som drabbats av cancer verkligen skulle äta en strikt ketogen kost, men han tror tyvärr inte att så många klarar av att göra detta.

Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker. Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret.

Patrick Kingsley’s syn på hur svårt vi människor verkligen har att ’sköta oss’, trots att vi närmar oss döden i cancer, stämmer för övrigt med min egen ’talibanska’ syn på kosten.

Det är faktiskt ruskigt svårt att hålla sig borta från alla kolhydrater och annat godis.

Vi läser ständigt om hur folk har lyckats återfå sin hälsa men att ett enda felsteg får dem att trilla tillbaka i kolhydratsträsket och sedan har enorma svårigheter att ta sig ur träsket igen. Det är rent mänskligt att folk därför mer än gärna försöker förneka sina beroenden, att andra har beroenden har de inga problem att inse, utan det är med sina egna de har problem.

Då försöker man istället hitta ’logiska’ argument för att få slippa att gå på den ’smala stigen’ trots att de innerst inne vet att deras hälsa skulle må väldigt bra av att göra det. Vi ju alla på något sätt svaga «i anden» men även den är enligt min mening rent fysiologisk – hur skulle den kunna vara något annat?

Göran Sjöberg

Professor. Jag har sedan 2009 ägnat mycket tid åt att studera kostens inverkan på hälsan, molekylär cellbiologi, medicinsk fysiologi och inte minst vetenskapsteori för att sätta mig in i och om möjligt kunna förstå hur det medicinska etablissemanget har kunnat bli så korrupt och hamna så långt från all naturvetenskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen