WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt

.

WHO-cancer

WHO: Cancer risken stiger runt om i världen,
västerländsk medicin misslyckas globalt

ζ
.

WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt

Cancer-Basal-cell-carcinomaAntalet nya cancerfall runt om i världen väntas öka från 14 miljoner per år till 25 miljoner per år på bara 20 år, visar en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Rapporten ”World Cancer Report” är sammanställd av WHO:s internationella organ för cancerforskning och tecknar en mörk bild av framtiden.

Bland annat framhåller forskarna att världen inte kommer att kunna bota sjukdomen i tillräckligt snabb takt, utan istället måste satsa på att förebygga uppkomsten av den.

Riskfaktorer som nämns är alkohol, övervikt och fysisk inaktivitet.

Vidare visar man att de flesta cancerfallen väntas drabba människor i låg- och medelinkomstländer, även om också rika länder kommer att tyngas av allt högre sjukvårdskostnader i cancerns kölvatten, rapporterar The Guardian.

ζ

Kraftig ökning

På fyra år har antalet cancerfall globalt ökat från 12,7 miljoner 2008, till 14,1 miljoner 2012, då 8,2 miljoner avled i sjukdomen.

Rapportens författare nämner två typer av cancersjukdomar.

Dels sådana orsakade av infektioner, till exempel livmoderhalscancer där avsaknaden av HPV-vaccin i fattiga länder stadigt ökar förekomsten (*), dels sådana orsakade av livsstilsfaktorer som tobak, alkohol, processad skräpmat och brist på fysisk aktivitet.

Lungcancer är den vanligast förekommande och dödligaste cancerformen bland män och bröstcancer den vanligaste samt dödligaste bland kvinnor.

Tarm-, prostata- och magcancer är andra vanliga diagnoser.

Källa … SVT 4 februari 2014

(*) Not: Att de inte vaccineras med HPV-vaccin måste betraktas som en fördel. Ett experimentvaccin med tveksam effekt mot cancer, och som kan orsaka mycket allvarliga biverkningar. Läs mer  … klicka här

.

ζ

DN DEBATT – STOPPA DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV BRÖSTCANCER

2013-11-01

131101-stoppa-bröstcancerökningen

 

131101-bröstcancerkurva

DN DEBATT – STOPPA DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV BRÖSTCANCER

År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. I dag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.

Antalet bröstcancerfall har under de senaste åren ökat kraftigt trots att man kanske skulle kunna tro motsatsen med tanke på den globala uppmärksamhet som kampen mot sjukdomen genererat det senaste decenniet. Även om man tar hänsyn till att svenska kvinnor lever längre har insjuknandet i bröstcancer ökat med 25 procent de senaste tio åren.

Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid. Hade bröstcancer varit en smittsam sjukdom hade vi med rätta talat om en epidemi.

Den största anledningen till att antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar är förändrade levnadsvanor. Kvinnor födda på 40-talet och senare föder barn vid högre ålder och använder i större utsträckning både p-piller och hormon­ersättningsmedel under klimakteriet.

Under många år har stora resurser satsas på att minska dödligheten i bröstcancer. Forskare försöker förstå vilka förändringar i tumören som utlöser en spridning av sjukdomen i kroppen och vilka förändringar som går att påverka med nya mediciner. Läkemedelsindustrin spenderar stora resurser i jakten på medel som botar eller åtminstone lindrar sjukdomens symtom.

Sammantaget riktas väldiga resurser mot projekt med målet att hitta ett botemedel för en sjukdom som redan finns i kroppen, men märkligt nog spenderas det nästan inga pengar på att försöka förebygga bröstcancer. Att få ­diagnosen bröstcancer är i sig ett livstrauma och att behandlas för bröstcancer innebär risk för biverkningar av behandlingen, så ­oavsett om dödligheten i bröstcancer är relativt låg finns det all anledning att förebygga sjukdomen.

131101-bröstcancerkommentarMen något görs väl åt det kraftigt ökade insjuknandet i bröstcancer? Det finns väl en strategi för att minska antalet kvinnor som årligen blir sjuka?

Tyvärr är det enkla svaret på dessa frågor är det i nuläget inte ägnas några resurser åt att minska insjuknandet i bröstcancer.

Det finns inga förebyggande åtgärder planerade, och oss veterligen finns inga planer på hur man skall förhindra ökningen.

