GMO och horisontell genöverföring

18:54, 13 augusti 2011 in Okategoriserade by Björn Hammarskjöld

.

GMO-kan-ge

Om en hel population äter GMO-livsmedel som gör
sjukdomsalstrande bakterier antibiotikaresistenta,
riskerar
vi att ”dö som flugor” av infektioner som idag
betraktas som harmlösa och lättbotade med antibiotika.

ζ

.
GMO och horisontell genöverföring

Det är intressant att kunskapen om DNA och dess överföring (transmission) mellan olika organismer verkar både myndigheter, bönder och läkare ha bortsett helt ifrån. Att Gene Modified Organisms (GMO)-förespråkare bortser från det har klara ekonomiska orsaker.

Vi vet alla att det finns vertikal transmission av DNA, överföring av DNA från generation till generation.

Men det är inte lika allmänt känt att det också finns horisontell transmission av DNA, spridning/överföring av DNA mellan individer i samma generation och även spridning mellan olika arter. Jag har fått frågan:

”Hur vet man att en gen för antibiotikaresistens sprids med GMO?”.

Då får man plocka fram kunskaperna i molekylärbiologi och mikrobiologi.

För att få in en gen i GMO måste man selektera (välja ut) de organismer som har genen. Alla organismer som transfekteras (får främmande DNA) får inte in hela den plasmid (DNA-bit) man vill ha in och det innebär att det bara är en del av organismerna som tar upp den önskade plasmiden med sina kompletta gener. Man måste därför leta rätt på de individer som fått i sig plasmiden med den önskade genen. Det enkla sättet är att till den önskade genen koppla en (antibiotika)resistensfaktor. De organismer som överlever resistensfaktorn (kan vara antibiotika i bakterier och glyfosat då det gäller växter) i odlingsmediet innehåller med största sannolikhet också den önskade genen. Alltså har den önskade genen alltid resistensfaktorn med sig.

Äter vi en bakterie med antibiotikaresistensfaktorn så får våra tarmbakterier tillgång till resistensfaktorn och bakterier tar gärna upp främmande DNA. Sedan kan en bakterieart överföra resistensfaktorn till annan bakterieart, exempelvis E coli (vanlig tarmbakterie) kan överföra gener till salmonella. Vi gjorde liknande försök på mikrobiologikursen vid Stockholms Universitet 1968 där vi påvisade att även bakterier har ett sexliv och att de inte bryr sig om att den mottagande bakterien var av annan art. Jag har själv arbetat med skyttelvektorer och HIVs höljprotein i USA 1988-89.

Skyttelvektorer kan växa både i bakterier och eukaryotiska celler (celler från högre organismer med cellkärna). Det går lätt att plocka fram vektor-DNA med hjälp av bakterier, splitsa in genen i värdorganismens DNA med hjälp av restriktionsenzymer och ligas, odla fram önskade bakterier med resistensfaktorn och genen, odla upp mer DNA med hjälp av bakterier och transfektera eukaryotceller som sedan kan producera den önskade genprodukten.

Detta innebär att den transfekterade cellen har sin antibiotikaresistensfaktor kvar i alla kommande generationer. Och dessa kommande generationer kan vi äta om vi väljer att ge oss själva och våra bytesdjur GMO-innehållande föda.

Sedan kommer STRAMA (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och kräver att vi ska använda mindre antibiotika inom humansjukvården. Med GMO-föda spelar det ingen roll om vi helt slutar med all form av antibiotikabehandling eller om vi använder mycket mera antibiotika, vi har i alla fall fått i oss livsmedelsindustins alla antibiotikaresistensfaktorer på horisontell väg.

Jag anser att vi ska vägra äta föda uppfödd på GMO-innehållande föda eller föda innehållande GMO. Med andra ord, acceptera inte att den gris eller den ko du äter har uppfötts på genmanipulerad föda, än mindre att du äter genmanipulerade GMO-produkter.

Men det är du och jag som väljer att äta GMO-fritt, inte den så kallade ”Marknaden”. Men Marknaden följer vår minsta vink. Äter vi inte GMO-smittad/-kontaminerad föda så tar Marknaden bort GMO-kontaminerad föda, den blir olönsam. Äter vi GMO-kontaminerad föda så ställer Marknaden mer än gärna upp och ger oss mer antibiotikaresistensfaktorer!

Det blir lönsamt. Och vi kommer på sikt att dö som flugor.

Men det är vi själva som måste fatta varje enskilt beslut eftersom våra myndigheter bara verkar lägga sig på rygg och blir smekta överallt av livsmedelsindustrin.

.
Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se