DN sprider medicinmyter som Big Pharma vill att du ska gå på

DN sprider medicinmyter

Jag skickade ett brev till DN:s chefredaktör Peter Wolodarski om DN i allmänhet och Amina Manzoors artikel ”Nio medicinska myter du inte skall gå på” i synnerhet.

I artikeln om nio påstådda medicinska myter pådyvlade Amina Manzoor läsarna det som hon ansåg vara vanföreställningar, vilka hon sedan resolut tillbakavisade som myter. Texten är så enfaldig att jag tror att den enklaste veckotidning skulle ha hållit sig för god att publicera ett den, men Manzoor är säkert inte enfaldig. Hon vet vad hon gör.

Hon hade ett uppdrag för Läkemedelsindustrin på den förment neutrala nättidningen LäkemedelsVärlden och hon fullföljer tydligen det uppdraget på DN. Amina Manzoor anställning på DN var en del av, men inte hela anledningen till att jag sade upp min prenumeration.

Artikeln är gratisreklam för en korrupt mångmiljardindustri och pretentiöst placerad under rubriken ”Vetenskap”.

Tyvärr är artikeln förenlig med DN:s förvandling till ett propagandaorgan för politiska och ekonomiska intressen. Då krävs det både desinformation och undanhållande av information.

Men underskatta inte läsarnas förståndsgåvor eller vår möjlighet att skaffa oss information på annat håll. Bli inte förvånade över att vi överger er.

Amina Manzoor påstår att hon vet att kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund inte orsakar autism och att vår villfarelse om detta samband kan skyllas på den ”forskningsfuskande britten Andrew Wakefield”.

Amina Manzoor påstår att vaccin räddar liv – miljoner liv enligt Manzoor! Men statistiken och historien säger något helt annat om man orkar ta reda på det.

Manzoor påstår att det inte är insektsmedel som orsakar microcefali i Brasilien och att det råder vetenskaplig konsensus om att orsaken är zikaviruset.

Manzoor påstår att det inte finns några kända risker för Aspartam.

Margareta Lundström
Kostintresserad sjuksköterska

APPENDIX

En mer nyanserad bild av Ryssland än den DN förmedlar

Ryssland utgör ett hot mot angloamerikanska oligarkers ambitioner att styra världen genom att Ryssland säger nej till GMO, de säger nej till skolmedicinens monopol (de säger ja till integrativ medicin), de säger nej till experimentvacciner och de satsar på ekologiskt jordbruk. Vi kanske borde samarbeta mer med Ryssland i dessa frågor?

DEBATT:

Om man utan betänkligheter kan sprida GMO som är ett hot mot vår existens – så är man sannolikt kapabel till vad som helst. Det känns inte bra.

EN VIKTIG OCH OMSKAKANDE RAPPORT KOM NYLIGEN FRÅN RIKSREVISIONSVERKET.

Riksrevisionen kom nyligen ut med en kontroversiell rapport ”Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?” (RiR 2016:9)

En stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset. Regeringen och myndigheterna kan göra mer för att balansera läkemedelsindustrins inflytande inom hälso- och sjukvården.

I klartext blir vi lurade med läkemedel och Läkemedelsverket gör inte sitt jobb. Således lever vi farligt efter att ha hämtat ut våra läkemedel. Detta borde ha orsakat en stormvåg i media och bland ansvariga politiker och tjänstemän. Men så skedde inte – då läkemedelsindustrin intressen skyddas av media, tjänstemän och politiker – på folkets bekostnad.

Citat från senaste numret av 2000-Talets Vetenskap:

I Sverige finns i år 339 statliga myndigheter. En av dessa är Riksrevsionen, RRV. Dess uppgift sammanfattas så här på deras hemsida: ”Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten”. RRV har ett grundlagsskyddat oberoende.

Svängdörren

Den 26 maj 2016 överlämnade RRV en granskningsrapport till riksdagens bord. Den bar namnet ”Säkra och effektiva läkemedel”; hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? (RIR2016:9). Ett avsnitt i rapporten handlar om svängdörren mellan statligt anställda tjänstemän på Läkemedelsverket och industrin.

