DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN

.

är-vacciner-en-bluff-som-skadar

Vacciner är Big Business då det innebär
många kunder, ofta hela befolkningar.

Är vi alla grundlurade?

Är vacciner en tidsinställd bomb?

bomb-timeLäs och bedöm själv!

ζ
.

Linda-Karlström-2opMarina-Alm-NHF-Vaccin_me..Sara-Boo-porträtt-Ord NHF

.
DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN

vaccin-sparar-liv”Vacciner är säkra och effektiva” – det har vi hört sen barnsben, en indoktrinering som vi har fått med modersmjölken, och det har vi själva också trott på ända tills vi upptäckte att det inte gällde för oss, inte för våra familjer, inte för våra barn och inte heller för alla våra vänner och deras barn. Det var då som vi på allvar började ställa frågorna;

Vad vet vi egentligen?

Vad säger forskningen?

Är vacciner säkra?

Är de effektiva?

Finns det alternativ till vaccination?

Vi upptäckte till vår förskräckelse att vi varken behövde gräva särskilt djupt eller länge för att inse att kunskapen om vaccinernas mörka baksida är både stor, bred och djup och tillika lika gammal som vaccinerna själva.

Vi fann att det fanns mycket forskning, mycket litteratur och många studier publicerade i välrenommerade tidningar. Det fanns många röster som vittnade och de som trädde fram var både läkare, forskare, specialister och grävande journalister.

läkare_auktoritetVi blev bestörta när vi insåg att det fanns så många som drabbades av vaccinernas biverkningar och som fick sina liv förstörda.

Vi blev riktigt mörkrädda när vi insåg att vaccinindustrin fortfarande på 2000-talet, i vårt ”upplysta” samhälle, lyckas att indoktrinera en hel läkarkår genom likriktad skolning och genom lobbying dupera politiker och få en bred allmänhet att fortsätta upprepa samma gamla mantra att:

”vacciner är säkra och effektiva”

– Är de verkligen det? Det finns all anledning att ifrågasätta denna dogm! Det finns en hel del som vi undrar över…

 • SmittkopporÅr 1871-72 upplevde England sitt värsta utbrott med 45.000 dödsfall i smittkoppor, trots en 98-procentig vaccinationstäckning av befolkningen mellan 2-50 år. Under samma period i Tyskland, med en vaccinationstäckning på 96 procent dog över 125.000 av smittkoppor. (The Hadwen Documents)
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför förhindrade de då inte dödsfallen, eller åtminstone höll nere antalet?
  .
 • diffteriI Tyskland infördes obligatorisk massvaccination mot difteri år 1940, och 1945 hade antalet difterifall ökat till 250.000 från 40.000 dvs ökat med 625%. (Don’t Get Stuck, Hannah Allen)
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför ökade då antalet difterifall, trots flera års obligatorisk massvaccination?
  .
 • I USA 1960 upptäckte två virologer att båda poliovaccinerna som användes var kontaminerade med sv40 som orsakar cancer i djur liksom även förändringar i mänskliga vävnader. Miljoner barn har injicerats med dessa vacciner. (Med Jnl of Australia 17/3/1973 p555).Polio
  .
  Vi har träffat Désirée Röver, hennes son var en av dem som fick detta poliovaccin och han dog sedermera i cancer orsakad av sv40
  .
  Vilka garantier har vi för att vacciner inte är kontaminerade? Kan vi acceptera att vaccin som ges som allmän, förebyggande vård till friska barn tar livet av dem?
  .
 • mässlingenÅr 1967 deklarerade WHO att Ghana var fritt från mässlingen efter att 96 procent av dess befolkning var vaccinerad. År 1972 upplevde Ghana ett av sina värsta mässlingsutbrott med det största dödstalet någonsin. (Dr H Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kunde ett sådant utbrott ske trots den höga vaccinationstäckningen?
  .
 • kikhostaMellan 1970 och 1990 inträffade över 200.000 fall av kikhosta i fullt vaccinerade barn i Storbritannien. (Community Disease Surveillance Centre, UK).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – och man är fullt vaccinerad – hur kan då så många få kikhosta?
  .
 • TBCPå 1970-talet avslöjade en indisk studie som involverade 260.000 människor att fler fall av TBC uppstod i den vaccinerade gruppen än i den ovaccinerade. (The Lancet 12/1/80 p73).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – hur kan den vaccinerade gruppen då ha fler TBC-fall?
  .
 • vaccinDr Jonas Salk som utvecklade det första poliovaccinet, vittnade år 1977 tillsammans med andra forskare om att massvaccination mot polio var orsaken till de flesta poliofallen över hela USA sedan 1961. (Science 4/4/77 ”Abstracts”).
  .
  Vi undrar:
  Om vacciner verkligen är effektiva – varför är vaccinerna då den största orsaken till den sjukdom som man vill förekomma?
  .
 • Läkemedelsvrker-skyltÅr 1978 avslöjade en granskning av 30 delstater i USA att fler än hälften av barnen som fick mässlingen hade blivit helt adekvat vaccinerade. (The People’s Doctor, Dr R Mendelsohn).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför hjälper de inte trots att de har ordinerats enligt sjukvårdens riktlinjer?
  .
 • År 1979 övergav Sverige kikhostevaccinet på grund av dess ineffektivitet. Av 5.140 fall år 1978, fann man att 84 procent hade vaccinerats tre gånger! (BMJ 283:696-697, 1981). 84 procent fick alltså kikhosta trots tre doser vaccin.
  .
  Vi undrar: Är det överhuvudtaget möjligt att vaccinera bort kikhosta?
  AMA Logo.
 • Februarinumret 1981 av Journal of the American Medical Association påvisade att 90 procent av förlossningsläkare och 66 procent av barnläkare vägrade att ta röda hund-vaccin.
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför avstår då så många förlossningsläkare och barnläkare från att vaccinera sig? Har de kunskaper som inte når oss vanliga medborgare.
  .
 • dollar-pile-1I USA har kostnaden för en enda DTP-injektion (vaccin mot difteri, kikhosta och stelkramp) ökat från 11 cent 1982 till 11,40 dollar 1987. Vaccintillverkarna lade 8 dollar åt sidan per injektion för att täcka de rättsliga kostnader och skadestånd som betalades ut till föräldrar med hjärnskadade barn och barn som dog till följd av vaccination. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – hur kommer det sig då att så stor andel av intäkterna går till skadestånd?
  .
 • Mellan 1988 och 1989 inträffade ett polioutbrott bland många tusental fullt vaccinerade barn i Oman. Regionen med den högsta incidensen hade den högsta vaccinationstäckningen. (The Lancet, 21/9/91).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför inträffar då de största utbrotten där det är högst vaccinationstäckning?
  .
 • Över 50 procentÅr 1990 visade en brittisk granskning av 598 läkare att över 50 procent av dem vägrade att ta hepatit B-vaccinet trots att de tillhörde den högriskgrupp som uppmanades att vaccinera sig. (British Med Jnl, 27/1/1990).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva och säkra – varför vägrade då merparten av den yrkeskår som vaccinerar andra att vaccinera sig själv? Vet de något som vi vanliga medborgare inte får veta?
  .
 • År 1990 hade Journal of the American Medical Association en mässlingsartikel som fastslog ”fastän mer än 95 procent av barn i skolåldern i USA var vaccinerade mot mässlingen så fortsatte stora utbrott av mässlingen att uppstå i skolorna och de flesta fallen uppstod bland tidigare vaccinerade barn.”(JAMA, 21/11/90).
  frågetecken-funderar.
  .Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför uppstår då utbrott trots en så pass hög vaccinationstäckning och varför uppstår utbrotten främst bland de som var vaccinerade? Om gängse teori hade stämt – skulle då inte alla de ovaccinerade drabbas i större utsträckning än de vaccinerade?
  .
 • vaccinering-skyddshandskarI USA räknade FDA från juli 1990 till november 1993 totalt till 54.072 biverkningar efter vaccination. FDA erkände att denna siffra bara representerade 10 procent av den verkliga siffran, därför att de flesta läkare vägrade att rapportera vaccinskador. Med andra ord, biverkningarna för denna period översteg troligtvis en halv miljon! (National Vaccine Information Centre, March 2, 1994).
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra – varför inträffar då så många biverkningar, och varför vägrar läkare att rapportera vaccinationskador? Ska vi acceptera ett så stort mörkertal? (FDA i USA motsvarar Läkemedelsverket i Sverige).
  .
 • I tidskriften The New England Journal of Medicine, juli 1994, kom en studie fram till att över 80 procent av barn under 5 år som hade dragit på sig kikhosta hade blivit fullt vaccinerade.
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är effektiva – varför finns det då så många insjuknade bland de vaccinerade?
  .
 • Den 2 november år 2000 kungjorde the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) att dess medlemmar på deras 57:de årliga möte i St. Louis röstade för att godkänna en resolution som krävde ett slut på obligatoriska barnvaccinationer. Resolutionen godkändes utan en enda ”nej”-röst.
  .
  Vi undrar: Om vacciner verkligen är säkra och effektiva – skulle då denna läkarkår rösta fram ett nej till obligatorisk vaccination?
  .
 • vaccin-kurvaI en forskningsrapport av Roman Bystrianyk visas flera diagram över dödstalen över olika sjukdomar i USA. Här ser man att dödsfallen i sjukdomar sjönk drastiskt långt innan vacciner infördes.
  .
  I slutet av 1800-talet dog det runt 200 barn mellan 0-14 år per 100.000 invånare och år. Strax innan införandet av vaccin på 1930-talet var siffran mindre än tio.
  .
  Scharlakansfebern minskade från 200 döda per 100.000 i slutet av 1800-talet till praktiskt taget noll på 1940-talet. Detta var en av de värsta smittsamma sjukdomarna på den tiden och den dödade många människor men är idag inget större hot trots frånvaron av ett vaccin. …. FORSNINGSRAPPORTEN
  .
  – Diagram som visar att vaccinering börjar först när sjukdomarna redan klingat av, således ej vaccinernas förtjänst .. klicka här
  .
  Vi undrar: Om det verkligen skulle vara tack vare vacciner som sjukdomarna inte härjar idag – hur kan då sjukdomarna ha minskat så drastiskt redan innan vacciner fanns, och hur kan scharlakansfeber i så fall ha minskat trots att inget vaccin finns mot den sjukdomen?
  .
 • Genom att endast uppvisa nedgången i sjukdomsincidens och mortalitet från tidpunkten då vaccinet infördes och framåt så får man bilden av att vaccinet har varit fantastiskt, men genom att titta på en mer långsiktig bild så inser man att vaccinet har gjort föga nytta.
  ,
  Som ett exempel på det så sjönk dödstalen i mässling i USA från 13,3 per 100.000 år 1900 till 0,2 per 100.000 det år som vaccinet introducerades nämligen 1963 – d.v.s. en minskning med 98 procent innan vaccinets införande. Liknande siffror gäller för kikhosta och difteri, där vaccin blev allmänt tillgängliga 1949. Från år 1900 till 1949 hade dödstalen i kikhosta redan sjunkit från 12,2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 procent och avseende difteri från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – en minskning med 99 procent. forskningsrapport av Roman Bystrianyk.frågetecken-funderar
  .
  Vi undrar: Varför ska vacciner få äran för att de skulle ha utrotat dödliga sjukdomar som enligt befintliga fakta praktiskt taget ingen dog utav redan innan vaccinerna kom?

ζ

Hundratals studier om att det inte fungerar

– men ingen ansvarig bryr sig

EN studie borde få larmklockor att ringa

Papporter-en-högHundratals publicerade, medicinska studier dokumenterar vaccinernas misslyckande och skadliga effekter. I litteraturen återfinns många böcker som tvärskådat detta vetenskapligt och som dömer ut vaccinationsteorin. Och ändå – så är de flesta barnläkare och föräldrar ovetande om dessa upptäckter. Det finns däremot en snabbt växande internationell rörelse bestående av läkare och föräldrar som ifrågasätter det omfattande vaccinationsförfarandet.

Vaccination har ingen riktig vetenskaplig grund! Häpnadsväckande nog är de vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade prövningar av deras effekt och verkan. Det gäller till exempel difteri, stelkramp, polio, mässling och röda hund.

Dessutom anser våra myndigheter att kontrollerade studier är oetiska eftersom personer i kontrollgruppen då ”undanhållas en etablerad och effektiv behandling”. Men hur kan de veta det?

Innan vaccinerna började användas så fanns det inga korrekt uppställda, vetenskapliga studier som var gjorda för att ta reda på vacciners effektivitet och säkerhet utan vaccinationsindustrin, myndigheter och läkarkåren har ovetenskapligt bara antagit att de fungerar och utifrån det jämförs sedan nya vacciner med de gamla.

Vi kan inte låta bli att undra: Tänk om det ursprungliga vaccinet var helt onödigt, overksamt eller ännu värre gav oöverskådliga biverkningar. Det får vi aldrig veta…

ζ

Poliovaccin

Polio-kryckaBekämpning av polio anses vara en av vaccinationsrörelsens förtjänster, men det finns en del som du bör veta. Som ett exempel på vad förändrade diagnosmetoder innebär, är ”utrotandet” av polio tydligast.

När difteri- och kikhostevacciner infördes på 1940-talet i USA så sköt fallen av paralytisk polio i höjden. Detta har dokumenterats i bland annat the Lancet. Vid en närmare granskning visade det sig att under de 30 dagar som följde efter en injektion så ökade risken för att människor skulle drabbas av förlamning.

En annan studie, publicerad i New England Journal of Medicine, visade att barn som fick en injektion inom en månad efter att ha fått poliovaccin, löpte åtta gånger större risk att få polio än barn som inte fick några injektioner.

I Indian Journal of Medical Ethics skriver H V Wyatt 1996 att man beräknar att injektioner mot feber under 1980-talet har lett till att fler än 600.000 barn har drabbats av förlamningar i onödan och förvärrat förlamningen på ytterligare en miljon.

Flera studier pekar på att injektioner måste undvikas i länder med inhemsk polio.

ζ

Bekämpningsmedel

besprutning-traktorI slutet av 1800-talet började bekämpningsmedel att användas. Antalet och mängden av dem ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet. Dessa bekämpningsmedel togs fram för att de skulle förlama insekternas andnings-muskulatur så att de kvävdes till döds.

Redan från början kunde utbrott av förlamningar dyka upp hos människor under sommaren och hösten, den tid på året då de flesta människor sysslade med jordbruk och mängder av nyskördade grödor åts.

Barn drabbades oftast och värst.

Janine Roberts är en undersökande journalist som under många år har sökt efter svaret på den sanna orsaken till polio. Vad hon har funnit är att utbrotten av polio, under första hälften av 1900-talet, i första hand har orsakats av mänsklig miljöförstöring genom till exempel pesticider som DDT, kvicksilver, bly och arsenik.

Det är inte vaccinets förtjänst att polio har försvunnit i så hög grad utan det beror på att diagnoskriterierna för sjukdomen har förändrats efter vaccinets införande. Den nya poliodefinitionen kräver kvarstående paralytiska symtom i minst 60 dagar – till skillnad från dåtidens 24 timmar – samt även laboratorie-bekräftelse av viruset i faeces. Till exempel så har fallen av aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation) och coxsackievirusinfektioner ökat, diagnoser som innan kriterieändringens införande hade diagnostiserats som polio.

Trots att polio anses ha minskat och till och med ha utrotats, så har anmärkningsvärt nog förlamningsfallen tvärtom ÖKAT (!)

I Indien förändrades diagnoskriterierna mellan år 1996-1997. Vilket innebar att år 1990 fanns 10.408 rapporterade fall av förlamning (AFP) varav alla fick diagnosen polio (=100%). År 1999, med de nya diagnoskriterierna, fanns däremot endast 2817 diagnostiserade poliofall (29%) utav 9.587 anmälda förlamningsfall (AFP) (Y. Paul/Medical Veritas 3 (2006) 781–785).

Så bara genom att ändra kriterierna så minskade alltså polio från 100 % till 29 %.

Utvecklingen har sedan gått i rasande takt helt åt fel håll. Antalet registrerade poliofall fortsätter att minska i Indien, medan själva förlamningstillstånden bara ökar. År 2011 var det endast ETT fall som fick diagnosen polio medan 47.500 personer diagnosticerades med AFP.

Forskare anser att detta är vaccininducerad AFP (Acute Flaccid Paralysis) som kliniskt inte går att särskilja från naturligt förvärvad polio, men som är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som ges. (Indian J Med Ethics. 2012 Apr – Jun;9(2):114-7).

Vi undrar: Vad det gäller poliovaccin – är det viktigare att försöka utrota ett virus än att minska antalet förlamade människor? Med tanke på att antalet totala förlamningar inte har minskat utan tvärtom har ökat, så kan man fråga sig om vaccin verkligen är befogat.

När inte ens det vaccin som sägs vara bäst genom tiderna har visat sig fungera – fungerar då vaccin överhuvudtaget?

Den här listan på vacciners ineffektivitet och skadlighet skulle kunna utökas i all oändlighet eftersom det finns så otroligt mycket källmaterial, men vi tror att ni vid det här laget har förstått.

Vacciner tycks varken vara så effektiva eller säkra som det görs gällande. Det finns all anledning att ifrågasätta vacciners fortsatta existensberättigande. Vi tror att vi i framtiden kommer att gå mot en förändrad syn på infektionssjukdomar, vacciner och mikroorganismernas funktion och effekt.
.

Sara Boo, ordförande NHF Sweden (National Health federation Sweden)
Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden, medskribent vacccin.me
Linda Karlström, redaktör vaccin.me

 

Läs mer:

 • NATIONAL HEALTH FEDERATION - SWEDEN (NHF-SWEDEN) ... www.thenhf.se
 • VACCIN OCH BIVERKNINGAR - ANALYSER OCH REPORTAGE ... vaccin.me

.
Dags att vakna upp och agera. Myndigheter, vården och politiker synes sitta fastgjutna i systemet.

Vilket innebär att endast folket kan ändra på vaccinationspolitiken.

Nödvändigt att agerar om vi inte vill bli grundlurade på vår livskvalitet!
.

influensa-vaccin

97 svar på ”DÄRFÖR IFRÅGASÄTTER VI VACCIN”

 1. VACCINER VILAR PÅ LÖSAN (GULD)SAND – OCH DU STÅR FÖR NOTAN

  Vetenskapligt vilar vaccinering på lösan sand och alltmer pekar på att vi är grundlurade på livskvalitet och på skattepengar. Vaccinering mot svininfluensa drabbade mer än 5.000.000 svenskar och HPV-vaccinet drabbade 400.000 flickor. Vad konsekvenserna blir på lite längre sikt vet vi ännu inte.

  Det är anmärkningsvärt att folket inte informerades om riskerna med vaccinet mot svininfluensa trots att alla läskunniga politiker och tjänstemän var informerad INNAN man påbörjade sin vaccinationskampanj:

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … klicka här

  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … klicka här

  Nu måste ansvariga politiker förstå att de inte kan lita på ”auktoriteter” utan att de själva måste läsa på innan de ger klartecken för inköp av livsfarliga experimentvacciner för miljarder kronor. Annars sitter de själva löst.

  Låt oss titta på ett annat exempel:

  Smittkoppsvaccin: Fungerar det? – Utdrag ur The Vaccin Guide

  Debatten om smittkoppsvaccin har fokuserat på riskerna för biverkningar och dödsfall orsakade av vaccinet, liksom med problemet med vaccinets omoderna teknik. Men dessa diskussioner har bortsett från frågan om vaccinets effektivitet. Myndigheterna hävdar att smittkoppsvaccinet är ansvarigt för utrotningen av ett av mänsklighetens största gissel (WHO, 1980). Det kan därför komma som en enorm överraskning att genom hela den nästan 200-åriga historien av smittkoppsvaccination, har kritiska läkare och en veritabel armé av medborgare tvivlat på att vaccinet fungerade överhuvudtaget.

  Läs mer … NATIONAL HEALTH FEDERATION – SWEDEN

  – – –

  Slutsatsen blir:

  – Vi är grundlurade på livskvalitet och på skattepengar.

  – Vi kan inte lita på auktoriteter (som borde veta bättre), myndigheter, vården eller politiker. De är indirekt styrda av vaccinationsindustrin via stora och inflytelserika organisationer (som få vågar gå emot)

  – Vi måste framöver välja kompetenta politiker och sätta blåslampan på sittande politiker som inte gör sitt jobb, ställa krav på de politiker som likt badankor bekvämt följer med de monetära strömmarna.

  – Vi måste själva läsa på och själva ta ansvar för våra och våra barns liv.

 2. Whistleblower avslöjar utbredd manipulering av vetenskapliga data om vaccinsäkerhet

  – CDC Whistleblower Reveals Widespread Manipulation of Scientific Data on Vaccine Safety … NEWSVOICE

  – Googleöversatt … klicka här

  Not: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) motsvar ungefär Folkhälsomyndigheten i Sverige.

  Bland annat ökar MPR-vaccin risken att utveckla autism med 340 % !

  ”Föregångslandet” när det gäller vacciner är USA, ett land som är ockuperat av kemi (GMO)-. kost- och läkemedelsindustrin. Där har autism fördubblats på bara ett decennium och idag drabbas ett barn av 88.

  – Kraftig ökning av autism i USA .. DN

  Ett sjukt folk som dignar under höga sjukvårdskostnader kan inte försvara sitt välstånd
  , så om inte det amerikanska folket befriar sig från detta ok så kommer de att förlora sitt välstånd och sin livskvalitet. Det finns många exempel i världshistorien där sjukdom har fått riken och hela folkslag att gå under.

  – – –

  Otroligt dumt att äta och medicinera sig sjuk,
  att låta en skrupellös industri parasitera på oss.

  – – –

  Sverige ligger ett knappt decennium efter USA i denna utveckling, men via handelsavtalet TTIP (som öppnar upp för GMO) så kanske vi knappar in på detta försprång:

  – TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA … klicka här för att läsa om ”hemligt” avtal

  – EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk … klicka här (sedan finns bara GMO)

  Vet du fortfarande inte vad GMO är för något och vad det gör med dig och dina barn? … PM om GMO

  Men det är inte meningen att medborgarna ska veta något om vacciner, handelsavtal och GMO. Det är något som ska smygas på oss, för om vi visste så skulle vi inte acceptera det, ”vi skulle gå man ur huse” och ställa de ansvariga till svars.

  Observera att detta är en politisk fråga, det krävs en politisk motkraft mot en industri som lever på GMO-patent, kemikalier, skräpmat och ohälsa. En industri som lever gott på våra skattemedel och på folkets oengagemang och okunskap.

 3. Forskare erkänner att han ljög om MPR-vaccinets koppling till autism

  En medicinsk konspiration med enorma proportioner har avslöjats och kan få vaccinindustrin att gå ned på knä. En forskare från amerikanska myndigheten CDC har trätt fram och avslöjar att han varit med om att förvränga data för att mörka sanningen om att MPR-vaccin kan ge autism.

  CDC och även Läkemedelsverket har länge hävdad att MPR-vaccin är säkert. Man har då bland annat lutat sig på denna ”forskning”.

  Studien: ”Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism…in Atlanta” innehåller uppgifter som medvetet är manipulerade för att dölja sambandet mellan autism och MPR-vaccin.

  I korta drag gick det till så här: CDC gör en studie med syftet att visa att vaccin är ofarligt. Men det som framkommer är att vaccin kan orsaka autism. Ju yngre barn som vaccineras, ju större risk och afroamerikanska pojkar har 340 % högre risk att få autism. Detta ville CDC med sin lojalitetskoppling till läkemedelsindustrin inte avslöja. Studien yxades därför om och man uteslöt vissa pojkar. Och simsalabim så visar studien det CDC vill.

  Forskaren som avslöjade fusket med studien var först anonym, nu har hans namn avslöjats som William W. Thompson forskare på CDC. Han tog kontakt med Brian Hooker PhD som själv har ett vaccinskadat barn och nu undersöker vacciners säkerhet. Thompson berättade att han fått dåligt samvete och avslöjade för Hooker att han var en av de skyldiga till problemet med vaccinskadade barn.

  Men han var inte ensam. Det finns fyra författare till som gjorde studien. Dr Coleen Boyle en av medförfattarna till vaccinartikeln, vittnade lögnaktigt i kongressen att MPR-vaccin inte ökar risken för autism. Många huvuden kan rulla och läkemedelsindustrin får sig en välbehövlig läxa, om William Thompsons avslöjande ärligt följs upp. Det människor behöver är en grundläggande debatt om vaccin, där all tillgänglig fakta tas fram och läggs upp på bordet.

  Läs mer: NaturalNews

  Reanalys av CDC-studien: Translationalneurodegeneration.com

  CDCs bluffstudie: PubMed

  Källa … Dagens Homeopati

  1. DU ÄR GRUNDLURAD OCH DINA BARN STÅR FÖR NOTAN

   Forskare erkänner att han ljög om MPR-vaccinets koppling till autism

   En medicinsk konspiration med enorma proportioner har avslöjats och kan få vaccinindustrin att gå ned på knä. En forskare från amerikanska myndigheten CDC har trätt fram och avslöjar att han varit med om att förvränga data för att mörka sanningen om att MPR-vaccin kan ge autism.

   Se kortfilmen om hur vaccinindustrin strävar mot att maximera sin vinst, till varje pris. Bevisen börjar nu bli överväldigande på att vi inte kan lita på vacciner och dess företrädare.

   GMO och vacciner har en enorm genomslagskraft och kan slå ut hela folk. De är både värdiga kandidater till utmärkelserna ”Århundradets svindleri” och ”Århundradets vansinne”.

   – – –

   GMO OCH LÄKEMEDEL/VACCINER ÄR BLAND VÅR TIDS STÖRSTA HOT

   Fram tills bubblorna spricker får vi själva se om våra hus genom att hålla GMO utanför Sverige och genom att själva läsa på när det gäller vacciner, och själva fatta beslut. Att förlita sig på ”auktoriteter” som Anders Tegnell på Folkhälsoinstitutet har sitt pris, vilket de som drabbats av narkolepsi dyrt fått erfara. Drygt en miljard kronor fick skattebetalarna slanta upp, på bland annat Anders Tegnells inrådan, för ett experimentvaccin med dokumenterat stora risker (som var kända INNAN vaccineringen inleddes).

