”Varningarna fanns där före vaccineringen”

00:36, 3 december 2013 in bröstmjöl, Uncategorized by SCOOP

.

Folket-grundluratDet står nu klart att både tjänstemän och
ALLA politiker var informerade om att det
var stor risk för neurologiska skador. Då
det fanns en KU-, JK- och JO-anmälan.

Självklart ska alla som tagit vaccin och
sedan drabbats av narkolepsi ersättas.

De blev ju lurade av dem de litade på!

JK-anmälanKlicka för att läsa anmälan … PDF

ζ

Skarp kritik mot myndigheternas agerande

Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, är starkt kritisk till myndigheternas agerande.

Läs hans artikel i SvD 27 november 2013 nedan.


.

Tore-Schersten.
”Varningarna fanns där FÖRE vaccineringen”

Riskerna för neurologiska skador vid vaccinering med svininfluensavaccinet. Pandemrix var kända innan massvaccineringen.

Det säger Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, som är kritisk till myndigheternas agerande.

”Det är förfärligt med varje enskild människa som drabbats,
på ett sätt som ingen kunde förutse.”

Det sade socialminister Göran Hägglund (KD) i söndagens SvD om dem som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.Men riskerna med vaccinet var kända redan innan massvaccineringen.

Det säger Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset och tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd, samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Tore Scherstén har suttit med i amerikanska livsmedelsverket FDA:s kommittéer, och gör det delvis fortfarande. Det var via FDA (U S Food and Drug Administration) han fick de första indikationerna på att Pandemrix inte var riskfritt.

– Jag fick veta att vaccinet var förbjudet i USA eftersom det hade svåra biverkningar på grund av framför allt tillsatsämnena. Det var en erfarenhet man hade fått från Gulfkriget då amerikanska soldater vaccinerats mot anthrax (även känt som mjältbrand).

Därefter fick Tore Scherstén reda på att den tyska regeringen beslutat att regeringsledamöterna, militären och utlandsbaserade tjänstemän inte skulle vaccineras med Pandemrix, utan med ett annat vaccin utan samma tillsatta adjuvans (vaccinförstärkare).

ζ

DER-SPIEGEL

När Der Speigel avslöjade uppgifterna blev det enligt Scherstén ramaskri i Tyskland.

Enligt en undersökning som publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal).sa därefter enbart 12 procent att de hade för avsikt att vaccinera sig mot svininfluensan.

ζ

“Endast 12 % ville vaccinera sig efter
att ha blivit informerade om riskerna,
som mörkades för svenska folket”

ζ

The-New-York-Times

kände-man-inte-till-dettaÄven New York Times skrev om farhågorna inför en vaccinering.

Tore Scherstén skrev även själv två artiklar i svenska medier.

– Alla dessa varningssignaler – inte en utan många – kom innan vaccinationerna startade och talade för risken för neurologiska åkommor. Dels narkolepsi, men även den mer allvarliga sjukdomen Guillain Barrés syndrom, säger Tore Scherstén.

– Kände man inte till detta på myndighetsnivå är det i sig en skandal.

Men vaccinet var redan inköpt och svenska myndigheter hade undertecknat ett kontrakt som frånsade vaccinföretaget allt ansvar för eventuella biverkningar. I fjol avslöjade också SvD att smittskyddsexperter var tveksamma till en massvaccinering, men att Sverige var politiskt fastlåst att gå vidare.

Enligt Tore Scherstén var det också känt att det kan dröja innan symptomen uppträder och upptäcks vid neurologiska förändringar. Att så många drabbade nu nekas ersättning för att symptomen upptäckts för sent kallar han anmärkningsvärt.

Fakta-345-anmälningar.
Källa … SvD 27 november 2013 … PressDisplay

Läs även … DAGENS Samhälle … Citat:

Hälso- och sjukvårdslagens godtycke slår mot patienter

”Socialstyrelsen använder det godtyckliga begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» för att angripa sjukvårdspersonal, frånta dem deras legitimationer och förhindra att patienter får del av framgångsrika behandlingsmetoder som används i andra EU-länder.”

ζ

Kommentar

titanic

Dagens ”Titanic”,

där ”auktoriteter” negligerar alla varningar, och bara kör på, med full fart.

Det ståtliga och ”osänkbara” fartyget Titanic sjönk 1912 och cirka 1500 passagerare miste livet för att befälet på kommandobryggan negligerade varningarna om isberg och körde på med full fart för att sätta hastighetsrekord. Man var ju ”osänkbar”.

isbergNu upprepades detta vansinne och med på denna resa var hela Sveriges befolkning, där i stort sett alla uppmanades att spruta in ett experimentvaccin för att man tecknat ett köpavtal och för att man ville använda vaccinet som man tvingades köpa in. För övrigt en anmärkningsvärd upphandling i miljardklassen, där man fullständigt vek sig för producenternas krav (var det praktikanter som schabblade bort sig?).

