”Varningarna fanns där före vaccineringen”

.

Folket-grundluratDet står nu klart att både tjänstemän och
ALLA politiker var informerade om att det
var stor risk för neurologiska skador. Då
det fanns en KU-, JK- och JO-anmälan.

Självklart ska alla som tagit vaccin och
sedan drabbats av narkolepsi ersättas.

De blev ju lurade av dem de litade på!

JK-anmälanKlicka för att läsa anmälan … PDF

ζ

Skarp kritik mot myndigheternas agerande

Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, är starkt kritisk till myndigheternas agerande.

Läs hans artikel i SvD 27 november 2013 nedan.


.

Tore-Schersten.
”Varningarna fanns där FÖRE vaccineringen”

Riskerna för neurologiska skador vid vaccinering med svininfluensavaccinet. Pandemrix var kända innan massvaccineringen.

Det säger Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, som är kritisk till myndigheternas agerande.

”Det är förfärligt med varje enskild människa som drabbats,
på ett sätt som ingen kunde förutse.”

Det sade socialminister Göran Hägglund (KD) i söndagens SvD om dem som drabbats av narkolepsi efter svininfluensavaccineringen.Men riskerna med vaccinet var kända redan innan massvaccineringen.

Det säger Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset och tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd, samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Tore Scherstén har suttit med i amerikanska livsmedelsverket FDA:s kommittéer, och gör det delvis fortfarande. Det var via FDA (U S Food and Drug Administration) han fick de första indikationerna på att Pandemrix inte var riskfritt.

– Jag fick veta att vaccinet var förbjudet i USA eftersom det hade svåra biverkningar på grund av framför allt tillsatsämnena. Det var en erfarenhet man hade fått från Gulfkriget då amerikanska soldater vaccinerats mot anthrax (även känt som mjältbrand).

Därefter fick Tore Scherstén reda på att den tyska regeringen beslutat att regeringsledamöterna, militären och utlandsbaserade tjänstemän inte skulle vaccineras med Pandemrix, utan med ett annat vaccin utan samma tillsatta adjuvans (vaccinförstärkare).

ζ

DER-SPIEGEL

När Der Speigel avslöjade uppgifterna blev det enligt Scherstén ramaskri i Tyskland.

Enligt en undersökning som publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMJ (British Medical Journal).sa därefter enbart 12 procent att de hade för avsikt att vaccinera sig mot svininfluensan.

ζ

“Endast 12 % ville vaccinera sig efter
att ha blivit informerade om riskerna,
som mörkades för svenska folket”

ζ

The-New-York-Times

kände-man-inte-till-dettaÄven New York Times skrev om farhågorna inför en vaccinering.

Tore Scherstén skrev även själv två artiklar i svenska medier.

– Alla dessa varningssignaler – inte en utan många – kom innan vaccinationerna startade och talade för risken för neurologiska åkommor. Dels narkolepsi, men även den mer allvarliga sjukdomen Guillain Barrés syndrom, säger Tore Scherstén.

– Kände man inte till detta på myndighetsnivå är det i sig en skandal.

Men vaccinet var redan inköpt och svenska myndigheter hade undertecknat ett kontrakt som frånsade vaccinföretaget allt ansvar för eventuella biverkningar. I fjol avslöjade också SvD att smittskyddsexperter var tveksamma till en massvaccinering, men att Sverige var politiskt fastlåst att gå vidare.

Enligt Tore Scherstén var det också känt att det kan dröja innan symptomen uppträder och upptäcks vid neurologiska förändringar. Att så många drabbade nu nekas ersättning för att symptomen upptäckts för sent kallar han anmärkningsvärt.

Fakta-345-anmälningar.
Källa … SvD 27 november 2013 … PressDisplay

Läs även … DAGENS Samhälle … Citat:

Hälso- och sjukvårdslagens godtycke slår mot patienter

”Socialstyrelsen använder det godtyckliga begreppet «vetenskap och beprövad erfarenhet» för att angripa sjukvårdspersonal, frånta dem deras legitimationer och förhindra att patienter får del av framgångsrika behandlingsmetoder som används i andra EU-länder.”

ζ

Kommentar

titanic

Dagens ”Titanic”,

där ”auktoriteter” negligerar alla varningar, och bara kör på, med full fart.

Det ståtliga och ”osänkbara” fartyget Titanic sjönk 1912 och cirka 1500 passagerare miste livet för att befälet på kommandobryggan negligerade varningarna om isberg och körde på med full fart för att sätta hastighetsrekord. Man var ju ”osänkbar”.

isbergNu upprepades detta vansinne och med på denna resa var hela Sveriges befolkning, där i stort sett alla uppmanades att spruta in ett experimentvaccin för att man tecknat ett köpavtal och för att man ville använda vaccinet som man tvingades köpa in. För övrigt en anmärkningsvärd upphandling i miljardklassen, där man fullständigt vek sig för producenternas krav (var det praktikanter som schabblade bort sig?).

De ansvariga negligerade fullständigt varningarna och konsekvenserna vet vi ännu inte, mer än att nästan 400 barn och ungdomar fått sina liv förstörda på grund av narkolepsi (vilket sannolikt är toppen på ett isberg). Vad händer om tio eller tjugo år vad gäller cancer, demens, ….? Det är det ingen som vet.

Även smärre neurologiska skador gör att vi tappar konkurrenskraft i fighten om morgondagens kunskapsjobb. Ett sjukt folk som dignar under höga sjukvårdskostnader kan inte upprätthålla välfärden och om vi också beaktar att allt fler blir ålderspensionärer, då går inte ekvationen ihop.

Mellan  2006 och 2020 ÖKAR antalet ålderspensionärer med i snitt 640 per vecka, 14 fulla bussar med pensionärer varje vecka under 14 års tid, som med all rätt förväntar sig en värdig vård, omsorg och en hygglig pension.

Men vem ska stå för notan om vi sänker barn, ungdomar och den arbetsföra befolkningen med ett verkningslöst vaccin, och för detta betalar ett par miljarder skattekronor? Ju mer man gräver i denna skandal, ju tokigare blir det .

Jumping jack manufacture owner Vogt tests handmade jumping jack in OberammergauVi är kapade!

De som orsakade detta haveri i Sverige sitter fortfarande kvar på ”kommandobryggan” och inget ansvar har utkrävts. De tycker själva att de inte gjort något fel och ansvariga politiker duckar som vanligt. Och de som anmäler narkolepsi efter åtta månader (godtyckligt satt tidsgräns) nekas idag ersättning! Här råder godtyckets lag och inkompetensen verkar vara total. I Norge erkänns att det inte går att sätta en absolut tidsgräns, vilket de inte heller gjort.

Alla som tagit vaccinsprutan och som drabbas av narkolepsi ska självfallet ersättas, såvida inte motparten kan bevisa att något annat orsakat sjukdomen. Bevisbördan måste ligga på myndigheterna som startat och finansierat vaccinationskampanjen!

En ansvarskännande medborgare vid namn Leif Arnold såg riskerna och agerade resolut genom att sammanställa ett vetenskapligt underlag som presenterades i ett pressmeddelande, där det påpekades att det var stor risk för allvarliga biverkningar, plus en KU-, en JK- och en JO-anmälan. Bilagt dessa anmälningar var som sagt en omfattande vetenskaplig dokumentation, vilket innebär att ALLA tjänstemän och ALLA politiker var informerade om risken för neurologiska skador.

Oansvariga tjänstemän lekar med vår livskvalitet. I värsta fall kunde detta resulterat i att miljoner svenskar hade slagits ut – för gott. Denna högst realistiska risk insåg medborgarna Leif Arnold och han gjorde en heroisk insats i ett försök att stoppa ett experiment som kunde slutat med nationell katastrof.

Men hur stoppar man en ”supertanker” styrd av ekonomiska särintressen och ”auktoriteter”, som rusar mot grund?

Svar: Endast en massiv och kunnig opinion klarar det. Även politikerna verkar vara maktlösa utan massivt stöd av folket.

JK-anmälan(klicka här… för att läsa anmälan)

Trots denna tydliga sakliga information valde alla ansvariga tjänstemän och ALLA politiker att blunda för varningarna och de valde också att inte informera folket, innan de körde över mer än fem miljoner medborgare. Nu sker en upprepning med HPV-vaccinet.

Lär vi oss aldrig?

ζ

HPV – experimentvaccinet som nu drabbar 400.000 flickor i Sverige

arg-farmor

HPV-vaccin verkar ha den bieffekten att äggstockarna riskerar att förstöras på 400.000 svenska flickor, vilket borde få taket att lyfta sig hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som bryr sig! Det är stor risk att vi står inför ännu en vaccinskandal, med narkolepsi i färskt minne. Och vad som händer efter 10 – 20 – 50 år efter dessa experimentvacciner, det är det ingen som vet.

Majoriteten av svenska folket låter sig luras av auktoriteter som de borde kunna lita på. Och även denna gång drabbas våra barn.

ζ

Vem ska vi lita på i fortsättningen?

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Avslutningsvis

Om vi inte vill gå under måste vi ta befälet över våra egna liv och vår egen hälsa. Det går illa om vi enbart förlitar oss på den bristande kompetens och insikt som bevisligen råder inom våra myndigheter.

Vad göra?

Vi röstar helt enkelt bort politiker (partier) som saknar egen kunskap, insikter och analysförmåga. Vi har inte råd med politiker som bara lutar sig mot ”auktoriteter” (som mest verkar vinnlägga sig om att vara industrin till lags) eller så begriper de inte bättre än så.