   Det allvarliga i situationen var att Anders Tegnell var informerad INNAN har gick ut och propagerade för att alla borde vaccinera sig. Men han valde att föra svenska folket bakom ljuset genom att INTE berätta att det förelåg stor risk för neurologiska skador vid vaccinering. Även ansvariga politiker var informerade, så det är en gåta hur denna man kan sitta kvar som ”auktoritet” med inflytande vad gäller vaccinationsfrågor???

   – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … klicka här

   – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna! … klicka här

   Ett tungt ansvar som faller på folkhälsoministern som kanske borde utvidga och sovra bland sina informationskanaler. Konsten att fatta rätt beslut grundar sig på konsten att välja rätt beslutsunderlag.

   Svinifluensan blev dyr och sjukvårdsinsatsen ska utvärderas. Men folkhälsominister Maria Larsson (KD ) avvisar kravet på oberoende granskning.

   – Det är inte lätt att hitta fristående kompetens utanför myndigheterna och läkemedelsindustrin, säger hon.

   Läs mer … ”Jag måste lita på myndigheterna” SvD

   Men den inställningen hos våra ansvariga och förtroendevalda politiker kommer vården och omsorgen att krascha, redan inom några år.

   – – –

   Börje Peratt, svensk journalist och författare.

   Citat (publicerad 10 april, 2014):

   Anders Tegnell fortsätter sitt korrupta försvar för en sjuk medicin
   .
   Sveriges Television rapporterar att Tamiflu, läkemedlet mot Svininfluensa får svår kritik i en oberoende forskningsrapport presenterad i en ansedd engelsk vetenskapsskrift. Att SVT kommer med sådan kritik är ett trendbrott. Det måste skaka i Smittskyddsinstitutets korridorer där den enda som står fast är Anders Tegnell.
   .
   Den enda som idag fortfarande anser att Tamiflu bör användas är sannolikt Anders Tegnell.* Och han upprepar som ett mantra att han gjort rätt och skulle göra om det igen. På ett sådant mantra har han gjort karriär. Först inom Socialstyrelsen och nu fortsatt vidare till Smittskyddsinstitutet som chef där. Det finns bara ett uppenbart motiv till hans rigida hävdande och det är att han går andra ärenden än folkhälsan.
   .
   Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten anser att beslutet om att massinköpa Tamiflu var rätt och att Sverige borde handla likadant inför en eventuell ny pandemi. (SvD)
   .
   Anders Tegnell om du inte är korrumperad av läkemedelsindustrin så är du moraliskt korrupt.
   .
   Att din föregångare Annika Linda krattat gången för förfalskning av effekter av vaccineringar och tveksamma läkemedel ursäktar inte fortsatt dödgrävande.
   .
   Hur Alliansen kan fortsätta försvara denna unkna politik är också en gåta. Vad har man för påsar ihop med läkemedelsindustrin?

   Källa … Börje Peratt – Debatt

   – – –

   KOMMENTAR

   Läs även … Forskare: Tamiflu gör mer skada än nytta. Läkemedlet Tamiflu har sålts för 80 miljarder kronor världen över. Men den första övergripande studien visar att den inte hjälper – och dessutom kan ge allvarliga biverkningar … Metro

   Somliga lär sig aldrig, de har passerat sin kompetensnivå och de måste helt enkelt flyttas på (även om de ståtat med fina titlar), om inte medborgarna och landet ska fara illa. Detta är ett politiskt ansvar och de politiker som inte förstår detta har även de uppnått sin inkompetensnivå.

  2. Natural Insider Alert (www.NaturalNews.com) nyhetsbrev

   Kära Natural läsare,

   Oberoende journalisten Gary Franchi har publicerat en BOMB-intervju med Brian Hooker som uppenbarar att CDC nu erkänner att de manipulerat studie-data för MPR-vaccinet:

   Samtidigt som hela mainstream-media kör en total mörkläggning av CDC-whistleblower-historien, de skyddar Big Pharmas intressen samtidigt som de sätter amerikanernas liv på spel:

   – Media conspiracy to bury CDC whistleblower story protects vaccine makers at the expense of human life … klicka här

   – Googleöversatt … klicka här

   – – –

   Natural News har också publicerat en annan BOMB-historia som avslöjar ett annat chockerande E-mail som släpptes av den andra CDC-whistleblowern. Här medger CDC-forskarna att de visste att de begått brott redan 2002:

   – Natural News EXCLUSIVE: Bombshell email from CDC whistleblower reveals criminality of vaccine cover-up as far back as 2002 … klicka här

   – Googleöversatt … klicka här

   – – –

   FDA medger nu också att det finns tusentals otestade livsmedelstillsatskemikalier som används i hela livsmedelsförsörjningen, som kan vara oerhört skadligt för människors hälsa:

   – FDA admits not knowing about existence of many food chemicals, let alone their safety … klicka här

   – Googleöversatt … klicka här

   – – –

   KOMMENTAR

   FDA (Food and Drug Administration) som motsvarar vårt Livsmedelsverk gör helt helt enkelt ett uruselt jobb precis som vårt Livsmedelsverk. De sväljer kameler och silar mygg, precis som vårt Livsmedelsverk.

   Det beror till stor del på att FDA (och SLV) står under inflytande av industrin och de vill inte att deras verksamhet eller lönsamhet ska störas. I klartext är myndighetstjänstemännen manipulerade på olika sätt och om någon sticker upp så hamnar vederbörande omedelbart i kylan, vilket håller praktiskt taget alla på ”industrins röda matta”.

   Den ena larmrapporten kommer nu efter den andra, utan att ansvariga politiker reagerar. Det borde räcka med EN larmrapport för att ansvariga politiker ska sätta igång en oberoende undersökning. Är också våra politiker kapade?

   Myndighetstjänstemän och politiker agerar som om de vore industrins springschasar, när de istället borde se till att industrin tjänar medborgarna och samhället. Det gäller både USA och Sverige.

   Hälso- och sjukvården har utvecklats till en marknad för skojare och svindlare som har lite med läka och bota att göra, det är snarare rå och skrupellös business där människors hälsa och liv väger lätt … Skojares och svindlares bransch

 4. OBS …

  Observera att team Kostdemokrati INTE tar ställning för eller emot de ”traditionella” vaccinerna. Vi publicerar studier och resultat som visar att denna fråga är mångfasetterad och inte så enkel som att ”alla vacciner är säkra och effektiva”. Det som är skrämmande är att folket först bakom ljuset och inte får reda på myntets bägge sidor.

  Vi menar att det är upp till var och en att informera sig från flera oberoende källor, fatta sitt beslut och ta ansvar för det. Det blir lätt fel om man överlåter detta beslut och ansvar på någon ”auktoritet” (som inte tar ansvar).

  Däremot avråder vi ifrån experimentvacciner mot t.ex. svininfluensa och mot HPV, där biverkningarna kan bli svåra och omfattande, och där effekten inte alls är dokumenterad eller säker. En vaccination som istället verkar försämra immunförsvaret och som t.o.m. kan orsaka den sjukdom som vaccinet ska skydda mot. Men även här är det upp till var och en att fatta eget beslut.

  Det vi tycker är anmärkningsvärt och oansvarigt är att inte informera folket om kända risker, så att var och en själv kan bedöma nyttan mot risker, något som dagens ”experter” och ”auktoriteter synes sakna kompetens för eller så står de under inflytande av andra särintressen än folkets och nationens bästa.

  INNAN vaccinationskampanjen inför svininfluensan startade så fanns det information och dokumentation om stor risk för neurologiska skador som ALLA tjänstemän och ALLA politiker hade tillgång till. Men folket informerades inte!

  DET KUNDE SLUTAT ILLA. Mer än 5 miljoner svenskar vaccinerade sig mot svininfluensa där bara vaccinkostnaden uppgick till 1300 miljoner kronor. I värsta fall kunde större delen av befolkning drabbats av narkolepsi eller annan neurologisk skada och vad händer om 10 – 20 – 30 år när det gäller demens? Det är det ingen som vet. På Anders Tegnells och andra ”experters” inrådan kastades försiktighetsprincipen överbord och 5 miljoner svenskar injicerade ett otestat experimentvaccin (med kända risker).

  ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”SvD

  ”Varningarna fanns där före vaccineringen”klicka här

  Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!klicka här

  Denna mörkläggning av riskerna är en skandal och det får inte upprepas!

  Även när det gäller GMO förs folket bakom ljuset (och media är knäpp tyst) … PM: Genmanipulation (GMO)klicka här … ett PM som ALLA bör läsa för att bli grundlurad på sin livskvalitet.

 5. ”Vacciner håller sjukdomar i schack”

  Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar och de vacciner som ingår i programmet är säkra. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en ny rapport.

  Läs mer … SvD

  – – –

  Förutom att distribuera industrins direktiv ingår i Livsmedelsverkets och Folkhälsoinstitutets uppgift att försvara dem, i kraft av sin auktoritet som statligt ämbetsverk. I annat fall kunde vi bara negligerat tokiga rekommendationer.

  Det väcker ånyo frågan …. Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa?

  Svaret på den frågan är givet. Deras inflytande är så stort att de kan sänka hela landet.

 6. KUNSKAP HOTAR LÖNSAMHET

  Medborgares ökade insikt om riskerna med vacciner och att skyddet är bristfälligt, och att vacciner också orsakar sjukdom och plötslig död, har fått fler att avstå från vaccinering.

  Vad gör vårdpersonal då? Jo,

  Vårdpersonal letar syndabockar efter att intresset för vaccinering minskat.

  Vaccindebatten är hetare än någonsin och allt fler föräldrar har börjat ifrågasätta nytta och säkert med vaccination. På en del håll i landet har vårdpersonal märkt av ett minskat intresse av att vaccinera sig själva och sina barn. Rädslan ökar för att vaccinationstäckningen ska minska och därmed leda till epidemier av sjukdomar som praktisk taget kommer utrota mänskligheten eller åtminstone göra oss så pass sjuka att det blir en global katastrof. Detta tror inte vi kommer ske. Det är nämligen så att hela historiken bakom vaccinationer och dess påstådda förträfflighet har två sidor.

  Ett av de primära målen för en del vårdpersonal och olika myndigheter är att se till att hålla vaccinationstäckning så hög som möjligt. När nu allt fler väljer att tacka nej har de utsett sajter som informerar om vaccinets baksida samt personer som föreläser i ämnet som skuld till situationen.

  Vad de dock missar är att de flesta människor faktisk kan tänka och läsa sig till slutsatser helt på egen hand.
  Många har dessutom sett vad vaccination kan ställa till med på nära håll. Vi har idag blivit tränade i skolan till kritisk tänkande samt att tillgången på material breddat sig genom internet som både erbjuder databaser med vetenskapliga artiklar samt utbyte av kunskap med människor över hela jorden.

  Läs mer … vaccin.me

 7. Klipp från Facebook

  Hälsomyndigheter? Skryter med att vi har hög vaccinationsgrad i Sverige, varför händer då detta?

  Kikhosta i Stockholms läns landsting 2014:

  149 fall av kikhosta anmäldes 2014, vilket är en rejäl ökning jämfört med föregående år (se diagram). I den vulnerabla åldersgruppen 0–1 år diagnosticerades 26 fall varav 13 barn var helt ovaccinerade, 8 barn hade fått en dos vaccin, 1 barn hade fått två doser och 3 hade fått 3 doser. Ett barn okänt vaccinationsstatus.

  Vad det gäller kikhosta har vi väl en typ 98%-ig vaccinationstäckning? Hur är det med flockimmuniteten då? Av 26 fall av de barn som var inne på sitt första levnadsår (som är allra känsligast) så var alltså 13 barn ovaccinerade och 12 barn vaccinerade i olika grad.

  Kikhosta i Stockholms läns landsting 2014Vårdguiden

 8. Kvinna i USA som dog av mässling var redan vaccinerad mot mässling
  – Vaccinlobbyn vände på ”storyn”

  Bara två dagar efter att vaccinpropagandisterna gick upp i högvarv sedan en kvinna dött av mässlingen i Washington avslöjade brittiska Daily Mail att hon redan var vaccinerad mot mässlingen.

  Vaccinet fungerade inte, med andra ord. Det skriver Mike Adams från Natural News, en sajt som utvecklats till en amerikansk högborg i kriget mot övertron på vacciner.

  Text: Torbjörn Sassersson för Vaccin.me

  Mike Adams påpekar att kvinnan hade ett försvagat immunförsvar på grund av en rad andra FDA-godkända mediciner (tex vacciner) att hon inte ens kunde klara av mässlingen. Konventionell medicin dödade denna kvinna, blir hans slutsats, precis som konventionell medicin och vård dödar 783 000 amerikaner varje år genom biverkningar och vårdmisstag.

  Läs mer … http://vaccin.me

  – – –

  Trots vaccinering mot mässling så dör folk av mässling (vaccinet fungerar uppenbarligen inte). Däremot så har antalet fall av mässling kraftigt minskat på grund av bättre levnadsförhållanden (hygien, rent vatten, bättre bostäder och ingen svält), men det är inte vacciners förtjänst (de åker uppenbarligen snålskjuts).

  Antal döda i mässling i Sverige 1950 – 2013 … klicka här

 9. Fler spädbarn drabbas av kikhosta

  Antalet fall av kikhosta i Stockholm har ökat tydligt de två senaste åren. Detta trots att alla barn vaccineras.

  – De som drabbas är framförallt barn i åldrarna noll till fem månader, säger Tiia Lepp, på Folkhälsomyndigheten.

