MARGARINBLUFFEN

Svartmyror. Smör längst ner i högra hörnet,
de andra klickarna är margarin och lättmargarin.
Källa: Doktor.Dahlqvist
.

Margarin, Fettsyror och Din Hälsa

För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt att vi äter de rätta omegafettsyrorna i vår kost. Hydrerade fetter såsom margarin är icke-mat med giftverkan och bör undvikas till varje pris.

Betydelsen av fettsyror

Fettsyror är nödvändiga för att våra celler skall fungera normalt och förbli vid liv. Cellmembranen tillåter passage av nödvändiga mineraler och molekyler in och ut från våra celler. Friska cellmembran hindrar farliga kemikalier och organismer som virus, bakterier, mögel och parasiter från att passera in i cellen. Dessa membran innehåller också kemiska receptorer för hormoner, kroppens centrala budbärare. Fettsyror är inblandade i oräkneliga kemiska processer i våra kroppar och utnyttjas som byggelement för vissa hormoner.

Margarin

Hydrering blev populärt i USA eftersom denna typ av olja inte förstörs eller blir härsken lika lätt som normal olja och därför har längre hållbarhet. Du kan lämna ett block margarin utomhus i åratal och varken mögel, insekter eller gnagare kommer att röra det. Margarin är ”icke-mat”! Det är uppenbart att endast människor är dumma nog att äta det! Eftersom fetterna i margarin är delvis hydrerade (dvs. inte fullt mättade) kan fabrikanterna hävda att det är ”fleromättat” och marknadsföra det som hälsosam mat.

Eftersom industriellt tillverkade transfetter inte finns i naturen vet inte våra kroppar hur de skall hantera dem på ett rationellt sätt och de fungerar som gift gentemot viktiga cellaktiviteter. De byggs in i cellmembranen och andra ställen i kroppen där inte borde vara.

Under senare år har mätningar av transfetter i membranen hos mänskliga röda blodkroppsceller varit så högt som 20 procent, när det borde varit noll. Röda blodcellskroppar användes för att de var lättillgängliga och det är rimligt att antaga att de flesta andra cellmembran i kroppen också innehåller dessa onaturliga fetter.

Källa: Published initially in Nexus Magazine, Volume 4, #2 (February-March 1997). PO Box 30, Mapleton Old 4560 Australia.

– ♦ –

Test

Sommaren 2009 beslöt jag att testa om det bara var vi människor som var dumma nog att äta margarin. Jag satte gick ner till vår närmaste affär och köpte ett paket Milda. Jag försäkrade kassörskan att jag inte tänkte äta det, det var avsett för ett experiment.

Jag satte ut margarinet bredvid ett block smör ute i naturen under två sommarmånader. Smöret var uppätet och allt margarin var kvar, täckt av ett lager frömjöl och skräp som blåst omkring. Hur kan mögel, insekter, gnagare och fåglar veta margarin inte är mat?

Kan det bero på att laborationsteknikerna enbart inriktat sig på att lura människor med färg, smak, lukt och konsistens. En i det närmaste perfekt smör-imitation, förutom när det gäller vad det gör med våra kroppar och hjärnor.

Ett högriskexperiment som påtvingas våra skolbarn, våra patienter och våra äldre.

Varför?

Den militanta vegetarian Nick Mottern styr efter 35 år fortfarande Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och av läkemedelsindustrin som förses med en aldrig sinande ström av patienter.

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra.

Häpnadsväckande!

Dåtidens forskare protesterade, men politikerna hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut.

Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett. T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt – Radikal förändring av WHO:s syn på fett.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske år 2012.

All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson (näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg (dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna) att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter, med all sann och relevant vetenskap mot sig.

Under efterdebatten i TV-studion 19 januari 2012 hävdade Elisabeth Rothenberg att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när de efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat eller visade tvärtom (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt, det struntar Ingrid Larsson i, hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas av övrig personal inom vården. Läs mer … Dagens Medicin – LCHF-dieten totalsågas av en näringsfysiolog som har varit med och utformat de nya riktlinjerna om förebyggande åtgärder i vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som KostDoktorn försökte överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att KostDoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare”. Så talar auktoriteter som huserar i flotta ”slott” (finansierade via skattemedel).

Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst, som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Resultatet under 20 år är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga. Ulcerös kolit [*] har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). Bra jobbat!

Auktoriteter. I vems tjänst?

Folkohälsan och skenande sjukvårdskostnader håller på att knäcka samhället, medan förtroendevalda ansvariga politiker finansierar och bara åker med (i baksätet).

Har världen blivit tokig?

.
Leif Lundberg

Civilingenjör / Managementkonsult

Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/leif/

[*] Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom. Källa: GASTROKURIREN

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Källa: MSD (ett seminarium jag själv bevistade).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Jag har varit på flera större seminarier om Ulcerös kolit och Crohns sjukdom och signifikant är att kosten, som är den största boven i dramat, inte alls behandlas.