I nästa val röstar vi på sunda politiker som tar befälet över sjukvården.

Citat:

Uffe-Ravnskov-funderarUffe Ravnskov, med. dr., docent

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa.
Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,
själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra
vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber
auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

ζ

OBS. Se även (klicka på löpsedeln nedan)

Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!
.

16 svar på ””Varningarna fanns där före vaccineringen””

  1. Hej Ulf,

   Dåvarande justitiekanslern Göran Lambertz lade ner JK-anmälan utan åtgärd och ett par dagar senare, den 8 oktober 2009, (belönades?) utsågs Lambertz till justitieråd och tillträdde den 16 november 2009.

   Om Göran Lambertz valde karriären framför att varna folket för ett farligt experimentvaccin, då gjorde han ett ödesdigert val. Över fem miljoner svenskar tog sprutan och det tar cirka åtta år att utveckla t.ex. ALS, så om ett eller två decennium kanske vi har facit.

   Göran Lambertz är idag starkt ifrågasatt av andra skäl, läs mer… ”Domare: Vi skäms för Göran Lambertz”

   KU-anmälan är fortfarande vilande tills någon modig politiker begär granskning av berörda personer; politiker och tjänstemän.

   Sammanfattningsvis så fungerande INTE vårt demokratiska rättssystem. Vi lever snarare i ett laglöst land, som bland annat finns beskrivet i serien – Sjukvården – den sista Sovjetstaten

   Läs även hur Socialstyrelsen använder det godtyckliga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att angripa sjukvårdspersonal, frånta dem deras legitimationer och förhindra att patienter får del av framgångsrika behandlingsmetoder som används i andra EU-länder … Hälso- och sjukvårdslagens godtycke slår mot patienter

   Att ta befälet över rättsväsendet är därför en viktig valfråga. Precis som sjukvården så saknar rättsväsendet ledning, uppföljning och kontroll.

   Därför kan enskilda tjänstemän uppträda som om de vore egna myndigheter.

 1. ETT OFATTBART VANSINNE – FÖR ATT TJÄNA NÅGRA MILJARDER

  Komplett vansinne att injicera ett experimentvaccin i ådrorna hos fem miljoner svenskar. Vi har nu sett med egna ögon att vaccinet orsakar neurologiska skador (narkolepsi) och vad som händer på ett eller två decennier vet vi inte, då det tar 10 – 20 år att utveckla demens.

  Även lättare hjärnskador sätter ner vår kreativitet och prestationsförmåga. Det försämrar vår konkurrensförmåga om framtidens kunskapsjobb. Vi underminerar vårt välstånd – av ren dumhet.

  Nu håller vi på att upprepa oss; ett högriskexperiment där 400.000 svenska flickor ska injicera Gardasil.

  Se en kompletterande krönika … Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!

  1. Självfallet ska det vara KU – Riksdagens Konstitutionsutskott (vilket nu är rättat)

   Det märkliga i denna denna affär med Göran Lambertzs utnämning till justitieråd, dagarna efter han tagit beslut om att lägga ner JK-anmälan, är att (vad vi vet) tjänsten ej var utlyst (!). Det verkar som om den tillkom i all hast. Om detta är fallet, så är det högst anmärkningsvärt.

   Om folket hade fått information om riskerna, så kanske nio av tio avstått, såsom i Tyskland när de fick veta. Då hade skadan reducerats i motsvarande mån. Nu kände sig många tvingade att ta sprutan, inom vården, av ”lojalitetsskäl” och t.o.m. för att inte förlora jobbet (som t.ex. personlig assistent).

   Polen avstod från att vaccinera och influensan var inte värre där än i Sverige (som toppade vaccinationsligan). Således var vaccinet värdelöst ut skyddssynpunkt. Vi fick bara biverkningarna, ett sämre framtida immunförsvar och enorma kostnader. Och de ansvariga befordras. Sverige lider av grava systemfel, tillräckligt för att kunna sänka hela landet. Med detta förstår inte dagens auktoriteter.

   En av de som drabbades hårt av svininfluensan var Alan Smith (Nya Zeeland), som låg i koma när han flögs in till sjukhus. Hans lungor hade kollapsat på grund av svininfluensa. Läkarna dömde honom till döden och ville koppla ifrån de livsuppehållande maskinerna när det visade sig att han även led av leukemi – men han räddas till livet av C-vitamin, tack vare de anhörigas kamp (med advokathjälp).

   Motståndet mot att använda annat än patenterbara läkemedel var då och är fortfarande kompakt. Står leg. läk. för legitimerad läkemedelsagent?

