DiOS lanserar ny webbplats med ”sting” – www.dios.bz

.
ζ

En smygpremiär
.

ζ

DiOS lanserar ny webbplats med ”sting” – www.dios.bz

Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) lanserar en ny kommunikationsplattform för information, utbyte av erfarenheter, med möjlighet att ställa frågor och kommentera.

ζ

.
Ny diabetesorganisation – DiOS

Diabetesorganisationen i Sverige” (DiOS) bildades den 31 maj 2010.

En ny rikstäckande organisation för personer med diabetes och för andra medborgare som vill stödja ett mycket viktigt arbetet. Det gäller att förebygga diabetes redan i förskolan och att lära sig att kontrollera sin diabetes om man redan drabbats.

Signum är lokal demokrati, att sätta medlemmarnas bästa i främsta rummet och att man agerar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, och då ingår självklart kosten.

Läs mer (publicerat: måndag 31 maj 2010 , Upplandsnytt) här…

ζ

En ny interaktiv webbsida för medlemmar

Ett ”mini-Facebook” för medlemmar, där man kan ladda upp sin egen bild och kan lägga upp en egen profil (om man vill). En kommunikationsplattform för ALLA. En plats där föreningar och nätverk kan kommunicera, utan att behöva ha en egen webbplats.

I samband med detta nylanseras E-medlemskap (tidigare benämnt stödmedlemskap), vilket kan vara intressant för fler i och med att medlemstidningen numera kan läsas på nätet.

DiOS välkomna också icke-diabetiker att bli medlemmar, där orsaken kan vara att man vill förebygga diabetes, man vill lära sig mer om diabetes och man vill stödja DiOS verksamhet.

ζ

Syftet med webbplatsen är att:

 • Serva alla besökare med intressanta artiklar, krönikor och pressmeddelande med anknytning till diabetes och samhällsutveckling. Man behöver inte vara medlem för att kunna läsa inlägg och kommentarer.
  .
 • Erbjuda medlemmar en kommunikationsplattform och ett forum där medlemmar kan utbyta erfarenheter, kommentera inlägg och ställa frågor. Endast för medlemmar.
  .
 • Erbjuda lokala föreningar och kontaktnät en egen anslagstavla och en egen ”tråd” på forumet. Endast för medlemmar.
  .
 • Göra det möjligt att snabbt och enkelt kunna teckna ett medlemskap, även för icke-diabetiker som vill stödja DiOS arbete.

ζ

Preliminär projektplan

 • Onsdagen 20 februari publicerades webbplatsen dios.bz (en smygpremiär).
  .
 • Medlemmar som tillhör Alingsås diabetesförening kommer att bli ”testpiloter” vad gäller forumet. Därefter kommer DiOS att successivt registrera de medlemmar som är intresserade. Webbmedlemskap på dios.bz är en fri förmån för DiOS-medlemmar, inte något obligatoriskt eller något man kan kräva (se medlemsavtal).
  .
 • Inloggade medlemmar kommer att möta en något annorlunda layout (andra bilder) än icke-medlemmar, förutom att de kan kommenterar inlägg, utbyta erfarenheter och ställa frågor på forumet. Förbli inloggad genom att spara inloggningsuppgifterna (kryssa i en ruta) och genom att inte logga ut (bara stänga sidan), då räcker det oftast att logga in första gången.
  .
 • Webbplatsen kommer successivt att utvecklas. Till exempel kommer DiOS eventuellt att öppna ett chatrum för medlemmar lite längre fram, som kan passa ungdomar och andra som är vana vid detta kommunikationssätt.

ζ

En kommunikativ webbplattform

Dios.bz fungerar som ett ”mini-Facebook” där man kan ladda upp sin egen bild och skapa sin egen profil (om man vill). Varje medlem får sin egen ”mailbox” och det är lätt att kommunicera medlemmar emellan. Det är också möjligt för DiOS att skicka medlemsbrev.

Medlemmar kan också lägga upp egna forumsinlägg, som kan vara av intresse för andra medlemmar.

ζ

E- medlemskap (150 kr/år)

I samband med att webbsidan öppnar så nylanserar DiOS ett E-medlemskap för endast 150 kronor per år (kallades tidigare för ”stödmedlemskap”). Det ingår ingen papperstidning i E-medlemskap, men tidningen kan numera istället läsas på nätet (produceras av Storstockholms diabetesförening, Sveriges största lokala diabetesförening).

Vanligt är att den med diabetes tecknar ett standardmedlemskap (med tidning) och att andra i hushållet tecknar E-medlemskap, då det är onödigt med fler tidningar i ett hushåll. Tidningen är viktig för opinionsbildning och man kan gärna ge bort den till behövande efter att man själv har läst den. Många föredrar också att läsa och kunna bläddra i en riktig tidning.

E-medlemskap. De som inte själva har diabetes kanske väljer ett E-medlemskap som stödmedlem, och man kanske föredrar att läsa tidningen på nätet. Det blir också billigare.

ζ

Ju fler medlemmar, ju starkare blir och
ju större påverkansmöjlighet har DiOS.

Potentialen när det gäller att bekämpa
utvecklingen av diabetes är osannolikt
stor. Kunskaper och erfarenheter finns
i överflöd. Återstår att tillämpa dem.

ζ

En samhällshotande folksjukdom

Diabetes ha trefaldigats på bara tjugo år, mycket beroende på Livsmedelsverket nationella kostråd, en extrem högkolhydratkost som främjar utveckling av diabetes (nyckelhålsmärkning kom 1989). Våra skolbarn, sjuka och äldre påtvingas ofta lightprodukter med hög andel kolhydrater, vilket inte är bra ut diabetessynpunkt.

Mer än en miljon svenskar är idag prediabetiker eller diabetiker och detta är en samhällsutveckling som hotar vårt framtida välstånd. De medborgare som vill stödja DiOS arbete med att vända denna utveckling är välkomna att teckna ett medlemskap.

Man behöver inte vara diabetiker för att bli medlem, det räcker att vilja förebygga diabetes, lära sig mer eller helt enkelt bara vilja stödja ett mycket viktigt arbete som påverkar hela samhällsutvecklingen.

E-medlemskap kostar endast 150 kr/år

DiOS prognos är att E-medlemskap för endast 150 kronor kommer att väljas av många nya medlemmar. Som medlem får man rabatt på utvalda lokala aktiviteter, som t.ex. kan vara föreläsningar. Samma förmåner med ett E-medlemskap som med ett normalt medlemskap, fast tidningen får man läsa på nätet.

Kunskap om diabetes gör att man kan ta befälet över sin egen livssituation och om man är diabetiker kan man påbörja sin resa mot att bli en ”frisk diabetiker”, där stöd på webbplatsen dios.bz kan vara avgörande för att lyckas.

DiOS arbetar också förebyggande så att sjukdomen diabetes inte behöver utvecklas, således viktig information även till icke-diabetiker som vill förebygga diabetes.

DiOS kommer bland annat att arbeta för kost-alternativ i skolan som reducerar risken att utveckla diabetes. Om man lyckas med detta kommer också övervikt och andra sjukdomar som magsjukdomar, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar sannolikt också att minska.

Skolbarnen skulle också lättare kunna fokusera på undervisningen om de kunde välja riktig mat (idag fordras läkarintyg) och lärarna skulle få en bättre arbetsmiljö om vi slutar med att enbart servera kost som skapar ADHD-barn (det krävs naturliga och hälsosamma kost-alternativ).

Bara detta arbete är värt att stödja med ett medlemskap från 150 kronor per år.
.

Mötesplats på nätet

Dios.bz blir ”Diabetesorganisations i Sveriges” nya kommunikationsplattform som blir en informations- och mötesplats för medlemmar och prognosen är att medlemsantalet kommer att öka när alltfler ser att DiOS sätter medborgarnas och medlemmarnas bästa allra främst. Lika viktigt som att kontrollerar sin diabetes är att bromsa utvecklingen, så att färre utvecklar diabetes, ett arbete som börjar i skolan.

Hjälp till att sprida information om (nya) Diabetesorganisationen i Sverige, som kan hjälpa många att bli ”friska diabetiker” och förhindra att fler blir diabetiker.

Information om utvecklingen kommer att redovisas löpande på dios.bz

ζ

Kommentar

Vi uppmanar alla hushåll att teckna t.ex. ett E-medlemskap (150 kr/år) för att hjälpa till med arbetet att bromsa och åtgärda en diabetesepidemi som hotar Sveriges välfärdsutveckling. En viktig samhällsfråga för ALLA och man behöver inte vara diabetiker.

DiOS har även kost med i sin verktygslåda och menar att det är upp till varje medborgare att själv välja sin livsstil, som sedan DiOS stödjer. Kunskaper och erfarenheter gör att man gör mer hälsosamma och rationella val. Det kallas ”egenkontroll”.

Medlemskap tecknas enklast genom att fylla i ett formulär och sedan betala in t.ex. 150 kronor (för ett E-medlemskap) till Alingsås diabetesförening som administrerar medlemskap (eller 250 – 275 kronor om man önskar en tidning sex gånger om året). Nya medlemmar kommer automatiskt att tillhöra den lokala diabetesförening om det finns någon i närområdet (kostar inget extra), annars blir man direktansluten till DiOS (tills det etablerats en lokal förening).

Ansökningsformulär och uppgift om bankgiro finns här…

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

Folket måste ta befälet över sina egna liv!

Kommentera