8 motioner inför Folkpartiets Landsmöte idag

Jag känner ett stort engagemang vad gäller folkhälsan, speciellt efter att tagit mig tid att grundligt sätta mig in i ämnet, efter att kritiskt ha granskat resultat, vetenskap och erfarenheter, som ju redan finns att ta del av.

Resultatet av denna genomgång är häpnadsväckande och slutsatsen är att hälso- och sjukvården lider av ett allvarligt systemfel. Och det är vi politiker som har ansvar att initiera de aktiviteter som måste till för att vända dagens destruktiva utveckling.

Det är väsentligt att vi kommer tillrätta med grundorsakerna till de folkhälsoproblem vi i nutid plågas av och som samhällsekonomin tyngs av (och som vi till stor del själva är orsaken till). Om ingen gör något så kommer både folkhälsan och sjukvården att relativt snart krascha, vilket drabbar alla samhällsmedborgare.

Jag har funnit att det finns genant enkla, billiga och väl grundade lösningar som skulle göra stor skillnad. Men denna kunskap och erfarenhet används inte, vilket är häpnadsväckande och anmärkningsvärt. Här går det att lära mycket av industrin, som helt enkelt inte har råd med grundläggande systemfel, inte ens på kort sikt.

Det gäller att se problemen och lösningarna, och ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som vi redan har. Men istället för att upplysa läkare och patienter om möjligheter, så bortförklaras dessa.

Politiker väljs av folket för att sköta dessa frågor på bästa sätt och erfarenheter visar nu att det inte duger att överlämna dessa frågor till ”auktoriteter”, utan man måste själv grundligt sätta sig in i de ämnen man ansvarar för. Det är politiker som finansierar hälso- och vården med skattemedel och det är politiker som är ytterst ansvariga för resultatet.

Således politiska frågor och ett politiskt ansvar, varför jag skrivit åtta motioner inför Folkpartiets Landsmöte som börjar idag torsdag. Se nedan.

8 motioner

Inför Folkpartiets Landsmöte i Västerås 14-17/11 har jag som sagt skrivit åtta motioner som jag även skickat till massmedia (SVT och de större tidningarna), med text enligt nedan, som jag hoppas publiceras.

Skickat till media

Politiskt ansvarstagande

Ökningen av övervikt, fetma och diabetes typ 2 är katastrofal.

Svensk (och internationell) sjukvård håller på att kollapsa.

Allt fler drabbas av kroniska livshotande sjukdomar, sjukvårdsköerna växer lavinartat och vårdinrättningarna går på knäna. Senaste året har köerna inom Västra Götalandsregionen fördubblats till ÖVER 10.000 PERSONER!

Samtidigt fortsätter ansvariga partier eller politiker att hänvisa till ”experter” och ”myndigheter” vars råd och behandlingar i alldeles för många fall endast fördröjer en säker förtida död med några år.

Skattepengarna ska läggas där de gör störst nytta, dvs. hos de produktivaste enheterna och inte hos de enheter med längst köer. Varför efterfrågas inte bättre behandlingsresultat?

Långt över 50 MILJARDER KRONOR kan enkelt frigöras VARJE ÅR om vi undviker ineffektiva behandlingar eller direkta felbehandlingar och gör rätt från början. Och dessutom återfår patienterna sin hälsa snabbare.

Hur svårt kan det vara att göra en enkel läkemedelsgenomgång?

Hur svårt kan det vara att ta fram fungerande IT-system? (lär av industrin!)

Hur svårt kan det vara att uppmana hundratusentals sockersjuka diabetiker att sluta äta det dem inte tål, dvs. socker/stärkelse/kolhydrater bara för att nämna ett exempel.

Fortsätter det så här så kommer snart varenda invånare i Sverige knapra piller mot både det ena och det andra, men ändå inte uppnå optimal hälsa. Detta är inte klokt!

Med vänlig hälsning
Marcus Claesson (FP)
Kommunalråd, Mölndal
Landsmötesombud, Folkpartiet i Bohuslän
Riksdagskandidat i valet 2014
(Västra Götalands läns västra valkrets)

Bilaga: 8 motioner

En tillbakablick

Mölndals kommun

Jag lade en motion till Kommunfullmäktige i Mölndals Stad 2012-04-25 om att utvidga elevernas valfriheten på Mölndals skolor, vad gäller mjölk och matfett. Eleverna bör även erbjudas standardmjölk (eller åtminstone mellanmjölk) samt Bregott (eller smör), som alternativ till lättmjölk och lättmargarin. Då kan eleverna själva välja.

Motionen gick igenom och från och med januari 2014 kan de elever som så önskar även välja mellanmjölk eller Bregott.

Blir det dyrare?

Ja, det blir det – om man tittar på kilopriset. Men om det gäller att enbart fylla magen så är kranvatten allra billigast. Inblandat vatten i margarin blir dyrare, det krävs också emulgeringsmedel (för att fettet ska blanda sig med vatten) och konserveringsmedel (för att inte den vattenstinna blandningen ska mögla).

Om man istället tittar på energiinnehållet så skulle Mölndals kommun kunna spara nästan en miljon kronor per år om alla barn gick över till standardmjölk och Bregott. Nu blir dock besparingen något lägre med mellanmjölk, men dock en klar besparing (se kalkyl).

Framför allt får eleverna möjlighet att välja en mer energirik mat så att de orkar med skoldagen, utan energibrist och hunger. Vad gäller margarin med industriellt framställda onaturliga fetter (för kroppen okända fetter), är de långsiktiga hälsoriskerna inte utredda.

Således ett nationellt riskprojekt att påtvinga alla Sveriges skolbarn lättmargarin. Och det blir dyrare. Och det ger eleverna en lägre energinivå, vilket innebär sämre förutsättningar att på ett kreativt sätt kunna följa undervisningen och lära.

Så varför?

Mina motioner inför Folkpartiets Landsmöte

Översikt – motioner i alfabetisk ordning (se även nedan):

Akutsjukvården måste ha omedelbar tillgång till patientens hela sjukvårdshistoria.

Förslag till landsmötesbeslut:

Akutsjukvården måste ha omedelbar tillgång till patientens hela sjukvårdshistoria.

Motivering

Det är nu år 2013 och vi lever tydligen i IT-samhället. Tyvärr hänger inte alla med. Svensk akutsjukvård befinner sig fortfarande till delar i tidsåldern före antiken och papyrusets intåg. Det kan inte vara menat att anhöriga ska tvingas agera detektiver för att tillsammans med förbryllade läkare försöka gissa vad som kan ha hänt en medvetslös patient som håller på att dö.

Vad kan vara enklare att ordna än att säkerställa akutläkares tillgång till patientens totala sjukvårdshistoria och samtliga förskrivna läkemedel genom en slagning på personnummer i en samlad digital och sökbar databas?

Verkställ!

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna (PDF):

Inför obligatorisk läkemedelsgenomgång innan förskrivning av ytterligare ett läkemedel.

Förslag till landsmötesbeslut:

Inför obligatorisk läkemedelsgenomgång innan förskrivning av ytterligare ett läkemedel.

Motivering

Varje läkemedel belastar kroppens organ på ett onaturligt sätt och ger biverkningar – stora eller små. De små och smygande biverkningarna kan vara väl så farliga på sikt som de stora som upptäcks omedelbart.

Tyvärr verkar det som att en större del av invånarna i Sverige nästan dagligen tar läkemedel för att behandla symptom och mätvärden, istället för att rekommenderas förebyggande och livsförlängande beteendeförändringar som dessutom gör att man mår mycket bättre.

Trots ovanstående saknas rutiner för att undvika läkemedelsförgiftning. Allt för ofta upptäcks i efterhand att patienten har fått ett nytt läkemedel förskrivet som står i konflikt med tidigare förskrivna läkemedel.

Utöver mänskligt lidande är det dessutom dyrt för samhället. Varje felbehandling följs av minst en korrigerande behandling.

Tänk om, gör om, gör rätt – från början. Inför obligatorisk läkemedelsgenomgång innan förskrivning av ytterligare ett läkemedel.

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna (PDF):

Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten.

Förslag till landsmötesbeslut:

Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten.

Motivering

Läs följande artikel med tillhörande 416 kommentarer i Dagens Medicin, daterad 2009-04-08:

http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten

Kommentar överflödig.

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna:

Ordinera lågkolhydratkost före viktoperation.

Förslag till landsmötesbeslut:

Ordinera lågkolhydratkost före viktoperation.

Motivering

Gastrisk bypass (GBP) är det vanligaste operativa ingreppet numer där magsäcken förminskas för att patienten ska gå ner i vikt. Vid gastrisk bypass kopplas magsäcken bort, så maten inte passerar den.

Istället kopplas tunntarmen direkt till en liten ficka strax efter matstrupen och tolvfingertarmen kopplas in längre ned på tunntarmen.

Enligt Socialstyrelsens databas genomfördes år 2011 nästan 6.000 operationer och antalet ökar kraftigt för varje år. Överlevnaden direkt efter operation och månader därefter är hög. Däremot följs inte patienterna upp vilket gör att ingen har en samlad bild över hur många som lever eller hur de mår, t.ex. fem år efter ingreppet.

De som genomgått en gastrisk bypass måste ändra sina levnadsvanor med mindre matportioner och ofta ta kosttillskott resten av livet. Kända bieffekter är illamående och kräkningar då maten tuggats för dåligt . Dumpning yttrar sig genom yrsel, kallsvettningar och ökad hjärtfrekvens då maten kommit ner i tunntarmen för fort.

Innan patienter lägger sig under kniven och genomgår en omfattande och oåterkallelig operation med risk för livslånga bieffekter, borde mindre ingripande behandlingsmetoder med bevisad effekt prövas först.

I början av 2008 fastslog Socialstyrelsen att lågkolhydratkost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet vid behandling av övervikt eller diabetes typ 2, efter hela två års utredande.

Men om det nu finns en metod som kan fungera för många istället för en irreversibel operation – varför prövar vi inte den då först? Ordinera lågkolhydratkost före viktoperation.

Referenser:

  • Socialstyrelsens utslag – Ärende avseende kostrådgivning till patienter med diabetes typ 2 och/eller övervikt, 2005-12-06 — 2008-01-16.
  • Socialstyrelsens databas över operationer i sluten vård, behandling JDF10, JDF11.
  • Gastric Bypass, 2013-03-13, Wikipedia.

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna:

Studera HAMLET och bota cancer.

Förslag till landsmötesbeslut:

Öka stödet till HAMLET-forskningen och bota cancer.

Motivering

Att vara eller att inte vara – det är frågan. Genom att studera HAMLET, dvs. Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells, som upptäcktes på mitten av 90-talet i letandet efter naturliga antibiotika i modersmjölk, skulle kring 40 olika cancertyper kunna behandlas med avsevärt större framgång än idag.

Vid försöken dog celler från cancertumörer. Till skillnad från behandling med strålning och cellgift dödades tumörcellerna selektivt, utan att omkringliggande frisk vävnad skadades. Klinisk forskning inleddes inte förrän i början av 2000-talet. Haken är att nu är det 2013. Varför tar det sådan tid?

Skjut till mer resurser och öka tempot!

Referenser:

  • Bröstmjölk dödar cancerceller, 2006-12-04, Sveriges Radio P4.
  • Ämnen i bröstmjölk dödar cancerceller, 2010-03-12, Sveriges Radio.
  • HAMLET (protein complex), 2012-06-18, Wikipedia.
  • Det cancerdödande proteinet HAMLET, 2012-12-26, Lunds universitet.
  • Alpha-lactalbumin, 2013-03-01, Wikipedia.

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna:

Symbolmärk beroendeframkallande läkemedel.

Förslag till landsmötesbeslut:

Symbolmärk beroendeframkallande läkemedel.

Motivering

Varje läkemedel belastar kroppens organ på ett onaturligt sätt och ger biverkningar – stora eller små. De små och smygande biverkningarna kan vara väl så farliga på sikt som de stora, som upptäcks omedelbart.

Tyvärr verkar det som att en större del av Sveriges invånare nästan dagligen tar läkemedel för att behandla symptom och mätvärden, istället för att rekommenderas förebyggande och livsförlängande beteendeförändringar som får en att må mycket bättre och till och med kanske bli frisk på sikt – eller i alla fall symptomfri.

Trots ovanstående kan det ibland vara motiverat med läkemedel. Viktigt är då att börja med varianten som troligen kommer ge minst biverkningar i förhållande till förväntad effekt, och därefter pröva sig fram.

