SBUs rapport ”Mat vid fetma”

sbus-bludder-[493 sidor]

ζ

SBUs ”Mat vid fetma”

SBU-Mat-Vid-Fetma-Sid1SBUs rapport från 2013-09-23

Äntligen har den kommit, SBUs rapport om mat vid fetma.

 • ”Mat vid fetma” …. ladda hem här…

Fortfarande är det helt klart att SBUs grundkunskaper inom fysiologi, biokemi och endokrinologi helt saknas inom projektgruppen, eftersom man bara stödjer sig på forskningsresultat, som sällan är annat än snedvridna observations- eller epidemiologiska studier som uppfyller forskningsbidragsgivarens önskemål.

Det är därför som genomgångar av forskningsresultat sällan visar på att studierna har starkt vetenskapligt underlag.

I SBUs sammanfattning skriver man ett antal vinklade påståenden.

ζ

”SBU:s slutsatser

Syftet med denna rapport var att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat till, eller faktiskt intag av mat hos personer med fetma.”

ζ

Här bekänner SBU att deras uppgift är sammanställa den vetenskapliga litteraturen men sedan underlåter man att göra det. Man glömmer all litteratur före 1980, ett klassiskt SBU-trick för att dölja sanningen som användes i SBUs rapport Mat vid diabetes av 2010.

ζ

Några kommentarer (med sidhänvisning till SBU-rapporten)

Sidan 17-18. Här vinklar man informationen om hur man går ned i vikt och hur man behåller den lägre vikten. Man blandar ihop ”strikt lågkolhydratkost” om <20 E% kolhydrater med ”lågkolhydratkost” om <40 E% kolhydrater.

 • Det är stor skillnad på mindre än 20 E% och mer än 20 E% ur metabol synpunkt. Detta är visat ett stort antal gånger förr i världen, men SBU verkar undvika att beakta denna gamla kunskap
 • I Insjuknande i diabetes finns information om att söta drycker ökar risken för diabetes, men lågfettkost minskar inte risken för diabetes.
 • Varför tar man inte upp att en lågkolhydratkost minskar risken för diabetes och minskar medicinförbrukningen hos dem som redan fått sin diabetes?

nyckelhål-svSidan 60 Fetma förekomst. Graferna sträcker sig från 1986, inte tidigare år, exempelvis från 1950. Man döljer därmed sanningen att viktökningen tog fart början 1990 (nyckelhålsmärkning kom 1989).

Sidan 56. Man påstår att forskningen om kost har utvecklats avsevärt sedan förra SBU-rapporten från 2002. Men man glömmer all den forskning som har utförts före mitten av förra seklet. All denna kunskap utraderades på grund av andra världskrigets okunskap i tyska i USA. Här finns massor med kunskap som SBU avstått att ta reda på.

Sidan 63, mekanismer bakom fetma. Här raljerar SBU om energiintaget i stället för att kunna sin endokrinologi och veta att överskott på kolhydrater omvandlas till fett. Fettförbränning hämmas samtidigt, eftersom blodglukosnivån måste normaliseras för att individen ska slippa dö av akut glukosförgiftning.

SBU synes sakna insikt i att en lågkolhydratkost är enda alternativet vid viktminskning. Alla viktminskningskoster går ut på att minska mängden kolhydrater i kosten. Den dörren slogs upp på vid gavel av Socialstyrelsen redan den 16 januari 2008.

Nu försöker SBU att glänta på den redan öppna dörren. Men det är redan ett par miljoner invånarna i Sverige som använder sig av denna goda metod att må bra och minska i vikt, slippa en mängd sjukdomar som diabetes, övervikt, metabolt syndrom, magproblem, med flera. Dvs. de sjukdomar som orsakas av för mycket giftiga kolhydrater i kosten.

ζ

“SBU synes sakna insikt i att  lågkolhydratkost
är enda alternativet vid viktminskning.”

ζ

Se på SLVs normalkost med 50 E% kolhydrater och 800 kcal, kallas ”svältkost”.

 • Det blir 100 g kolhydrater per dag.

Se på en kost med 16 E% kolhydrater och 2 500 kcal, brukar kallas ”LCHF”.

 • Det blir 100 g kolhydrater per dag.

Båda grupperna går ned lika mycket i vikt, båda grupperna kan äta sin kost till de dör.

 • Svältgruppen dör av svält inom några månader p.g.a. brist på mikro- och makronäringsämnen.
 • LCHF-gruppen håller sig frisk i många decennier eftersom alla makro- och mikronäringsämnen finns i LCHF-kost.

William Bantings A letter on corpulenceSBU skriver åter vinklad information på sidan 75:

”ordinerades av sin läkare en diet där han skulle undvika ”fettbildare”, dvs fett, olja, grädde, smör, bröd, potatis, ris, socker m m.”

Enligt Bantings egen bok fick han låta bli bröd, smör, mjölk, socker, öl och potatis. Men det står inget om fett, olja eller grädde, det synes vara ett vinklat tillägg av SBU.

Definitionen av makronutrientsammansättning är inkonsekvent och bluddrigt skrivet.

Det som står på sidorna 107-110 är skräckexempel på bludder. Jag har försökt bena upp vad som står. Men det är knepigt (se appendix nedan).

Detta är bara ett axplock av alla fel som SBU-rapporten innehåller.

LegobefälSammanfattningsvis så får SBUs rapport ”Mat vid fetma” helt underkänt.

I det militära fick man ordern:

– GÖR OM!

– GÖR RÄTT!

SBU borde göra sammaledes.

.

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)

Bloggkatalog ... http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap ... http://kostkunskap.blogg.se

ζ

APPENDIX

Nya nordiska näringsrekommendationer (NNR5)

ζ

Exempel på bludder

SBU-sidan-107
Bludder (klicka på sidan ovan)

Sid 107

Försök till tolkning av SBUs ”definitioner”

Makronutrient E%
Lågfett < 30
Standardinnehåll fett 30 – 45
Extrem lågfettskost 10
Högfettskost > 45
I lågfettskost är protein 10 – 30
Kolhydrat i lågfettkost 40 – 60
Högfettkost protein 30 – 35
Högfettkost kolhydrater < 25
Måttlig lågkolhydratkost < 40
Strikt lågkolhydratkost < 20
Måttlig lågkolhydratkost fett 35 – 40
Strikt lågkolhydratkost 45 – 50
Måttlig lågkolhydratkost protein 20 – 25
Strikt lågkolhydratkost protein 30 – 35
Standardinnehåll av kolhydrater 40 – 55
Högkolhydratkost > 55
Standard kolhydrater fett 25 – 35
Högkolhydratkost fett 25 – 35
Standard kolhydrater protein 10 – 25
Högkolhydrat protein 10 – 25
Standardinnehåll av protein 10 – 15
Högt innehåll av protein > 15

ζ

Kost-tabell Protein Fett Kolhydrater
Strikt lågkolhydrat 10 – 20 > 60 < 20
Måttlig lågkolhydrat 10 – 20 > 40 < 40
Högkolhydratkost 10 – 20 > 25 > 55
Strikt lågfettkost 30 < 30 > 40
Lågfettkost 10 – 20 < 30 > 50
Standardfettkost 10 – 20 30 – 45 35 – 60
Standardproteinkost 10 – 15 25 – 40 50 – 60
Högproteinkost > 15 > 25 50 – 60

4 svar på ”SBUs rapport ”Mat vid fetma””

 1. Tidigare inlägg i frågan:

  Massiv nyhet om fetma på gång?

  SBU publicerar ny rapport ”Mat vid fetma”

  – – –

  Kommentar

  En mycket dyr lekstuga för tjänstemän med anmärkningsvärt låg kunskapsnivå, som synes tjänstgöra som högavlönade springschasar åt den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrins (den mest lönsamma) . Konsekvenserna av dessa vinklingar, mörkläggningar och detta ”bludder” är enormt i form av medborgares lidande och samhällskostnader.

  Hur länge till ska detta spektakel tillåtas hålla på? De håller ju på att sänka hela landet!

  Professionella är däremot industrin när de handplockar sina ”key opinion leaders” (LOBbare) inom vården och inom myndigheter. De styr också forskningen, utbildningen och informationsflödet. De med avvikande åsikter som hotar ”business as usual” hålls tillbaka med strama tyglar och inom vården kan de berövas sin legitimation (utan sakliga skäl). Allt medan politiker tittar på och sponsrar allt med skattemedel.

  Med andra ord kontrollerar de hela kedjan (”från ax till limpa”).

  Bollen ligger hos folket. Endast en kunnig och massiv opinion kan bryta denna destruktiva utveckling som nu hotar att knäcka vårt välstånd och våra barns framtid. Alternativet är att bli grundlurade på vår livskvalitet.

  Ensam är inte stark och ett tips är att organisera sig i t.ex. DiOS. Med tillräckligt många medlemmar skulle vi kunna rädda vården. Alla hushåll borde vara medlemmar (inte bara diabetiker). Läs mer…

  Tillräckligt många medlemmar skulle väga upp de ekonomiska särintressen som lever på ohälsa.

  Dags att spela bollen. Bli medlem här… (endast 150 kronor t.o.m. hela 2014)!

 2. Tack dr Hammarskjöld för denna dissektion. Det blir så uppenbart att man kämpat för alla uppfattningar skulle få sin lilla beskärda del i rapporten och att upphovspersonerna själva inte skulle förlora i prestige.
  Den allmänna opinionens tryck har varit för stor så något måste man göra. Under galgen fick man göra en liten omvändelse. Många slingerbultar har man fått ta till och hoppats att ingen skulle läsa så noga. Man borde ha förstått att detta inte skulle gå förbi oavslöjat och okommenterat av Dr Hammarskjöld
  Många av oss som bara lyssnat på radio, sett på tv och läst tidningar om rapporten kunde ju tolka budskapet helt efter eget skön, beroende på egen övertygelse. Vi som ätit enligt LCHF i många år och aldrig kan tänka oss att ändra vår livstil, vi blev ju nästan euforiska bara av att höra LCHF nämnas av myndighetspersoner utan negativa förtecken.

  Men lyssnar man noga så var varje inslag på radion på tv och i tidningarna fullt med brasklappar.

  För säkerhets skull gör man en begränsning så att rapporten bara gäller feta. Fetma räknas ju enligt WHO som en sjukdom och således Soc. Styr. ansvar.
  I logikens namn borde LCHF även hjälpa överviktiga och förhindra viktuppgång hos normalviktiga. Men det är nog en annan sorts människor.
  Livsmedelsverket ansvarar ju fortfarande för kostråd till friska, överviktiga och normalviktiga. För dem och alla dietister är brasklapparna ämnade.
  Brasklappar
  För mer än 6 månader kan man inte lova att LCHF håller…
  Man går tillbaka till in vanliga kost efter en tid ….
  I längden är alla koster lika bra när det gäller viktnedgång…….

  Så för man fram den bland nutrionister så märkligt populära medelhavskosten och tar olivolja och nötter som exempel på medelhavskost. Vem kan leva på olivolja och nötter? Sanningen är att man inte har en susning om vad medelhavskost är. Det vet ingen. Men det låter tjusigt.
  Allt är bara dimridåer för att inte bli avslöjade som de kvackare de är.

 3. ”Bollen ligger hos folket. Endast en kunnig och massiv opinion kan bryta denna destruktiva utveckling som nu hotar att knäcka vårt välstånd och våra barns framtid. Alternativet är att bli grundlurade på vår livskvalitet.”

  Jo… – som det alltid har gjort, gör och alltid kommer att göra.


  Wi har ju då ett samhälle som på något sätt fixas och drivs av system, företag, organisationer av olika slag. De här systemen kräver ju så att säga energi för att leva… – och använder ju då människor som sin Livsenergi. Wi måste ju lära oss igen då tydligen på något sätt att inse… – att ursprungligen så skapade ju människan system som sina verktyg… – för att bygga samhället med och förenkla vissa saker.

  Och på något sätt så har… – om du tittar på folkrörelserna, fackföreningsrörelser, även sammanslutningar mellan företag och korporation och allt det här… – det har ju utvecklats till någon sorts egen Livsform som KRÄVER människor som energi för att leva. Alltså systemen har TAGIT ÖVER… – och människor räknas på något sätt inte som något annat än någon form av ”mat” för de här systemen.

  Och på något sätt så måste Wi ju då som människor försöka och inse att det ÄR så för det första. Och sen för det andra konstatera då vill Wi ha det så ? Och vill Wi inte det så är det ju bara att ändra på det… – för systemen i sig har ju ingen kreativ skapande förmåga… – om inte Wi som människor ger dem det. Då dör de ju direkt.

  Maria: Om Wi inte låter oss utnyttjas av dem… – eller hur ?

  Josef: Om Wi inte TILLÅTER dem att utnyttja oss… – för de kan aldrig utnyttja oss om Wi inte vill det… – tillåter det. Det är det som är skillnaden. Men ibland försöker ju man i samhällsdebatten och inbilla oss då att Wi är någon slags offer för systemen. Men det är fel. Wi är aldrig några offer för något system eller någon organisation… – utan det gör Wi ju oss själva i så fall.

  Jag menar att ta konsumenterna i det här landet. Dom kan ju göra vad som helst med de företag som tillverkar mat… – genom att bestämma sig för att nu köper Wi inte det här. Vad händer då med det här företaget som gör saker som man inte vill ha ? Ja… – det dör ju.

  Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit (eller blir ?). Utan Wi TILLÅTER systemet att plåga oss… – eller bejaka oss.

  – slut citat från en bra bit ned i texten här.

  Så nu gäller det för folket att själva komma på att kolhydrater/socker i övermått ÄR rena giftet – och sen löser det dig av sig själv – som jag ser det.

Kommentera