De ansvariga negligerade fullständigt varningarna och konsekvenserna vet vi ännu inte, mer än att nästan 400 barn och ungdomar fått sina liv förstörda på grund av narkolepsi (vilket sannolikt är toppen på ett isberg). Vad händer om tio eller tjugo år vad gäller cancer, demens, ….? Det är det ingen som vet.

Även smärre neurologiska skador gör att vi tappar konkurrenskraft i fighten om morgondagens kunskapsjobb. Ett sjukt folk som dignar under höga sjukvårdskostnader kan inte upprätthålla välfärden och om vi också beaktar att allt fler blir ålderspensionärer, då går inte ekvationen ihop.

Mellan  2006 och 2020 ÖKAR antalet ålderspensionärer med i snitt 640 per vecka, 14 fulla bussar med pensionärer varje vecka under 14 års tid, som med all rätt förväntar sig en värdig vård, omsorg och en hygglig pension.

Men vem ska stå för notan om vi sänker barn, ungdomar och den arbetsföra befolkningen med ett verkningslöst vaccin, och för detta betalar ett par miljarder skattekronor? Ju mer man gräver i denna skandal, ju tokigare blir det .

Jumping jack manufacture owner Vogt tests handmade jumping jack in OberammergauVi är kapade!

De som orsakade detta haveri i Sverige sitter fortfarande kvar på ”kommandobryggan” och inget ansvar har utkrävts. De tycker själva att de inte gjort något fel och ansvariga politiker duckar som vanligt. Och de som anmäler narkolepsi efter åtta månader (godtyckligt satt tidsgräns) nekas idag ersättning! Här råder godtyckets lag och inkompetensen verkar vara total. I Norge erkänns att det inte går att sätta en absolut tidsgräns, vilket de inte heller gjort.

Alla som tagit vaccinsprutan och som drabbas av narkolepsi ska självfallet ersättas, såvida inte motparten kan bevisa att något annat orsakat sjukdomen. Bevisbördan måste ligga på myndigheterna som startat och finansierat vaccinationskampanjen!

En ansvarskännande medborgare vid namn Leif Arnold såg riskerna och agerade resolut genom att sammanställa ett vetenskapligt underlag som presenterades i ett pressmeddelande, där det påpekades att det var stor risk för allvarliga biverkningar, plus en KU-, en JK- och en JO-anmälan. Bilagt dessa anmälningar var som sagt en omfattande vetenskaplig dokumentation, vilket innebär att ALLA tjänstemän och ALLA politiker var informerade om risken för neurologiska skador.

Oansvariga tjänstemän lekar med vår livskvalitet. I värsta fall kunde detta resulterat i att miljoner svenskar hade slagits ut – för gott. Denna högst realistiska risk insåg medborgarna Leif Arnold och han gjorde en heroisk insats i ett försök att stoppa ett experiment som kunde slutat med nationell katastrof.

Men hur stoppar man en ”supertanker” styrd av ekonomiska särintressen och ”auktoriteter”, som rusar mot grund?

Svar: Endast en massiv och kunnig opinion klarar det. Även politikerna verkar vara maktlösa utan massivt stöd av folket.

JK-anmälan(klicka här… för att läsa anmälan)

Trots denna tydliga sakliga information valde alla ansvariga tjänstemän och ALLA politiker att blunda för varningarna och de valde också att inte informera folket, innan de körde över mer än fem miljoner medborgare. Nu sker en upprepning med HPV-vaccinet.

Lär vi oss aldrig?

ζ

HPV – experimentvaccinet som nu drabbar 400.000 flickor i Sverige

arg-farmor

HPV-vaccin verkar ha den bieffekten att äggstockarna riskerar att förstöras på 400.000 svenska flickor, vilket borde få taket att lyfta sig hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som bryr sig! Det är stor risk att vi står inför ännu en vaccinskandal, med narkolepsi i färskt minne. Och vad som händer efter 10 – 20 – 50 år efter dessa experimentvacciner, det är det ingen som vet.

Majoriteten av svenska folket låter sig luras av auktoriteter som de borde kunna lita på. Och även denna gång drabbas våra barn.

ζ

Vem ska vi lita på i fortsättningen?

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Avslutningsvis

Om vi inte vill gå under måste vi ta befälet över våra egna liv och vår egen hälsa. Det går illa om vi enbart förlitar oss på den bristande kompetens och insikt som bevisligen råder inom våra myndigheter.

Vad göra?

Vi röstar helt enkelt bort politiker (partier) som saknar egen kunskap, insikter och analysförmåga. Vi har inte råd med politiker som bara lutar sig mot ”auktoriteter” (som mest verkar vinnlägga sig om att vara industrin till lags) eller så begriper de inte bättre än så.

I nästa val röstar vi på sunda politiker som tar befälet över sjukvården.

Citat:

Uffe-Ravnskov-funderarUffe Ravnskov, med. dr., docent

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa.
Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,
själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra
vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber
auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

ζ

OBS. Se även (klicka på löpsedeln nedan)

Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!
.