Men i Sverige finns ett välfungerande mammografiscreeningprogram tänker säkert många. Det är korrekt, i Sverige finns ett effektivt program men mammografi­screening minskar inte på något vis antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer. Mammografiscreening kan enbart upptäcka tumörer tidigt i förloppet, så tidigt att cancern fortfarande kan vara botbar.

Bröstcancer är numera att betrakta som en folksjukdom. Går det då att förebygga vanliga folksjukdomar? Som grafiken visar har det gått alldeles utmärkt att förebygga hjärtinfarkt. I figuren anges det årliga antalet kvinnor, under 80 år, som drabbas av bröstcancer och hjärtinfarkt, per 100 000 kvinnor. Antalet kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt har gått ner kraftigt de senaste åren vilket beror på att kvinnor i dag röker i mindre utsträckning, är fysiskt aktiva och kontrollerar och behandlar förhöjda blodfetter och blodtryck. Kurvan för bröstcancer går åt andra hållet, det har skett en konstant ökning under många år.

En anledning till skillnaden i kurvorna är att det är mycket lättare att identifiera personer som har en ökad risk för hjärtinfarkt, till exempel fysiskt inaktiva rökare som slarvar med sin blodtrycksmedicin, än att identifiera kvinnor med ökad risk för bröstcancer. Riskfaktorerna för bröstcancer har varit svårare att urskilja och värdera. Det är en blandning av genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och något som kallas mammografisk täthet (”täta bröst”). Ju mer ”vitt” i ett mammogram, desto flera celler är det som kan omvandlas till cancer och desto högre risk för framtida bröstcancer.

I dag kan vi, genom att lägga ihop information om genetiska förändringar, livsstil och mammografisk täthet, med stor säkerhet identifiera kvinnors risk för bröstcancer. Flera svenska och internationella projekt pågår, och det kommer snart vara så att de kvinnor som vill kommer att kunna få reda på sin individuella risk. Exempelvis kommer kvinnor att kunna få reda på om de ingår i en ”lågriskgrupp” där kanske en kvinna av 50 insjuknar i bröstcancer eller om de ingår i en högriskgrupp som kan definieras som att en kvinna av tre insjuknar.

Det går att påverka risken att insjukna i bröstcancer men det är betydligt svårare än att minska risken för hjärtinfarkt. Att föda sitt första barn tidigt i livet och skaffa många barn skyddar visserligen mot bröstcancer, men kan vara ett svårt ställningstagande när man har livet framför sig. Våra gener kan vi inte påverka och täta bröst är betydligt svårare att ändra på än till exempel rökvanor.

För kvinnor med hög risk att insjukna i bröstcancer bör man rekommendera livsstilsförändringar.

Risken för bröstcancer minskar om man är fysiskt aktiv, ej är överviktig och inte dricker för mycket alkohol, men inflytandet på risken är ganska liten. För de kvinnor som har en riktigt hög risk kommer dessa åtgärder alltså inte att vara tillräckliga. Ett alternativ är att medicinskt påverka risken för bröstcancer, precis som sker när man i förbyggande syfte behandlar ett högt blodtryck eller höga blodfetter. Kvinnor som opererats för bröstcancer får i många fall antihormonell behandling för att minska risken för återfall. När antihormonell behandling ges till fullt friska kvinnor med ökad risk har den i flera studier visat sig minska risken för att drabbas av bröstcancer. Effekterna har varit dramatiska och insjuknandet har minskat med 40 till 60 procent. Problemet är att dessa potenta preparat i vanliga doser har biverkningar. De vanligaste är ledstelhet och de allvarligaste hjärt-kärlsjukdomar och till och med gynekologisk cancer. De senare biverkningarna är visserligen ovanliga, men självfallet är det viktigt att endast kvinnor med en tydlig ökad risk för bröstcancer bör komma i fråga för behandling.

I dag saknar Sverige en strategi för att minska det ökande antalet bröstcancerfall trots att det finns möjligheter att påverka insjuknandet. Vi anser att det finns mycket som skulle kunna göras för att vända denna negativa trend:

Starta ett pilotprojekt vars mål är att identifiera den optimala medicineringen, som ger den största riskreduktionen och den minsta biverkningsfrekvensen.

Planera ett nationellt program, parallellt med mammografiscreeningprogrammet, vars mål är att förebygga insjuknandet i bröstcancer.