Hälften av cheferna som lämnar Läkemedelsverket tar direkt anställning i industrin. På samma sätt rör sig anställda i industrin ill Läkemedelsverket. Här menar RRV att det finns en stor risk för korruption. RRV skriver: ”När tjänstemän rör sig mellan Läkemedelsverket och läkemedelsindustrin finns risk att de tar ovidkommande hänsyn till framtida karriärvägar eller tidigare lojaliteter när de utför sina arbetsuppgifter”.

I klartext betyder detta att det kommersiella intresset för att nya läkemedel snabbt ska komma ut på marknaden väger tyngre än allmänintresset av att dessa läkemedel är väl beprövade och säkra. Det har visat sig att svenska experter oftare har direkta intressen i läkemedelsindustrin, jämfört med utländska experter.

RRV redogör även för kritiken mot den europeiska läkemedels-myndigheten, EMA. Den är om möjligt än mer inriktad på att ta hänsyn till läkemedelsindustrins intressen. EMA betraktar till exempel kliniska prövningar som företagshemligheter. Locket på!

Observera att Läkemedelsverket till 80 % finansieras av industrin till 80 procent av industrin, vilket naturligtvis gör myndigheten extremt beroende. Det ligger på läkemedelsföretagen att ansvara för rapporteringen av misstänkta biverkningar. Tidigare skandaler har tydligt visat att företagen regelmässigt väljer att hemlighålla allvarliga biverkningar.

Sammantaget är RRV:s granskning en svidande kritik av framförallt Läkemedelsverkets sätt att arbeta, vilket enligt RRVhar lett till institutionell korruption. Här finns väldigt mycket att ta fasta på för riksdag och regering.

– slut citat –

Denna rapport från RRV förargade självklart Läkemedelsindustrin och strax därefter anlades moteld mot trovärdigheten hos ”budbärarna” inom RRV – via två reportrar på DN. En slump?

”DN har försökt piska upp en tsunami ur en fingerborg, sade Ljungqvist, då blev det knäpptyst i KU:s förhörslokal.”

Citat:

Ett samhälle på väg mot kollaps

Min personliga uppfattning är att det av DN initierade drevet mot riksrevisorerna inte nödvändigtvis var ett medvetet drev i syfte att begrava RRV:s viktiga granskningsrapport. Däremot står det fullkomligt klart att drevet rent objektivt innebar just detta.

Min uppfattning är också att institutionell korruption, liksom olika former av vänskapskorruption, sannolikt är utbredd i de flesta statliga myndigheter och på kommunal nivå. Nyligen riktade till exempel Riksrevisionen skarp kritik mot korruptionen inom Migrationsverket där mutor har förkommit i samband med handläggning av asylärenden.

Sveriges polis, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård med flera offentliga verksamheter befinner sig på gränsen till kollaps. Dessa myndigheter klarar i dagsläget inte av att utföra det uppdrag de är ålagda att sköta.

Försäkringskassan utsätts i allt större omfattning av bedrägerier. Bara assistansbedrägerierna beräknas kosta samhället 3 miljarder kronor årligen. ID-kapningar har blivit vanligare än cykel-stölder. År 2015 kapade organiserade brottslingar 150.000 identiteter. Det sker en ID-kapning var tredje minut. Snittet på varje enskilt ID-bedrägeri ligger runt 65.000 kronor. Polisen lägger ner anmälningarna, trots att bedragarens identitet är känd. Att laglösheten och korruptionen breder ut sig i samhället är mot den bakgrunden föga förvånande.

Nu ska Riksrevisionen granskas närmare. Vi får vänta på den slutliga domen. Under tiden lär korruptionen hos Läkemedelsverket fortsätta som förut, trots att RRV mycket förtjänstfullt har uppmärksammat detta. Nu har socialutskottet i Riksdagen i uppdrag att vidta åtgärder på grundval av RRV:s rapport. Kommer Riksdagen att vidta några åtgärder?

– slut citat –

Fotnot: Kriminella kan idag enkelt ändra din folkbokföringsadress och på så vis beställa varor, nya kreditkort m.m i ditt namn. Nu går det att enkelt spärra adressändring så att det krävs e-legitimation för att ändra! Spärra du med om du vill vara på den säkra sidan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Posts

Fyll i vad du vill söka på och tryck "Enter"

Till toppen