Studie: EPA-godkända GMO-insektsgifter dödar bin och förorenar hela livsmedelskedjan

[Googleöversatt]

(NaturalNews) En biodlare från Colorado kom tidigt 2011 över ett dokument, som läckts från US Environmental Protection Agency:s (EPA), vilket avslöjar att EPA kände till att ett populärt växtbekämpningsmedel dödar honungsbin, men att de tillåtit att det ändå fortsatt godkänns.

Läs mer: http://www.naturalnews.com/030921_EPA_pesticides.html#ixzz1rXx7UPZp

Medlet heter klotianidin, ett mycket giftigt bekämpningsmedel som tillverkas av Bayer CropScience och godkändes redan 1993, men nu framkommer att EPA redan från början kände till att det kunde ta död på bin.

Läs mer: http://www.naturalnews.com/030921_EPA_pesticides.html .

Nu har en ny studie av Purdue University i Indiana inte bara än en gång bekräftat att klotianidin tar död på bin, men också att giftet finns i hela livsmedelskedjan, vilket kan leda till en katastrof för hela livsmedelsförsörjningen.

Studien, som publicerades i onlinetidskriften PLoS ONE, har undersökt de sätt och vägar som en grupp av insekticider som kallas neonikotinoider, där klotianidin ingår, skadar honungsbin. De upptäckte att både klotianidin och tiametoxam, en annan del av gruppen neonicotinoider, kvarstår i ”extremt höga nivåer” i restmaterial från planteringen av grödor som behandlats med dessa insekticider, vilket strider mot industrins påståenden om att kemikalierna är biologiskt nedbrytbara och inte utgöt något hot.

Forskargruppen fann också neonicotinoidföreningar i marken, även i områden där dessa kemikalier som inte ens sprutats, liksom på olika växter och blommor som besökts av bin.

Baserat på sin analys, har forskare som arbetar med studien konstaterat att bin aktivt överför förorenat pollen från främst neonicotinoidbehandlade majsgrödor tillbaka till sina bikupor. Bina överför även neonicotinoidföreningar till andra växter och grödor som inte behandlats med kemikalier, vilket visar hur långlivade dessa kemikalier i själva verket är i miljön.

Du kan läsa hela rapporten själv på följande länk:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250423/?tool=pubmed

”Denna forskning bör spika igen kistlocket för klotianidin”, säger Laurel Hopwood, ordförande i Sierra Clubs Genetic Engineering Action Team, som uppvaktat EPA för att slutligen förbjuda dessa kemikalier efter år av onödiga dröjsmål. ”Trots många försök från biodlare och bevarandeorganisationer  att övertala EPA att förbjuda klotianidin har EPA misslyckats med att skydda livsmedelsförsörjningen för det amerikanska folket.”

Utan bin, vilka nu håller på att dö ut i en alarmerande takt på grund av exponering för klotianidin och olika andra insekts-och svampmedel, kommer en tredjedel eller mer av våra livsmedel att förstöras, inklusive minst 100 sorter av frukt och grönsaker som är beroende av bin för pollinering.

Det är därför Dr Neil Carman, Ph.D., vetenskaplig rådgivare till Sierra Club, har lagt fram en uppmaning till EPA att omedelbart förbjuda användning av klotianidin och de andra neonicotinoidinsektsmedlen,  för att skydda livsmedel från irreversibel förstörelse.

Originalartikeln … Study: EPA-approved GMO insecticide responsible for killing off bees, contaminating entire food chain.

Googleöversatt

 ◊

Kommentar:

GMO innebär att växter manipuleras för att tåla växtgifter, GMO-växter blir beroende av gifter för att inte konkurreras ut av andra växter (alternativt producerar de själva gifter), gifter som dödar bin och som nu riskerar att kontaminera hela vår livsmedelsförsörjning.

Ett fåtal företag berikar sig genom att förgifta vår miljö och genom att också sterilitet uppkommer hotas hela arters överlevnad, inklusive människans.

Dessa företag vill kontrollera världens livsmedelsförsörjning och har medlöpare inom flera inflytelserika organisationer och myndigheter, för att inte säga regeringar.

Vår egen alliansregering lämnade ”walkover” i frågan och lämnade över beslutsrätten till EU, läs mer … Folkomröstning om GMO!. Ett anmärkningsvärt beslut!

Folket måste sätta ner foten! Än så länge är EU relativt GMO-fritt, men diverse forskare och professorer, bl.a. på SLU, verkar inte bry sig om att det finns risker med GMO och de gifter som ingår i GMO-konceptet. De vill inte heller låtsas om att det är stor skillnad på traditionell växtförädling och GMO. De besväras inte heller av  de ekonomiska konsekvenserna av att ett fåtal företag är på väg att kontrollera världens livsmedelsförsörjning. De tar inte heller hotet om sterilitet på allvar, trots att både hamstrar och grisar blir sterila på bara tre generationer genom att äta GMO-soja respektive GMO-majs.

Ett exempel på denna lobbyverksamhet som försiggår … Miljöpartiet fel ute om genmodifierade grödor.

Att påstå att GMO är väl testat och att genmanipulering sker under kontrollerade förhållanden och att jämställa GMO med traditionell växtförädling, vittnar om en stor cynism och förljugenhet, liksom bristande vetenskaplighet, professorstitlarna till trots.

Team KOSTDEMOKRATI
.

Kommentera