   Läs mer:

   C-vitamin botade svininfluensa och leukemi

   HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende

   Det hade sannolikt varit bra mycket bättre att bränna upp 9 miljoner vaccindoser och ta den smällen värt cirka 700 miljoner kronor, än att dubbla inköpet till 18 miljoner doser och sedan bli av med dem genom att injicera det i mer än fem miljoner svenskars blodbanor. Vad kostade denna hantering, med tanke på att vanligt besök på en vårdcentral i snitt ligger runt 3.500 kr (sist vi räknade på det)?

   Det vore ju bra om vi också lärde av misstagen, vilket inte alls verkar vara fallet. Strax därefter kom HPV-vaccinet som är minst lika tveksamt och fortfarande sker vaccinering med Pandemrix.

   Stora doser av C-vitamin finns än idag inte med på vårdens karta (trots att det är billigt och utan biverkningar). Kost, kosttillskott och alternativa metoder verkar vara tabu – det går ju inte att tjäna stora pengar på och det hotar monopolet på läkemedel och behandling vid sjukdom.

   LÄR VI OSS ALDRIG?!

   Men slutsumman på vaccinnotan har vi inte sett än, det tar minst en decennium till innan vi vet mer, men det rör sig om mångmiljardbelopp och vi får hoppas att det stannar vid det.

   Första posten är ersättning till de som drabbats av narkolepsi, oberoende av när diagnosen ställs. ALLA som tagit sprutan och som drabbats ska självfallet ersättas av staten, som är ytterst ansvarig för detta vansinne.

   Försiktighetsprincipen har kastats överbord och man fick t.o.m. dispens för att injicera ett ytterst giftigt kvicksilver som var förbjudet i USA. Allt detta för att vaccinationsindustrin skulle kunna inkassera några miljarder.

   Hur lång notan blir och vilka poster som uppkommer det vet vi först om 10 – 20 år eller så får vi inte alls reda på det. Det går inte att bevisa att t.ex. ALS beror på vaccinering för 20 år sedan.

   [Notan ovan är symbolisk och medvetet oläslig då vi ännu inte vet och inte heller kommer att veta alla poster och summor, men det påverkar hela samhället och vår livskvalitet]

   Polish government

   ”It’s not about satisfaction. We don’t want to be seen as a country which opposes vaccines, we want to protect our citizens but not under the conditions set by the pharmaceutical companies,” health ministry spokesman Piotr Olechno told the BBC.

   Mr Olechno said the government had decided not to buy the vaccines because it could not guarantee there were no side effects and it did not want to take responsibility for those.

   ”We don’t think that the vaccine is dangerous but we cannot agree with the pharmaceutical companies not taking responsibility for the potential side effects,” said Mr Olechno.

   ”The companies wanted the government to take responsibility for any potential side effects and that contravenes Polish law.”

   He said the government also did not want to purchase the vaccines; it wanted them to be available on the market like any other medicine.

   Read more … BBC

   Tips: Översätt genom att markerar den engelska texten och tryck på översättningsknappen [Engelska till Svenska] uppe till höger på sidan, så Googleöversätts från engelska till svenska.

   – – –

   Slutsats: I Polen bestämmer regeringen (dvs. folkets representanter), medan Sverige helt underordnar sig vaccinations- och läkemedelsindustrins villkor (där folket ska luras och bedragas).

 2. NÄR SPRICKER BUBBLAN?

  Hur länge tror läkarna att de kan undvika kärnfrågorna och få nickande medhåll från populationen?
  .
  Kanske ett tag till.
  .
  Det räckte i alla fall inte med hammarslaget i form av narkolepsiskandalen som grymt slog till oss.
  5,3 miljoner potentiellt vaccinskadade svenskar reducerades till 200 narkolepsiskadade barn
  .
  Vi var 5,3 miljoner svenskar som accepterade att låta oss injiceras med bla skvalén och kvicksilvertoppade doser av vaccin som ledde till att lika många dvs 5,3 miljoner svenskar fick sina immunförsvar skadade eller obehagligt irriterade. Det finns gods skäl att misstänka det för varje person som läser på om immunsystemretaren skvalén och konserveringsmedlet thimerosal (49% Hg).
  .
  När vaccinskandalen var ett faktum kondenserades problemen och debatten till att enbart handla om ett par hundra barn som fick narkolepsi. Debatten handlade om dem, men inte de övriga 5 miljoner 2 hundranittionio tusen 8 hundra svenskar som också tog sprutan mot den nationella oron för en höstinfluensa.

  .
  Läs mer … Se kopplingen immunförsvar, vaccin och hjärnans ohälsa
  .

  .
  Mer än fem miljoner svenskar köade för att spruta in ett livsfarligt vaccin i sig själva och i sina barn, för att ”auktoriteter” som sprattlar i takt med vaccinationsindustrin sade så.

  När ska vi vakna och ta ansvar och befäl över våra egna och våra barns liv. Det är en illusion att tro att andra gör det med ert bästa för sina ögon. Världen styrs av ”ego business” och endast ett vaket och engagerat folk kan balansera upp dessa krafter.

  Vad krävs för att folket ska vakna? En miljon narkolepsifall eller kanske en miljon extra demensfall, vilket i värsta fall kan bli resultatet om 10 – 20 år. Men vem kan då visa att det var vaccinet?

 3. PANDEMRIX

  Vi fick skriva på ett intyg om att våra barn INTE skulle vaccinera sig mot svininfluensa i skolan (underförstått fick vi skriftligen ta ansvar för konsekvenserna av att inte vaccinera). Övriga klasskamrater blev med automatik vaccinerade och många fick vara hemma flera dagar då de blev sjuka av vaccinet. Någon information om risker fick vi naturligtvis inte – bara information om att de skulle vaccineras.

  Sannolikt fick våra barn influensan kort därefter och fick vara hemma en vecka från skolan och grabbens kommentar var att ”det var ju inte så farligt”. De har nu fått ett naturligt immunförsvar decennier framåt, medan klasskamraterna fick ett bräckligt försvar, om ens något, under något år. Polen som inte alls vaccinerade hade inte fler fall per capita, således ett verkningslöst vaccin (bara biverkningar och kostnader).

  Att vi sade nej var ett enkelt beslut då vi VISSTE att det var STOR risk för neurologiska skador. Även ansvariga tjänstemän visste och så gjorde även ansvariga ministrar INNAN de fattade beslut om att massvaccinera – men folket fick inget veta.

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … klicka här

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … klicka här

  – ”Varningarna kom i god tid före massvaccinationen” … SvD

  Vår yngsta grabb har drabbats av en autoimmun sjukdom och på sjukhuset ville de ge honom förtur med vaccin mot svininfluensa (då han tillhörde riskgrupperna). Jag frågade om de visste att vaccinet innehöll adjuvant skvalen som just triggar igång autoimmuna sjukdomar – men jag fick inget svar.

  – – –

  ULCERÖS KOLIT/CROHNS SJUKDOM (NY FOLKSJUKDOM)

  Vår grabb drabbades av Ulcerös kolit/Crohns sjukdom vid åtta års ålder och fick diagnosen efter att ha gått på kryckor under ett halvår (på grund av att inflammationerna även spred sig till lederna). Vi tackade nej till livslång medicinering som för var fjärde patient leder till påse på magen (stomioperation) och dessförinnan skov, mer eller mindre allvarliga – med korta och länga sjukhusvistelser och inte sällan operationer där delar av skadad tarm opereras bort.

  Han påbörjade på vårt initiativ en kostbehandling och nu sex år senare är han fortfarande i stort sett symptomfri. Under denna tid har hans bordtennislag tre år i rad varit bästa skollaget i Göteborg och spelat final i Stockholm. Fullt med pokaler istället för sjukhusvistelse.

  Han är den enda patienten på Drottnings Silvas barn- och ungdomssjukhus som kostbehandlas – vad jag vet. Enda nackdelen är att han för resten av livet inte kan äta skräpmat – vilket är en nackdel när man reser (när det är svårt att finna riktig mat).

  Även här fick vi höra av ett läkarteam att vi tog ett stort ansvar och utsatte vår pojke för stora risker för allvarliga följdsjukdomar. Tack och lov var jag väl insatt i kostens förmåga att läka, annars hade jag aldrig klarat att stå emot trycket. Sedan läste jag snabbt in mig på Ulcerös kolit och Crohns sjukdom från ett flertal oberoende källor och jag har även lyssnat på ett flertal föreläsningar med Sveriges ledande expertis – och jag är förbluffad över hur lite de vet och över deras ointresse för att lära sig mer.

  Vi skrev ner vad vår grabb åt under fyra dagar och dietisten kritiserade vårt beslut om liberal LCHF (max 100 gram kolhydrater per dag) och där vi uteslutit de värsta livsmedlen (absolut inget vete och inte heller homogeniserad mjölk).

  Dietisten som tyckte att han skulle äta som vanligt och medicinera, hon sade att de inte rekommenderade denna kost till sina patienter på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Hon var också orolig över mängden näringsämne han fick i sig som låg över RDI och sa att man inte vet vad som händer på sikt om man får i sig så stora mängder av mineraler och vitaminer. Suck!

  Vår tidigare läkare blev kritiserad av sina kollegor och av dietisterna för att hon skrivit ett intyg till skolan (för det låg utanför praxis). Men ingen reagerade på att vår grabb mådde utmärkt utan läkemedel. Så fungerar svensk sjukvård.

  Tre gånger har han blivit nedsövd och undersökt (koloskopi och gastroskopi) och varje gång såg det så bra ut att t.o.m. läkarna inte rekommenderade mediciner. Skelettet brukar bli försvagat vid denna sjukdom, medan hans var i bättre skick än normalt (kanske berodde på att han inte led brist på vitaminer och mineraler). Vid senaste läkarkontrollen var alla värden normala.

  Ingen läkare vågar ens tänka tanken på det kanske går att kostbehandla även andra patienter – för då skulle de utmana de etablerade behandlingsriktlinjerna ( = problem ). Att det finns hundratals fall som fungerar betraktas som anekdoter (även hundratusen lyckade fall skulle betraktas som anekdoter).

  Vården lider av ett systemfel och saknar management värd namnet
  – och om inte grundläggande fel rättas till så kommer vården att krascha hur mycket pengar vi än skjuter till. Vi behöver nya politiker som förstår detta och som agerar.

  – – –

  GARDASIL

  Vi fick också skriva på ett papper att vår dotter INTE skulle vaccineras med Gardasil (även här underförstått att vi tar ansvar för konsekvenserna av att inte vaccinera). Hon var den enda tjej i sin klass som inte tog sprutan och även detta val var enkelt då vi visste att vaccinet var onödigt och behäftat med STOR risk för allvarliga biverkningar. Jag har varit i kontakt med flera landsting och förklarat detta – men ingen verkar bry sig för att som politiker ska man inte lägga sig i sjukvårdens förehavande – då kan man anklagas för politikerstyre – man ska som politiker blunda och bara betala om man inte vill dra på sig kritik (och äventyra sin politiska karriär). Så kan de hålla på så länge folket sover.

  Jag tycker att föräldrarna skulle informerats om riskerna med Gardasil och om att det inte fanns något vetenskapligt belägg för att det överhuvudtaget skyddar mot cancer. Därefter kunde föräldrarna gett skriftligt tillstånd att vaccinera sina barn – och inte tvärtom som idag. Det är föräldrarna och barnen som drabbas när det går snett – det finns ingen annan som tar ansvar för biverkningar.

  Våra barn har dock tagit alla andra vaccinationer, men om jag hade haft nuvarande kunskap så hade beslutet sannolikt blivit ett annat. Beslutet när det gällde vaccin mot svininfluensa och Gardasil var enkelt. men när det gäller de övriga vaccinerna får var och en själva ta ställning – varvid det är viktigt att belysa även den mörka sidan (för det gör ju inte vården).

  Att ”vacciner är bra” är djupt rotat och det krävs en hel del innan man ändrar uppfattning. För mig har det tagit flera år och jag är fortfarande inte helt säker, trots att all information är samstämmig. Förnuftet säger en sak medan internalisering måste få ta sin tid.

  Mer än fem miljoner svenskar injicerade svininfluensavaccinet till en kostnad på mer än fem miljarder kronor. Vad hade hänt med det svenska samhället om två eller tre miljoner svenskar utvecklat narkolepsi eller annan allvarligt neurologisk sjukdom? Kommer kroppen att klara av att hantera vaccinet eller kommer vi att se en explosion av demens om 20 – 30 år? Det är det ingen som vet. Blir det en cocktaileffekt av Pandemrix och Gardasil som slår mot våra flickor?

  Att tiga tyst om man har kunskap och insikt är att inte ta sitt ansvar som medborgare. Det är också att svika sina barn och barnbarn.

  Min absoluta uppfattning är att vi behöver byta politiker efter att ha försökt baxa nuvarande under mer ett decennium (jag har lagt mer än ett manår på det). Nya engagerande och kompetenta politiker kommer även att se till att myndigheterna verkar i medborgarnas och samhällets tjänst – och inte som idag ränna ohälsoindustrins ärenden som om de vore deras springschasar.

  Men vem ska man rösta på i riksdagsvalet? De är ju alla lika goda ”kålsupare”.

  Mitt val just nu är Hälsopartiet som har ett sunt politiskt program rakt över (inte bara i hälsofrågor) och en värdegrund som känns rätt. Så om inga lik dyker upp i garderoben så är det ett självklart val.

  – Hälsopartiethttp://halsopartiet.se

  En bra E-bok för de som drabbats av IBD.

  – Ulcerös kolit – så blev jag frisk från min obotliga tarminflammation av Annika Lagerhorn (gratis för personligt bruk) … klicka här

  Det är många med IBD som blivit mycket bättre efter en kostomläggning – som kommit fram och berättat om sina dramatiska förbättringar.

  Vården lider av ett systemfel och saknar management värd namnet – och om inte grundläggande orsaker rättas till kommer vården att krascha hur mycket pengar vi än skjuter till. Nuvarande politik har nått sin vägs ände.

  Vi behöver politiker som förstår detta och som agerar därefter – tänker nytt helt enkelt – som agerar på makronivå och inte som idag petar på mikronivå.