Utbudet av läkemedel är en snårig djungel som för varje dag blir allt tätare och större.

Tyvärr avskaffades varningstriangelmärkningen 30 juni 2007 med stöd av Läkemedelsverkets märkliga motivering att kännedomen var låg (? – hela 75%, dvs. tre av fyra!) och att varje patient reagerar olika på läkemedel (? – ja såklart, därför grupperas läkemedlets kända biverkningar i flera olika ”vanlighetsgrupper” på bipacksedeln).

Långt ifrån alla läser mikrotexten på bipacksedeln. Därför borde varje beroendeframkallande läkemedel också symbolmärkas. Ofta finns det mindre beroendeframkallande läkemedel att börja behandlingen med.

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna:

Vitamin D3-berika Sveriges invånare för oanade positiva folkhälsoeffekter.

Förslag till landsmötesbeslut:

Vitamin D3-berika Sveriges invånare för oanade positiva folkhälsoeffekter.

Motivering

Studie efter studie visar att allt större del av jordens befolkning lider brist på fettlösliga prohormoner Vitamin D.

D-vitamin reglerar balansen mellan kalcium och fosfat i blodet och brist kopplas samman med maligniteter och ökad tumörrisk överlag, cancer (bröst, tjocktarm, ändtarm, livmoder, äggstockar, prostata, lymfom, kolon), insulinresistens, diabetes typ 1 och 2, osteoporos (benskörhet/urkalkning), rakit/osteomalaci, immunsjukdomar, inflammationer, infektioner, neuropsykiatriska tillstånd, depressioner (säsong, utmattning), kardiovaskulära sjukdomar, övervikt, hypertoni, hjärtinfarkt, stroke, metabolt syndrom och ateroskleros (åderförfettning/åderförkalkning), artros, myopati med specifik atrofi, muskelförlust, non-Hodgkin-lymfom, MS (multipel skleros), reumatoid artrit, psoriasis, tuberkulos, influensa, tandlossning, gingivit (tandköttsinflammation), Parkinson, Alzheimer, nedstämdhet, kroniskt trötthetssyndrom, irritabilitet, schizofreni, muskuloskelettala symtom, ADHD, sömnapnéer, IBS (irriterad tarm syndrom), prostatahyperplasi, kronisk urtikaria samt glaukom.

Bästa källan för vitamin D är solljusets UVB-strålning mitt på dagen under sommarhalvåret mot bar ljus hud. På ca 30 minuter omvandlas kolesterol, i huvudsak det kroppsegna men också det tillförda via kosten, i huden till vitamin D upp till 10.000 IE. Därefter är kroppens lager fulla och nybildningen upphör. Som jämförelse kan nämnas att ett glas berikad lättmjölk endast ger 28 IE. D-vitaminproduktionen varierar med latitud, årstid, väderlek, livsstil och hudfärg. Dessutom avtar tyvärr kroppens förmåga att bilda vitamin D med stigande ålder.

Allt fler av oss lever inomhus allt större delar av året. Till det kommer att vi bosätter oss på platser där vi inte ens hade överlevt utan teknikens utveckling, t.ex. i arktiska Sverige. Dessutom skyddar vi oss mot solljuset av rädsla för hudcancer. Genom mat, t.ex. fisk och ägg, kan vi tyvärr endast kompensera för delar av den produktion som normalt sker i huden. Därför bör insatser göras för att återställa den naturliga tillgången på vitamin D (ca 125 nmol/l) genom 10-dubblad berikning i några produkter.

Dagens ynkliga berikning enligt krav från Svenska Livsmedelsverket (SLV) i t.ex. lättmjölk och industriellt framställt växtslem så som margarin, är nästan försumbara.

Tilläggas bör att kroppens upptag av vitamin D3 är mycket effektivare än upptaget av vitamin D2. Vitamin D är i princip omöjligt att överdosera. Endast vid MYCKET höga och kontinuerliga doser (10.000 IE/dag under lång tid) har bieffekter uppstått.

Referenser:

  • Mats Humble, överläkare, akutpsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
  • Läkartidningen nr 11, 2007-03-14

Marcus Claesson (FP)

Motion till landsmöte 2013 för Folkpartiet Liberalerna:

Ökningen av övervikt, fetma och Diabetes typ 2 är katastrofal!