  SvD 26 febr 2016 … http://www.svd.se/fler-spadbarn-drabbas-av-kikhosta

  Hallå där! Var det inte meningen att vaccinering mot kikhosta skulle göra så att man INTE fick kikhosta (och inte bara biverkningar – kända och okända)?

 10. – The Top 6 Reasons Why Parents Are Choosing Not To Vaccinate Their Kidsclick here

  Googleöversatt

  – Topp 6 skäl till varför föräldrar väljer att inte vaccinera sina barnklicka här

  Citat:

  Alltför många människor är okunniga, och kan göra en kommentar som ”hur poliovaccinet” och helt ignorera all relevant information i den här artikeln. De kanske inte vet saker som 1977 Dr Jonas Salk (uppfinnaren av vaccin Salk polio) vittnade med andra forskare att 87% av de poliofall som inträffade i USA sedan 1970 var en biprodukt av polio vaccine.The Sabin oralt poliovaccin (OPV) är den enda kända orsaken till polio i USA idag. Jag är inte sourcing denna lilla godbit här för att uppmuntra andra att gå ut och leta efter sig. Det är hela poängen med denna artikel.

  Efter att ha läst detta, är det svårt att föreställa sig hur en förälder någonsin skulle kunna göras för att se ut som en ”idiot” för att välja att inte vaccinera sina barn. Det är inte heller ens en bråkdel av den mängd information där ute som går in i historien, mer vetenskap, bedrägeri, och mer. Jag kan inte göra din forskning för dig, jag hoppas jag har inspirerat dig att göra några av dina egna.

  Nästa gång du stöter på en förälder som har valt att inte vaccinera sina barn, försök att inte döma, istället försöka förstå var de kommer ifrån.

 11. Klipp från Facebook

  Government has paid out over $3 billion to vaccine-injured Americans

  Det påstås allmänt att vacciner skulle vara extremt säkra och läkare får inte lära sig något om de hälsofarliga och ibland dödliga biverkningar som vacciner har.

  I USA har man en vaccinfond som tar hand om ersättning till de som drabbats av svåra biverkningar. Trots att det oftast är extremt svårt att få ut ersättning från fonden, så har man hitintills betalat ut 3 miljarder US Dollar till offren för dessa ”säkra” och ”ofarliga” vacciner.

  – Government has paid out over $3 billion to vaccine-injured Americans … klicka här

 12. Den poliovaccin Myt: ”The Vaccine Stoppad Polio”

  Polio was a feared disease in the mid 1900’s. The disease touched many people around the world and created a great deal of fear when it was talked about. It is not surprising when you look at some of the effects polio placed on some patients. There eventually was a decline in polio cases and it created quite a debate about whether or not it was a natural decline or another vaccine success.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Stora doser av C-vitamin botar polio om man sätter in behandlingen i ett tidigt stadium. Det har man vetat om sedan slutet på 1940-talet. Men vården bryr sig inte, myndigheter bryr sig inte och ansvariga politiker bryr sig inte. Det skulle ju störa omsättningen av vacciner.

  Stora doser av C-vitamin kan kurera de som drabbas av biverkningar i samband med svininfluensa, men myndigheterna (med Anders Tegnell i spetsen) förespråkar mer vaccin som är verkningslösa och som ger allvarliga biverkningar. Nu har de köpt in mer vaccin för miljontals kronor av samma sort som gjort att hundratals barn och ungdomar drabbats av narkolepsi.

  C-vitamin är viktigt för att förebygga och bota hjärt- och kärlproblem samt cancer. Men ansvariga bryr sig bara om att använda medel eller metoder som läkemedelsindustrin godkänt.

  – Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer … klicka här

  Så vem styr svensk sjukvård?

 13. Polio orsakas inte av ett virus utan av förgiftning

  Alla bevis pekar på att polio orsakas av förgiftning, framförallt av bekämpningsmedel som DDT och samtidigt finns det inte några hållbara bevis för att polioviruset ens har förmågan att orsaka den typ av skador som det beskylls för.

  Det är hög tid att antivaccinrörelsen inser att det är på detta sätt och slutar att spela med i vaccinförespråkarnas spel som mest verkar gå ut på att hålla kvar diskussionen vid ett gräl om hur effektivt poliovaccinet är.

  Istället för att slösa dyrbar energi på diskussioner om att poliovaccin ska undvikas av anledningar som att det inte skyddar så bra mot polio eller för att det innehåller skadliga kemikalier så borde antivaccinrörelsen börja syna de så kallade bevisen som vaccinförespråkarna hittills har lagt fram för att polioviruset orsakar polio, påtala att dessa bevis inte håller och kräva att de som fortsätter att hävda att polioviruset orsakar polio faktiskt bevisar det innan man låter diskussionen fortsätta.

  Läs mer … klicka här

  1. Denna polska vaccinstudie visar entydigt att vacciner, det ska man hålla sig ifrån då de förstör immunförsvaret och kan ge livslånga besvär. Risk without benefit helt enkelt …

   – Polish study confirms what mainstream media’s been trying to hide all along: Vaccines are dangerous! … NEWS TARGET

   NOTE: Do you know what´s in av vaccine? … click here

 14. DET (VACCINET) FÖRÄNDRADE MIN DOTTER

  Som följd av mitt tidigare inlägg ”Det förstörde min dotter” så kommer här en fortsättning.

  Flera av er har önskat ett inlägg om hur Joline’s resa går. Hon blev som de flesta av er nog redan vet vaccinskadad när hon var tre månader. Fyra dagar efter Infanrix-vaccinet fick hon vätskande eksem över hela kroppen (atopi), hon fick allergier (bl.a. mjölk och ägg) och hennes psykiska och sociala utveckling blev hämmad. Jag drar en genomgång en gång till, för alla och speciellt för de som inte riktigt hängt med tidigare … läs mer

 15. Så här lurade vaccinationsindustrin skolmedicinen och världen

  Vaccinationsindustrin tillskrev sig själva äran att ha reducerat de stora farsoterna i världen. Men i själva verket har vaccinationsindustrin fört allmänheten och det medicinska samhället bakom ljuset genom smart lobbyism. De världsomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

  Läs mer och se graferna (som säger mer än tusen ord) … NEWSVOICE

  Exempel på en graf:

  Av grafen att döma så gör vaccinet att dödsfall i kikhosta klingar av mer långsamt.

 16. Vaccinering handlar om business – medan det bland medborgarna uppfattas mer som en religion. Under decennier har man inpräntat i oss att ”vacciner är säkra och nödvändiga” vilket inte alls visar sig vara sant.

  Frivilligt låter vi vården injicera fullständig främmande ämnen i våra barns kroppar utan att ha en aning om vad som är i sprutan. Inte ens läkarna eller sköterskorna vet vad som i sprutan utan de lyder blint order (som indirekt utfärdas av vaccinationsindustrin) VI TROR ATT DET ÄR NÅGOT BRA.

  Vad innehåller vacciner – egentligen? (Och vad gör dessa ämnen med kroppen?)

  Läs själv om vad som injiceras i ditt barn … klicka här

 17. Klipp på Facebook

  MÄSSLING – ETT TRÄNINGSLÄGER FÖR IMMUNFÖRSVARET

  Mässling är en naturlig barnsjukdom som i de flesta fall är helt ofarlig och till och med bra och viktig för oss att gå igenom i unga år. Det centrala för oss föräldrar är att hjälpa våra barn till ett starkt, självförsörjande immunförsvar i grunden. Vitaminer och mineraler (via varierad kost, men även som tillskott vid behov), rent vatten, frisk luft, god hygien (men undvik renlighetsmani), naturligt odlad och ekologisk mat och dryck så långt det är möjligt och milda, biverkningsfria behandlingsmetoder vid eventuell sjukdom räcker väldigt långt.

  Uppstår det komplikationer under mässling är extra A-vitamin verksam och understödjande. Skulle komplikationerna mot förmodan bli svåra och ihållande finns t ex klassisk-homeopatisk hjälp för lindring och återställning av immunförsvaret. Den klassisk-homeopatiska läkekonsten är känd och beprövad världen över som mild och effektiv vid behandling av alla sorters tillstånd, däribland mässling, och ger snabba resultat utan biverkningar.

  Samma förhållningsregler gäller om och när vi i väst önskar hjälpa människor på andra kontinenter till ett bättre självförsvar (starkare immunsystem): Rent vatten, god hygien, näringsrik kost, kosttillskott vid behov, folkbildning i alternativ medicin.

  Att vaccinera mot mässling skapar följdsjukdomar på kort och lång sikt. Vaccinet ”skämmer” dessutom bort ett ungt immunförsvar som istället behöver träning för att klara sig själv – precis som barn överlag behöver få växa upp i en miljö som stimulerar till självständighet på individuell nivå.

  D-vitamin (i högre dos än vad Livsmedelsverket rekommenderar) är tillsammans med mineraler (som balanserar kroppens pH-värde) bra som grund redan från späd ålder och utmärka alternativ till vaccin.

  – – –

  Kommentar

  Av USA:s 320 miljoner människor fick 644 stycken människor mässlingen, av dom var hälften vaccinerade. Alla radiostationer kontrolleras av läkemedelsindustrin.

 18. Klipp från Facebook

  Är detta första steget till global diktatur?

  Läkemedelsindustrins och globalisternas våta dröm är på väg att besannas.

  Skapa kaos och komma med lösningar.

  Ett exempel:

  Vi ser hur det börjar se ut med våra kommunala vatten reservoarer. Hur många kommuner har fått kontaminerat vatten de senaste åren? Kommer lägligt då man globalt pratar om vattenbrist. Hur kan det vara vattenbrist i länder som har bra vattenförsörjning? Kontaminering av kommunalt vatten är otroligt ovanligt, men skett frekvent över hela Sverige de senaste åren.

  Flera pratar redan om att det är ett första steg till att skapa fler vacciner som vi ska bli påtvingade genom att vi inte har några val.

  Dom som var med på kriget om kolloidalt silver minns hur man gick till väga på Svenskt vatten (kommunernas samorganisation kring vatten) där ordföranden Anders Finnson gick ut med kraftfulla varningar i EU. Obs! Innan problemen uppstod ska sägas.

  Detta är bara en av flera intressanta händelseutvecklingar som kan kopplas till misstänkt vaccineringskaos. Lägga pussel och se helhetsbild är intressant då man ser att alla trådar går från samma håll.

  – Obama Quietly Signs Executive Order to Advance Global Vaccination Agendaclick here

  1. Läsvärt klipp från Facebook

   Jag funderar på en sak…

   Vad skulle du tycka om sjukvården tilläts att utföra experiment på dig, helt utan tydliga begränsningar, och helt utan din vetskap?

   Den 7:e december 2016, var en mörk dag i USA. Ett nytt lagförslag under namnet ”21st Century Cures Act” passerade då den andra instansen (senaten) med 94 röster för och 5 röster emot, lagen kom då ett steg närmare att bli verklighet.

   Den 13:e december 2016, signerade president Barack Obama lagförslaget och nu återstår bara sista steget där det ska lagstadgas. Trots att detta än så länge inte berör oss i Sverige så tycker jag att det är extremt viktigt att sprida kännedom om den och jag tror att många kommer förstå varför. Jag har i nedan text valt att hänvisa till ordet ”lag” då det bara är en tidsfråga innan det lagstadgas.

   Denna lag skulle likaväl kunna vara ett bisarrt utdrag ur George Orwells roman ”1984” men tyvärr så är det inte så. Det är en lag, som precis som i boken, handlar om att empatilöst för en egen ekonomisk girighet och vinning kunna styra befolkningen utan att bry sig om konsekvenserna då det inte berör dem som styr.

   För alla som fortfarande lever i tron om att läkemedelsbranschen sysslar med välgörenhet för att hjälpa mänskligheten, att bibehålla en god hälsa, bör verkligen tänka om. Läs nedan kortare sammanställning om vad denna lag egentligen innebär för befolkningen. Hela lagen är fördelad på 996 sidor och finns angiven som källa längst ner.

   Allt fler börjar vakna upp och se mer klarsynt på vad som pågår. Men det är en process, som tar längre tid för vissa, helt beroende på hur ens bild är av hur världen och samhället ser ut.
   Det är svårt att komma till insikt med att saker som man trott på hela sitt liv helt plötsligt visar sig vara baserat på lögner för att gynna olika myndigheter och branscher ekonomiskt.

   Så, vad innebär lagen?

   ”The 21st Century Cures Act” strider enligt mig mot rätten till hälsa som är en mänsklig rättighet eftersom politiken ska främja sjukvård som är gynnande för alla människors hälsa. Den nya lagen innebär att patientens trygghet, i att en läkare väljer rätt läkemedel för att främja patientens hälsa, försvinner helt. Patienten riskerar nu att utan sin vetskap (!) bli en del av ett experiment (s.k. klinisk prövning) för utvärdering av nya läkemedel, metoder eller medicinsk utrustning. Villkoret är enligt lagen att det endast ska medföra en ”minimal risk” för patienten. Dock är innebörden av vad ”minimal risk” innebär inte helt uppenbart.