 4. SvD 12 feb, 2012

  ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”

  När svininfluensan klassades som fullskalig pandemi var Sverige låst i planen att vaccinera hela befolkningen. Utåt var alla överens, men SvD kan avslöja att det gjordes invändningar inom myndigheterna. För över hundratals barn har priset för Sveriges största vaccinationsinsats blivit högt – de kämpar med narkolepsin.

  Läs mer … SvD

  – – –

  Anders Tegnell

  En av de ansvariga för skandalen med vaccinering mot svininfluensa är Anders Tegnell (chef för avdelningen för epidemiologi och utvärdering) som också sitter i ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten. Efter att redan 2009 ha ansvarat för inköpen av vaccinen som orsakade narkolepsiskandalen i Sverige, så gör nu Anders Tegnell ett nytt avtal för exakt samma vaccin från samma företag. Trots facit i hand! Manen verkar inte lära av sina misstag vilket beror på inkompetens eller att han har lojaliteter mot särintressen, dvs. är ”köpt” (vad annars?).

  Ny hemlig rapport: Tamiflu fungerar inte
  Aftonbladet

  – Vi har länge vetat om att läkemedlet inte fungerar så bra. Men det är bättre än inget alls, säger Anders Tegnell statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och fortsätter:

  – Det finns inget annat läkemedel mot influensa i dag. Och det här är bättre än ingenting alls.

  Ett farligt och värdelöst vaccin är bättre än inget vaccin alls tycker en ledande expert som ligger bakom Sveriges vaccinationsprogram. Har våra myndigheter blivit tokiga?

  – Vi kräver att Anders Tegnell får sluta sitt jobb … namninsamling med mer info

  Generaldirektör Johan Carlson är ansvarig för Folkhälsomyndigheten och det är således hans ansvar att entlediga Anders Tegnell från hans nuvarande position till en arbetsuppgift där han inte gör någon skada. Eftersom Johan Karlsson underlåter att agera så är han ytterst ansvarig för Anders Tegnells agerande.

  Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) ansvarar för att generaldirektör Johan Carlson gör sitt jobb – vilket han inte alls verkar bry sig om. Kanske svårt att klara detta jobb när man kommer direkt från ett ordförandeskap för Socialdemokraternas ungdomsförbund (ett snäpp uppåt på partiets karriärstege).

  Ytterst faller ansvaret nu på folket som har de politiker och de partier en majoritet väljer. Ett nytt parti som är värt att granska är ”Omstart Sverige” som om de fick folkets förtroende skulle städa upp inom våra myndigheter och precis som när man städar trappor så början man uppifrån. Är man nöjd med dagens utveckling så kan man fortsätta rösta som man brukar göra.

  OMSTART SVERIGE har ett heltäckande skarpt program som de kommer att presentera april 2017 … http://omstartsverige.se/

 5. Rune Lanestrand delar ett minne på Facebook

  Att statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet inte själv tog sprutan mot fågelinfluensa samtidigt som hon lurade stora delar av befolkningen att vaccinera sig med svåra följdverkningar var inget som Justitiekanslern oroade sig över. Bl a fick många barn och unga sina liv förstörda av den hemska sjukdomen narkolepsi.

  Facebook 3 april 2012:

  Främst för att inte alla de som insjuknat efter vaccineringen mot svininfluensan ska glömmas bort anmälde jag statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet till Justitiekanslern. JK har nu svarat med hänvisning till ämbetes begränsningar.

  ”En sådan begränsning är att ett klagomål från en enskild ska prövas endast
  om frågan ger Justitiekanslern anledning att ta upp frågan till bedömning.
  Justitiekanslern har inom ramen för sin begränsade tillsynsverksamhet inte
  funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av det Du skrivit.”

  Tyvärr är jag inte förvånad.

  Myndigheter som ursprungligen inrättades för att skydda enskilda människor har bytt sida. I dag ser de flesta myndigheter som sin främsta uppgift att skydda politiker, storföretag (t ex läkemedelsindustrin) och höga offentliga tjänstemän.

  Det hela blir så tydligt när samma Justitiekansler ska granska FOI och den olagliga vapenfabriken i Saudiarabien. Så bra tänkte jag. Men så visar det sig att Justitiekanslern inte alls ska granska FOI:s regelvidriga hantering utan vem som på myndigheten har underrättat media om FOI:s närmast kriminella handläggning.

  De narkolepsidrabbade barnen och alla andra som drabbats av svåra biverkningar av vaccineringen med Pandemrix mot svininfluensa är inget som får JK att engagera sig. Och kan dessvärre uppträda så trolöst mot enskilda människor i trygg förvissning om att lydmedia skildrar denna vansinniga prioritering som en självklarhet.