Per Hall, professor, Karolinska Institutet

Signe Borgquist, specialistläkare, docent, Skånes Onkologiska Klinik, Lund

Karin Leifland, chef mammografi, Unilabs Sverige

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Källa … DN DEBATT

ζ slut debattinlägg ζ

Kommentar

spretteldocka-manipulerad2Att man inte tidigare brytt sig att förebygga cancer (tvärtom faktiskt) beror på att det har varit och fortfarande är kost- och läkemedelsindustrin som styr utbildning, forskning, myndigheter, lagstiftning och hälso- och sjukvården,

Hur detta har gått till kan man läsa om man klickar på bilden >>

Forskningen har helt varit inriktad på att ta fram nya patenterbara läkemedel och INTE att minska eller eller bota cancer. De har lyckats bra med detta. De har effektivt blockerat alternativa spår, cancer har utvecklats epidemiskt och både forsknings- och läkemedelsindustrin har blomstrat..

Även våra myndigheter och media medverkar till att försvara läkemedelsindustrin monopol på cancer, ett värdefullt monopol då cancermediciner prognostiseras bli de viktigaste inkomstkällorna framöver, efter kolesterolsänkande mediciner.
.

Klicka på löpsedeln för att läsa mer

RAPPORT. Socialstyrelsens rapport ”Cancer i siffror 2013” visar att dödligheten i alla cancerformer i Sverige har minskat med endast 7 procent för kvinnor och 13 procent för män under de senaste 20 åren.

Denna minskning är för liten och innebär att de stora investeringarna i cancerforskning och cancervård ännu inte medfört något verkligt genombrott när det gäller att förbättra cancerpatienternas överlevnad.

Bättre möjligheter att upptäcka cancer avspeglas i ökningen av antalet nya årligen diagnostiserade cancerfall – 14 procent för män och 16 procent för kvinnor – men detta har inte resulterat i någon betydande minskning av dödligheten.

Under samma period har cancer ökar epidemiskt, mycket beroende på Livsmedelsverkets kostråd (en extrem högkolhydratkost) och felaktiga gränsvärden (för t.ex. salt och D-vitamin), och läkemedel som skapar en grogrund för cancer, som t.ex. höga insulinnivåer och statiner. De samverkar för att öka antalet kunder och resultatet är anmärkningsvärt.

Anmärkningsvärt är hur ansvariga politiker kan tolerera detta och t.o.m. finansierar det med skattemedel!

ζ

Bröstcancer-1970-2011-textKlicka på diagrammen för att förstora dem

Prostatacancer-1970-2011-textζ

WHO-text

WHO: Cancer risken stiger runt om i världen, västerländsk medicin misslyckas globalt

 • WHO: Cancer risk rising around the world; Western medicine failing globally. Read more…

Även WHO erkänner således nu öppet att situationen blivit ohållbar och att skolmedicinen har misslyckats med sin uppgift.

ζ

Cancerläkaren Tullio Simoncine på Sverigeturne.
Alternativ finns redan (som fungerar)

Det finns dock lovande möjligheter som doktor Erik Enby och doktor Tullio Simoncini kommer att tala om under en turné i Sverige under april månad 2014. Bägge har utifrån olika utgångspunkter kommit fram till att cancer kan vara en svampväxt, som t.o.m. kan ses med blotta ögat i stark förstoring.

Svamp är möjligt att både förebygga och behandla, utan cellgifter och strålbehandling, och med bättre resultat. Det har både Erik och Tullio visat i praktiken. Blev någon av dem nominerad som Nobelpristagare?

Nej, tvärtom. Deras forskningsresultat och resultat hotar en hel forsknings- och vårdindustri, så istället blev de bägge berövade sina läkarlegitimationer, utan saklig grund. Dessa rättsliga övergrepp får fallet Thomas Quick att blekna.

Att bromsa framtagning av billiga, effektiva och effektiva behandlingsmetoder för att försvara ekonomiska särintressen måste betktas som massmord på miljontals människor, som dessförinnan utsätts för ett enormt lidande. En konspiration som våra myndigheters tjänstemän deltar i. Det finns många exempel på detta.

 • För de som är intresserade finns hela turnéprogrammet här …  http://2000tv.se/  (höger kolumn på startsidan)
 • Läs mer om en av vårt tids viktigaste föreläsningsturné … Giro di Svezia  (boka i god tid om du inte vill missa detta tillfälle).