Däremot har det kommit nya mediciner som kostar vården en kvarts miljon kronor per patient patient och år. De botar inte, men de trycker ner symptomen och ger i vissa fall svåra biverkningar som beror på att immunförsvaret påverkas (bland annat kan tuberkulos blossa upp när denna del av immunförsvaret försvagas).

Detta är experimentmediciner som fortfarande är under utprovning, inför en marknad som växer så det knakar (sjufaldigats sedan 50-talet).

Att den bästa medicinen är att sluta äta det som skadar bortses helt ifrån. Om vi därtill började tidigt med att äta riktig mat skulle sjukdomen aldrig utvecklas överhuvudtaget.

I den bästa av världar ingår både kostbehandling och läkemedel där så behövs, men att enbart fokusera på patenterbara läkemedel och strunta i folkhälsan är inte bra.

Hur länge till skall vi acceptera detta vansinne? Som nu med full kraft drabbar våra barn och ungdomar!

Läs mer om Ulcerös kolit på KOSTDEMOKRATI här… (gratis e-bok här…).

Apendix

Smör kontra margarin

Ladda folder här…

Läs också gärna … Margarin som miljöhot (ett gymnasiearbete) och foldern … Rädda våra barns hjärnor!

Becel

Men Becel då, säger någon?

Läs professor Göran Petersons rapport … Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta … och bedöm sedan själv.

Det riktiga botten-nappet står Becel pro-activ för, där tillsatt växtsterol lurar kroppen att det finns tillräckligt med kolesterol, varför en brist uppstår. Det har visat sig att lågt kolesterol ökar risken för sjukdomar och att de med högt kolesterol lever längst och är friskast. Gravida och barn är värst utsatta och därför varnas de särskilt (se varningstext nedan).

Observera att växtsteroler inte har något med margarin att göra, det kan tillsättas till vilket livsmedel eller godis som helst. Men Livsmedelsverkets tjänstemän har i iver att gå Unilever till mötes stängt dörren för andra producenter. De tillåter också Becel att ståta med hjärtsymbol på förpackningar och får använda hjärtat i sin TV-reklam som går varm, de tillåts trots att effekten verkar vara den motsatta.

Däremot reagerade SLV resolut mot Valio:s pyttelilla hjärta och LCHF-märkning på ”Smetana” (grädde och syrningskultur). SLV verkar vara allergiska mot LCHF. Deras agerande är ett klart brott mot grundlagen (Kungörelse (1974:152) 1 kap. 9 §) då de inte agerar opartiskt.

Detta falsarium uppmärksammade Hjärt-Lungfonden redan februari 2009 och dumpade samarbetet med Becel, trots att det kostade miljoner i sponsorpengar. Det kallas att vårda sitt varumärke.  Läs mer … Hjärt-Lungfonden dumpar Becel

Läs också … Kocklandslaget dumpar Becel. Alla vet ju att en riktig kock inte använder margarin.

Sannolikt har flaskposten ännu inte nått Livsmedelsverket eller har den kommit på drift?

Men vuxna som äter växtsteroler i margarin eller som ordinerats statiner, vad händer med dem?

De positiva effekterna består av en ytterst liten, om ens någon, inflammationsdämpande effekt (har inget med kolesterolet att göra) för män som haft hjärtproblem, alla andra får bara biverkningarna som däremot är desto större.

Att på konstlad väg sänka kolesterolet ger svåra biverkningar i form av muskelvärk, demens, minnesproblem, diabetes, benskörhet, impotens med mycket mer, det är därför mer än 30 % har slutat med medicinen inom ett år. Oftast går då besvären över.

Utmärkt affärsidé. En man av fem blir impotent av statiner, vilket öppnar upp marknaden för Viagra. Det handlar om ju om business, där Livsmedelsverket dansar med.

Varför ordineras då Becel pro-activ och statiner? De finns 29 miljarder $käl till att ljuga om statiner. Läs mer… om världens mest lönsamma ”läkemedel”!

Läs vår folder: Kolesterolmyterna. Välj sedan själv den livskvalité du föredrar.

.

Eller som Moradoktorn och biokemisten Björn Hammarskjöld uttryckt det:

”De som har högsta kolesterolvärdet lever längst och är friskast. Mer än 90 % av alla över 65 har ett totalkolesterol som är över 5 mmol/L (godtycklig gräns satt av läkemedelsindustrin, normalt kolesterol är 4-8,8).

Därför ska de med högsta kolesterolvärdet äta kolesterolsänkande statiner och få trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar för att en man av 400 ska få sin hjärtinfarkt uppskjuten mindre än två dagar.

Och alla går på detta utan att tänka efter före. Tänk efter före!

Njut av livet idag, i morgon är en annan dag som jag med tacksamhet tar emot om den kommer.”

Kommentera