 6. Redan år 2013 skrev Rune Lanestrand:
  – – –
  Sprutan mot livmoderhalscancer myglades fram.

  När jag läser att tre av sex experter som rådde Socialstyrelsen att införa vaccinering mot livmoderhalscancer hade kopplingar till vaccinföretag blev jag lika heligt förbannad som när jag läste hur man sålde in HVP-vaccinet.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Idag gick SVT ut och spelar bekymrad över att 50 % i några landsdelar avstår vaccination på grund av biverkningsrisken. Istället borde SVT vara bekymrad över de tjejer som tar sprutan.

  I programmet släpper man fram en sköterska som påstår att vaccinet inte har några biverkningar vilket är en grov osanning (antingen är sjuksköterskan okunnig eller så ljuger hon). Om nu inte sköterskan är uppkopplad mot omvärlden så borde man kräva det av SVTs reportrar.

  – Hur säkert är HPV-vaccinet? (SVT) … SVT

  SVT presenterar ljug och ”hitte-på” såsom det vore fakta och vetenskap – vilket strider mot avtalet med staten som stadgar att SVT ska vara saklig och opartisk i sin nyhetsrapportering.

  Ann Lindstrand (enhetschef på Folkhälsomyndigheten) säger i SVT att vaccinet ger ett säkert och bra skydd mot livmoderhalscancer och hon är bekymrad över att två av tio tjejer inte får detta skydd (vaccinationsgraden är idag 80 % i Sverige). Saknar Ann uppkoppling mot omvärlden? Suck.

  – – – Citat från inslaget i SVT:

  ”Välstuderat

  Flera stora studier har gjorts om vaccinets säkerhet och det har getts till över 80 miljoner kvinnor i världen i mer än tio års tid, utan att allvarliga biverkningar har upptäckts.

  Samtidigt gör farliga varianter av HPV att 50.000 svenska kvinnor varje år får cellförändringar i underlivet. 15.000 har så allvarliga förändringar att de måste få behandling. 550 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer. 150 överlever inte sjukdomen.

  Tack vare HPV-vaccinet kan flickor skyddas mot de två farligaste varianterna av viruset, som tillsammans orsakar 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.”

  Slut citat – – –

  LJUG OCH ”HITTE-PÅ” I SVT

  Att inga allvarliga biverkningar har upptäckts är ljug och att vaccinet skyddar mot 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer är ”hitte-på” (det finns inte en enda studie som styrker detta påstående och det kan t.o.m. vara tvärtom – att vaccinet orsakar cancer).

  I Danmark som började vaccinera fler år tidigare än i Sverige har biverkningarna hunnit i kapp och vaccinationsgraden som var 90 % för tre år sedan är nu nere på 25 % (som fortfarande låter sig luras).

  – HPV-vaccinering störtdyker i Danmark
  (andelen unga flickor som vaccineras mot livmoderhalscancer faller kraftigt i Danmark och bara var fjärde tolvåring fick HPV-vaccin förra året) … klicka här

  – Dansk TV2-dokumentär visar unga kvinnors förstörda liv p.g.a. Gardasil
  klicka här

  – Japan: HPV vaccine on trial for its horrifying side effectsklicka här

  I svenskt tv erkände svenska politiker och tjänstemän redan 2008 att vaccinet ”inte behövs” (märk att reportern då tappade hakan) … klicka här

  – – –

  SLUTSATS

  Vi kan inte lita på SVTs saklighet och opartiskhet – och vi kan inte lita på myndigheter och inte heller på vårdens företrädare.

  Även när det gäller vaccinet mot svininfluensa så mörkade politiker och tjänstemän att risken för neurologiska skador var stor – trots att de var väl kända. Vad hade hänt med Sverige om en eller två miljoner svenskar hade utvecklat narkolepsi? Därtill var vaccinet värdelöst ut skyddssynpunkt.

  – Varningarna fanns där före vaccineringen”
  (men folket fick inget veta) … http://www.kostdemokrati.se/scoop/2013/12/03/varningarna-fanns-dar-fore-vaccineringen/

  Vi måste således själv ta ansvar för vår och våra barns hälsa och det kan var klokt att välja ett kompetent riksdagsparti september 2018 som även tar tag i vaccinationsfrågan – på ett professionellt sätt i folkets intresse.

  – OmstartSverige (såklart – annars blir det ju ingen förbättring)Facebook

 7. We may Finally Know why a Flu Vaccine Triggered Narcolepsy

  In an attempt to battle the 2009 swine flu pandemic, two separate pharmaceutical companies developed vaccines for the causative H1N1 strain: Pandemrix, produced by GlaxoSmithKline (GSK), and Focetria, created by Novartis. But the former left GSK with their own battle – with its dissemination came a peculiar rise in cases of narcolepsy, a chronic and incurable brain disorder that disrupts sleep-wake cycles. No such relationship was observed in populations that received Focetria, which was manufactured using a different H1N1 strain.

  Läs mer … klicka här

Kommentera