   Patienter informeras alltså inte om att de är med i en klinisk prövning och de har heller ingen rätt att i förväg säga ”nej” till att de, under inga omständigheter, vill vara en del av ett experiment. Detta kan alltså ske vem som helst, när som helst och helt utan kännedom så länge en läkare tagit ett beslut om att det endast är en ”minimal risk” kring att ge ett specifikt läkemedel som tillverkarna (läkemedelsbolagen) sålt in med vad de själva anser vara en ”minimal risk”. Vem ger dem rätten att ha tolkningsföreträde för vad som är en ”minimal risk”? Dessutom på preparat som aldrig tidigare testats?

   Vad händer om en patient kommer till skada?

   Om en patient skulle komma till skada, eller bli ännu sjukare, på grund av dessa prövningar så kan de ju heller inte stämma något bolag för att få ut ett skadestånd då alla kliniska prövningar (experiment) är skyddade och ej spårbara. Patienten har alltså ingen möjlighet att veta vad den har blivit utsatt för. Detta är ett sätt för det medicinska etablissemanget att kunna experimentera på befolkningen utan att stå till svars (och på så sätt undvika stämningar, åtal, skadestånd, etc.).

   Detta kommer också att öppna upp en sluss för enorma finansieringar från läkemedelsindustrin till medicinska praktiker runtom i hela USA. Denna lag bidrar till en allt större intressekonflikt hos de läkare som tjänar pengar på detta samtidigt som de utsätter sina patienter för okända och omoraliska risker.

   Hur kan detta få genomföras utan patienters kännedom?

   Lagen föreskriver att så länge som färre än 8000 personer studeras för varje enskilt läkemedel, så anser man att ett samtycke ej är nödvändigt. Vart tog mänskliga värderingar vägen och våra personliga rättigheter att få ta del av information kring vad våra kroppar kommer utsättas för? 8000 personer kanske inte låter så mycket? Men tänk då på att läkemedelsindustrin har tusentals läkemedel, metoder och utrustningar som väntar på att bli testas.

   Så, hur skulle du ställa dig till om du ovetandes skulle kunna bli utsatt för experiment vid ett läkarbesök där du vanligtvis ska känna dig trygg? Och att du inte har några juridiska rättigheter eller möjligheter att kunna vidta åtgärder om experimentet skulle visa sig orsaka följdkonsekvenser för din egen hälsa?

   [Kommentar: ovanstående gäller redan idag vid vaccinering}

   Detta sammantaget bör vara alarmerande nog för oss alla oavsett vilken syn man har på industrin. Även fast denna lag för stunden bara berör USA så tycker jag att det är väldigt viktigt att reflektera över att det lika väl skulle kunna bli en verklighet hos oss också. Varför har inte svensk media tagit upp och rapporterat något kring detta? Vill dom tillsammans med industrin undanhålla denna viktiga information som i allra högsta grad berör oss, eller är dom helt enkelt ointresserade?

   Läkemedel är redan idag den tredje största dödsorsaken i världen, så hur många fler människors liv kommer att sluta på grund av denna lag och deras experiment? Är inte grundtanken att läkare och industrin ska gynna vår hälsa och inte utföra experiment på den för egen vinning?

   Denna lag har bland annat tagits fram av ledande bolag inom läkemedelsindustrin och till deras ekonomiska vinning. Glöm inte heller att det är samma bolag som förmedlar och tillhandahåller våra läkemedel i Sverige. Jag är oroad över vad detta kan medföra med våran säkerhet inom vården och våran fria vilja att välja det som är rätt förr oss.

   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
   Thank you Brandy Vaughan for making me aware of this act.
   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

   DELA! Det är viktigt att detta inlägg delas vidare på sociala medier så att kännedomen om den lag sprids!

   Källa … CONGRESS.GOV

   Facebook med kommentarer … klicka här

 19. Varför vacciner inte får den uppmärksamhet det behöver. Kommer vacciners biverkningar och skador någonsin att tas upp för riktig granskning så länge vi har dessa korrupta politiker i Sverige?

  Det är dags att välja bort politiker som skor sig på svenska folkets skattepengar. Återinskaffa stupstocken på staden torg och öka ägg och tomatproduktionen. Låt bönderna åka in med sina gödselvagnar och tippa allt utanför Riksdagens ingång.

  Själv sitter Herr minister Gabriel Wikström med sekreterare från GSK:s lobbygrupp (Agneta Karlsson) Undrar hur förvånad han är av det? Detta är mer och mer ett rån av svenskarnas skattepengar. Vi blir rånade, och sjukvården blir sämre och sämre … klicka här

  Här nämns Johan Thor, public affairschef på GlaxoSmithKline (GSK) som Årets lobbyist 2008klicka här

  GlaxoSmithKline (GSK) nästlar sig in i den nya regeringenklicka här

  Regeringens hemsida klicka här

 20. INFLUENSAVACCIN ÄR EN BLUFF – EN FARLIG SÅDAN.

  Årets influensavaccin skyddar lågt, rapporterar flera tidningar om. Max 25 % skydd, förmodligen betydligt lägre. Dessutom får många som tar vaccinet samma symtom som influensan ger och under lika lång tid, det vill säga de får influensa av vaccinet. Flera fall av biverkningar har också rapporterats. Men ändå viktigt att vi tar sprutan, uppmanar Folkhälsomyndigheten. George Orwell vänder sig i sin grav.

  Robert Kennedy Jr och Robert de Niro har utfäst en belöning på $100.000 till den journalist som kan bevisa att det är helt ofarligt att injiceras med vaccin innehållande kvicksilver som bland annat finns i influensavaccinet.

  Fotnot: Så gott som alla vaccin fram till början av 1990-talet innehöll kvicksilver, t ex i form av konserveringsmedlet tiomersal. Influensavaccinet från 2009 (och andra influensavaccin) innehåller tiomersal. I dag används andra tveksamma konserveringsmedel i en del av våra vaccin (som ersättning för kvicksilver).
  Folkhälsomyndigheten påstår än idag att kvicksilver i vaccin är helt ofarligt, men att det tagits bort på grund av ”miljöhänsyn”. Många syntetiska läkemedel innehåller fortfarande ämnet tiomersal och i USA används tiomersal i flertalet vaccin.

  A Letter From Robert F. Kennedy, Jr. and Robert De Niro to American Journalists
  EcoWatch

  På presskonferensen i Washington DC erbjöd Robert De Niro och Robert F Kennedy Jr 100.000 dollar till den som kan lägga fram vetenskapliga bevis för att kvicksilver i vaccin är säkert att ge till barn.

  – – – Kommentarer – – –

  VACCIN SOM GER INFLUENSA ? ÄNDÅ REKOMMENDERAS DEN AV LÄKEMEDELSVERKET.

  – – –

  Forskare: Vaccinet är värdelöst. Ser ingen effekt på insjuknande i influensa. Influensavaccinet ger ingen effekt – men kan orsaka sjukdom. Det menar det väletablerade brittiska forskningsinstitutet Cochrane, som i en ny rapport har tittat på 36 vetenskapliga jämförelser av över 70 000 vaccinerade och icke vaccinerade personer mellan 16 och 65 år.

  – Det är inte färre dödsfall – och inte färre sjukdagar – bland de som inte blivit vaccinerade jämfört med de som tagit vaccin, säger forskaren Tom Jefferson.

  – Forskare: Vaccinet är värdelöst Aftonbladet

  – Larmet: Årets influensavaccin skyddar bara 3 procentKurera

  – – –

  Det skulle vara intressant och se vad som hände om vi slutade att vaccinera ett år

  – – –

  Influensavaccin är helt värdelöst för i princip alla. Håller på med en översättning av serien ”Vaccines Revealed” nu. I den serien medverkar bl. a. ett antal läkare. När det gäller influensa: ett vanligt år så är det bara ca 7% av de som får diagnosen influensa som verkligen har influensa. 93% är drabbade av andra typer av virusinfektioner, som t ex coxsackie, RSV, Rhinovirus, mm. Myndigheter i USA påstår att 60.000 personer dog av influensa för ett par år sedan. En forskare visade dock att det bara var 18 stycken av dessa som verkligen hade influensa! (snacka om överdrift…).

  Influensavaccin medför 3-4 gånger ökad risk för att drabbas av andra virusorsakade luftvägsinfektioner!! Kvicksilver i vaccin kan påverka tarmfloran och sänka immunförsvaret. Vaccinet ökar alltså ofta risken för sjukdom p g a andra virus ! Dessutom finns det studier som visar att man löper mångfalt större risk att drabbas av demenssjukdom om man mottager vaccin 5 säsonger i sträck. Vaccinet har väldigt dålig effekt, och det finns inga belägg för att det minskar smittspridning heller.

  Det är sådant som får mig att misstro hela läkemedelsindustrin … och därmed läkarvården tyvärr.

 21. REPORTER FÅR SPARKEN FÖR ATT HON IFRÅGASATTE VACCINER OCH KLIMATEFFEKTEN

  Fascismen är lever och frodas i USA, där en nyhetsreporter och meteorologen nyligen fick sparken från sitt jobb – inte för dålig prestation eller för att hon begått någon typ av brott, utan helt enkelt för att hon stöder friheten för föräldrar att inte behöva vaccinera sina barn, och för att hon ifrågasätter legitimiteten hos delar av den vetenskap som stöder teorin om konstgjorda globala uppvärmningen.

  – Reporter fired for questioning vaccines and climate changeNatural News

  Inget får hota läkemedelsindustrins monopol på våra liv och pengar – och inget får hota teorin om att vi människor påverkar klimatet via utsläpp av koldioxid (vilket är ett ”hitte-på” utan vetenskapligt stöd). Klimatet har alltid förändrats och kommer att göra så framöver också. För cirka 20.000 år sedan hade vi en stor istid som kraftigt decimerade antal människor på jorden och där havsnivån sjönk med 140 meter (!) på grund av av vattnet bands upp i km-tjock is som täckte stora delar av jorden. Se filmen nedan som sändes en vardagskväll i svenska tv för några år sedan när de flesta sov (och självklart tyst i massmedia både före och efter). Genom att sätta fokus på koldioxid (livets gas) så kan riktiga miljöproblem sopas under mattan.

  – The Great Global Warming Swindle Full Movie (som setts av mer än en halv miljon) … YouTube

  – Klimatfrågan – grundad på vetenskap eller dogm?klicka här

 22. TÄNK EFTER FÖRE!

  Skulle du vaccinera ditt barn om du visste att det fanns stor risk för neurologiska skador? Om du visste att skyddet mot sjukdom är högst tveksamt – och om du visste att vaccinet t.o.m. kan framkalla sjukdom? Det finns all anledning att själv läsa på och själv ta ansvar (det är en illusion att tro att någon annan gör det).

  San Antonio DA Speaks Out Against Toxic VaccinesYouTube

  Publicerades den 15 feb. 2017

  Infowars reporter Rob Dew ( @DewsNewz ) interviews Nico Lahood DA for Bexar county and his personal journey that led him to speak out against vaccines.
  Help us spread the word about the liberty movement, we’re reaching millions help us reach millions more. Share the free live video feed link with your friends & family: http://www.infowars.com/show

  Follow Alex on TWITTER – https://twitter.com/RealAlexJones
  Like Alex on FACEBOOK – https://www.facebook.com/AlexanderEmerickJones
  Infowars on G+ – https://plus.google.com/+infowars/

  :Web:
  http://www.infowars.com/
  http://www.prisonplanet.com/
  http://www.infowars.net/

  :Subscribe and share your login with 20 friends:
  http://www.prisonplanet.tv
  http://www.InfowarsNews.com

  Visit http://www.InfowarsLife.com to get the products Alex Jones and his family trust, while supporting the growth of our expanding media operation.

  [http://bit.ly/2dhnhbS] Biome Defense™
  [http://bit.ly/2bnEj91] Bio-True Selenium™
  [http://bit.ly/1WYw8jp] Vitamin Mineral Fusion™
  [http://bit.ly/1QYBNBv] Joint Formula™
  [http://bit.ly/1nNuR3r] Anthroplex™
  [http://bit.ly/1ljfWfJ] Living Defense™
  [http://bit.ly/1Iobcj2] Deep Cleanse™
  [http://bit.ly/1DsyQ6i] Knockout™
  [http://bit.ly/1Kr1yfz] Brain Force™
  [http://bit.ly/1R5gsqk] Liver Shield™
  [http://bit.ly/1cOwQix] ProstaGuard™
  [http://bit.ly/1mnchEz3] Child Ease™
  [http://bit.ly/1xs9F6t] WinterSunD3™
  [http://bit.ly/1L3gDSO] Ancient Defense™
  [http://bit.ly/1EHbA6E] Secret-12™
  [http://bit.ly/1txsOge] Oxy Powder™
  [http://bit.ly/1s6cphV] Occu Power™
  [http://bit.ly/1rGOLsG] DNA Force™
  [http://bit.ly/1nIngBb] X2 Survival Shield™
  [http://bit.ly/1kaXxKL] Super Female Vitality™
  [http://bit.ly/1mhAKCO] Lung Cleanse™
  [http://bit.ly/1mGbikx] Silver-Bullet – Colloidal Silver™
  [http://bit.ly/1xcoUfo] Super Male Vitality™
  [http://bit.ly/1z5BCP9] Survival Shield – Nascent Iodine™
  [http://bit.ly/1o4sQtc] Patriot Blend 100% Organic Coffee™
  [http://bit.ly/1iVL6HB] Immune Support 100% Organic Coffee™

  All available at – http://www.infowarsshop.com/

  INFOWARS HEALTH – START GETTING HEALTHY BEFORE IT’S TOO LATE – http://www.infowarshealth.com/

  Newsletter Sign up / Infowars Underground Insider : http://www.infowars.com/newsletter

 23. SKOLEXEMPEL PÅ ”ALTERNATIV FAKTA”

  Anna Starbrink (Liberalerna) i farten igen. Det var hon som varit drivande i att lägga ner avtalet med Vidarkliniken.  Liberalerna (L) öppnar för att förbjuda ovaccinerade på förskolan.

  Efter mässlingsutbrottet vill L i Stockholm utreda om det är möjligt att ställa krav på att barn måste vara vaccinerade för att få gå i förskolan. Det skriver L-politikerna Lotta Edholm och Anna Starbrink i en debattartikel i Dagens Samhälle.

  ”Om vi inte ser till att fler föräldrar tackar ja till att vaccinera sina barn riskerar vi fler och allvarligare fall, inte minst bland barn som är för unga eller de som är för svaga för att vaccineras”, skriver de.

  För att uppnå vad som kallas för ”flockimmunitet” krävs det att 95 procent av befolkningen är vaccinerad. Flera av Stockholms stadsdelar klarar inte det målet, skriver debattörerna.

  ”Ska vi kunna skydda också den som inte själv kan vaccineras, måste de som är friska nog att göra det också tacka ja till vaccination.”

  Källa … Omni

  – – –

  KOMMENTAR

  Om man läser ovanstående inlägg så inser man att Anna Starbrink (Liberalerna) inte vet vad hon pratar om. Uppenbarligen tror Liberalerna att medborgarna är dumma eller sover då de vill påtvinga barnen ett vaccin som är behäftat med allvarliga biverkningar – bl.a. risk för autism.

  TÄNK EFTER FÖRE!

  Skulle du vaccinera ditt barn om du visste att det fanns stor risk för neurologiska skador? Om du visste att skyddet mot sjukdom är högst tveksamt – och om du visste att vaccinet t.o.m. kan framkalla sjukdom? Det finns all anledning att själv läsa på och själv ta ansvar (det är en illusion att tro att någon annan gör det) … klicka här 24. Vetenskapliga studier som indentifierar riskerna med vissa barnvaccinationer

  Studien, betitlad Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, publicerades i den ansedda Human and Experimental Toxicology journal, som indexeras av National Library of Medicine.

  ”Linjär regressionsanalys av ovägt medelvärde av IMRs visade en hög statistiskt signifikant korrelation mellan ökat antal vaccindoser och ökad spädbarnsdödlighet,” fann studien, och tillade att resultaten kräver en ”väsentlig” undersökning av sambandet mellan vaccindoser, biokemisk eller synergistisk toxicitet, och spädbarnsdödlighet.

  Trots att USA administrerar flest vaccindoser till barn i hela den utvecklade världen, 26 stycken innan barnet fyller ett, är dess spädbarnsdödlighet högre än 33 andra nationer, vilka alla administrera mindre vacciner. Studien visar tydligt att utvecklade länder som har mindre vacciner har lägre spädbarnsdödlighet, vilket tyder på ett direkt statistiskt samband mellan vaccineringsbiverkningar och dödsfall av spädbarn. Till exempel, de två i-länderna som kräver att barn ska vaccinerats med minsta möjliga vacciner, Japan och Sverige, toppar även tabellen för lägsta antalet dödsfall av spädbarn.

  – Vetenskapliga studier som indentifierar riskerna med vissa barnvaccinationer
  klicka här 25. Ny studie: Ovaccinerade barn friskare än vaccinerade

  En ny studie från USA tillsammans med annan data visar att det är relativt säkert att hävda ett samband mellan vaccin och autism gällande amerikanska barn. Svenska politiker måste vakna för vart vi är på väg och tänka om kring vaccin.

  En ny pilotstudie under ledningar av Dr Anthony Mawson undersökte hälsan bland vaccinerade respektive ovaccinerade barn mellan 6-12 år i Florida, Louisiana, Mississippi och Oregon USA.

  Vaccinerade barn hade mycket högre risk för att drabbas av olika sjukdomar. Risken för autism och adhd var 4,7 gånger högre. I genomsnitt var risken 3,7 gånger högre för vaccinerade än ovaccinerade barn att drabbas av någon av de undersökta sjukdomarna.

  Vaccinerade barn hade också signifikant högre risk för att drabbas av immunrelaterade problem än ovaccinerade. Risken för allergisk snuva var hela 30 gånger högre. För andra allergier ökade risken 3,9 gånger och eksem 2,4 gånger hos vaccinerade barn.

  Läs mer … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Om vi nu blir sjukare av vacciner – varför vaccinerar vi då? Är våra ansvariga politiker inkompetenta eller köpta? Det finns äntligen ett parti som tänker utreda frågan på ett opartiskt och professionellt sätt.

  – OmstartSverige … Facebook

 26. USA – OCKUPERAT LAND

  Om du tror att USA är ett fritt och demokratiskt land så finns det skäl att revidera den uppfattningen. Det är snarare ett land som ockuperats av ekonomiska särintressen (bl.a. läkemedelsindustrin) och folket har inte längre så mycket att säga till om.

  Stater har infört TVÅNGSVACCINERING (med experimentvaccin)!

  – Children in 7th grade will be forcibly injected with HPV vaccine if they wish to remain in public schoolklicka här

  I Sverige har två moderata riksdagsmän motionerat om att även svenska folket ska tvångsvaccineras
  NewsVoice

  Har våra valda politiker tappat all form av sans och förnuft?

 27. Forskare: Vaccinet kan ge narkolepsi

  Nu varnar finländska forskare för att vanligt influensavaccin skulle kunna ge narkolepsi, eftersom man hittat likheter med pandremix-vaccinet. .

  Finska myndigheter vill nu inte ge vaccinet till personer under 65 år, men svenska Läkemedelsverket förhåller sig skeptisk till de nya rönen och har ännu inga planer på att ändra sin riskbedömning av influensavaccinet.

  Läs mer … SVT

  – – –

  KOMMENTAR

  Finns det något som man INTE kan få via vaccin?

  Svenska myndigheter sover som vanligt!

  Dags för folket att vakna och ta ansvar för sina barn och sina egna liv – därefter byta ut dagens inkompetenta politiker och nu finns det äntligen ett parti av den rätta kalibern.

  – OmstartSverige … Facebook

  Frågan är varför medborgare över 65 år ska få en livsfarlig spruta vars skyddsverkan med rätta är ifrågasatt? Vår tids ättestupa?

 28. Äntligen ett vettigt beslut av EU-domstolen. Vaccin kan orsaka sjukdom. Och inte bara det. Vaccin kan i princip orsaka vilken sjukdom som helst.

  ”I domstolens beslut anges att om sjukdomen uppkommit tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk, om det inte finns någon familjehistorik av sjukdomen och om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet.”

  – EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom
  LmV

 29. LIVSVIKTIGT

  Det är ju viktigt att våra politiker har lite kunskap gällande biologi och att de läser lite forskning. Är det inte det?? Neil Z Miller intervjuas av DR MERCOLA N Z Millers forskningsöversikt omfattande 400 STUDIER visar att:

  RISKERNA MED VACCINATIONER ÄR STORA. I de länder där flest vaccinationer genomförs dör flest spädbarn. Det finns ingen möjlighet att göra en befolkningspopulation immun genom vaccination.

  – – –

  NEIL Z MILLER intervjuas av DR MERCOLA.
  Millers forskningsöversikt omfattande 400 STUDIER visar att :
  RISKERNA MED VACCINATIONER ÄR STORA. I de länder där flest vaccinationer genomförs dör flest spädbarn. Det finns ingen möjlighet att göra en befolkningspopulation immun genom vaccination.

  Neil Z. Miller en medicinsk forskningsjournalist har gjort en forskningsöversikt innehållande 400 studier publicerade i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter. Detta finns i hans bok som kom 2016.

  Här intervjuas Neil Z. Miller av Dr Mercola. Mercola har sammanfattat Millers översikt.

  En jämförelse mellan vaccinationsgraden i 34 ”utvecklade” länder avslöjade en signifikant korrelation mellan spädbarnsdödlighet och antalet vaccin som barnen får. USA ger störst antal vaccin och har den högsta spädbarnsdödligheten.

  Studierna visar att ju fler vaccin ett spädbarn får desto större är risken att barnet blir inlagt på sjukhus eller dör jämfört med de som får färre antal vaccin.

  Ju tidigare ett barn vaccineras desto större är risken att barnet blir inlagt på sjukhus eller dör jämfört med barn som får samma vaccin senare i livet.

  Vissa barnsjukdomar gör att barnen får en minskad risk för cancersjukdom och hjärtkärlsjukdom senare i livet.

  Det finns ingen möjlighet att alla i en befolkningspopulation blir immuna mot en sjukdom med hjälp av vaccin. En utbredd vaccination medför ett starkt tryck på patogenen och medför att de utvecklas till att bli starkare och mer livskraftiga sjukdomsalstrande bakterier/ virus. Bakterierna muterar för att kunna fortsätta som tidigare.

  Att ge flera vacciner samtidigt ger en stor risk för biverkningar. Miller jämför det med att ta 8 läkemedel samtidigt. Neil Z. Miller en medicinsk forskningsjournalist har gjort en forskningsöversikt innehållande 400 studier publicerade i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter. Detta finns i hans bok som kom 2016.

  Här intervjuas Neil Z. Miller av Dr Mercola.
  Mercola har sammanfattat Millers översikt med tre punkter:
  En jämförelse mellan vaccinationsgraden i 34 ”utvecklade” länder avslöjade en signifikant korrelation mellan spädbarnsdödlighet och antalet vaccin som barnen får.
  USA ger störst antal vaccin och har den högsta spädbarnsdödligheten.

  Studierna visar att ju fler vaccin ett spädbarn får desto större är risken att barnet blir inlagt på sjukhus eller dör jämfört med de som får färre antal vaccin.
  Ju tidigare ett barn vaccineras desto större är risken att barnet blir inlagt på sjukhus eller dör jämfört med barn som får samma vaccin senare i livet.

  Vissa barnsjukdomar gör att barnen får en minskad risk för cancersjukdom och hjärtkärlsjukdom senare i livet.
  Det finns ingen möjlighet att alla i en befolkningspopulation blir immuna mot en sjukdom med hjälp av vaccin. En utbredd vaccination medför ett starkt tryck på patogenen och medför att det utvecklas starkare och mer livskraftiga sjukdomsalstrande bakterier/ virus. Bakterierna muterar för att kunna fortsätta som tidigare.

  Att ge flera vacciner samtidigt ger en stor risk för biverkningar. Miller jämför det med att ta 8 läkemedel samtidigt. Vem tar så många medel? Det kan visst vara så på äldreboenden där de äldre har fått läkemedel utskrivna av flera olika läkare vid flera olika tillfällen. Kanske har ändrats nu? Men vem annars gör det och man måste väl vara beredd på att det kan bli någon reaktion p g a en sådan handling.

  – Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Parents and Pediatricians Need To Be Aware Of
  klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  Är dagens ansvariga politiker läskunniga eller bryr de sig helt enkelt inte? Nu finns det dock äntligen ett nytt kompetent parti som bryr sig:

  – OmstartSverige
  .. Facebook

 30. INFLUENSAVACCINER Ä VÄRDELÖSA OCH T.O.M. FARLIGA – ÄNDÅ SATSAR VÅRA POLITIKER MILJARDER PÅ DESSA VACCINER. ÄR DE LÄSKUNNIGA ELLER BRYR DE SIG INTE?

  Det är vitaminer, mineraler, antioxidanter och hälsosamma fetter som samverkar för att stärka den cellulära miljön för förbättrad immunitet,
  inte skadliga och ineffektiva vacciner …

  – Flu Vaccine virtually worthless in people 65 years and older last winter: Here’s what you can do instead klicka här

 31. ÄR MYNDIGHETERNA ”KAPADE”?

  Kommer offentliggörandet av all forskning avslöja farorna med vacciner?

  Frågan jag ställer är intressant, då just de organisationer som nu vill öppna alla dörrar, tidigare varit hårt kritiserade för att vara i vaccinindustrins händer.

  Speciellt WHO själv där jävsförhållanden i styrelsen varit omfattande, inte minst kring besluten av svininfluensavaccinet. Men även Bill & Melinda Gates Foundation är hårt kritiserat för sina hårdnackade vaccinkampanjer i 3:e världen.

  Till detta bör man även lägga till att de forskningsstudier som lämnas in är till stora delar rent nonsens och fusk. Enl. Lancet och New England Journal of Medicines chefsredaktörer kan så mycket som 50% vara ren gallimatias. Tidningarna är de två största och mest resumerade tidskrifterna inom medicinsk forskning, och har mycket hög sk. impaktfaktor i sin genre.

  Så vad kan vi förvänta oss av dessa avslöjanden som man inte tidigare fått se?

  Kommer offentliggörandet att bevakas och granskas av oberoende organisationer?

  Kommer offentliggörandet att vara retroaktivt, eller bara i framtida produktioner av vaccin?

  Viljan att visa fram tycks vara genomgående, och då undrar man vad som föregått denna totala kovändning.

  Om det är som många befarat så kommer det att bli en total katastrof för hela vaccinindustrin då all dold fakta läggs på bordet.

  Så hur ska man ta sig ur detta?

  – WHO: Offentliggör all forskning så vi kan se riskerna med vaccinerCanal Second Opinion

  Enda lösningen är att rösta fram politisk kompetens (i riksdagsvalet september 2018) .. OmstartSverige

 32. Tack vare vacciner är det som det är i dag.

  Alla borde se 2015 års julkalender avsnitt 15.

  Då kan vi alla förstå vad vacciner gjort för mänskligheten.

  Smittoframkallande möss och råttor försvann.

  Löss och loppor försvann som bar på virus och bakterier.

  Vi slapp bo så tätt tillsammans så vi inte smittade varandra när vi blev sjuka. Trångboddheten försvann.

  Toaletten fanns inte utan pottan fick stå och sprida smitta tills den hälldes ut på gården. Senare infördes gemensam gårdsdass, där hela hyreshuset satt. På så vis kunde hela hyreshuset smittas. Allt detta försvann.

  Husets gemensamma sopor slängdes i en hög på gården, där råttor och möss fann sitt tillhåll försvann

  Näringsfattig mat med livsviktiga vitaminer och mineraler för immunförsvaret försvann.

  Dragiga och kalla bostäder i gemensamhets utrymmen försvann.

  Att sedan modet förr med långa släpande kjolar som drogs på marken bland hästavföring och smuts, och som man sedan drog hem i stugan där det senare gav div. sjukdomar är ju så klart också vacciners förtjänst att dom sjukdomarna försvann.

  Ska man lyssna på skeptiker och lobbyister kopplade till industrin så är det just vacciner som gjort att allt detta försvann, och att vi idag blivit friskare. Man visar upp fina grafer och tabeller som stödjer att då vaccinerna kom så försvann alla sjukdomar som var de stora farsoterna då.

  Ska vi berätta detta för utvecklingsländerna som materiellt och hygieniskt lever som vi själva gjorde för 100-tals år sedan. Ta så mycket vacciner ni kan så får ni det materiellt och hygieniskt mycket bättre, och slipper sjukdomar.

  Då behöver ni inte som vi då det begav sig bli 8-10 ungar i familjen för att familjen ska överleva, och att någon tar hand om en då resten är sjuka.

  ELLER? Har vi missat något?

  Borde vi i stället för att vara glada för att få ta allt mer vacciner och mediciner i stället öppna ögonen och förstå sanningen?

  https://www.dailymotion.com/video/x4ijqnf

  – – –

  VI ÄR GRUNDLURADE

  Denna video är för alla de okunniga människor som vägrar titta på forskningen som visar att vacciner är farliga och ineffektiva. Det är dags att inse att vacciner är produkter designade för att tjäna stora pengar och att de förstör hälsan hos vår befolkning.

  Vaccin ger också globalisterna (som vill bli världshärskare) direkt access till folkets blodomlopp som gör att de kan spruta in det som tjänar deras syfte – som att försvaga folket så att det blir mer fogligt, se till att läkemedelsindustrin (som de också styr) maximerar sina vinster och att världens befolkning minskar (genom att se till att vaccin försämrar fertiliteten). På köpet tar de bra betalt för denna tjänst. Traditionella terrorister måste vara gröna av avund.

  Vad många inte tänker på!

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan injicerar faktiskt sjukdomarna. Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå (detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GM O-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

  https://youtu.be/S8ixbGlHTTI

  – – –

  Om du är nöjd så behöver du inte göra någonting.

  Om du vill bestämma själv och få saklig och opartisk information om vaccin så finns det nu ÄNTLIGEN ett parti att rösta på … OmstartSverige

 33. HAR VACCINATIONSINDUSTRIN KAPAT USA? DET VERKAR SÅ!

  Var sjunde minut diagnostiseras ett barn i USA med autism. Det motsvarar att ett av 45 barn blir autistiskt. Över en miljon barn blir nu autistiska i USA varje år!

  Ett av 450.000 barn drabbas samtidigt av mässlingen, en ofarlig barnsjukdom.

  Samtidigt så skriker media om att det måste vaccineras mer mot mässling… Fokus ligger på fel sak och visar vilket inflytande vaccinindustrin har på massmedia. Sjukt är bara förnamnet…

  VAXXED Documentary Explored with Filmmakers on AntidoteYouTube

  VEM SKA BETALA NOTAN NÅR VARTANNAT BARN ÄR AUTISTISKT?

  Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025klicka här

  – – –

  An Interview With VAXXED Director Polly Tommey

  Polly Tommey, producenten av filmen Vaxxed berättar här om hur hon tidigare var en inbiten vaccinförespråkare. När hon fick en vaccinskadad son och började forska i ämnet så insåg hon dock snabbt hur fel hon haft…

  An Interview With VAXXED Director Polly Tommy (GeoengineeringWatch.org)YouTube

 34. Citat från Facebook:

  ARGENTINA

  Fick en hyfsad översättning här: Väldigt svårt att översätta men ska försöka så bra som möjligt förutsatt att jag förstått det hela. rätta mig om jag har fel… ?

  Hon börjar med att prata om att det startades en obligatorisk kampanj 2006 för vaccinering mot mässlingen som kostade flera 100 miljoner USD med pengar som inte Argentina hade. Detta trots att en annan läkare forskat i ämnet år 1998 och kommit fram till att det inte förekommit mässling för spädbarn sedan flera år tillbaka i Argentina.

  Det gjorde att hon startade en forskning om mässling. Det hon kom fram till är att det tillverkas ett hormon som heter gonadrotropiner efter befruktning i ett tidigt stadie av graviditeten. Det stimulerar kroppen att tillverka ytterligare ett hormon progesteron som ger/tillåter barnet att få näring under graviditeten.

  När man har tagit sprutan (vaccin mot mässling) produceras gonadrotropiner och kroppens antikroppar/vita blodkroppar attackerar detta vilket leder till att fostret aborteras under dom första 28 dagarna. Det användes i Indien av en betald läkare vid namn Taiwar (?) för att minska befolkningen i Indien. Vid vaccination av stelkramp la man lite av gonadrotropiner vilket gör att kroppen attackerar ämnet när kvinnan blir gravid i vuxen ålder. Det används bl.a i vaccinen OMS i lågutvecklade länder.

  Tack för den.

  – Proyecto Segunda República – Santa Fe … Facebook

  – – –

  KOMMENTAR

  Via vacciner får särintressen access till ett helt folks blodbanor och de kan spruta in precis vad som helst – och komma undan med det då de har friskrivit sig från allt ansvar (och till råga på allt så tar de bra betalt för denna ”tjänst”).

  När det gäller vacciner är försiktighetsprincipen hivad över bord och vi går på precis vad som helst – bara det är ”gratis”. Dags att vakna!

 35. Var sjunde minut diagnostiseras ett barn i USA med autism. Det motsvarar att ett av 45 barn blir autistiskt. Över en miljon barn blir nu autistiskt i USA varje år!

  Ett av 450.000 barn drabbas samtidigt av mässlingen, en ofarlig barnsjukdom. Samtidigt så skriker media om att det måste vaccineras mer mot mässling… Fokus ligger på fel sak och visar vilket inflytande vaccinindustrin har på massmedia. Sjukt är bara förnamnet…

  VAXXED Documentary Explored with Filmmakers on Antidote … YouTube

 36. VAD DU ÄN GÖR TAG INGA VACCINATIONER

  Med vacciner och tvångsvaccinering har främmande makt fått tillgång till ett helt folks blodbanor och om de vill kan de sänka ett helt folk – och komma undan med det.

  Man har funnit cancerframkallande medel i vacciner och man har funnit abortmedel i vacciner. Dvs. de kan göra oss dödligt sjuka och de kan göra att vi inte kan reproducera oss – om de vill (och de får bra betalt för det). De kan o.ckså göra oss lite dummare – vilket sker automatiskt via alla tillsatser i vacciner (aluminium, kvicksilver, …).

  NO MATTER WHAT The Story, DO NOT GET VACCINATED, a New BIOWEAPON is Being Distributed Via Vaccines klicka här

 37. DÖDLIGA VACCINER

  De senaste rapporterna har visat att Gates många brott mot mänskligheten i form av olaglig vaccintestning på oskyldiga barn uppmärksammas en gång för alla i en ny rättegång som har lämnats in av den indiska regeringen.

  För närvarande genomför de högsta domstolarna i Indien en undersökning av Bill & Melinda Gates Foundations internationella åtgärder, främst testning av dödliga vacciner.

  Fallet fokuserar specifikt ett olagligt mänskligt experiment som inträffade med de två tillgängliga vaccinerna för HPV, Cervarix (GlaxoSmithKline) och Gardasil (Merck & Co.), enligt Health Impact News.

  Många av barnen blev allvarligt sjuka kort efter att har fått dessa vacciner, och minst fem av dem dog. Men de vanliga medierna i USA kom överens om att täcka historien. Det enda landet som noterade var Indien , som nu söker rättvisa mot Gates.

  I december 2012 var fem barn i den lilla staden Gouro, Tchad, tvungna att ta meningit A-vaccinet som fortfarande var i försök och ännu inte godkänd för kommersiell användning! Och det är inte det sista eftersom det hände igen 2013 -med påtvingade,otestade poliovacciner- i Pakistan. Många av barnen utvecklade en ”icke-polio akut fläckig förlamning” (NPAFP), vilket är dubbelt så dödlig som polio själv.

  En framställan som undertecknades och fördömde dessa hemska brott mot mänskligheten, konstaterar att Gates Foundationen -liksom Världshälsoorganisationen (WHO) och programmet för lämplig teknik i hälsa (PATH), som båda stödde försöken-, var ”brottsligt för att testa dödliga vacciner på en sårbar och underinformerad befolkning av skoladministratörer, elever och deras föräldrar som inte fick någon information om eventuella negativa effekter. ” … klicka här

 38. Vaken läkare tvingas konstatera att vaccinationer är inget annat än en stor bluff…

  ”This forced me to look into the question of vaccination further, and the further I looked into it the more shocked I became. I found that the whole vaccine business was indeed a gigantic hoax”

  Fritt översatt:

  ”Detta tvingade mig att undersöka frågan om vaccination ytterligare, och ju mer jag studerade det, desto mer chockade blev jag. Jag fann att hela vaccinverksamheten verkligen var ett gigantiskt svindleri”

  – Läs mer … klicka här

  – Googleöversatt … klicka här

  Intervjun skedde juni 1995 – men våra politiker bryr sig fortfarande inte. De gör istället tvärtom och vill införa tvångsvaccinering. Har de blivit tokiga?

  Därför måste vi byta politiker och ÄNTLIGEN finns det ett vettigt parti med en klok sakpolitik och en sund värdegrund – som verkar i folkets intresse … klicka här

  – – –

  Mer från denna läkare … klicka här

  Googleöversatt … klicka här

 39. VISSTE DU OM ATT DU ÄR GRUNDLURAD?

  Viktig information om vaccin
  (video drygt 8 min) … YouTube

  – – –

  VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

  Vad många inte tänker på är följande …

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

  Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

  Läs mer … ”Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här

  Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet … klicka här

  Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

  Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

 40. Nu rapporterar även The Epoch Times om hur vaccintillverkare fuskar med placebo kontrollen avseende HPV vaccinet.

  New Study: Vaccine Manufacturers and FDA Regulators Used Statistical Gimmicks to Hide Risks of HPV Vaccinesklicka här

  – Googleöversättning … klicka här

  Vacciner handlar om att tjäna maximalt med pengar och hur det påverkar medborgarna är sekundärt. Först tjänar man STORA pengar på vacciner och sedan på läkemedel mot biverkningarna. På köpet sänker man folket så att det blir mindre uppmärksamt på vad som sker. Politiker och tjänstemän på ledande positioner har man tidigt tagit kontroll över – varför vi måste byta politiker som städar i toppen på våra myndigheter. Byta till vem då de ju alla är samma?

  OmstartSverige såklart (vem annars?) … http://www.omstartsverige.se

 41. Nu är det klart. Hepatit B vaccinering kan ge MS.

  Nu börjar man nå pudelns kärna ur vaccinsynpunkt.

  Alla vaccinkritiker som blivit hånade och kallade för konspirationsteoretiker, sektmedlemmar, dårar, foliehattar och andra förminskande tillmälen kan nu med gott samvete skratta åt detta och förvissa sig att man haft rätt hela tiden.

  Att man nu börjar lyfta på förlåten till alla de ”vaccinmysterier” man påpekat och fått allmänheten att tro som att det är något man får räkna med, då nyttan överväger skadorna är nu förtydligat i EU-domstol.

  Nu gäller det att vaska fram fler fall där vaccinskador uppkommit i samband med vaccinering. Men vi måste nog räkna med att gå så långt som till EU-domstol, då svenska domstolar lider av bananrepubliksjukan, precis som alla andra länder där etablisemangets brottslingar får härja fritt genom div. sammanslutningar och ordnar, och där de högre samhällstopparna och näringslivsetablissemanget tillåts spela monopol med medborgarnas hälsa och välfärd.

  (Sverige är det land i världen som lider av att ha tveklöst flest hemliga ordnar, typ Frimurare, Timmermansorden, Johaniterorden m.fl. Dom som inte är insatta i hur dessa ordnar fungerar bör söka information.)

  Inte minst såg vi hur rävspelet kring kolloidalt silver och personförföljelsen i media av Anders Sultan resulterade i avslöjandet i hur allt ser ut kring forskning, media och domstol.