Förslag till landsmötesbeslut:

Vetenskapen som sägs stödja kostråden måste gås igenom från grunden för att se om inte förhastade slutsatser har dragits från studierna.

Motivering

Det finns nu fler överviktiga människor än normalviktiga. Alltså är det normala att vara överviktig. Till detta kommer den katastrofala ökningen av Diabetes typ 2 (f d sockersjuka, f d åldersdiabetes) runt om i världen.

Bara i Sverige är antalet personer med diabetes eller förstadier till diabetes är nu över 1 miljon! Detta är upprörande! Hur har vi hamnat här?

Brist på motion får jag ofta som svar, men den energi som omsätts under t.ex. en timmes aktivitet motsvarar bara en bråkdel av kroppens basala energibehov. Och den som motionerar äter dessutom mer.

Jag ser ingen annan förklaring än att de kostråd som har förespråkats de senaste decennierna måste vara felaktiga. Maten vi rekommenderas att äta innehåller för mycket energi i förhållande till mättnad.

Vetenskapen som sägs stödja kostråden måste gås igenom från grunden för att se om inte förhastade slutsatser har dragits från studierna.

Marcus Claesson (FP)

AVSLUTNINGSVIS

Varje barn måste kunna äta och hålla sig mätt på skollunchen

Motionen till Kommunfullmäktige i Mölndals Stad 2012-04-25.

Bakgrund

För att varje barn ska orka en hel dag i skolan måste lunchen vara både god och energirik. Nya skollagen (årskurs 1-9) säger också att näringsriktiga skolmåltider ska erbjudas utan kostnad.

Haken är att det endast serverar nyckelhålsmärkta mjölkprodukter, ost och charkuterivaror i många av Sveriges skolor på Livsmedelsverkets rekommendation att max 10 energiprocent ska komma från mättat fett.

Rekommendationen baserar sig troligtvis på U.S. Dietary Goals från 1977. Inga vetenskapliga studier har dock vare sig förr eller senare kunnat motivera den andelen.

Tvärtom visar nyare och kvalitetssäkrade forskningsresultat (WHI 2006, WHO 2009) att naturligt mättat fett inte är skadligt, till skillnad från kolhydraterna som ifrågasätts alltmer.

Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i skola och förskola” är omstridda vad gäller användningen av endast nyckelhålsmärkta produkter. Allt fler föräldrar och elever protesterar mot att det endast serveras lättprodukter.

Forskare rapporterar att fett är hälsosamt och att kolhydrater leder till övervikt. De senaste 20 åren har diabetes tredubblats och övervikt/fetma fördubblats. Detta går inte att förklara bort med enbart brist på motion. Många saker är alltså allvarligt i obalans och kosten har sin beskärda del.

Magra produkter innehåller mindre energi och ofta mer vatten. Det har fått till följd att alltför många elever inte känner sig mätta utan tar större (förutsatt att de tycker att det är gott) och ensidigare matportioner än vad som är tänkt. Grönsakerna väljs bort. Trots detta kommer hungern snart tillbaka igen och då är det utbudet i elevcaféet eller i närmaste kiosk som gäller. Detta kan inte ha varit Livsmedelsverkets avsikt.

Yrkanden: Mölndals skolor, förskolor och gymnasier ska fortsätta följa Livsmedelsverkets rekommendationer, med tillägget att erbjuda standardmjölk, standardfil samt bredbart smör som alternativ, så att varje barn kan göra sitt val, äta och hålla sig mätt.

Föräldrar i Mölndal ska på enklast tänkbara sätt, t.ex. via en applikation/tillägg i smart mobil, kunna ta del av kommande veckas skolluncher, för att kunna planera näringsriktiga, men framförallt goda och variationsrika måltider också utanför skoltid.

Varje grundskola och gymnasie ska ha väl fungerande matråd med ändamålsenlig sammansättning och återkommande träffar, där elever och skolmåltidsansvariga kan föra konstruktiv dialog om hur kvaliteten på stadens måltider löpande kan förbättras..

Marcus Claesson (FP), kommunalråd
Kommunfullmäktigeledamot
Mölndals Stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen