Naivt om GMO


Svenska forskare vid SLU (Sveriges Lanbruksuniversitet) sprider naiva myter om GMO-grödors förträfflighet. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 2012-03-23, målar de upp en bild av hur genmanipulerade grödor ska rädda världen från svält och särskilt gynnsamt skulle det vara för länder i den fattigaste delen av världen, menar de.

Artikeln innehåller inte minsta farhåga för riskerna med att sprida gener som förts över mellan olka arter, där t.ex. växtgener förts över till djur (eller tvärtom). Inte heller finns i artikeln en stavelse kring den verkliga utvecklingen på GMO-området, som leds av kemikalieföretag som Monsanto och Du Pont.

Monsanto har tagit fram GMO-grödor resistenta mot företagets växtgift Roundup. Giftet dödar inte bara ogräs, utan också en mängd maskar och mikroorganismer och gör jorden steril och odlingen blir helt beroende av tillförsel av stora mängder konstgödsel.

Naturligtvis nämner man inte heller att Monsanto nu också tagit fram grödor som är resistenta mot deras gift Agent Orange (som användes av amerikanerna  i Vietnamkriget för att avlöva djungeln och som medfört omfattande genetiska skador på vietnamesiska barn).

Inte heller finns en rad i artikeln om forskningsrapporter som säger att hamstrar blir infertila redan i tredje generationen av att äta GMO-soja, eller att samma sak inträffat med grisar som ätit GMO-majs.

Självklart nämns inte att Monsantos genmanipulerade bomull i indien drivit tusentals indiska bönder till konkurs och självmord. I Monsantos och SLU-forskarnas värld finns inga sådan problem. SLU-forskarna lovordar ogenerat den väg som USA tar: ” USA:s innovationsdrivna agenda är på god väg att skapa morgondagens jordbruk med moderna metoder som genteknik, nanoteknik och molekylärbiologi som hörnpelare.”

Men den vägen är en fortsättning på det storindustiella jordbruk som idag är helt olje- och konstgödselberoende och som utarmar jordarna. När oljan och fosforn sinar kommer matpriserna att raka i höjden och de enda jordbruk som kommer att klara sig är mindre enheter med mer traditionell inriktning och stor djurhållning (vilken ger tillgång till naturgödsel), där man inriktar sig på att utnyttja kretslopp och växternas förmåga att binda solenergi i fleråriga gräs.

Polyface Farm

  

 

 

 

 

 

Ett mönster för denna typ av jordbruk är Polyface Farm i USA, som på endast 40 hektar årligen producerar 11 500 kg nötkött (50 köttdjur), 11 500 kg fläsk (250 grisar), 10 000 slaktkycklingar, 800 värphöns, 30 000 dussin ägg (360 000 st), 1000 kalkoner, 500 kaniner och allt bara med gräs som basföda, inte ett enda uppplöjt fält och ingen konstgödsel! (Efter Michael Pollan, The Omnivor´s Dilemma). Ett kretsloppsjordbruk av bästa märke där basen av fleråriga gräs berikar och bygger upp myllan. Från de industriella jordbruken med sina plogade och harvade fält blåser varje år miljoner ton mylla ut i vattendragen och redan detta kommer att betyda slutet för det industriella jordbruket. Utan mylla – inget jordbruk!

SLU-forskarnas vision är att behålla detta industriella, olje- och konstgödselbaserade jordbruk och krydda det med genmanipulering, patent på arter, växtgifter och utslagning av lokalt jordbruk i fattiga länder. Detta hotar att bli mänsklighetens ättestupa.

I de fattiga länderna bor befolkningen till stor del fortfarande på landsbygden. En industrialisering av deras jordbruk skulle utarma bönderna och driva de utblottade familjerna in i städernas slum.

Vilket underliggande syfte  har forskarna på SLU? Är de ute för att rädda världen? Knappast! Också de har naturligtvis tillgång till följande rapport:

 Genmodifierade grödor har inte bidragit till att nå några av målen om ökad matsäkerhet och utveckling för de fattigaste, säger professor Janice Jiggins, som deltagit i en omfattande kunskapsutvärderingen av det globala jordbruket, ”Inter­national Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development”, IAASTD.

De patenterade gengrödorna har också lett till en ökad koncentration av markägandet, drivit upp odlingskostnaderna och underminerat bön­dernas rätt till att ta eget utsäde ur skörden, vilket annars är det vanligaste i utvecklingsländer, säger Janice Jiggins. 

Men SLU-forskarna misstänker, säkert med rätta, att forskning i  genteknik kommer att kunna ge stora forskningsanslag, så att de själva får en släng av sleven. Det gäller bara att komma förbi det folkliga motståndet…

Om vi låter dem hållas, kommer då våra barn att kunna få egna barn och barnbarn?

TEAM KOSTDEMOKRATI


6 svar på ”Naivt om GMO”

 1. Tack Frank för att Du bemötte detta inslag i SVD.
  Har vi öppnat Pandoras ask? Av alla människofientliga företag i världen måste väl Monsanto vara det värsta. Dessutom har man lierat sig med Bill Gates.
  Läste någon gång någonstans att Monsantos egna anställda ratade den genmanipulerade majsen i personalmatsalen.

 2. Produktionen stämmer bra med andra teoretiska källor som hävdar att gräs ger minst 20 ton kött per kvadratkilometer.
  Lägger man ihop alla djuren så blir det drygt 80 ton på 4 kvadratkilometer det vill säga drygt 20 ton per kvadratkilometer. Och då är korna litet små, bara 270 kg då de slaktas

 3. Det fina är samverkan mellan , gräset, köttdjuren hönsen och grisarna.
  Köttdjuren flyttas varje dag så att de bara äter den översta, näringsrika delen av gräset, som då skjuter nya skott. Tre dagar senare kommer hönsen i mobila hönserier och petar sönder komockorna och äter larver och annat som annars kunde störa kreaturens metabolism. Samtidigt gödslar hönsen med sin kväverika avföring. Grisarna går i skogen, men på våren bökar de också igenom köttdjurens avföring efter islängda korn av majs, som jäst och blivit alkoholhaltiga. På så sätt fixar grisarna en försvarlig kompost att gödsla med. Djuren gör på detta sätt en stor del av arbetet på farmen…

Kommentera