För endast 190 kronor per år kan man prenumerera på Sveriges främsta oberoende populärvetenskapliga tidning, som skriver om det andra tiger om, på ett begripligt sätt. Prenumerera här… 

Om man köper en webbiljett till föreläsningen i Partille (Göteborg), så fungerar den som en värdekupong (värd 90 kronor) om man blir medlem/prenumerant på 2000-Talets Vetenskap på plats den 23 april (man får en medlemsrabatt på entrén i efterskott).

Ett magasin som man sedan inte vill vara utan. OBS. att antalet biljetter är begränsat.

ζ

Vad göra?

Det finns mycket man kan göra för att reducera risken att få cancer, som t.ex.

 • Att inte röka.
 • Att undvika GMO i alla dess former. Läs mer…
 • Att äta naturlig mat (cancer älskar socker/kolhydrater och högt insulin). Läs mer … Snabbguide
 • Dagens kost är utarmade på mineraler och vitaminer, även när vi äter bra, varför vi behöver tillskott.
 • Om du är diabetiker eller prediabetiker (innefattar mer än en miljon svenska), så kostbehandla i första hand … Snabbguide
 • Använd inte solkrämer … Solskyddsmedel ÖKAR cancerrisken
 • Undvik Omega-6 rika livsmedel som t.ex. margariner, solrosolja eller majsolja. Läs mer…
 • Undvika onödiga gifter i vår miljö. Och här är vi förda bakom ljuset av industrin, myndigheter och politiker (och precis samma gäller GMO, kostråd, läkemedel, etc). Se klipp nedan.

140205-vi-är förda-bakom ljuset

”Det liknar förmynderi”

Industrin, politiker och myndigheter – alla har de bidragit till att mörklägga riskerna med de tusentals kemikalier som finns runt omkring oss. Det hävdar Ethel Forsberg som nu kommer med en bok om tiden som generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

”Kemikalier är inget folkhälsoproblem.”

Ethel Forsberg, då generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har kallats till möte på miljödepartementet vid Tegelbacken i centrala Stockholm.

Andreas-Carlgren-CAndreas Carlgren (C) har under sina första år som miljöminister deklarerat att han inte prioriterar kemikaliefrågan. Men det är först när hon hör orden, som Carlgrens statssekreterare fäller, som hon till fullo förstår departementets hållning.

 – Jag blev bestört över bristen på insikt. Samtidigt fick jag rådet att inte ta ytterligare initiativ på området, säger Ethel Forsberg.

Händelsen fick henne att fatta ett beslut: hon måste slå larm. I bokform skulle hon skriva om politikernas naivitet, kemiindustrins mörkläggning och om de skadliga ämnen som – för att använda hennes egna ord – dag och natt marinerar våra kroppar.

munkavleDen gången satte regeringen munkavle på sin generaldirektör. I dag är Ethel Forsberg samhällsbyggnadsdirektör vid Region Gotland och redo för släpp av boken:

”Makt, plast, gift och våra barn”

försökskaninHennes utgångspunkt är barnens bästa. I ett samhälle där – enligt Forsbergs bok – en ny kemikalie utvecklas var tredje sekund och kemiindustrin använder människor som försökskaniner och det krävs att någon ryter ifrån för att skydda de små.

Läs mer … SvD 2014-02-05

ζ

Vår utgångspunkt

Team Kostdemokratis utgångspunkt är allt som är bra för människor, djur och miljön.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar utifrån sakfrågor. Vi vet att vi själva måste ta ansvar för vår livskvalitet, om vi inte vill bli ”förda bakom ljuset”. Vi vet också att det enda som krävs för att det onda ska segra är att de goda medborgarna förblir passiva.

troll-blåGMO är ett bra exempel på det sistnämnda. Om folket inte agerar mot GMO, så kommer det att obemärkt landa på våra tallrikar. Och vi kommer inte att märka något förrän vi får cancer och inte längre kan fortplanta oss, och då har de ansvariga redan gått under jorden, rika som troll.

Skriv på uppropet mot GMO här… (läs mer här … Hur dum får en riksdagsman vara?).

vote-nej-till-GMOOch september 2014 röstar vi bort alla GMO-krämare. Det finns inga fördelar alls med GMO, som dessutom kommer att sänka svenskt lantbruk.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

APPENDIX

Läs mer om GMO … klicka här

Därefter ser du sannolikt fram emot den 25 maj då du kan kicka ut GMO-krämare från EU-parlamentet och därigenom rädda miljön, djur och mänskligheten från ett fatalt misstag som med full kraft kommer att drabba våra barn och barnbarn.
.

david suzuki -gmo

 

3 svar på ”WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt”

 1. .

  Citat UNT 2013-04-25

  Malignt melanom är den aggressivaste formen av hudcancer. Det är också en av de cancerformer som ökar allra snabbast. I dag får årligen drygt 3 300 personer diagnosen malignt melanom, en tiodubbling sedan 1960-talet.

  Det innebär att i snitt får 9 svenskar om dagen den aggressiva formen av hudcancer.

  Det står också:

  – Melanom som upptäcks i ett tidigt stadium och inte hunnit sprida sig botas för det mesta med en enkel operation. Därför är det ytterst viktigt att vi hittar nya, bättre sätt att nå ut till personer med lägre utbildning så att fler melanom upptäcks i detta tidiga, botbara skede, säger Hanna Eriksson.

  – – –

  Allt fler dör av hudcancer

  Fler svenskar än någonsin dör av hudcancer, malignt melanom. På tio år har antalet döda ökat med 39 procent. Från 380 döda 2002 till 528 2012, visar en rapport från Cancerfonden.

  Ökningen beror dock inte på att sjukdomens dödlighet har ökat, utan på att fler drabbas. Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen. Mellan åren 2003 och 2012 ökade antalet fall med 74 procent.

  Samtidigt som allt fler drabbas av hudcancer råder en akut brist på hudläkare. Och de som finns är ojämnt fördelade över landet, visar en kartläggning som Cancerfonden låtit göra.

  Källa … GP 2 APRIL 2014

  – – –

  Hur ser då ut i t.ex. Göteborg (VG-region) idag? Klarar vården sitt uppdrag?

  Dagens GP skriver i en liten notis:

  Lång väntan på bot av hudcancer

  Fler svenskar än någonsin dör av hudcancer, malignt melanom. På tio år har antalet döda ökat med ­ 39 procent, från 380 år 2002 till 528 år 2012.

  En orsak är de långa väntetiderna. I Göteborg kan patienterna få vänta upp till ett halvår innan de får en första bedömning.

  Mellan åren 2003 och 2012 ökade antalet fall med 74 procent, visar en rapport från Cancerfonden.

  – Det beror i huvudsak inte på att befolkningen blivit äldre, utan på för mycket solande, trots alla varningar, säger John Paoli, hud­läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och vice ordförande för hudläkarnas förening. (TT)

  – – –

  En politisk fråga

  Är detta acceptabelt eller är det dags att byta politisk ledning inom region Västra Götaland?

  Att cancer ökar beror främst på kosten, Livsmedelsverket tallriksmodell i kombination med för lågt intag av vitaminer och mineraler. Att vi exponeras för fler gifter spelar också in och att vi smörjer på solkrämer som är cancerogena … Solskyddsmedel ÖKAR cancerrisken

  Att sola är nyttigt, men det räcker med en halvtimma mitt på dagen under sommaren (vilket ger en dos med D-vitamin på cirka 10.000 IE). Sedan gäller skugga eller täckande klädsel. Under den mörka tiden bör vi äta D-vitamin, minst 4.000 IE per dag.

  Och glöm inte att den 14 september röstar vi fram en ledning inom Västra Götalandsregionen som förmår ta befälet och som kan bärga oss upp ur det dike vi redan hamnat i – SEX MÅNADERS VÄNTAN PÅ EN FÖRSTA BEDÖMNING !!!

  – – –

  På samma gång bedrivs idag en häxjakt på de som botar cancer med alternativa metoder, med bättre behandlingsresultat och till lägre kostnad och i stor sett ingen väntetid alls. De förnekar

  Hur länge till ska vo medborgare tillåta detta spektakel, som går ut på att läkemedelsindustrin ska ha monopol på cancer för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt.

  VI ÄR KAPADE.
  Läkemedelsindustrin lojala väktare, med bistånd av Sveriges Radio och IVO, bedriver just nu en häxjakt för att försöka hindra att folket får upp ögonen för vad cancer skulle kunna vara. Rådet är att läsa på själv och varför inte själv ta tillfället i akt och lyssna på cancerläkaren Tullio Simoncini som säger att cancer är svamp (vilket kan ses med blotta ögat). Infektioner och svamp är behandlingsbart, vilket gör att fler kan räddas.

  Läs mer … Giro di Svezia … som bör mörkas för svenska folket, om cancerindustrin och dess medlöpare får bestämma. Beställ biljetter idag (Stockholm har redan fått byta till större lokal).

  Det anmärkningsvärda är att våra egna myndigheter, Sveriges Radio, IVO, läkare och professorer, samtliga avlönade med allmänna medel, agerar springschasar åt cancerindustrin. De borde skämmas!

 2. Dramatisk ökning av hudcancer

  Den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, är fem gånger vanligare i Storbritannien i dag än på 1970-talet … SvD 21 april 2014

  Hudcancer ökar explosionsartat i Sverige och dödar i dag betydligt fler än vad som omkommer i trafiken … SYDSVENSKAN

  ALL CANCER ÖKAR EPIDEMISKT – LÄKEMEDELSINDUSTRINS NÄSTA STORA KASSAKO

  Cancerläkaren Tullio Simoncini från Italien har funnit en billig metod att behandla de flesta cancertyper utan cellgifter, utan operation och utan strålning. Han påstår t.ex. att han kan bota 99 % av all bröstcancer utan operation, cellgifter och strålning (förutsätter naturligtvis att man inte dröjer alltför länge med behandling). Hans metod verkar också minska risken för återfall.

  I kortfilmen nedan visas också hur han botar hudcancer utan operation, cellgifter eller strålning.


  Läs mer … Industrin drar undan mattan för sig själva

  Men detta rycker ju undan mattan för cancerindustrin, varför läkaren förföljs på ett sätt som påminner om forna tiders häxjakt. Det hade varit synnerligen enkelt att verifiera eller falsifiera denna behandlingsmetod, som Tullio Simoncini funnit fungera över förväntan. Men det vågar man inte.

  Svenska forskare, läkare och professorer vägrar att utföra en studie och det har de gjort under 20 års tid, medan deras egen cancerforskning mer eller mindre misslyckas. Men de har bra betalt, en fin tjänst så de sitter lugnt i båten och verkar vara nöjda med att varannan cancerpatient dör (i snitt 68 svenskar dör varje dag p.g.a. cancer) trots sedvanlig behandling i from av operation, cellgifter och strålning. Dyra och nästan verkningslösa cancermediciner håller på att spräcka sjukvårdens budget … Nya mediciner mot cancer slukar pengar (men botar inte)

  Om det visar sig att Tullio Simoncinis behandlingsmetoder fungerar, så är det nära till hands att betrakta svenska sjukvårds agerande som legitimerat massmord. Hårda ord, men berättigat då de hårdnackat vägrar att utvärdera metoder som skulle kunnat rädda tusentals liv, en utvärdering som går enkelt och snabbt, och som är billig att göra. Det finns inget försvar för att inte testa.

  Se denna kortfilm och fråga dig varför svenska sjukvård vägrar att ta till sig detta lovande forskningsspår, och de har gjort så under mer än 20 år.

  .
  Och lyssna på denna radiointervju!
  .

  VANSINNE

  Efter att ha sett kortfilmen och lyssnat på radiointervjun så inses att det är vansinne att inte noggrant utvärdera de behandlingsmetoder som Tullio Simoncini beskriver. Och om man därtill beaktar cancerutvecklingen så inses att om vi inte intar den till synes ointagliga ”borg” (en stat i staden som kostar 10 % av Sveriges BNP) som sjukvården idag utgör så kommer vi snart alla att drabbas av cancer och vår sjukvård kommer att krascha.

  Tills sjukvården har utfört objektiva studier på behandlingar av cancer enligt doktor Tullio Simoncinis OCH doktor Erik Enbys forskning, så kan dagens cancervård betraktas som legitimerat kvacksalveri.

  Om man kombinerar erfarenheter från doktor Tullio Simoncini och doktor Erik Enby så finner man ett kraftfullt koncept. Tullio Simoncini löser upp cancertumören med natriumbikarbonat på bara någon vecka och Erik Enby löser upp den klumpning av blodet som sker vid infektioner (vilket ökar syresättningen) och tillför mineraler och vitaminer som minskar risken för återfall.

  Värt att prova och det är ett krav från folket att så sker.

  Läs mer mer om hur media och lobbare från vården bär sig åt … Partille Tidning slirar på sanningen och lurar sina läsare

Kommentera