  En förruttnelse utan dess like, trots 1000-tals protester från användare, som med stolthet och risk för repressalier, vågar stå upp mot vetenskap och sjukvårdens förnekelser.

  Om man anmäler alla misstänkta vaccinskador till biverkningsregistret utan att diskutera nämnvärt med sin läkare, så borde de samlade anmälningarna generera en utredning som man ska hålla koll på.

  Oavsett om man kan utröna orsakssamverkan eller ej, måste man göra utredning om man fått in ett stort antal samstämmiga anmälningar. Man bör då kunna använda domen i EU som stöd.

  EU-dom 2017 fastställer – vaccin orsakade multipel skleros (MS)klicka här

 42. 133 Research papers supporting Vaccine/Autism Causation.

  Mainstream research has found that vaccines and their ingredients can cause theunderlying medical conditions that committed physicians and researchers are commonlyfinding in children who have been given an autism diagnosis. These conditions includegastrointestinal damage, immune system impairment, chronic infections, mitochondrialdisorders, autoimmune conditions, neurological regression, glial cell activation, braininflammation, damage to the blood–brain barrier, seizures, synaptic dysfunction,dendritic cell dysfunction, mercury poisoning, aluminum toxicity, gene activation andalteration, glutathione depletion, impaired methylation, oxidative stress, impairedthioredoxin regulation, mineral deficiencies, impairment of the opioid system, endocrinedysfunction, cellular apoptosis, and other disorders.

  139 Research Papers Supporting Vaccine/Autism CausationGinger Taylor, MSklicka här

 43. Vaccinindustrin betalar ut MILJARDBELOPP till vaccinskadade.

  En praktiserande läkare vid namn John Piesse i Australien varnar för vaccinrisker. Piesse säger att vacciner oundvikligen är osäkra och att vissa barn är särskilt utsatta. Han vet vad han pratar om. Industrin känner till riskerna och har betalt ut miljardbelopp i dollar till vaccinskadade, bara i USA … klicka här

 44. Klipp från Facebook:

  RISKER MED VACCIN OCH LÄKEMEDEL

  Den ökade läkemedelskonsumtionen ger miljöförstöring och ofta hälsoproblem. Mljöförstöringen försämrar vår hälsa. Aktuellt just nu en trend för att tvinga människor att vaccinera sig. Vaccinationer kan ge allvarliga skador genom bl.a. inflammatoriska reaktioner p g a vacciners innehåll, kan ge ökning av smitta p g a low responders, kan ge ett ökat evolutionstryck så att nya ännu livskraftigare bakterie/ virusstammar utvecklas m m.

  Det är dessutom orealistiskt att utveckla ett vaccin mot t ex höstens influensa då ingen kan förutse vilket virus som just detta vaccin skall motverka ändå så informerar Sveriges landsting och rekommenderar riskgrupper att vaccinera sig. Risken är ju att man istället får besvär som kan kvarstå för resten av livet som t ex narkolepsi. Samverkan mellan olika vaccin är omöjlig att förutse. Ofta får en person sina kraftiga hälsobesvär efter några vaccinationer.

  Olika människor reagerar olika på olika situationer. Vissa får inga besvär andra får väldigt stora besvär och vi kan inte på förhand avgöra vem som kommer bli liggande paralyserad i kramper och vem som blir besvärsfri av ett vaccin.

  Det är bättre att försöka lösa problemet med de sjukdomar som vaccinerna är riktade mot på ett annat vis.

  – – –

  Lyssna gärna på Tetyanas föredrag nedan.
  Tetyana är doktor i immunologi.

  ÖPPET BREV OCH FÖREDRAG AV TETYANA OBUKHANYCH

  DISKRIMINERING AV OVACCINERADE BARN I SKOLOR P.G.A.
  SMITTORISK GÅR INTE ATT MOTIVERA VETENSKAPLIGT.

  _______________________________________________

  Människor som vaccineras mot polio, difteri, kikhosta och mässling kan vara smittbärare av dessa infektioner och har inget större skydd själva mot dessa infektioner. Därför bör inte barn som är ovaccinerade diskrimineras på skolor/ förskolor.

  Tetyana Obukhanych doktor i immunologi skriver nu i april 2017 ett öppet brev för att korrigera åtskilliga vanliga missförstånd gällande vaccin. Det påstås ofta att de som väljer att inte vaccinera sina barn utsätter andra för en risk. Det skydd som många moderna vaccin påstås ge är inte sant.

  Vaccinationer skapar också ett uteblivet starkt försvar mot mässling och gör att mödrar inte överför antikroppar via livmoder och amning.

  Vaccination med försvagade virus ger ett antikroppssvar som är övergående. Får man t ex mässling så har man ett livslångt skydd och kan skydda sina barn. Mässling är kan orsaka dödsfall för barn under ett års ålder. Har mödrar haft sjukdomen så överför de ett naturligt skydd under graviditet och amning.

  Om modern istället vaccineras så innebär det att barn under ett års ålder inte får något skydd alls mot mässling. Vissa barn får kraftiga reaktioner/ skador av vaccin. Det går inte att förutse vilka barn som kan komma att få detta. Det går inte heller att förutse vilka barn som är low responders och inte alls får något skydd mot symptom med vaccinationen.

  Vaccin kan inte skydda mot överföringen av sjukdom heller eftersom att det inte är konstruerat att skydda mot överföring. Snarare är de skapade för att skydda mot sjukdomssymptom.

  Människor som inte har fått vaccin utgör inget större hot mot allmänheten än de som har fått vaccin. Hon anser att diskriminering av icke vaccinerade barn i allmänna skolor inte kan motiveras. Och motiverar sina åsikter med vetenskapliga studier:

  – Poliovaccin kan inte skydda mot överföring av poliovirus. Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17429085

  Stelkramp är ingen smittsam sjukdom.

  Difterivaccin skyddar inte mot överföring och kolonisering av difteribakterier. Hon hänvisar till FDA i USA som har refererat till en undersökning om att primater som vaccinerades mot kikhosta hade bakterierna i sina luftvägar överförde bakterierna upp till sex veckors tid till de som var vaccinerade. Läs på … klicka här

  2013 års möte vid CDC Centers for Disease Control and Prevention i USA avslöjade alarmerande uppgifter om att det cirkulerade stammar av kikhosta som förvärvat en fördel att infektera de som får påfyllning av DPT vaccin. Vilket innebär att de som vaccineras är mer benägna att smittas och är mer smittsamma än de som inte vaccineras.

  Mässling sprids bland de som är vaccinerade enligt den såkallade mässlingparadoxen. Mässling blir en sjukdom bland de som är vaccinerade. Ref:

  Det beror på att vissa personer är sk low responders och får inget starkt antikroppssvar på vaccinationen. Deras svar sjunker inom två till fem år trots att de är fullt vaccinerade

  – Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339511
  – Ref: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9463343

  I föredraget som är på YouTube berättar hon om mödrars bristande möjligheter att skydda sina barn med antikroppar då de vaccineras istället för att de får sjukdomen och får ett livslångt skydd. Läs mer … http://yournewswire.com/harvard-unvaccinated-children-risk/

 45. Klipp från Facebook

  ALUMINIUM FINNS I VACCINER

  Den effekt aluminium i vaccin har på våra kroppar

  En studie har visat att injicerat aluminium stannar i kroppen och söker sig till hjärnan där det skapar beteendemässiga, motoriska, kognitiva och andra neurologiska problem. När man obducerade försöksdjuren fann man tydliga skador hos motorneuroner, vilket kan skapa förutsättningar för att Parkinson, Alzheimers, ALS och ska uppstå. Myndigheterna försöker nu tiga ihjäl studien.

  The Effect of Aluminum in Vaccines on HumansYouTube (1:58)

  – – –

  KOMMENTAR

  Vill våra myndigheter åsamka folket Parkinson, Alzheimers och ALS – eller är det köpta? Dags att byta politiker som sedan får städa upp i myndighetsträskets toppskikt. Nu finns det äntligen ett parti som har den kompetens som erfordras för denna städoperation.

 46. DET ÄR EN ILLUSION ATT TRO ATT DAGENS POLITIKER ELLER AUKTORITETER TAR ANSVAR

  Tjänstemän och politiker tar inget ansvar idag (däremot pratar de mycket om att ”ta ansvar”). De visste t.ex. redan innan kampanjen för vaccinering mot svininfluensa drog igång att det förelåg stor risk för neurologiska skador – men det struntade de i att informera om. Vad hade hänt om en miljon eller fler svenskar drabbats av narkolepsi?

  ”Varningarna fanns där före vaccineringen”klicka här

  Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!klicka här

  Detta borde vara tillräckligt för att ge Alliansen och ansvariga tjänstemän sparken – men ingenting hände. Anders Tegnell på

  Folkhemmet Sverige vill återinföra ämbetsmannaansvar i sitt förslag på uppdatering av konstitutionen, så att de tänker först innan de handlar. Sedan är det upp till folket att ta ansvar och byta ut partier som agerar ansvarslöst.

  Just NU kan du ta ditt ansvar och se till att valfriheten ökar i riksdagsvalet september 2018. Det kostar ett frimärke, du förblir anonym och det är på intet sätt förpliktande.

  UPPROPklicka här

  Obs! Helst före 10 januari och senast 31 januari.

 47. Redan i slutet av 1800-talet visste man att vacciner var en farlig bluff…

  A book written in 1889 called 45 years of Registration Statistics, Proving Vaccination to be both useless and dangerous. It covers 45 years (so starting in the year 1844) the statistics of vaccine FAILURES including an INCREASE in death from other diseases once the blood has been poisoned by vaccination. They cover the health of the vaccinated VERSES the UNvaccinated…..bad news for the vaccinated…they were dying more from other diseases such as measles, mumps, smallpox and diphtheria because of a weakened countenance from vaccine.

  [Källa … Facebook]

  E-bok att ladda ner gratis
  ”Forty-five years of registration statistics, proving vaccination to be both useless and dangerous. In two parts. [electronic resource” klicka här

  Alternativ länk (läs på skärmen) … PDF

  – – –

  Kommentar

  Detta innebär att våra politiker inte bryr sig, de saknar kompetens eller så är de köpta, eller vad … ? Det finns idag inget riksdagsparti som bryr sig – förutom ett par moderata riksdagsmän som vill att folket ska tvångsvaccineras.

 48. Ny studie bekräftar dr Andrew Wakefields fynd från 1998 – autistiska barn har en inflammatorisk tarmsjukdom

  17 mars, 2013 By Linda Karlström

  Två milstolpar – en regeringseftergift i US Vaccine Court och ett banbrytande vetenskapligt dokument – bekräftar att läkaren, forskaren och AMC-chefen doktor Andrew Wakefield, och föräldrarna till de autistiska barnen, hade rätt hela tiden … klicka här

 49. Natural News:

  – New flu forecasting system being rolled out; will aggressively push toxic vaccines with “science” propaganda … klick här

  – How the dishonest vaccine industry is demonizing groups like Texans for Vaccine Choice that try to save the lives of children … klicka här

  – Malicious news media now openly attacking vaccine VICTIMS, blaming them instead of vaccine ingredients … klicka här

 50. VACCINERADE SMITTAR OCH VACCIN SKYDDAR DÅLIGT – SÅ VARFÖR VACCINERAR VI? VACCINER GER JU BIVERKNINGAR SOM IBLAND ÄR MYCKET ALLVARLIGA.

  Klipp från Facebook:

  Mässlingsutbrottet på Sahlgrenska, som fick journalister på våra ansedda tidningar att bli helt hysteriska i byxorna (lika hysteriska blev våra myndigheter för att inte tala om alla stackars politiker i riksdagshuset) visade sig bero på REDAN VACCINERADE barn.

  De som insjuknade i mässlingen och dessutom riskerade att smitta andra var alltså redan vaccinerade. Vilket bekräftar två saker som vi egentligen redan visste, om inte annat så genom det sunda förnuftet, men kanske inte ville se och veta av:

  1) Mässlingsvaccinet ger inget tillförlitligt skydd mot mässlingen.
  2) Ny-vaccinerade kan smitta andra med mässling i flera veckor efter vaccinationstillfället och bör därför hållas i karantän om nu syftet är att inte smitta omgivningen.

  Utbrottet satte igång den värsta hetsjakten i modern tid på människor som vågar säga nej till vaccin eller är sunt kritiska och vågar ifrågasätta vaccinationsprogrammet. Detta trots att det alltså var vaccinerade som bar ansvaret!

  Är det då dags att börja hetsa mot alla som sätter sprutan i sina barn? Nej, det får räcka med krig nu. Vi nöjer oss med att krasst konstatera: Våra journalister är inte att lita på. Våra politiker är inte att lita på. Våra myndigheter är inte att lita på. Så vem ska vi lita på? Tja, eftersom det inte finns något som heter ”flockimmunitet” och eftersom idén om ett kollektivistiskt samhälle faller på sin egen orimlighet får vi helt enkelt börja hemmavid och lita på – oss själva och det sunda förnuftet.

  Tänk efter före sprutan. Du gör ingen en tjänst genom att skada dig själv eller din omgivning. Och det är inte solidaritet att offra sig själv eller sitt barn för andra – det är bara självdestruktivt och korkat.

  Våga vara skeptisk till vaccin.

Kommentera